Въпроси на зрителите – Част 3 – 47-ми епизод, Април 2016 г., Кори Гууд и Дейвид Уилкок

(с) Превод АТИ, 2016 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и в този епизод ще отговаряме на вашите въпроси, които аз ще задавам на Кори от ваше име. И така, Кори, добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря ти.

ДУ: Забелязах, че някои хора задават въпроси, свързани с възможността от съществуването на двойна звездна система, в т.ч. присъствието на една по-голяма планета. Зная, че за това се говори от 80-те години на миналия век. Дали ти, или хората от Вътрешната Земя имате някаква информация за Планета Х, както и за една положителна времева линия?

КГ: Моята времева линия за Планета Х? Има информация за големи тела в Куйперовия пояс на еклиптиката*) и извън нея.  

*) Еклиптиката показва видимия път на Слънцето по небесната сфера в течение на годината. На еклиптиката лежат 12-те съзвездия, наречени зодиакални. – Бел. прев.

ДУ: Когато казваш „големи“, какво имаш предвид?

КГ: По-големи от Земята.

ДУ: Наистина?!

КГ: Да. И поради гравитационните сили, те са станали сфери. Има информация, постъпила за тях, според която те се появяват по същия начин като кометите – с дълъг период на появяване в нашата Слънчева система. Не съм получавал обаче никаква информация за Планета Х, така както тя е представена в Интернет.

ДУ: Това е, разбира се … В основата на въпроса е класическият модел на Закария Сичин, с който той интерпретира шумерските клиновидни плочки да казват, че съществува планета Нибиру, която той вярва, че има 3,600-годишна орбита, която е елиптична. Според неговата хипотеза, когато тя навлезе в Слънчевата система, причинява големи катастрофи на Земята.

КГ: Те наистина споменават хипотезата за двойната звезда, които някои наричат „звезда на възмездието“. Те казват, че ние сме една несполучлива двойна звездна система и че има едно кафяво джудже по посока на хелиопаузата*)

*) Хелиопауза – най-външната част на хелиосферата, където йонизираните газове от Слънцето постепенно се смесват с междузвездната материя. – Бел. прев.

ДУ: Когато казваш „те казват”, кои са „те”?

КГ: Тези от Тайната космическа програма и информацията, която беше на умните таблети. Това е наистина цялата информация, която имам, свързана с Планета Х.

ДУ: Значи ти отричаш модела на Закария Сичин за 3,600-годишна орбита на Нибиру?

КГ: В една неотдавнашна среща във Вътрешната Земя ми бе предоставена информация, според която историята на Закария Сичин не е точна, а му е продиктувана от някои от тези престъпни групировки.

ДУ: Това, което казваш обаче, може да се тълкува различно.

КГ: Да, но …

ДУ: Очевидно съществуват Анунаки. Видяхме и Драко.

КГ: Правилно, правилно.

ДУ: Следователно трябва да има нещо вярно в това, което той твърди.

КГ: Правилно. Да, винаги има истина. Както казах, хипотезата за древните извънземни е вярна. Тук и там  има парченца информация, които са част от убежденията и вярванията на определени престъпни групи на Тайното земно правителство, към които те се придържат.

ДУ: Разбира се.

КГ: И това е според цивилизацията на Вътрешната Земя. Аз също така проведох самостоятелни изследвания, за да анализирам информацията на Закария Сичин. При това аз не съм специалист по лингвистика, по древен шумерски или нещо подобно. Не успях да открия нищо във всички тези преводи, направени от учените (на шумерските текстове), което да съответства на писаното в неговите книги.

ДУ: Значи ти казваш, че преводите, които Закария Сичин твърди, че е направил, не съответстват на съдържанието на оригиналите.

КГ: Изглежда, че нещата стоят точно така.

ДУ: И доколко това важи за всичко, написано от него?

КГ: До голяма степен за всичко.

ДУ: Наистина?

КГ: Да.

ДУ: Значи това е продукт на целенасочена кампания за психологическа дезинформация.

КГ: Да.

ДУ: О кей. Вторият въпрос е свързан със същата тема. „Официалната наука най-накрая започва да признава, че съществува девета планета в нашата Слънчева система с огромна маса и гигантска елиптична орбита.” Очевидно ние току-що говорихме за това.

