Въпроси на зрителите – Част 11 – 123 епизод, 26 Септември, 2017 г., Дейвид Уилкок и Кори Гууд.

(с) Превод АТИ, 2017 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и в този епизод ще разглеждаме въпроси изпратени от вас, които аз ще изчитам на Кори.

Кори, добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: Нека направо да започваме. Ето и първия въпрос: „Кори, какво е личното ти мнение относно това как ще изглежда Възнесението?”

Ние с теб сме разговаряли за това и някои от нещата, които са ти казали, се оказаха твърде различни от моите представи и теории по въпроса.

КГ: Да. Това е добър въпрос. Така, както ми обясниха, когато възникне тази енергийна промяна и ние изпитаме пълното влияние на тези космически енергии върху нашето съзнание, в началото ние ще преживеем едно възвисяване на съзнанието преди всичко останало и това ще бъде един голям скок в съзнанието ни. Просто ще се промени начинът, по който възприемаме всичко.

image001

В резултат от това, ние ще започнем да научаваме повече неща за съвместното ни творческо съзнание. Ще се научим как да манипулираме материята. Ще се научим как да … Ще придобием способността да достигаме взаимно до умовете си, да комуникираме по този начин.

Така че ще настъпят редица прекрасни промени, но не просто изведнъж, докато примигнем с очи, както гласят различни религиозни вярвания.

ДУ: Ние също така говорим за едно слънчево изригване, нали?

КГ: Правилно.

ДУ: То как се вмества в тези изменения?

КГ: Аз виждам слънчевото изригване като нещо, което … всъщност не едно изригване, а СЛЪНЧЕВИ ИЗРИГВАНИЯ. Не просто еднократно моментно „бум” – и Слънцето изригна. Ще има пуф, пуф, пуф – последователни изригвания, които те КАЗВАТ, че ще доведат до едно пълно изригване на цялата слънчева корона.

ДУ: Разбирам.

КГ: Ако те са прави – а на мен ми се струва, че са – то тогава тук на Земята ние ще бъдем застигнати от тази енергия много бързо. И ще бъдем окъпани в тази космическа енергия, от която хората на Тиър-Ер са ни предпазвали с тези Сини Сфери.

Така че това, което ми казаха тези същества, е, че това енергийно изригване ще бъде по-скоро едно … то ще засегне нашето съзнание повече от всичко друго.

Ще има и физически неща, които ще се случат. Фактът е, че това е същото, през което са преминали и хората на Мика.

Нашата Земя преминава пред последния преход към четвърта категория плътност и болките й нарастват, и се случват най-различни неща. Точно това е, което трябва да очакваме и да наблюдаваме, за да видим и знаем какво се случва.

Предполагаме, че енергийните промени и изригването ще повлияят на нашето съзнание и ще причинят едно съществено негово усилване, което след това ще ни доведе до един ренесанс на съзнанието, подобен на този, настъпил при хората на Мика. Те не са всичките деца на дъгата, които летят свободно над планетата. Било им е нужно известно време, за да станат това, което са сега, след настъпването на това събитие.

ДУ: Значи ти виждаш, че ЩЕ ИМА някои много големи сътресения на планетата. Това ще включва ли срив на всички електромагнитни устройства, както внушават някои хора с информация „отвътре”?

КГ: Това определено ще се случи по време на тези слънчеви събития, на тези слънчеви пулсации, да. Всички очакват това.

ДУ: Значи ще има нужда да се подготвим да преживеем това, загубата на електричеството?

КГ: Да, да, да. Трябва да можем … Да, това определено е нещо, което ще се случи.
Те очакват това по същество да елиминира влиянието на изкуствения интелект, който все още представлява един основен проблем. Това е един от най-големите ни проблеми.

ДУ: Точно така.

КГ: Това ще източи водата от аквариума, в който тази риба може да плува – всичката електроника. Така че ще се наложи да заменим много от нашите технологии, което ще бъде удачен момент за въвеждане на по-нова технология, която наред с промяната в съзнанието ни, ще ускори силно нашето развитие.

ДУ: Мислиш ли, че след като веднъж тези изригвания настъпят, това ще оторизира извънземните да бъдат по-открити спрямо нас и да се появят?

КГ: Вярвам, че ще бъде така. Казаха ми, че след това събитие ще има две същества, които са част от този Съюз на Сферичните същества и на тази Конфедерация, които ще дойдат, и …

ДУ: Две същества или две групи?

КГ: Две групи същества.

ДУ: О кей.

КГ: Те ще се появят и ще станат по същество пазители на този нов цикъл.

