Мозъчният тръст на Тайната космическа програма с Уилям Томпкинс – 4-ти август, 2016 г.

(с) Превод АТИ, 2016 г.

Дейвид Уилкок: Здравейте, аз съм Дейвид Уилкок и вие гледате Космическо разкритие. Аз съм тук заедно с моя колега водещ Кори Гууд. Както видяхме в нашето първо интервю с бившия аерокосмически инженер Уилям Томпкинс, той е свидетелят с най-голям опит.

Той е научил как шпиони са открили това, над което германците всъщност са работили, в това число изобретението на работещи летящи чинии.

В този епизод ние ще се впуснем още по-нататък в живота и съвремието на Уилям Томпкинс. Той ще започне да ни разказва за тайния мозъчен тръст, в чиято работа е участвал, докато е работил във ВМС и е сътрудничил на министъра на отбраната Джеймс Форестал. 

МАДЖЕСТИК 12

Уилям Томпкинс: Той бе главен секретар на ВМС, нещо като човек на върха. За разлика от случващото се в други военни организации на планетата, всички харесваха Форестал. Той бе наистина прекрасен човек и знаеше чудесно за какво говори.

Неговите хора обаче бяха известни с едно съкратено име.

image001Тази група по същество бе върхът на командването, но ние бяхме наясно, че не трябва да използваме наименованието на тази група. Тази група по същество бе върхът на Възпитаниците (Alumni).

В крайна сметка за всеки документ, който разработвахме в този мозъчен тръст, стоеше открит въпросът дали и как ще бъде приет от тази група. Дали се отклонявахме от техния дневен ред? Какъв е техният дневен ред? Кои са всички тези хора? Има ли групата Билделбърг нещо общо с това? Замесени ли са други организации, тайни организации?

Тогава ние структурирахме нашите презентации за тях с допускането, че Форестал е човекът номер 1 в страната, който управляваше ПРАВИЛНАТА организация, РЕАЛНАТА организация, която решава техническите въпроси, свързани с извънземните.

Имахме това, което по същество бяха космическите системи на американските ВМС, които не бяха организация и се намираха вътре в тайния мозъчен тръст на Дъглас.

Тази операция контролираше всичко в страната и президентът на САЩ не бе част от нея. В нея не участваха хора от върховете на военните, както и конгресмени.

И ето ни как предавахме нещата в ръцете на хората, които причиняваха проблема. Мисля, че това е трудно за приемане, но това е, което се случваше. Ние не го знаехме, но по всичко личеше, че беше точно така.
image002Върху  документи, които съставях заедно с неколцина други, които бяха предавани на ВМС, аз правех забележки от рода: „При кого отива тази информация?” Това бе един постоянен проблем в тайния мозъчен тръст.

image003Д-р Клемперер бе наистина свестен човек, умен, гениален и също така с чувство за хумор. Той бе мой началник.

Клемперер бе убеден, че съществуват две различни групи. Едната бе стандартната организация – различните информационни равнища на ВМС и след това бе тази друга група върху тях.

И ние знаехме, че адмиралът е начело на тази група на върха. Той бе нейният ръководител.

image004И след като той бе убит, ние приехме, че това бе истина, защото той говореше прекалено много.

image005

Това са сложните аспекти на програмата, където трябваше да се справяме сами, без да се влияем от някого. Ние решавахме сами какво трябва да правим, за да разрешим един невероятен проблем.

А когато не знаеш кой ти е началникът, правиш най-доброто, което можеш.

* * * * * *

ДУ: Това, което виждаме тук, е информация, която съответства много на казаното от много други в течение на времето, относно тази мистерия за това как са държали всичко това в тайна.

Хората казват: „О, правителството не може да пази тайна.Те даже не могат да открият една папка в чекмеджетата си. Как е възможно да държат в тайна тези неща?”

Добре, Кори, когато чуваме за този човек, който в крайна сметка става министър на отбраната на Америка – Форестал … даже и в неговия случай ние не знаем за кого действително е работил. Те не знаят … Да, той е начело на ВМС. Той става министър на отбраната, но Томпкинс споменава нещо, което той нарича Възпитаници. Когато чуя това, аз си мисля за илюминатите*)

*) Двете думи: Alumni = възпитаници на учебно заведение и Illuminati = Илюминати, имат сходно звучене на английски език. Бел. прев.

