Глава 3.8 Древният Червен вампир е мъртъв!

© 2018 Превод АТИ

През последните няколко седмици получавах информация от Адаму, от която останах силно изненадан. В последно време настъпиха събития, които промениха напълно природата на това, което се разиграва зад завесата на нашия свят. Старият ред вече не съществува. Единствената най-голяма заплаха за световния мир и хармония… внезапно и неочаквано изчезна. Всички планове и процеси, които агентите на Светлината бяха подготвили, за да се противопоставят на тази тъмна заплаха, също са отпаднали. Всичко е променено. Всичко! Макар все още да не е непосредствено очевидно на повърхността. Нашето обикновено ежедневие продължава. Ако обаче се вгледате внимателно, ще видите… всичко се променя.

Забележка:  Следва транскрипт на виеоматериал.

Адаму: Здравейте, приятели!

Аз съм Адаму от Монадичната същност на Цивилизацията на Плеядите, който идвам при вас, както винаги, чрез моя приятел и писар Зингдад.

Днешното съобщение е безсъмнено най-важното от всички, които съм имал удоволствието да направя досега. Настъпи едно събитие, което наистина промени планетата, и е време да узнаете за него. То настъпи преди известно време, но нашите информационни източници трябваше да бъдат абсолютно сигурни … за това, което ще споделя с вас. Също така, ние трябваше да бъдем абсолютно сигурни какво и как трябва да споделим с вас. Убеден съм, че разбирате, че не можем да разпространим цялата информация навсякъде, защото споделянето на някои твърде важни неща може да се окаже проблематично. Ако това бе вестникарска статия, тя щеше да има драматично заглавие, като например: „Древният Червен вампир е мъртъв!” Разбира се, вие нямаше да знаете кой е този древен Червен вампир, както и нямаше да знаете защо е важна неговата смърт. Ето защо, след малко аз ще помоля Зингдад да говори вместо мен, тъй като аз не съм разговарял с него относно подробностите на това събитие, а е важно той да ви го опише от човешка перспектива. Защото част от предисторията на това ще бъде смущаваща и трудна за възприемане. Част може да ви изненада, част може да ви се види напълно пресилена. Ние не искаме да вярвате във всичко, а само ви каним да слушате.

И така, ако един материал имаше заглавие „Древният Червен вампир е мъртъв!”, то първият абзац щеше да разкаже, че се е случило едно напълно изненадващо събитие, на напълно неочаквано място. Едно от най-неприятните и отвратителни същества, което някога е пребивавало на планетата Земя, достигна своя край. И заедно с края на съществуването на това същество на планетата Земя, всичко се променя. Цялата игра се променя. Целият ход на историята се променя. Напълно нови времеви линии се отвориха току-що. И в следващия абзац ние ще кажем нещо относно това, че вече е ваш ред да предприемете действия в хода на историята. Време е вие да решите какво бъдеще желаете за себе си. Предстои да получите и информация как да направите всичко това.

Както вече казах обаче, за да споделя тази информация, има толкова много предварителни неща, които трябва да знаете, че помолих Зингдад да говори от мое име. Сега аз ще се оттегля и ще помоля Зингдад да говори директо с вас.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на Цивилизацията на Плеядите, и както винаги, се обръщам към вас чрез Зингдад.

Зингдад: Аз наистина не исках да правя това, което Адаму ме помоли, защото както той каза, част от информацията, която ще споделя с вас, е твърде смущаваща. Ще се опитам обаче да бъда възможно най-кратък, тъй като това е една голяма, голяма история. И в края на историята ще имам покана към вас да участвате в едни много вълнуващи нови събития и промени.

И така, нека започнем. Древният Червен вампир… На първо място, не говорим за секси  вампири, които вълнуват тинейджърите, като например тези, показани във филмовата сага „Здрач”. Тук ние говорим за нещо наистина твърде древно. И за да проумеете това, трябва наистина да разберете цялата голяма картина на нашата история като човечество. Ако не сте чели предходните материали от Адаму, особено „Отворено писмо до фамилиите от кръвната линия на илюминатите”, моля направете го. Материалът се намира на моя уебсайт. Ако не сте запознати с този материал, ще трябва да се впускам в прекалено много подробности.

