Въпроси на зрителите, част 4 – 51-ви епизод, Май 2016 г., Кори Гууд и Дейвид Уилкок

(с) Превод АТИ, 2016 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок. Тук сме двамата с Кори Гууд и в този епизод разглеждаме вашите въпроси, така че това е вашият шанс, ако сте участвали в дискусионните форуми и сте писали коментари в раздела за коментарите. Ние ги преглеждаме редовно и ако открием нещо, което изглежда интересно, го дискутираме тук в предаването. И така, Кори, добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: Първият въпрос е как човек може да разбере, ако а бил заразен с изкуствен интелект.

КГ: Това не е нещо, което човек може да разбере, ако не е тестван с конкретен инструмент, използван в Тайната космическа програма. Те го слагат близко до електромагнитното ти поле и ако той измери повече от един вид показатели, тогава те знаят, че си заразен. Това не е нещо, което може да бъде установено тук на Земята.

ДУ: Мисля, че всъщност въпросът се отнася до това колко преобладаващи са тези инфекции сред земното население. Или това е повече проблем на Тайната космическа програма?

КГ: Хората може да са заразени, но ако това не е от оперативно значение за изкуствения интелект, той няма да остане в пасивна форма в тях, а ще се придвижи нататък. 

ДУ: Значи изкуственият интелект няма просто да се засели в някого, освен ако има конкретна причина?

КГ: Освен в случаите, когато печели време и изчаква, като използва съответния човек като домакин, докато се добере до някаква технология или до друг човек, които са истинската мишена.  

ДУ: С какво един човек на Земята може да бъде полезен за изкуствения интелект? Можеш ли да дадеш пример? Защото някои хора ще си помислят, че участват в някаква голяма космическа драма, че са много важни за този изкуствен интелект и че той ще се засели в тях.

КГ: Изкуственият интелект може да използва човека като място за временно пребиваване само за да изчака в неговото био-нервно поле, докато намери по-добро убежище, което да може да го заведе до електроника, в която иска да се засели. Да кажем, че един абориген случайно намери част от космически кораб, заиграе се с него и се зарази. Тогава изкуственият интелект ще остане в тялото му, докато той може да го предаде на други хора. В крайна сметка изкуственият интелект може да попадне у някого, който използва тази технология, и тогава изкуственият интелект се заселва в технологията.

КГ: От това, което казваш, излиза, като че ли изкуственият интелект би се заинтересовал от хора тук на Земята само ако чрез тях може да достигне до подходяща технология.

КГ: Правилно, за да използва човека като превозно средство.

ДУ: Възможно ли е изкуственият интелект да се интересува от някого тук на Земята с някаква друга цел?

КГ: Ако човек заема ключова позиция, много често той може да бъде заразен с действителни нанороботи и тези нанороботи могат да бъдат програмирани или контролирани от разстояние, от сигнала на изкуствения интелект.

ДУ: Следващият въпрос касае хората от Вътрешната Земя и жетвата. Нещо по повод контекста на въпроса. Ако задаващият въпроса е чел някога Закона за Единството, когато там използват термина жетва (harvest), те имат предвид възнесение (ascension). Това е също така термин, използван в Евангелието на Матей. Ето и самият въпрос: „Ако хората от Вътрешната Земя са били тук от 17-18 милиона години, те никога ли не са се възнесли? Пропуснали ли са да се възнесат и не искат ли също така да се развиват?”

КГ: Те всъщност вече са достигнали четвърти порядък на плътност. И те са останали на планетата, за да й помагат, както и за да помагат на нас.

ДУ: Щом са от четвърти порядък на плътност, това ще рече, че са възнесени?

КГ: Правилно. И те по същество са … Те би трябвало да се грижат за планетата и за нейните обитатели.

ДУ: И тъй като те са били тук от толкова дълго време, аз просто искам да подчертая, че времето се мени, когато преминеш от един порядък на плътност в друг, нали?

КГ: Да, те възприемат и преживяват времето различно от нас.

ДУ: Какво означава това според нашите разбирания?

