Въпроси на зрителите – Част 7 – 98-ми епизод, 11-ти април, 2017 г., Дейвид Уилкок и Кори Гууд.

(с) Превод АТИ, 2017 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. Как си, Кори?

Кори Гууд: Добре, благодаря.

ДУ: Добре дошъл отново в предаването. Ето и първия въпрос от К. Шмитз: „Корабите на Тайната космическа програма произвеждат ли гравитация, или там гравитацията е нулева? Гравитацията намалена ли е в Лунния оперативен център? Когато ти беше на космическия кораб, там имаше ли гравитация?

КГ: По пода на космическия кораб има плоскости, които създават гравитационно поле. Също така сферата на торсионното поле създава атмосфера, в която те могат да контролират гравитацията, по някаква причина.

image001

В тайните космически програми от по-ниско ниво често отсъства изкуствена гравитация. Ето защо по таваните там има метални мрежи, по които можеш да се хващаш, за да се придвижваш.

ДУ: Ако се върнем към германския кораб във формата на камбана, там имало ли е нулева травитация?

КГ: Да.

ДУ: Наистина?

КГ: Да. 

ДУ: Втората част от въпроса бе относно Лунния оперативен център. Там има ли силно намалена гравитация? Предполагам, че задаващият въпроса си мисли, че след като гравитацията на Луната е по-слаба от нашата, вероятно астронавтите подскачат, като се придвижват.

КГ: Гравитацията в Лунния оперативен център е едно G.

ДУ: Разбирам.

КГ: Има някои други бази на повърхността на Луната, за които не сме говорили, където няма изкуствена гравитация.

ДУ: О, няма гравитация?

КГ: Няма гравитация, освен естествената гравитация на Луната.

ДУ: О кей, ето един въпрос от О. Маркъс: „Бих искал да науча повече за това, което Кори прави със себе си, повече за неговата високо вибрационна диета и за това как можем да приложим тези неща за себе си. Разбирам, че той не иска да се изявява като модел за подражание и че ние не би трябвало „да го следваме”, но някои от нас биха искали да получат съвет и допълнителна информация.

Какви препоръки би могъл да даде на хора, които се опитват да приложат специална диета, да медитират? Добре би било да чуем нещо повече за това, което трябва да правим, за да усъвършенстваме съзнанието си.”

КГ: В тази ситуация съществува един компонент свързан с това, че моята вибрация се повишава в присъствието на някои от тези същества с висока вибрация. Аз получавам индивидуални съвети от тях и обикновено това са доста неприятни съвети. Около 80% от комуникацията ми с тях е свързана с това, че те осветяват някои елементи от съзнанието ми, които аз отказвам да осветявам.

ДУ: За някого, който няма възможност да контактува със същества, които се появяват в стаята му и повишават вибрацията му със самото си присъствие, какви са някои от практическите стъпки, които такъв човек трябва да предприеме, за да постигне такова състояние на опрощение?

КГ: Трябва по-малко да гледа извън себе си, за да търси решения на проблемите си и да практикува повече интроспекция. Ние всички страдаме от нанесени житейски травми, които мислим, че сме оставили зад себе си и с които считаме, че не трябва да се занимаваме. Всъщност трябва да започнем да ги изравяме, да ги осветяваме, което е един труден процес. Това за мен се оказа доста трудно.

Много хора си мислят, че като осъществявам тези лични контакти, аз съм голям късметлия. Това е нещо изключително трудно и на моменти деморализиращо. Моето его толкова често се оказва, така да се каже, масажирано, но не за да стане по-голямо, а за да ме направи по-смирен.

Всеки път, когато започвам да се мисля за нещо особено, те ме приземяват: „Почакай малко. Я виж това тук, ами тук и тук.” И това те връща отново в правилния път.

ДУ: Въпросът също засяга диетата. Има и един друг подобен въпрос, където човекът се опитва да спазва здравословна диета, но търси някои съвети, които да му бъдат от полза.

КГ: Това също определено е един процес. Едно от нещата, които ми казаха, особено това се отнася за Тиър-Ер, и то бе, че аз не практикувам това, което проповядвам. Аз говорех за високо вибрационни диети, докато в къщи ядях хот дог и всякакви нитрати, които предизвикваха хаос в тялото ми. Ако гледате някои от първите предавания, ще видите колко нездравословен бе видът ми.