КГ: Това е името, което в началото военните са използвали за илюминатите.

ДУ: Възпитаници?

КГ: Възпитаници.

ДУ: Те действително са използвали тази дума?

КГ: Да.

ДУ: И това в действителност означава „илюминати”?

КГ: Да, това е наименованието, което използваха за тях.

ДУ: Той също така танцува около едно кодово наименование за тази група, но не казва кое е то. Изглежда, че това е Маджестик 12 (съкратено на английски  MJ-12). Би ли се съгласил с това … че това е, за което той говори?

КГ: Да, да.

ДУ: О кей. Бил ли си някога в ситуация, при която хората, с които работиш, не знаят на кого се отчитат или какви са в действителност целите на дейността им?

КГ: Това е основният инструмент, който те използват, за да накарат хората да забравят какво се случва. Също така, всичко е изключително раздробено. Даже на космическия кораб, на който аз работих, всички дейности бяха раздробени и изолирани една от друга.

ДУ: Можеш ли да дадеш пример?

КГ: Имаше една голяма площ, която използвахме като свободно място при транспортиране, което бе толкова голямо. (Кори показва с ръце около 20 см.) Ние започнахме да го разширяваме и да строим лаборатории и други необходими неща. И ако работех в една от тези лаборатории с група учени, аз нямах никаква представа какво се случваше от другата страна на стената в съседната лаборатория.

ДУ: И това в един и същ изследователски кораб?

КГ: Точно така.

ДУ: Наистина?

КГ: И например те ще ни възложат да работим върху програма със специален достъп, която има същото наименование като редовна военна програма, която е секретна, така че ако едно от наименованията на програмата стане известно, те могат да кажат: „О, виж, тя е това, което е свързано с онова. Това е една секретна програма, но не е това, което си мислиш.”

ДУ: Той споменаваше някакви цифрено буквени кодове, които приличаха на алтернативни наименования за тази група. Това честа практика ли е? Това същото ли е, за което говориш?

КГ: Да, да. Те дават на една група няколко различни наименования, за да предизвикат объркване, ако хората започнат да я обсъждат. Например: „Кой? О, аз зная една група, която се казва по този начин.” И това само увеличава объркването.

ДУ: Това раздробяване, за което говорим, възможно ли е хората в някои от подразделенията на тези космически програми даже да не знаят, че има и други подразделения като техните?

КГ: Абсолютно. Надали някой от тях знае, че има други подразделения. Понякога те може да знаят нещичко за по-ниско технологични подразделения на по-долно ниво. Това е, защото много от тях са преминали по този път, но те не са наясно … Ако видят някакъв друг кораб, ще им кажат, че това е нов експериментален кораб от тяхната програма, за който не трябва да говорят никому.

КГ: Разбирам: Томпкинс също така каза, че този човек, който се предполага, че е докладвал на тази тайнствена група MJ-12, накрая е бил убит. Това предполага, че има нещо зловещо, което се случва. Ние знаем, че обозначението MJ-12 влезе в обръщение едва в 1980-те, благодарение на Уилям Моор и Стейнтън Фридмън, който имаше тази ролка от 35 мм филм с всички тези заснети документи, които дотогава никога не са били изнасяни в публичното пространство.

В същото време Томпкинс изглежда е знаел за MJ-12, макар че не искаше да произнесе това наименование пред камера. Защо мислиш, че хората се страхуват толкова от тези лица и какво мислиш, че се е случило с Форестал?

КГ: Както бе написано в интелигентните таблети, Форестал е един от хората, който е бил елиминиран.

ДУ: О, наистина?

КГ: Да.

ДУ: Това е било заявено там?

КГ: Да.

ДУ: Наистина?

КГ: Да, и не зная кои бяха другите. Много от другите имена не можех да отнеса към нещо познато. Да, те имаха списък от хора, елиминирани в името на националната сигурност.

ДУ: Те използваха ли това, за да стимулират останалите да си затварят устата?

КГ: Да, защото всеки в програмите знае какво се случва, макар широката публика да получава измислена история.

ДУ: Значи изводът е, че независимо колко високо си поставен, колко си важен, те ще те духнат като свещ в момента, в който излезеш от правилната линия.

