Въпроси на зрителите – Част 5 – 83-ти епизод, 27-ми декември, 2016 г., Кори Гууд и Дейвид Уилкок

(с) Превод АТИ, 2016 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд.

В този епизод ние ще отправим вашите въпроси към Кори и ще получим неговите отговори. Така ние формираме една интерактивна общност, при което вие като абонати на нашите предавания, може действително да влияете на крайния резултат, а не да бъдете само пасивни наблюдатели на това, което правим ние.

И така, Кори, добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: Ето и първият въпрос: „Ти заяви, че програмата MILAB е набелязвала „скитници” (wanderers) и starseeds*). Те откъде знаят, че един „скитник” е „скитник”? „Скитници” и starseeds едно и също нещо ли е? И последният въпрос, на който може и да не отговаряш. Ти скитник ли си и затова ли те са те били набелязали?

*) От star = звезда и seed = семе. Буквално „звездно семе”. Подобно на случая с „wanderers”, терминът се употребява за същества, произлезли от други планети и въплътени в момента на Земята. В същото време „wanderers” бива използван и за обозначаване на духовно зрели и извисени земни личности. – Бел. прев.

КГ: Как са откривали тези „скитници” или starseeds? В миналото те са правили това с помощта на стандартизирани тестове. Те имаха тестове, които разкриваха аномалии. И ако някое лице се изявяваше на тестовете като представител на една от тези целеви групи, тогава хората, управляващи съответния проект, изпращаха друг учител или инспектор, който наблюдаваше района, да проведе още индивидуални тестове с детето. По този начин те можеха да екстраполират лесно, ако това бе душа не от този свят.

Те използват стандартизирани тестове по много различни причини не само за да откриват „скитници” и starseeds. Те също така търсят социопати в ранна възраст, за да могат да ги вземат и обработят.

ДУ: Искаш да кажеш, че със „скитниците” контактуват същества от техните планети и че хората в Тайната космическа програма могат да следят всички такива контакти, осъществявани на Земята?

КГ: Това се случва. Много от тези хора биват „отвличани” или комуникират със своите духовни събратя и това дава възможност на хората от ТКП да откриват лица, на които да провеждат допълнителни тестове. Те също така трябва да проведат някакъв вид интервю, като този, който провежда интервюто, трябва да бъде интуитивен емпат.

ДУ: О кей. А как би отговорил на въпроса „Ти „скитник” ли си и това ли е била причината да установят контакт с теб?“

КГ: Бих отговорил с „да”. Аз вече съм обявил това публично. Тиър-ер ми каза, че аз и членовете на семейството ми сме членове на тяхната духовна група.

ДУ: Когато те говорят за „скитници”, те имат предвид извънземни души. А когато някой използва термин като „starseed” или „кристално дете”, или „дете индиго”, това са просто различни думи за така наречените в Закона за Единството „скитници”. Аз мисля, че „скитник” е събирателно понятие, което е приложимо за всички подобни случаи.

КГ: О кей, в това има повече смисъл, защото според мен между тези понятия няма смислова разлика.

ДУ: Разбира се. Нека видим друг въпрос: „Дали астронавтите на Международната космическа станция са наясно с Тайната космическа програма и с всичко, което се случва на Луната, или ги държат на тъмно? Нима астронавтите на Международната космическа програма не наблюдават това, което става около тях?“

КГ: Да, те категорично наблюдават нещата, които се случват около тях. В болшинството случаи те виждат действия на Тайната космическа програма на Военнопромишления комплекс, която е контролирана от Националната агенция по сигурността, Агенцията за военно разузнаване, ВВС и подобни на тях.  

Тези организации имат там горе чифт космически станции, които могат да бъдат видени всеки път, когато обиколят Земята. Така че хората на Международната космическа станция виждат тези станции, които са на височина между 700 и 800 км., както и неидентифицираните кораби, които ги обслужват. Така че те са наясно със съществуването им. Също така много от тези астронавти биват подлагани на процедури за изчистване на паметта.

