Марк ВанДеКеере – Част 5

© 2019 Превод АТИ

ЧАСТ II – ОСНОВИТЕ: МЕТОДИ ЗА НАЧИНАЕЩИ

VII. ПОДГОТОВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНИ УМЕНИЯ

Сега достигнахме до отплатата за проявеното търпение. За да направим този материал по-лесен за приложение, информацията е разделена в четири части.

Процесът

Раздел едно: Шестте основни стъпки

Раздел две: Други методи

Раздел три: Общи насоки

Раздел четири: Инструменти и тактики

И четирите части имат една цел – да ви научат как да осъзнавате своите сънища. След като сте усвоили процеса, методите, насоките, инструментите и тактиките, ще разгледаме техниките за напреднали, които трябва да познавате след настъпването на осъзнатите ви сънища.

Процесът

Има много техники и методи, които може да използвате за предизвикване на осъзнати сънища, но има основно два различни начина за осъзнаване, докато сънувате. Можете да имате осъзнато сънуване, предизвикано по време на сън, и осъзнато сънуване, предизвикано в будно състояние. Стивън ЛаБерж първи въвежда термина „Осъзнат сън, предизвикан по време на сън”. Чрез трениране на съзнанието си, по някакъв начин вие успявате да си дадете сметка, че сънувате по време на сън. Това е далеч най-често използваният начин за предизвикване на осъзнат сън, но също така е възможно директно да преминете в осъзнат сън от будно състояние. Този вид осъзнати сънища са доста по-редки, но както и ЛаБерж, който дава наименованието им, подчертава, че са едно забележително преживяване. Докато разглеждаме основните положения, ние ще се занимаваме основно с осъзнатите сънища, предизвикани в спящо състояние. Когато разглеждаме техниките за напреднали, ще включим и осъзнатите сънища, предизвикани в будно състояние.

Съществуват редица методи за предизвикване на осъзнати сънища, но има един процес, който е в основата на повечето сънища, ако ли не и на всички тях. Аз съм разбил този основополагащ процес на шест стъпки, които ще ни послужат като програма за начинаещи. След като веднъж усвоите тези стъпки и започнете да ги прилагате, само въпрос на време е да имате своя първи осъзнат сън. В случай че се чудите колко дълго ще отнеме това, просто следвайте стъпките и имайте вяра, че това ще се случи. Според статистиките, това отнема от три седмици до два месеца, така че не се обезкуражавайте, ако опитате са малко и не успявате. В нашето общество има някакво пристрастяване към бързите резултати. Ако вие сте един от тези хора, разберете, че това е едно от първите препятствия, които трябва да преодолеете. Едно нещо е сигурно: ако не престанете да се опитвате, успехът ви е гарантиран.

Шестте основни стъпки

Предварителна умствена подготовка
Увеличаване припомнянето на сънищата
Водене на дневник на сънищата
Запознаване със своите сънища
Повишаване осъзнатостта в будно състояние
Свързване на повишената осъзнатост със сънищата ви
Стъпка 1: Предварителна умствена подготовка

Тази стъпка е свързана с изграждането на подходяща умствена нагласа, която да ускори вашия успех. За да постигнете това, трябва внимателно да прегледате своите вярвания/убеждения. Не бих могъл да подчертая повече огромното значение на вашите убеждения при определяне на преживяванията ви. Когато развиете уменията си за осъзнато сънуване, вие директно ще взаимодействате със своите мисли и убеждения и ще можете да почувствате от първа ръка колко важно е умението да управлявате своите мисли.

Ето четири ключови въпроса, които трябва да си зададете: Мислите ли, че можете да го направите? Мислите ли, че сънищата са важни? Наистина ли желаете да имате осъзнати сънища? Знаете ли какво ще правите, когато започнете да имате осъзнати сънища? Вие не само трябва да си зададете тези въпроси, но трябва да заемете активна позиция в затвърдяването на тези свои убеждения или в евентуалната тяхна промяна. Нека разгледаме всеки от тези въпроси, за да подчертаем какъв вид умствена работа трябва да извършите.

„Мислите ли, че можете да направите това?” За начало, винаги трябва да имате положителна нагласа. Ако имате някакви съмнения, тогава първата ви задача е да замените всяко свое съмнение с една себеутвържаваща увереност. Ако мислите, че осъзнатото сънуване е някакъв рядък феномен, дайте си сметка, че това е една естествена способност. Съществуват буквално хиляди хора, които практикуват това, и вие също можете да станете един от тях, ако следвате Шестте основни стъпки. Ако мислите, че това ще бъде трудно, уверете себе си, че това ще се случи естествено. Само си спомнете как като дете завързването на обувките ви е било трудно, но с времето се е превърнало във втора природа, така както скоро ще се превърне и осъзнатото сънуване. Веднага след като имате първия си осъзнат сън, ще бъде доста по-лесно да имате и втори, след това и трети, и много скоро тези сънища ще започнат да следват един след друг.

„Мислите ли, че сънищата са важни?” След като вече имате положително, уверено отношение, следващата стъпка е да направите сънуването свой основен приоритет. Простият факт на това да вярвате, че сънищата ви са важни, ще увеличи драматично вашите резултати. Болшинството хора не придават никаква важност на своите сънища и съответно не си спомнят какво сънуват и не е учудващо, че даже нямат престава, че е възможно да имат осъзнати сънища. Вие, от друга страна, ще гледате на сънищата като на важна част от своя живот и това ще ускори съществено вашия успех.

Наистина ли желаете да имате осъзнати сънища? Ключът към отговора на този въпрос е желание и ентусиазъм. Колкото повече култивирате своето желание да имате осъзнати сънища, толкова повече ще зареждате емоционално своето намерение. Колкото по-заредено е намерението ви, толкова по-вероятно е тези желания да дадат резултат. По същия начин, колкото сте по-ентусиазирани да се научите как да осъзнавате сънищата си, толкова повече ще абсорбирате и ще привличате активно към себе си това преживяване. Изпращане на послания към вашето подсъзнание, че мислите, че сънищата са важни и че изпитвате силно желание към тях, ще ускори невероятно вашия напредък.