КГ: Да, президенти, сенатори, без значение.

ДУ: Значи това е една група, с която не бива да си имаш работа. В следващия клип тук, ние ще говорим за Скандинавските секретарки и тяхната роля в подпомагането на Америка да развие своя собствена Тайна космическа програма. Нека хвърлим един поглед.

ДНЕВНИЯТ РЕД НА СКАНДИНАВЦИТЕ

Уилям Томпкинс: Никога не можах да накарам своята секретарка да признае, че е Скандинавка.image006Всички го знаеха, но тя не го признаваше. От това обаче, което изпускаше по време на разговорите, ставаше ясно, че тя е част от военноморските сили на Скандинавците, подобно на командир в разузнаването, с мисия да подпомага конкретна програма – програмата Аполо. Става дума за подпомагане на цялата програма, не само на първата й фаза за отиване на Луната, но и на втората фаза за изграждане на военноморски станции на всички планети, които бяха годни за обитаване, или на техните луни в Слънчевата система, и след това за изграждането на бази на всички тези 12 най-близки звезди.

Това бе мисията Аполо.

image007image008Сега, двете момичета в инженерния отдел, двете Скандинавки, никога в течение на тези четири години не направиха нещо, което да затрудни изпълнението на тази мисия. Те непрекъснато изтикваха настрана тези, които се опитваха да спрат реализацията на програмата – когато някой се опитваше да замаже нещата, да промени информацията, да направи нещо погрешно, всичко в течение на тези четири години.

И така ние свършихме … Ние работихме почти четири години. Аз работих приблизително четири години във ВМС и почти толкова в Аполо. Част от четирите години работа в Аполо аз работих върху товарните автомобили „Нова”.
image009Тези товарни автомобили „Нова” бяха осем-десет пъти по-големи от самата ракета Аполо, в замисимост от това, което … Имаше товарни камиони, които можеха да поберат всичкото оборудване, необходимо за изграждане на военноморски изследователски център за 20,000 души на Луната. Това е, което трябваше да правим.

Мисията на Луната се състоеше в изграждането на тези съоръжения, но всичко, което направихме, бе само да достигнем до нея.

И някои от тези приятели там ни показаха среден пръст и ни казаха: „Не се връщайте отново тук! О кей, продължавайте и завършете още няколко свои мисии, след което повече не се завръщайте.”

Това бяха рептилите. Те бяха вече там. Ние не знаехме това. И в крайна сметка бяхме спрени на една трета от изпълнението на мисията.

image010Колкото до Скандинавците … Защо са тук и кои са те? Едва много по-късно узнахме, че има най-различни техни разновидности. Сега знаем, че има може би 100 различни техни разновидности. По онова време обаче ние мислехме, че те са само един вид.

Двете млади дами бяха представители на Скандинавската цивилизация. Моята секретарка се оказа Скандинавски военноморски капитан трети ранг с конкретна мисия да осигури реализирането на програмата Аполо – цялата програма. Така че можем да кажем, че тази група там в галактиката, чийто представител бе тя, това бе най-хубавото нещо, което можеше да се случи на нашата планета.

Тя никога не каза нещо, което да полее със студена вода някоя част на програмата. Тя винаги бе далеч пред всички с идеи за това какво трябва да се направи най-добре. Телепатично, тя непрекъснато вкарваше неща в главата ми: „Не им позволявай да тръгват по този път, Бил. Ти знаеш за какво говорихме. Ти трябва да поправиш нещата.”

Трябва да кажа, че никога не бях имал такъв вид взаимоотношение с някого, преди да отида на работа в North American и след това в TRW.

И тези момичета също отказваха да признаят, че са Скандинавки, но правеха абсолютно същото като моята секретарка в Дъглас по отношение на Аполо. В  North American имах две такива момичета. Имах и една за административен помощник в TRW. Така че отново: получаваш помощ от индивид, който вероятно е член на Скандинавските военноморски сили, който следва техния дневен ред.

Те бяха във война с рептилите. И Слънчева стража, разбира се, бе нашата част от тази война.

image011Те бяха също във война с несакомо-подобните, хората-богомолки, ако искате да ги наречете по този начин.

image012Така че ние се биехме колективно срещу два от наистина лошите видове. Ние щяхме да се бием с тях – нещо, което Скандинавците вече правеха.