Моят въпрос към Кори е следният: „Тази планета намира ли се от вътрешната страна на бариерата, издигната от Сферичните същества около Слънчевата ни система?” И ако не, какво трябва да се случи, така че тази планета да премине в Слънчевата система?

КГ: Тази бариера се намира там, където е хелиопаузата, там, където свършва електромагнитното влияние на Слънцето. Това е отвъд Облака на Оорт, отвъд Куйперовия пояс. Хелиопаузата е краят на това, което те считат за край на влиянието на Слънцето, и оттам започва влиянието на други звезди или открития космос.

ДУ: Ако разглеждаш разстоянието между Слънцето и Плутон като нещо, което можеш да поставиш между палеца и показалеца на ръката си, колко по-далече от това е границата на хелиосферата?

КГ: Вероятно колкото площта на няколко паркинга.

ДУ: Уха! Значи много, много, много по-голямо от пространството, в което се намират планетите.

КГ: Абсолютно.

ДУ: Другата част от въпроса е свързана с допускането за съществуване на девета планета. На основа казаното от теб преди, не изглежда това да е само една планета, нали така? Има ли там повече от едно голямо тяло?

КГ: Да, има. И това, което ми бе обяснено наскоро, бе, че тази супер планета, която мнозина наричат … с най-различни имена, като Малдек, Електра, Тиамат …

ДУ: Ти говориш за разрушената Супер Земя.

КГ: Да. Тя е в Астероидния пояс, който е само една малка част от процент на това, което всъщност някога е било там. Това е била такава енергийна експлозия, че голяма част от Куйперовия пояс са останки от тази планета – нейните океани, пластове от скалното й ядро.

ДУ: Само за зрителите, които не следят тези неща, разкажи ни за връзката между Астероидния пояс, Куйперовия пояс и Оортовия облак.

КГ: О кей. Когато се придвижваш от скалните планети към газовите гиганти, първият пояс, на който попадаш, е Астероидният пояс.

image011След това попадаш на газовите гиганти. И след това достигаш до Куйперовия пояс. Още по-нататък достигаш до Оортовия облак. И най-далечното място, което достигаш и което все още е считано за Слънчевата система, е хелиопаузата.

ДУ: Разбирам. Значи ти мислиш, че тези планети … Казваш, че има повече от една планета отвъд Куйперовия пояс?

КГ: Да, и много от тях се състоят само от лед. И са по-големи от Земята. Те са ледени планети.

ДУ: Там има ли останки от пребиваване на Древната раса основатели? Или това са фрагменти от тази експлодирала планета и са нещо ново?

КГ: Това са фрагменти от тази експлодирала планета.

ДУ: О кей.

КГ: Те са в еклиптиката.

ДУ: Мисля, че някои от зрителите ще останат малко озадачени, защото от една страна, ти признаваш, че може да има нещо като това, което шумерите са нарекли Нибиру, но не казваш нищо дали някой живее там. Там има ли някакви бази, или нещо подобно?

КГ: Атмосфера? Както казах, не ми е била предоставяна информация и не съм виждал доказателства за друга планета, която се появява на всеки 3,600 години и на която има живи същества, която да съответства на тази история.

ДУ: О кей. И ти казваш, че някои от тези обекти са по-големи от Земята?

КГ: Да.

ДУ: Знаеш ли приблизително колко са на брой тези, които са големи?

КГ: Не, но ми казаха, че по едно време са били три, които са представлявали комети с дълъг период на появяване, които биха се появили и създали опустошения. Изглежда че … казаха ми, че една от тях много отдавна е имала сблъсък със Слънцето.

ДУ: Мислиш ли, че създаването на някаква НЛО религия, която е измамлива, помага за създаване на объркване при едно бъдещо разсекретяване на тайната информация? Защото ти вероятно ще смутиш доста хора с отговорите си на тези въпроси.

КГ: Свикнал съм с това.

ДУ: Да.

КГ: Но да. Това ще смути доста хора и ще се противопостави на техните парадигми, но всички ние … Аз трябваше да сменя своята парадигма много пъти. Ние трябва да имаме желание да се развиваме и да поддържаме отворено съзнанието си, като в същото време бъдем осторожни. Аз докладвам за своя опит и лично участие. Има очевидно информация … Аз не съм могъл да имам достъп до всичката налична информация. Така че е възможно да е имало информация за това, за което говориш, до която просто не съм успял да достигна.