ДУ: Тогава загубата на нашето електромагнитно оборудване не означава задължително, че всички ще измрем от глад, че ще настъпят размирици и пр.?

КГ: Не. Също така има много технологии … Има доста извънземни групи, които ще ни помогнат да направим този преход. Редица от тях са вече тук и са заявили готовност да направят това.

Някои от хората на Ка-Арии са се отделили, за да ни помогнат, както и няколко други групи, свързани с Аншар.

ДУ: Е, тъй като наистина нагазихме в дълбокото, нека поговорим и за това. В началото Аншар ти казаха, че по някое време ще пренесат хора под земята в тяхната Вътрешна Земя, за да им помогнат да оцелеят.

КГ: Да, в миналото те ми казаха това. 

ДУ: Мислиш ли, че в някои части на Земята нещата ще станат достатъчно зле, при което ще се наложи помощ от страна на извънземните за преместване на някои хора, например на някой кораб-майка или някъде под земята, ако временно на повърхността настъпи катастрофа?

КГ: От това, което са ми казали, разбирам, че катастрофата няма да бъде толкова голяма.

ДУ: Хм.

КГ: Това няма да бъде … искам да кажа, че ще се случат странни неща.

Показаха ми един метеор, който навлиза в атмосферата и експлодира над Тихия океан, много високо, което причинява нещо като цунами. Тези бури ще станат невероятно по-енергийни.

Показаха ми Земята, която се върти в космоса, обвита в тази космическа енергия. И докато се въртеше, приличаше на динамо, което акумулира все повече енергия.  И това допринасяше за бурите, които ставаха по-силни, както и за земетресения и вулканична дейност.

ДУ: Много от хората, които се занимават с ченълинг, винаги се опитват по някакъв начин да включат в своите предвиждания трите дни тъмнина, за които се говори в Книга на Откровенията. Имаш ли някаква представа за това предсказание? То буквално ли е, или метафора?

КГ:  Да, буквално е. Когато Слънцето изригне с цялата си корона, то ще изглежда като една гигантска черна топка в продължение на дни, докато размени своите … не зная дали ще си смени полюсите, но ще се балансира отново, поне така ми го описаха. И след това „пуф” ще светне и отново ще ни даде светлина.

ДУ: Много интересно. Много интересно. Ще ти задам и следващия въпрос. „Кори, какво ще се случи с тези, които няма да се възнесат?”

image002

КГ: Уха! Това предполага твърде сложен отговор. Изглежда, че ще настъпи или раздвоение на времеви линии, или тези индивиди ще бъдат отведени на друга планета, където да повторят същия цикъл на трета категория плътност. Те ще бъдат отведени на планета от трета категория на плътност, тъй като нашата планета ще се трансформира в четвърта категория на плътност.  

Чувал съм много хора, които твърдят какво ще се случи … дали ще има две различни Земи? Нямам отговор на този въпрос.

ДУ: Мислиш ли, че времето, когато определени хора ще бъдат преместени на друга планета, ще съвпадне със слънчевите изригвания и откритото появяване на извънземни?

КГ: Ами, ако те ще преместват хора, представям си, че ще трябва да го направят непосредствено преди тези събития, освен ако искат да ги изложат на тази енергия. Има доста неща, които просто не знаем.

ДУ: Интересно е, когато погледнем в Книга на Откровенията, глава 11, строфа 11, където се казва: „Праведните хора, които са били отблъснати от мнозина, ще бъдат родени в небесата. И в същия този час, земетресения разтърсиха Земята.”.

Така че предсказанието на Откровенията изглежда подсказва, че ще има преместване на хора, които са били в услуга на другите, на безопасно място, преди да настъпят някои от по-значителните катастрофи на повърхността. Какво би казал за това?

КГ: Не съм чул нищо за това „праведните” хора да бъдат преместени преди настъпването на тези промени на Земята. Според това, което са ми казали, всички праведни хора трябва да бъдат тук, за да изпитат това слънчево изригване и тази енергия, защото това е, което ще постави началото на Възнесението или на ренесанса на съзнанието.

ДУ: О, това тук е много лично. Ха, ти нямаш представа какъв е следващият въпрос.

КГ: Не.

ДУ: „Дали Дейвид някога ще дойде с теб, за да се срещне със Съвета на Сферичните същества? Ако няма, защо?” Уха!

КГ: Нямам представа.

ДУ: Ние сме разговаряли доста по този въпрос.

КГ: Да, разговаряли сме.

ДУ: И така, тъй като тук става дума и за мен, мисля, че можем да споменем някои от нещата, за които сме разговаряли.