Скандинавците бяха изгубили една голяма битка между своята планета и друга планета, принадлежаща на рептилите, след което се бяха прегрупирали и бяха продължили да воюват с тях.

Когато говорим за Скандинавците, ние говорим за много различни неща. Кои са тези хора?

* * * * * *

ДУ: Това става много интересно, защото ние навлизаме в доста области, които нашите зрители са заявили, че ги интересуват особено много.

На първо място, бе много интересно, че той говори за мисията на Аполо, която е била в няколко фази, от която първата фаза е било кацането на Луната.

Той говори, че те са изграждали товарни камиони и че е имало отделна площадка за изстрелване в космоса на тези камиони, и че тяхната цел всъщност е била да изградят тези бази за 20,000 души първо на Луната и след това на други планети и луни, и след това на 12 звезди около нашата Слънчева система.

Това е много информация и аз бих искал да чуя мнението ти за това, преди да разгледаме останалото.

КГ: Да, аз всъщност може да съм посетил една от тези.

ДУ: Една от тези какво?

КГ: Една от тези инсталации на друга звездна система …

ДУ: Ах! 

КГ: … Когато бях заведен през този портал на тази луна, която бе около онзи газов гигант, който описах.

ДУ: Разбирам.

КГ: Така че това може да е една от тези бази, на една от тези 12 звезди.

ДУ: Той каза, че когато сме стигнали на Луната, рептилите са ни казали да се махаме и че официално мисиите на Аполо са били прекратени.

Обаче очевидно се оказва, че те са продължили и това може да е една област, в която Томпкинс и неговите източници на информация, не отразяват напълно това, което се е случило. Би ли се съгласил с това?

КГ: Да, да. Информацията винаги ще бъде изкривена и редактирана в отделни нейни части.

ДУ: Той говори също така за Скандинавските ВМС. И той ни дава една много интересна информация. Той говори за това, че те са установили съществуването на 100 различни типове Скандинавци. Това съответства ли на нещо, което си чул?

КГ: Не съм чул точно такава бройка. Не си спомням да съм чул за такава цифра, но да, имаше много различни типове, които бяха категоризирани. И те се различаваха леко едни от други по размери и ръст.  Имаше даже една група, която те наричаха за известно време Скандинавци, които изглеждаха като Скандинавци и бяха високи около 2,5 метра, с голямо чело и шест пръста на ръцете. И за известно време те ги причисляваха към тази категория. 

Това се случва също както при съществата, които наричаме Сиви, при които има безброй разновидности.

ДУ: Той описва, че тези Скандинавци са притежавали военноморски флот и че жената, която е работила с него като секретарка, или административен помощник, когато отива на работа в TRW, в двата случая е имала ръководна длъжност в тази своя военна структура. Това съответства ли на нещо, което си чул, че те имат нещо като милитаризирана структура в своята организация?

КГ: Да. При групите от Вътрешната Земя, с които взаимодействах, видях същото. Техните пилоти, които пилотираха корабите, с които ходихме на Куйперовия пояс и на Венера, те бяха военни.

ДУ: Наистина?

КГ: Да, да. Те казаха, че имат военни и научни формирования. Те работят отделно едни от други.

ДУ: Той описва война между Скандинавците и рептилите. И аз си помислих, че едно от наистина интересните неща, които спомена, бе, че е имало една планета, която Скандинавците всъщност са загубили в тази война, защото очевидно в съседство е имало друга планета, контролирана от рептилите. И те са се били за тази територия. Скандинавците са загубили тази война, след което е трябвало да се прегрупират, и очевидно част от това прегрупиране е включвало идването им тук и работата им с нас.

КГ: Това вероятно е била една операция или мисия от тяхното прегрупиране.

ДУ: Тогава колко дълго е продължила тази война? Дали това е била една постоянна война на Скандинавците, или например е продължила десетки хиляди години?

КГ: Наистина не зная колко дълго са воювали, но зная, че там са се водили войни с рептилите и техните съюзници. И че те са покорявали планети.

И една от групите, която работи с рептилите, са същества подобни на Скандинавците, които описах по-рано – с големи чела и шест пръста на ръцете. И оперативната ни информация гласеше, че това е една победена раса, която рептилите са принудили насила да работи за тях.