ДУ: Ако трябва да направиш предположение за броя часове, които си прекарал в разглеждане на умните таблети, колко часа мислиш, че ще се окажат те?

КГ: Не е възможно да определя. Имаше случаи, когато просто седях и правех това по цял ден.

ДУ: През един цял ден, нещо като 16 часа.

КГ: Точно така, особено на изследователския кораб.

ДУ: Каква част от информацията бе текстова и каква – видео?

КГ: Имаше доста много текст. Имаше видеоматериали, както и фотоси. Имаше области, подобни на края на публикация като забележки, различни гледни точки на различни изследователски групи учени, спонсорирани от различни източници – хората имаха различни … Точно както тук в научните среди, хората имат различни вярвания и убеждения. В Тайната космическа програма не е по-различно. Хората вярват в различни неща.

ДУ: Как се идентифицираха групите с различни мнения? Имаха ли имена, или кодове?

КГ: Не, бяха изброявани като различни тези или различни гледни точки.

ДУ: Разбирам.

КГ: От информацията бе очевидно накъде клоняха възгледите им. Аз не прекарвах много време върху тези забележки, защото там имаше доста сериозна научна информация, а това не бе моята сила.

ДУ: О кей. Сега имаме друг въпрос за теб: „Защо Съюзът на Сферите не дава по-директен знак на човечеството за своето съществуване? Ако е в техен интерес човечеството да се ориентира към по-високо съзнание, защо те са толкова потайни? Някои хора се нуждаят от по-силен тласък в правилната посока от други, но това не означава, че не притежават духовни качества. Това някакъв вид тест ли е?”

КГ: Абсолютно. Те вече не желаят да докладвам повече за тях, защото толкова много хора вместо да се фокусират върху себе си, се насочват навън и се опитват да достигнат до тях с умовете си. Някои хора даже им отправят молитви. Те искат да разрушат нашето генетично програмиране. Те искат да се изправим на крака, да престанем да търсим спасители и да погледнем навътре в себе си – да поправим това, което се нуждае от поправяне, и да привършим с това. Те не са тук, за да свършат работата ни вместо нас. Те не са тук, за да ни кажат: „Ехо! Ето ни! Сега вече знаете, че сме тук.” Значи Дядо Коледа дойде, украсявайте елхата.

Те дадоха ясно да се разбере, че ние имаме не по-малко определена роля, която трябва да изиграем в нашата бъдеща времева линия, наред с всички други същества, участващи в този голям експеримент. 

ДУ: Може би за хората е трудно да разберат как така ти си единственият известен, с когото изглежда тези същества са контактували директно. Защо те не са установили по-широки контакти до този момент?

КГ: Те са го направили. Просто има хора, които не са обявили това. Има хора, които се свързаха с нас тук и там, но те не са били насочени да излязат на открито. Много хора са докладвали за свои посещения в Лунния оперативен център, докато са били облечени в пижами и са се разхождали там. Има още неща, които се случват. Хората може би имат повече преживявания, отколкото осъзнават.

Когато Сините авиани се обърнаха към мен, те го направиха, докато бях в полусънно състояние, за да не се изненадам прекалено много. И обикновено това е един от начините, по който установяват контакт с хората за първи път. И когато хората демонстрират подходящо енергийно състояние или дадат знак, че са готови, тогава те започват да се появяват в сънищата им. А когато хората покажат, че вече са узрели и готови, може да им се случат и повече неща.

ДУ: Какво ще кажеш за феномена с малките сфери?

КГ: Бях на път да кажа, че според мен една от причините да съм установил контакт, е, че съм оторизиран за това, защото съм имал контакти с други същества като част от програмата, когато ме обучаваха да контактувам с тези същества.

ДУ: Разбирам.

КГ: Така че да се появят изведнъж в нечий дом в момента, докато хората гледат това предаване, и да кажат: „Да, ние сме истински. Сега си размърдай задника и промени света.” … Те основателно не го правят. Ние трябва да мотивираме себе си и да разрешим собствените си проблеми, а не да очакваме спасение от всички тези същества, които да дойдат и да го направят вместо нас. Ние трябва да преодолеем това генетично програмиране, което ни кара винаги да търсим лидер или спасител. 

ДУ: Ти спомена преди за малките сфери и че има начини, по които те установяват контакт с хората.

КГ: Да, това е начинът, по който те контактуват с най-много хора.