КГ: Например ние можем да измерваме времето с десетилетия и едно десетилетие за нас е твърде продължително време. За десет години ни се появяват бръчки и бели косми.

ДУ: Точно така.

КГ: Това не важи за тях. Например 100 години за тях може лесно да се равняват на една до пет години за нас.

ДУ: Ти казваш, че според начина, по който те възприемат времето, 100 години може да се равняват на една?

КГ: Точно така.

ДУ: Не е ли странно обаче, че когато разговаряш с тях, времето, в което протича разговорът ви, е едно и също и за двете страни?

КГ: Е, така е. Би помислил, че може би ще има някакъв ефект на разтягане на времето, но предполагам, че тъй като са същества от по-висш порядък на плътност, те могат да се прехвърлят по-лесно в по-плътна среда, отколкото ние в тяхната.

ДУ: Значи те могат да променят потока на времето, за да могат да разговарят с нас.

КГ: И евентуално да променят потока на нашето време, или нашите възприятия.

ДУ: Тогава е възможно ти да попадаш в учестено времево поле, след което да бъдеш върнат към нормалните си възприятия, когато контактът ви приключи.

КГ: Точно така. Това обаче са спекулации, защото не съм напълно сигурен как при мен стават тези промени с времената.

ДУ: Част от възнесението е свързано с активността на Слънцето и мисля, че този човек пита също така как те са избегнали тези големи слънчеви изригвания, тези слънчеви енергийни импулси.

КГ: Не зная дали те задължително са ги избегнали. Те са под влиянието на същите енергии, както и ние, и това важи за всички същества в Слънчевата система.

ДУ: Добре, готов ли си за следващ въпрос?

КГ: Готов съм.

ДУ: „Когато Кори се е върнал 20 години назад във времето, неговите началници имали ли са информация за това, което е предстояло да се случи с него?” И след това въпросът продължава: „Те знаели ли са какво ще се случи с теб (тук на Земята), след като са те върнали назад във времето?” С други думи, ако си там горе в космоса и се преместиш 20 години в бъдещето, дали те са били наясно какво ще се случи с теб пред следващите 20 години, след като те върнат на Земята?

КГ: Зная, че те притежават тези възможности, но логически погледнато, за всеки отделен човек, не мисля, че това е практически приложимо … но какво да кажа, след като това е една толкова голяма тайна, вероятно са знаели какво ще ми се случи. Така че наистина не зная отговора на този въпрос. След като се завърнах (на Земята) обаче, те знаеха, че ще ме наблюдават много внимателно и ме привикваха да докладвам от време на време. Те ме привикваха и аз трябваше да работя с други хора, след което изтриваха паметта ми и ме връщаха към нормалния ми живот, който си бях изградил след 20-годишната си служба в космоса.

ДУ: Мисля, че този човек би искал също така да разбере доколко престъпните групировки са наясно какво ще се случи в бъдеще. До каква степен те са планирали всичко, което ще се случи? С други думи, защо те не са знаели например, че ти ще участваш в това предаване? Защо не са могли да видят това?

КГ: Това е добър въпрос, защото те използват един вид технология с изкуствен интелект за изследване на вероятни бъдещи сценарии. И това е … Ние сме чували всички тези неща как престъпните групировки ще пропаднат, как предстоят масови арести и пр. Е, те са използвали тази технология, за да бъдат с една стъпка напред от всички тези програми, които трябваше да ги свалят от власт. Така че честно, не зная защо те не се намесиха или не предвидиха това, освен ако е имало друга интервенция, която им е попречила.

ДУ: Възможно ли е самият акт на това да се опитваш да видиш бъдещето, да го променя?

КГ: Да. Също както когато учените наблюдават един експеримент, самото наблюдение променя експеримента. Те влияят върху експеримента като го наблюдават.

ДУ: Значи даже ако само един или двама души знаят, че нещо би могло да се случи, това може да промени крайния резултат.

КГ: Да, това е възможно.

