Кори Гууд и Дейвид Уилкок 25-ти ЕПИЗОД, м. декември, 2015 г.

ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ НА СЛЪНЦЕТО

(С) 2016 Превод АТИ

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок. Ние интервюираме Кори Гууд. За последно говорихме за разработването на нашата Слънчева система от военнопромишления комплекс и групата, върху която бяхме фокусирали вниманието си, бе фирмите изпълнители на военни поръчки, които са се слели с германците под наименованието Междупланетен корпоративен конгломерат, или МКК. Сега Кори Гууд ще ни разкаже повече за МКК. Благодаря ти за участието в това предаване.

Кори Гууд: И аз благодаря.

ДУ: В предишния епизод говорихме за това, че когато МКК е разширил дейността си в Слънчевата система, те са започнали минни операции на различни луни. Каза, че една от областите, към които са проявявали особен интерес, са били луните около Юпитер, както и тези около Уран. Каза също, че в определен смисъл, Сатурн е бил забранена област. Преди съм разговарял с теб също така за съществата, заселили се на тъмната страна на Луната. И ти каза, че това са представители на Супер федерацията, но че Марс е някак отделна, самостоятелна територия.

КГ: На Луната има смесица от хора на Супер федерацията и същества от Съюза на Драко – най-различни типове, много от които не се обичат взаимно. Нека обаче стане ясно, че това е една много стриктна дипломатическа зона, където отделните групи, които са воювали помежду си с хилядолетия, живеят само на няколко километра едни от други в абсолютен мир.

ДУ: Разбира се. Ти каза също така, че много от хората, които живеят на Луната, не живеят на Марс.

КГ: Правилно.

ДУ: И че Марс е една отделна територия. Има ли връзка между обитателите на Луната, обитателите на Марс и обитателите на луните на Сатурн, които описваш? Или всички са различни?

КГ: Има доста големи различия. Това, което описах като Съвет на Супер федерацията, е една Супер федерация съставена от други федерации, съвети и различни организации и групи.

ДУ: Оттук и думата „Супер”.

КГ: Това е нещо като гигантска ООН от всички тези федерации, конфедерации, съвети, които се срещат заедно. Има и 40 групи и още 20 групи, които се появяват често, но не през всичкото време. Тези групи приличат повече на хора. И техните бази изглежда са основно на обратната страна на Луната и на луните на някои от газовите гиганти, особено Сатурн, доколкото има области около определени луни на Юпитер и Сатурн, до които на нашите кораби е абсолютно забранено да се приближават. И това е в собствената ни Слънчева система. Тези области са извън нашия обсег.

ДУ: Под „наши кораби” имаш предвид корабите на Слънчева стража?

КГ: Имам предвид всички кораби на МКК. На никой от земните космически кораби не бе позволено да се приближава на определено разстояние от тези луни.

ДУ: Джейкъб, моят (друг) свидетел от Тайната космическа програма, когото споменах преди, ми каза, че във вътрешността си някои от тези луни имат определена геодезична форма, да речем додекаедър, с дървета и обитаема земя и че са напълно кухи. И там вътре можеш да летиш с кораба си и всичко изглежда почти като един приказен рай. Мислиш ли, че някои от тези луни на Сатурн изглеждат отвътре по този начин?

КГ: Ъ-хъ.

ДУ: Ти самият срещал ли си такава информация?

КГ: Да.

ДУ: Наистина?

КГ: Срещал съм и информация, която не искам да споменавам. Всичко това е толкова невероятно, но нашата Луна е също така едно изкуствено тяло.

ДУ: Това е нещо, което са ми казвали почти всички, запознати с Тайната космическа програма.

КГ: Луната се намира в застопорена орбита по отношение на Земята, с нещо като специална лъчева технология и те са установили, че има едно енергийно поле между нея и вътрешността на Земята. Луната изменя положението си само като се отдалечава от Земята няколко сантиметра на определен брой години, или нещо подобно.

ДУ: Искаш да кажеш, че това не е нормално за една луна.

КГ: Абсолютно не е. Плътността на Земята и гравитационното влияние, което има във време-пространството, създават торсионно поле чрез своето въртене и изкривяване на време-пространството. Те не са достатъчни, за да задържат тяло с плътността, която учените са установили, че Луната притежава. И тъй като Земята се върти, тя би трябвало да причинява въртене и на Луната.

ДУ: О, уха.

