Новини от Вътрешната Земя – 48-ми епизод, Април 2016 г., Кори Гууд и Дейвид Уилкок

(с) Превод АТИ, 2016 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. Разговаряме за Вътрешната Земя – една удивителна поредица от данни, които оповестяваме в това предаване. И така, Кори, добре дошъл в програмата.
Кори Гууд: Благодаря.
ДУ: В предишните епизоди се спряхме на първите ти срещи с хората от Вътрешната Земя.
КГ: Точно така.
ДУ: Обаче от тогава до сега ти отново си бил завеждан там долу.
КГ: Точно така, но преди това да се случи, имаше едно събрание в базата на Тайната космическа програма в Куйперовия пояс, където бях заведен от Съюза на ТКП.
ДУ: Когато казваш: „Преди това да се случи”, имаш предвид преди посещението ти във Вътрешната Земя.
КГ: Да, преди това да се случи. И това бе едно доста интересно събрание. Групата от Вътрешната Земя, която … Групата, с която разговарях, която сега мога да кажа, че се нарича Аншар, групата с амулетите във формата на Сатурн.

image001ДУ: Ах.
КГ: Принцесата, нейното име е Каарии. И тя щеше да присъства заедно с делегация от нейната група, така че аз бях поканен и също бях много развълнуван.

image002

И нейната делегация пристигна на един от техните кораби предполагам, защото всъщност не ги видях да пристигат. Видях ги, когато се появиха в основното пространство, където трябваше да ги посрещнем, след което да ги ескортираме през някакви пасажи до мястото на събранието.
И Гонзалес, и аз бяхме … искам да кажа, просто можеше да усетиш вълнението. Всички бяхме обхванати от възбуда и очакване.
ДУ: Значи те не са били в контакт със Сферичните същества до този момент?
КГ: Точно така. След разговора ни в библиотеката, ние не бяхме се срещали и също така това бе първият им контакт със Сферичните същества, които те наричаха Пазителите (the Guardians). Така че те бяха силно възбудени и когато ги доведохме до залата …
ДУ: Как изглеждаше тази база? Защото ти си я видял, а зрителите не са.
КГ: Нищо необикновено, супер технологично устроено място. Беше повече … доста спартанско.
ДУ: Би могло да бъде съоръжение на Земята?
КГ: Ако си под земята, може би.
ДУ: О кей.
КГ: Подобно на подземна военна база.
ДУ: О кей.
КГ: Нищо свръх специално, малко научно фантастично отвътре.
ДУ: Високи тавани?
КГ: Нормални.
ДУ: О кей.
КГ: Да. Мястото, където щеше да се проведе събранието, бе една зала за презентации. Изглеждаше като място за склад … в едната част отзад. Аз не обърнах особено внимание какво представляваше мястото, защото очаквах с нетърпение появата на Синия авиан.
ДУ: Беше ли затъмнено, или светло като в типична осветена зала?
КГ: Беше добре осветено.
ДУ: О кей.
КГ: Да. И ето че влиза делегацията на Аншар.
ДУ: В тази заседателна зала?
КГ: Преди да стигнем до заседателната зала, аз поздравих Каарии, която бе в бизнес облекло. Тя също очакваше с нетърпение срещата, но бе мила и ме поздрави.  Ние обаче бързо преминахме разстоянието до мястото на срещата. Гонзалес знаеше къде отиваме. Аз не знаех. И така, ние вървим. Гонзалес е 3 или 4 метра пред мен. Каарии и още двама са отпред, като в делегацията с нея имаше още няколко души, и ние седим и чакаме появяването на Ра-Тиър-Ер. И всички сме шокирани от внезапната поява на едно същество с триъгълна глава.
ДУ: Това бе едно, което даже не говореше …
КГ: Точно така.
ДУ: Когато ти се срещна с него.
КГ: Да, той не отрони дума.
ДУ: Той ти изглеждаше като най-високо развит от всички останали, нали?
КГ: Може би. Не зная, но той никога не е комуникирал с мен – както първия път, така и този път.
ДУ: Разбирам.
КГ: И това бе най-странното нещо. Седя аз и гледам какво става … Всички гледаме. Навсякъде пълна тишина.

