Възнесението на Земята – 122 епизод, 19 Септември, 2017 г., Дейвид Уилкок и Кори Гууд.

 (с) Превод АТИ, 2017 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд.

В този епизод ще се впуснем в едно дългоочаквано описание на няколко ключови въпроса, относно случващото се в момента.

И така, Кори, добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: Кори, ние вече описахме как хората на Аншар се тревожат за нашето бъдеще. Много от тези тревоги изглежда са свързани с това слънчево затъмнение. Какво точно ти казаха Аншар за това затъмнение и каква е връзката му със случващото се в момента?

image001

КГ: Предположението е, че затъмнението бе едно енергийно съответствие, предназначено да усили способността на нашето колективно творческо съзнание да превръща мислите в реални неща.

Това, което Ка-Арии каза, бе, че … и това бе в съответствие с казаното от Тиър-Ер за провеждането на масови медитации. Ние се събрахме с неколцина други хора в деня на затъмнението, проведохме съвместна медитация и Аншар бяха много доволни от това. Те казаха, че също ще вземат участие и че тогава ще бъдат осъществени много от техните контакти с хора от повърхността. Всичко това бе твърде интересно.

По време на затъмнението аз стоях прав и с помощта на един филтър го наблюдавах, и в един момент видях едно малко проблясване в долната лява страна на Слънцето. И тъкмо щях да кажа нещо по този повод, когато една жена до мен се провикна много развълнувана и ми показа своя телефон.

„Виж какво заснех! Виж какво заснех!”

На екрана на нейния телефон, на същото място, където аз видях проблясването, имаше един триъгълен космически кораб. И ние го заснехме.

ДУ: Това е супер.
image002КГ: И бе много интересно, защото в този момент аз изразявах едно намерение човечеството да получи помощ.

image003

ДУ: Ти засегна доста накратко нещо, за което мисля, че трябва да кажем малко повече – тази идея за установяването на контакт. Каква е природата на този контакт, който Аншар са казали, че се случва, или че те са се опитвали да осъществяват?

КГ: Те казаха, че в началото контактът от тяхна страна ще се осъществява с отделни хора на планетата по време на сън.

ДУ: О кей.

КГ: Отделни хора ще започнат да имат сънища, което ще им позволи постепенно да привикнат с идеята, за да могат след това да осъществят контакт лице в лице с хората на Аншар. Така че аз очаквах подобни неща да се случват по време на затъмнението.

Това, за което не си дадох сметка, бе, че много от хората, участващи в тази масова медитация, получиха информация в съзнанието си под формата на идеи как да използват способностите си, как да разрешат определени проблеми в живота си. В същото време аз очаквах да се случи нещо по-драматично.

Наскоро след като се прибрах у дома, имах среща с Ка-Арии и я разпитах малко повече по този въпрос.

ДУ: Значи тези контакти започват, както ти каза, със сънища и евентуално с предаване на информация по телепатичен път. И какво се случва по-нататък?

КГ: След като се прибрах у дома, аз се почувствах изтощен.

ДУ: Прибрал си се откъде?

КГ: От конференцията „Затъмнение на Разкритието” в Маунт Шаста.

ДУ: О кей.

КГ: Лежа си аз в леглото и следващото нещо, което помня, бе, че се намирам на същото място за посрещане на гости, където за първи път срещнах Аншар. Аз лежах там по гръб. Този път обаче лежах на една дебела постелка – беше твърде интересно. Под врата ми имаше кръгла възглавница.

Щом погледнах нагоре, видях Ка-Арии и още двама изправени до мен. Тя припряно ме помоли да стана и двамата отидохме до първоначалната заседателна зала, където тя ми бе предложила Елексира на Изида.

image004

Стори ми се някак уморена и забързана.

Тя искаше да обсъдим затъмнението и масовата медитация. Каза, че тя е минала много успешно.

ДУ: О, чудесно.

КГ: Да, и че доста от участниците са получили по телепатичен път изключително много информация, като в същото време само малка част от нея е била на съзнателно ниво. Информацията е била предназначена да ги подготви за бъдещ контакт.