КГ: Но Луната е застопорена и не се върти. Тя е фиксирана прекалено близко до Земята и не е нещо, което Земята би трябвало да е привлякла в своя орбита. Нито един от научните модели не е доказал това, че тя е откъснала се някога част от Земята. Тя е станала спътник на Земята преди около 500,000 години.

ДУ: Същото, което са ми казали и всички други свидетели.

КГ: Това е, което казва документацията.

ДУ: И ти си запознат с … Аз ти казах това по телефона – нещо, което ми взе акъла. Аз споменах „Брилянтни камъчета” (Brilliant Pebbles).

КГ: Да, операция „Брилянтни камъчета”, с проследяване обратно във времето. На Земята използват непрекъснато същата програма в криминалистиката. В Астероидния пояс обаче, след като са картографирали всички астероиди и техните траектории, са могли да обърнат картината много стотици хиляди години назад във времето.

ДУ: Съвсем наскоро получихме фотографии на Плутон, изпратени до Земята за първи път. Плутон е доста отдалечен от нас. След това имаме Облакът на Оорт. Има ли нещо подобно в Облака на Оорт, докъдето те са успели да достигнат и да установят минни съоръжения и колонии?

КГ: В Облака на Оорт има много изненади.

ДУ: Наистина?

КГ: Плутон също така е много интересна планета, сама за себе си. Тя има една много странна орбита. Нейната орбита е на съвсем различна плоскост от орбитите на останалите планети.

ДУ: Да, Плутон е на елипсовидна орбита ей така, докато всички останали са ей така. (показва с ръце) Това е вярно.

КГ: И това има нещо общо с неговата бинарна система. В Облака на Оорт има други планети с размерите на Плутон.

ДУ: За които просто не са ни казали.

КГ: Точно така.

ДУ: Уха. Има ли също така повече неща, оставени от Древната раса основатели, които МКК са успели да открият, да херметизират и използват за своите колонии?

КГ: Те са открили останки от Древната раса основатели навсякъде. В Облака на Оорт … искам да кажа навсякъде. МКК са отишли извън Облака на Оорт и също така са установили бази на планетоиди извън него.

ДУ: Досега всичко, за което сме говорили, се намира в нашата Слънчева система. МКК срещали ли са проблеми да напуснат Слънчевата система? Ходили ли са някъде другаде? Открили ли са нещо друго?

КГ: Да, те са пътували до няколко други слънчеви системи.

ДУ: Наистина?

КГ: Има две групи, които работят доста извън Слънчевата система. Една от тях е тази група от типа на ООН, тайната космическа програма на Лигата на нациите.

ДУ: Ние ги наричаме Глобална галактическа лига на нациите.

КГ: Глобална галактическа лига на нациите. Те са работили почти изключително извън Слънчевата система, както и Черната флотилия, която е изключително високо развита (в технологично отношение), войнолюбива тайна космическа флотилия. Тя работи редом със Съюза на Драко, лети извън Слънчевата система и подпомага Драко във военните им действия.

ДУ: О кей. Любопитен съм дали МКК са колонизирали извън Слънчевата система, независимо от Глобалната галактическа лига на нациите. Има ли материали, които те да са открили извън нашата Слънчева система, които са им били нужни и от които не са открили достатъчно количества тук? Има ли нещо такова?

КГ: Всичките им необходими суровини са тук, но има много други бази в нашия звезден клъстер, дело на различните тайни космически програми, в това число и на МКК.

ДУ: Казваш „много”. 

КГ: Да. И от това, което съм видял, една, до която описах, че са ме водили, бе на една луна около един газов гигант.

ДУ: Ти говориш за базата на Глобалната галактическа лига на нациите? Това е било на една луна?

КГ: Това бе на една луна.

ДУ: О, но ти каза, че там е имало вода.

КГ: Да.

ДУ: На луната е имало вода?

КГ: Да, да. Това бе в една пещера, където спря влакът, който премина през един портал. Там вляво имаше една охранителна зона, през която хората навлизаха навътре в съоръжението, докато надясно имаше нещо като голяма изкуствена пещера. Имаше един голям вход на тази пещера, през който се виждаха други подобни на луни структури в космоса. Вътре имаше и басейн с вода, един луминесцентен басейн, в който хората се къпеха и забавляваха.

