Кори Гууд и Дейвид Уилкок 27-ми ЕПИЗОД, м. декември, 2015 г.

ВЪПРОСИ НА ЗРИТЕЛИТЕ – ЧАСТ 1

(С) 2016 Превод АТИ

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и ние обсъждаме Тайната космическа програма. В този епизод аз разполагам с разпечатка на въпросите, които вие сте задали във форумите в полето, предоставено към всеки епизод. Ние ги четем редовно и се интересуваме от това, което има да кажете. Ние искаме да поддържаме това като дискусия на една общност. Предстои ни да разискваме различни неща и ще видим как ще протече разговорът. И така, Кори, добре дошъл в предаването.

КГ: Благодаря.

ДУ: О кей, първият въпрос е зададен от banjoman1437. „Когато казват, че нашият местен звезден клъстер навлиза в област с по-висока вибрация, дали искат да кажат, че нашият звезден клъстер физически навлиза в част на галактиката, където има присъщи по-високи вибрации, или че ние преминаваме от трето и четвърто ниво на плътност в пето и шесто, което би било в по-голяма степен холографски подход към идеята за място и локация?”

КГ: Това е доста сложен въпрос. Както казах обаче – да, от центъра на галактиката непрекъснато излизат лъчи; различни видове енергии протичат на приливи и отливи и те връхлитат Земята и Слънчевата система.

ДУ: Според конвенционалната наука центърът на галактиката е черна дупка, но ние не можем да я видим. Учените казват, че тя се крие някъде по средата зад гигантски звезден клъстер.

КГ: Така е. Както обаче ние знаем, галактиката е едно гигантско торсионно поле. Тя също така притежава една еклиптична равнина с част от полето, на север и на юг – различни полета, които се въртят в противоположни посоки.

ДУ: Въртят се в противоположни посоки.

КГ: В противоположни посоки.

ДУ: Аз съм документирал в книгата си „Енергийното поле на вселената”, че всъщност има два вида звезди в галактиката, които наистина се въртят в противоположни посоки. Единият вид се върти по посока на часовниковата стрелка, а другият вид – в обратна посока. Науката признава това, но учените никога не обясняват защо това се случва или какво представлява. Така че това потвърждава казаното от теб. Това не е нещо, което човек може да чуе само в Тайната космическа програма.

КГ: Точно така. Голяма част от тази информация е на разположение в Интернет. И нашата слънчева система, и локалният ни звезден клъстер се въртят вътре в това гигантско торсионно поле. Също така ние навлизаме в различна част на нашата галактика и още от 30-те години на миналия век на пътя ни е имало облаци с висока плътност, с високо енергийни частици. Когато навлизаме все по-надълбоко в тези гигантски подобни на мъглявина облаци от високо енергийни частици и когато полето на нашите звезди взаимодейства с тези енергии, то привлича тези енергии през своето торсионно енергийно поле. След това тази енергия се връща обратно през обратната връзка на планетата и през космическата енергийна мрежа.

ДУ: Точно така.

КГ: Надявам се донякъде да сме отговорили на въпроса.

ДУ: Ти също така каза, че хората от Тайната космическа програма са вземали проби от този облак. Можеш ли да ни разкажеш тази история, защото тя никога не е била разказвана в предаването? Аз бях смаян, когато за първи път я чух от теб.

КГ: От много дълго време те са насочвали междузвездни кораби, които да извършват телеметрия на тези облаци, на по-големите и енергийно заредени от тях, към които сме се насочили. В резултат на това те са научили много за техния спектър, както и са имали някои инцидента с пилотите на корабите. Не съм напълно сигурен точно какво им се е случило.

ДУ: Значи те са летели в облака?

КГ: Мисля, че в полето на облака, че са го приближили достатъчно близко. Те не са били защитени, както сме ние на Земята и в нашата Слънчева система с тези защитни полета наоколо.