В много далечния ни предисторически период, за който няма писмени документи, а само митове, когато боговете са ходели по Земята… тук става дума за много хиляди години назад във времето, за хора, които днес бихме нарекли извънземни и които са притежавали невероятни технологии. Коренните обитатели на Земята по онова време са гледали на тях като на богове, още повече че те са имали твърде голяма продължителност на живота си. След това е дошло време „боговете” да си тръгнат. Това е дълга история, с доста подробности, в които няма да навлизам. Тези извънземни същества е трябвало да напуснат Земята, след което Земята е била обвита в енергийна защита, действаща като карантина. Преди да напуснат, те са предали на… предполагам, че можем да ги наречем висши жреци, земни човеци от тяхното непосредствено обкръжение, редица неща. Някои от тези извънземни са били същества с твърде висока вибрационна честота и с много развито съзнание. Някои от тях наистина са изглеждали безсмъртни. Те използвали екстракт от билки, зеленчукови сокове, свещени сексуални и други практики, за да поддържат телата си изключително жизнени и много млади. Те могли да забавят процеса на стареене. Това били красиви, мъдри, излъчващи светлина, удивителни същества.

По същото време имало и други „богове”, чиято вибрационна честота била доста по-ниска. Това били простосмъртни същества, но те също притежавали много развити технологии. Някои от тях също така притежавали много тъмна енергия. Предполагам, че можем да ги наречем зли. Те използвали това, което притежавали, за да подражават на по-висшите „богове”. Те открили начини да продължават живота си почти неограничено, но чрез използването на доста тъмни практики. Те могли да общуват със същества, носители на много тъмна енергия, които бихме могли да наречем демони, истински злонамерени нематериални същности, които те захранвали с енергия. За целта използвали твърде зловещи ритуали с изтезания и убийства на хора, при което се отделяла тъмна енергия за захранване на тези демони. Това били ритуали с жертвоприношения. Те се поливали с човешка кръв, пиели кръвта… наистина ужасни, шокиращи практики, които използвали, за да удължават живота си почти неограничено. Така че има светла и тъмна част на тази предистория.

„Боговете” на светлата страна знаели, че човешките същества, с които те общували, не са готови за този вид информация, не притежавали достатъчно висока вибрация, за да удължават живота си. Ето защо, когато настанало времето да напуснат Земята, те отнесли тази информация със себе си. „Боговете“ на тъмната страна имали друга идея. Те искали след прекратяването на карантината да притежават Земята. Ето защо те предали на някои от своите земни последователи част от своите зловещи практики.

И когато съберем всичко това на едно място, достигаме до някого, едно човешко същество, което притежавало информация, ресурси, способности, за да бъде нещо като висш жрец на тази тъмна част. Той е могъл да удължава живота си до стотици, а вероятно и хиляди години, в съюз с тези тъмни, демонични същности, с помощта на тези ужасни ритуали, където негови слуги принасяли в жертва невинни хора. Това е част от историята на тези тъмни вампири. Това не е нещо забавно, не е нещо, което виждаме на телевизията и във филмите. Това е нещо наистина невероятно грозно и злонамерено.

Това е историята на вампирите. По същото време са живели някои от тези кръвни фамилии, които били избрани от тези извънземни, за да бъдат носители на техните знания. Тези кръвни фамилии е трябвало в един момент да завладеят цялата планета. Някои от тях също участвали в тези вампирски ритуали, докато други не са участвали. Нека сега да превъртим лентата и достигнем до днешния ден.

