Глава 1. – Измерения, плътности, пространство и време 1.2 Плътности

© 2018 Превод АТИ

8: Докато измеренията, които току-що дискутирахме, са един начин за разбиране на „външния свят” около теб, плътностите, които сега започваме да разглеждаме, се отнасят до „вътрешния свят” на собственото ти съзнание. От перспективата на съзнателно възнасящата се душа може да ти се струва, че докато еволюираш духовно и само-идентификацията (или его възприятието) ти се променя, ти се изкачваш по една стълба от плътности.

Интересно е, че същите нива на съзнание са възпроизведени в тялото ти, в системата от чакри и също така в твоите човешки преживявания, докато растеш от дете до възрастен и напълно зряла личност.

Нещо друго, с което трябва да си наясно, е, че на всяко ниво на плътност съществуват цели реалности. Повечето същества във всяка от тези реалности споделят едно и също ниво на съзнание.

Зингдад: Мога ли да те прекъсна за секунда, 8?  Тези две наименования ме объркват. Защо едното се нарича „измерение”, а другото „плътност”? Просто не намирам смисъл в тях.

8: Добре, ще ти помогна да намериш смисъл. Ти знаеш, че друг начин за обозначаване на една кутия са нейните измерения, нали така? Ако цялата твоя вселена се намираше вътре в една хипотетична кутия, тогава можехме да кажем, че твоята вселена е в една кутия с три измерения: дължина, ширина и дълбочина. Една кутия в трето измерение. Освен че няма никаква кутия… Това е само една рамка на реалност. И тази триизмерна рамка на реалност е вътре в една четириизмерна рамка на релност, която има едно допълнително измерение, което въпреки настоящата ти неспособност да го възприемеш, е също толкова реално и измеримо. И това е така, чак до осмото измерение. Така че измеренията са неща относно света около теб, които можеш да измериш.

Плътностите, от друга страна, се отнасят до нивата на съзнание, на които бива създадена една реалност. Терминът „плътност” се дължи на един ефект на възприятията. Твоят свят е част от една реалност от трета плътност. На това ниво нещата изглеждат реални – скалите и растенията, вашите тела и телата на животните. Както и нещата, които изработвате от всичко това: маси и столове, къщи и коли. Всички тези неща изглеждат много, много реални. Те изглеждат толкова реални, защото когато едно от тези неща срещне друго, изглежда че се проявява висока степен на плътност. Ръката ти докосва масата и тя ти изглежда твърда, солидна и реална. Има и още нещо: ако се обърнеш и престанеш да обръщаш внимание на масата, тя не започва да изчезва. Тя изглежда сякаш винаги е там. Ако заминеш за няколко години, тя ще продължи да съществува и когато се завърнеш, ще ти изглежда повече или по-малко същата. На твоето ниво на преживяване, нивото на третата плътност, нещата изглеждат много плътни и много реални. На по-висшите нива на плътност става все по-очевидно, че нещата са просто проекции на творческия ум и като такива не са реални. Става все по-очевидно, че реално е само съзнанието. Нещата са само артефакти на съзнанието. Следователно нещата изглеждат все по-малко и по-малко плътни. За нещастие, съществува условност да наричате тези по-висши нива на осъзнаване по-високи плътности. Зная как е възникнало това, но то не е полезен израз. На седмото ниво на плътност нещата са всъщност много по-малко плътни от тези на третото. Тази условност обаче е широко възприета, така че ще продължим да я използваме, стига да сме наясно за какво всъщност става дума. Съгласен?

З: Идеално, благодаря ти, 8.

8: Нека сега обсъдим какво точно представляват плътностите и след това ще видим как те се отнасят персонално спрямо теб.

С цел експедитивност, ще използваме главно „П” като съкратено обозначение на плътност. Така че 1П ще означава първо ниво на плътност.

 

Съзнанието на първо ниво на плътност е това на простото съществуване. Най-основните биологични функции на органичното съзнание и електро-химичните функции на неорганичното съзнание възникват при тази плътност. Много от функциите на тялото ти възникват от и в това ниво на съзнание. Например: една клетка се храни през клетъчната си мембрана чрез процес на осмоза. Това задейства химическото равновесие на цитоплазмата, което причинява задействането на един биохимичен „ключ” и води до увеличаване на метаболизма. Всичко това се случва автоматично. Никой не взема решение това да се случи. Решенията са били взети при създаването на системата. Сега тя работи автоматично, като машина. Това е най-простата „ключова” логика на „ако това/тогава онова”, която изгражда света на 1П съзнанието.

Има същества, които обитават 1П. Най-простите едноклетъчни организми са такъв пример. Може да се учудваш, но това, което наричаш скали и минерали в твоя свят, притежават също 1П съзнание.

Има редица планетарни реалности, които резонират на ниво 1П. Повечето планети от вашата Слънчева система в настоящата връзка пространство/време съществуват в 1П. Това ще рече, че ако можехте да пътувате с космически кораб до планетите от вашата Слънчева система, бихте открили, че те са населени твърде неизменно със същества с 1П съзнание. Ти вече разбираш естествено, че аз считам скалите и минералите за „същества”, нали? (усмихва се)

З: Да, вече срещнах това в Книга 1. Значи ти казваш, че една скала е „някой” и че притежава 1П съзнание?

8: Да, така да се каже. Но така както ти имаш един Вътрешен Аз с по-висше от твоето съзнание, така има и по-висши съзнания, свързани с тези елементарни и минерални тела.