ДУ: Има нещо, което ти не спомена и което според мен има връзка с този въпрос. Няма ли много снимки правени от Международната космическа станция, които показват аномалии?

КГ: Има, абсолютно.

ДУ: Да, но ние не ги виждаме, защото тогава така се случва, че камерите се оказват изключени.

КГ: Да, това е, което виждаме ние, докато хората на станцията гледат цялото представление.

ДУ: Разбирам. Мислиш ли, че почти всички астронавти на Аполо са масони?

КГ: Всеки, стъпил на Луната, бе масон и те всъщност поставиха масонското знаме на повърхността на Луната. 

ДУ: Мислиш ли, че хората от Международната космическа станция са привлечени в някакво тайно общество или полагат клетва (или нещо подобно) да пазят в тайна някои неща?

КГ: За целите на повечето специални проекти те избират хора от тайните общества, защото те вече са преминали през цялата тази психична обработка. Те вече са били пробвани, че няма да разкрият определени тайни, така че на тях може да се разчита. Има много астронавти, които не са масони и които не биват допускани до същата информация.

ДУ: Нека видим един от следващите въпроси: „Дали Сивите извънземни, арктурианците и плеядианците наистина съществуват? Зная, че Сивите работят за правителството и че са създадени от рептилите. Арктурианците и плеядианците миролюбиви ли са?“

На първо място, мисля, че той отговаря сам на един от въпросите си, но дали Сивите извънземни, арктурианците и плеядианците наистина съществуват? Това би бил първият въпрос.

КГ: Най-лесно бих отговорил по следния начин. Да, има извънземни същества, които контактуват с нас и които твърдят, че са от тези места.

ДУ: О кей.

КГ: След дълъг период от време в Тайната космическа програма установихме, че това, което твърдяха болшинството от тези същества за своя произход, не бе вярно. Това за тях бе някаква предохранителна мярка, за да не знаем откъде са дошли.

След това започнаха да се позовават на различни обозначения, като N-T-E или осемцифрени числа.

ДУ: Ако се намираш при цивилизациите от Вътрешната Земя и виждаш, че те определено притежават кораби, които могат да преминават през скални стени, ти си наясно, че за тях няма да е трудно да пътуват до места като Плеядите или Арктур, защото това са много близки звезди. Не си ли съгласен?

КГ: Правилно. Така те откриха, че много от тези същества не са оттам, откъдето твърдяха, че са, защото проведоха тайни мисии, за да проверят.

ДУ: О, наистина?

КГ: Да.

ДУ: Но тези същества не може ли да имат колонии на Арктур или на Плеядите?

КГ: Могат, абсолютно. Плеядите са една голяма звездна система. Маите имат там предни постове. Плеядите са населени от много различни групи.

ДУ: О, сигурен съм в това.

КГ: Така че ако едно същество каже: „Аз съм плеядианец”, или: „Аз съм от Плеядите”, това  е все едно аз да кажа, че съм от Америка. А къде по точно в Америка? Така че това би трябвало да отговаря на въпроса.

ДУ: По отношение на групите, които са твърдели, че са от Плеядите или от Арктур, би ли описал в малко повече подробности как изглеждат?

КГ: При нас идваха различни същества, които искаха да търгуват, и те се срещаха с военни и с типове от тайните общества и престъпните групировки. Някои от тях идваха с това, което приемахме за добри намерения, за да ни помогнат, докато други искаха да ни експлоатират.

ДУ: Разбирам.

КГ: Ето защо … И ако имаш такива групи, които идват от една и съща звездна система, и три или четири от тях претендират, че са от Плеядите или от която и да е звездна система, това е много объркващо за хората от Тайната космическа програма или за тези глобални престъпни групировки. Налага се те да отидат на място и да проверят.

ДУ: Ако мога да опростя току-що казаното от теб като отговор на въпроса – няма една единствена група, за която да можем да кажем, че произхожда от Плеядите или от Арктур.