Тези кръвни фамилии са скрити напълно зад кулисите. Може да си помислите за някого, който притежава голяма власт, например изпълнителен директор на голяма мултинационална компания, или президент на някоя страна, или религиозен лидер. Такива хора не представляват всъщност властта на този свят. Тези хора, когато е нужно, танцуват по музиката на тези, които притежават реалната власт. Истинските господари имат под себе си нива и нива от помощници, които предават и препредават техните нареждания. Всичко това е много сложно и сега не си струва да се впускаме в неговите подробности. Това, което е наистина важно да разберете, е, че с времето, в течение на последните хилядолетия, тези фамилии всъщност са воювали помежду си, за да контролират планетата. И една конкретна фамилия е била управлявана, през последните няколко хилядолетия, от един конкретен вампир. Той е поддържал живота си, в продължение на хиляди години, като е трупал все повече и повече власт, с помощта на всякакви инструменти и техники. Чрез тази фамилия той притежавал световната банкова система. Ако е имало нация, която той е искал да владее като ресурс, а тя е била под властта на друга фамилия, той е организирал война чрез държавата, или държавите, които е контролирал. Обявяването на война е винаги нещо хубаво, защото една страна във война винаги трябва за вземе назаем пари, за да захрани своята военна машина. Което, ако си притежател на парите в обръщение, те прави още по-силен. И след като спечелиш войната и завоюваш още една страна, ти въвеждаш там своята банкова система и завладяваш нейните ресурси. И така, непрекъснатата игра винаги се е свеждала до изграждането на империи.

Сега се намираме в наистина решаващ момент от световната история, в който една от тези фамилии, управлявана от този вампир, наречена „Фамилия на Червения щит”, притежава в голяма степен Западна Европа и Америка. Това са страните, членки на НАТО. И този вампир, това същество решило, че притежава достатъчно мощ, за да обяви война на останалите страни и по-специално на Русия. Това ще рече да постави начало на Трета световна война.

Нека сега да оставим и тази история настрана и да ви разкажа друга история,  която е доста странна и също доста шокираща. Има определени същества, предполагам, че бихте ги нарекли демонични същества, които мисля, че можем да наречем Марсони (Marsons), от Марс, бога на войната. Тези духовни същности са напълно откъснати от божественото. Те се хранят от страданията на хората. И когато има война, това за тях е като един голям пир. Ето защо те обичат войните, защото това ги прави силни. Те притежават определена интелигентност и определени способности, и от незапомнени времена се стараят да разпалват войни. Те са способни да предизвикват гнева у хората, като манипулират и двете страни на всеки конфликт, за да накарат хората наистина да желаят да воюват.  Едно човешко същество не би могло да им се противопостави, това е невъзможно. По някакъв начин обаче, ние не знаем как е станало това, този вампир е успял да установи контакт с тях и да ги ангажира с един контракт. Това е била взаимно изгодна сделка, защото той е искал война, за да увеличи своята власт, докато за марсоните войните са били добре дошли като източници на жизнена сила. Зная, че всичко това изглежда много странно, но това са фактите. Третата световна война е предстояла да бъде обявена, марсоните са очаквали да се насладят на пиршеството на своето съществуване, а този вампир е бил на път да пречупи гръбнака на тези, които е считал за свои врагове. Това за него е означавало още една стъпка към притежаването на света, чрез притежаваната от него кръвна фамилия. 

Но ето че някои неща започнали да се объркват. Вампирът бил изненадан от това, че Европейския съюз започнал да се разпада. Състоял се вотът за Брекзит. Сега… това не е нещо задължително лошо от човешка перспектива. Вие може да си мислите, че Великобритания не е трябвало да напуска, което може от политическа гледна точка и да е така. Има обаче една история, която се развива зад кулисите. Старият вампир искал една обединена Европа. Той всъщност искал да превърна Европа в една държава, с една армия. Той също искал след това да обедини Европа и Америка и да ги превърне в един инструмент за осъществяването на своя план. Тогава се случил Брекзит. Той трябвало да се справя с това. Не след дълго се провели и изборите в Америка, а той имал съвсем конкретен план за изхода от тези избори. Отново, вие може наистина да не харесвате президента Тръмп и може да имате всякакви отрицателни съображения спрямо него. Каквото и да мислите, аз нямам проблеми с това. Вашите мисли са си ваши мисли. Бих ви казал обаче едно нещо. Доналд Тръмп не бе това, което старият вампир желаеше като президент на САЩ, защото Тръмп е аутсайдер. Той никога не е бил предвиждан да бъде избран за президент на САЩ. Той трябваше да послужи за отвличате на общественото внимание, за объркване на гласовете, след което да спечели един от желаните за вампира кандидати. При това никой от кандидатите не бе наясно точно кому слугува. Те наричат това „Дълбоката държава” – някаква структура от хора, които дърпат конците зад кулисите. Това са много нива, докато се стигне до самия вампир, който се крие много, много надълбоко.