КГ: Добре.

ДУ: Ти ми каза, че аз имам известни проблеми, защото според тези същества, аз не съм достатъчно смирен и трябва да развия повече скромност, както и повече да медитирам.

КГ: Да, това бяха основните неща.

ДУ: И да намаля стреса, както и да подредя живота си, да го балансирам.

КГ: Точно така. И те ме накараха да ти дам курса по виждане от разстояние на Гералд О’Донел …

ДУ: Точно така.

КГ: … и казаха, че това ще ти помогне да достигнеш вибрацията, от която се нуждаеш. И че всички тези неща, които спомена, ще те доведат до вибрационен синхрон.

ДУ: Точно така. И мисля, че едно добро допълнение към отговора на този въпрос би било нещо, което бе част от последните ти новини – някои изявления на Ка-Арии.

КГ: Добре, почакай. Говорейки за Ка-Арии … Много хора се питат защо извънземните не ги посещават. Те посещават този и онзи, а защо не посещават тях? 

И тя ми обясни, че това да контактуват с даден човек, не означава контакт с неговото его, или с това, за което той се мисли. Те първо установяват контакт с човека на по-високо ниво. Твоят Висш разум е този, който оторизира какъв контакт можеш да осъществиш, ако въобще е уместен някакъв контакт.

image003

Твоят Висш разум разрешава това, като те също така го зареждат с информация. При това, ти си мислиш, че тази информация достига до теб директно от извънземните. Те обаче трябва да подходят към теб чрез Висшия ти разум по силата на определени космически закони и по собствени кармични причини.  

Злонамерените извънземни и човеци не ги е грижа за това.

И за мен това бе много интересно, тъй като се чудех защо ти каза, че ще се свържеш с тези същества в сънищата си, след което аз не чух нищо от теб. И тя просто ми даде да разбера, че този процес е малко по-сложен, отколкото всички ние си го представяме.

ДУ: Накратко, Ка-Арии ти каза, че ще има контакти с други, подобни на тези, които вече си имал. Така че не става дума само за мен.

КГ: Правилно.

ДУ: Става дума и за нашата аудитория.

КГ: Точно така, не става дума само за теб и за мен. Става дума за много хора, които ще имат такива контакти.

ДУ: Каква е последователността? Тя какво очаква?

КГ: Преди да стане дума за Висшия разум, тя каза, че те ще контактуват с хората в сънищата им и по този начин ще ги зареждат с информация.

По време на слънчевото затъмнение, хората, които правеха медитации … Имам много информация от тези хора, които са получавали тези идеи и най-различна информация по време на медитацията си. Така че това наистина се е случило.

ДУ: Разбирам.

КГ: Все още очаквам да чуя за появата на тези наистина интересни сънища, защото те ми казаха, че това ще бъде началото. След това контактите по време на сън ще стават все по-реалистични, докато прераснат в действителен жив контакт с малки групи. Това няма да бъде по телевизията.

Възможно е да видим хора с техните видеозаписи направени по телефона, които показват извънземни. Те обаче ще се появят пред един, двама или трима души наведнъж. Те няма да се появят по стадионите.

ДУ: И просто за да преговорим – ако някой след подобно нещо е склонен да се помисли за месия, за спасител, за просветлен или за нещо твърде специално, това няма да бъде добре, нали?

КГ: Не. Те даже няма и да се опитат да контактуват с такива хора. Например през 1950-те, тези различни извънземни групи контактуваха с хора, които започнаха след това да развиват комплекси „Исус Христос”. Всъщност след всичкото програмиране, на което сме били подложени, е доста трудно даже за най-скромния човек да не се почувства по този начин. Така че те трябваше да оттеглят до голяма степен тези свои опити. И това е още една причина, поради която те просто не се появяват пред хората.

ДУ: Ако съветът, който ми бе даден, може по някакъв начин да бъде обобщен за повече хора, аз мислех, че по отношение на скромността се справях доста добре. Не мисля, че демонстрирам някакво огромно его.

Как би могъл средностатистическият човек да развие това качество на скромност и смирение? Какво би изисквало това?

КГ: Средният човек е толкова програмиран, има толкова много личностни деформации, върху които не се е фокусирал и с които не се е опитвал да се справи. Всичко се свежда до посланието на Сините Авиани да се фокусираме навътре вместо навън. Всички ние сме … Ние гледаме нагоре. „Покажи ми. Покажи ми.” Вместо това трябва да отправим поглед навътре. Всички отговори ще дойдат отвътре нас. Ние трябва да развием връзката си със своя Висш разум, да развием спокойствие на ума чрез медитативни практики. Това са все неща, които водят до синхрон.