„Знаете ли какво ще правите, когато започнете да имате осъзнати сънища?” Смисълът на този въпрос е да бъдете подготвени с преследването на конкретни цели. Това звучи много просто, но наличието на предварителен план за действие също ще увеличи шансовете ви за успех. Ако имате поставена цел или преследвате определена мисия, ще имате повече основания да започнете да сънувате осъзнато и да реализирате тази мисия. Планът трябва да бъде доста добре обмислен и запечатан в ума ви. По време на деня и преди лягане, припомнете си своята цел и култивирайте желанието си да я постигнете. В началото може да се придържате към един прост план. Целта ви може да бъде толкова проста, колкото например да си видите ръцете, или да изследвате заобикалящата ви среда, или може би да летите. Когато развиете умение за увеличаване продължителността на осъзнатите си сънища, ще сте в състояние да реализирате и по-сложни планове и мисии.

Така че бъдете настроени положително. Заменете съмнението с увереност и скептицизма с вяра. Гледайте на сънищата си като на нещо важно. Направете от тях свой приоритет. Култивирайте желанието си да постигнете своята цел. Бъдете ентусиазирани. Подгответе си и съставете свой план. Както виждате, тези понятия от умствената подготовка се припокриват и преплитат, така че приведете ги в действие още днес. Тази умствена подготовка не само ще ви помогне да ускорите процеса на осъзнаване на сънищата си, но вие ще можете да я приложите към всеки друг аспект на своя живот, който бихте искали да развиете. 

Стъпка 2. Увеличаване припомнянето на сънищата

Както вече споменах,  ако не можете да си спомняте сънищата си, това прави още по-трудно осъзнаването по време на сън. Така че тази стъпка фокусира върху увеличаване на припомнянето на вашите сънища. Възможно е да сте някои от щастливците, които си спомнят своите сънища, но ако не сте, не се отчайвайте. Има редица изпитани методи за развитие на припомнянето на сънищата ви. Това означава, че ще можете да разчитате на все повече и повече спомени от своите сънища в рамките на няколко седмици целенасочени упражнения.

Като начало, наистина ли желаете да си спомняте сънищата си? Защо? Възможно ли е подсъзнателно да блокирате своето припомняне, защото се страхувате от това, което виждате? Това са основателни въпроси, които трябва да си зададете. Бъдете честни със себе си. Вие трябва да поемете ангажимент към себе си да увеличите припомнянето на сънищата си, защото това е важно за вас и е нещо, което искате да развиете. Вие трябва да го превърнете в един осъзнат приоритет. След предприемането на тази стъпка, остава само да включите тези техники в своята утринна програма.

Ето един списък от съвети и техники, които ще ви помогнат да увеличите припомнянето на своите сънища: 

1.)  Събудете се неподвижни. Когато се събудите, не отваряйте очите си. Не се движете. Останете в пълен покой. Останете в същата поза, в която сте се събудили, и се опитайте да си спомните какво сте сънували, без да движите и един свой мускул.

2.)  Събудете се бавно. Отделете време да си припомните естествено какво сте сънували. Не започвайте да мислите какво ще правите през деня. Не позволявайте на ума си да бъде затрупан с мислите от ежедневието, защото тогава сънищата ви ще започнат да избледняват и даже напълно ще изчезват, като спукани сапунени мехури. Нека умът ви бъде фокусиран върху това, което току-що сте сънували.

3.)  Оставете ума си в спокойно състояние. Позволете на мислите ви да преминават спокойно през образите в съзнанието ви. След като веднъж си спомните една част от съня, успокойте се и позволете на останалите части да попаднат на местата си.

4.)  Прехвърлете в ума си някои съществени моменти от сънуваното. Ако нямате абсолютно никакви спомени, тогава прехвърлете в ума си списък на важни за вас неща. Този списък трябва да включва хора, които познавате, дейности, места, храни, миризми, музика, всичко, което би извадило на повърхността някакъв фрагмент от съня. Позволете на ума си да премине през този списък и си задайте въпроса дали този човек, или това място е присъствало в съня ви. Движението е нещо типично за сънищата, така че опитайте да мислите за някакво действие. Дали сте ходили, бягали, дали сте се изкачвали, слизали или летели? Емоциите са друго типично нещо, така че помислете за настроението си. Дали сте били щастливи, или уплашени, или изненадани, или объркани? Колкото по-запознати сте със сънищата си, толкова по-добре ще знаете кои въпроси най-вероятно ще провокират паметта ви, но в началото може да използвате всякакъв списък, стига той да е голям.

5.)  Мислете и задавайте въпроси отзад напред. Опитайте се да си припомняте назад във времето от момента, когато си спомняте. Обикновено ще си спомняте първо сценария на последния свой сън, така че с цел максимално припомняне е полезно да мислите в обратен ред, или в термините на следствие и причина, вместо на причина и следствие. Ако можете да си спомните една част от съня, помислете си как сте се озовали там, или откъде се е появил някакъв обект в съня ви. Вие ли го открихте? Някой даде ли ви го? Един фрагмент от съня обикновено води до друг, докато целият сън започва да приема форма. Вие можете да увеличите своето припомняне, като си задавате въпроси около това, което вече си спомняте.

6.)  Изпробвайте различни пози за сън. След като се събудите и останете неподвижни достатъчно дълго, за да си спомните всичко, което можете от своите сънища, опитайте всички обикновени свои пози за сън, преди да станете от леглото си. Най-добре ще си спомняте, докато лежите в същата поза, в която сте били, докато сте сънували. Ако се събудите на дясната си страна, не мърдайте, докато си спомните всичко, което можете, и след това повторете процеса на лявата си страна, след това на гръб и след това по корем. Това може да провокира някои спомени и определено ще ускори вашето припомняне.

