Законът за Единството и Тайната космическа програма: Последици от ченълинга – 87-ми епизод, 24-ти януари, 2017 г., Кори Гууд и Дейвид Уилкок

(с) Превод АТИ, 2017 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. В този епизод ще се занимаем с отрицателно настроените групи извънземни и тяхното влияние върху ченълинга.

И така, Кори, добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: През годините сме виждали много хора, които или се оказват фалшиви свидетели, или твърдят, че имат някакви ченълинг преживявания. Какъв е твоят опит с болшинството от тези хора, които се изявяват в Интернет, по отношение истинността на това, което казват?

КГ: Повечето от това са неща, които не съответстват на моите преживявания, ако трябва да се изразя учтиво.

ДУ: Би ли казал, също така, че много от тези хора същевременно се изявяват като култови герои по начина, по който се представят, и по начина, по който техните последователи се отнасят към материалите им? image001КГ: Да, това е един от основните проблеми, ето защо Тиър-Ер каза, че те повече не използват този тип комуникация, поради изкривяванията, които внася егото на такива хора.

Хората започват да се изживяват като Христос, започват да се чувстват като спасители на човечеството. Те поднасят информация, която ще спаси света. Започват да се надуват и да имат тези грандиозни идеи относно себе си.

ДУ: Всъщност някои индивиди провеждат положителен, полезен ченълинг. Аз съм изследвал сънищата си всяка сутрин от 21-ви септември, 1992 г. насам. И след ноември 1996 г. започнах да осъществявам телепатична комуникация, като използвах протоколите на виждане от разстояние. Започнах да получавам доста значими предсказания за бъдещето, всякакви много точни неща, които съответстваха на реалността.

Така че нека се съгласим, че не всеки случай на ченълинг е нещо лошо и че той може да допринася полза, както в случаите с Едгар Кейси, или със Закона за Единството, или с книгите на Сет. Някои хора притежават такива умения и могат да ги прилагат добре.

КГ: Точно така, съгласен съм. Сигурен съм, че случаят е такъв. Просто Сините авиани, тези от Съюза на Сферичните същества, ми казаха, че вече не използват този вид комуникация поради всички изкривявания, за които стана дума.

ДУ: Също така, просто за да го документираме тук, защото не мисля, че това е било заявявано в това предаване, ти ми каза в частен разговор, че едно от нещата, които Сферичните същества или Сините авиани са ти казали, е, че те също така са комуникирали с мен.

КГ: Точно така.

ДУ: И че това е било нещо, което се е случвало с мен от доста време.

КГ: Правилно.

ДУ: О кей. Значи ти можеш да потвърдиш, че Законът за Единството и Сините авиани изглежда че са един и същи източник? Те вече са ти го казали.

КГ: Да, но те ме предупредиха относно Закона за Единството, че той не е предназначен да служи за Библия или нещо, с което трябва да заспиваш под възглавницата си. Той е предназначен да служи като указател, за да подпомогне развитието на съзнанието ни, което е общата ни цел.

Те казаха, че прекалено много хора са го превърнали в религия.

ДУ: Бих се съгласил с теб, в смисъл че в текста има много нарочно оставени пропуски, които човек наистина трябва да запълни сам. Така че е добре винаги да мислим самостоятелно, да съпоставяме различни източници и да разчитаме на собствената си преценка, вместо да следваме сляпо текста и да казваме: „Това е истината и в тази книга е казано всичко”.

КГ: Точно така. Защото в крайна сметка книгата преминава през всички тези персонални изкривявания, след което става част от нашите вярвания и убеждения.

ДУ: Съгласен съм.

КГ: Така че всички ние имаме тези лични изкривявания, които влияят на информацията.

ДУ: Добре. След всички тези уговорки относно моя собствен ченълинг и това че те са ти казали, че съм получавал информация от тях, можем да кажем, че това не е отрицателен пример за ченълинг. Значи това може да става по правилен начин. Тук обаче ще стане дума как в много от случаите хората не получават точна информация. И така, нека да се върнем към текста.

ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪТРЕШНИ НИВА

12.14 Има много така наречени вътрешни нива, които са отрицателно ориентирани. Те са под формата на вътрешни учители или гидове. Те също така са притежатели на определени душú, които преследват това изкривяване в служба на себе си.