image004

Съществото с триъгълната глава, както казах преди, е високо малко повече от три метра.
ДУ: Божичко!
КГ: И главата му е широка колкото раменете, ако не и малко по-широка. Беше много слабо.

image005

Ръцете и краката му – много тънки. И изглеждаше че стои почти като … не точно на вода, но … много странно. Краката и ръцете му … И както миналия път … Имаше по три пръста на ръцете и на краката си и стоеше изправено на пръстите на краката си.
Разговорът между него и хората на Аншар бе в пълна тишина. Наистина бе невъзможно да направя преценка на времето. Той продължи известно време. И те просто стояха там, и се гледаха едни други, и единственото движение бе лекото движение на тялото на съществото с триъгълната глава.
И двамата с Гонзалес се споглеждахме, и след това всичко свърши. Съществото с триъгълната глава …
ДУ: Колко дълго продължи това мълчание?
КГ: Може да е било … някъде между 30 и 40 минути. Искам да кажа, че продължи доста време.
ДУ: Уха. И ти не получи никаква интуитивна информация за какво си говориха?
КГ: Единствените интуитивни моменти … не усещах нищо от съществото с триъгълната глава, но усещах … някаква надигаща се тревога. Почувствах възбуда. Почувствах малко объркване и различни неща, но не знаех с какво са свързани тези емоции по отношение съдържанието на разговора, защото не бяхме наясно с интерфейса на обмена между тях.
След като това свърши, съществото с триъгълната глава … просто … все едно че си сменил радио канала. И вече го нямаше.
ДУ: Просто изчезна?
КГ: Ъ-хъ.
ДУ: Постепенно избледня, или изчезна внезапно?
КГ: Изчезна изведнъж. Нямаше го.
ДУ: Уф.
КГ: Делегацията бе радостно възбудена, но в същото време имаше някакво безпокойство и малко … Те бяха малко смутени. И не остана време за разговор с нас. Те имаха среща със същия Съвет на Вътрешната Земя, на който бях присъствал първоначално заедно с Гонзалес и за който говорихме в предишните епизоди. Те трябваше да побързат, за да се срещнат с тази група.
ДУ: Само хората на Аншар ли бяха тези, които бяха удостоени със среща със съществото с триъгълната глава?
КГ: Освен Аншар там присъстваше и една друга група.

image006

ДУ: Какъв е техния амулет?
КГ: Звезда.
КГ: Но те стояха много далече отзад. Всички бързаха да се завърнат и докато си тръгвах, попитах как мина всичко и се опитах да завържа разговор. Каарии каза, че е минало добре и че са научили доста неща, които са искали да узнаят от много дълго време. И са били малко разтревожени да чуят от Пазителите, че от гледна точка на Пазителите, не са се оказали „подходящи настойници на тази планетарна сфера”.
ДУ: Хм-м-м.
КГ: Каквато и друга информация да бе получила, тя отнесе със себе си, бързайки за тази следваща среща.
ДУ: Не мисля, че някой би бил в по-изгодна позиция от теб да предположи какво означава това. Защо те не са се оказали добри настойници на тази планета?
КГ: Ами групите от Вътрешната Земя, които … предполагам, че причината да взаимодействат с населението на повърхността по начина, който вече обсъждахме, това, че са мамили понякога, че са използвали определени части от населението като пионки. Не всички, но определени други групи от Вътрешната Земя са използвали населението на повърхността като пионки в този продължаващ конфликт с така наречените от тях раси – генетични фермери, които са се появили в един момент. Предполагам, че голяма част от разговорът е бил на тази тема.
ДУ: Искаш да кажеш, защото тези групи от Вътрешната Земя са формирали съюз, някои от тях, от наша гледна точка, са работили заедно с илюминатите и са били отрицателно настроени? И това е била една от причините да им е било казано, че не са добри настойници?
КГ: Точно така. И тези седем групи от Вътрешната Земя, когато провеждаха събрания, по време на събранията се чувстваха много неудобно едни спрямо други. Някои от тях бяха по-отрицателно и егоистично настроени, докато други бяха ориентирани повече в служба на другите, но въпреки това бяха загрижени за собственото си оцеляване.
ДУ: А що се отнася до тези от тях, които са се представяли за богове пред населението на Земята? Това добро настойничество ли е? Дали те не е било редно да правят това, или то е било част от тяхната роля да ни помагат и насочват?
КГ: Аз не … Те вярват, че това е тяхната роля и много от различните същества, които са наричали себе си пазители и са се представяли по този начин, са вярвали, че това е тяхната роля. Дали Съществата от сферите са били съгласни с това, аз не зная. След като Каарии си тръгна, Гонзалес се свърза с мен и ми каза, че след като хората от Вътрешната Земя са си тръгнали, събранието, което са имали със Съвета на Вътрешната Земя, е било последното, което всички тези седем групи са провели заедно.
ДУ: Гонзалес участвал ли е на това събрание?
КГ: Не, не.
ДУ: Гонзалес трябва да е бил силно развълнуван, защото по същество вие двамата сте единствените представители на Съюза на Тайната космическа програма, присъствали на тази историческа среща, на която Пазителите са се срещнали с представители на Съвета на Вътрешната Земя. И в същото време вие не знаете нищо от това, което се е случило.