7.)  Продължавайте да пробвате. Понякога няма да можете да си спомните нищо сутринта, но по време на деня е възможно да имате проблясъци от спомени от сънищата си. Бъдете готови да си спомните или да запишете всички такива моменти. Те могат да отключат достъпа ви до още повече спомени.

8.)  Поискайте от себе си да помните своите сънища. Това може да ви звучи глупаво и прекалено просто, за да бъде ефективно, но е едно много мощно средство. Преди да си легнете, изявете силно желание да запомните сънищата си и просто помолете себе си да го направите. Когато имам мъгляви спомени няколко дни подред, аз използвам тази техника и обикновено тя дава чудесни резултати.

Ако все още изпитвате трудности да си спомняте сънищата си, има един изпитан метод, който ще предизвика вашите спомени за нула време. Знаем, че по-голямата част от сънищата ни се появяват в последните часове от съня ни, така че можем със сигурност да предположим, че това е времето, към което трябва да насочим своята памет. Ние също така знаем, че има много по-голяма вероятност да си спомните един сън, ако се събудите директно от него и това ни довежда до безпогрешния метод за увеличаване на нашето припомняне на сънищата – Метода на будилника.

Методът на будилника: Използването на будилник е един от най-бързите и лесни методи да започнете да засилвате паметта си за своите сънища, особено ако припомнянето им става много рядко. Идеята е да настроите алармата на будилника си за време, когато ще сънувате и да се събудите директно от съня, докато спомените ви за него са още съвсем пресни. Ранните часове на утрото са най-доброто време за прилагане на този метод, тъй като тогава е най-вероятно да сънувате. Вашият будилник ще стане един ценен инструмент за усилване на паметта за сънуваното и в един следващ раздел ще спомена как той може да бъде използван, за да предизвика осъзнати сънища. Ето няколко начина да се възползвате пълноценно от своя будилник. Опитайте ги всичките и вижте кои работят най-добре при вас.

„Методът на ранната утрин”: Настройте алармата два часа преди обичайното си събуждане. Когато звънне, настройте я за половин час по-късно. Правете това всеки път, когато алармата се задейства и ще си припомняте сънуваното моментално и пълноценно. Това е една от най-ефективните техники, защото се възползва напълно от естествения цикъл на сънуване и съзнава едно целево време, в което обикновено практикувате своите умения за сънуване. Тези няколко часа преди нормалното ви събуждане ще се превърнат във вашия нов тренировъчен период. Този времеви период ще бъде описан много по-подробно, когато разглеждаме методите за предизвикване на осъзнати сънища и отново, когато разглеждаме терена на осъзнатия сън.

В зависимост от това колко е слабо вашето припомняне, вие може да пожелаете веднага да запишете своите сънища, всеки път когато алармата ви събуди. Ако не го направите, може да изпитате нещо, което наричам „наслагване на сънищата”. Това възниква, когато се събудите през нощта и имате ясни спомени за преживените сънища. Спомените ви са толкова ясни, че сте сигурни, че ще си ги припомните по-късно. Когато обаче заспите отново, имате още сънища и когато се събудите, последните ви сънища са изместили в паметта ви предишните, в резултат на което споменът за тях или се е замъглил, или напълно е изчезнал. Когато упражнявате припомнянето на сънищата си, паметта ви ще се подобрява непрекъснато и съответно наслагването ще намалява. Даже след години на тренировки, това все още ми се случва спорадично.

„Техника на събуждането в произволни часове”. Обяснението е в наименованието на тази техника. Настройте алармата за някакъв произволен час през нощта. Основното предимство на тази техника е, че ако сте изключително нетърпеливи да развиете своите умения, можете да не желаете да се ограничите само в рамките на два часа практикуване през нощта. Можете да използвате тази техника в комбинация с предишната. Ако понасяте лесно звъна на будилника по никое време, ще се окаже, че резултатите ще си заслужават. Ако обаче сте някой, който се нуждае от една нощ на непрекъснат сън, то тази техника не е за вас.

„Метод на бутона за повторно позвъняване”. Настройте алармата за време преди нормалното ви събуждане и след това, след всяко позвъняване  непрекъснато натискайте бутона за повторно позвъняване, докато настане време да станете от леглото си.*) Това е вероятно най-често прилаганата техника и е възможно вече да сте правили опити да я прилагате, освен ако часовникът ви няма такъв бутон. Когато натискате този бутон след всяко звънене, вие започвате да редувате събуждане и продължаване на съня, с което усилвате своето запомняне и това е също много полезно за предизвикване на осъзнато сънуване, но нека да не избързваме. Ние се нуждаем от по-добро припомняне на сънищата си, преди да се фокусираме върху предизвикването на осъзнати сънища и това ни довежда до една от най-важните стъпки – воденето на дневник на сънищата.

*) При някои будилници този ефект се получава с натискане на бутона „стоп” (за преустановяване на звъна) и веднага след това натискане на бутона за задействане на алармата. – Бел. прев.

Стъпка 3. Водене на дневник на сънищата

Единственото най-важно нещо, което можете да направите, за да засилите своите спомени за сънуваното и да оптимизирате своето осъзнато сънуване, е воденето на дневник на сънищата. Това засилва вашите спомени, като ви внушава идеята, че сънищата са важни. То също помага да се запознаете със своите сънища, което е фокусът на следващата стъпка. Навикът да записвате сънищата си скоро се превръща в навик да си спомняте какво сънувате. Ако сериозно желаете да се научите да осъзнавате сънищата си, вие ТРЯБВА да водите дневник на сънищата си. Това не е въпрос на избор.

Силно подчертавам това, защото зная от личен опит, че воденето на дневник е една решаваща стъпка от целия процес. В началото, преди да  започна да водя свой дневник, аз се опитвах да се науча да осъзнавам сънищата, но това бе безуспешно. Малко след като започнах последователно да вписвам спомените от сънищата си в дневника, спомените ми започнаха да стават по-ясни и с повече подробности и това доведе до първия ми осъзнат сън. Даже сега, след години осъзнато сънуване, аз намирам важна връзка между тези две неща. Ако пренебрегна своя дневник на сънищата, моите осъзнати сънища започват да възникват по-рядко. Нужни са ми няколко дни на редовно записване, за да се върна към нормалния си ритъм.

