Глава 3.7 Контрактът на пришълците от други звездни системи и възнесението на планетата

© 2018 Превод АТИ

Мили мои приятели,

Аз съм Адаму от Монадичната същност на Цивилизацията на Плеядите, който идвам при вас, отново, чрез моя писар Зингдад.

Днес аз искам да говоря директно на въплътените на планетата Земя пришълци от други звездни системи. Макар и да не считате за възможно вие самите да сте такива пришълци, аз ви каня въпреки това да прочетете този материал. Мисля, че всеки с отворен ум би извлякъл полза от него.  

И така, мили мои пришълци, днес аз имам толкова много за споделяне с вас. Толкова много въпроси, които да засегна, за да достигна до последния въпрос. И този последен въпрос е една покана към вас да си припомните кои сте наистина, за да може да встъпите в своята божествена творческа сила. За да може да действате така, както възнамерявахте, преди да се родите в настоящото си въплъщение и за да може да участвате в сътворяването на един златен век за човечеството.

Има толкова много за казване. Най-доброто място за начало е да ви разкажа за контракта, който всички пришълци подписаха, преди да пристигнат на Земята. Цялата тази информация служи да провокира вашите дълбоки спомени за едно доста далечно място и за едно време преди много животи. За това кои бяхте. За смелостта и саможертвата, които ви накараха да направите този избор. И за поетите от вас ангажименти за това как ще действате, как ще помагате, как ще се излекувате, как бихте си припомнили… и как бихте лекували другите.

Контрактът на пришълците

Контрактът на пришълците, за който трябва да ти бъде напомнено като на един пришълец, се състои от шест части. Те са известни като Поканата, Разрушаването, Корекцията, Подаряването, Завръщането и Разтварянето. Ще разгледам тези части една по една.

Поканата

Като пришълец ти постигна самосъзнание от матрицата на една планетарна цивилизация на друго място в тази галактика, като например на Плеядите. След зората на твоето съзнание в онзи далечен свят ти еволюира духовно и се издигна през плътностите на съзнанието, чрез множество въплъщения на своята родна планета. В един момент започнаха да гледат на теб като на напреднала в развитието си душа, готова „да се дипломира” и да премине от въплъщение в плътността на съзнанието на твоята родна планета, към следващата по-висша категория плътност на съзнанието. И тогава ти бе предложена покана – една възможност да дадеш обратно на Живота един подарък, съизмерим с всичко, което бе получил през всичките свои предишни животи. Това е един ритуал, през който преминават всички, които еволюират по пътя „В Услуга на Другите (ВУНД)”. Който е получил, връща най-малко толкова, колкото е получил.

На този етап има много, много начини за отплата. Един от тези начини е да се ангажираш с един контракт като пришълец – да се съгласиш да напуснеш удобството и сигурността на своето духовно семейство и на своя духовен дом, и да се въплътиш сред група същества, напълно различни от теб. Правейки това, ти се вричаш първо да понижиш своето съзнание до вибрационната честота на цивилизацията, която ще посетиш. Ти не можеш да се родиш сред тях, ако не си на тяхното ниво на плътност. И след това, докато си още сред тях, ти се съгласяваш да се пробудиш и да се завърнеш на своето предишно ниво на съзнание. В това е сърцевината на контракта на пришълеца – да се излекуваш и завърнеш в предишното състояние на съзнанието си, докато се намираш на една чужда планета и докато живееш сред една чужда култура. Може би сега интуитивно не разбираш какъв голям подарък правиш с всичко това. Но виждаш ли, след като всичко е Едно, това, което правиш на себе си, ти го правиш и на дугите. И ако ти правиш на тази планета това лекуване на себе си, ти предлагаш на други на планетата същия път на лечение, по който си минал. Ти даже няма нужда да споменаваш някому и дума за това. Само това, че ще излекуваш себе си, докато си в условията на съзнанието на тяхната планета, само за себе си е един чудесен подарък за тяхната цивилизация.

Разбира се, ти си по природа едно любящо, мило, добросърдечно същество. Ако откриеш нещо, което си струва да бъде споделено с другите, ти търсиш начин да го споделиш. Ако можеш да помогнеш, ти го правиш. Ако можеш да научиш някого на нещо, ти го правиш. Ако можеш да предложиш лечение, ти го правиш, Такава е същностната ти природа, след като си еволюирал до едно високо ниво в едно общество, проповядващо философията ВУНД. Така че ти не само ще излекуваш себе си на тази чужда планета, но почти сигурно едновременно ще се окажеш и някакъв вид дарител.