КГ: Пълна тишина. Нищо.
ДУ: Мисля, че това ще смути много Съвета на Тайната космическа програма.
КГ: Да, но тази среща не бе предназначена за нас.
ДУ: Тогава защо сте присъствали? Защо ще присъствате на нещо, където не можете да чуете и разберете нищо?
КГ: Не зная. Трябва да кажа честно, че наистина не виждам причина за присъствието си там.
ДУ: Разбирам.
Кори: Но това бе увертюра за Аншар и техния съюз. Те са ги водили в тези бази в Куйперовия пояс от известно време. Така че това е един политически процес на изграждане на взаимоотношения, продължил от известно време.
ДУ: Искаш да кажеш, че от известно време Съюза на Тайната космическа програма е водил тези същества от Вътрешната Земя в базите си в Куйперовия пояс?
КГ: Точно така. Имало е няколко съвещания между групите от Вътрешната Земя и Съюза на ТКП, на които Гонзалес е присъствал.
ДУ: И ти каза, че когато си посетил някои от тези подземни каверни, подобни на градини, си видял кораби с класическа форма от 1950-те, подобни на чинии, които са летели из въздуха и са преминавали свободно през скалите.
КГ: Точно така. И при това посещение те всъщност са превозили Гонзалес до същата тази база в един от своите кораби.
ДУ: Поводът да напомня за това е, че макар да си мислим за тези хора като обитатели на вътрешността на Земята, те могат лесно да пътуват из Слънчевата система и да ходят сами, където пожелаят.
ДУ: И отвъд нея, сигурен съм.
КГ: И отвъд нея. Те имат колонии в други звездни системи.
ДУ: Наистина?
КГ: Да.
ДУ: Досега не бяхме чували това.
КГ: Да, те са правили това, както и групата на Маите, която ще бъде … Те стават много по-активни и в бъдеще ние ще говорим много за тях.
ДУ: Знаеш ли нещо конкретно за местата, които тези същества от Вътрешната Земя са колонизирали? Има ли някои конкретни звезди, за които знаем, където те действително са се установили?
КГ: Единствените, за които са ми казали, са групата на маите и те имат някои заселвания на Плеядите.
ДУ: Наистина?
КГ: Да, и те са отвели там около 40 милиона свои хора от Земята.
ДУ: Защо мислиш, че тези хора са били смутени от това, което им е казало съществото с триъгълната глава? Каква е била интригата?
КГ: Предполагам, че не бих ги нарекъл самодоволни, но те са действали самостоятелно толкова дълго време и са мислели, че са постъпвали по най-добрия и правилен начин. Всеки път, когато е имало катаклизми, те са правили каквото могат, за да помагат на човечеството, макар че … И много пъти това е било по нечестен и манипулативен начин. Било е … не зная. За някои от тях тази среща се е оказала стряскаща.
ДУ: Мисля си, че съществува някаква атмосфера на секретност и ти не си могъл да чуеш какво се случва. И след като всичко свършва, остава едно впечатление на изненада и потиснатост. Мислиш ли, че ако на тези хора е било заявено, че не са изпълнили ролята си на настойници, вече им са дадени указания да се разкрият пред нас и че те всъщност са ужасени от това, защото могат да бъдат избити?
КГ: Да, съгласен съм. И при една следваща среща с тях те ми казаха точно това.
ДУ: Наистина?
КГ: Дни след тази среща, Гонзалес ми предаде, че информацията от срещата не е била посрещната добре в Съвета на Вътрешната Земя и че три от тези групи … Бях помолен да не казвам точно кои, по съображения за оперативна сигурност, но много хора могат да отгатнат коя е една от тях. Групата на Омега бе една от тях. Те са напуснали Съюза на Вътрешната Земя.
ДУ: Хм-м-м.