ДУ: Когато те говорят за вътрешни нива, те имат предвид Вътрешната Земя. Ти запознат ли си със съществуването на групи хора във Вътрешната Земя, които обладават душите на хора от повърхността, които са илюминати или отрицателно ориентиран тип хора?

КГ: Да, във Вътрешната Земя съществуват както положителни, така и отрицателно ориентирани групи. Също както при Аншар, когато се разхождах в тяхната библиотека, аз видях тези столове във формата на черупка на яйце, които висяха във въздуха и в които седяха хора в състояние подобно на медитация. Те се свързваха с хора от повърхността, за да предават мъдрост и идеи, които не бяха техни собствени.

ДУ: Точно така. Така че същото могат да извършват и отрицателно настроените групи, които се намират там?

КГ: Абсолютно.

ДУ: О кей. И точно това е, което се казва тук. И сега достигаме до наистина важните неща.

СМЕСЕН ЧЕНЪЛИНГ

12.15 Въпрос: Възможно ли е едно същество тук на Земята да бъде толкова объркано, че докато провежда ченълинг, да се свързва както с Конфедерацията, така и с групите на Орион,?

ДУ: И виж какво казват.

Ра: … Напълно е възможно този, който провежда ченълинга, както вие наричате тази услуга, да получава както положителни, така и отрицателни комуникации.

КГ: И такива хора не могат да различат едното от другото. Те ще бъдат сигурни, че всичко идва от това доброжелателно настроено същество, на което те вярват, след което се появява измамното същество, което по сходен начин предава изкривена информация.

ДУ: Кори, това е нещо, което мисля, че е твърде важно, защото има прекалено много хора, които съм виждал онлайн, които приемат, че ако някаква част от информацията на медиума е доказуема, или че ако той направи някакво предсказание, което се окаже вярно, това решава окончателно въпроса за достоверността на всичко останало. Печатът за достоверност е положен и толкова.

Според това обаче, което ти казваш и което е също така заявено в Закона за Единството, някой може да получи информация, която съдържа едновременно както точни данни, така и неверни данни.

КГ: Получава се така, че ти имаш контакт с едно добронамерено същество, след което едно от тези отрицателно настроени същества се промъква по средата на комуникацията и изкривява информацията, или предава друга изкривена информация.

ДУ: Ти може би не знаеш това, но ако се върнем към цялата тази история с Едгар Кейси, който разбира се, ако някой не знае, е провел 14,000 сеанса в състояние на дълбок транс, той не е знаел какво изрича в това си състояние, но в същото време е можел да поставя медицински диагнози на хората и да предписва правилни лечения.

Информацията на Кейси е била считана за нещо свещено от неговите последователи. В същото време, ако изследваш казаното от него, самият Кейси се е ядосвал на своите врагове, което е позволявало на едно отрицателно настроено същество, нарекло себе си Халалиел, да се появява. И Халаилел е заявил, че Калифорния ще потъне в океана през 1998 г., което не се е случило.

КГ: Ако станеш цинично настроен към живота, ако станеш подозрителен, ако се почувстваш уязвим по някакъв начин, тогава ти определено откриваш себе си за чуждо влияние, особено ако станеш самонадеян и престанеш да проверяваш духовете и постъпващата информация.

ДУ: Сферичните същества предупредили ли са те, че това може да се случи и с теб – че ако станеш прекалено отрицателно настроен, можеш да поканиш отрицателно настроени същества, които да ти повлияят?

КГ: Определено да. Аз бих могъл, както ти казваш, със своите мисли и действия да упълномощя намесата на отрицателни същества.

ДУ: Тогава какви са някои от съветите, които си получил за това как да се предпазваш в такива случаи?

КГ: Да правя много медитации и да изучавам опасностите от гнева и ревността, и от всички тези различни отрицателни неща, и това, което те причиняват.

ДУ: Добре. Нека да се върнем към нашия текст. Сега ще видиш какво се случва, когато някой започне да получава положителни и отрицателни комуникации. Отговорът е много интересен. Той се връзва с това, което казахме.

Ако съществото в основата на своето объркване е ориентирано към услуга в полза на другите, то ще започне да получава съобщения за предстояща гибел.

ДУ: Нали това е интересно? Когато разгледаме едно множество от медиуми, те получават преобладаващо положителни послания. В същото време се промъква това чувство на страх и те започват да си мислят за разместване на полюсите, или че икономиката ще се срине, или че предстои някакво нашествие на (отрицателно настроени) извънземни. 