Пришълците като теб са една истинска благословия, където и да отидат.

И когато си привършил процеса на завръщане към предишното си ниво на съзнание и твоето въплъщение на тази планета приключи, тогава ти можеш да се завърнеш при своята духовна група у дома и да осъществиш едно триумфално и радостно единение със своите близки, на едно по-високо ниво на съзнание от това, което имаш в момента.

И така, ти получи една покана. Ти живееше сред своето духовно семейство на родната си планета. Ти бе достигнал едно високо ниво в духовното си развитие. Ти бе готов да се придвижиш в следващата фаза от пътешествието на твоята душа. И докато обмисляше своята Голяма Услуга, към теб се обърна един Завърнал се учител (Returning Master). Ще ти кажа повече за тези същества след малко. Едно обожавано същество, притежаващо голяма мъдрост, се обърна към теб, за да ти каже, че си бил избран. Ако имаш желание. Ти се оказа с темперамент и ниво на развитие, подходящи за предизвикателствата и борбите, които предвижда един контракт за пришелец на много от еволюиращите планети в галактиката.

След като ти се съгласи на това благородно начинание, започна един интензивен процес на обучение и подготовка. Разказаха ти за различните планети в галактиката, които се нуждаеха от пришълци. Планети, които бяха отправили молба за сключването на подобен контракт. И ти избра дестинацията за оказване на своята Голяма услуга!

Земята представлява в момента една ключова дестинация. Тя е най-крупната дестинация за пришълци от Плеядите. За това има редица причини. Едната е силната фамилна връзка между плеядийците и земните човеци. Друга е огромната нужда в този момент, която изпитва Земята. Съществува и фактът на високата степен на трудности и предизвикателства. Земята всъщност е считана за най-трудната от всички дестинации. А плеядейците по природа сме смели. Някои биха ни нарекли безразсъдни. Ние винаги сме готови да се заемем с най-големите предизвикателства. Преди всичко обаче ние сме тук много на брой поради особената важност за цялата галактика, човешкото население на Земята да успее в този процес на възнесение, който то се опитва да осъществи. Това никога преди не се е случвало. И ако успее, това ще промени безвъзвратно отношенията в галактиката. Това ще прекрати, веднъж завинаги, междупланетните войни, които са бушували открай време.

Причината ситуацията на Земята да бъде от такова решаващо значение е сложна, но аз ще се опитам да я обясня възможно най-просто след малко. Точно сега аз искам да разбереш, че това е една наистина решаваща мисия, буквално от галактическо значение! Не мога да си представя начин, по който ти би могъл да окажеш по-голяма услуга, от този да изпълниш един контракт като пришълец на планетата Земя, точно в този момент.

Точно сега тук има толкова много плеядийци, които връчват своя Най-голям подарък.

Преди да дойдат тук, пришълците са прекарали известно време под наставничеството на гореспоменатите Завърнали се учители. Това са същества, които вече са изпълнили своя контракт на пришълци, възвисили са съзнанието си на своята планета-дестинация и са се завърнали, за да предадат чрез обучение това, което знаят. Ти си бил подготвен и обучен от най-уважавания от всички учители, завърнал се след изпълнението на своите контракти на Земята. Той ти е резказал какво да очакваш. Той ти е обяснил големите трудности, свързани с това назначение и риска да се изгубиш в тази реалност в продължение на доста животи; културния шок след прехода от хармоничната култура на Плеядите, в разрушителната и агресивна култура на Земята; психичния шум на Земята, който може да те доведе до лудост и да обезсили вродените ти духовни способности; предизвикателството на това да знаеш, че си „различен” от заобикалящите те земни човеци, без да знаеш защо и без спомен за твоята мисия; болката от изолацията, която болшинството от вас ще преживеят, в резултат от въплъщението си „сами” сред море от непознати; болката от това винаги да те считат за чужд, странен и даже ненормален просто за това, че говориш и действаш по начин, който намираш за правилен, добър и верен.

Всичко това и още много ти е било разказано по време на обучението ти. Разказали са ти също и за невероятните чудеса на Земята, като например естествената красота и разнообразие, които нямат равни на себе си.   