В този момен й казах, че се равам, че съм видял НЛО в небето, но че съм очаквал да видя да се случи нещо по-драматично. Тя на свой ред ми каза, че аз бързам с умозаключенията си и че добронамерените същества подхождат към човечеството по много специфичен начин. Тя каза също така, че те ни виждат на ниво, което надхвърля личното ни его. Те ни виждат на многоизмерно ниво. И преди да се появят на живо и да ни се представят, те трябва да установят контакт с Висшия ни разум.

 image005Нашият Висш разум е този, който определя дали ще установим контакт, какъв вид ще бъде този контакт, или от какво се нуждаем преди контакта – каква информация ни е нужна, за да се подготвим.

Така че няма да бъде, както аз си мислех, че тези същества ще се появят, защото сме достигнали подходящо ниво на вибрация или защото мислят, че сме готови.  Те идват при нас, защото Висшият ни разум е одобрил това … одобрил е този контакт.

ДУ: Ти сподели преди известно време, че струва ми се Тиър-Ер ти е казал, че с приближаване на слънчевото изригване, някои хора ще започнат да виждат духове в някаква форма.

КГ: Да, той каза, че когато енергиите достигнат своя максимум, ние ще узнаем това, защото хора по целия свят ще започнат да описват истории за срещи и разговори с членове на семейството си, които са починали.

ДУ: Мислиш ли, че може би тези посещения от страна на хората на Аншар ще приемат тази форма?

КГ: Доколкото разбрах, те ще контактуват с Висшия разум на някои от нас, след което това ще определи какъв тип контакт ще получи нашето его.

image006

Нашето его не е готово за контакт лице в лице. Нашият Висш разум съвместно с Аншар ще определи как трябва да се подготвим за такава среща. И съответните хора ще получат нужната информация по телепатичен път.

ДУ: За мен бе силно изненадващо колко скоро след затъмнението възникнаха масови урагани. Мислиш ли, че те са свързани със затъмнението и с това, което те са ти казали, че се случва?

КГ: Бе ми показано картинно какво се случва. Сините сфери са почти изчезнали. Те са напълно прозрачни и изчезват една след друга. И ние получаваме все по-високи и по-високи дози от тази космическа енергия. Нашата планета и Слънчевата система се къпят в тази енергия в момента.

В образите, които ми показаха, Земята се въртеше в тази енергия и приличаше на динамо. И енергията навлизаше в Земята през полюсите. Това причиняваше масивни високо енергийни бури като тези, на които сме свидетели, както и земетресения.

ДУ: Според някои хора тези урагани са изкуствено причинени от  високо честотната система ХААРП и не са естествени явления, а са опити на престъпните групировки да колабират американската икономика. Какво мислиш за това?

КГ: Тези бури не са породени от тези технологии, но движението им бива управлявано. Престъпните групировки притежават сателитни системи, които изстрелват струва ми се това, което наричат мазери – микровълнови лазери, фокусирани микровълни в океана, близо до възвикналата буря, за да затоплят океанската вода. И това кара бурята да се движи в посока на затоплената вода, при което до известна степен могат да насочват движението на бурята.

ДУ: Мислиш ли, че американската икономика може да преживее бедствия от такъв порядък?

КГ: Това ще се отрази на икономиката, но преди всичко това е с цел отвличане на общественото внивание. Това цели отвличане вниманието на всички тези, които работят, за да извършат арести и организират съдебни преследвания. Военните са силно ангажирани с това.

ДУ: Защо мислиш, че Северна Корея се държи така налудничаво в последно време с тези ядрени заплахи, които отправя?

КГ: Ами, Северна Корея е … добре е известно, че престъпните групировки упражняват значителен контрол в тази страна, макар на пръв поглед това да не изглежда така. Така че те служат за идеално средство за отвличане на вниманието.

Според друга теория, която съм чул, Северна Корея ще стане такава заплаха, че ще се наложи да използваме нови екзотични оръжия, които никога досега не сме разкривали публично. Единственият начин обаче да ги използваме, би бил с цел да ги демонстрираме открито. Това според мен би била идеална възможност за разкриване на триъгълните космически кораби, които да неутрализират ударите на Северна Корея, насочени срещу Сеул.

ДУ: Пит Питърсън говори доста в последно време за това, което някак със симпатия нарича „куадкоптери”, макар че в случая става дума не за малки дронове, а за нормални, пилотирани летателни апарати, които военните предстои да разкрият.

КГ: Това отговаря точно на секретната информация, която получих. Ако си спомняш, в това предаване преди около шест месеца, аз докладвах за Тайната космическа програма на ВВС и за това, че те ще ни позволяват все повече уж случайно да виждаме тези триъгълни кораби.