Ето някои идеи за воденето на дневник. Записвайте всичките свои сънища, с възможно най-големи подробности. Даже и когато нещо ви изглежда тривиално, трябва да го запишете, защото то може да се окаже значимо в дългосрочен план. Запишете не само това, което се е случило в съня, но също така какво сте чувствали и какво сте мислили по това време. Тези емоционални и мисловни записки ще ви помогнат по-късно, когато се запознавате по-добре със сънищата си. Това също така ще ви помогне да видите как дневните ви занимания и умът ви в будно състояние, влияят на сънищата ви. Така например, по време на стрес може да забележите, че имате стресиращи сънища. Може да сънувате, че сте закъснели за изпит или за важна бизнес среща. Въпросът е в това, че сънищата ви изпращат някакво съобщение. Те отразяват това, което мислите и чувствате на подсъзнателно ниво. Характерните особености на вашите сънища и повторението на определени теми ще ви каже много относно самите вас, в т.ч. за области на живота ви, които се нуждаят от внимание. Това е още една причина поддържането на дневник на сънищата да е толкова важно. То ви позволява да направите преглед на уникалните особености на сънищата си, които са всъщност символично отражение на промените, които непрекъснато настъпват във вас.

Когато водите дневник, е най-добре да използвате сегашно време. Така например, бихте написали: „Аз вървя надолу по улицата и срещам един човек”, вместо: „Аз вървях надолу по улицата и срещнах един човек”. Писането в сегашно време ще ви помогне да си спомните повече от сънищата си, когато ги записвате. Като допълнителен бонус, писането в сегашно време е по-лесно за четене, когато преглеждате дневника си по-късно.

Всеки запис на сън трябва да съдържа дата, по възможност час и заглавие на съня. За да откриете подходящо наименование на съня си, представете си, че това е бил филм и му избирате най-подходящото заглавие. Нещо простичко е винаги най-добро, стига да отразява същината на съня. Например, заглавия като „Червени мравки в тропическа гора”, или „Важна среща в самолет” вероятно биха свършили работа. Ако сте имали няколко различни сънища, най-добре е да ги отделите със самостоятелни заглавия. Смесването в едно на няколко сънища може да направи по-трудно откриването на посланието, което всеки от сънищата носи, и поставянето на подходящо общо заглавие може да се окаже невъзможно. Основната цел на заглавията на сънищата е по-лесното им откриване, когато преглеждате своя дневник.

Ако сте като мен и като повечето хора, допускам две неща. Вие или мислите, че може да се научите да осъзнавате сънищата си, без да водите дневник, или ако започнете да водите дневник, преди да се усетите ще откриете, че той събира прах до книгата, която се каните да прочетете от една година. Казвам това само защото аз мислех по този начин. Разбира се, това е възможно, но защо да не увеличите шансовете си и да ускорите получаването на желаните резултати с помощта на доказан метод? След като веднъж си изработите навика да водите дневник, това ще се превърне в ежедневна рутина, както обличането на дрехите сутрин. Необходимо ви е само постоянство. Поддържането на дневник на сънищата категорично не е най-лесното нещо. Прекарвал съм много дни в прехвърляне на разхвърляни листове, изпълнени с драсканици за проведени сънища. Макар че процесът става по-лесен с времето, в началото може да е полезно да следвате някои от следните съвети.

За да направите воденето на дневник по-лесно, имам няколко предложения, основани на различни подходи, които съм изпитал, както и на съвети от други хора. На пръв поглед това изглежда много просто нещо. Сънувате, събуждате се и записвате сънищата си, но това далеч не е всичко. Например, когато се събудите, ако започнете да записвате в дневника си това, което си спомняте от сънищата на изминалата нощ, много е трудно да си спомните всичко в правилната последователност. Това ме накара да пиша всичко, което можех да си спомня на лист хартия, и след това да го изложа в организиран вид в своя дневник. Този метод върши работа, ако имате много свободно време, но когато времето ви е оскъдно и ценно, не е особено ефективен.

Наред с нуждата да използвате рационално времето си и да организирате бележките си в дневника, друг проблем, който ще срещнете, е простият факт, че ще трябва да извършвате доста писане, което само по себе си може да стане досадно. Най-добрият подход е да си спомните всичко, което можете, преди да пишете каквото и да било, като вероятно ще си припомните повече в процеса на писане. Когато записвате сънищата си само на лявата страница на разгърнатия дневник, може да добавяте допълнително припомнени моменти на празната дясна страница, които със стрелки да отнесете към мястото, където те попадат в общото описание на съня. Там може също така да рисувате изображения на видяното по време на съня. Използвайте дясната страница, за да записвате също така това, което сте правили след събуждането си същия ден – къде сте ходили, кой/какво сте видели, какво друго ви се е случило през този ден. Това може да ви бъде твърде полезно, когато търсите повтарящи се моменти и закономерности в своите сънища. Така например аз съм установил, че често сънувам неща, които съм видял или преживял, два дни преди те да се появят в моя сън. Ако съм гледал предаване за природно бедствие в понеделник, няма да се учудя, ако го сънувам в сряда. Също така, ако сънувам човек, с когото не съм се чувал от известно време, той обикновено ще ми се обади след два дни. Не зная защо това се случва, но след анализа на сънищата ми и случилото се в съседните дни, откривам, че това е една от типичните за мен закономерности.

Много хора съобщават за използването на магнетофон за записване на сънищата си. След като се събудите, просто записвате това, което си спомняте на диктофона, и по-късно прехвърляте записа в дневника си. Изпробвал съм този метод и съм установил, че не е подходящ за мен. Не ми се струва особено ефикасен. Определено е по-лесно да записвате гласа си, но проблемите възникват, когато трябва да прехвърляте информацията в дневника. Изслушването на записите и прехвърлянето на текста в дневника отнема прекалено много време. Също така, остава проблемът на записването в правилния хронологичен ред, което е още по-трудно с използването на диктофон.