ДУ: И какво може да се случи тогава?

КГ: Човекът ще си стои в стаята и може да види една сфера, която прави зиг-заг във въздуха, след което изчезва, или тя ще се движи на зиг-заг известно време, след това ще спре на едно място и ще изчезне. И те ще си помислят: „Уха! Това беше едно много интересно преживяване.” Или някои хора са имали съзнателни комуникации с тези сфери. Някои хора не осъзнават, че когато видят тези сфери, понякога те имат комуникация с тях. Те контактуват чрез своя Висш разум и не усещат съзнателно комуникация със сферата, която виждат.

ДУ: Ако престъпните групировки спазват тези свои правила, съгласно които те не могат да действат напълно тайно, и трябва да ни кажат какво правят, тогава защо тези положително настроени същества следват правила, според които се крият?

КГ: Не че престъпните групировки имат правила, според които да ни показват какво правят. Така те манипулират масовото ни съзнание и това им дава сила. Те ни показват какво правят, така че ние да проявяваме (чрез страха си) това, което те искат да проявим.

ДУ: О кей. Изглежда че каквато и отрицателна енергия тези престъпни групировки да излъчват, в отговор те не получават достатъчно отрицателна енергия, ако не ни кажат по някакъв начин какво правят. Това е принципът на захранването им с отрицателна енергия, нали?

КГ: Ако поставим нещата в перспектива, тези същества от Сферите не контактуват с други извънземни същества, които се намират в нашата Слънчева система, както и с древните цивилизации-бегълци под Земята, които са доста по-напреднали от нас. Те не отговарят на техните приветствия, не разговарят с тях. Те ги пренебрегват. Има много дузини същества, които искат да контактуват с тях, но те не го правят.

ДУ: О кей. Следващият въпрос е свързан с този: „Освен да помагаме на другите да повишат съзнанието си, какво друго можем да направим, за да приближим процеса на пълно разкритие и да подпомогнем тази промяна в обществото?” Така че въпросът е в допълнение на това да помагаме на другите – защото това бе основното послание – какво друго можем да правим, за да приближим пълното разкритие?

КГ: Това е един много интересен въпрос … много интересно време. Точно сега е … искам да кажа, че ако не виждаш признаците на разкритието около себе си, значи си изпаднал в дълбоко отрицание. Има предложен сценарий за разкритие на секретната информация, с който ще трябва да се примирим, ако не желаем да се надигнем и да заявим гръмогласно, че искаме пълно разкритие. Как да направим това – ще трябва да се надигнем всички заедно. Ще трябва да преодолеем всички тези деформации, индивидуални истини и просто да се съгласим, че няма да се съгласим относно различията в нашите системи от вярвания и да направим това, което са направили илюминатите. Те всички имат различни системи от вярвания, но са открили обща цел и един много малък брой – по-малко от 1% от населението на Земята – прави какво на останалите 99%?

Представи си какво можем да направим, ако се обединим и се съгласим да не се съгласяваме за определени неща, и да се фокусираме върху общите си цели и общия си враг. Правейки това … Масовите медитации са чудесно нещо, но повишаване на собственото съзнание и повишаване съзнанието на другите чрез поведението си всеки ден – това е начинът в дългосрочен план. А в краткосрочен план трябва да се заемем сериозно за работа.

ДУ: Значи говорим за пълно разкритие и изглежда че … ако се върнем към същината на въпроса – това, че човекът, който гледа това предаване в момента, е относително безсилен. Ти казваш, че това са геополитически сили, които са далеч извън нашия контрол. Те притежават електромагнитни пулсатори, с които могат да разрушат електрозахранването ни. Те могат да убият Интернет. Може ли аудиторията да направи нещо, тъй като си представям, че повечето от тези хора ти вярват, в противен случай нямаше да продължават да гледат. Те не ти се присмиват, нито са скептици. Те ти вярват. Това е една силна коалиция. Има ли нещо, с което може да бъде подпомогнат този процес на пълно разкритие?

КГ: Да. По-рано говорихме, че престъпните групировки правят неща на открито, за да манипулират масовото ни съзнание. Едно от основните неща, които са направили, е да ни лишат от разбирането или от знанието, че притежаваме силата на съзидателното си съзнание. Това е единственият начин да ни управляват. Ние можем да използваме това съзидателно съзнание, за да проявим тази времева линия, която да ни доведе до пълно разкритие.