И тук се казва, че това всъщност е функция на установения отрицателен контакт.

КГ: Също така, ние сме се запитвали преди защо те биха направили това? Ами те се опитват да повлияят на масовото ни съзнание, при силата, която то притежава, нашата съвместна съзидателна сила, за да проявим съдържанието на тези гибелно ориентирани предвиждания … В много случаи се получава едно самоизпълняващо се предсказание.

ДУ: Даже и когато някой е наистина небалансиран в своя живот, когато става дума за хора, които бихме описали в най-незавидни термини, даже и при тях съзнанието има този много силен ефект.

КГ: Абсолютно. Всяко едно съзнание във всяко човешко същество притежава същата съзидателна мощ.

ДУ: Тогава дали тези същества също така са ти обяснили, че независимо за какъв човек става дума, всеки един живот е ценен и подлежи на спасение и може потенциално да бъде трансформиран в нещо удивително добро?

КГ: Абсолютно. Всички наши деформации могат да бъдат преодолени с мъдрост и знание.

ДУ: Добре. Нека продължим, защото тук има още много интересни неща за изследване.

Ако съществото в основата на комплекса на битието е ориентирано към услуга на себе си, то кръстоносците, които в такъв случай не намират за наложително да лъжат, просто предават присъщата за тях философия.

ДУ: Тук става дума за тези хора от престъпните групировки, които всъщност получават директна телепатична комуникация. Ти срещал ли си случаи, в които такива хора получават телепатична комуникация от демонични видове присъствия?

КГ: О, да. Определено да.

ДУ: Какво би се случвало в такива случаи?

КГ: Предполагам, че става дума … не бих искал да използвам думата „ченълинг” на демоничната страна, но те изпълняват церемонии. В много случаи става дума за кръвопролития, сексуална магия и подобни неща, за да могат да изпаднат в състояние, при което могат да комуникират с тези отрицателни същества.

ДУ: Точно така. Така че може да има група хора, която използва едно лице като медиум …

КГ: Правилно.

ДУ: … И така отварят канала за комуникация.

Много така наречени контакти сред ваши хора са били объркани и саморазрушителни, защото медиумите са били ориентирани в служба на другите, но в желанието си да помогнат, са били открити за лъжливата информация на кръстоносците, които впоследствие са могли да неутрализират ефективността на медиума.

ДУ: Така че можеш да видиш защо това е от абсолютно решаващо значение. Ние получаваме много коментари, много въпроси, особено такива отправени към теб, и хората казват: „Защо той не може да заснеме Сините авиани, когато го отвеждат? Защо не може да филмира кораба, кацнал в задния му двор?”

И това, което се казва тук, е, че това е израз на желанието за доказателство. Това е една много интересна тема, защото в Закона за Единството непрекъснато се говори относно първото изкривяване, свързано със свободната воля. Свободната воля е нещо толкова важно.

Какво би се случило, ако те ни дадяха доказателства? Ако тези по-висши същества ни дадяха абсолютно доказателство за съществуването си, какво би се случило?

КГ: Болшинството от нас ще се поддадат на своето програмиране да боготворят и ще паднат на колене. Проблемът, пред който те са изправени, е, че вече има хиляди и хиляди хора, които изпадат в състояние на медитация и търсят контакт със Сините авиани и ги молят за същите неща, за които християните се молят, когато падат на колене.

Това е едно от основните неща, които те искаха да избегнат в началото на контактите си с мен – създаването на някакъв вид поклонничество или религия, свързана с тях.

ДУ: Каква според теб е ползата от това, че в този материал на читателя не се предлага никакво абсолютно доказателство?

КГ: Тези същества не желаят да дойдат тук, да се появят пред нас, да разперят ръце и да кажат: „Ето ни; хайде сега се променете.” Цялата им мисия се състои в това да повлияят на съзнанието ни така, че ние сами да се променим

ДУ: Точно така.

КГ: Защото те са вече кармично обвързани с нас поради това, че са се опитали да се намесят в миналото ни, за да ни помогнат да се променим, но в крайна сметка само са влошили нещата.

ДУ: Оказва се, че когато не получиш абсолютно доказателство, но в същото време имаш убедителни улики, това те вдъхновява да продължиш да търсиш. Това изостря глада на хората за знание.