Има твърде различни стилове на поддържане на дневника и всеки човек има свое естествено предпочитание, но ако искате да си спестите известно време и имате достъп до компютър, сте късметлия. По пътя на опита и грешките аз открих един изключително лесен и ефикасен метод. Като тръгнах от идеята колко добре би било, ако моят диктофон можеше да нанася текста в дневника ми, аз прибегнах до личния си компютър. Съществуват редица програми за болшинството домашни компютри на разумни цени, които разпознават глас и го превръщат в текст. Аз закупих програма наречена IBM ViaVoice98 за около 50 долара. След инсталирането на програмата, тя превръща веднага всичко, което изговорите, в текст на компютърния екран. Ако говорите с нормално темпо, програмата нанася текста вместо вас. След това може да бъде установено лесно прехвърляне на текста в  програмата за текстообработка Microsoft Word.

Програмата за трансформирането на речта в текст не е безпогрешна, но е достатъчно добра за целите на вашия дневник, а икономията на време е доста голяма. Ако ресурсите ви позволяват, това е най-лесният и най-ефикасен начин за водене на дневник на сънищата.

Стъпка 4. Запознаване със сънищата

С напредването на вашия дневник и с подобряване на спомените ви, естествено ще се запознавате все по-добре със сънищата си. Определени хора, определени места и определени дейности, могат да се окажат по-често срещани в сънищата ви. Така например, възможно е в повечето от сънищата ви да се оказвате в своя офис или в училище, или на плажа. Също така, някои теми може да се срещат по-често от други. Може да сънувате, че извършвате героична постъпка, както може да сънувате, че ви преследват. Тези повтарящи се елементи в сънищата ви са вашите индикатори и те ще бъдат първите „крайъгълни камъни” по пътя ви към осъзнатото сънуване. 

Когато установите отличителните особености на своите сънища, това допълнително ще улесни вашето припомняне. Да направите списък на тези повтарящи се отличителни особености е една чудесна идея. Ако имате проблеми да си спомните какво сте сънували, може да прегледате списъка от тези „индикатори” и да видите дали някой от тях не ви напомня нещо от изминалата нощ. Понякога един малък фрагмент от даден сън може да провокира спомен за целия сън, така че познаването и използването на тези характерни моменти може да се окаже точно това, което ще разсее утринната ви амнезия по отношение на преживените сънища.

Полезно е да си зададете въпроса защо сънувате това, което сънувате. Какво означават за вас тези повтарящи се моменти? Колкото по-добре разбирате не само самите повторения, но и тяхното значение за вас, толкова повече ползи ще може да извлечете за своя живот по време на сън, както и за живота ви в будно състояние.

Ако в началото имате проблеми да идентифицирате тези повтарящи се характерни моменти, дайте си сметка, че не е нужно те да бъдат нещо необикновено и уникално. Всъщност, те могат да бъдат най-обикновени неща. Например, може да сънувате случка от предишния ден или как почиствате жилището си. Каквото и да сънувате, важно е да отбелязвате общите особености. Може да започнете с всичко, което забелязвате, независимо колко тривиално ви изглежда. С времето ще започнете да забелязвате и още повтарящи се моменти.

Стремежът за откриване и разбиране на повтарящите се моменти е едно доживотно пътешествие, защото те непрекъснато еволюират заедно с вас. Някои могат да продължават само седмица и след това да изчезнат, само за да се появят месец по-късно. Други могат да продължават доста по-дълго. Както времената се променят, се променяте и вие. Тези повторения, които са отражения на вас и на мислите ви, ще се променят също. Следенето на повторенията ще поддържа вашия контакт със самите себе си.

Идентифицирането на повтарящите се моменти играе решаваща роля в процеса на осъзнатото сънуване. Те всъщност са „признаци, че сънувате”. Както ще научите скоро в Стъпка 6, можете да се тренирате да ги забелязвате, докато сънувате и това ще бъде вашият „трамплин” към осъзнатия сън. Преди обаче да навлезем в тази тема, ще обсъдим начини за укрепване на вашата осъзнатост.

Стъпка 5. Добавяне на осъзнатост към будното ви състояние. 

Тази стъпка може да бъде самостоятелен предмет на една цяла книга. Тя е почти един цял метод, но прилагана съвместно с другите стъпки, се превръща в оптимален начин за усвояване на осъзнатото сънуване. Всъщност, целият процес на осъзнатото сънуване бива осъществен чрез трениране на съзнанието ви. Идеята е да увеличим своята осъзнатост в будно състояние, за да се възползваме от пренасянето на тази осъзнатост върху съзнанието ни по време на сън. Ако съзнанието ви е по-изострено през деня, вие ще имате по-активно съзнание, докато сънувате. Има много начини за усилване на нашето съзнание и ние ще разгледаме редица от тях в този раздел. Манипулирането на нашето съзнание ще стане една от основните теми до края на този наръчник. Иронията е в това, че когато започнете да упражнявате и засилвате своето осъзнаване, вие може да си дадете сметка, че обикновено не осъзнавате колко съзнанието ви е „приспано” през по-голямата част от деня.

Тъй като това е един толкова важен аспект, от решаващо значение е да имате работно разбиране на тези понятия. Крайната цел е да се научите как да прилагате тези принципи, за да постигате резултати. Първо, ще се занимаем с понятието осъзнаване (awareness) и след това ще изучаваме практическите приложения. Понятието осъзнаване, както ще го използваме, касае вашето съзнание. Доколко сте осъзнати? Това се отнася до настоящето ниво на вашето самонаблюдение. Доколко осъзнавате своята осъзнатост? Това се отнася до вашето ниво на целенасочено фокусиране на вниманието ви към настоящия момент (mindfulness). Колко центрирана е вашата осъзнатост? Това касае умственото ви състояние в ежедневието. Доколко наистина осъзнавате? За нашите цели тук, тези въпроси ще кулминират във вашите сънища, когато разбирате, че сънувате, като си задавате въпроса: „Осъзнавам ли?“ И в крайна сметка: „Сънувам ли“?