КГ: Според личния ми опит в тези програми, имаше няколко групи, които направиха такива изявления, но ние установихме, че те не бяха верни.

ДУ: О кей. Мисля, че си струва да коментираш и другата част на въпроса, защото този човек споменава, че Сивите са продукт на рептилите, като че ли това е установен факт. Наистина ли е така?

КГ: Има някои биологични андроиди, създадени от различни групи, и всички те много често биват поставяни в една и съща категория. Имаме Сиви – тези програмирани форми на живот, за които сме чули. Има също така различни видове програмирани форми на живот, които приличат на Сивите. image001Така че да, бих казал, че някои от съществата, казвам „същества”, които сме описали като Сиви, са били създадени от някои от тези отрицателно настроени групи.

ДУ: Това, което въпросът не засяга, но мисля, че ти също си заявил, е, че има също така интелигентни цивилизации, които не са андроиди или био роботи и които притежават физиологията на Сивите.

КГ: Точно така. Да, те имат сходни характеристики и човешки ум. Чували сме да говорят за голяма глава, големи очи и малко тяло: Сиви.

ДУ: О кей. Ето един наистина интересен въпрос, с който съм сигурен, че ще се позабавляваш: „Какво можем да направим, за да помогнем на Сферичните същества по отношение на промените, които искаме да настъпят на Земята?”

КГ: Много просто. Този малък прожектор, който имаме и който насочваме към космоса и навсякъде по Земята в търсене на отговори и в начини да повлияем на промяната, трябва да вземем този прожектор и да го насочим към себе си.

Промяната започва с всеки от нас като индивиди. Посланието е ясно. Ако започнем да се опитваме да бъдем повече в услуга на другите, да повишим своята вибрация, тогава ние буквално ще подпомогнем промяната на Земята, един по един.

И след като направим тези промени в себе си, или докато ги извършваме, ние ще бъдем наблюдавани от околните. И те ще са любопитни как ние сме постигнали тези промени. Така че ние ще можем да споделим своя пример или ще възбудим любопитството на околните с промените, които ще видят в нас.

Най-важното нещо, което Тиър-ер ми набиваше в главата, е, че всичко трябва да се случи ей тук (сочи главата си). Цялата работа, която вършим тук, няма да струва нищо, ако не свършим вътрешната работа и не променим себе си.

ДУ: Имаше редица въпроси във форума и ние имахме друг списък, който направихме, преди да съставим този. Хората коментираха колко много ти си се променил.

Това прилича на по-лека версия на класическата история „Цветя за Алгернон” (Flowers for Algernon)*, нали? Преди ти говореше доста бавно. Теглото ти бе по-голямо. Ти претърпя много драматична трансформация, в това число и повишаване на коефициента ти на интелигентност. И хората се питат: „Това Кори ли е, или той е бил заменен с някого?”

*) Flowers for Algernon – известна новела от 1960-те, в която една от основните теми е възможността за личностна (в т.ч. интелектуална) промяна при бавно развиващи се деца. – Бел.прев.

КГ: С клонинг.

ДУ: Как ще обясниш случилото се с теб по повод на току-що казаното?

КГ: Най-накрая започнах да практикувам това, което ми казаха самият аз да проповядвам, и започнах да работя навътре в себе си, което бе доста трудно. Наистина не беше лесно.

Очевидно при мен настъпиха много промени. Някои от тях бяха свързани с това, че преди трябваше да претърпя много операции и вземах различни медикаменти. Това бе част от причината за предишния ми вид. Промените обаче най-вече се дължат на това, че започнах да извършвам промени вътре в себе си и да следвам дадените ми указания, които препоръчвах и на всички останали.

ДУ: Как мислиш, че тази високо вибрационна диета влияе на съзнанието ти? Изглежда ти си повишил своя коефициент на интелигентност с около 15 точки.