ДУ: Трансформацията, която претърпя външният ти вид, е удивителна. Наистина изглежда, че след онзи контакт с Каа-рии, когато докоснахте ръцете си и ти изпита онова сливане на умовете, това рязко промени нещо вътре в теб.

КГ: Това е един труден път на развитие. Пътят на всеки човек е различен. Искам да кажа, че всеки трябва да се справи със собствените си травми. Човек трябва да се справи със собственото си разрушително поведение в момента. Ако не направи това, независимо за колко духовно извисен се мисли, това ще бъде просто една самозаблуда.

Всеки трябва да работи върху себе си и да се справя с тези малки земни проблеми, които действат като парашут и задържат движението му напред.

ДУ: Тъй като става дума и за диетата, бих искал да повдигна въпроса за т.нар. „оръжейни системи”, за които говорят редица свидетели. Става въпрос за това, че престъпните групировки залагат определени съставки в храната ни, които целят да намалят продължителността на живота, да ни накарат да се чувстваме по-малко щастливи, да увеличат теглото ни и други подобни неща.

Ти лично наясно ли си с това, че цялата ни система на хранене бива използвана по някакъв начин като оръжие срещу нас?

КГ: Да, цялата ни околна среда е настроена срещу нас. Ето защо ние трябва да противодействаме с всички сили на тези влияния. Във всички случаи аз преминах към вегетарианска храна. Бях направо принуден да направя това след хранително отравяне. Така че много бавно започнах да практикувам това, което проповядвах.

ДУ: Следващият въпрос е от В.Седона: „Кори споменава няколко пъти, че използва определена техника, за да отстранява отрицателни същства от своето енергийно поле. Наистина бих искал да науча как става това. Зная, че той казва, че използва името на Исус Христос, но трябва да има и нещо друго, което би било от полза за зрителите на това предаване.”

КГ: След като осъзнах, че притежавам такива прикачени същества, аз, разбира се, се завърнах към годините на своето детство, към това как съм бил възпитаван, призовах Исус Христос и това свърши работа. Те просто напуснаха местопрестъплението.

По-късно бях отново заразен с подобни същества от Марра, един от хората от Вътрешната Земя, които ме бяха посетили без мое разрешение. В този случай Каа-рии ги отстрани с помощта на някакъв кристал и те изчезнаха по същия начин.

image002

Предполагам, че първия път силата, която приписах на името на Исус Христос, вярата ми, че името му ще ме пречисти, придаде на тялото и на волята ми някаква вибрационна сила. Във втория случай вибрацията на кристала бе тази, която ги прогони.

image003

Разбира се, би трябвало да има и други методи. Не бих казал, че трябва задължително да отидеш във Вътрешната Земя и някой да прекара над тялото ти един кристал, или да произнесеш името на Исус Христос.

Всеки може да го направи сам, но това е доста трудно. Много често тези същества ще се преструват, че си тръгват, след което ще се промъкнат обратно.

Най-доброто нещо, което можеш да направиш, е, да повишиш вибрацията си така, че тя да стане несъвместима с присъствието на тези същества.

ДУ: Ето и въпрос от Мервич Мама. Ха, ха: „Защо все още наричаме Гонзалес с това име? След като той вече бе разсекретен и не е повече на Земята, защо не знаем истинската му самоличност? Това би накарало и много други хора да повярват на тази история.”

КГ: Той има семейство тук и аз не бих искал да ги изложа на опасност. Аз вече го издадох, но това причини много проблеми със Съюза на Тайната космическа програма. Доста хора в неговата ситуация биха желали да останат анонимни. Така че аз не бих направил нищо, за да нанеса повече вреда някому.

ДУ: Напълно съм съгласен. Ето и въпрос от Скитник 1027: „Не съм наясно защо хората от Съюза (на ТКП) са повече загрижени от възможността за разкриване деянията на престъпните групировки, отколкото да осъществят Пълно разкритие в полза на човечеството. Трябва ли да се интересуваме повече от деянията на някои фракции на хората на Съюза, отколкото от собственото си възнесение?”

„Също така защо ти, Кори, се тревожиш толкова за социалните последици от Пълното разкритие? Обществото вече е разложено. Ние преживяваме една духовна криза по определени причини, нали така?”