ДУ: Добре. Сега нека се занимаем с това действително появяване на Скандинавците във военнопромишления комплекс, като са помагали и телепатично влияели на хората. Възможно ли е тези Скандинавци действително да са вършили това? Възможно ли е те действително да се появяват на Земята и да изпълняват тези длъжности, и да получават достъп до тези позиции?

КГ: Да, да. Има редица от тях, които живеят на повърхността на Земята точно сега, и те се разхождат между нас.

ДУ: Редица от тях? Например колко би казал …

КГ: Не зная. Има представители на различни групи.

ДУ: О кей.

КГ: Хората на Аншар ми казаха, че преди хиляди години една от фракциите в техния конгломерат от групи е била изгонена в каверните близо до повърхността и на повърхността на планетата.

ДУ: Наистина?

КГ: Да.

ДУ: Как един от тези Скандинавски мъже или жени би могъл да проникне в нещо толкова разчленено и силно засекретено? Няма ли нашето правителство или военнопромишленият комплекс да се страхуват от тях поради възможността или да ни измамят, или да пренесат информация на своите хора, които след това да ни нападнат?

КГ: Да, и след известно време те са установили, че ние сме били мамени за някои неща, което Скандинавците – така ги наричахме, са правили от съображения за оперативна сигурност. Те определено са ни мамили за някои неща. Като цяло обаче ние сме узнавали от тях за заплахата от страна на рептилите и техните съюзници. Също така тези хора приличат много на нас. По същество, все едно че един братовчед отива да помогне на свой братовчед.

ДУ: Врагът на моя враг е мой приятел.

КГ: Да, да. Тези хора обаче са заявили, че искат да ни накарат да се отървем от нашите ядрени оръжия, да станем по-любящи и мирни. И те просто … И ние не сме виждали в тях толкова голяма заплаха, колкото сме изпитвали от техните врагове, рептилите. 

ДУ: Разбирам. Едно от нещата, които разказва Томпкинс и което е различно от казаното от теб, е, че той изглежда че представя тези Скандинавци, поне в тази част от интервюто, като идващи от космоса, от други светове. Ти какво мислиш, че става тук? Е ли това …

КГ: Има и от едните, и от другите. Аз не зная той с коя група е контактувал. Много е вероятно той да е бил в контакт с извънземна група.

ДУ: О кей.

КГ: Групите, с които аз имах контакт, които отговарят на това описание, твърдят, че са създадени естествено на тази планета и че това е техният дом.

ДУ: Кори, бих искал да говорим на тема, която е наистина чувствителна и лична и която за всички, гледали това предаване, е любим епизод. Това е, когато си слял ума си с този на Каарии, жрицата от Вътрешната Земя, и когато сте допрели ръцете си.

image013

Тя ти бе предложила някаква напитка, която си отказал. Ти не си искал да я изпиеш.

КГ: Елексирът на Изида.

ДУ: Нека поговорим за малко за това, което тя ти е показала, и дали то съответства по някакъв начин на току-що казаното от Томпкинс в това интервю.

КГ: Да. Тя ме накара да се фокусирам върху един малък период от моята младост. И когато направихме тази регресия и сляхме умовете си, аз виждах нейния живот през същите периоди от време, които съответстваха на моите.

ДУ: Точно така.

КГ: И едно от нещата, които видях, бе серия от срещи, които тя е имала с някакви военни. Униформите им изглеждаха … материалът изглеждаше от 40-те, 50-те години на миналия век и тя разговаряше с руснаци, с англичани, канадци и американци, представители на военните …

ДУ: Уха!

КГ: … И им помагаше. Тя каза, че тя им е помагала психически. Тя им е помагала с някакви технологии. Така че, да, определено има някакво застъпване.

ДУ: Добре. Сега ще прожектираме още един клип. И той засяга някои наистина интересни неща, когато Томпкинс ще описва собствения си опит в разбирането си за извършването на отвличания. Ще чуем също така какво той знае от личен опит относно Вътрешната Земя. Това направо ми изкара акъла, Кори, защото има някои неща, които той казва и които отиват даже по-далече от разказаното от теб. Това преобърна света ми. Нека да го видим. Вярвам, че много ще ти хареса.