КГ: Ами това се дължи много на диетата, но също така и на вътрешната работа. Ако човек има да се справя с всичките тези травми, те притежават определена маса.

Те имат определена маса като част от тялото. Когато работиш над тези неща и се освобождаваш от тази маса, тогава ти освобождаваш и много ресурси ей тук (Кори посочва главата си), които биват пренасочвани към някои проблеми, до които не достигаш на съзнателно ниво.

ДУ: Да, това е твърде важен момент, който е известен в психологията. Аз съм завършил психология …

КГ: Аз също съм завършил психология.

ДУ: Да, широко известно е, че ако някой има подтиснати спомени от нанесени травми, това всъщност отнема голяма част от умствената енергия за подтискане на тези спомени на подсъзнателно ниво.

КГ: Да, това отнема много енергия.

ДУ: И след като веднъж тези спомени биват освободени, всичката енергия, която преди е била насочвана към подсъзнанието, става достъпна на съзнателно ниво.

КГ: Да.

ДУ: Би ли казал, че ако някой има травмиращи, подтиснати спомени, ще има определено количество умствена енергия, винаги блокирана за подтискането им?

КГ: Абсолютно. Между 10% и 20% от умствените и психични ресурси биват използвани за овладяване на тази ситуация.

ДУ: Интересно. О кей, ето и следващия въпрос: „Имаш ли информация за извънземни цивилизации, които притежават своя музика или друго изкуство?”

КГ: Да. Част от отговора е свързан с отрицателната тема за търговията с роби. Те не само търгуват с хора, но някои от най-ценните произведения на изкуството, създадени тук на Земята, сега висят по стените на други планети, в резултат на извършена търговия.

Напоследък говорих за Мика и за неговия народ. Той е посланик от една от най-близките до нас звезди. Той каза, че неговият народ е направо запленен от нашето изкуство и музика. Те харесват много от нашите форми на забавление. Те също имат изкуство и музика на своята планета.

ДУ: Човек би си помислил, че ако човешкият модел е доста често срещан, то поне в нашата галактика и в съседните галактики, населението на почти всяка планета би изобретило барабани от парче дърво, облечено с животинска кожа. Те биха изобретили и струнни инструменти, подобни на китари, както и духови инструменти като тромпети.

КГ: Току-що получих едно интересно умствено изображение на извънземен, който седи край един огън и свири на устна арфа. Ха, ха.

ДУ: Ха, ха. Супер. Нека видим още един въпрос: „Какво знаеш за ведическата литература?” Това е литературата, която произхожда от Индия.

КГ: Доколкото разбирам, има един древен диалект, предхождащ акадския, така наречен коренен език не само за нас, на нашата планета, но и за някои същества в космоса.

ДУ: О кей. Интересно е да отбележим, че според древните ведически писания, изглежда е имало една арийска миграция, в резултат на която корени от санскрит се появяват в езици като украински даже и в английския. Много от европейските езици всъщност имат здрави корени в древния санскрит.

КГ: Да, той е коренен език.

ДУ: Дали тези коренни езици имат някаква телепатична компонента? Например, ако използваш този език, ти установяваш контакт с някаква база от данни на  всички други същества, които ползват този език телепатично?

КГ: Ами езикът е, казвал съм го вече … в повечето случаи на него се гледа като на нещо отрицателно. Много от тези извънземни, поне положително настроените, гледат на езика и на нас, които говорим, за да комуникираме, все едно че ние двамата с теб сега седим тук и се опитваме да се манипулираме взаимно, за да може отсрещната страна на приеме гледната точка на говорещия.

ДУ: Точно така.

КГ: Това, което повечето от тях използват, е един много чист вид комуникация, чрез това, което ние наричаме телепатия.

ДУ: Така е.

КГ: Те обаче имат вариации на тези коренни езици, които използват в определени ситуации, особено когато си имат работа с други култури, като например тази на нашата планета.