Вашата Слънчева система е също богата на други 1П форми, които вие обикновено смятате за „живи”. Например бактерии. Това са едноклетъчни организми, които преработват химикалите на всяка планета. Марс, който настоящата ви култура е започнала да изследва, е един добър пример за това. Вие ще откриете, че там има доста прости организми, които активно променят химическия състав на тази планета и на нейната атмосфера.

1П съзнанието следователно е основата и началото на живота. Това съответства на чистото съществуване на едно същество. Като такова, то бива представено в твоето същество от твоята първа (коренна) чакра, която наистина е свързана със самото ти съществуване.  

1П също е отразено в първия стадий на човешкия живот – ембриона и новороденото дете, което се справя с основите на оцеляването: поглъщане, храносмилане и екскреция; вдишване и издишване. Това са действия, нужни за продължаването на живота. На нивото на 1П не съществува процес на вземане на решение. 1П съзнанието се проявява, както вече казах, на нивото на „ако това/тогава онова”. Ако има въглероден двуокис в белите дробове, тогава издишаш. Ако белите дробове са празни, тогава вдишаш. Много, много прости логически процеси подобни на тези, са царството на 1П съзнанието, но без тях не може да възникне нищо по-сложно.

 

Съзнанието на второ ниво на плътност е това, което можеш да наречеш инстинкт, или подтик. На планетата Земя това се проявява при по-висшите животни, които са развили нервна система. Нервните системи позволяват на животните (включително и на човешкото животно) да чувстват напрежения в различни системи на своето тяло, които предизвикват определени реакции. Не е нужно да мислиш прекалено много за тези инстинкти, но можеш, ако е нужно „да ги превъзмогнеш”. Което е добре. Например: ако не си ял известно време, тялото ти ще започне да задейства инстинкта на глада. Ти ще почувстваш нужда да намериш храна и да ядеш. Ако на този стадий на глад срещнеш едно малко дете, което държи фунийка със сладолед, твоят инстинкт ще те накара да вземеш сладоледа от детето и да го изядеш. Това би била уместна реакция от перспективата на 2П съзнанието. Това не означава обаче, че твоето 2П съзнание ще те накара винаги да откраднеш всеки сладолед, който срещнеш. Ако в друг пример, в подобна ситуация вместо дете срещнеш човек, който ти изглежда доста по-едър и силен от теб, твоето 2П съзнание ще прецени шансовете ти срещу този човек и вероятно ще реши, че сладоледът не си заслужава боя, който най-вероятно ще отнесеш, ако решиш да го откраднеш. И това е илюстрация на 2П съзнание в действие. Това е нивото на съзнание, което ще видиш демонстрирано от почти всички сложни животни. Всъщност, ако не броим някои забележителни изключения, болшинството висши животни на планетата Земя в момента притежават 2П съзнание. Техните решения и действия са продиктувани от инстинкти. Това ги кара да се хранят, размножават и мигрират, и да правят всички други неща, необходими за оцеляването им.

Едно 2П същество няма самосъзнанието, което притежаваш ти. То няма чувството за „мен” като един индивид. Има само един инстинкт да прави това или онова в отговор на околната среда. Има определено вземане на решение… понякога на твърде сложни решения, с отчитане на множество фактори… но няма идеи, убеждения или философии, както и усещането за „себе си” като нещо отделно от това, което е извън „мен”.

Ти изпитваш влиянието на 2П съзнанието върху живота си непрекъснато. Глад, жажда, нужда от сън, желание да правиш секс, желание да имаш деца, стремеж да избягваш опасности, инстинкт да се защитаваш… това са някои от твоите 2П инстинкти. Понякога тези инстинкти могат да бъдат изключително сложни. Когато една бременна жена изпитва остра нужда от конкретна храна за осигуряване тялото на нероденото си дете, или за нуждите на собственото си тяло, тя ще изпита силно желание за храна. Това е добре известно явление. Силното желание ще бъде спрямо определена храна или комбинация от храни, нужни за биологичното благосъстояние на майката и на развиващия се ембрион.

Твоето 2П съзнание може също така да развива пристрастявания. Например човек може да развие зависимост от болкоуспокоителни. 2П съзнанието всъщност може да предизвика усещане на болка, за да те накара да предозираш болкоуспокояващото лекарство, от което твоето 2П същество се е заблудило, че се нуждае, за да те поддържа жив.   

Това е 2П съзнание в действие. Когато то се обади, може да е доста трудно да го пренебрегнеш.  

2П е основата на много сложни форми на живот: почти всички риби, птици, влечуги и бозайници на Земята… и това ниво на съзнание е, което позволява на такива животни да оцеляват.

Това съзнание е представено от твоята сакрална чакра, която се намира в таза, където често е свързвана с половия инстинкт и инстинкта за възпроизвоство. Разбира се обаче, това е едно повърхностно разбиране. Всъщност тя е свързана с всички инстинкти.

Втората фаза на човешкия живот, бебето и малкото дете, са представители на 2П съзнание. В момента, в който едно бебе започне да проявява желания… да иска това и да не иска онова… да приема тази лъжица храна и да отказва другата… тогава това ново човешко същество проявява 2П съзнание. И наистина, такова малко същество все още не е формирало идеята за „себе си” като нещо различно от своя свят и от своите преживявания. То просто следва своите инстинкти в желанието си да оцелее.

 

Третото ниво на плътност би трябвало да ти е много познато. Това е нивото на съзнание на вашата планета Земя и на болшинството човешки същества, които в момента я населяват.