ДУ: О кей. Ето един въпрос, на който бихме могли да посветим цяло предаване, но в случая ние се опитваме да изчерпим всички ваши въпроси. „Относно изтриването на паметта на хората, участвали в програмата ’20  години и обратно’. Какво е мнението на Пазителите за това изтриване на паметта? Дали това е нещо, което те подкрепят, или това е нещо контролирано от престъпните групи в космоса, или евентуално е контролирано от злонамерени, но в същото време високо технологично развити извънземни раси?” Добронамерените спрямо нас същества във вселената разрешават ли това изтриване на паметта да се случва, или те са просто само наблюдатели на случващото се?

КГ: Политиката за пряка ненамеса, която извънземните следват толкова строго, не им позволява да се намесят и да попречат на изтриването на паметта. Аз обаче никога … Когато съм говорил със Сферичните същества, това никога не е било тема на разговорите ни. Никога не е ставало дума, че нещо не е етично, че е неморално и че не трябва да се случва.

По втората част от въпроса – отрицателно настроените извънземни и техните пълномощници, всички тези различни илюминати, всички тези различни наименования, които използваме за тях, те определено са за използването на технологиите за изтриване на паметта. За тях това е просто една стандартна оперативна процедура.

ДУ: О кей, имаме друг въпрос относно изчезналите хора, превърнати в роби в космоса. Дали това са роби на рептили и може би на други човекоподобни раси?

КГ: Въпросът за междузвездната или междугалактическа търговия с роби, отвлечени от Земята, е много сложен. Част от отвлечените хора биват предавани на рептили, но тези хора са стока и обект на търговска размяна с много други цивилизации, които ги използват за доста различни цели. Рептилите ни използват за много тъмни цели, известни на повечето хора.

ДУ: Какво ще кажеш за човекоподобните раси?

КГ: Междупланетният корпоративен конгломерат и Тайната космическа програма продават роби на много човекоподобни раси. Не мисля обаче, че в такива случаи става дума за консумиране на робите, което правят рептилите.

ДУ: Добре. Следващият въпрос гласи: „Първоначалните обитатели на Марс били ли са същите, които са воювали с Малдек, или това са били различен вид същества?” Мисля, че първата част на въпроса съдържа едно допускане, а именно, че Марс и Малдек всъщност са воювали помежду си. Така че нека започнем първо с това. Имаш ли информация, която гласи, че Марс и Малдек всъщност са воювали помежду си?

КГ: Това бе част от разговор, който имах с Каарии в библиотеката, и тя каза, че това са били две различни групи, една на Марс и друга на Малдек, които са воювали помежду си. Аз може и да съм допуснал, че това са били различни видове същества. Не си спомням дали тя уточни, че те са били различни видове същества, но това бе моето допускане. Мислех, че те са били различни по размер. Когато общувах с Каарии, това бяха образите, които ми се появяваха. Така че не зная пълния отговор на този въпрос. Зная, че са воювали помежду си, но не зная дали са били едни и същи хора.

ДУ: Бихме могли да кажем, че ако Супер Земята е била много голяма, а Марс много малък по размер, почти като една луна, и ако те са възникнали на съответните планети, те вероятно са били различни по размер.

КГ: Да, различна гравитация, барометричното налягане, ще диктуват големината и плътността на костите и пр.

ДУ: О кей. Струва ми се, че се справихме добре с първата част на този въпрос. Нека пристъпим към втората част. „Какви същества и/или организации извън Слънчевата система са пристигнали, за да разрушат империята на Малдек? Дали след това те също са се установили в Слънчевата система, или са я напуснали? Те предшественици ли са на империята на Драко, или са били различна група?”

КГ: Информацията, която получих, гласи, че фракциите, за които говорим, Малдек и Марс, докато са воювали, те са хакнали защитната мрежа и са се опитвали да използват нейните оръжия едни срещу други. И правейки това …

ДУ: Чакай, чакай. Преди всичко, каква е тази защитна мрежа?

КГ: Защитната мрежа, поставена от Древната раса Основатели около целия звезден клъстер от около 50-тина звезди.

ДУ: И каква ще е формата на тази защитна мрежа, ако гледахме към нея?

КГ: Съставена е била предимно от сфери, представляващи нападателни/отбранителни оръжия.

