Възрастова регресия и технология за пътуване във времето – 43-ти епизод – Март 2016 г., Кори Гууд и Дейвид Уилкок

(с) Превод АТИ, 2016 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. В този епизод ще разгледаме някои от много интересните и дискусионни въпроси, които се появяваха непрекъснато в коментарите, които ни изпращахте във форумите тук на сайта на Gaia.tv. Става дума за това много странно понятие „еластичност на времето” и връзката му с възрастовата регресия. И така, Кори, добре дошъл отново.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: Едно от нещата, с които хората се сблъскват, когато за първи път влязат в твоя уебсайт, е това, че ти обясняваш как си прекарал 20 години на служба в ТКП от 1987 г., което ги кара да мислят, че ти си работил там до 2007 г., когато си се завърнал на Земята. Но след това времето не съответства, на основа останалите неща, които казваш, че си правил, когато казваш, че си ги правил.

КГ: Правилно.

ДУ: Тогава става дума за технология, която е по-напреднала от всичко останало, с което хората са запознати в обикновения свят.

КГ: О, абсолютно. Всичките технологии, за които говорим, свързани с ТКП, са много по-напреднали, отколкото болшинството хора могат да си представят. Програмата „20 години и обратно назад” е програма, в която са участвали хиляди хора. И някои от тях са били военни.

ДУ: Какво точно означава „20 години и обратно назад”?

КГ: Служиш 20 години, след което се завръщаш обратно в същия момент от време, в който първоначално си напуснал дома си. Сред военните също има много хора, които участват в тази програма. Те мислят, че са служили нормални четири или осем години във войската, когато всъщност са се съгласили доброволно да служат в една от тези свръхсекретни програми в продължение на 20 години, след което биват върнати към момента, в който първоначално са се съгласили да участват в програмата, след което отслужват остатъка от своето споразумение в съответния род войска.

ДУ: Тогава какво би казал на този, който вярва, че технологиите, които може да види описани в Интернет, представляват най-големите постижения на човечеството до момента? Какъв е отговорът ти за тези, които просто не могат да повярват, че има нещо по-съвършено от това, с което са запознати до момента?

КГ: Те просто трябва да погледнат назад в историята. Толкова много пъти сме били сигурни, че знаем всичко, след което правителството публикува нова информация за нова технология, за нов космически кораб, или се появява нов свидетел като Сноуден и разкрива информация, за която някои хора са говорели преди, без някой да им повярва. Така че ако си мислиш, че всичко, което съществува, е в Интернет и че само трябва да го заявиш в Гугъл, за да го откриеш, това означава, че живееш в много голяма заблуда.

ДУ: Разбира се. Абсолютно. Защо някой в правителството трябва да крие знанията за технология, свързана с пътуване във времето? Защо просто не излязат на открито и не ни кажат, че тя съществува?

КГ: Не можеш да разкажеш за една напреднала технология, без да разкриеш и останалите напреднали технологии. Това означава да изпуснеш духа от бутилката. А основният дух, който се опитват да държат в бутилката, не е: „Да, извънземните съществуват”, а: „Да, свободната енергия съществува”. Само свободната енергия е достатъчна, за да срине глобалната икономика от днес за утре – устройства, произвеждащи свободна енергия.

ДУ: Или може би да я трансформират. Това ще срине съществуващата властова система.

КГ: Точно така. Това ще срине моментално тяхната икономическа система, тяхната вавилонска парична магическа система за контрол.

ДУ: Нека разгледаме някои от основните неща, след което да пристъпим към някои подробности и технически моменти. Спомням си, че когато за първи път разговарях с теб на тази тема, това наистина ме порази и в мен се появиха много различни въпроси. И така, ето и първият въпрос:

Ти изчезваш за 20 години. Те те връщат към момента, в който си напуснал дома си. Ти се завръщаш 20 години по-стар от това, което си изглеждал, когато си напуснал? Твоето тяло е 20 години по-старо?