ДУ: Добре, наскоро НАСА заяви … и това е официално документирано, че според техните изчисления, 20% от всички звезди, които виждаме, имат подобни на Земята  планети. Това е официалната информация, която може и да подценява  действителността. Това съвпада ли с откритото от МКК и от другите групи, когато са посетили други звезди? Има ли много планети с вода, на които бихме могли да се изселим, ако ни се наложи?

КГ: Да, но най-вероятно това ще бъде сценарий, при който ще трябва да я превземем от някого.

ДУ: Разбирам. Много от тези планети вече са населени.

КГ: Изглежда, че това е преобладаващият модел. Всяка от тези луни … много от тях са луни.

ДУ: Наистина? Подобни на Земята луни?

КГ: Подобни на Земята луни.

ДУ: И те са в орбита около планети газови гиганти?

КГ: Ъ-хъ.

ДУ: Наистина?

КГ: И много от тях са подобни на Земята супер Земи. Ние не сме толкова рядко срещани и специални, колкото си мислим. Да, тук ние имаме голямо генетично разнообразие и живот, но от пътуванията, извършени от Тайната космическа програма, от търговията, която сме извършили с други групи извънземни, които са ни донесли спесимени от живота на тези други планети, се вижда едно невероятно количество форми на живот. И това няма да се случи, защото нещата ще се изменят, но ако продължим по същия път да изразходваме ресурсите на нашата планета и излезем в космоса, и открием друга планета като нашата, там ще има огромно количество живот, както и интелигентни същества.

ДУ: В повечето случаи както на повърхността, така и вътре в планетата?

КГ: На повърхността със сигурност.

ДУ: И каква е логистиката на достигането до друга слънчева система? Ти спомена, че в началото на германците са им били необходими няколко часа, за да достигнат до някои от тези места, но с усъвършенстване на технологиите, времето е било съкратено само до няколко минути.

КГ: Сега пътуването между две звездни системи е рутинна работа, която почти не отнема време.

ДУ: Даже при един по-голям скок?

КГ: Даже при един по-голям скок. Ти пътуваш през … Всяка планета, всяка звезда, всяка галактика притежава определена електромагнитна връзка с всяка друга. Всички са свързани с нещо като мрежа.

ДУ: Значи това са някакви електромагнитни връзки (filaments)?

КГ: Връзки. Ако извършиш правилно изчисленията, ти можеш да пропътуваш от точка А до точка Б, където и да се намират те, на един път. И вместо да пътуваш през открития космос със свръх светлинен кораб, ти можеш да пътуваш през порталната връзка, където времето не съществува. И това е почти мигновено.

ДУ: Значи ли, че трябва да изчакаш връзката да попадне в определена конфигурация?

КГ: Да.

ДУ: О кей.

КГ: Това е нещо, което задължително изисква изчисления, в противен случай не се озоваваш там, където искаш да отидеш.

ДУ: Има ли алтернативни траектории, по които можеш да се придвижваш? Например, ако определени връзки не се налични в даден момент, да можеш да използваш различни алтернативни комбинации.

КГ: Да. Също както когато искаш да отидеш от Източния бряг до Западния бряг – можеш да вземеш директен полет, или полет с няколко прехвърляния.

ДУ: Има ли маршрути, при които могат да програмират на компютър цялото нещо, и да не се налага пилотът да изчислява каквото и да е? И ако спрат в една слънчева система, моментално да се прехвърлят в друг портал и да потеглят отново? Или има случаи, в които трябва да чакат, докато се отвори друг подходящ портал?

КГ: Да, това се случва със системата портали, която е в близост до нашата Слънчева система, ето защо тук има толкова голям междузвезден трафик от страна на други същества. Болшинството от тях прелитат покрай нас и даже не спират в нашата Слънчева система. Те прелитат много наблизо. Спират, изчакват, правят своите изчисления, изчакват точния момент, прескачат на мрежата, която води до тяхната дестинация и заминават.

ДУ: Значи никой не чака много дълго?

КГ: Не. За тези извънземни общества, които са правили това толкова дълго, това е нещо обикновено.

ДУ: Вероятно всичко е напълно автоматизирано, нали?

КГ: Най-вероятно.

ДУ: Всички планети не би трябвало да са напълно населени. Вероятно има праисторически планети, където интелигентният живот все още не е еволюирал.

КГ: Да, планетите са на различни нива на развитие.

ДУ: Дали МКК или някоя от другите групи са открили някои праисторически планети близо до нас?

КГ: Не зная къде са открили, но съм чел, че има планети, на които условията, които бяха описани, бяха твърде праисторически.