КГ: Това трябва да се случи ей тук горе (посочва главата си), а не долу (посочва корема си).

ДУ: Точно така. Ето защо трябва да избягваме желанието си да доказваме всяко едно нещо. Ние по някакъв начин получаваме субективни доказателства и това също е важно.

Ти спомена, че Сините авиани контактуват индивидуално с някои хора.

image002КГ: Имам предвид количеството и-мейли, които получавам точно сега от хора, които са ме открили около седмица, преди една Синя сфера или синьо кълбо да се е появило в дома им, да се е разходило из него, след което да си е отишло – лекари, адвокати, медицински сестри и какви ли още не.

ДУ: Разбирам.

КГ: И аз получавам много и-мейли от този тип хора. Тези обаждания зачестяват, както и ми бяха казали, че ще се случи.

ДУ: Също така, бих казал, че някои хора получават един такъв контакт, след което искат да има и още един, и още, но нищо не се случва. Тогава каква е ползата?

КГ: Причината нищо повече да не се случва е, че те вече са получили всичко, от което са имали нужда. Голяма част от информацията бива заложена в подсъзнанието им или във Висшия им разум и те трябва да свършат сами останалото, така че бавно да започнат да  получават достъп до тази информация.

ДУ: Много интересно. Добре, тогава нека продължим.

СЪЩЕСТВА С ПО-СЛАБ УМ

53.16 Най-типичният подход на съществата от Орион е да изберат едно така наречено същество с по-слаб ум, което е предразположено да приеме по-голяма част от философията на Орион. Ограничен брой същества от Орион са били призовавани от по-високо поляризирани отрицателни същества от вашия пространствено времеви център.

ДУ: Когато той казва тук „същество с по-слаб ум”, изглежда че има предвид някого, който задължително няма силни убеждения и е по-податлив на нови идеи. Това са хора, които ако чуят глас, който да им говори в главите им, биха казали: „Това трябва да е гласът на Бог и всичко, което чувам, е истина”.

Би ли казал, че това е начинът, по който действа „божия глас”?

КГ: Абсолютно. Това е … ние сме описали това в предишни епизоди.

ДУ: Има ли хора с по-силни убеждения, при които технологията на „божия глас” няма да се окаже толкова успешна?

КГ: Има хора с по-слаба воля, които са по-податливи.

ДУ: Интересно. Значи когато човек има по-силна воля, това няма да действа толкова добре.

КГ: Да, така е. Един човек с по-силна воля ще си зададе въпрос какво се случва и няма просто да си каже: „О, божичко, винаги съм искал да установя контакт с друго същество и ето че това се случва, така че това трябва да е нещо добро.”

ДУ: Много интересно. Добре, нека продължим.

В този случай те споделят информацията си със силно отрицателно ориентирани хора от земята, по начина, по който правим ние сега.

Така че това е точно ситуацията, свързана с престъпните групировки. И те обичат да правят това непрекъснато. Ето какво се казва по-нататък:

Обаче това представлява риск за съществата от Орион, поради вибрационната честота, с която поддаващите се на влияние същества от планетата се опитват да установяват своите отрицателно настроени контакти със съществата от Орион. Тази борба за надмощие, ако се окаже изгубена, нанася вреда на поляритета на групата на Орион.

ДУ: Интересно ми е дали твоят опит в този подземен свят показва, че хората от престъпните групировки могат всъщност да накарат тези демонични духове да направят някои неща вместо тях.

КГ: Абсолютно. Те използват методи за контрол върху ума, както и вселяване, за да контролират и манипулират хората. Как мислиш, че карат тези отрицателни същества да правят определени неща? Те използват черна магия и ритуали.

ДУ: Така че едно същество може да се окаже в капана на законите на вселената и да бъде принудено да прави неща, които не желае.

КГ: Правилно. И много от тези същества предполагаме, че идват от това място, наречено Външна сфера. Те са тук, но това не е естествената им среда. Те са тук и създават проблеми, но също така са уязвими от капаните на тази среда.

ДУ: Точно така. Така че, отново: удивително е колко добре казаното в Закона за Единството съвпада с наученото от теб от този много тъмен свят. Аналогично, един погрешен контакт на тези от Орион с високо поляризирани положителни същества, може да внесе хаос сред групите на Орион, освен ако тези кръстоносци са в състояние да не поляризират съществата, осъществили погрешните контакти.