Свързани епизоди:

Портали: Пътуване във Времето 13 епизод, Септември 2015 г., Кори Гууд и Дейвид Уилкок  http://www.gaia.com/video/portals-navigating-time 

Мъдри учения: (№ 78) Сърфиране по вълните на времето  http://www.gaia.com/video/78-surfing-waves-time

КГ: Не. Твоето тяло … Ти си върнат назад във времето и времето се е върнало назад.

ДУ: Преди това. Да кажем, че си в космоса и изкарваш 20 години служба, след което те връщат обратно в същата стая, откъдето си тръгнал, когато всичко това е започнало? Те всъщност те връщат в съвсем същата стая?

КГ: Те те връщат обратно … Да, те те връщат обратно на същото място.

ДУ: О кей. Първоначално, когато се завърнеш в същата стая, ти ще изглеждаш ли 20 години по-стар, отколкото си бил, когато си напуснал преди няколко минути?

КГ: Не. Не. Към момента, в който те връщат на изходно положение, ти вече си преминал през целия процес на възрастова регресия, на изтриване на паметта, имаш добавена нова памет, ако това е било нужно. И тогава те обикновено ти дават … Преобладаващият брой хора имат добавени спомени за това как напускат своя дом и се завръщат с помощта на портал. Това бе един от спомените, които ми бяха добавили.

Това обаче, което бяха направили, бе да използват технология, с която да ми внушат да напусна дома си, след което ме откараха с една кола. Така че много хора все още имат добавени спомени за това, че в стаята, където са били, се е появила светлина, след което са били изведени от дома си с помощта на портал.

ДУ: Ние разисквахме технологията „Божи глас”. Е ли това технологията, която бива използвана, за да накараш някого да напусне дома си, след което да бъде откаран с някаква кола, както бе в твоя случай?

Свързан видеоматериал:

‘Voice of God’ Weapon, ELF Technology & Mind Control : Dr. John Hall
(Оръжие „Божи глас”, Технология EFL*) и умствен контрол: д-р Джон Хил) https://www.youtube.com/watch?v=ED9twIPTXv4 

*) ELF  – Extremely low frequency (Изключително ниска честота) – от 3 до 30 херца. – Бел. прев.

КГ: Точно така, точно така.

ДУ: О кей. Искаш да кажеш, че преди да те върнат в стаята, която си напуснал, ти си преминал през някаква процедура на възрастова регресия.

КГ: Правилно.

ДУ: Нека за момент да поговорим за това какво с случва там. Значи ти казваш … Нека преминем през един хипотетичен 20-годишен период на военна служба. Само с едно и също нещо ли се занимава в продължение на 20 години служба в ТКП?

КГ: Не, аз работих в няколко програми. Бях преместван на работа в няколко програми … Това бяха малко повече от 20 години. И в края на 20-те години ми казаха: „Времето ти изтече. Време е да се завръщаш у дома.” След което те … В моя случай те ме закараха обратно в Лунния оперативен център.

ДУ: Почакай малко. Нормално ли е хората да изпълняват различни дейности на различни места, а не да извършват едно и също нещо в продължение на 20 години?

КГ: Да. Обикновено те изпълняват различни … Това е също както в редовната военна служба – преместват те на различни места, развиваш различни умения. Уменията ти се усъвършенстват. И обикновено не изпълняваш едни и същи задължения на един и същ космически кораб през всичкото време.

ДУ: В това има смисъл, защото в противен случай хората ще се уморят и отегчат. Така че промените правят нещата интересни.

КГ: Да. Нещата стават скучни и не са това, което хората си мислят. Във всички случаи става много отегчително.

ДУ: Добре, и ти казваш, че в един момент те идват и ти казват, че е време да се завръщаш у дома.

КГ: Точно така.

ДУ: Каква бе последната ти работа? Какво бе последното ти назначение, преди да ти кажат това?

КГ: Това бе едно от по-тъмните ми назначения, за което не бих искал да говоря.

ДУ: О кей. Тогава в този момент си бил твърде щастлив да се отървеш от всичко това.

КГ: Да.

ДУ: Броеше ли годините? Наясно ли беше с периода от 20 години и очакваше ли края на службата си?