Така че предполагам, че първият въпрос е: „Защо хората от Съюза са загрижени повече от възможността техните деяния да излязат на показ, отколкото от останалите последици на Пълното разкритие?”

КГ: Ами защото те ще бъдет изправени редом с останалите престъпници по време на трибуналите. Те са се подчинявали на заповеди прекалено дълго време, при което са извършили множество пристъпления срещу човечеството.

ДУ: Става дума за деяния, които силно ще ги разобличат и които никой няма да им прости.

КГ: В никакъв случай.

ДУ: Колкото до въпроса за социалните последици от Пълното разкритие, въпросът изглежда е защо си толкова загрижен, че Пълното разкритие ще има разрушителен ефект върху едно общество, което вече е разрушено. Едно разкритие просто ще подейства като пречистване на душите ни.

КГ: Хората имат най-различни идеи относно  това какво ще се случи след настъпването на едно Пълно разкритие. Това ще бъде нещо много повече от едно пречистване на душите. Доста хора ще умрат и ще настане хаос.

Хората няма да се хванат за ръце и да запеят дружно. Това ще бъде един от най-трудните периоди в живота ни. Ние искаме да настъпи това разкритие, но не разбираме напълно колко трудно ще бъде то. Има държави, превърнати в жертви от престъпните групировки, които ще узнаят много неща. Те ще поискат да воюват със страните, които са им причинили тези злини.

Ще настъпи голяма бъркотия. Няма да се случи просто някои хора да не поискат да станат от леглата си и да откажат да се хранят, защото религията им се е оказала фалшива. Става въпрос за доста по-сериозни последици.

ДУ: Тогава изглежда, че даже и в случай на Пълно разкритие, най-етичният начин би бил това да стане на етапи, за да могат хората да се аклиматизират.

КГ: Това е основната тема във водените преговори. Хората от Земния съюз считат, че е безотговорно цялата информация просто да бъде хвърлена върху хората. Те мислят, че тя трябва да бъде подавана бавно. В този случай обаче, ако не разкрием всичко наведнъж, винаги ще се намери някой, който ще иска да скрие определени неща.

Така че аз съм за Пълно разкритие, но искам да кажа, че хората трябва да са наясно какво си пожелават, защото за тези от НЛО общността ще стане много по-трудно, отколкото си мислим.

ДУ: Кори, нека си припомним собствените ни проблеми, когато разработвахме предаването Космическо разкритие, по отношение хората от телевизия Гая. Имаше много информация, която ти можеше да ни кажеш относно Драко и подобни неща, които бяха СИЛНО смущаващи. И ние структурирахме предаването така, че подобни смущаващи неща да се появят в по-късни епизоди, след като в началото сме се опитали да бъдем позитивно настроени.

Тогава мислиш ли, че има начин това да се случи с Пълното разкритие, или казваш, че всичко ще се стовари наведнъж?

КГ: Пълното разкритие е точно това – пълно стоварване на цялата информация. И голяма част от тази информация ще бъде твърде смущаваща.

ДУ: Имаме друг въпрос от Акаишмрей за нещо, което сме чували и преди: „Защо не ти е позволено да заснемеш взаимодействията си със Сините авиани или с Мика, или даже просто някаква сцена, докато си на борда на един от тези кораби? Една камера с 360 градуса обектив би била идеална, защото такъв запис не може да бъде подправен. Защо разкритието трябва да бъде осъществено само от камерите на Си Ен Ен?

КГ: Не ми е разрешено да нося със себе си никаква техника. Всеки път ме сканират за изкуствен интелект. Не мога да нося никаква техника със себе си.

Така че не мога да нося камера и да я тикна в лицето на Тиър-Ер, когато разговаря с мен.

ДУ: Искаш да кажеш, че всяка техника от Земята може потенциално да съдържа елементи на изкуствен интелект?

КГ: Да.

ДУ: Защото ти каза, че изкуственият интелект може да съществува и само като електромагнитен източник.

КГ: Правилно. Точно така. Това е просто протокол за сигурност.

ДУ: Разбира се. Има ли също така и друга причина, например това, че Сините авиани не биха искали прекалено бързото предоставяне на информация, с оглед запазването на свободната воля?