ДУ: Искам да подчертая, че НАСА открито е признала, че ние се придвижваме към нещо, което те наричат „локален мъх” (local fluff), който наподобява облак. Така че те са го признали, но никога не са казали нищо за това какви ще бъдат последиците.

КГ: А ние сме се придвижвали през малки участъци на този облак още от 30-те години на миналия век.

ДУ: Точно така. Значи някои хора навлизат в енергийните полета, след което имат поведенчески проблеми.

КГ: Поведенчески и психични проблеми.

ДУ: Наистина?

КГ: Точно така. Те също така извършваха тестове на тези честоти и енергийни полета, с които се сблъскваха, и на тези енергийни облаци, към които пътуваме, върху нищо неподозиращи хора в изследователските кораби и в някои космически станции. Казваха на хората, че правят едно нещо, докато тайно от тях ги излагаха на тази енергия.

ДУ: Много неетично.

КГ: О, да.

ДУ: По време на едно радио предаване ти каза, че хората са били облъчвани. Те са имитирали същата енергия от облаците и са облъчвали хората в лабораторни условия.

КГ: Да.

ДУ: И какво се е случвало с тези хора?

КГ: Зависи предимно от … варираше в зависимост от полярността на човека, от това какъв тип човек е. Ако това бяха някои от психически обременените войници, те получаваха психически срив. Ако някой имаше умствени проблеми, те се задълбочаваха.

ДУ: За да отговорим на останалата част от въпроса на banjoman, защо всеки иска да пропусне четвъртото ниво на плътност и да прескочи направо на пето ниво? В момента сме на трето. Не е възможно да прескочиш две наведнъж. Защо хората говорят непрекъснато за пето ниво? Защо мислиш, че става това?

КГ: Ако бъдем честни, трябва да признаем, че не знаем как стават тези неща.

ДУ: Ти чувал ли си да се говори за четвърто и пето ниво на плътност в Тайната космическата програма?

КГ: Да.

ДУ: Наистина?

КГ: Да. Възможно е в момента да сме в преходен период. Точно сега може да сме между трето и четвърто ниво. Много зависи от вярванията и убежденията на хората. Когато обаче започнем да говорим за това в какъв тип плътност преминаваме, какво ще се случи … ние по същество не знаем. Просто ще трябва да се оставим на течението на нещата и да видим какво ще се случи.

ДУ: Основният въпрос бе дали това е нещо холограмно, което не зависи от това къде се намираме, или зависи от позицията ни? И ти казваш, че на основата на всичко, което си чул, зависи от позицията. Ние се придвижваме физически във високо енергийни облаци.

КГ: Това е, което се случва с нас точно сега.

ДУ: О кей, супер. Следващият въпрос е от dumitru. Как ще узнаем кога тези енергийни вълни ще ударят нашата планета?

КГ: Ами, както казах, те са удряли Слънчевата система най-малко от 30-те години на миналия век. Така че ударите ги е имало и те продължават. И те пристигат на порции.

ДУ: Ще има ли видим слънчев ефект, например масови изригвания от слънчевата корона или емисии на слънчеви частици … такива неща?

КГ: Казвали са ми, че има неща, които могат да бъдат наблюдавани от Слънцето, но това не е нещо, което ще видиш на сайта на Слънчевата и хелиосферична лаборатория на НАСА. Колкото до нас на Земята, бих предложил да бъдат наблюдавани внимателно хората. Човек може да го почувства. Можеш да разбереш по поведението на хората около теб. Виждал съм хора, които променят поведението си по различни начини и демонстрират своите крайности, показват от какво са направени, повече от всякога преди това.

ДУ: И трябва да помним, че земното привличане си е работило спокойно и преди ябълката да падне на главата на Нютон, след което той казал: „О, трябва да има някаква сила, която причинява това”. Ние не виждаме нещо да излиза от магнита, преди той да се залепи на вратата на хладилника. Така че това са енергийни вълни. Може би той има предвид дали ще се появят някакви светещи облаци от енергия в атмосферата.