КГ: Да.

ДУ: Случва ли се хората да искат по-ранно освобождаване? Искат ли да се освободят и има ли начин да се измъкнат?

КГ: Няма такава възможност.

ДУ: Няма такава възможност. Значи хората знаят, че няма смисъл даже да попитат.

КГ: Правилно. И ако хората са бивали освобождавани по различни причини, това не ми е известно.

ДУ: Ако се опиташ и кажеш: „Аз наистина не желая да се занимавам повече с това”, какво ще се случи?

КГ: Ние трябваше да изпълняваме заповеди. Не съм видял някого да откаже да изпълни заповед. Всичко бе много строго – ситуация, в която виждаш как на други хора се случват много неприятни неща и не искаш да попаднеш на тяхното място. Така че не клатиш лодката, така да се каже. Просто правиш това, което ти казват.

ДУ: Ти казваш, че е било малко повече от 20 години, преди да ти кажат, че времето ти е изтекло. Така че имаше ли …

КГ: Много малко повече.

ДУ: Имаше ли моменти, в които си каза: „О, божичко, вече минаха 20 години, а все още не ме освобождават”?

КГ: Не. Преди да започна, имаше малко забавяне. Всичко ми бе известно предварително.

ДУ: О, о кей.

КГ: Имаше малко забавяне, преди да ме назначат на изследователския кораб, през което време трябваше да правя някои други неща.

ДУ: Хората срещат трудности да разберат какво представлява тази възрастова регресия. Нека да я разгледаме подробно. Те ти казват, че службата ти е изтекла. Ти усещаш невероятно облекчение. И сега, в какво се състои процесът  на уволняването ти? Нека преминем през него стъпка по стъпка.

КГ: Подписваш документи.

ДГ: Преди всичко, можеш ли да ни кажеш къде се намираш? Ти се намираш някъде в космоса, нали?

КГ: Правилно. Е, те те отвеждат в Лунния оперативен център и ти подписваш документи, че няма да разговаряш за нищо, което се е случило по време на службата ти. Подписваш доста документи. След което преминаваш през един разпит, при което те упояват и те „разхождат” през целия период на службата ти.

ДУ: Това е ли някакъв начин, при който извличат информация от теб подобно на извличане на информация от компютърен диск, при което хакват мислите ти? Или по-скоро те карат да разказваш на глас историята на цялата си служба?

КГ: Ти вербално разказваш и потвърждаваш информация, която вече им е известна, докато си вързан към електронни устройства, които следят и записват телеметрични данни.

ДУ: Какви телеметрични данни записват? Защо им трябва да правят това?

КГ: Не зная.

ДУ: Това е нещо като детектор на лъжата?

КГ: Не зная. За нещо го използват.

ДУ: О кей, значи правиш нещо като преглед на престоя си. И колко подробен трябва да бъде той? Трябва да разказваш година по година, преживяване по преживяване, или само основни моменти?

КГ: Бе доста подробно, особено когато искаха да фокусират върху нещо. Зависеше от човека, който провежда разпита. 

ДУ: В твоя случай имаше ли нещо, върху което трябваше да фокусират и да отделят повече време?

КГ: Да.

ДУ: Неща, за които не би искал да ни разкажеш?

КГ: Да.

ДУ: Добре. Така че ти преминаваш през този разпит. Колко време трае той? В психологичен план – колко време мислиш, че е продължил?

КГ: Разпитът … Те също правиха кръвни тестове, други подобни неща. С разпита и изчакването, може би два или три дни в Лунния оперативен център. Имаше и други хора, които преминаваха през същата процедура.

ДУ: В една и съща стая ли бе по време на целия разпит?

КГ: Да, разпитът бе проведен в една и съща стая. Имаше обаче и други хора, които преминаваха през същия процес по същото време.

ДУ: В същата стая заедно с теб?

КГ: Не. Нека кажем, че имаше 100 души, за които службата бе също приключила.

ДУ: О кей.