КГ: Според тях всички доказателства зависят само от нас и от нашия процес на развитие. Единственото, от което те се интересуват, е повишаване вибрацията на човечеството и повишаване на съзнанието ни. Според тях, ако повишим съзнанието си, всичко останало ще си дойде на мястото.

ДУ: Разбира се. Има и нещо, което се появява често в дискусионния форум. Хората казват често: „Защо не поставим някаква камера в дома му, така че когато се появи някаква сфера, ще можем да я уловим на филм и тогава това ще бъде голямото събитие, което ще покаже, че той говори истината?”

КГ: Единственият път, когато поставих камера в стаята си, нея нощ уговорената среща не се състоя.

ДУ: Наистина?

КГ: Точно така.

ДУ: Каква според теб е причината тези същества да не искат представянето на категорично доказателство в този момент?

КГ: Всеки трябва да премине през собствения си духовен процес на повишаване на вибрациите си по пътя на разкритието.

Хората казват: „О, аз съм духовно извисен. Аз няма да започна да боготворя тези същества, ако те се появят.” Нашата история обаче е показала на тези същества нещо различно.

Ние сме програмирани да боготворим нещо по-висше от себе си и ако някое същество се появи, веднага ще възкликнем: „О, това е един ангел.” И ще се опитаме да приложим персоналната религия, която носим в главите си. След което ще започнем да им се молим, което вече им създава проблеми.

ДУ: Точно така. Това е тема, по която можем да разговаряме дълго, но тук се опитваме да отдадем нужното на всички зададени въпроси. Ето един въпрос от Джинаси: „Пре-адамитите – това Анунаки ли са, или те са нещо междинно между Анунаки и божествата идващи от Слънцето, които престъпните групировки боготворят? Всички божества идващи от Слънцето имат продълговати черепи, нали?”

КГ: Пре-адамитите са по същество паднали ангели, отпреди 55,000 – 60,000 години, които са катастрофирали на Земята след серия от несполуки.

Те в никакъв случай не са съюзници на Драко. Те имат постигнати договорености с Драко, но са ги държали под контрол в миналото. След тази глобална катастрофа, която причинява изместване на Антарктика върху земното кълбо, след което тя бива покрита с лед, Пре-адамитите са изгубили достъп до своите технологии и вече не са могли да държат Рептилите под свой контрол, както са правили в миналото. Така че нещата са доста заплетени. „Анунаки“ е термин, който може да означава „от небесата”, или някакво събирателно понятие.

Така че Рептилите често биват наричани Анунаки, което важи и за Пре-адамитите.

ДУ: О кей. Ето въпрос от Джон 1111: „Здравейте, Кори и Дейвид. Аз съм добронамерен и кротък човек, но се питам дали ще натрупам карма, поради това, че искам да разгромя Рептилите? Има ли нещо лошо в това просто да искаме да убием лошите същества, или би трябвало да ги оставим да бъдат това, което са?”

КГ: Това ще прозвучи наистина странно, но ние трябва да достигнем до момент в своя път и това вероятно ще бъде доста след Разкритието,  когато ще трябва да простим на тези същества, защото в противен случай това ще ни забави духовно и кармично. Всъщност ние ще трябва да простим на съществата, които са ни изтезавали и убивали, и поробвали в продължение на хилядолетия.  

ДУ: Изглежда, ако погледнем историята на Атлантида, че тези привидно добронамерени същества, Елохим, са решили Атлантида да бъде разрушена и много хора да изгубят живота си. Така че изглежда, че може би на едно ниво по-високо от това на индивидуалната човешка свободна воля, понякога природата прави неща, които разрешават някои от тези проблеми, или драматично намалява населението на една отрицателно ориентирана цивилизация.

КГ: Точно така. Тези отрицателни същества биват неутрализирани и премахвани точно сега, не само от същества от по-висш порядък на плътност, но и от самата вселена с помощта на цикъла, през който преминава галактиката ни.

Ние все още трябва да водим борба с тях. Ние трябва да се борим за независимост, но след като спечелим борбата, ще трябва да достигнем момент, в който да им простим, което е … аз не съм достигнал този момент.