КГ: В пиковите моменти се очаква да има нещо като полярно сияние.

ДУ: Големият удар може да има много отрицателен ефект върху електрическата мрежа.

КГ: Точно така.

ДУ: В Тайната космическа програма планираха ли нещо по този повод? Те очакваха ли, че електричеството няма да функционира както сега, че електроуредите ще трябва да бъдат подменени след тази промяна?

КГ: Да, те планираха да се възползват от този период по отношение на няколко неща.

ДУ: Продължаваме. Ние сме отговорили на това – дали ще може нещо да се види. Всичко ще бъде невидимо до решаващия момент. Така стигаме до susan. Нейният въпрос засяга нещо спорно. Когато астронавтите са стъпили на Луната в 1969, дали са видели следи от друг живот, ако тя е била толкова населена по онова време? Дали Нийл Армстронг е знаел, че там е ставало нещо, или е отишъл в гроба, вярвайки, че е бил първият човек стъпил на Луната? Има много неща, които може да не са й известни относно опитите на много хора да отговорят на този въпрос. Отново обаче: тук фокусът е върху това, което ти знаеш лично по време на своята работа в Тайната космическа програма, както и сега от работата ти със Съюза.

КГ: Не зная какво са знаели тези астронавти. Още от самото начало и даже сега, паметта на всички астронавти бива изтривана.

ДУ: Наистина? Изтривали са паметта даже на астронавтите на НАСА?

КГ: Да.

ДУ: Наистина?

КГ: Така че може да има нещо, което някои от тях да са …

ДУ: За тези, които не знаят какво представлява изтриването на паметта, би ли обяснил накратко?

КГ: Преди правеха това с химикали, но сега го правят електронно чрез облъчване с определени полета. Това поразява паметта и я замества с други спомени.

ДУ: О кей.

КГ: Така че наистина не мога да говоря за това, което те си спомнят.

ДУ: Добре, нека нахвърляме няколко факти. На първо място, Нийл Армстронг напълно отказа да се появява на публични места и не искаше да разговаря пред никакви събрания. Цитират го да казва, че чувства, че са били използвани и измамени. Той се бе превърнал в тежък алкохолик. По същество той се самоуби с алкохол. Има доклади, че той е видял куполовиден кораб на ръба на кратера, където е било първото кацане на Аполо и че той е казал, че там е имало и други преди тях. В своята работа ти чул ли си за това?  

КГ: Да. Чул съм, че астронавтите са кацнали на луната, но не са избрали добро място за това. Луната е едно много дипломатично парцелирано място. Те допълнително са разгневили лунните обитатели, когато са разбили нарочно един команден модул или нещо такова, подобно на ракета и им е било казано повече да не се завръщат там.

ДУ: Наистина?

КГ: Това е, което съм чел и което са ми казали. Не зная дали всички кацания са се случили наистина и дали хората на НАСА толкова са прецакали нещата. Те обаче продължиха да летят наоколо и определено има доста доклади и снимки на повърхността на Луната.

ДУ: Да, има много данни. Очевидно това не е в твоята тясна специалност както хората, които са изучавали това, но астронавтите са използвали „Дядо Коледа”  като кодово обозначение на появата на извънземни. И ето че те обикалят обратната страна на Луната и когато влизат в радио обсег, се чува ясно: „Дами и господа американци, радостен съм да заявя, че тук има един Дядо Коледа”. И  това бе на живо и наистина изуми хората. „Защо той каза това? Какво става тук?”

КГ: Всички астронавти, които летят в космоса, са видели различни неща.

ДУ: Директорът на нашето предаване, Джей Уайднър, е нещо като експерт по измамите, свързани с кацането на луната. Неговите доказателства са абсолютно убедителни за това, че е било построено съоръжение, което да имитира кацане на Луната. Изглежда, че режисьорът Стенли Кубрик е бил ангажиран с тази имитация след неговия филм „2001”. Срещал ли си конкретна информация за това, че са имали такъв сценарий за имитиране кацането на луната, успоредно с действителното кацане?