Така например, ако срещнат планета, която е на ранен етап от развитието си и която няма развит стабилен език, те й предлагат един коренен език, който ще се развие по-нататък от само себе си. 

Някои от умните глави или учените заявиха, че тъй като има толкова много сходни коренни езици на другите планети, няма да е особено трудно да научим техните езици и да комуникираме с тях сравнително скоро.

ДУ: Ако разгледаме трудовете на Стан Тенен (Stan Tenen), той изследва еврейската азбука и описва как всяка една буква може да бъде моделирана с помощта на тетраедър, който съдържа в себе си спирала – една триизмерна спирала. И при отразяването на светлината върху повърхност, всяка от симетричните линии на тетраедъра отговаря на една от буквите в еврейската азбука.

КГ: Да. Езикът бива разглеждан като основополагащ камък. Когато си един недоразвит биологичен вид, ти комуникираш с грухтене и ръмжене и това не ти позволява да развиеш съзнанието си и да еволюираш. След като започнеш да имаш език, ти вече можеш да боравиш с тези хиперизмерни понятия, за да предаваш информация на себеподобните си, ако така казано, има някакъв смисъл.

ДУ: Да, това е интересно. И след това имаме азиатската култура и факта, че подобно на египтяните, те притежават това пиктографско нещо с тези сложни букви, особено при китайците, японците. Мислиш ли, че е имало една различна извънземна група, която е притежавала собствен начин на изразяване и го е разпространила в тези райони?

КГ: Да. Имало е много различни извънземни, които са контактували с различни човешки раси на планетата.

ДУ: Каква може да бъде причината конкретна група да иска да създаде сложни пиктограми, като канджи йероглифите?

КГ: Ако вземеш един йероглиф, той може да предаде едно много широко понятие. В същото време, ако вземеш една дума или една буква от нашата азбука и я покажеш някому, те какво ще му предадат?

ДУ: Би ли казал например, ако вземем езика на сънищата и това как един символ може да означава множество неща, и всички тези интерпретации са правилни, то някои от тези по-медитативни култури могат да имат език, при който един йероглиф означава множество неща, и всичко това е медитация върху определено понятие?

КГ: Да, в такива случаи може би става точно това.

ДУ: Така че пиктограмите може всъщност да са средство за медитиращите, което да им помага в разбирането на взаимната зависимост на нещата.

КГ: Точно така. Знаеш ли, йероглифите, пиктограмите, когато ги погледнеш, твоето съзнание извлича повече от това хиперизмерно, многоизмерно … ти извличаш повече информация от един знак.

ДУ: Разбира се. Добре, нека видим един друг въпрос: „Можеш ли да обясниш кастовата система сред народа на Каарии? Как работи тяхното правителство? Дали то е меритокрация и дали тези принцеси доминират в политиката?”

КГ: Интересно е, че принцесите не се занимават с цялата политика. Те имат старейшини, но когато стане дума за правителството … Тези същества са от четвърта степен на плътност. Всичките им решения протичат на телепатично ниво.

Всички те влизат в Конструкцията, която съм ти описал, където двамата с Каарии комуникирахме. Всички тези хора могат да влязат там, при което се създава нещо като групово съзнание. И нещата се случват по този начин.

ДУ: Тогава съществува ли кастова система?

КГ: Според това, което видях, има кастова система, в смисъл че имат каста на принцове, но когато прекарах известно време в града, казаха ми, че хората се сменят на ротационен принцип и извършват различни неща. Например понякога работят в градините и отглеждат растения за храна. Понякога работят с деца или правят нещо друго. Няма тясна специализация.

ДУ: Това определено не е кастова система, в смисъл че хората от една нежелана каста никога не могат да се надяват да постигнат нещо, за което не са родени.

КГ: Правилно. Няма кралици, търтеи, пчели-работнички и пчели-войници. Няма такива неща.