Тогава казах, че ще има все повече свидетелски показания за такива летателни апарати. И всъщност, над една база на ВВС в Тампа, в два отделни случая, хората са снимали триъгълни летателни апарати. Струва ми се, че имаме някои от тези снимки.

image007

ДУ: Когато се срещна с Ка-Арии и тя ти каза за това, че в бъдеще контактите ще зачестят, ти получи ли усещането, че евентуално хора като тези, които гледат това предаване, ще могат да имат персонални срещи с тях като тези, които имаш ти?

КГ: Абсолютно. Аншар са ми казвали, че посещенията, които аз имам, ще станат нещо обичайно и че аз постепенно ще се оттегля на заден план, както бих искал, защото толкова много други хора ще започнат да осъществяват лични контакти.

ДУ: Мислиш ли, че в даден момент ще стане възможно да се докаже кои хора действително са имали такива преживявания, за разлика от тези, които просто искат да попаднат под светлината на прожекторите и да привлекат чуждото внимание?

КГ: Мисля, че от един момент нататък това няма да има значение.

ДУ: Защо няма да има значение?

КГ: Толкова много хора ще осъществяват открити контакти, че търсещите внимание, които лъжат … ще бъде твърде очевидно кой какъв е. И за хората просто няма да има значение още кой осъществява контакти.

ДУ: Мислиш ли, че ако имаме повече катастрофи като тези урагани и всички трябва да преминем през такива преживявания, това по някакъв начин ще отвори повече възможности за Аншар да установяват открит контакт?

КГ: Не зная това, но когато говорих за последно с Тиър-Ер, когато той ми показваше всички тези изображения, бях малко озадачен защо тези неща биват позволени да се случват. И Тиър-Ер ми каза, че докато тези неща се случват, това създава възможности на хората да бъдат в помощ на другите. И това бе единственото обяснение, което получих. Никой не ми каза нищо повече по този въпрос.

ДУ: Ти имаше друга среща с Ка-Арии съвсем наскоро, в която тя ти е казала някои неща, които наистина ме изненадаха. Когато за първи път ми ги разказа, аз бях доста стреснат.

КГ: Това бе по време на същата среща.

ДУ: О, така ли?

КГ: Да. Отново, аз забелязах, че тя се държеи необичайно. Тя бе малко стресирана и изглеждаше някак претоварена. Аз я попитах дали времевата линия продължава да се отклонява от тази, която са били изпратени тук да следват и направляват. И тя каза: „Да, случаят е точно този. Нещата са се отклонили значително от желаното.”

ДУ: Само за да поясним, ти каза, че тази отрицателна времева линия би означавала много мрачно бъдеще за човечеството. Би ли пояснил това?

КГ: Да, това би означавало твърде мрачно бъдеще за човечеството, но Аншар бяха разтревожени, че ако това отклонение от желаната времева линия се осъществи, те биха престанали да съществуват.

ДУ: Ако нашата положителна времева линия не се осъществи.

КГ: Точно така, ако се отклоним от нея. Времевата линия, която те са се опитвали да поддържат.

ДУ: Значи тя е разтревожена от това, че тази отрицателна времева линия може все още да се наложи.

КГ: Точно така. И аз я попитах: „Такова нещо нечувано ли е?” Тя ми отговори: „Не. Ние сме преживявали това на няколко пъти по време на цикличните промени.”  

И в тези случаи нейните хора е трябвало да прилагат драстични мерки по време на цикличните промени.

Попитах я за какво говори, при което тя ме поведе към мястото, на което се бях появил за първи път и откъдето се разклоняваха различни коридори. Тръгнахме по един от тези коридори и в крайна сметка достигнахме до една площадка, от която можехме да видим гигантскя град, който бях описал преди.

image008

В момента обаче, в който погледнах към тази огромна, огромна каверна, веднага ми стана ясно, че всичко се бе променило. Всички предишни постройки бяха изчезнали. Каменните колони, които достигаха до покрива на каверната и в които бяха издълбани всички тези жилища, бяха все още там, но нямаше никакви светлини.

image009

Имаше малки следи по местата, където преди това имаше постройки.

ДУ: Наистина?!