ДУ: Нещо като големи метални сфери?

КГ: Ами, не зная. Не зная дали са били метални. Много пъти те са издълбавали една луна и са я използвали за тази цел.

ДУ: Като Звездата на смъртта.*)

*) The Death Star (Звездата на смъртта) – космическа станция и галактическо супер оръжие във филма Междузвездни войни. – Бел. прев.

КГ: Точно така. Виждал съм информация за някои от сферичните подобни на луни структури в космоса, носещи белези на … които имат отвори или външна структура, която сега е покрита с много прах, реголит и други неща. 

ДУ: О кей. Тогава ти казваш, че както Марс, така и Малдек са се опитвали да използват тези звезди на смъртта?

КГ: Да, за да ги използват във войната едни срещу други и правейки това, така те … Една от тези е разрушила Супер Земята. И когато са направили това, те са разрушили защитната мрежа, поставена от Древната раса Основатели, която е защитавала този звезден клъстер.

ДУ: Ти казваш, че хората на Марс са разрушили тази планета, която е била непосредствено до тях?

КГ: Не знаем. Най-вероятно това се е случило, освен …

ДУ: Това не би ли било невероятно неграмотно предвид това, което биха причинили на себе си? Да разрушат собствената си планета.

КГ: Да, така е.

ДУ: Ти обаче мислиш, че хората на Марс са тези, които в крайна сметка са разрушили Малдек?

КГ: Точно така.

ДУ: Интересно.

КГ: Според информацията, която получих, и двете страни са се опитвали да използват тези оръжия една срещу друга. И тази технология е разрушила Малдек. Предполагам, че хората на Марс не са успели да разрушат собствената си планета.

ДУ: Но във въпроса се говори и за групи извън Слънчевата система.

КГ: Щях да стигна и до това. И след като защитната мрежа е била разрушена, тогава тези така наречени раси генетични фермери са започнали да пристигат. Някои от тях са компрометирали Супер федерацията и тогава се е появила федерацията на Драко, и е причинила хаос не само в нашата Слънчева система, но и в местния звезден клъстер.

ДУ: Тогава според твоята информация тази война между Марс и Малдек не е включвала трета страна, никакви външни групи?

КГ: Не съм чувал за появата на трети страни до момента на падането на защитната мрежа, след като те са я разрушили. Да, те наистина са направили голяма поразия и ние плащаме цената й.

ДУ: Възможно ли е да е имало и друга намеса, но ти просто да си нямал достъп до тази информация?

КГ: О, да. Абсолютно.

ДУ: Защото други свидетели са ми казвали, че обитателите на Малдек са правили много нашествия за покоряване на други светове, не само на тези в непосредствена близост.

КГ: Тук говоря за местния звезден клъстер. Този местен клъстер, състоящ се от 50 звезди, е бил предпазван от същата защитна мрежа. Малдек са пътували в рамките на този звезден клъстер и е възможно да са воювали с друга планета, намираща се в него. Аз обаче не съм виждал такава информация.

ДУ: О кей, о кей. Други хора са ми казвали, че те са водили много войни с близки звезди.

КГ: Аз също съм чувал подобна информация от други свидетели. Просто лично не съм видял или чел такова нещо.

ДУ: О кей. Следващият въпрос: „Знаеш ли истината относно отрицателния резус фактор в кръвта и имаш ли някаква информация по този въпрос?“  

КГ: Това бе обсъждано, когато работех на изследователския кораб. Там се шегуваха с това, че хора от елита са се хвалели и са говорели относно този фактор и че всъщност той е бил открит при маймуни. Хората от Тайната космическа програма, които се занимаваха с генетика, не обръщаха особено внимание на това. Те считаха, че става дума за определени религиозни вярвания в различни окултни групи илюминати.

ДУ: Можеш ли да поясниш какво е религиозното вярване на илюминатите, свързано с резус фактора в кръвта?

КГ: Ако съм прав … повечето от това, което съм чул, е, след като излязох от програмата и хората непрекъснато ме питат … казват, че това е от кралска извънземна кръвна група или от кръвна група, създадена от извънземни.