ДУ: Хм-м. Те опитвали ли са се някога да използват тези планети, или да кацнат на тях, или да построят някаква станция, или нещо подобно?

КГ: Има една планета, за която бе изтекла информация. Праисторическа планета, до която са открили връзка чрез портал, и някакви групи свързани с МКК са изпращали там хора по някакъв проект, свързан с оцеляването на човешкия вид.

ДУ: Колко праисторическа е тази планета? На равнището на трилобитите? *)

*) Трилобити – клас изчезнали членестоноги, живели по време на долния Палеозой. – Бел. прев.

КГ: Говорим за съществуването на динозаври.

ДУ: Динозаври, наистина? Тайната космическа програма разполага ли с достатъчно технологии, за да се опита да засели една планета с нашия земен живот, или да я направи по-подходяща за тераформиране?

КГ: Имаше една такава усилена разработка, докато бях на изследователския кораб. Обаче тераформирането на една планета е нещо, което определено можем да направим в дългосрочен план.

ДУ: Добре. Докато разглеждаме нашето населяване на Слънчевата система и отвъд нея, ние не сме казали нищо за луните на Марс. Не сме разговаряли за Меркурий. Не сме разговаряли за Венера. Ти ми бе казал преди, че не можем да кацнем на газовите гиганти поради високата температура и прекалено високото налягане.

КГ: Венера е друга история. На повърхността имаме силно херметизирани бази, подобни на базите, които бихме имали на дъното на Марианската падина, силно херметизирани. Ако щеш вярвай обаче, но повечето бази, които имаме там, са в горната част на атмосферата, в облаците.

ДУ: На Венера?

КГ: На Венера. Това са цели бази, които плуват в горните слоеве на атмосферата, и тези съоръжения са под контрола на МКК.

ДУ: Наистина? Толкова пъти съм виждал невероятни съвпадения между това, което ти и други свидетели са казали, и написаното в Закона за Единството. Това не може да бъде случайно. В материалите на Закона за Единството се казва, че групата, предаваща информацията, е живяла на Венера преди 1.2 милиарда години. Имало ли е руини, открити на Венера, които да са ти известни? Има ли някакви доказателства за древна цивилизация?

КГ: Венера е много … има много голямо информационно затъмнение по отношение на Венера. Там се случва нещо.

ДУ: Значи даже на твоето ниво не ти е било позволено да знаеш какво е то?

КГ: О, имаше много неща, които не можех да … Когато разглеждах интелигентните таблети, в много случаи екранът ставаше плътно тъмносин. По отношение на Венера обаче, можах да узная само … Ние видяхме кораби, които кацаха и излитаха от Венера. Има обаче нещо, което се случва на Венера, за което нямам представа. Може би някой свидетел ще излезе на светло и ще разкаже. Имам усещането, след като тази серия от предавания бъде излъчена, че ще има други участвали в същата програма, които най-после ще се появят. Зная, че много от тях са разговаряли с теб и с други изследователи, но основно неофициално, а когато са разговаряли официално, са спирали на ключовите места и не са казвали това, което знаят. Аз имам много добра представа за работата, която много от тези хора са извършвали, и аз зная, че те знаят много повече. Надявам се да вдъхновя още доста хора да излязат от анонимност заедно със своята информация.

ДУ: Луните на Марс, Фобос и Деймос. Това е предполагам последното нещо, за което имаме време да разговаряме днес. Дали МКК са строили нещо на тези луни, тъй като те са точно до тяхната драгоценна планета?

КГ: Зная, че те са били изследвани. Не съм сигурен дали са строили нещо там. Фобос е била някога … зная, че много различни групи са я изследвали … тя е трудно да бъде наречена планетоид, защото е изкуствена … но те са я изследвали, за да придобият технология, която е била във вътрешността й.

ДУ: Оу, уха.

КГ: По някакъв начин Фобос се е сринала върху себе си. Също така редовно, когато Марс натрупа в кората си това огромно количество електричество, то се освобождава в огромни мълнии, които удрят Фобос. Така че не зная дали това би било едно добро място да строиш база, или да се разхождаш.

ДУ: Да, не звучи като такова. Всеки път, когато ти задавам въпроси, научавам най-различни нови неща, така че това е наистина нещо удивително. Това е Космическо разкритие, защото вие трябва да знаете. Аз съм Дейвид Уилкок и ще се видим следващия път.