И така, нещата тръгнали в неправилната посока. Тогава старият вампир решил, че е време да се намеси. Той решил, че ако в Европа настъпи гражданска война с всички тези имигранти… Има определена културна несъвместимост между прииждащите имигранти и европейското население, което може лесно да бъде използвано за разпалване на гражданска война. И ако междувременно било възможно САЩ да обяви война на Русия, тогава всичко щяло да си дойде на мястото. Страхът и на американците, и на европейците щял да ги накара да изберат войната. Това щяло да обедини Европа и всичко е щяло да стане както трябва.

Случило се обаче нещо напълно безпрецедентно и неочаквано. Не мога да дам подробности, но един … „агент” от страна на Светлината, въплътен на Земята, поставил нещо, което мога да оприлича на психологичен капан. Този човек даже не разбирал напълно какво прави. … Той просто бил отвратен от това, което ставало по света, и имал способността да заложи един психологичен капан, в който попаднал този вампир. Всъщност тялото на този вампир било мъртво, макар и поддържано живо от тези демонични практики. И когато попаднал в капана, вампирът изпаднал в кома. А капанът щракнал в момента, в който вампирът издал заповед… мисълта преминала през мозъка му…: ” Трета световна война… нека да го направим!” Точно когато щял да издаде тази заповед, условно казано, вратите на този психологичен капан се затворили и той останал вътре. Нямам никаква представа за подробностите около всичко това, как точно се е случило, но важното е, че вампирът изпаднал в кома. В резултат на това, той престанал да поддържа контакт със своето тяло и напуснал Земята. И сега той е някъде надалече в духовните сфери.

Приятели, аз претупах историята, за да стигна до този момент. Да ви предам, че това променя абсолютно всичко. Този абсолютен господар на пионки, който е управлявал представлението зад кулисите в продължение на хи-ля-ди години и който е бил на път да контролира целия свят, е мъртъв. Макар че е бил близък на тази кръвна фамилия, той не е вярвал на никого. В живота на това същество не е имало прители и някакви обвързаности. Той е вярвал, че ако някога предаде своите познания на някое друго същество, то ще го убие. И най-вероятно е бил прав. Така той е оставал незаменим, защото единствен е знаел как да прави определени неща. Това означава, че когато умрял, не е оставил естествен наследник. Той е мислел, че ще живее вечно и ще притежава света като една своя империя. И така, след него никой не е наследил знанията за това, което той е правел. Съответно, всички фамилии, наред с Червените щитове, които той е бил привлякал под своя контрол, се нахвърлили едни срещу други. Изградената от него структура се срутила върху себе си. Вие всъщност може да видите това. Ако погледнете какво се случва в света на международната политика, може да видите тези вътрешни борби за контрол върху правителства, контрол върху ресурси. Вижте само тази борба на ляво срещу дясно в САЩ. При това нито левите са обединени, нито десните са обединени и всичко е един голям хаос. Европа няма представа накъде да върви. И това е, защото Дълбоката държава вече не е обединена и няма една посока. Също така изведнъж, марсоните се оказват без контрол. Вие може би забелязвате, независимо от политическата си ориентация, че хората от противниковата страна като че ли са полудели. Хората стават наистина екстремисти. Вижте расовите напрежения, религиозните напрежения… това е навсякъде. Като че ли светът направо е полудял. И за това има причина. Марсоните са изгубили своята посока. Те вече не знаят какво да правят и просто жилят всеки открит нерв, когото могат да открият. Те разгневяват всеки, когото могат, причиняват всяко възможно разделение, защото не знаят как да правят това, което е правил старият вампир, не знаят как да започнат Третата световна война, покрай която толкова са се облизвали. Така че те причиняват всички възможни злини, на които са способни. Проблемът при тях е, че нямат собствен източник на енергия. Те използват своите запаси от енергия, за да предизвикват хаос. Ето защо, ако Третата световна война не се случи, те ще започнат да губят енергия и предполагам, че ще започнат да се смаляват, да отслабват и да се връщат към състоянието, в което би трябвало да бъдат, ако не е бил този вампир – малки енергии, причиняващи малки, не особено значителни злини. Зад тях всъщност стои едно древно предназначение – да се възползват от възникнали конфликти, от източници на отрицателна енергия, но не и да организират и причиняват възникването на такава енергия. И така, нещата са излезли напълно извън контрол.