ДУ: О кей. Значи когато притежаваш този протеин, това означава, че притежаваш извънземна кръвна линия.

КГ: Това допускат или вярват много хора.

ДУ: О кей. Следващият въпрос: „Става дума за една супер планета с около един трилион обитатели. Каква е тази болест за контрол, власт, насилие и разрушение и откъде идва тя? Не го разбирам. Дали всичкото това отрицателно поведение е причинено от изкуствен интелект, или от някакви неорганични същества?”

КГ: Това определено е част от загадката. Както Каарии от цивилизацията на Аншар от Вътрешната Земя ми обясни, много от това се дължи на социалното програмиране, на което сме подложени, но ние също така притежаваме гени, донесени на етапи на тази планета от тези бежанци от Марс и Малдек като се започне отпреди 500,000 години, до струва ми се преди 60,000 години. И когато те са се кръстосвали, това е бил един доминиращ агресивен ген, причинил много от нашите проблеми с агресията, завистта, лакомията. И това е нещо, което доста групи същества не са сигурни, че можем да преодолеем.

ДУ: Ако искаме да достигнем до сърцевината на въпроса, мисля, че този човек просто не може да разбере как една биологична форма може да има желание да е отрицателно настроена, да доминира, контролира, убива. След като си разговарял с такива най-възнесени същества като Сферичните същества, какво е тяхното разбиране за причината на тази отрицателна нагласа? Какво целят съществата с отрицателна нагласа, какво всъщност искат? Защо те правят това?

КГ: Наложи ми се да прекарам доста време с някои от тези отрицателно настроени хора и ми се е струвало, че те имат някаква празнина в себе си, която не са могли да запълнят. Можеш също така да видиш тъмнината в очите им. Има някаква празнина в душата им. Те не могат да изпитват емоции като нас. По някакъв начин, карайки други хора да изпитват емоции, на които самите са неспособни, те извличат някаква енергия и като че ли се опитват да запълнят тази празнина.

В това наистина не изглежда да има някакъв смисъл, но тези хора са … искам да кажа, те са психопати. Те са изключително … те са чужди на нас. Ако общуваш с тях, те могат да претендират, че са нормални, но ако прекараш повече време с тях, много бързо научаваш, че те почти не са хора. Наистина е трудно да сравниш един човек, който изпитва емпатия към други същества, с един социопат.

ДУ: Мисля, че това е един много добър отговор. Нека видим следващия въпрос:  „Интересуват ме хората гиганти. Разочарован съм, че тези напреднали в развитието си хора са водили войни едни срещу други. Слушал съм много за това, но едва сега го побирам в мозъка си като истина. Така ли е при всички хора? Те са ни научили на чудесни неща, но също така и да воюваме. Дали сме наследили войни, които са били водени от много отдавна, и все още ли воюваме поради първоначалните причини, които болшинството хора са забравили?“

КГ: Абсолютно. Ние все още водим войни отпреди 500,000 години. И ние, хората на Земята, сме нещо като наследници на тези бежанци, които са дошли тук и които ръководят нещата под прикритие. Те ни карат да водим войни от тяхно име срещу техните врагове и ние сме просто едни пионки.

ДУ: Този човек е разочарован от това, че тези войни продължават все още. И той казва: „Слушал съм много за това. Така ли е при всички хора?”

КГ: С всички хора на тази планета?

ДУ: Мисля, че с всички хора във вселената.

КГ: Много от тях може да са го имали в миналото си. Много от тях не са притежавали агресия. Изглежда, че много цивилизации са напреднали доста бързо, защото не са воювали. Те не са били разделени и не са се биели помежду си. Земята е малко по-различна. Искам да кажа, че ние имаме една доста интересна генетична смесица и това предизвиква завистта на много от тези групи, които ни търгуват като роби.

ДУ: Бих искал само да отбележа, както ти вече знаеш, че новата ми книга „Мистериите на възнесението” има подзаглавие „Разкриване на космическата битка между доброто и злото”. Цялата книга е относно войните, водени в нашата Слънчева система. И ако комбинираме това, което ти и всички други свидетели, с които съм говорил, споделяте, всички изследвания, документирани до момента, мои собствени изследвания, би ли се съгласил с мен за това, че от един момент нататък положително настроените цивилизации са нормата във вселената?