ДУ: Това звучи като високопарно изявление.

КГ: Звучи, но ти апелираш в своите програми и презентации … Колко пъти си говорил за ефекта на масовите медитации? И двамата сме говорили за учени, които са доказали, че наблюдаването на един експеримент влияе върху неговия резултат. Съзнанието влияе на реалността. И независимо дали го вярваме, или не, това се случва.

И това, което ми бе предадено, е, че всички тези – Съюза на Сферичните Същества, хората от Вътрешната Земя и даже Съюза на Тайната космическа програма – всички те се чудят защо, с цялата информация, която получаваме, ние седим и чакаме спасители, а не излезем на улиците. Това е инициативата, за която хората ще започнат да ни чуват да говорим – за единство в нашата общност, за това хората да оставят настрана различията си и да се фокусират върху пълното разкритие, не само чрез медитация, но и чрез изявления на авторитетни личности пред масовата аудитория, които имат нужната информация и могат да накарат хората да се замислят.

И тогава мълвата ще тръгне, и хората ще започнат да виждат повече от нашата информация, и да разгръщат съзнанието си, и спящите маси ще започнат да преминават на наша страна. Нашето съзнание е като кормилото на лодката. Ние можем да насочваме в правилния път. Това бе заявено много ясно от страна и на трите източника.

ДУ: О кей, нека видим друг въпрос: „Много от нас биха искали да установят първи контакт както с Вътрешната Земя, така и с положително настроените извънземни възможно най-скоро, за да можем да помогнем на Земята и за да се поучим от тях. От много време очакваме това да се случи. Има ли някакъв начин за ускоряване на този процес на първи контакт за тези малки групи на повърхността, които вече са готови за това?”

КГ: Бих казал да престанете да се фокусирате върху тях и да започнете да се фокусирате върху себе си. Когато сте готови, това ще е по-вероятно да се случи. Но това да се опитвате да контактувате с ума си и да ги търсите, когато все още не сте готови може … Много често мислите, че сте готови, но не сте. И трябва да внимавате, когато търсите да установите първи контакт, защото както казах, внимавайте какво си пожелавате, защото всеки би искал да има удивително преживяване. Хората искат да имат невиждано и нечувано преживяване, но това може бързо да се превърне в нещо, което … и може да се окажете част от нещо много по-голямо, от това, което наистина бихте желали.

Изведнъж може да се окажете една интровертна личност, която не желае да се показва пред хора, а се оказва пред камера всяка седмица. Ха, ха! Може да ви избутат извън комфортната ви зона и да ви поставят … Вие просто не знаете какво ще се случи.

ДУ: Нека те попитам следното. Изглежда хората си мислят, че ако установят този контакт, това ще бъде върховно космическо изживяване. Правилата на вселената не позволяват ли проява на отрицателното при подобен контакт? И ако позволяват, какви могат да бъдат отрицателните последици? Какво би могло да се случи на някого, който в действителност би установил такъв контакт?

КГ: Може да започнете да получавате посещения от военните – представители на тайни операции и специални служби. Може да събудите интереса и на други групи. И когато привлечете вниманието на една група … Вие никога не възбуждате интереса само на една група.

ДУ: Престъпните групировки притежават ли технологията, с която да разбират кога някой е имал контакт?

КГ: Да.

ДУ: Имат ли начини да засекат това?

КГ: О, да.

ДУ: Значи хората, задавайки този въпрос, може да си мислят, че се намират в нещо като стерилизирана среда, която е херметически изолирана, докато всъщност когато това се случи, те стават част от една общност, която е много наясно с тези неща.

КГ: Да.

ДУ:  Възможно ли е някой, който е установил такъв контакт, да започне да получава отрицателни телепатични съобщения, които приема за положителни?

КГ: Разбира се. Едно от нещата, които правят военните в специализираните програми, е да прилагат тази технология „Божи глас” и да започнат да тормозят хората, и да ги объркват, като им дават конфликтна информация, различна от другата, която са получили по време на контакта. Те ще накарат човека да помисли, че е полудял, или семейството му да го приеме за полудял и да го затворят … мръсни номера. Има томове книги с техните мръсни трикове.