И така, надлежно подготвен, ти, подписалият контракта пришълец, си започнал да оказваш своята Голяма услуга.

Разрушаването

Най-трудната част от изпълнението на контракта на пришълеца е в самото начало. За да намалиш своята духовна вибрация от четвърта, пета, или даже от шеста категория плътност, на която си бил преди изпълнението на своя контракт, до ниската трета категория плътност, на която трябва да започнеш да функционираш на Земята, ти първо трябва да преминеш през един процес наречен Разрушаването.

Условията на разрушаването на всеки пришълец са договорени предварително между пришълеца и неговите духовни водачи и Завърналия се учител, отговорни за подготовката му. По принцип, пришълецът трябва да има две преживявания – едно като жертва и друго като насилник. Те трябва да бъдат достатъчно шокиращи, за да причинят разрушаване на вярата му в собствената доброта и в добротата на всички други. Това ще рече, по същество, вярата в собствената присъща божественост и в присъщата божественост на всички останали. Той трябва да престане да гледа на себе си като на част от вечното Единство и вместо това да приеме себе си просто като едно създание. Това е крайната цел. И заедно с това, разбира се, да повярва, че всички останали са също просто едни смъртни, изгубени, безсилни малки създания.  

Без това Разрушаване ти не можеш да снижиш съзнанието си до дълбоката двойственост на третата категория плътност – вибрационната честота на Земята. И ако не понижиш своята честота, ти не можеш да се родиш на Земята като един от тях – като един земен човек. Ето на какво си се съгласил. Ти си се съгласил на Разрушаването, като част от твоя контракт.

Ако кажем, че тези преживявания са травмиращи, ще омаловажим истината. Това е обаче единственият начин за покриване с лустро и разделение дълбокото душевно познание в сърцето на пришълеца, че всичко е любов, че всичко е Едно, че всички носят в себе си искрата на божественото. Ето защо преживяването трябва да бъде травмиращо. Да се гаврят с теб. Да бъдеш изнасилван, изтезаван и обругаван. Да бъдеш горена на клада като вещица. Да бъдеш подлаган на непрекъснати жестокости като войник – или като цивилен по време на война. Да бъдеш погребван жив. Да бъдеш извергнат от племето си, за да умреш от глад в пущинака. Този вид преживявания на жертва са първата част от Разрушаването. Една част, която кара пришълеца да повярва, че другите са зли, покварени, незаслужаващи доверие и любов.

И тогава, когато доверието му в другите е разрушено, пришълецът ще пожелае да се защитава от другите. Да прибегне до самозащита. Ето защо, обикновено в друг свой живот, пришълецът става жесток насилник спрямо другите. Той използва своите способности и сила, за да превръща в жертви своите съграждани, за да задоволява своето его. Той предизвиква хаос, наранява. И накрая достига до края на този свой живот с убеждението, че той самият е покварен и не заслужава любов. 

И така, Разрушаването приключва. Обикновено то отнема един-два живота, но може и малко повече. Сега вече пришълецът обитава същото двойствено съзнание, както всички останали, които обитават третата категория плътност на Земята. Така той е готов за следващата фаза.  

Корекцията

В един момент, когато е готов да го чуе, всеки пришълец чува един зов в сърцето си да си Припомни. Да преодолее травмата на Разрушаването и да достигне до трансцендентното осъзнаване, което има лечебно въздействие. Истината за Единството на всичко. Дълбоко съхранените древни учения на своя народ. Вибрацията на своята планета. Тези неща, заедно с подканванията и напомнянията на контракта (каквито се съдържат и в този материал, разбира се!) помагат на пришълеца да започне своето излекуване.

И така, корекцията започва. Това е бавна работа, изискваща търпение. Няма съкратени процедури и бързи ефекти. Бих казал обаче, че в сърцевината на процеса лежи любовта към себе си. Любов към себе си, която позволява на пришълеца да преоткрие пътя към сърцето си. Да преодолее слоя от наранявания, нанесени му по време на Разрушаването и да достигне до своето най-дълбоко, най-древно познание.  

Бих направил на този процес най-лошата услуга, ако претендирам, че той не е сложен и труден. Това да се излекуваш на едно място, което се отличава с такова голямо объркване, както двойствената реалност, далеч не е лесно. Това да откриеш пътя към сърцето си в условия на толкова голям психичен шум, е една огромна задача.