3П е нивато на самосъзнание и на истинските решения. Това е съзнанието на етиката и морала. Това е съзнанието на „доброто” и „лошото”.  И защото това е съзнанието на „мен” срещу „другия” и на „доброто” срещу „лошото”, това е също така съзнанието на двойствеността.

Ще използвам един от предишните примери за илюстрация: едно триизмерно същество, което е доста гладно, може да срещне  малко дете със сладолед и да реши да не вземе сладоледа му, защото това би било нещо „лошо”. Може би триизмерното същество решава, че не би искало да мисли за себе си като за един престъпник. Може би то е усвоило някои идеи за това кое е „морално” или кое е „правилно”. 

Съществото с 3П съзнание може не само да реши да не навреди някому, но също така да поеме риск и изложи себе си на опасност, ако счита, че е „правилно” да постъпи по определен начин. Например: едно 3П същество вижда двама непознати, които се бият. То вижда, че единият е доста по-силен и че по-слабият индивид е твърде зле. Нашият 3П приятел може да реши да се притече на помощ на по-слабия в конфликта, като се изложи на риск.  Това е интересно: да се изложиш на явен риск, по повод сложно идеологическо понятие като „справедливост”.

Възможно е да се случи и нещо много по-различно, разбира се. Едно 3П същество може да реши, че през целия си живот е било третирано несправедливо и да избере да стане престъпник. То може да започне да напада другите, да отнема това, което желае, от по-слабите и да счита това за напълно справедливо.

Светът на 3П съзнанието е сложен, заплетен и често объркващ. Това е също светът на его: мястото в твоята психика, където ти казваш: „Аз”.

“Аз съм това. Аз не съм онова.”

“Това е, което аз правя.”

“Аз съм такъв човек.”

Това са изявления на 3П съзнание, което е центрирано в твоята сърдечна чакра.

Това е мястото, където възникват твоята решителност и воля. Това е съзнанието на „ще го направя сам” и „ще го направя по моя си начин”. Това е една много голяма сила. Когато такова съзнание се разгърне, биват издигани и събаряни империи.

Третата фаза на живота, която е 3П фазата, започва, когато малкото дете за първи път изрича понятия като „аз” и „мое”. Можеш да наблюдаваш пробуждането на 3П съзнание при малки деца, които се карат за своите играчки.

В един здравословен свят тази фаза ще продължи само няколко години. Тя постепенно ще бъде изместена чрез поощрения за социално по-приемливо поведение като споделяне, проява на добронамереност и емпатия. Определено това ниво на съзнание би трябвало, в един здравословен свят, да бъде заменено с 4П съзнание, преди детето да е преминало от пубертета в зрялата си възраст. Това би се случило в един свят, в който всички деца са обичани и емоционално подкрепяни. Желанието да докажеш себе си, да определиш себе си, да се отделиш от родителите и от другите, би трябвало да затихва в края на пубертета и най-късно в началото на 20-те години. Това обаче не е случаят в настоящата реалност на вашата планета. Вашето планетарно съзнание е 3П и болшинството същества пребивават на това ниво през по-голямата част, ако ли не и през цялата продължителност на своето въплъщение.

Понякога настъпва смекчаване в така наречената старост. Тогава настъпва естествено смаляване на его-тялото, когато съществото открива своите ограничения. Това може да накара съществото да премести концентрацията си от егото към сърцето и да се превърне повече в 4П съзнание, но това определено не се случва винаги. Обикновено един преход от 3П съзнание в 4П съзнание възниква, в резултат на решителен избор „да се вслуша в сърцето си”, или „да открие собствената си истина”, или да обича безусловно. Ако това се случи в един 3П свят като вашия, тогава съществото се оказва малко извън синхрон с останалия свят, когато започне да се изкачва по стълбата на плътностите и изоставя зад себе си 3П света на „аз преди всичко и нека всички да вървят по дяволите”.

 4П

Третото ниво на плътност е плътността на избора. В 3П на теб непрекъснато ти предлагат различни възможности да инвестираш енергията си. Ти трябва да избереш кому ще служиш, какво ще обичаш. Когато си направил този избор ясно и недвусмислено, ти си готов за четвъртото ниво на плътност, което е плътността на любовта и служенето. Съществата, които са се придвижили от нерешителността на съзнанието в третото ниво на плътност и решават твърдо да бъдат „в услуга на другите” или „в услуга на себе си”, се озовават в съзнание на четвърто ниво на плътност.  На това ниво на осъзнаване съществото поема по пътя на истинската индивидуализация като самостоятелна, суверенна единица. Съществата на третото ниво може да желаят да възприемат себе си по този начин, но фактът е, че тяхното съзнание е до голяма степен фрагментирано. Ако прекараш малко време в разговор със същества с 3П съзнание, това веднага ще проличи. На ниво 3П съзнание има много вътрешни конфликти, различни мнения, убеждения и желания, които се съревновават помежду си в ума на всеки 3П индивид. Този вътрешен конфликт е очевиден в света, в който 3П съществата живеят. Този свят е разкъсван от конфликти. Някои от конфликтите са големи и твърде очевидни като войните, които са бушували по цялото земно кълбо в цялата ви история. Някои от тях са също толкова очевидни, но може би по-малко жестоки, като социалните конфликти, свързани с всякакви възможни и въображаеми „изми“: расизъм, класизъм, сексизъм… ако някъде има една група, там има и друга група, която е в конфликт с първата. Всичко това се променя на четвъртото ниво на плътност на съзнанието. За да израстне от 3П в 4П, всеки индивид трябва да вземе някои ясни решения относно себе си. Тези решения могат да бъдат перифразирани, както следва:

“Кого обичам?”