КГ: Да. И след това имаше един странен, един странен … изглеждаше като време-пространство огънато навътре в себе си, което завършваше с нещо като конус.

image010

И там където конусът завършваше, беше малко назъбено.

image011

Попитах Ка-Арии какво бе това и тя ми каза, че в миналото, по време на различните цикли, хората на Аншар са се крили в тази време-пространствена сфера.

И че тази времева аномалия е същата като аномалиите близо до Юпитер и Сатурн, където Супер федерацията има своите гигантски станции, в които провеждат срещите си.

ДУ: Мислиш ли, че жилищата на Аншар са построени на модулен принцип, като малки превозни средства …

КГ: Да, такива са.

ДУ: … които могат да се придвижват?

КГ: Да. И това, което се е случило, е, че всички те са левитирали и са се преместили в събитийния хоризонт на тази аномалия, където биха били защитени от всичко случващо се в енергиен план.

ДУ: Това включва ли случай, при който ако времевата линия се промени, те все пак ще имат дял от реалността (reality partition), в който да могат да живеят?

КГ: Точно така.

ДУ: Наистина?

КГ: Те ще притежават своя собствена малка реалност.

ДУ: Хм.

КГ: И по време на разговора ни тя каза, че … аз научих малко повече за аномалиите, как те действат, което е много интересно.

Предполага се, че ние се намираме в тази защитна бариера, ограждаща Слънчевата система. И тя казва, че когато навлезем в тази аномалия, когато посещаваме тези събирания, ние навлизаме в една време-пространствена сфера, която е извън нашата реалност, така да се каже, и че в тази сфера има входове, подобни на входовете в други галактики. За тези събирания пристигат същества от други галактики, но те трябва да влизат и излизат от едно и също място на сферата.

ДУ: Хм-м-м.

КГ: Болшинството от нейните хора, целият град, в момента се намират в тази аномалия.

ДУ: Добре, това повдига интересен въпрос, на който моля да отговориш накратко. Ако тези същества седят в своите столове и комуникират телепатично с нас, очевидно подобно на ангели-пазители, и ни помагат да се срещаме с правилните хора и влияят на интуицията ни и пр., ако всички те са отпътували, това няма ли автоматично да прекъсне подкрепата, която ни оказват, така да се каже?

КГ: Това, което щях да кажа, е, че всички техни хора, които преди са живеели в този град, сега се намират в тази времева аномалия, при липса на по-подходяща дума. Всички, които са били част от религиозния орден, до последния момент остават извън аномалията и фокусират цялото си време и енергия в опити да повлияят на населението на повърхността по положителен начин, за да се насочи към тяхната времева линия.

ДУ: Ти искаш да кажеш, че само хората от религиозния орден са се занимавали с това преди?

КГ: Не.

ДУ: Ох.

КГ: Не. Много, много от техните градове са взимали участие, но това важи и за всички религиозни ордени.

ДУ: Мислиш ли, че може би присъствието на гигантските сфери в Слънчевата ни система може по някакъв начин да ни осигури някаква духовна подкрепа, ако тези хора повече не са в състояние да изпълнтяват тази функция за нас?

КГ: Когато те достигнат момента, в който повече няма да могат да ни бъдат в услуга, те просто ще влязат в тази времева аномалия и ще отпътуват.

ДУ: Аз си мисля обаче какво означава това за нас, при положение че тези хора за нас са като ангели пазители. Можем ли да очакваме помощ отнякъде другаде?

КГ: Мисля, че трябва да сме наясно, че повечето неща зависят от самите нас. Ние не трябва да търсим ангелски създания, които да дойдат и да ни спасят, или да ни помогнат. Ние трябва наистина да се фокусираме върху това да бъдем самата промяна.

ДУ: И как би изглеждало това? Ако те повече не ни помагат, как ще управляваме кораба без тях и как ще получим желания краен резултат?

КГ: Насочването в правилната посока ще бъде извършено от една много малка група хора тук. Една много малка група от хора може да повлияе на времевата линия.

И хората, с които те контактуват сега, тези, пред които ще се появят, тези, на които предават информация по телепатичен път, тези, които ще бъдат подпомогнати да се подготвят за открит контакт, това предполагам ще бъдат хората, които ще стъпят здраво на земята и ще поведат армията на съзидателното съзнание.

ДУ: Това ще рече, че ние преживяваме собственото си съзряване и приемаме една по-активна роля от преди.

КГ: Правилно. И като част от това съзряване, ние трябва да станем майстори.