ОТВЛИЧАНИЯ И ВЪТРЕШНАТА ЗЕМЯ

Томпкинс: Много хора са били отвличани в продължение на години и много все още биват отвличани. И ние сме изпаднали в ситуация, в която не знаем какво да правим. Как да поправим това? Кои са всички неща, които трябва да направим, за да поправим това?

Има древни извънземни хора, ако искате да ги наричате така, които са живели под земята в огромни каверни в продължение на хиляди години.

Самата Земя изглежда почти като пчелна пита. В нея има милиони огромни каверни.
image014

Гледаме малките каверни, които имат в Ню Мексико. Всички ходят там и разглеждат каверните. Те виждат входа на нечий офис. Това е всичко, което виждат.

Когато говорим за каверни под Земята, една от каверните в Южна Калифорния достига чак до Орегон. На изток стига до Невада. И това е само една каверна. И в тази каверна има други каверни. В каверните има други каверни – едни в други.

image015Някои каверни са дълги само една-две мили. Но всичко под Земята е като пчелна пита.

И така, тези извънземни са дошли тук, като някои са дошли преди Ной да е построил ковчега. Някои са дошли, след като е построил ковчега, след потопа. В същото време тук са се случили няколко потопа. Ние забравяме за това. 

Моят вуйчо Уолтър имаше конкретна информация за седем потопа. При единия от тях е имало непрекъснати земетресения от Аляска до Южния полюс. Земята се е била разтворила и това е причинило всякакви наводнения.

И така, да, ние имаме извънземни на планетата, които живеят в каверни. Те имат там градове. Имат промишленост. Имат забавления.image016

По същество те водят, може би не като нас, но водят там пълноценен живот. Те се раждат, работят и след това изчезват от картинката. Някои от тях имат смешно кратък живот, подобно на хората. Други са по средата и живеят по 2,000 – 3,000 години. Други не престават да живеят, точка.

И тези хора по някакъв начин живеят заедно в различните каверни, но очевидно с напълно различен дневен ред, с напълно различен живот, различни мисии.

Военновъздушните сили се намесиха в това и изградиха тези свои земекопни машини, дълги около една миля. И копаеха тунели, които бяха около 25 метра в диаметър. И ние имаме влакове, които пресичат под земята целите САЩ, отиват чак до Нова Скотия, като някои имат връзка и с други страни, в това конкретно полукълбо.

image017Тунелите на извънземните обаче са с диаметър 100-120 метра.

image018И тези тунели … земекопните машини копаят със скорост 2-3 мили в час.

image019Те превръщат скалите, целия материал, всичко в микроскопичен материал и покриват с него стените на тунела, което ги превръща почти като стъкло, след което зареждат тази повърхност с електричество и това осветява тунелите.

След това по тези тунели се движат свръхзвукови влакове по релси и не слизат от релсите, като обикалят из цялата планета – не като нашите – от Вашингтон и Пентагона до военната база Вандерберг.

А когато сме срещали тунели на извънземните под земята, не особено учтиво ни е било казвано да минем по друг маршрут.

Както в Ню Мексико, ние имаме огромно съоръжение там и сме водили войни с някои от извънземните, които са там, и нашите военни попадат непрекъснато на засади.

Когато обаче нашите хора са вземани от техните университетски лаборатории и са отвеждани в това съоръжение, това става много бързо. Все едно, че за една секунда са вече там. И те ги отвеждат навътре и им позволяват да продължат съответните свои изследвания от университета, с тази разлика, че вече са се превърнали в роби.

image020Те не стават бизнес партньори. Превърнали са се в роби. Така че сега имаме робство в тези каверни из цялата планета.

Това обаче не е чак толкова голяма работа, защото навън из галактиката, различните извънземни правят същото. Те отвличат кадърните хора, закарват ги в своите съоръжения на съответната планета. Или ги закарват под повърхността на своята първоначална планета, за да правят същото.

Така че отново: не само Земята е една лаборатория. Имаме милиарди лаборатории на милиарди звезди в галактиката, където се случва същото.

За съжаление ние се намираме в твърде безпомощно положение.

* * * * * *

ДУ: Пфю! Хей! О кей. Вие видяхте това! Аз го видях и Кори го видя. Това току-що се случи. Това не е нещо, с което ви залъгваме. Това не е шега, ясно ли е? Томпкинс е реален.