Когато човек е фокусиран навън, върху своето его, вибрацията му е напълно различна, както и неговият светоглед.

ДУ: Има един много интересен цитат в Закона за Единството относно смирението, който считам за уместен в случая, и той гласи: „Това да не притежаваш смирение, означава да виждаш себе си отделен от другите и отделен от Твореца.”

КГ: Ъ-хъ. Това е егото. Тук се намесва егото – начинът, по който разграничаваме себе си от всички останали.

ДУ: Точно така. Нужна е голяма скромност да осъзнаеш, че си едно с всички останали.

КГ: Точно така.

ДУ: И те казват също, че това означава съзнателно да възприемеш себе си в услуга на всички останали.

image004

КГ: Точно така и това също … Повечето хора … Когато ти споменах за егото, първата ти реакция бе … ти живееш в Лос Анджелис … хората тук са обикновено с навирени носове. Ти обаче току-що описа какво означава да имаш силно его. Това е свързано с начина, по който възприемаме себе си, как разграничаваме себе си от всички останали хора, колко сме вглъбени във всички физически неща в живота – това всъщност е, за което те говорят.

ДУ: Може да се каже, че се идентифицираме повече със своето тяло, вместо с душата си.

КГ: Точно така, точно така.

ДУ: Добре. Следващ въпрос: „Колко души знаеш, че са били в доказан контакт със Сините Авиани?”

КГ: Хм. Много. Този брой непрекъснато се увеличава. По някаква причина повечето хора, които са били в контакт със Сините Авиани, са ми писали и-мейли. И това са напълно реални контакти. Те обаче не искат да говорят за тях. Те не … или им е било казано засега да си мълчат. Така че аз не съм единственият, който се среща със Сините Авиани. Те се срещат с хората предимно в сънищата им и тогава може да изглеждат малко различно. Те се показват по малко по-различен начин на хората.

ДУ: Разбирам.

КГ: И понякога психиката на хората интерпретира това по различен начин. Така например някой казва: „Аз видях същество подобно на бяла птица и то правеше всички неща, които правят Сините Авиани.”

Така че не зная дали хората не могат да интерпретират правилно това, което им бива представено, или Сините Авиани се появяват различно пред различни хора.

ДУ: Ако говорим в цифри, за колко души става дума?

КГ: Нямам никаква представа.

ДУ: Може би стотици? Може би хиляди?

КГ: Сигурен съм, че става въпрос за хиляди.

ДУ: О кей. Следващ въпрос: „Ка-Арии знае ли, че става твърде известна тук на повърхността на Земята? Ако знае, чувства ли се удобно от това, че ти споделяш своите срещи с нея?”

КГ: Да, тя е много наясно. Всички хора на Аншар са наясно.

Едно от нещата, които се случиха, бе, че след като докладвахме за нейното съществуване и за съществуването на Аншар, много, много хора от повърхността на Земята, започнаха да се обръщат психически към Аншар. И това е нещо, с което Аншар не бяха свикнали. Те бяха свикнали да контактуват с населението от повърхността по своя инициатива.

ДУ: Точно така.

КГ: И много пъти в миналото, както вече обясних, те са използвали измама и са ни убеждавали че „идват от звездите”, докато всъщност са били под краката ни. Това е било просто с цел оперативна сигурност. Така че те са наясно колко много ние се фокусираме върху тях.

Те искат от нас същото, което искат и Сините Авиани – да се фокусираме навътре в себе си. Тя обаче ми казва някои неща, които не трябва да споделям.

ДУ: Значи можем да кажем, че тя е наясно, че след като разговаря с теб, ти се явяваш неин вестоносец. И тя иска хората да знаят какво тя казва.

КГ: Да, Аншар в момента са силно загрижени. Времевите аномалии, които се случват, наподобяват за тях Ефекта на Мандела.

Отново: с тях са се случвали неща, които са им показали, че не са на правилния … те се отклоняват от правилната времева линия и това ги паникьосва. По този повод в последно време те са предприели някои драстични мерки, за които вече докладвах.

ДУ: О кей, ето и следващия въпрос: „Ти спомена, че Ка-Арии е казала, че Аншар са се маскирвали като богове в нашето минало. Тя някога споменавала ли е, или намеквала ли е в кой регион, или в кои времеви периоди са се случвали тези появявания?