КГ: Зная, че те са кацнали на Луната, но това съвсем не изключва и този допълнителен сценарий. В Холивуд правят подобни измами даже и в днешно време. Това не ме учудва.

ДУ: Свидетелят Хенри Дикин, чиито показания относно Тайната космическа програма съвпадат невероятно с твоите, макар че ти изглежда си преживял неща, с които той никога не се е сблъсквал, ми каза, че те са построили такова съоръжение на Земята, както и че са извършили действително кацане на Луната, защото са се състезавали с руснаците кой пръв ще кацне на Луната. Те не са искали да рискуват с неуспех. Трябвало е да инсценират кацане, в случай на неуспех, за да не загубят пропагандната война. Той също така каза, че радиацията на лунната повърхност е била толкова силна, че голяма част от филмите са се оказали неизползваеми, тъй като радиацията ги е преекспонирала. Така че при наличието на готова постановка тук на Земята, те с голяма лекота са имитирали случилото се на Луната и са го заснели. Така че имаме показания на надеждни и проверени свидетели, че кацането на Луната се е случило, както и че е било симулирано. И това е едно от нещата, заради които скептиците са атакували Джей, което не е честно. Той не казва, че никой не е кацнал на Луната. Случили са се и двете неща. Оказва се, че това е истината.

КГ: Бих приел това.

ДУ: Е, това е дело на правителството, нали? Те винаги искат да имат резервен план. Не искат да бъдат смущавани. Те не са знаели дали всичко ще премине успешно. Те са изпратили тези момчета там с лошокачествена технология, която е била далеч по-несъвършена от действително използваната в секретните програми. И да не забравяме, че НАСА, според своя устав от 1957 г. – това е по данни на Ричард Хогланд – НАСА е обявена за отбранителна агенция в правителството на САЩ, която може да засекрети информация, която те считат, че е свързана с националната сигурност.

КГ: Всички снимки (от космоса) минават през НАСА, преди да достигнат до нас.

ДУ: Това не го знаех. Добре, следващият въпрос е от зрител на име … е, това вероятно не е истинското му име … manticore. И така: „Кори, ти спомена, че Лунният оперативен център може да е бил основан от нацистите по време на Втората световна война. Аз мисля, че това всъщност е станало преди войната. Любопитен съм, ако са развили способността за полет до Луната по време на войната, не трябва ли да са притежавали технология, която да е била достатъчна, за да я спечелят? Също така как са могли да разработят технология за полет до Луната, и били ли са подпомогнати от Съюза, или от някоя друга група?” Е, това са всъщност два различни въпроса. Ще започнем с първия, т.е. ако нацистите са имали възможност да пътуват до Луната по времето на Втората световна война, не трябва ли да са имали и технологии, с които да я спечелят?

КГ: На това може да погледнем по два начина. Може би те просто са сменили тактиката си и всъщност в крайна сметка са спечелили Втората световна война.

ДУ: В зависимост от това как гледаме на нещата.

КГ: Те са преминали към високи технологии, вместо към една изтощителна война на груба сила, която са губили. Вместо това те са пристъпили към една ужасна технологична война. Те са развили високи технологии, една цивилизация-беглец, съставена предимно от тайни общества, които са предшествали нацистите най-малко със стотици години. И тези общества по-късно са инфилтрирали Запада и да завзели военнопромишления комплекс. По-късно са превзели и правителствата и банките. Така че наистина не виждам как в крайна сметка може да са загубили. 

ДУ: Не би ли добавил също, че ако са използвали тези напреднали технологии прекалено много по време на войната, това би подсказало на света, че те ги притежават, което по-късно би компрометирало тяхната оперативна сигурност?