ДУ: Имаме един въпрос от тези, които обикновено се стремим да избягваме, но нека се занимаем и с него. Преди предаването се съгласихме, че ще разговаряме за това, защото имаше някои обвинения от страна на д-р Стивън Гриър, които засягат твоята достоверност, моята достоверност …

КГ: И Томпкинс.

ДУ: Да, и тази на Уилям Томпкинс. И преди да зададем този въпрос, бих искал само да отбележа, че аз храня най-голямо уважение към работата на д-р Стивън Гриър. Аз присъствах на събитието, организирано от Проект Разкритие през май 2001 г. Срещнах се с повечето от 39-те свидетели на място. Също така съм се срещал с най-различни хора, които не са разговаряли с д-р Гриър, които никога не са искали да излязат в публичното пространство и които са се доверявали само на мен. По някаква причина това е ситуацията, в която съм се озовал. Те ми казаха доста неща. Ти се появи, след това и Томпкинс и аз чувам едни и същи неща, които никога преди не са били оповестявани.

Когато за първи път започнахме да разговаряме с теб, имаше дузини и дузини случаи на такива примери. Така че е малко смущаващо, когато някой като д-р Гриър може да си мисли, че притежава цялата информация, когато има много хора, които са се появили в публичното пространство и които не са разговаряли с него. И ето че аз срещнах този човек, Кори Гууд, който всъщност притежава цялата тази информация.

Добре, след това въведение нека зададем въпроса: „Д-р Стивън Гриър, от Проект Разкритие, заявява, че извънземните и тези от другите измерения, би трябвало да притежават много високо ниво на съзнание, което изключва напълно това да бъдат отрицателно настроени и враждебни, и че идеята за враждебно настроените извънземни не е нещо повече от пропаганден трик. Какво мислиш по този въпрос?”

КГ: Тези от нас, които имат личен опит, знаят, че категорично има отрицателно настроени извънземни. Мисълта, че единствено ние, проклетите мръсни маймуни, сме единствените зли същества във вселената, е малко обидна.

Двойствеността не свършва там, където свършва и нашата атмосфера. Според много от нещата, които той казва, ние подвеждаме хората, като обявяваме, че съществуват отрицателно настроени извънземни и така ги подготвяме да приемат някакво инсценирано (космическо) нападение.

Според това, което са ми казали, използването на технологии за проектиране на нападение в небето над нас вече не е осъществимо. Това, към което те се ориентират, е един план за разкритие на ниското ниво на Тайната космическа програма. Това са много от хората, с които той разговаря. Те също така имат намерение да ни представят една човекоподобна неземна раса, която казват, че е била тук, за да ни помага от доста отдавна.

След това тази неземна раса ще ни запознае с една нова езотерична религия, която те притежават. И когато те се появят, ако ние вярваме, че всички извънземни са положително настроени, ние ще им повярваме, ще паднем на колене, ще ги боготворим и без да задаваме въпроси, ще приемем една нова религия.

Така че аз мисля, че всеки от нас има своя система от вярвания и убеждения, една НЛО религия, ако щеш. И в това няма нищо лошо. Когато обаче хората казват, че е опасно да се твърди за съществуването на негативно настроени извънземни, ако вземем предвид това, което току-що казах за убеждението, че всички извънземни са само положително настроени, то ние подвеждаме човечеството към една още по-сериозна форма на заробване.

ДУ: Бих искал също така да отбележа, че не става само въпрос за две публични личности, които претендират да притежават вътрешна информация, основана на мнения. Бих казал, като някой, който е участвал в деветдесет епизода на Древни извънземни по историческия канал на телевизията, че имаме множество академични изследвания върху толкова много древни култури, от които става ясно, че те са установявали контакти с извънземни. И преобладаващото мнозинство от тези култури говорят за отрицателно и положително настроени същества, воюващи в небето и на земята, и които се опитват да контролират хората на Земята.

Така че това е академична дискусия. В академичната литература, при всичката огромна документация, няма доказателства относно всички тези древни цивилизации, че те са установявани контакти само с положително настроени извънземни. 