При много хора тези само-рефлекторни въпроси остават незададени и съответно не получават отговори. Повечето хора никога не са били обучавани относно факта, че съществуват различни нива на осъзнатост, нито някога някой ги е учил  как да култивират едно по-високо чувство на осъзнатост. За тях човек или е буден, или спи. В същото време е факт, че вие можете да бъдете напълно осъзнати, полу-осъзнати, или напълно неосъзнати по време на своите сънища, както и в своето будно състояние. Всичко зависи от вашето ниво на съзнание, концентрирано в настоящия момент и от качеството на вашата осъзнатост. Давате ли си сметка, че докато сте слушали радиопредаването, в същото време не сте чули нищо в продължение на няколко минути? Шофирали ли сте на път за някъде, когато в един момент осъзнавате, че нямате представа откъде сте минали и какво се е случило от известно време? А какво ще кажете за „изчезването” на ключовете ви? Такива случаи на „изключване” възникват, когато съзнанието ви не е фокусирано върху настоящия момент. Възможно е да сте се замечтали, или да сте планирали следващите си действия, или да сте били наистина „в безсъзнание”, но крайният резултат е, че не сте осъзнавали напълно своето положение в окръжаващия ви свят.

Няма нищо лошо в това да помечтаете, или да планирате своя ден. Въпросът е в това, че ние често пренебрегваме прехода на нашето съзнание от един момент в следващия. Мислите, които имаме, често преминават през съзнанието ни даже без да ги забележим, да не говорим за това активно да участваме в тяхното възникване и насочване. Става въпрос не да бъдем обсебени от своето обкръжение, а да осъзнаваме своето осъзнаване. Това да сте наясно и да следите своите мисли и мисловни модели е точно толкова важно, колкото да идентифицирате своите „индикатори” и повтарящи се особености по време на сън. Промяната на вашите мисли ще промени съзнанието ви, а идеята е да програмирате съзнанието си и да го „застопорите” в режим на самонаблюдение, вместо да го оставите да действа в някакъв произволен режим на автопилот.

Изглежда че ние нормално сме яхнали гребена на една вълна, произведена от външни фактори, вместо сами да насочваме съзнанието си. Ние често реагираме, повече отколкото разсъждаваме и това води до автоматично поведение. Ние задаваме по-малко въпроси, което на свой ред свежда съзнанието ни до това, което вече знаем, или мислим, че знаем. Ние обикновено се идентифицираме с позицията си така, че след известно време не успяваме да разберем, че има и други гледни точки. Ние пренебрегваме собствената си активна роля, която играем в насочването на съзнанието си.

Опитайте се да следите своето съзнание, все едно че сте страничен зрител, който просто наблюдава накъде то се насочва и как протича. Колкото по-дълго можете да задържите това си състояние, толкова по-добре. Това обаче не е толкова лесно, колкото изглежда, и ако мислите, че е лесно, опитайте се да го правите в продължение на целия ден и ще разберете колко лесно губите своето целенасочено внимание. Факт е, че ние нямаме навика да концентрираме своето самонаблюдение, но това трябва да се промени.

Как съзнанието ви променя своята насоченост от един пункт в следващия? Колко често по време на деня сте напълно наясно със състоянието на съзнанието си, както и с положението си в околната ви среда? Този вид насоченост на ума е, която трябва да култивирате. Този вид на центриране и „приземяване” на съзнанието е, който трябва да практикувате и развивате, докато той се превърне във ваша втора природа и евентуално даже в първа природа.

Практикуването на медитация е един отличен начин да упражнявате своето активно съзнание. Изследвания проведени от Джейн И. Гакенбах, (Jayne I. Gackenbach), изследовател на осъзнатото сънуване, показват пряка корелация между медитацията и осъзнатото сънуване. Хората, които медитират, е по-вероятно да имат осъзнати сънища, от тези, които не медитират. Както медитиращите, така и практикуващите осъзнато сънуване, „могат да осъзнаят ясно своите преживявания, в това число своите вътрешни мисли и вътрешни процеси”. Това може да се дължи на ударението, поставяно върху целенасоченото развиване на собственото съзнание. Като упражнявате своето съзнание, вие успявате по-добре да бъдете „в настоящия момент” – една способност, която силно развива уменията ви за осъзнато сънуване. „В допълнение, медитиращите и практикуващите осъзнато сънуване по-лесно запомнят сънищата си и по-лесно се ориентират в непозната обстановка, защото не могат да бъдат толкова лесно повлияни от други хора или от обекти в околната си среда”.

Други изследвания от Алекзандър, Бойл и Алекзандър (Alexander, Boyle, and Alexander) показват, че тези две групи хора демонстрират по-малко личностни характеристики свързани със стрес, отколкото не медитиращите и не практикуващите осъзнато сънуване. Ако осъзнатото сънуване и медитирането оказват такова благоприятно влияние върху нашия живот по време на сън и в будно състояние, то включването на тези практики в ежедневието ви ще има преки резултати.

Медитирането и осъзнатото сънуване са интимно свързани. Като научавате повече за медитирането и го практикувате редовно, вие ще култивирате качества, които ще ви бъдат полезни при осъзнатото сънуване. Много от принципите на медитирането имат пряка връзка с осъзнатото сънуване. Медитацията може да бъде използвана за предизвикване на дълбоки състояния на релаксация, а тези състояния са изключително полезни при предизвикването на осъзнати сънища. Също така, целта на редица подходи към медитацията е „заглушаване” на ума. Създаването на вътрешна тишина и преустановяването на вътрешния диалог е една важна техника, която ще разгледаме, когато обсъждаме някои от методите за предизвикване на осъзнати сънища.