Или:

“На какво служа?”

Или:

“На какво ще отдам енергията си?”

Отговорът на този въпрос ще варира в зависимост от индивида. Един възможен отговор е „на себе си”, докато друг еднакво валиден отговор е „на другите”. Ето защо 4П нивото на съзнание често е много правилно определяно като ниво „в услуга на себе си” (ВУНС), или „в услуга на другите” (ВУНД). Ето защо то често е наричано и плътност на полярността, защото има две полярни противоположности по отношение на това как насочваш своята енергия.

Доста често хората, които са издигнали своето съзнание до 4П ниво, не са наясно, че са го сторили и че СЪЗНАТЕЛНО са взели такова решение. Обаче например човекът, който прекарва живота си на улицата между бедните, отдавайки цялата си енергия, за да им помага… такъв човек е определено пример за 4П ВУНД. Както и този, който е избрал да служи на планетата или на нейните животни. Това са все 4П ВУНД същества, които живеят между вас в твоята 3П реалност. Със своя пример те предлагат възможност по подобен начин да решиш да обичаш (или да бъдеш в услуга на) другите. Полярността 4П ВУНД е известна като полярността на състраданието, тъй като това е, което владее сърцата на тези същества.

На другия полюс са съществата ВУНС. Тук ще откриеш дребните диктатори от всякакъв цвят, които са решили, че обичат само себе си. Те отдават цялата си енергия в непрекъснат стремеж за придобиване на власт, богатство и влияние. Такива хора ще се опитат безмилостно да разгромят всеки, който застане на пътя на желанието им да разширят обсега на своето его. Те ще се опитат на всяка цена да манипулират другите, за да задоволят желанията си и да удовлетворят егото си. Такива хора често ЗАЯВЯВАТ, че това, което правят, е, по някакъв начин, за общото благо. Те ще ЗАЯВЯТ, че служат на интересите на електората, акционерите, клиентите, общността или на когото и да е, в зависимост от претенциите си. Не е нужно обаче да се вгледаш прекалено внимателно, за да разбереш, че всичко това е една измама. Те ще отидат директно срещу интересите на всеки и всички, ако това обслужва собственото им его. 4П съществата от полярността ВУНС могат да бъдат открити как разиграват своята драма на най-различни места, от криминалните банди, до корпоративните офиси, политическите партии, религиозните организации и отвъд тях.

4П съществата, независимо от своята полярност, се отличават с яснотата на своите цели. Те са взели ясно решение къде да насочат енергията си. Такива същества следват сърцето си и отиват там, където трябва. Тъй като не са разкъсвани от конфликтни мисли и убеждения, те могат да насочат цялата си енергия в посока на своите избрани цели и да ги преследват с голяма сила. 4П съществата са реализатори! 

Съзнанието на четвърто ниво на плътност е представено в тялото ти от твоята външна сърдечна чакра (има и вътрешна сърдечна чакра, за която ще говорим по-късно). Професионалното заболяване на 4П съществото е професионалното изчерпване (бърнаут). Отдаваш всичко, което имаш, при което изразходваш всичко, с което разполагаш.

Предизвикателството пред тези, които са на това ниво на плътност, е, че всички 4П същества в даден момент изчерпват своите ресурси. Болестите лесно завладяват тялото и те напускат въплъщението си. Причината за това е проста: никоя система не може да съществува, ако енергията протича само в една посока. Един язовир, който само отдава вода и никога не бива запълван, пресъхва. Един язовир, който само приема вода и никога не я изпуска, се пръска по бреговете си.  Или, по-вероятно хората ще се опитат да го пренебрегнат напълно, защото ще знаят, че им е безполезен. И двете категории същества, ВУНС и ВУНД установяват, живот след живот, че изчерпват своите ресурси. Те или се изтощават до смърт, или завършват сами с нищо.

Ето защо 4П съществата (и 4П обществата) могат да постигнат известен успех,       но в крайна сметка са твърде ограничени. 4П съществата няма никога да постигнат това, което желаят, за да променят реално света. Освен ако не се пробудят и осъзнаят един прост факт:

Трябва да дадеш, за да получиш…

и трябва да получиш, за да дадеш.

И когато направят това, те се пробуждат за съзнанието на пето ниво на плътност.

 5П 

5П често е наричана плътността на „балансираната полярност”. На това ниво на осъзнаване възнасящото се същество все още ще бъде всъщност ВУНС или ВУНД, в зависимост от това откъде е дошло. То обаче ще знае, че трябва също така да балансира своята полярност с противоположната полярност.

5П ВУНД съществото знае, че трябва да приеме с отворено сърце това, което всички останали искат да му дадат, за да може да окаже своята голяма услуга. То ще се превърне в мощна сила на промяна на света, защото вече за първи път може да прекарва енергии през себе си, вместо само да дава от своя ограничен запас от лична енергия.

5П ВУНС съществото, от друга страна, ще знае, че трябва да дава на другите около себе си, да ги храни и да се грижи за тях, така че те да му бъдат предани и верни и да продължават винаги да му дават това, което желае. Той се превръща в „милосърден тиранин” и е възможно да бъде възхваляван, уважаван и даже обичан от своите поданици.