ДУ: Но ти първоначално каза, че Съюзът на Вътрешната Земя е бил образуван поради смъртната заплаха, която те са почувствали от страна на тайните престъпни групировки на Земята, и че единственият начин да оцелеят, е бил да обединят ресурсите си.
КГ: Точно така.
ДУ: Тогава какво е могло да ги накара да се отделят, защото в този момент това изглежда като избор между живота и смъртта?
КГ: Така е, но аз не мога да разкажа повече, без да разкрия самоличността им.
ДУ: О кей. Значи те просто ще се оправят сами и ще се осланят на собствения си късмет?
КГ: Нека кажем само, че една от отделилите се групи е в контакт с една извънземна група, която има много интереси и имения в Африка. Така че те имат други съюзници. Те не слагат всичките си яйца в една кошница.
ДУ: О кей. Тогава има ли нещо, което се случи на тази среща между Каарии и делегацията от Вътрешната Земя и съществото с триъгълната глава? След това си имал този кратък разговор с Гонзалес. Нещо друго случи ли се, или ти просто бе върнат обратно в дома си?
КГ: Имахме кратък разговор за случващото се в Съюза на ТКП, малко клюки относно различните групировки. Както Съветът на ТКП, така и Земният Съюз са съставени от групировки, които не са тясно свързани помежду си, и между тях протичат много политически процеси. Всяка групировка преследва свои цели. Така че винаги има някоя и друга интересна клюка за узнаване.
ДУ: Има ли нещо, което би могъл да споделиш с нас?
КГ: Това е нещо донякъде извън темата, но някои по-ниско поставени елементи от Тайната космическа програма в последно време са напуснали Съюза на ТКП и изглежда че сега те позиционират себе си така, че да бъдат разсекретени по същия начин, по който изтребителят Стелт бе разсекретен през 1980-те. Така че те вече не са част от Съюза. На много от тях им е било казвано, че всички летящи из космоса обекти са човешко дело, че е имало извънземни, но че това е било много отдавна и че вече такива няма, и други подобни неща.
ДУ: Ти току-що пусна една бомба и аз искам да съм сигурен, че е станало ясно какво се случва. Ти казваш, че по-ниско поставени военни от Тайната космическа програма ще бъдат формално разкрити пред човечеството и че това е, което са ти казали?
КГ: Да, поетапно. Казаха ми, че …
ДУ: Ние говорим само за Х-37В, малката космическа совалка, която излита и след това обикаля в орбита около Земята в продължение на година и след това каца обратно?
КГ: Това вероятно ще бъде до нивото на различните космически станции, които имаме в близки до Земята орбити, които са вероятно 30 до 50 години по-напред в технологично отношение от Международната космическа станция, до които те летят и които обслужват няколко пъти в месеца. Така че вероятно те ще започнат с този тип информация.
ДУ: Те имат ли възможности да летят из нашата Слънчева система?
КГ: На това ниво, да, но не в мащабите на по-високите нива на космическата програма.
ДУ: Но ако това бъде разгласено, тогава ще бъде обявено на глобално ниво, че военните разполагат с кораби, които очевидно не са толкова бързи, колкото тези на ТКП, но които могат да летят из Слънчевата система.
КГ: Точно така. И по същество ми бе казано … Казаха ми, че има определен брой свидетели от по-ниските нива на ТКП, които биват подготвяни за неофициално освобождаване от техните договори за поверителност.
ДУ: Защо тези хора биха искали да казват, че няма извънземни и че всичко е само дело на хората? Какъв е планът зад всичко това?
КГ: Това е план за частично разкритие на секретната информация, зад който стоят някои групи, и той вече се изпълнява пред очите ни. Искам да кажа, че се вижда в шоу програмите, в търговските реклами.
ДУ: Добре, ние разисквахме, между нас двамата, все още не пред камера, но разисквахме шокиращия първи епизод на „Досиетата Х” от 24-ти януари 2016 г., който се появи три дни след като ЦРУ обяви някои частични разкрития на своя уебсайт. И в този епизод на „Досиетата Х” по същество се твърди, че надали има някакви извънземни и че всичко е дело на хората. Това е голямата новина, която Молдер повтаря: „Ние сме били мамени през всичкото време. Това е дело на човека, на човека!”