Медитирането също така развива способността за „дистанцирано” съзнание, което си позволява да действа в известна степен като страничен наблюдател. Отново, тази способност да имаш дистанцирано съзнание ще бъде изключително полезна, когато прилагате много от техниките за предизвикване на осъзнати сънища. Медитирането също така изисква развиване на известен контрол върху собственото съзнание. Тъй като това е основно изискване за осъзнато сънуване, силно препоръчително е да включите медитацията в своя режим на овладяване на осъзнатото сънуване.

Сега, след като имате разбиране на тези понятия, най-добрият начин да получите  резултати е да ги приложите за постигане на своята цел – осъзнатото сънуване. За да усвоите осъзнатото сънуване, трябва да можете да различавате какво е „реалност” и какво е сън. Трябва да развиете съзнание, склонно да задава въпроси. Докато сте будни, трябва редовно да извършвате „проверка на реалността”. Тази проверка се състои от две части. Първата част е да си зададете въпрос дали сънувате, или не, а втората част е да проверите своята околна среда, за да установите дали всъщност сънувате, или не.

Тези проверки на реалността трябва да бъдат извършвани редовно по време на деня. Идеята е да изградите този навик като част от ежедневната си практика, така че той да навлезе и в сънищата ви. Ако практикувате това редовно, само въпрос на време ще бъде да запомните да правите такива проверки и по време на сън и тогава, ако огледате внимателно това, което ви заобикаля, ще разбирате, че сънувате. В началото, аз нагласях алармата на ръчния си часовник на всеки половин час, за да ми напомня непрекъснато да правя такава проверка. Друга техника е да нарисувате по една буква на двете си ръце или всеки път, когато ги погледнете, да извършвате проверка на реалността. Можете например да изпишеге „О” на едната ръка и „С” на другата, които да обозначават Осъзнато Сънуване. Самите букви нямат значение. Важно е да ви напомнят да проверите своята реалност и ако използвате редовно този метод, той със сигурност ще навлезе в сънищата ви, за да ви напомни да поставяте под въпрос своето обкръжение.

Това да се запитате дали сънувате е лесната част. Номерът е да можете да различите дали наистина сънувате, или не. Един израз, който обобщава вашия аналитичен подход към съня, е „осторожно наблюдение”. Идеята е да търсите странни или нелогични неща, които могат да се появят, докато сънувате, но понякога това е трудно, ето защо трябва да изследвате всичко, което ви заобикаля, за да откриете нещо необикновено. Така например, идеята да се ощипете, за да сте сигурни дали сънувате, може да не се окаже особено полезна в сферата на съня. Вие може действително да почувствате ощипването в своя сън и това може да ви накара да повярвате, че не сънувате, освен ако приложите и други тестове.

По някаква причина, ние сме много по-толерантни и по-малко чувствителни спрямо несъответствия, докато спим, така че провеждането на множество проверки на действителността увеличава силно вероятността да осъзнаем, че сънуваме, ако това действително е така. Също така е твърде полезно винаги да допускате, че сънувате, даже и когато проверките ви сочат обратното. Трябва да продължавате да проверявате, докато изпробвате всички възможни проверки на реалността и само след това може да заключите, че не сънувате. В течение на своята практика ще научите кои проверки на реалността работят най-добре при вас. С набирането на опит ще установите от първа ръка колко е важно да поставяте непрекъснато под въпрос своята реалност и да бъдете настоятелни с това, но за щастие всички проведени изследвания потвърждават, че тези проверки не дават случайни резултати, а показват висока ефективност при всички практикуващи.

Ето списък на най-ефективните проверки на действителността:

Тест на здравия разум. Това е първата и най-очевидна проверка. Огледайте се наоколо за всичко, което логически не би трябвало да присъства. Запитайте се дали това би могло да се случи в нормалния ви живот. Потърсете несъответствия. Дали се намирате някъде, където не сте били никога преди това? Дали сте заедно с хора, които живеят далече от вас? Има ли слон в кухнята ви? Това са несъответствия подобни на тези, които могат да задействат осъзнатия ви сън.
Проверка с четене. Това е една от най-резултатните проверки. Огледайте се и открийте нещо, което можете да прочетете. След като го прочетете, погледнете встрани и след това се опитайте да го прочетете отново. Направете това няколко пъти. Ако сънувате, текстът или цифрите обикновено ще се променят след няколко поглеждания. Текстът може да се замъгли, или да се промени напълно, или да започне да се движи, докато го изчитате. Всеки текст, който съдържа думи или числа, ще свърши работа – книга, уличен знак, адрес. Много хора използват циферблата на своя часовник, който „носят” в съня си. Това е една изключително ефективна техника, която работи при болшинството практикуващи.
Проверка с летене или левитиране. Това е друга доста ефективна проверка. Вижте дали можете да летите. Ако не можете да летите, опитайте се да левитирате или да се издигнете леко над земята. С развитие на уменията ви за осъзнато сънуване, това може да стане любимата ви проверка, както е при мен. Единственият недостатък е, че понякога може да се опитате да летите или да левитирате и да не успеете, и въпреки това да се окаже, че сънувате. Помнете винаги да използвате този метод заедно с други проверки, освен разбира се, ако той дава веднага резултат, както е в болшинството случаи.
Проверка с ключ за осветление. Това обикновено е една твърде надеждна проверка. Потърсете ключ за осветлението и го включете и изключете. Ако той не работи, вероятно сънувате. Опитайте няколко пъти и внимавайте кога би трябвало да запали осветлението и кога – да го изгаси.
Проверка на паметта. Това е един много ефективен, но почти неизвестен метод. Просто проследете в паметта си къде току-що сте били и какво сте правили. Мислете възможно най-назад във времето и евентуално може да откриете, че има несъответствия в спомените ви. Може също така да откриете, че имате някакъв блокаж на паметта, който ви пречи да си спомните правилно. Във всички подобни случаи можете спокойно да предположите, че сънувате.
Проверка с огледало. Това е не само изключително ефективен метод, но допълнително обикновено води до удивително преживяване. Открийте огледало и докато се взирате в изображението си, попитайте дали сънувате. Може да се стреснете от изображението си. Може да се окажете по-млади или по-възрастни, или с различна прическа, или с различен цвят на косата, или даже може да изглеждате като напълно различен човек. Всяко от тези несъответствия ще бъде очевидно доказателство, че сънувате. Допълнително, ако включите тази проверка в утринния си тоалет, ще ви бъде много по-лесно да трансформирате някое от привидните си събуждания в осъзнат сън. 
Тест чрез самонаблюдение. Това е също един много полезен тест. Просто разгледайте себе си. Огледайте ръцете си, краката, дрехите си. Обикновено ако сънувате, ще забележите, че носите дрехи, които не ви принадлежат. Също така понякога, само като погледнете някоя част от тялото си, това ще предизвика осъзнат сън.
Проверка с прониквате в материя. Това не е най-надеждният метод, но ми е помагал в редица случаи. Просто се опитайте да промушите ръката си през нещо твърдо, като стена, врата или стъкло. В началото може да няма резултат, но ако вярвате, че можете да го направите и ако сънувате, след няколко опита ще успеете. Като допълнителен бонус, по този начин вие също така развивате способността си да позволявате на убежденията ви директно да влияят на вашите преживявания. 
Гравитационна проверка. Това е донякъде надеждна проверка. Открийте нещо, което можете да подхвърлите безопасно във въздуха и да го хванете. Подхвърляйте го няколко пъти, за да установите дали се подчинява на законите на гравитацията, както би трябвало, ако сте будни. За да засилите ефективността на тази проверка, докато подхвърляте предмета, опитайте се да промените движението му във въздуха с помощта на мисълта си. По същия начин, може да опитате да подскачате. Ако успеете, значи сънувате.
Задаване на въпроси на други лица. Това може да не бъде най-удачната проверка в будно състояние, но понякога може да се окаже ефективна, ако действително сънувате. Ако „в реалността” попитате някого дали сънувате, има вероятност да бъдете обвинени, че не сте с всичкия си, но в сферата на сънищата, нещата понякога са по-различни. Обикновено персонажите в съня ще отрекат, че това е сън, но те го правят по странен начин, без да поставят под въпрос здравия ви разум, а в някои случаи няма даже да разберат какво казвате и ще ви пренебрегнат напълно. Повечето хора в съня ви ще отрекат, че това е сън, но ключът към този тест е в това как ще го направят. Също така, много рядко, някой в съня ви ще се съгласи, че това е сън.
Както споменах по-рано, тези проверки на реалността трябва да бъдат практикувани редовно през деня. Колкото повече те станат неразделна част от ежедневната ви рутина, толкова по-скоро ще се появят в сънищата ви. Ако има една дума, която да резюмира това, което трябва да правите, за да ускорите своя процес на осъзнато сънуване, тя е осъзнатост. Работата върху вашето осъзнаване ще има директен ефект върху сънищата ви, а след като веднъж овладеете осъзнатото сънуване, ще разберете, че вашето активно съзнание, комбинирано с намерението ви, представлява вашия паспорт за сферата на сънищата.

Стъпка 6. Свързване на активното ви съзнание с вашите сънища

Тази последна стъпка е сравнително проста и лесна, сравнена с предходните, и поради това не би трябвало да срещнете трудности при включването й в ежедневната ви рутина. Преди да се придвижим напред обаче, нека преговорим къде би трябвало да сте стигнали до този момент. Вие сте провели подготвителната умствена работа, започнали сте да подобрявате своето припомняне на сънуваното и вече водите дневник на сънищата си. Започвате да се запознавате със сънищата си, забелязвате някои от повтарящите се специфични особености, упражнявате своето будно съзнание като медитирате и правите редовно своите проверки на реалността.

Последната стъпка се състои в комбиниране на това, което сте научили за своите сънища, с наученото относно вашето будно съзнание. Казано простичко, вие трябва да слеете своите проверки на реалността със своите повтарящи се „знаци” по време на сън, така че когато срещнете някой от тях, автоматично да започнете да проверявате своята реалност. Ако сънувате класни стаи или плажове, или че карате бързо лека кола, вие ще бъдете програмирани да извършите проверка на реалността. Крайният резултат ще бъде този: Неизбежно ще започнете да сънувате един от своите „знаци” и в крайна сметка ще запомните да извършите своята проверка на реалността и ще разберете, че сънувате.

Полезно е да следите текущо появяващите се знаци и теми в сънищата ви. Ако през последната седмица сте сънували, че ви преследват, вие трябва да активирате идеята, че в момента в който почувствате, че ви преследват, трябва да извършите проверка на реалността. Когато се запознаете интимно с периодично появяващите се в сънищата ви знаци и като свързвате с тях проверките на реалността, вие ще поставяте основите на своите бъдещи пътешествия по време на осъзнатите си сънища.

Както можете да видите, тези шест стъпки са интимно свързани в един основен процес. Пропускането даже на една стъпка ще намали ефективността на всички останали и съответно на целия процес. Почти всички други техники или методи за предизвикване на осъзнати сънища, които ще бъдат споменати, са основани в известна степен на този процес. Те често произлизат от него или са ограничен вариант на една или повече от тези шест основни стъпки. Практикувайте ги прилежно и постоянно, и те ще се запечатат в подсъзнанието ви. В крайна сметка, те ще се пренесат в сънищата ви и се надявам, че окончателната печалба ще бъде, когато кажете: „Да, аз сънувам!”

Когато следвате тези шест стъпки, вие неизбежно ще преживеете един осъзнат сън, но за да оптимизирате вашия прогрес, нека разгледаме няколко други методи, които можете да използвате в комбинация с тези шест стъпки. Когато експериментирате с тези стъпки и със следващите методи, ще откриете кои са най-подходящи за вас.