На ниво 4П откриваме „началници”, докато на 5П откиваме „лидери”. Тук откриваме същества, които вдъхновяват последователи и ги обединяват със своята визия. Уважавани ръководители на компании и почитани президенти на държави са чудесни примери за това ниво на съзнание.

Тъй като 5П всъщност се отнася до дълбокото познаване на това как да дадеш, за да получиш (или как да получиш, за да дадеш) и тъй като е основана на мъдростта в управлението на себе си и на другите, тя доста подходящо е наречена плътността на мъдростта.  

5П съзнанието е представено в тялото ти от твоята пета чакра. Тя е свързана със силната изява.

В един момент съществото от пето ниво на плътност ще се пробуди още малко. В един момент то евентуално ще се измори от безкрайните цикли на живота, в които се опитва да промени света, за да го направи по-различен от това, което е. В даден момент то ще се зачуди всъщност за какво е всичко това. „Какъв е смисълът на това безкрайно служене на себе си или на другите?”, ще се запита то. Защото то ще е забелязало, че съществува едно просто правило, което изглежда че важи винаги:

Това, което правиш другиму, ти го правиш и на себе си.

В този момент то може да реши да направи скока към осъзнаването, че отделянето на „себе си” от „другите” е само илюзорно и че всъщност, Всичко е Едно. Ако направи това, то придобива 6П съзнание!

 

На нивото на 6П няма повече полярност. Двата потока ВУНС и ВУНД се сливат. Вече няма значение кой път си следвал преди. Сега всички пътища са един път и тъй като 6П съществото знае, че Всичко е наистина Едно, тази плътност често е наричана плътността на Обединеното Съзнание.

В твоето тяло тя е представена от шестата чакра. Това е аспектът на Аз-а, който наблюдава това, което е. Който приема всичко. Който приема с любов и се предава.

„Естественото” тяло на 6П съществото е една светлинна форма, едно чисто проявление на ярка светлина. Въпреки това 6П съзнанието МОЖЕ все още да преживява себе си в едно човешко тяло. Това е най-високото ниво на съзнание, което човек може да постигне, докато все още е привързан към едно плътно тяло. Когато обаче срещнеш такова същество извън въплъщение, ще го видиш такова, каквото действително е – една ярка светлинна форма.

Шестото ниво на плътност на съзнанието е едно наистина красиво място, на което можеш да се озовеш. Това е ниво на осъзнатост, на което най-накрая имаш добра и полезна представа за смисъла на живота и тази система на реалност и можеш да й се наслаждаваш пълноценно, без непрекъснато да се препъваш и нараняваш.

Ще обясня: това да достигнеш шестото ниво на плътност означава да откриеш, че си Едно с Всичко, Което Е. И ти водиш един живот, който е в съзвучие с тази истина. Например: ти излъчваш само това, което желаеш да получиш обратно. И следователно ти получаваш в замяна само това, което искаш да преживееш. Животът ти става много по-хармоничен и мирен. В същото време обаче ти можеш да се наслаждаваш на всички плодове на илюзията на отделеността. Ти можеш да играеш, да обичаш и да изследваш. Ти можеш да опитваш вкусове и да чувстваш. Ти можеш да живееш в едно невероятно сложно човешко тяло на планетата Земя (или между другото в различно тяло на друга планета). Ти можеш да имаш всички тези чудесни преживявания, които ти предлага отделеността, и в същото време можеш да избереш да избегнеш страха и страданието!

Едно 6П същество знае, че е Едно с Живота. То знае, когато те срещне, че двамата сте две лица на един и същ вечен, безкраен Първоизточник на Всичко. То знае също така, че е творец на собствената си реалност и че непрекъснато причинява всички свои преживявания с помощта на най-глъбинните си вярвания и убеждения. Следователно то посвещава част от времето и енергията си, за да лекува убежденията си, които му носят резултати, които счита за нежелани. По този начин то овладява своите мисли и решения. Всъщност по този начин то овладява себе си.

Макар че от перспективата на едно 3П същество, даже едно 4П същество е с по-възвисено съзнание, аз самият не бих счел, че едно същество е достигнало способността да владее себе си и своите преживявания, преди да е достигнало поне шесто ниво на плътност на съзнанието. Преди това то все още изпитва вътрешни конфликти, страдание и болка. Преди това то все още създава страх и нежелателни драми в живота си. 6П съществото се издига над всичко това. И точно защото 6П съществото се издига над страха, болката и страданието, тези неща престават да го карат да еволюира повече. Под 6П нивото неговата еволюция е била стимулирана от желанието да се освободи от това, което не е желало да преживява – от някаква мотивация за „избягване”. На 6П ниво тази мотивация се променя в стремеж за „приближаване”. Това ще рече, че 6П съществото, като пряка последица от своето ниво на съзнание, повече няма „отрицателни” преживявания. Това му позволява дълбокия мир и покой необходими, за да наблюдава „това, което е”. В това състояние то може ясно да види кое е в действителност и как, от глъбините на своята Душа, би желало да реагира на живота. В това състояние на истинско Същество в покой, то може да види ясно своята цел. То може да види себе си такова, каквото е и живота такъв, какъвто той е. То може да види ТОЧНО защо се намира в това конкретно тук и сега. И така, от тази позиция, 6П съществото реагира и предлага на Живота своя Най-голям подарък.