КГ: Да. Те са формирали една цивилизация-беглец, която са искали да държат в тайна, така че са имали интерес да поддържат статуквото, да запазят вавилонската магическа парична система, да могат да манипулират света такъв, какъвто е, докато те са имали своя собствена цивилизация-беглец с напреднали технологии. Те също така са имали големи планове за колонизиране на Слънчевата система и са се нуждаели от индустриалната мощ на Запада. Така че те са открили начин да направят от своя враг свое средство.

ДУ: Това не ти ли прилича почти на илюзионен трик, при който фокусникът прави нещо с едната си ръка, докато в същото време посяга към джоба си за следващия трик?

КГ: Отклоняване на вниманието.

ДУ: Изглежда, че те са загубили, но хей, те имат тази страхотна база в Антарктика. Те притежават тази невероятна база на Луната. Те започват да изграждат страхотни бази на Марс. Следователно те мислят ли, че са загубили, ако притежават тези платформи за бъдеща дейност?               

Тогава нека отидем към втората част на въпроса.Как биха могли да разработят технология за пътуване до Луната и дали са получили помощ от Съюза, който не е съществувал по онова време, или от някоя друга група?

КГ: Германците са били гениални и вече достатъчно напреднали. Техните учени не са действали подобно на западните учени. Много от техните учени са принадлежали на обществото Тул и на някои от останалите тайни групи и не са пренебрегвали духовността, и не са се ограничавали само с количествените методи, подобно на западната наука. И са получавали по-добри резултати. Не само това, но те са провеждали големи експедиции, защото са вярвали в древните извънземни и в древните цивилизации на Земята, които са притежавали напреднали технологии. Те за отделяли сериозно внимание на миналото и са откривали ръкописи с подробна информация за конструирането на тези технологии. Така че те са били доста напред със свои собствени усилия.  

ДУ: Те не само са вярвали в съществуването на цивилизации във вътрешността на Земята. Те са установили контакт с тях, което вече обсъдихме.

КГ: Точно така. Те също са провеждали много … много хора го наричат ченълинг, но те също така са правили много излъчвания в космоса и са опитвали да установяват контакт с различни същества. Направили са контакт със същества във вътрешността на Земята и с някои от тези отрицателно настроени извънземни същества, и са получили помощ и от едните, и от другите.

ДУ: Нека видим следващия въпрос. Той е от alisback: „Бих искал да зная откъде са дошли хората, които са в тези колонии. Всичките ли са хора, обявени за изчезнали на Земята?”

КГ: Повечето от тези хора са били в колониите в продължение на няколко поколения. Те са били, както вече говорихме, част от процеса на изтичането на мозъци по целия свят, при което са били подбирани учени, инженери и представители на всички групи, необходими за едно ново общество в една колония. Предлагали са им работа, а в някои случаи просто са ги отвличали. Това се е случило на няколко етапа.

ДУ: Според данните на Пит Питърсън, това е започнало около 1950 г. и в тези ранни години те са наброявали около 60 милиона души. Подбирали са най-добрите научни умове от всички нации по света и са им казвали, че просто отиват на работа в чужбина. Изглежда също така, че преференциално са избирали хора, които са имали малко приятели и ограничено общуване. Всеки е трябвало да напише една пачка пощенски картички, преди да замине, които след това са били изпращани на близките им в интервал от няколко години, така че близките да добият впечатление, че постепенно губят контакт със заминалите.

КГ: Точно така. И това изтичане на мозъци се е случило на няколко етапа.

ДУ: Да.

КГ: И не само това. Има хора, на които са казали, че им предлагат работа като голяма чест, защото ще помогнат за спасението на света. Или това, или че нещо лошо ще се случи на Земята: „Ще можеш да спасиш семейството си като се изселиш в една от тези колонии. Ето в тази брошура е описано как изглежда.” И всичко е изглеждало прекрасно, утопично. Когато обаче са пристигали на място, реалността се е оказвала напълно различна.