Така че ти искаш да кажеш, че този вид информация е част от план за разсекретяване, който те прокарват целенасочено? Как е възможно някой да е толкова наивен, че да повярва в това? Аз не искам да ги обиждам, но сериозно – как може да повярват, че няма никакви извънземни?
КГ: Аз мога да изляза от тази врата ей сега и мога да намеря повече хора, които вярват в това, от такива, които не вярват, като резултат от промиването на мозъците от страна на масмедиите.
ДУ: Да, но тези приятели летят … Ти казваш, че те имат кораби, които летят из Слънчевата система.
КГ: Ъ-хъ.
ДУ: Има пирамиди на Марс. Има това лице на Марс. Те какво мислят, че представлява това?
КГ: По същество същото, което представят и в „Досиетата Х” – да, имало е случайни контакти с извънземни най-вече в далечното минало, но всичко, което се случва сега, са възпроизведени от човека извънземни кораби. И това е всичко, което виждаме да лети.
ДУ: Те не виждат ли съоръжения на ТКП?
КГ: Виждат.
ДУ: Какво мислят, че представляват те?
КГ: Казват им, че това са експериментални модели, за които не трябва да се говори и които не трябва да бъдат документирани.
ДУ: Много странно.
КГ: Да.
ДУ: Добре, аз познавам един свидетел, който е един от най-високопоставените хора, работили заедно с Ричард Хогланд, и той напълно вярва на всичко това. И това е наистина шокиращо.
КГ: Познавал съм хора, които са на върха на пирамидата и които са готови да ме ударят с юмрук в лицето за това, което разказвам. Да, ето колко високо отива тази история.
ДУ: Значи ти водиш този разговор с Гонзалес, преди да си тръгнеш и тази идея, че по-ниските етажи на военната Тайна космическа програма ще бъдат разсекретени е в ход – изпълнението на плана е в ход, включително тези свидетели, които биват подготвяни да излязат в публичното пространство.
КГ: Точно така.
ДУ: Има ли нещо друго, за което разговаряхте, преди да се спрем на следващата среща, която си имал?
КГ: Това в общи линии обобщава нещата.
ДУ: О кей. И така, първоначалната ти среща, върху която имахме няколко предавания относно срещите ти във Вътрешната Земя, бяха през септември (2015). Кога е била втората ти среща в Куйперовия пояс? Тя кога се е случила?
КГ: Тя бе в края на декември и след това в началото на януари бе следващата среща, когато бях закаран долу и срещнах принцесата.
ДУ: Добре, нека разкажем за това. Значи си имал трета среща с хората от Вътрешната Земя. Преди всичко, къде бе проведена тази среща?
КГ: На същото място под земята, но този път не трябваше да преминавам през всичките ритуали.
ДУ: Не трябваше да се събличаш и да влизаш в малкия фонтан.
КГ: Правилно. Ние бяхме в градската част. Тя не бе като … Тя излъчваше различна енергия. Предполагам, че междувременно се бяха случили някои неща в техния съюз. И трите групи бяха напуснали … И предполагам, че тяхното напускане не е преминало гладко. Има голямо разногласие по въпроса за по-нататъшните отношения между техните цивилизации и населението на повърхността.
ДУ: Естествено.
КГ: Аншар са решили да започнат бавно да комуникират с хората от повърхността, с които дотогава са комуникирали умствено и на които са казвали, че идват от тези различни звездни системи и всички тези различни сценарии. Те са решили да започнат да им казват кои са в действителност. А останалите три групи съвсем не са харесали тази идея. Те мислели, че това е безразсъдно и че ще доведе до техния край. Така че те напуснали, но не само това, а са засилили своята контра разузнавателна програма на оказване на влияние от разстояние. Те са засилили пропагандата си сред хората от повърхността, с които комуникират, за да ги накарат да бъдат подозрителни спрямо информация, която чуват.
ДУ: Ти провеждаш тази среща с хората от Вътрешната Земя и казваш, че се намираш в техния град. Това не се случва в храма. И те сега ти казват, че са били инструктирани да кажат истината.
КГ: Точно така.
ДУ: Какво друго се случи по време на тази среща, в допълнение на тази подробност?
КГ: Не ми бе показано нищо интересно, но имахме някои … това бяха предимно общи приказки и тя искаше да ми предаде колко много информация те са получили от Пазителите и какво голямо влияние е оказало това на тяхната общност.
ДУ: Хм-м-м.