Изглежда че в тези древни традиции винаги съществува война между добри и лоши извънземни. Ти защо мислиш, че това е така?

КГ: Защото двойствеността присъства в целия космос. Съществуват тези отрицателно настроени същества, които са много деструктивни спрямо съзнанието. След това имаме тези положителни същества, които се опитват, предполагам, да наклонят везните в наша полза по един деликатен начин, за да ни помогнат да разгърнем съзнанието си.

ДУ: Разбира се. Тогава какво ще кажеш за следното: „Ако пътувате из космоса, ако ползвате анти гравитация и пътуване през портали, то вие трябва да сте някакъв вид свещено същество”?

КГ: Срещал съм много хора от нашата Тайна космическа програма, които притежават тези способности и в тях няма нищо свещено.

ДУ: Добре, нека видим друг въпрос, тъй като все още имаме известно време: „Има ли други цивилизации в други звездни системи, които трябва да решават подобни проблеми, свързани с разкритие на тайна информация, както нашата човешка цивилизация – проблеми, свързани с технологии, с историята и със съществуването на други интелигентни същества, различни от местното население?”

КГ: Абсолютно. Хората на посланик Микка са били в много подобна ситуация, както нас. Рептилите са контролирали тяхната планета по същия начин, както при нас.

Така че те са преодолели тази система на контрол и са преминали през това, през което ще преминем и ние – разкритие, последвано от акламация и след това един ренесанс на съзнанието. Това е, което ни очаква, и други планети в нашата Слънчева система са преминали през същото нещо, или го преминават в момента.

ДУ: Ти също така би ли се съгласил, като отчиташ колко много Законът за Единството корелира с всичко, което се случва, че Основната директива изглежда е валидна повсеместно?

Така че всяка планета ще бъде оставена сама в своето малко блюдо на Петри, за да развие своя собствена култура, свои собствени традиции, езици и пр., до даден момент. И само след този момент планетата ще бъде приета като добре дошла в голямата галактическа общност.

КГ: Абсолютно. Да, ние трябва да заслужим своето място в голямото галактическо семейство. Само това да постигнем Разкритието няма да бъде достатъчно. Знаеш ли, ние трябва да … Много от тези същества основателно се страхуват от нас, защото ние сме затънали в една голяма бъркотия.

Много от тях искат да дойдат и да ни помогнат в периода след Разкритието, да ни помогнат да преминем през този период на бурно развитие на съзнанието, който те са преживели.

ДУ: Разбира се. Добре, нека видим следващия въпрос: „Извънземни източници, които комуникират посредством медиум …”, и един от тези, разбира се, е Законът за Единството, ние сме го дискутирали, „са заявили, че Тайната космическа програма притежава технология за рехабилитация на околната среда, която може да реши съществуващите ни проблеми. Ти запознат ли си с това? Възможно ли е тази информация да е толкова дълбоко засекретена, че да е невъзможно да бъде получена на основа Закона за свободата на информацията?“

КГ: За да направиш запитване по реда на този закон, то трябва да касае официално призната програма. Ако програмата е необявена, тя не съществува. Така че те просто ще ти отговорят, че такава програма няма.

ДУ: Точно така.

КГ: Аз съм запознат с много от технологиите, които те притежават. Например такива, които йонизират определена радиация в околната среда и я неутрализират. Те владеят начини за прочистване на океана. И, разбира се, имаме технологиите, основани на свободна енергия, които ще прекратят замърсяването на планетата.

Да, ако тези технологии бъдат разсекретени, ние можем да променим планетата само за няколко години.

ДУ: Значи си запознат с технологии за елиминиране на ядрената радиация?

КГ: Да, тези технологии превръщат лесно един радиоактивен материал в инертен.

ДУ: Е, това е едно доста положително изявление, с което можем да завършим.

Ще се видим следващия път точно тук в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. Благодаря ви, че бяхте с нас, тук в телевизия Гая.