КГ: Когато сляхме умовете си с нея, аз бях … Тя е само … само, ха – тя е на около 130 години. Така че в този времеви период тя не би се върнала в древни времена. Никой не ми е казвал кои от боговете са били нейни хора. Така че когато сляхме умовете си, аз я видях да посещава … приличаше на периода 1940-1950, униформени хора, които приличаха на англичани. Изглеждаха европейци. Мисля, че това бе Англия или САЩ. Така че те се представяха като дошли от някаква звездна система в срещата си с тези военни.

ДУ: О кей, следващ въпрос: „Когато хората на Аншар са кацнали на тази планета преди 20 милиона години, те са били същества от трета или от четвърта категория плътност?”

КГ: Това е било преди около 17 милиона години. Да, това са били същества от четвърта категория плътност, дошли от нашето бъдеще. Така че когато са пътували в миналото си, те не са се променили в трета категория плътност.

Така че през приблизително 17 милиона години ние сме имали човешки същества от четвърта категория плътност, една нова итерация на човеци, живеещи под краката ни.

ДУ: Би ли казал, че в онзи момент те са били по-напреднали в развитието си от хората на Мика?

КГ: О, абсолютно.

ДУ: О кей.

КГ: Да, това е било далече в тяхното бъдеще, след като са достигнали четвърта категория плътност, когато те са забелязали тези времеви аномалии и тогава са се завърнали назад във времето, за да се опитат да запазят своята времева линия.

ДУ: Ти наясно ли си дали това пътуване във времето е било технологичен процес? Или е нещо, което те са могли да постигнат със съзнанието си и със  знанията си за порталите?

КГ: Техните технологии … Всичко, което те правят, е да усилват съзнанието си. Техните кораби, всичко … Те взаимодействат чрез съзнанието си и задвижват своите съоръжения със съзнанието си.

ДУ: Хм.

КГ: Ако те биха ни дали един от своите кораби, той просто би ни изглеждал като една черупка с … Ние няма да можем да го разберем, защото ще отсъства един критичен елемент, пилотът. А пилотът е източникът на енергия, системата за управление. Всичко това става чрез съзнанието. Ето защо те използват много често кристали.

Те са толкова по-напред от нас, че да се опитваме да ги разберем … Ние разбираме нещата по елементарен технически начин. Те са толкова по-напред, че са напълно извън нашите разбирания.

ДУ: Представям си, че хора като Ка-Арии биха могли да използват телекинеза. Ти виждал ли си някой от тях да премества неща с ума си?

КГ: Не, не. Телекинеза не, но те определено имат способността да взаимодействат със съзнанието ни по един много мощен начин. Не съм ги виждал обаче да използват телекинеза.

Виждал съм други същества да влизат в корабите плувайки във въздуха, но те не използват телекинеза. Те използват тази технология на съзнанието, която за нас изглежда като магическа телекинеза.

ДУ: Знаеш ли дали … когато видя хората на Аншар да седят в тези висящи във въздуха столове и телепатично да комуникират с нас, дали столовете левитираха сами, или хората левитираха столовете?

image005

КГ: Ами столовете … Празните столове също левитираха.

ДУ: Ох!

КГ: Всички неща, които се намираха там долу в града на Аншар, изглеждаха така, като че ли всеки човек допринасяше с определен волтаж и контактуваше по безжичен път чрез съзнанието си всичката технология.

Не съм в състояние напълно да разбера какво ставаше там. Ако вземеш и най-гениалния човек на тази планета и той няма да може да разбере. Нашите умове не могат да се справят с техните понятия.

ДУ: „Какво знаеш за идентичността или намеренията на някои от древните богове, на основа това, което си научил от интелигентните таблети?”

КГ: Мисля, че намеренията могат да бъдат изведени от историите за богове, които имаме. Много от тези истории са основани на истини. Доста често кои са тези богове зависи от нашите собствени вярвания и убеждения. Много хора вярват само на Анунаки, или на Рептилите.

Трябва също така да имаме предвид, че други групи също са контактували с човеците, представяйки се за богове и те също са получили съответни имена (на богове).

ДУ: Би ли се съгласил, че хората в престъпните групировки до известна степен все още се мислят за недооценени богове и че биха искали да възстановят тези си позиции на планетата?

КГ: Да. Точно това е, в което те вярват. Те вярват, че потеклото им е извън тази планета. Те вярват, че са източници на генетичния материал на говедата, които те са тук, за да управляват. И те се чувстват упълномощени за това.

ДУ: Добре. Благодаря ти за отговорите на всички тези въпроси. Сигурен съм, че в бъдеще ще получим още повече. Благодаря и на всички наши зрители. Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок, в отговор на вашите въпроси, заедно с Кори Гууд.