КГ: Има други планети като нас, в които е била извършена намеса и които не са се развили естествено, които са в подобна ситуация като нас. Това обаче не е нормата.

ДУ: Да. Мисля, че това е същината на въпроса. Така че ние не сме … Това не е една враждебна, отрицателно ориентирана вселена и единственият път на развитие не е този, белязан от болка и изтезания. Това е нещо, което може да се е случило тук, но далеч не е нещо, което се случва обикновено.

КГ: Мисля, че трудностите и малко болка и изтезание са катализатор на прогреса.

ДУ: И че вселената е одобрила случването на тези неща. Ето въпрос: „Бих искал да попитам Кори дали знае за връзка между хората от Вътрешната Земя и легенди, митове и приказки относно богове и ангели, които съществуват на повърхността.”

КГ: Да, това е определено нещо, за което стана дума в моята среща с Каарии в библиотеката. Митовете са пълни с истина и са предавани чрез устна традиция. Случвали са се различни неща, които са променяли съдържанието, но обикновено има една основна истина, която бива предавана. Каарии ми каза, че хората от Вътрешната Земя в продължение на безкрайно много години са излизали на повърхността след големи и по-малки катаклизми и са давали ново начало на цивилизацията със закони, земеделие и други подобни неща. Когато обаче са се появявали, те или са оставяли хората да поддържат разбирането си, че това са богове, или някои от тях всъщност са твърдели, че са богове. И те са правили това от съображения за сигурност, защото са искали хората на повърхността да гледат нагоре, когато си представят тяхното местонахождение, вместо под краката си. Аз не бих казал, че тези същества от Вътрешната Земя са в основата на възникването на тези митове, защото на повърхността са се появявали и извънземни същества. Така че това е била една смесица от първопричини.

Тези древни богове, тези митове, които чуваме, това са смесени последици от прояви на хора от Вътрешната Земя и на извънземни, които са правили едно и също нещо. Те често са посещавали една и съща култура, една и съща цивилизация, давайки й информация. Така че хората са имали посещения от два различни вида богове – подземни и извънземни.

ДУ: Нека поговорим за един пример, който ми идва наум, и това е гръцката митология. В някои от преданията земните жители са се кръстосвали с тези богове и техните деца са били способни на невероятни неща. Например Херкулес е можел да вдига невероятни тежести. Той е бягал изключително бързо. Притежавал е свръхчовешки способности. Така че когато чуваме за тези свръхчовешки възможности, хората от Вътрешната Земя способни ли са на такива неща?

КГ: Да. Те притежават способности на възнесени същества. Тези способности обаче не са нещо, което те демонстрират като салонни трикове, когато ги посетиш.

ДУ: Разбирам.

КГ: Това е нещо като табу. Те обаче притежават способности, които биха приличали на божествени, ако можехме да ги наблюдаваме.

ДУ: Ти лично виждал ли си нещо, което би доказало това?

КГ: За мен сливането на умовете ни с Каарии бе достатъчно доказателство.

image022

Тяхната технология ми изглеждаше като магия. Ти се разхождаш и не виждаш никакви осветителни тела, като в същото време навсякъде има пълна светлина. Те имат огромни градини и каверни.

ДУ: Ти също си видял тази библиотека, в която столовете са висели във въздуха.

КГ: Точно така. Ако един обикновен човек по света в момента бъде заведен във Вътрешната Земя и види някого, който седи в стол, плуващ във въздуха, той вероятно ще си помисли, че вижда ангел. Или ще види нещо друго, в зависимост от религиозните си убеждения.

ДУ: Точно така. Това е един удивителен отговор. И така, ние се забавлявахме много с всичко това. Надявам се, че за вас също е било удоволствие. Ще се видим следващия път тук, в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок. Ние сме тук с Кори Гууд и ви благодарим, че бяхте с нас.