ДУ: Често съм наблюдавал това, което правят престъпните групировки, които приемат населението на Земята за свой враг, с който трябва да воюват. Моята реакция на това е, че ако природата намира, че нещо е извън равновесие, тя ще се погрижи за него. Не е задължително наше право, или наша привилегия, да се опитваме да правим тези неща, когато природата ще се погрижи сама за себе си. Тя преминава през цикли на пречистване и обновяване.

Ако съществува проблем, не е наша работа да го разрешаваме.

КГ: Правилно. И социопати са тези, които обикновено застават начело на тези организации.

ДУ: Тъй върви светът. Ето и въпрос от АРВ 575: „Ние всички сме едно, следователно предполагам, че сме едно с Рептилите и с всички други същества. Как ще еволюираме, ако бродим из галактиката и се бием с други същества? Това не означава ли, че всъщност воюваме със себе си? Това ме обърква.”

КГ: Ние притежаваме масово съзнание. Имаме масовото съзнание на човечеството и както съм описал, беше ми показано това масово съзнание, което изглежда като едно травмирано шизофренично същество.

ДУ: Да.

КГ: Има някакъв вид борба, но също така и един процес, в който Рептилите се развиват и се учат от тези преживявания, също като нас. Това е една йерархична ситуация.

На най-високо ниво, всички сме едно.

ДУ: Какво би казал също относно идеята в Закона за Единството, където те обясняват, че ние живеем в една илюзия и че тази илюзия е създадена с цел развитие на съзнанието?

КГ: Всичко става в името на развитие на съзнанието. Това е всичко, от което те се интересуват – тези същества от по-висш порядък на плътност.
Всички се питат какъв е смисълът на живота, каква е целта на живота. Всичко е с цел непрекъснатото развитие на съзнанието, не само на индивидуално ниво, но и като масово съзнание, от което сме част.

ДУ: О кей, ето и въпросът на Селин 2: „Има ли ЦЕРН нещо общо с манипулирането на земното магнитно поле? Всяка информация по този повод би била полезна. Много благодарности за чудесните ви разкрития.”

КГ: Доколкото разбирам, ЦЕРН е една от тези многофункционални технологии. Там има различни групи учени, които преследват различни цели. Те използват ЦЕРН като един вид … Те се опитват да взаимодействат със земното магнитно поле. Те се опитват да създават портали. Те се опитват също така да създават технологии с торсионни полета.

Това е една лаборатория с множество предназначения. Тя не съществува само за да създаде един времепространствен тунел, нито само за да взаимодейства с енергийните линии на Земята. Това е една многофункционална технология.

ДУ: Тук бих споменал, че съм разговорял с Хенри Дикин, който известно време е работил в ЦЕРН. Той каза, че е много трудно да се накарат частиците да се ударят една в друга и това изисква намесата на хора със силна интуиция.
И той е бил един от тези психично надарени хора, които са могли да причинят действителна колизия на частиците. Интересно ми е дали това съответства на нещо, което си чул.

КГ: Това не съответства на нещо, което съм чул, но ми звучи напълно смислено.
image004ДУ: Добре. Ето и въпроса на Ди Джей Миксит: „Кори, моля би ли попитал някои от съществата с по-високи вибрации кои са най-добрите и ефикасни средства за пречистване на епифизната жлеза. Това може ли да стане с определена честота? Достатъчно ли е чрез медитация просто да си представя, че тя е пречистена?”

КГ: Решението е в медитацията и в диетата. Трябва да направиш нужното да премахнеш калцирането на епифизата си, но също така трябва да направиш така, че епифизата да вдаимодейства с Висшия ти разум по един конструктивен начин. Така че трябва да постигнеш необходимото вибрационно ниво чрез медитация.

ДУ: Бих искал също така да посоча, че според Пит Питърсън, халоидните съединения, като хлора, флуорида и пр., преминават през кръвната бариера и се прикрепят към малките кристали в епифизната жлеза и това е едно от основните неща, което причинява калцирането й.

КГ: Това е вярно.

ДУ: Съществата казали ли са ти да избягваш чешмяна вода и подобни неща?

КГ: Да, у дома аз пия само изворна вода.

ДУ: О кей. Следващият въпрос е от Инсизор: „Въпросът ми е относно плътностите. В каква плътност се счита, че са преминали Исус или Буда, след като са напуснали този свят? Как стои въпросът с междинните състояния преди въплъщението? Как това се връзва с идеята за плътности на съзнанието?