КГ: Всички бяхме там като група и един по един се изреждахме на разпит, на инжекции, кръвни тестове и подобни неща.

ДУ: И когато казваш, че целият процес е продължил 2 или 3 дни, това включва и времето за общуване с тези 100 души, докато сте се изреждали един по един?

КГ: Точно така. Държаха ни в базата през този период и бяхме инструктирани да не разговаряме един с друг по въпроси свързани с логистиката. И докато продължаваха разпитите, не трябваше да разговаряме.

ДУ: Как е възможно да разговаряш само за незначителни неща с някого … ти си прекарал 20 години в космоса.

КГ: Усвояваш това много добре. Ставаш много добър в разговор за незначителни неща.

ДУ: Все пак за какво разговаряш? За неща, преди да излезеш в космоса, за неща, които са се случвали на Земята?

КГ: Не. Можеш да разговаряш за обикновени незначителни неща, които са ти се случвали извън оперативните ти задачи.

ДУ: Нищо конкретно за мисията ти и за задачите, които си изпълнявал?

КГ: Правилно.

ДУ: Имаше ли самостоятелна стая, или трябваше да спиш заедно с други хора?

КГ: В Лунния оперативен център в един момент спях в стая, в която бяхме четирима, но повечето време бях сам.

ДУ: Как изглеждаше тази стая? Колко бе голяма? Имаше ли някаква мебелировка?

КГ: Само четири легла. Всички стаи бяха наистина малки.

image001

ДУ: Оу.

КГ: Това не бяха апартаменти или нещо подобно.

ДУ: Нещо, което да ги прави да изглеждат по-приятни? Или всичко бе много спартанско?

КГ: Не. Само легла, едно над друго, точно колкото да влезеш и да се разминеш с другите странично.

ДУ: И казваш, че не е като в „Стар трек”. Всичко е най-обикновено – врати, стаи, коридори?

КГ: Точно така.

ДУ: Предполагам никакви прозорци.

КГ: Не.

ДУ: И какво става след привършването на разпита? Какъв е следващият етап от уволнението?

КГ: Следващият етап … Отвеждат те на долните етажи, където е медицинската част, където провеждат много изследвания и медицински дейности, поправят увреждания и правят най-различни неща. И те отвеждат в частта, където провеждат възрастовата регресия.

ДУ: След като са отстранили нараняванията ти, или са излекували коляното ти, или нещо подобно?

КГ: Не. Не, те правят … Не, това е … Те не правят нищо подобно.

ДУ: Но ти спомена, че те могат да правят това.

КГ: Да, там правят такива неща.

ДУ: Но те не правят това с теб като част от процеса на уволнение?

КГ: Това не е необходимо, защото ти ще бъдеш върнат възрастово назад във времето, такъв, какъвто си бил преди.

ДУ: О кей.

КГ: Всички белези, които имаш, всички татуировки, ще изчезнат.

ДУ: Нека преминем през това стъпка по стъпка. Отиваш ли в отделна стая? Има ли стая специално за провеждане на възрастовата регресия?

КГ: Да.

ДУ: Нека сега да видим как изглежда тя. Казваш, че тя се намира на долния етаж. Ти отиваш там и има ли някакво голямо пространство, където се извършват всички тези медицински дейности? Има ли коридори с врати и отделни стаи?

КГ: В началото попадаш в една типична чакалня. Все едно, че влизаш в болница. След това влизаш в една стая. Сядаш на носилка. Разговарят с теб и те успокояват. Казват ти какво ще се случи, че ще ти поставят упойка, че ще трябва да бъдеш напълно неподвижен и в кома в продължение, струва ми се, на почти двуседмичен период.

ДУ: Боже господи!

КГ: И докато преминаваш през този процес на възрастова регресия на тялото ти …

ДУ: Ти се намираш в отделна стая при затворена врата?

КГ: Не, само си отделен със завеси.

ДУ: О, значи там може да има и други от групата на стоте?

КГ: Правилно.

ДУ: Значи ти всъщност си отделен само със завеси в тази голяма подобна на операционна зала?

КГ: Точно така.