На никой пришълец обаче не е било обещавано, че това ще бъде лесно. Точно обратното. Това е едно предизвикателство, достойно за най-смелите души. И даже най-смелите са подложени на изпитания до предела на възможностите си. Даже най-умните и най-духовно извисените могат да се изгубят на това място. Понякога те се лутат десетки, стотици и даже хиляди животи в състояние на дълбока амнезия и духовно изтощение, преди да могат да получат помощ, за да си припомнят. Това се случва. Каквото и да става обаче, всички, които следват правилния курс, в крайна сметка се пробуждат и излекуват, за да достигнат до предишното си ниво на вибрация, след което се  завръщат у Дома.

Подаряването

Преди да можем да говорим за Завръщането, трябва първо да разкажа за Подаряването (the Gift Giving).

Виждаш ли, самото излекуване е вече един чудесен подарък. Когато постигнеш това, ти вече си прокарал един път в съзнанието, което другите могат по-лесно да изминат. Излекувайки себе си, ти лекуваш и другите, без даже да се опитваш да го правиш. И както споменах преди, повечето от вас, по подразбиране, също така предлагате всякакви чудни и изпълнени с любов подаръци на тези, които споделят вашата реалност, само защото вие сте такъв вид същества.

Ето защо, когато се излекуваш, когато се завърнеш у Дома, ще ти бъде по-лесно да твърдиш, че вече си дал своя най-голям подарък на Земята и на нейните обитатели. За много от вас обаче това няма да бъде достатъчно. Мнозина от вас ще прекрачат този праг, ще напуснат този живот и скоро след това ще се окажат разочаровани от себе си. Мнозина от вас ще кажат нещо като: „О, не, имаше нещо наистина важно, което исках да направя, докато все още бях на Земята. Можех да го направя. Аз бях там. Имах всичко необходимо, за да го направя… но не го направих.”

Много от вас ще изпитат толкова силно подобно разочарование, че ще поискат да се въплътят обратно отново. Някои ще се завърнат към същото си въплъщение, други ще започнат ново, а трети ще имат някое алтернативно преживяване, в нематериална форма.

Не желая обаче да се забърквам в такива подробности, колкото и интересни може да ти се струват. Въпросът е в това, че аз те каня да осъзнаеш този проблем, за да можеш да помислиш за него още сега. Когато повишиш съзнанието си и се излекуваш, отдели малко време, отново и отново, на мисълта: „Какво едно нещо бих направил С ЛЮБОВ за този свят… какво послание бих искал да предам на този свят… какъв подарък мога да оставя след себе си, за да се почувствам удовлетворен и завършен, когато напускам?”

Когато Корекцията и Подаряването са завършени, започва Завръщането.

Завръщането.

Със Завръщането вратите на галактиката (и отвъд нея) са отворени пред теб. След успешното изпълнение на своя контракт, особено когато той е бил дълбоко в плътностите на забвението на Земята, ти имаш безкрайни възможности къде да отидеш.

Ти без съмнение си чул за Възнесените учители. Е, ти ще се присъединиш към техните редици! И като такива, вие сте обречени да бъдете желани и полезни съ-творци във всяко от широката гама места в галактиката, за да изпълните всяка от многообразието задачи. Само една от тях е да изпълните ролята на Завърналия  се отново на родната планета учител – да обучава, съветва и насочва следващото поколение от предстоящи кандидат-пришълци.

Много Възнесени учители избират да останат ангажирани със своята „осиновена” планетарна култура. В този случай те избират да останат активни като съветници и учители на въплътените на Земята души.  

Като имаш предвид обаче какво завръщащите се пришълци са преживели и дълбокото себепознание, състрадание и мъдрост, които по определение са придобили, лесно ще разбереш, че те са свободни да изследват безбройни алтернативни възможности. Някои предпочитат да си вземат „служебен” отпуск и просто да пътуват из галактиката, като посещават обитаеми планети, следвайки повика на сърцето си. Така те пренасят своите подаръци и мъдрост, когато ги поканят. Обикновено, те откриват ситуация, която отговаря на конкретните им интереси и способности… едно място, което ще могат да нарекат своя дом, за следващата стъпка от еволюцията си по пътя към Единството.

Разтварянето

Не всеки пришълец обаче завършва изпълнението на своя контракт. Болшинството го правят, но винаги се намират изключения, по различни причини.