Досега съм го интервюирал няколко пъти. И, Кори, какво е усещането, когато видиш това невероятно съвпадение с всичко, което си ни разказвал?

КГ: Това е удивително.

ДУ: Той описва хората под Земята като извънземни. И той каза, че те имат различна продължителност на живот, като някои живеят много кратко като нас, а други – по-дълго време, като има и такива, които живеят по същество безкрай.

Така че нека първо чуем твоята реакция на това, че тези хора са извънземни.

КГ: Ами, бих се съгласил, че много голям контингент извънземни, най-различни видове, са построили своите „посолства” в каверни из цялата планета.

Както обаче съм казал в своите показания, в последно време контактувах с една група от Вътрешната Земя, която твърди, че е възникнала на тази планета, което не ги прави извънземни.

image021ДУ: Точно така. Така че някои от тях може всъщност да са коренни жители на Земята. Просто те са еволюирали и са се развили в тези области на Вътрешната Земя.

КГ: Точно така.

ДУ: О кей. Друго нещо, което наистина ме шокира, когато гледах това, бе неговото изявление за съществуването на милиони каверни. След това той действително използва израза „пчелна пита”.

Искам само да поясня за всички зрители (читатели;-), че той не е получил внушение от твоите показания. Той никога не те е чувал да споменаваш за „Земята – пчелна пита”. Също така ти не си чел Закона за Единството, където също се говори за „Земята – пчелна пита”. 

Така че имаме три документирани независими източника, в допълнение на други, които са ми споменавали това в частни разговори – други свидетели, които не желаят да излязат на светло.

Така че нека започнем с това. Би ли се съгласил, че всъщност съществуват милиони каверни във вътрешността на Земята?

КГ: Да! Да! Когато Земята се е развивала, мисля, че е имало нещо като кръвоносна система, преминаваща през нея и когато се е охлаждала, подобно на стопена скала, докато е изстивала, са се формирали всякакъв вид каверни. След това тектоничната активност, колкото и странно да звучи, също е формирала каверни.

ДУ: Хм-м. Някои хора са коментирали една статия, която написах наскоро относно Вътрешната Земя, и заявяват, че не разбират как е възможно тези каверни да са в безопасност от явления като гигантски земетресения на повърхността на Земята.

КГ: Разбирам. Тези каверни са по-навътре в земната кора, под болшинството разломни линии, като изключим най-дълбоките разломни линии.

ДУ: Аха.

КГ: След това, в зависимост от своето ниво на технологично развитие, тези различни извънземни, които имат различна продължителност на живот … те са на различно ниво на развитие.

ДУ: Разбирам.

КГ:  За някои от по-високо технологично развитите групи няма да е толкова трудно да живеят в близост до разломните линии, но болшинството каверни, за които става дума, са на дълбочина между 35 и 70 км. надолу в земната кора.

ДУ: Така че едно земетресение ще раздруса само повърхността и трусовете даже няма да достигнат в някаква значителна степен толкова надълбоко.

КГ: Разтърсвания има навсякъде. Шоковите вълни пътуват през скалата в двете посоки, но много от по-високо технологично развитите групи притежават технологии, които да ги компенсират.

ДУ: О, като амортисьори.

КГ: Да, нещо такова. Енергийни.

ДУ: Той каза също – просто искам да чуя твоя коментар, без да вмъквам моето мнение за това – той спомена за каверна, която преминава от Калифорния покрай Орегон и отива чак до Невада и твърди, че това е единична непрекъсната каверна.

КГ: Да.

ДУ: Това е доста шокиращо твърдение. Какъв е твоят коментар?

КГ: Ами, аз съм споменавал малко за същата каверна. В част от нея ние имаме подводници, които влизат и излизат … които достигат навътре в територията на САЩ и изскачат в някои езера.

ДУ: О кей, значи някои от тези каверни не са кухи и изпълнени с въздух. Отделни случаи би трябвало да са пълни с морска вода.

КГ: Да, има от едните и от другите. Зависи как каверната е запечатана, откъде преминава, коя е съседната до нея каверна. Така че много пъти имаме една част, която е водна, и там те имат подводници.Те копаят до друга каверна, която е някак естествено херметизирана и не пропуска вода, и там изграждат свои съоръжения.