ДУ: Мисля, че това тук е един наистина доста интересен ключов момент, защото … например ние говорихме твърде много извън камерата за странните отрицателни поздравления, които се случиха и на двама ни, казано в термините на Закон за Единството, като под „отрицателни поздравления” имам предвид случилите се странни, лоши намеси.

Така например, всеки път когато дойдем тук, за да заснемаме епизоди от това предаване, изглежда че се случват странни, окултни неща. В повечето случаи обаче те се проявяват чрез други хора. Ние не получаваме удара директно, а това става с хора, които контактуват с нас, които се оказват по-податливи. Те могат да бъдат насочени да се държат по отрицателен начин.

КГ: Така е. Ако имаш като набелязана цел човек, който е започнал да променя живота си така, че е престанал да се държи по отрицателен начин, който да предизвика атаки, те трябва да използват хората около него, които са по-податливи.

ДУ: Интересното, което се казва в Закона за Единството, е, че ако едно отрицателно същество се опита да контактува директно с теб или с мен – и аз използвам нашия пример, защото за него можем да говорим свободно – и ние работим възможно най-здраво, когато работим на това ниво, ако тези същества действително се опитат да атакуват директно моята глава или твоята глава, и да извлекат директно някаква отрицателна емоция от нас, това няма да може да се случи и те ще понесат невероятни поражения.

Те всъщност ще загубят много енергия, ако се опитат да извлекат енергия от нас и не успеят. Би ли се съгласил с това?

КГ: Бих искал да отговоря с „както горе, така и долу”. Искам да кажа, при една военна операция, ако изразходваш много ресурси за постигането на дадена цел и не успееш, ти се оказваш в много слаба позиция. Ти си изгубил всичко.

ДУ: Това е вярно и аз мисля, че също така е интересно да подчертаем, че Законът за Единството описва протокола за отблъскване на отрицателни поздравления, и той се свежда на първо място до това да имаш силна, здравословна защита, т.е. да не позволяваш това да се случи, и на второ място да не се гневиш.

Ти осъзнаваш, че тук ти си сам. Има само едно същество във вселената, едно съзнание и това същество представлява част от теб, която е отрицателна и объркана, и ти можеш да обичаш това същество, както обичаш частта от себе си, която е твоя сянка. Така че ти не я мразиш.

И аз съм чувал това от други. Един от моите свидетели, който всъщност е работил за престъпните групировки, ми каза, че ако достатъчно хора на Земята се смеят и се чувстват щастливи даже само един ден, отрицателното ще бъде напълно заличено. Ти би ли се съгласил с това?

КГ: Да.

ДУ: Така че това е превантивният протокол. Ключът е в положителното, което таим в себе си, защото в крайна сметка това е една духовна война.

КГ: Така е. Това е една война на съзнанието и на духовността.

ДУ: Разбира се. Сега нека продължим, защото тук има наистина добри неща.

Почти не се е чуло да има такива случаи.

ДУ: Значи е много, много рядко едно отрицателно същество да може да извлече отрицателна енергия от достатъчно положително настроено лице, защото ако успее да го направи, то пораженията, които ще понесе, ще бъдат доста големи.

КГ: Правилно. Ти няма да планираш провеждането на мисия, която знаеш, че ще се провали.

ДУ: Точно така.

Следователно, групата на Орион предпочита да установява физически контакт само със същества със слаб ум.

ДУ: Това вече го обсъдихме. Ето още нещо интересно.

ОРИОН СА ПРЕДИМНО ОТ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ПЛЪТНОСТ

12.16 Въпрос: Болшинството от тези кръстоносци от четвърта категория плътност ли са?

Ра: … Болшинството са от четвърта категория плътност.

ДУ: И виж това тук:

МАСОВИ ПРИЗЕМЯВАНИЯ

16.8 Ако Конфедерацията кацне на Земята, те биха били приети за богове, биха нарушили Закона за свободната воля и така биха намалили своята поляризация в служба на другите.

КГ: Това е абсолютна вярно.

ДУ: Правилно. Виж сега това.

Предполагам, че същото би се случило и при приземяване на групата на Орион.

ДУ: Ето и въпросът:

Как това масово приземяване би се отразило на тяхната поляризация в служба на другите, ако те успеят да се приземят и бъдат приети за богове?

ДУ: И отговорът е много интересен.