ДУ: И наоколо има монитори за следене на пулса, машини, издаващи различни звуци и подобна техника?

КГ: Не, не е нужно да те свързват с техника. Телеметричните ти данни биват наблюдавани от разстояние, без да се налага някой да се допира до тялото ти.

ДУ: Когато казваш, че си на носилка, тя изглежда като болнично легло? Това не е нещо като специална камера или нещо подобно, в което те слагат?

КГ: Не, това е просто едно болнично легло. Обикновена носилка.

ДУ: Наистина?

КГ: Да.

ДУ: Но те са ти казали, че ще те обездвижат?

КГ: Да.

ДУ: Обясниха ли ти защо? Например какво се случва, ако не си обездвижен?

КГ: Казват, че трябва да бъдеш напълно неподвижен по време на целия процес. За да може да протече процесът, трябва да не извършваш абсолютно никакви движения.

ДУ: Дали тялото ти ще се атрофира, ако това се случи?

КГ: Не.

ДУ: Оу. О кей. Ти знаеш ли предварително, че всичко това ще се случи, или ти го казват в последния момент, за да не изпаднеш в паника?

КГ: Не, ти не знаеш нищо за протичането на процеса. Не ти казват никакви подробности. Просто ти казват: „Добре, сега ще ти дадем едни медикаменти. Ще ти се приспи. Ще можеш да изпълняваш нашите команди. След това ще ти дадем още медикаменти. И следващото нещо, което ще ти се случи, е, че ще се събудиш и всичко ще е привършило.”

ДУ: Сложиха ли ти катетър, за да можеш да пишкаш през тези две седмици?

КГ: Не ми сложиха катетър.

ДУ: Наистина?

КГ: Точно така.

ДУ: Уха!

КГ: Това бе … След като веднъж ме … предполагам, че беше някакво успокоително, или нещо подобно, с което ме …

ДУ: Да, в това има смисъл.

КГ: Това наистина … просто те успокоява и замайва. След това те слагат това нещо подобно на рамка около тялото ти. Пъхат ръцете ти и ги привързват, така че да не можеш да ги движиш.

ДУ: Нещо като найлонови превръзки?

КГ: Да, велкро. И те пренасят в друга стая. И тук вече нещата ми се размиват, защото аз вече съм …

ДУ: Силно упоен.

КГ: Силно упоен. И те казват, че ще ми сложат медикаменти, за да заспя, докато слагат тези бели панели около тялото ми. И съм сигурен, че са ме преместили от носилката на друго легло.

ДУ: Тези панели изглеждаха ли като някакъв вид технология, нещо като енергийно-лъчена технология или нещо подобно?

КГ: Просто изглеждаха като направени от някаква пластмаса.

image002

ДУ: О кей, значи нищо особено.

КГ: Точно така. И започнаха да забиват игли в различни части на тялото ми по някакви причини. И аз загубих съзнание.

И след това накрая се събуждаш и си във възрастта, в която за първи път си пристигнал.

ДУ: Това как го усещаше? Когато за първи път се събуди, почувства ли се като че се събуждаш след ужасно пиянство? Почувства ли се гроги, болен?

КГ: Приличаше много повече сякаш излизаш от упойка след операция … Гади ти се, губиш ориентация, отпаднал си, тялото те боли. Усещаш се различен. Намираш се в различно тяло.

В този момент те поискаха да проведат друг разпит.

ДУ: След колко време можа да се видиш в огледало?

КГ: Не помня след колко време. Беше след … Изглежда, че ме държаха упоен известно време. Веднага започнаха друг разпит, още докато бях … когато бях по-контактен, те ми напомниха за всички неща, под които се бях подписал. И обстановката, и хората изглеждаха различни.

ДУ: Чувстваше ли, че все още се намираш в Лунния оперативен център?

КГ: Да.

ДУ: О кей.

КГ: Все още се намирах на Лунния оперативен център, но бе различно. Всичко бе различно.

ДУ: Като различно крило на центъра, различна част на сградата?