image007
КГ: Начинът, по който те споделят информация, е вероятно начинът, по който ще правим това и ние в бъдеще. Те имат някакъв вид … нещо като интернет, умствен интернет, с който могат да контактуват.
ДУ: Телепатично.
КГ: Те споделят информация по този начин. Представям си, че ако има едновременно изсипване на толкова информация от страна на Пазителите и това се е разпространило мигновено по целия интернет на Вътрешната Земя … И тя каза, че след това всички техни градове … са били като разбунени кошери.

ДУ: Ти спомена за някои отрицателни неща, за това, че не са били добри настойници.
КГ: Правилно.
ДУ: И ти спомена, че им е казано, че трябва да бъдат по-откровени с нас.
КГ: Правилно.
ДУ: Тогава какво ги е възбудило толкова? Има ли нещо положително? Не съм сигурен, че разбирам.
КГ: Очевидно те вече имат друга мисия или насока. Изглежда че това ще бъде нещо по-непосредствено – може би не директен открит контакт, но по-директно влияние, в положителен смисъл, спрямо населението на повърхността. Ние вероятно ще имаме повече открит контакт с тях, преди да започнем да контактуваме с извънземните.
ДУ: Имаше ли друга причина тези хора от Вътрешната Земя да са били толкова възбудени след своя контакт със съществото с триъгълната глава? Мислиш ли, че част от тяхната възбуда се е дължала на това, че най-накрая са се свързали с тях след едно дълго отсъствие?
КГ: Това са същества, които те боготворят, но възбудата им бе … Те получиха много информация и то информация от същества, които са боготворили, но които никога дотогава не са срещали. Искам да кажа колко развълнуван ще бъдеш точно сега, ако най-накрая си се срещнал лице в лице с някои от тези същества?
ДУ: Това е вярно. Така че става дума за същото нещо.
КГ: Да.
ДУ: Така че имаше ли друго значимо нещо, което се случи на тази среща?
КГ: Нищо особено значимо, освен това, за което вече говорихме. Тя ми каза, че в бъдеще ще контактувам с нея много повече и че ще контактуваме много повече с групата на маите. И наистина, тази група на цивилизацията бегълци на маите започна да се появява навсякъде. Последният път, когато имах кратка среща на Куйперовия пояс – аз вече няколко пъти посещавам тази база – никога преди не ги бях виждал там. Те бяха там. Разхождаха се наоколо. И Гонзалес ми казва, че започваме да ги виждаме навсякъде. Така че предполагам, че те започват да играят някаква по-важна роля. Още не са ме информирали каква е тази роля.
ДУ: Това е наистина удивително и аз ти благодаря, че продължаваш да страдаш по време на тези невероятни събития. Вече пет пъти хеликоптери са прелитали над жилището ти. Един черен хеликоптер летя над моята къща. И ти продължаваш упорито да действаш. Ние сме все още тук. Ти продължаваш с тези предавания и аз високо оценявам това и ти благодаря.
КГ: Да. В деня след като имах тази среща в ТКП … това е пряко свързано с тези от ниските нива на ТКП, къщата ми бе обиколена пет пъти от един хеликоптер Чинук и аз имам всичко това заснето на видео.
ДУ: Благодаря ти, Кори, и благодаря на всички за това, че гледахте предаването. Това е Космическо разкритие. Както винаги, удивителна информация и довиждане до следващия път.