Това е мотивацията на 6П съществото : нито да служи на другите, нито на себе си. Защото на това ниво на съществуване това е една неуместна мисъл. Нито да дава, нито да получава. Никое от тези неща. Вместо това да открива и изразява своята най-истинска природа, във всеки един момент. И това не би могло да бъде нищо друго, освен да предлага своя най-голям подарък. И това не може да бъде нещо друго, различно от това, което е НАЙ-желано и необходимо от страна на Живота, който то открива около себе си в даден момент. То ТРЯБВА, по повелята на божествения ред, да бъде идеалният отговор в идеалния момент на нуждите на Живота, там и тогава. 

Но, разбира се, ние към този момент, познаваме начина, по който животът се проявява, нали така? Ние знаем, че:

Това, което излъчваш, е това, което получаваш обратно.

Нали така?

Така че съм сигуен, че ти можеш да си представиш как изглежда животът на нашия приятел на ниво 6П. Той предлага своя най-голям подарък и това му доставя най-голямо удоволствие. При което Животът отговаря, като му предлага в замяна своя най-голям подарък! Той не може да направи нищо друго! И така се оказва, че той води един забележителен живот, живот на изобилие.

И така, както е вярно, че това, което 6П съществото прави, е да предлага своя най-голям подарък, така е вярно и че това е средство за неговото непрекъснато развитие, разгръщане и еволюция. Всичко, което правиш, непрекъснато води до твоето усъвършенстване. Твоите умения и способности се увеличават. И това е още повече вярно, ако обичаш това, което правиш. По този начин 6П съществото наистина ще овладее високо майсторство в предлагането на своя подарък. Неговото влияние непрекъснато ще нараства. И всичко това ще става почти без да влага някакви усилия.

На този етап е твърде възможно съществото да си даде сметка, че всичката работа, която извършва, е косвена. Това ще рече, че подаръкът, който предлага, е свързан с метафори или постъпки, а не с нещо конкретно. На този етап то ще е достигнало до разбирането за истинската природа на енергията, която се крие зад метафорите. То ще е осъзнало, че е работило в сферата на историите, по-скоро отколкото с истинската енергия и със самата същност на живота. И тогава настава време да се пробуди още повече и да еволюира едно стъпало нагоре по стълбата, към седмото ниво на плътност на съзнанието.

Аз самият съм със 7П съзнание. Това е моят дом в тази реалност и в момента аз пребивавам тук.  

З: Ти си 7П същестно, 8? Погрешно ли съм разбрал… това не означава ли, че ти трябва да притежаваш 6П, 5П, 4П… чак до 1П включително в себе си? 

8: Не, не. Ти наистина си разбрал погрешно – ти си разбрал нещата някак „наопаки”. Възможно е да проникнеш в тази реалност толкова надълбоко, колкото си призован, или толкова надълбоко, колкото пожелаеш. Ти например си проникнал чак до трето ниво на плътност. Това означава, че имаш една своя версия, едно свое Вътрешно Аз, на 4П, 5П, 6П, 7П и 8П. Всичко това е ВЪТРЕ В ТЕБ. Но ти не съдържаш в себе си 2П или 1П. Това ти е осигурено от други съзнания. От тези, които ти помагат да изградиш своето тяло и планетата около теб, например. Ти самият обаче не съдържаш 2П и 1П.

Аз съм със 7П съзнание. Аз не съм бил призован да проникна по-дълбоко от това. Аз нямам съзнания от по-нисша категория в себе си.

З: Добре, виждам смисъл в това.

Значи аз притежавам едно Вътрешно Аз в 4П?

8: Да. Това важи за всички 3П същества. Ти трябва да знаеш обаче, че се пробуждаш доста бързо. Ти и другите около теб, които се възнасяте, издигате плътността на своето съзнание на по-високо ниво, докато все още се намирате в един 3П свят. Вие се превръщате в собствените си Вътрешни Аз, докато все още се разхождате по Земята. Трябва да ти кажа, че това изглежда много красиво, ако го наблюдаваш как се случва отстрани!

З: Значи ние можем да бъдем все още в един 3П свят, но това не означава, че ще бъдем с 3П съзнание?

8: Разбира се, че не означава. Докато все още сте въплътени, вие може да постигнете всяко ниво на плътност, до 6П включително.

З: Добре, защо не и по-високо? Защо не можем да постигнем 7П?

8: Привързаността към едно плътно тяло като човешкото, предполага определени неща, които са просто несъвместими със 7П съзнание. 

Нека ти разкажа за това:

7П е наречено магическата плътност, защото на това ниво на осъзнатост, ти ставаш едно с всички форми – и следователно си безформен. Ти си отвъд всички илюзии на плътната материя. Ти си директна част от първичната енергия, която е същността на Живота в тази реалност. На това ниво ти си твърде близко до Единството на всичко. На ниво 7П ти участваш в създаването на тази реалност като работиш директно с моделите на енергията и съзнанието, които образуват тази реалност. Част от твоя ум е заета с една голяма задача, от която реалностите, преживявани в по-нисшите плътности зависят за самото си съществуване. Някои от тези реалности например съдържат моделите на планетарно съзнание или на галактическо съзнание. Някои съдържат моделите на съзнание на Човешкото Тяло… или на някое друго животно. Или на един електрон или протон. На 7П ниво на съзнание нашата перспектива е доста различна от вашата. За нас не изглежда един протон да е нещо „по-малко” от една галактика. Те са различни модели, но единият по никакъв начин не е нещо по-нисше от другия. Нито една планета е нещо „повече” или „по-малко” от един животински вид. Всички те са различни модели. Но не всички 7П същества са приносители на модели! На това ниво има много други приложения на ума. Някои изпълняват ролята на Наблюдатели. Това ще рече да бъдеш специален вид „наблюдаващо” съзнание. Това са тези, които свеждат огромния диапазон от възможности, съдържащи се във взаимодействието на всички тези модели, до малък брой реализации. Има и редица други: Говорители, Сеячи, Преработватели, Вмешатели… и още много. Всяко същество на ниво 7П съзнание работи директно с безформената енергия на тази реалност, за да позволи на великолепното разнообразие от форми и проявления, които съставляват тази реалност, да съществуват.