КГ: Всичко просто изглеждаше … всичко изглеждаше различно. Различни хора.

ДУ: Мислиш ли, че е възможно да си бил в друго време?

КГ: Да.

ДУ: О кей.

КГ: Да. Тогава те … Тъй като си вече упоен, те искаха да проведат друг разпит, след което да изтрият паметта ти и да ти сложат други спомени. И се опитват да ти вкарат равнища на нови спомени … Те изтриват паметта ти и те карат да забравиш преживяванията си и след това заменят спомените ти с нови, които си противоречат едни с други по отношение на това къде си бил и какво се е случило. Например вкарват ти спомени, че си бил телепортиран в дома ти, когато всъщност си влязъл пеша. И направо ти объркват ума.

ДУ: Изглеждаше ли, че използват информацията, която си дал по време на първия разпит, когато вербално си разказал за всички свои преживявания. Все едно, че преминават стъпка по стъпка и заместват всяка една част от спомените ти с нови спомени и алтернативни истории, така че нищо повече да не се връзва едно с друго? Това ли е идеята?

КГ: Не съм сигурен, че са използвали това с такава цел. Те имат много подробно досие за всяко лице. Така че част от разпита има за цел да потвърди информацията и да допълни информация за техните досиета, за да са сигурни, че имат точна информация за личностните профили. Сигурен съм, че първият разпит преследваше няколко различни цели.

Обаче целият процес на завръщането ти у дома е направен така, че да се почувстваш напълно изтощен. Все едно, че си претърпял сериозна операция.

А когато изтриването на паметта започна да избледнява, както това винаги се случваше с мен, в началото имах само тези добавени спомени. Имах спомени за това, че съм бил телепортиран от стаята си и обратно в нея, но също така и спомени, че съм пристигнал с кола или съм заминал с кола, така че двата спомена си противоречаха.

След това спомените ми започнаха да се възвръщат, когато бях на тази възраст …

ДУ: Спомняш ли си … искам да кажа очевидно, ако си работил там 20 години, ти си се виждал в огледало.

КГ: Правилно.

ДУ: Имаше ли промени във външния ти вид през тези 20 години? Имаше ли естествен процес на промяна на възрастта?

КГ: Да.

ДУ: Тогава, след като си бил упоен и си излязъл от упойката, кога за първи път забеляза резултата от тази процедура на възрастова регресия, или настъпилата промяна?

КГ: Когато бях обратно у дома на следващата сутрин и станах от леглото, и бях все още гроги, и отидох в банята, и се погледнах в огледалото, почувствах се объркан.

ДУ: Кои бяха най-забележимите промени във външния ти вид? Кое бе различното, което забеляза? Или първоначално изтриването на паметта ти е било толкова ефикасно, че си помислил, че нищо не се е случило?

КГ: В началото бях просто объркан. И след седмици изтриването на паметта ми започна да изчезва и изведнъж започнах да имам много … Смущаващите спомени започнаха да се появяват първи … много от най-неприятните неща.

Имах много проблеми със спомените си. След това започнаха да се появяват по-организирани, последователни спомени.

ДУ: Когато казваш, че си бил объркан, когато си се събудил за първи път, можеш ли да опишеш това в повече подробности – какво разбираш под объркване? Какво бе объркващото?

КГ: Просто не се чувствах … Бях объркан. Нещо не ми изглеждаше както трябва. Усещах … Нещо не бе наред. Повдигаше ми се. Усещах, че нещо се е случило.

ДУ: Тук нещо в историята ти не се връзва. Ти се намираш на Лунния оперативен център. Събуждаш се след регресията. Казваш, че хората и мястото са изглеждали различно. Тогава вероятно си се намирал вече 20 години в миналото?  

КГ: Правилно.

ДУ: О кей. И ти си упоен, и те ти провеждат нов разпит. Но ти още не си в амнезия, нали? Ти все още си спомняш какво се е случило преди. Или когато си под въздействието на тези медикаменти, ти си вече напълно дезориентиран?

КГ: Аз съм напълно дезориентиран, но все още зная къде се намирам.