РА: … В случай на масово приземяване на групата на Орион, ефектът върху поляризацията им ще се ориентира силно в услуга на себе си, точно противоположно на предишната възможност, която спомена.

ДУ: Ето и следващия въпрос:

16.9 Въпрос: Ако групата на Орион бяха успели да кацнат, това би ли усилило тяхната отрицателна поляризация? Искам да кажа, по-добре ли е за тях да работят зад сцената и да използват наемници, така да се каже, от нашата планета, при което тези хора от нашата планета биха действали стриктно в услуга на себе си, по силата на своята свободна воля?

ДУ: Вместо да използват една такава открита масова демонстрация. Виж какъв е отговорът.

КГ: Те са го правили преди.

ДУ: Е, те са го правили преди, но ето обяснението им:

ДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ НАС

Ра: … Първият случай на действие зад сцената е бил, така да се каже, по-благоприятен за групата на Орион. В този случай той не е нарушил Закона за Единството чрез приземяване и по този начин е бил свързан с действие от страна на живеещите на тази планета.

Във втория случай едно масово приземяване би предизвикало загуба на поляризация поради нарушаване свободната воля на планетата.

ДУ: Аз намирам това за много интересно. Всички мислят, че ако има една инвазия на извънземни, това би било много по-лошо от случващото се в момента. Обаче това, което те всъщност казват, е, че за нас е най-зле това, което вече се случва, което е, че те работят зад сцената.

Те си правят открита реклама. Те слагат всевиждащото око на пирамидата върху доларовата банкнота. Ние никога действително не знаем, че те съществуват, но всички някак се тревожат, че е възможно да има чудовище под кревата, без да получаваме истинско доказателство за това и това всъщност им позволява да постигат повече, отколкото при един сценарий на масова инвазия. Това не е ли интересно?

КГ: Ние можем да си представим това с един по-земен сценарий. Какво ще стане, ако има една страна, с която не бихме искали да влезем пряко във война? Ние ще постигнем повече резултати, ако проникнем в тях като използваме своето разузнаване. И ние сме правили това многократно, използвайки такива методи.

ДУ: Разбира се.

КГ: Ако сме се появили на танкове и така нататък, хората може да се мобилизират и да се изправят заедно срещу нас. Така че това не е най-добрият начин да причиним смяна на режима. Същото е и с тези същества. Те са постъпили по този начин с много планети и знаят как да го направят. Те знаят как да отидат и да манипулират от разстояние.

ДУ: Мислиш ли също така, че много от хората, които работят в тези силно раздробени тайни програми, вероятно не биха изпълнявали своите задължения и че голяма част от инфраструктурата, която отрицателно настроените използват, не би съществувала, ако тези хора знаеха в действителност, че работят за рептилите, които буквално изглеждат като библейския сатана?

КГ: Абсолютно не биха го правили. В болшинството случаи, хората, които работят в тези програми, са положителни хора. Те мислят, че изобретяват неща, които ще помогнат на планетата и на нейното опазване. Това е, което им е било казано. Това са указанията, които са получили. Така че те влагат положителна енергия в това, което приемат за положителен резултат, но те са заблуждавани.

ДУ: Друг интересен момент, който отчасти засегнах, е, че Законът за свободната воля, за който се говори в Закона за Единството, изисква от лошите да ни информират за това, което правят.

Той изисква от тях действително да рекламират действията си непрекъснато – чрез телевизионни програми, радио програми, чрез хора, които всъщност са свидетели и които разкриват какво се случва. И след това ние обръщаме гръб на всичко това и казваме: „О, това е просто измислица. Това е просто фантазия.”

Защо мислиш, че идеята за „скриването” на нещата на всеобщ показ е такава важна част от дневния ред на лошите?

КГ: Вместо да се появят и да тъпчат с ботуши земята, те могат да ни манипулират да използваме своето съзидателно съзнание за създаване на ситуации, които те желаят.

ДУ: Абсолютно съм съгласен с това. И бих искал да благодаря на всички, които ни гледат, за това, че сте част от Гая и че сте се абонирали за тези предавания, защото това е част от едно движение на масите. Ние не сме официална медия и се нуждаем от вашата подкрепа, за да продължим напред.

Така че молим, съобщете на своите приятели за нас. Разпространете информацията сред хора, които са с будно съзнание, и заедно ние можем да изведем това до успешен край.

И така, това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и заедно с Кори Гууд благодарим за участието ви.