И ето ни сега… Аз самият не мога да повярвам в тази налудничава информация, която ви поднасям, но ето ни сега, в това състояние, когато случващото се преди, вече не се случва. Всички планове, които предполагам, че агентите на Светлината са имали, за да се изправят срещу този вампир, стават излишни. И сега какво? Сега ние можем да преустановим бурята и да поставим началото на един нов век. И очевидно не трябва да позволяваме една Трета световна война.

И така, това, което аз ще правя, е да обучавам хората как да лекуват своята психика. Това е, което аз мога да правя. Не казвам, че вие трябва да поемете по този път заедно с мен, но аз ви каня да го направите. Аз ще уча хората как да излекуват психиката си, защото ако психиката ви не е излекувана, вие не сте в състояние да помагате на другите. Ако имате наранявания в съзнанието си, това са места, в които може да бъдете провокирани от марсоните. Това са болезнени места, които могат да ви накарат да се вбесите от това, което става по света. Например, може наистина да се разгневите от това, което президентът Тръмп е написал в Туитър, или ако сте негов привърженик, може да се рязярите от това, което правят левите. Или ако слабото ви място е свързано с расизма, вие забелязвате всички тези изблици на расизъм и това ви вбесява. Вие ще се окажете уязвими по отношение на всяко ваше слабо място и вие ще искате да нараните, да убиете тези хора от другата страна. Така че е нужно първо да излекувате себе си.

Аз съм лекувал хора и съм помагал на хора. Това е просто моята дарба и това е, което правя. Мога да помогна на хората да се излекуват, за да станат по-малко податливи на отрицателни влияния. Вчера получих конкретна информация от Адаму какво действително можем да направим относно тези марсони. Става дума за една конкретна техника на организиране на кръгове от хора, които да  изграждат защита срещу марсоните. Аз имам желание да обикалям по света и да уча хората как да правят това – как да лекуват себе си и как да се организират в такива кръгове.

Разбира се, няма случайни съвпадения. Преди известно време бях планирал да посетя САЩ и ще го направя през септември (2018). Дотогава остават още няколко седмици. През септември ще бъда на Хаваите и искам също да прекарам известно време на някои други места в САЩ. Надявам се да се срещна с някои от вас и да предам на някои хора част от това, което зная и мога. Ще преподавам как да интегрирате душата си, как да я излекувате и как могат да бъдат създавани тези зони, свободни от марсоните, тези свободни вътрешни пространства. Може би също така, ще мога да се срещна с някои от вас в Лос Анджелис, или през няколкото дни, в които ще бъда в Ню Йорк. Не зная какво ще мога да направя за това кратко време. Следващата година ще посетя Европа. И след това ще видим къде ще отида. Вие не трябва да правите това заедно с мен, но аз ви каня още сега да се ангажирате със своята лечебна практика, да осъзнаете къде са слабите ви места и… да бъдете агенти на любовта в тези бурни времена. Нещата се променят бързо. Прозорецът на новите времеви линии се отваря и ние трябва да се възползваме. Аз ще подавам допълнителна информация. Вероятно и Адаму ще разговая директно с вас в бъдеще. Така че стойте „на линия”. Моята покана към вас е да се абонирате за моя бюлетин, ако вече не сте го направили. Аз ви каня да станете част от всичко това. Аз ще споделям с вас това, което мога. Сигурен съм, че по света има много други лечители, които също могат да ви бъдат полезни. За нас е време да станем част от промяната, която винаги сме желали. Време е да поведем промяната в името на любовта и Единството и свързаността, защото най-голямата пречка за постигането на това вече е била премахната.

Е, това бе всичко засега. Пфю! Оказа се, че не било толкова трудно. Ако имате въпроси или коментари, моля посетете моя уебсайт и ми пишете, за да зная какво мислите и каква информация ви е нужна, за да се придвижвате напред. И така, до следващия път.

Аз съм Зингдад, довиждане!