ДУ: О кей, имаме още един въпрос в краткото време на този епизод, който е различен от другите. И той се отнася до тези хора във Вътрешната Земя: „Дали тези хора от Вътрешната Земя са също като нас от трета категория плътност*), но са просто по-напреднали?”

*) Често когато се говори за по-високо развитите раси, бива използван термина „Higher density” –  буквално = „по-висока плътност”, който термин в известна степен заблуждава, докато по същество става дума за по-малка плътност на материята и за по-високи вибрационни състояния. По тази причина превеждаме „Higher density” като „по-висока категория плътност”, като малко по-удачна алтернатива на „по-висока плътност” – Бел. прев. 

КГ: Те са от четвърта категория плътност. Това ми бе директно предадено за тези, които посетих на събранието на техния съвет. Същото се отнася и до цивилизацията на маите. Беше ми казано, много преди да узная за тази група, с която се срещнах напоследък … аз знаех за групата на маите бегълци и бях контактувал кратко с тях. И знаех, че те са от четвърта категория плътност. След това открих, че тези хора са също от четвърта категория.

ДУ: Бих искал да обобщя с цел фокусиране върху този въпрос и неговото по-широко отражение. Ако това, което ни казваш, е вярно, изглежда че има много, много същества, които изглеждат физически солидни.

КГ: Това е свързано с вибрационната честота. Плътността е свързана с честотата, с която вибрира всичко около тях.

ДУ:  Когато ти се протегна и докосна ръцете на Каари, ти почувства допира на ръце, нали?

КГ: Точно така.

ДУ: Ти просто не протегна ръце в някакъв облак.

КГ: Не.

ДУ: Значи това е четвърта категория плътност … Те са солидни по някакъв начин.

КГ: Точно така. Колкото до нас … От това, което са ми казали, поне от 20-те, 30-те години на миналия век, ние сме в преход между трета и четвърта категория плътност.

ДУ: Наистина?

КГ: Така че ние самите сме в преход.

ДУ: Извънземните, като общо правило, оставят тела след катастрофи, като Розуел е най-известният пример. Може ли едно същество от четвърта категория плътност да остави след себе си труп?

КГ: Да.

ДУ: Може?

КГ: Да.

ДУ: Значи те са от плът и кръв?

КГ: О, да.

ДУ: Има ли същества от трета категория плътност, които ни изглеждат като извънземни, или повечето извънземни са най-малко от четвърта категория плътност – колкото до това, което виждат илюминатите и тези престъпни групи?

КГ: Повечето от тях са от четвърта категория плътност. Расата на търговците са много, много, много трета категория плътност.

ДУ: Това са тези, които ти каза, че изглеждат като коне – в лицето приличат на коне или на магарета?

КГ: Като кучета. Повече като …

ДУ: Кучета.

КГ: Да, като кучета.

ДУ: Да, трета категория, но много стари или нещо …

КГ: Много от тези групи са … Има групи от трета, четвърта и от пета категория плътност. В Супер федерацията някои от тези групи … и много от тези в Супер федерацията назовават себе си „пазители” и са от по-висока категория плътност – четвърта и пета.

Ние имаме много предварително възприети идеи за това какво представляват измеренията, какво са категориите на плътност, какво се случва между различните категории на плътност. В близко бъдеще ще имаме доста информация, която ще промени възгледите ни за много от тези термини.

ДУ: Така че, за да обобщя това, което каза – нашата традиционна, да я наречем юдео-християнска гледна точка, че се превръщаме в тази енергийна топка, когато се възвисим на следващото ниво на човешката еволюция, е погрешна, сравнена с това, което знаем от данни от конкретни наблюдения, каквито ни предоставяш.

КГ: Точно така. Това е повече промяна в съзнанието и когато тази промяна настъпи, тя настъпва в среда, която също вибрационно се променя. Твоето съзнание … Ти получаваш повече възможности да използваш съзнанието си, за да проявяваш неща в своята реалност.

ДУ: Значи можеш да бъдеш същество от плът и кръв, но можеш да си в състояние да ходиш по вода, да левитираш, да проявяваш предмети – този род неща?

КГ: Ще правиш неща, които биха ни изглеждали като чудеса.

ДУ: Това е наистина супер. Това е всичкото време, с което разполагаме в този епизод. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок. Тук с мен е неповторимият Кори Гууд. За мен е невероятно удоволствие да разговарям с него за тези неща. Надявам се, че сте останали доволни. Довиждане до следващия път.