ДУ: Ако хората са виждали епизода за инспекцията на колонията на Марс (епизод № 7) си спомнят, когато човекът те е запитал откъде идваш. Ти си казал, че си от Тексас и защо това толкова е шокирало всички?

КГ:  Защото на хората в тази колония е било казано, че Земята е претърпяла катаклизъм и че повърхността й е необитаема. Е, аз не само че казах, че съм от Тексас, но имах слънчев загар, миришех на алое и това не бе в реда на нещата. Не миришех като някого, който е живял в колония или на кораб в космоса. Аз миришех на нещо напълно непознато за тях.

ДУ: Ако отидем към другата част на въпроса, той иска да знае дали тези хора, обявени за издирване на Земята, са били отвличани. Или са измирали? Наистина всички тези хора, обявявани за изчезнали всяка година, дали са изтегляни принудително в Тайната космическа програма и просто са си оставали там горе?

КГ: Това се случва. Ние също така сме обсъждали смущаващия факт, че приблизително един милион души изчезват на Земята всяка година и са използвани в междузвездната търговия с роби. Силно смущаващо е, че собствените ни хора участват в тези отвличания.

ДУ: Някой може да иска да попита … дали все още рекрутират хора? Дали изтеглят хора измежду военните?

КГ: Те все още рекрутират хора измежду военните.

ДУ: Има все още хора, които биват изтегляни, както отвличани, така и чрез официални покани?

КГ: Точно така. Много хора от авиацията и от морските сили биват канени даже и от някои участници в тези „20 и обратно” програми.

ДУ: О кей, супер. Сега имаме въпрос от sylviepollard: „Възможно ли е да се видят слънца, т.е. звезди, когато си в открития космос далече от всякаква атмосфера на дадена планета или биосфера?

КГ: Да, така както нашите спътници, които са телескопи, могат да виждат звездите. Да, можеш да виждаш звезди.

ДУ: Предполагам, че тя има предвид някои спекулации сред някои кръгове, че всъщност атмосферата е тази, която прави звездите видими и че видимата светлина се активира само когато премине през атмосферата. Значи няма такова нещо?

КГ: Не.

ДУ: О кей. Идва ред на mikepatterson2: „Ако репликаторите могат да произвеждат злато, сребро, 100 доларови банкноти, тогава какъв е смисълът от провеждането на добивна дейност на астероидите, на Луната и пр.? Те си имат един репликатор, наречен Федерален резерв, нали? Те могат да си печатат колкото пожелаят банкноти от по сто долара.”

КГ: Те имат различни видове репликатори. Има репликатори за храна, както и за материали.

ДУ: О кей.

КГ: Репликаторите за материали могат да произвеждат малки количества минерали и различни неща. А даже ако става дума за сложно нещо като една 100 доларова банкнота, ако искаш да имаш такава банкнота в джоба си, когато няма да се нуждаеш от пари … Всъщност не е целесъобразно да се репликират големи количества кубически тонове не само злато, но всички тези различни минерали, които са им нужни за търговия и продажба на други тайни космически програми и общества.

ДУ: Един от свидетелите на първоначалния проект на д-р Стивън Гриър (Dr. Steven Greer) наречен „39-те свидетели” говореше за particalization*) Това е бил термин, който са му казали, че използват за тази технология на репликиране (изработване на точни копия). И използването на този термин предполага, че става дума за молекулярно изграждане. Става изграждане на квантово ниво. Това ли е причината технологията да не е приложима за големи количества?

*)  Производна дума от particle = частица. – Бел. прев.