За да правим това, което правим обаче, ние в 7П трябва, по определение, да бъдем навсякъде. Не може да има ограничение за това къде… или кога… можем да се окажем. Ние сме навсякъде, винаги. Ето защо едно плътно тяло с всичките свои ограничения е просто невъзможно на това ниво на осъзнатост. Определено, такова едно тяло може да стане реално като плод на въображението ни в един миг, почти без никакви усилия. Ако обаче направех това… ако си представех, че имам такова тяло (а аз мога определено да го направя), тогава нямаше да мога да огранича достатъчно своята перспектива, за да повярвам, че съм в това тяло и не също така едновременно навсякъде другаде. Аз просто не бих могъл да направя това и също така да задържа своето 7П съзнание. Ако искам да преживея себе си в едно плътно тяло, аз трябва да направя това, което си направил ти… което са направили всички твои читатели: аз трябва да снижа своето съзнание допълнително и да приема поне шесто ниво на плътност.

З: Ами добре! Това би било удивително! Бих се радвал да те накарам да дойдеш на земята като човешко същество. Бих се радвал, ако ти би направил това. Защо не си приел шесто или още по нисше ниво на плътност и не си се въплътил?

8: Ние се отклоняваме отново. Причините да направя това, което съм направил… и ти да си направил това, което си направил… са свързани с истинската ни природа и с предназначението на всеки от нас. Аз не бих могъл да сляза на по-нисше ниво от това, без да наруша дълбоко правилата на тази реалност… без да причиня голяма вреда. Ето защо ТИ трябваше да направиш това вместо мен.

И аз веднага усещам как се надига любопитството ти. Ти изведнъж експлодираш с безброй въпроси. Всеки от тях обаче ще ни отведе все по-далече от целите на тази глава. Ето защо ще ти обещая още една глава. В следващата глава аз ще ти разкажа какво правя в тази реалност… какви са били моята функция и цел… и по този начин ще завърша пътешествието, което започна в Глава 8 на Книга 1. Ще ти дам една много добра представа за това кой съм наистина. И от това, може би, ти ще добиеш по-задълбочени познания за собствената си същност. Междувременно обаче, ти ще трябва да разчиташ на едно от най-слабите си умения… търпението.

И с това аз насочвам обратно нашето внимание към 7П съзнанието. На това ниво на съзнание се получава така, че всички преживявания, които за теб изглеждат отделни процеси, са всъщност един и същ процес. Мислене, виждане, узнаване, сътворяване, изразяване, сънуване, въобразяване, усещане на мирис, дегустация… всички тези процеси за съществото в 7П са… един процес.  

З:Това не го разбирам…

8: Представи си за момент, че нямаше разлика между това да видиш и да чуеш. Представи си едно поле на възприятия, в което гледките и звуковете се проявяват като едно. Вероятно можеш да си представиш, че „виждаш” света около себе си, но той придобива един допълнителен пласт от усещания, благодарение на шумовете, възникващи около теб. Например ти „виждаш” едно дърво, но ти виждаш също и как вятърът кара листата да въздишат. 

Сега си представи, че всички твои сетива… тактилни, емоционални, слух, вкус… всичките… са по същия начин неразделна част от това, което изпитваш.

Сега си представи, че няма разлика между твоето усещане на дървото и твоята творческа представа за него. Това да погледнеш към дървото, е равносилно на това да пожелаеш то да бъде такова. Ти знаеш, че можеш да промениш своята перспектива, да промениш вниманието си и дървото ще промени своята форма. То изглежда по този начин, ЗАЩОТО ти си си го представил така.

Ето това е да бъдеш със съзнание на седмо ниво на плътност. Това е, както казах, плътността на чистата магия. На това ниво, твоята воля добива конкретно проявление.

Плътността на седмото ниво е представена в тялото ти от коронната чакра.

Съществата на ниво 7П всъщност не се променят и не еволюират. Няма нищо повече, в което можем да се превърнем в тази реалност. Няма нещо, от което можем да се отграничим, и нищо, което не можем да знаем или да преживеем. Всичко е на наше разположение. Ето защо ние просто правим това, с което сме се съгласили: ние изпълняваме ролята, която ни е била определена и преживяваме Живота, който съществува тук. Ние правим това точно толкова дълго, колкото е нужно и след като сме изпълнили задачата си, напускаме тази система. Или може би проникваме по-дълбоко в нея и получаваме напълно различно преживяване.  

Има специфични моменти в големите цикли на творението, когато 7П съществата колективно сменят роли и променят перспективи… когато някои напускат тази реалност, докато други навлизат в нея. Това се случва точно сега. Аз ще разгледам тази тема доста подробно, когато разговаряме за „времето”.   

Ако някой иска да напусне напълно тази система, единственият начин да направи това е от седмо ниво на плътност на съзнанието. Ако едно 7П същество предаде ВСИЧКИ свои творения обратно на системата на живота… ако се освободи от всички свои творения като подарък от Любов… тогава то започва перфектно да се балансира. То постига Единство на духа. То се освобождава от всички следи на отделеност в себе си и, метафорично казано, отваря очи за едно ново пробуждане, като съзнание на 8-мо ниво на плътност.