Така както всеки пришълец бива напътстван и подготвян за своята мисия, не мисля, че има такъв, който някога да е завършил своята мисия без многократно да е молил за помощ с думите: „Не знаех, че това ще се окаже толкова трудно!” Просто няма предварителна подготовка, която напълно да подготви една душа за сътресенията и трудностите първо на Разрушаването и след това на продължителните животи в дълбока изолация сред тези, които не принадлежат на духовното му семейство.

По тази причина справедливо е пришълецът да има възможност да се откаже от своя контракт. Той трябва да има възможност да каже: „Това е прекалено много, не мога да го понеса!” Ето защо контрактът предвижда такава възможност.

В житейската карта на всяко въплъщение на всеки пришълец са включени определен брой Изходни пунктове. Тези въпроси са разгледани с известни подробности от моя уважаван колека, 8 – едно същество, което наблюдава всички контракти в тази реалност. Той говори за това, също чрез Зингдад, в Книга 1 на Документите на Възнесението.

[Забележка на Зингдад: Имате възможност да свалите безплатно тази книга от моя уебсайт. Тук Адаму говори за подзаглавието „Разбиране на смъртта” в Глава 8 на Книга 1 от Документите на възнесението.]

Докато те съветвам да прочетеш този материал, за да добиеш по-пълно разбиране, ще ти кажа, че всеки живот съдържа предварително планирани моменти, в които биваш отделен от потока на живота, изправят те пред твоите учители и водачи и ти напомнят за това, което си подписал, за важността на това, което правиш, след което те питат дали желаеш да потвърдиш, че искаш да продължиш своята мисия.

Ако се съгласиш да продължиш, връщат те обратно в същия живот в подходящ момент, може би известно време преди Изходния пункт, и този път ти го преживяваш, без да напускаш. Което означава, че няма да имаш никакви спомени от своето временно отделяне. Ти ще продължиш мисията си без външна намеса.

Ако избереш да прекратиш своя контракт като пришълец, тогава Изходният пункт бива задействан с пълна сила. Твоето въплъщение бива прекратено. За тези, които са те познавали в този живот, ти изглеждаш умрял. Вероятно от някакъв нещастен случай или болест. Тогава получаваш нежен и изпълнен с любов инструктаж и биваш въплътен сред своите близки на родната си звездна система, за да си възвърнеш равновесието и да продължиш духовната си еволюция.

Това не е считано за провал и няма нищо срамно в това да избереш едно Изходно събитие. Ти и без друго ще си направил много добрини преди това, в ролята си на пришълец.

За да избегнем недоразумения, искам да изясня, че никое Изходно събитие не е предварително планирано като самоубийство. АЗ нямам мнение за самоубийството. То обаче причинява големи травми на любимите хора, които самоубиецът напуска. По тази причина Изходните събития не биват планирани по този начин. Моля прочети гореспоменатия раздел от книгата на Зингдад, ако желаеш допълнителни разяснения по тази деликатна тема.

Специалният случай

И така, току-що очертах какво представлява контрактът на пришълеца. В общи термини, това е съдържанието на всеки контракт, независимо откъде идва пришълецът – от Алдебаран, Арктур, Плеядите, Сириус… тези и много други звездни системи редовно изпращат пришълци из галактиката, за да правят своите добрини. В течение на векове пришълците са се въплъщавали в най-различни други планети. Земята е само една от многото дестинации, на която е била оказвана помощ. И на Земята, вашата е последната от поредица цивилизации, която се е заела със собственото си възнесение на съзнанието и следователно е получила един контингент от пришълци.

Ето защо, искам на първо място да разбереш, че това е една древна и широко разпространена практика. И на второ място искам да разбереш, че това, което сега се случва на Земята, е също така напълно уникално, много специално и от абсолютно решаващо значение за благосъстоянието и напредъка на съзнанието на цялата галактика. И тук е мястото, откъдето ще започна своя разказ при следващата ни среща.

Какво следва

При следващата ни среща ще говоря за уникалността на ситуацията на Планетата Земя. Ще ти разкажа как възнесението на Земята е различно от всички останали. Ще ти кажа също защо едно успешно възнесение е от решаващо значение за благосъстонието на цялата галактика. Това е една твърде интересна история!

Това обаче ще тябва да почака до следващия път.

И така, довиждане с любов до следващия път.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на Цивилизацията на Плеядите, който идвам при вас, както винаги, чрез Зингдад.