ДУ: Чувстваш ли, че предстоят други събития като това затъмнение, когато ще възникнат други внезапни качествени промени в положителна посока?

КГ: Абсолютно. Мисля, че това, за което говориш, ще бъде резултат от това как хората получили телепатично информацията ще я преработят. Много хора са получили сходна информация, която ще ги накара да се обединят.

Едно от нещата, които заяви Тиър-Ер, бе, че някои хора ще започнат органично да намират своя път. Например ние ще кажем: „Нужен ни е човек, който може да изработи тази графика или тази анимация,” и обикновено в рамките на 24 до 48 часа ще получим и-мейл със следното съдържание: „Не зная защо, но усещам, че бих искал да стана доброволно част от този проект.” И ще се окаже, че той има точно тези умения, които са ни необходими и за които току-що си говорихме.

ДУ: Хм.

КГ: И аз мисля, че това, което предстои, ще започне да се случва в макро мащаб. Всички тези хора получили телепатично информация ще започнат да получават помощ и енергия, за да реализират различните проекти, които са им били внушени и подсказани.

ДУ: Аз имах тази представа, че ние ще се движим спокойно до момента на изригването, без да се случва нещо наистина смущаващо – че това ще бъде един отегчителен период, в който няма да има особени промени и изведнъж – пуфф!

От това, което разбирам, че са ти казали в последно време, следва твърдо, че още преди слънчевото изригване ще има някои забележими промени в хода на нещата. Би ли пояснил това?

КГ: Да, радвам се, че повдигаш този въпрос, защото предишния път, когато говорихме за това, аз не достигнах до нужната дълбочина. И много хора си помислиха, че това ще бъде нещо страховито, нещо извадено от Revelations в Библията. 

Преди време обаче Мика ми описа как същото това събитие е протекло на неговата планета. Неговата планета има предимно острови, тя е предимно водна планета. И те са имали … Точно преди слънчевото събитие и свързаната с него  промяна на съзнанието, те са имали масови земетресения и цунамита.

ДУ: Преди слънченото изригване?

КГ: Преди тяхното Възнесение. Те ми съобщиха също така, че нашата планета е живо същество. Болшинството хора, които гледат това предаване, ще знаят точно какво имам предвид относно Гая. В момента Гая преминава през едно Възнесение. Тя завършва последния си преход към четвърто ниво на плътност.

А ние сме нещо като бълхите върху куче, едно куче, което преминава през Възнесение, и ние сме се случили да бъдем върху това куче. Ние яздим една планета. Ние също така сме на гребена на една вълна на Възнесение, през което преминава нашата планета.

ДУ: Хм.

КГ: Симптомите на тази промяна ще бъдат земетресения, които ще причинят цунамита, вулканични изригвания и други подобни неща. Това е просто естествена част от метаморфозата.

ДУ: Колко разрушителни мислиш, че ще бъдат тези промени на Земята преди слънчевото изригване?

КГ: Мисля, че ще бъдат твърде разрушителни. Те определено ще привлекат вниманието ни, точно както тези последни урагани, които бяха по-силни от познатите ни от преди. Мисля, че ние просто ще свикнем да виждаме повече такива неща като земетресения. Те могат да се превърнат в нещо като норма.

ДУ: Мислиш ли, че докато преминаваме през тези смущаващи преживявания, хората ще имат повече духовни контакти, повече достъп, повече телепатия и други паранормални събития?

КГ: Да. И както ми го обясниха, тези събития ще бъдат катализатори, които ще ни тласнат още повече към нашите крайности. В момента виждаме как отрицателно настроени хора се привличат взаимно в отрицателно ориентирани групи. Положително настроените също започват да се организират. И това ще се случва във все по-големи мащаби.

Така че това, което се случва, е нещо много положително. То форсира процеса на Възнесение. И ако наистина ще настъпи едно тройно разделение, може би това как реагираме емоционално и енергийно на тези земни промени ще определи в коя крайност ще се насочим.

ДУ: И сега това зависи от нас. Ние сме тези, които трябва да насочим този процес.

КГ: Ние сме тези, които сме очаквали (да ни спасят).

ДУ: Да, наистина. Е, добре. Благодаря ти, Кори, за цялата тази информация. Искам да благодаря и на всички наши зрители,  които подкрепят нашите усилия тук в Гая.

Аз съм Дейвид Уилкок заедно с Кори Гууд в предаването Космическо разкритие и довиждане до следващия път.