 8П

Наистина е много трудно да кажа каквото и да е за осмото ниво на плътност, защото всеки опит да го дефинирам, означава да го огранича. 8-мото ниво на пътност няма ограничения. Така че аз ще ти предложа някои мисли, които ще те наведат към разбиране, но моля помни, че осмото ниво на плътност е всщност едновременно вратата и дестинацията… това е процесът и крайната цел. 8П е, където ти си Едно с Единството. 8-мото ниво на плътност на съзнанието е това, което съдържа цялата реалност, и също така всички други реалности. По тази причина то е порталът, през който можеш да напуснеш тази реалност и да навлезеш в друга. То обаче е МНОГО повече от просто един портал. 8П е Единство. Да бъдеш в едно с Единството е преживяване, за чието описание няма думи. Перфектна завършеност. Цялостност. Дом. Принадлежност. Центриране. Да бъдеш видян като всичко, което си, и да бъдеш изцяло обичан точно такъв, какъвто си. Този род мисли са най-доброто, което мога да предложа за това, което може да представлява 8П, но както казах, това са само думи и те не могат в никакъв случай да предадат преживяването. Там се намира блаженство, каквото никой никога тук в отделеността не би могъл да си представи. Мир, който надхвърля всичко, за което мога даже да намекна.

З: Но 8, 8П не включва ли също и всички отрицателни неща? Имам предвид, ако съдържа всички радостни и мирни неща… какво се случва с тези изпълнени със страх, гняв и скръб, които то със сигурност също включва?

8: То разбира перфектно всичко.

На това равнище на осъзнатост няма нещо, което да е отвъд обхвата на твоя ум. Твоят ум Е универсалният ум. Ти перфектно знаеш и разбираш абсолютно всичко, което някога е било, е и ще бъде. Да насочиш своето изследващо съзнание към нещо означава да добиеш ПЪЛНО разбиране за него. При тези обстоятелства просто е невъзможно да имаш „отрицателна” реакция относно нещо. На това дълбоко и перфектно разбиране ти си … блаженство. Ти виждаш, че всичко е плод на творческо изкуство. И ВСИЧКО е красиво. Ти обичаш, обичаш, обичаш ВСИЧКО. Всички перспективи са твои перспективи, така че няма нищо, което чувстваш, че си призован да промениш. Няма нищо, което да е проблематично. Нищо, което да е незавършено. Всичко Е. Ти си Едно с Всичко. И Всичко е перфектно.

До момента, в който…

До момента, в който решиш… да избереш… да ПОЖЕЛАЕШ, че нещо по някакъв начин трябва да бъде сътворено някъде така, че да те задоволи повече. И точно в този момент, ти ставаш част от Живота, който е сътворил някакво неравновесие в себе си. В този момент ти се озоваваш в една реалност. Ако ТОВА е реалността, в която се озоваваш, тогава ти се оказваш на 7-мо ниво на плътност на съзнание, готов да се гмурнеш толкова дълбоко, колкото трябва, за да удовлетвориш това свое желание. И така за теб играта започва отново. 

8-мото ниво на плътност на съзнанието е представено в твоето тяло чрез Вътрешната сърдечна чакра. Тази осма чакра е скрита и може да ти изглежда, че се намира дълбоко в твоята четвърта чакра. Много високо духовни хора, които са медитирали активно през целия си живот, не откриват тази чакра – предимно защото не знаят как да я потърсят. Тя обаче е там и е мястото, където енергията на първоизточника влиза в твоето същество и го захранва. За теб не би бил възможен никакъв живот, ако тази чакра не бе, макар и малко, отворена, за да позволи преминаването на енергия. Тази чакра е била много поетично описана от някои най-древни духовни и мистични традиции. Потърси описания като тези на един скъпоценен камък скрит в центъра на града на твоето сърце… и едно цвете в цветето на сърцето ти… Такива подобни идеи. Ти (тук той говори конкретно за мен, Зингдад) не си чел доста такива писания, така че те не са на мое разположение, за да се позова на тях. Ти обаче можеш да ги потърсиш. Истината за осмата чакра всъщност не е нещо ново. И идеите, които ще откриеш изразени в древните традиции, гласят, че това е най-красивото и ценно нещо, което е възможно да намериш… че то е неуловимо и че откриването му изисква постоянство… че е скрито дълбоко, дълбоко, дълбоко в сърцето ти.

В своите медитации ти си открил тази 8-ма чакра. Бих те насърчил, ако е възможно, да покажеш на другите този път. Да помогнеш на тези, които желаят, също да я открият.

З: Ще направя това, 8. Ще запиша една насочена медитация, която хората да могат да свалят чрез Интернет и която може да ги отведе да открият своята 8-ма чакра.

8: Това е добре. Но помни, че ТИ не можеш да ги отведеш там. Най-доброто, което можеш да направиш, е, да им покажеш пътя. Ако те са готови и желаят, това ще бъде всичко, от което се нуждаят. Ако не са, нищо, което ще кажеш, няма да им помогне. Ще ти намекна нещо обаче. Съгласен съм, че това ще бъде един прекрасен подарък, който можеш да предложиш.

И с това завършихме моето описание на плътностите. Сега бих искал да имаме една кратка дискусия за това, което те означават за теб и твоите читатели…