ДУ: О кей.

КГ: И аз по същество зная … Аз зная всичко, но съм натъпкан с лекарства, подобно на упойка, която ти слагат при операция.

ДУ: Тогава какво се случва между втория разпит, когато си натъпкан с лекарства и когато се оказваш у дома си? Как се озоваваш у дома си? Ти се намираш на Лунния оперативен център и след това какво се случва?

КГ: Имам спомен как вървя към дома си, качвам се в леглото си и заспивам. След това имам отделен спомен как ме телепортират в стаята ми, качвам се в леглото си и заспивам.

ДУ: Аха.

КГ: Следователно има конфликт в прибавените спомени за това как минавам през тревата пред къщи, след това през предната врата, отивам право до леглото и си лягам. И след това друг спомен, че се озовавам през един портал направо в стаята си.

ДУ: Кое е последното нещо, което си спомняш от втория разпит? Дали си изгубил отново съзнание по време на втория разпит?

КГ: Да. Спомням си началото на разпита, след това преговора на информацията и това е всичко, което си спомням.

ДУ: Тогава те може да са ти поставили някаква инжекция, или да са ти дали нещо?

КГ: Те направиха нещо.

ДУ: Тогава до момента, в който … Значи имаш този много мъгляв спомен, че са водили разговор с теб. Може би това е бил един портал, или може би просто си влязъл пеша в дома си. Но след това, когато се събуждаш в леглото си, като че ли процедурата се е задействала напълно и ти се събуждаш от друга много силно упоена амнезия.

КГ: Почакай, става дума, когато вече съм у дома, нали така?

ДУ: Да.

КГ: О кей. Мисля, че бях объркан. Да. Така че когато се събудих у дома, събуждам се и … просто съм си у дома. И веднага нямам спомен за тези други 20 години, но все още съм някак объркан и нещо не ми изглежда наред. И от самото начало нещо не ми изглежда наред.

ДУ: Ти каза това в други епизоди, но мисля, че е важно да го повторим и сега. Те ти обещават, когато завършиш тази програма „20 години и обратно назад”, че ще получиш наистина хубава заплата и всички тези предимства за времето, в което си служил.

КГ: Да, безплатен колеж, шестцифрена годишна сума и ще живееш комфортно до края на живота си. Те обаче не планират да изпълнят това, защото планират да изтрият паметта ти и просто да те оставят да се оправяш сам и продължават да те наблюдават.

ДУ: Получаваше ли някакво заплащане, докато служеше в ТКП?

КГ: Не.

ДУ: Някои хора имаха ли повече пари от други?

КГ: Не, там няма пари.

ДУ: Няма пари. Значи все едно, че си роб, или нещо подобно, военна повинност, където всички спят на едни и същи легла и получават еднаква храна. И всъщност нямаш никакви лични вещи.

КГ: Всичко ти е осигурено. Никой няма даже снимки от семейството си. Нямаш нищо.

ДУ: Има ли някакви неща със сантиментална стойност, които може да притежаваш и които можеш да носиш със себе си между отделните назначения? Например някакъв предмет, който решаваш, че харесваш, което например си издялкал от парче дърво или нещо, което си запазил за себе си? Можеш ли да запазиш такова нещо за себе си?

КГ: Хората имат малки неща, които съхраняват, но обикновено ти просто … ти не разполагаш с много пространство. Имаш малко пространство за малко дрехи за подмяна, бельо и за неща от първа необходимост, и това е всичко.

ДУ: Това е цялото ти лично пространство освен леглото.

КГ: Нямаш много пространство за лични вещи. Също така няма никакъв начин да пренесеш неща от дома си. Никой няма снимка на майка си или на баща си.

ДУ: Можеш ли да си спомниш за някого, който е пазил нещо със сантиментална стойност?

КГ: Имаше например писма, разменени между хора, които завършваха с интимни взаимоотношения, такива неща, но никакви предмети или нещо подобно.

ДУ: Добре, значи не е било възможно някой да направи нещо като скулптура или да изработи нещо за удоволствие?