КГ: Не е практично. Искам да кажа, ако са им необходими 3,000 метрични тона паладий за определена цел и те се намират на един метеор, с технологията, с която разполагат, автоматизирана технология, те могат да отидат на метеора и оттам да ги транспортират, където е нужно. С репликаторите за материали се произвеждат малки количества. Става дума за промишлени …

ДУ: Добре, това изглежда ти е ясно, но не зная дали става ясно на нас. Защо ще има само малки количества? На първо място, как в репликаторите става извличането на материята? Дали трябва първо да заложиш някакъв основен материал, както във филма „Назад към бъдещето”, където те слагаха кори от банани в резервоарите на колите. Нещо подобно на това?

КГ: Не. Става дума за създаване на материя от енергия, както това става на Слънцето. Нашето Слънце е един гигантски репликатор. То приема енергия, която достига до него не само от космическата мрежа, но от космоса и тази енергия взаимодейства с неговото поле, и създава основни материали и химикали, които то излъчва.

ДУ: Подобно на хипотезата за разширяващата се Земя, където можеш да премахнеш океаните и да наложиш континентите един до друг и като прилегнат един към друг, Земята става 55% от съществуващия в момента размер?

КГ: Слънцето произвежда пара, което означава вода.

ДУ: Точно така.

КГ: Как става това? Слънцето произвежда пара, която се превръща във вода? Искам да кажа, че Слънцето е един гигантски репликатор. И то приема енергия от космоса и я превръща във вода. Така че то превръща енергията в материя.

ДУ: Някой би ти възразил и попитал защо просто да не построят един гигантски репликатор. Ако той може да стане достатъчно голям, ще може да произвежда бързо и лесно големи количества материали.

КГ: Сигурен съм, че е възможно построяването на големи репликатори за големи количества материали. За тях се е оказало обаче по-практично в дългосрочен план да извличат нещата от Астероидния пояс. Това е нещо, което са правили от много отдавна. Оказало се е много изгодно и се е изплатило. Това се прави автономно, от разстояние. На една от тези минни станции е необходимо да работят само няколко души, които управляват дистанционно оборудването, след което материалът бива транспортиран, където е необходимо.

ДУ: Искам да спомена нещо казано от Джейкъб, което има отношение към този въпрос. Това е свидетелят, с когото контактувах в продължение на няколко години. Той каза, че може да се произвежда злато с репликатор, но част от изискванията на Драко спрямо златото са свързани с това, че има около 200 характеристики на златото, които могат да бъдат използвани за всякакви странни напреднали технологии, в това число за медицински цели и че когато златото се образува по естествен път на Земята, тя оказва голямо влияние на енергийните му свойства и на това, за което може да бъде използвано. То буквално е импрегнирано със земната енергия. Това не може да стане, ако го произвеждаш с помощта на репликатор. Чувал ли си нещо за енергийните свойства на материалите, при което естествените материали са по-добри от произведените с репликатор?

КГ: Чувал съм, че златото и минералите, извлечени от Астероидния пояс, са имали точно същите енергийни свойства, както извлечените от Земята. Информацията, за която говориш, не ми е известна.

ДУ: О кей. Тогава следващият въпрос е от camareneo: „Ако съществуват всички тези различни типове човекоподобни извънземни, те са се намирали в едно и също помещение с теб, нали? Ако това е така, как те могат да дишат един и същ въздух?”

КГ: Сигурен съм, че всяка от тези различни групи диша различен въздух в условията, в които живеят. За целите на тези събрания обаче, тези същества не прелитат от други звездни системи. Те имат посолства на нашата планета и в нашата Слънчева система. Така че представям си, че те са се аклиматизирали тук или имат някакъв вид високо технологично решение на проблема. На едно от събранията, присъстваха нови същества, за които не знаехме нищо, и това бяха воден тип същества, които си представям, че дишат само под водата. Има ли още въпроси, или стигнахме до края?

ДУ: Това е краят и това бяха вашите въпроси към Кори Гууд тук, в Космическо разкритие.

КГ: За мен бе удоволствие да отговарям на въпросите.

ДУ: Да, това бе забавно. И както винаги, благодаря ви, че бяхте с нас.