Раят счита ли се следващото, например четвърто или по-високо ниво на съзнание, или той е нещо напълно различно?”

КГ: Когато са ми обяснявали същността на плътностите, всичко се е свеждало до съзнанието. Става дума за различни вибрационни нива на съзнанието. След като веднъж достигнеш определено вибрационно ниво на съзнание, както вече сме казали, ти можеш да контролираш материята със съзнанието си.

Така че с повишаване вибрациите на съзнанието си, ти започваш да променяш своята околна среда.

ДУ: О кей. Ето въпрос от Л.Менса 732: „Възможно ли е масово съзнание, което е насочено към постигане на определена цел чрез Интернет, да бъде толкова ефективно, колкото когато хората са физически заедно на едно място? Някои твърдят, че когато хората са на един континент, с помощта на съзнанието си те могат да повлияят на въртенето на Земята.”

Например дали ние бихме могли, чрез една масова медитация да намалим тероризма, без да е нужно всички да сме на едно място, както при първоначалните изследвания на трансцеденталната медитация?

КГ: Да, това определени работи. Не е необходимо всички да са на едно място. Когато обаче имаме хора, които са практикували дисциплина на съзнанието си и могат да медитират дълбоко, ако те се намират близо един до друг, това може определено да окаже силно въздействие.

ДУ: Съгласен съм. Ето и въпрос от Сасафрас 7: „Как се възпроизвеждат Рептилите? При тях има ли период на бременност, след което да се раждат подобно на бозайниците на Земята? Ако обаче са същества от четвърто измерение, трябва ли въобще да се раждат, или просто създават телата си с помощта на мисълта? Аз разбирам, че те се хранят. За нещастие те с удоволствие ядат хора. Едно същество от четвърто измерение няма нужда да яде. Това означава ли, че те практикуват това само като спорт, или нещо подобно?”

КГ: Това ни връща към различните вярвания на хората относно същността на измеренията, плътностите. Много хора си мислят, че едно същество от четвърто измерение може да стои редом с нас, без да можем да го видим. Ще можем да преминем през него, няма да можем да се здрависаме. Случаят съвсем не е такъв. Те просто имат различна вибрация на съзнанието си.

Обикновено в такива случаи питам как разглеждате едно куче, или една бактерия. Един живот от втора или първа категория плътност – можеш спокойно да взаимодействаш с тях, без проблем.

ДУ: Разбира се. Колкото до размножаването на Рептилите, при тях има ли полово възпроизвеждане, което да води до бременност и раждане?

КГ: Да, има. Те също така се клонират.

ДУ: И накрая въпроса на Уиндоу 23: „Наименования като „скитници” и „звездни деца” имат положителен смисъл, но в същото време разбирам, че престъпните групировки и MILAB идентифицират тези деца много рано, отвличат ги, раздробяват съзнанието им и ги контролират за своите цели. Тези деца не са ли изпратени тук преди всичко за да правят добро на човечеството? В същото време Драко са инфилтрирали престъпните групировки и са намерили начин да промият мозъците им, за да работят в тяхна полза.”

КГ: Да, те по същество са узурпирали тяхната мисия. В това е целият проблем. Те са узурпирали мисията им. Децата са дошли тук с определени способности, които биват експлоатирани. Рептилите не желаят положителни промени на тази планета и корумпират тези „войници”, за да се борят в тяхна полза.

ДУ: Е, това очевидно не е една тотална система, където всички подобни надарени деца биват напълно компрометирани. Би ли пояснил малко по този повод – как може някой с такава извънземна душа да се опази, за да e в състояние да изпълни предназначението си на тази планета?

КГ: Първото условие е да стоиш далече от всякакви правителствени организации, които ти казват, че си много специален. Също така да практикуваш смирение, да се концентрираш върху собствения си път на развитие, да медитираш върху своята мисия. И след като веднъж осъзнаеш своята мисия, да я следваш.

Ако правиш това, тогава ще допринесеш за положителната промяна и ще се бориш с тези, които похищават специално надарените деца.

ДУ: Това е всичкото време, с което разполагаме за този епизод. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок тук, заедно с Кори Гууд. Това е Космическо разкритие по телевизия Гая. Благодаря ви, че бяхме заедно.