ДУ: Разбирам. Друг вид смущаващ аспект на този клип, който току-що видяхме, се отнася до различните видове робство, което съществува. Той описва робство във Вътрешната Земя. Говори за хора, отвличани на други звездни системи.

Ти си говорил за това в други епизоди, както и в предаването на George Noory Не е за вярване (Beyond Belief) тук в телевизия Gaia. Независимо от това, би ли казал нещо за своето отношение към търговията с роби?

КГ: Да, и той или говори само за малка част от това, защото е толкова смущаващо, или това е всичко, до което е имал достъп като информация.

ДУ: Разбирам.

КГ: Той засегна също сценариите по отвличането. Обаче хората, които изчезват от планетата, които просто биват отвличани … през определен период това правеха извънземни, които търгуваха с отвлечените извън Слънчевата система. По-късно, някои от нашите решиха: „Хей, това е стока”, като „някои от нашите”, това са престъпните групировки. И те започнаха да отвличат и търгуват хора срещу технологии и биологичен материал.

ДУ: Тогава какво можем да направим срещу тази търговия с роби? Това смущава много силно хората. Разбирам, че те могат да се чувстват безсилни. Има ли нещо, което можем да направим, за да спрем това и да освободим хората на Земята?

КГ: В нашия случай максимумът е да накараме хората да повярват, че това нещо съществува. Не можеш да решаваш даден проблем, без да знаеш, че той съществува. Искам да кажа, че всички хора са заспали, техните умове са контролирани. За много от тези хора тази информация ще бъде силно смущаваща и трудна за приемане.

ДУ: Точно така.

КГ: Но за да може положението да бъде смекчено, това, което хората могат да направят, е, да се образоват, така че когато информацията бъде официално оповестена, да не лежат в леглата си и да смучат палците си.

ДУ: Ти също така спомена някои съобщения, които си получил от Сините авиани за това какво ще се случи с хората, които са били държани като роби, когато започнем да преминаваме през тази трансформация и след като Драко бъдат разгромени.  Доколкото разбирам, това касае някои от цивилизациите-бегълци.

КГ: Точно така, и има някои извънземни групи, както и отделни групи от цивилизациите-бегълци, които подпомагат този процес. Тези, които са успели да се внедрят в галактическата система на търговията с роби, са започнали да слагат маркери на жертвите, за да могат те да бъдат по-късно проследени там, където биват отведени, независимо къде в галактиката или в други галактики, и да могат да бъдат спасени. След като биват спасени, те се оказват в различни психологични състояния, в зависимост от това, което са преживели. Древната група на маите помага на много от тях да се възстановят и излекуват, и това става на една от техните планети.

ДУ:  Значи накратко: мислиш ли, че след като преодолеем този негативизъм и Драко бъдат победени, както сме обсъждали в други епизоди, че ще има масови спасителни операции за тези хора, които са били отвлечени в робство?

КГ: Този процес вече е започнал.

ДУ: О кей. Тогава е важно за хората да чуят, че нещо вече бива извършвано и че много от тези хора, които може би са в робство в момента, ще получат свободата си в процеса на тази предстояща промяна.

КГ: Да, и след като бъдат излекувани, те ще бъдат върнати в нашето общество, каквото и да е състоянието му в момента.

ДУ: Уха. Добре. Всичко това бе много интересно. Бих искал да ви благодаря за това, че гледахте това предаване. Това определено е нещо умопомрачително. След толкова много време, хората казват: „О, Кори няма никакви доказателства.” Е, това, което току-що видяхте, би трябвало да промени представите им.

И аз ви окуражавам да споделите с всички това, което вече знаете, защото сега, когато сглобяваме цялата картина на случващото се, може би много хора, които до момента не са приемали това сериозно, ще решат да се замислят отново.

Ние се нуждаем от вашата помощ. Необходимо е възможно повече хора да се образоват по тези въпроси. Както каза Кори, от изключително значение за бъдещето на човечеството е да не действаме като щрауси и да сме наясно с всичко, което действително се случва.

Това е Космическо разкритие. Аз съм тук с Кори Гууд и Уилям Томпкинс. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и ви благодаря, че бяхме заедно.