КГ: Точно така.

ДУ: Никакви музикални инструменти.

КГ: Не.

ДУ: Тогава, ако те не спазват тези обещания и договорености и не предлагат безплатен колеж и стипендия, или работа с шестцифрена годишна заплата, тогава тази технология би трябвало да дава добри резултати при повечето хора.

КГ: Да. При 3-5% от хората изтриването на паметта и заместването й с фалшиви спомени просто не сработват. Те се опитват и опитват, но  технологията при тези хора просто не работи. При много други хора технологията действа в продължение на много, много години, след което престава да работи. И обикновено тя спира да работи, след като премине 20-годишният период от възрастовата им регресия.

Да речем, че аз не бях възвърнал паметта си и не бях интуитивен емпат. Например бях някакъв инженер. Около 2008 г., след 20 годишен период, в който съм служил, изведнъж ще започна … изтриването на паметта ми ще започне по малко да изчезва.

ДУ: Всички ли биват наблюдавани, така че да се знае какво започва да им се случва?

КГ: Да, хората биват следени. И както казах, когато си там горе, ти си напълно изолиран от всякаква информация относно планетата. Няма Интернет, няма радио, няма телевизия. Нямаш информация за това кой е спечелил на баскетбол или на футбол, кой е спечелил на изборите. Когато се завърнеш, не притежаваш нищо от тази информация.

ДУ: Напълно си изолиран от всякаква земна информация.

КГ: Точно така.

ДУ: Те не чувстват ли, че това би причинило някакъв времеви парадокс, някакъв проблем, ако се случи?

КГ: Когато си на такава служба, те просто ти казват какви са правилата. Няма да имаш никаква комуникация с дома си. Няма да получаваш никаква информация за случващото се (на Земята) и не можеш да запиташ: „Защо? Обяснете ми защо.” Отношенията ти с тези хора изключват такова нещо.

ДУ: На колко години бе, когато се завърна обратно?

КГ: Точно преди да навърша 17. И те ме върнаха обратно … с около шест минути разлика. Така че бях почти на 17 години.

ДУ: Започна ли да си спомняш как си изглеждал като по-възрастен?

КГ: Когато наближих 20, започнах наистина да имам … Аз вече наистина знаех как ще изглеждам като по-възрастен. Искам да кажа, че бях виждал себе си. И аз постепенно ставах по-възрастен и бях виждал себе си на тази възраст.

ДУ: Ако някой забрави, какво ще бъде субективното му преживяване в този момент на регресия? Дали все едно, че се е разболял и е бил на легло няколко дни, и просто ще се чувства ужасно? Какво е усещането в този момент?

КГ: Мислят, че са имали много странен сън или са имали някакви кошмари. Може да мислят, че са имали някакъв грип и че им се е повдигало, и че просто нещо не е било както трябва.

ДУ: Колко време е нужно на тялото, за да се възстанови от двете седмици в неподвижна кома?

КГ: Чувствах се добре и готов да се завърна към живота си … след около два дни. Успях да си възвърна нивото на енергия и се чувствах добре.

ДУ: Възникват ли някакви здравословни усложнения, или това е една супер технология, която просто работи прекрасно?

КГ: Хората, преминали през тази технология, разказват за различни неврологични проблеми в ръцете, краката. Хората, които са прекарали много време на открито, имат проблеми с очите – катаракт, проблеми с ретината. Във всички случаи много неврологични проблеми.

ДУ: При теб имаше ли такива проблеми?

КГ: Да.

ДУ: Така че няма начин да се възползваш от правителствена програма и да получиш безплатна медицинска помощ, защото всичко това е извън всякаква официална документация и …

КГ: Да, не можеш просто да отидеш в администрацията, отговорна за ветераните.

ДУ: Ти не си разпознаваем. Добре. Е, това бе наистина удивително. Надявам се, че вие също се забавлявахте. Исках да разкажем по-подробно, затова този епизод отне малко повече време, в сравнение с обичайното, но мисля, че си заслужаваше.

Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и ви благодаря, че бяхте с нас.