Обръщение относно Спешността на съзнателното използване на Избора и Промените на Земята – 15 Януари 2014 г. Сеанс с Башар през Нарияна Пармати

(С) 2014 Превод АТИ

Бележка: Това е превод на втория от четири частни сеанса с Башар, проведени в периода 14-17 Януари 2014г. през канала Нарияна Пармати в Индия. За контекст, моля прочетете първия сеанс, публикуван от нас TУК.

Тези сеанси са осъществени по спешност, по инициатива на Ессасани по време на сбирка на родители на надарени деца в Ню Дели.   Оригиналните аудио записи бяха предоставени на АТИ с конкретни указания за дати на които могат да бъдат публикувани. В съответствие с тези указания публикуваме тук превод на втория сеанс, който засяга периода до края на 2014 година.

Здравейте всички отново в този момент от вашето време. Благодарим за възможността отново да споделим информация и да участваме в този обмен на енергия. Ще наречем това предаване “Обръщение относно Спешността на съзнателното използване на Избора и Промените на Земята”.

Mного често са възниквали въпроси във връзка с това кога ще се случат големите промени на Земята и какво е необходимо за да стане това, всички които искат тези промени питат постоянно какво още могат да направят за да подпомогнат и ускорят случващото се. Това което можем да кажем в тази връзка на всички вас, които се интересувате, е че всички вие сте избрали да преживявате един момент на преход, което е просто израз на вашето собствено ниво на развитие. Казано по друг начин, вие преживявате реалност, в която сте на ръба на големите промени, но те още не са се случили. Може би не си давате сметка, че преживяването на подобна реалност може да се случва безкрайно дълго, според вашите представи за време. Опитайте се да вникнете в това. То всъщност означава, че вие може да сте хванати в собствената си представа, че сте на ръба на прехода, на истинската промяна, и в същото време, тъй като не избирате самата промяна тя може да не се случи, докато не я изберете.

Какво означава това в Земни параметри? Повечето от вас смятат, че промяната е нещо което ще се случи за всички, някак отвън, независимо от тяхното участие и те очакват с нетърпение този момент. Всъщност истината е, че всеки един от вас трябва да избере промяната вътре в себе си, с което ще избере реалност в която тя се случва в момента, като глобално явление за цялата планета. Това означава, че ако чакате нещо да се промени от самосебе си, то просто за вас може никога да не се промени. Така че, според вас, колко е спешно да се научите да правите избор на реалност? Разбира се, този избор зависи от вас, от това колко ви е омръзнала досегашната игра и колко искате да излезете от нея. Ако искате да излезете от нея, ако искате да видите и да доживеете истинските промени на Земята, нямате никакво “време” за чакане. Започнете да действате в този момент, преди собствените ви навици да проектирате една реалност която не ви допада не са ви обзели напълно, до степен в която сами ще изберете да преживеете някакъв земен катаклизъм. Такъв катаклизъм би бил израз на вашия отказ да поемете отговорност за това, че имате силата да промените нещата и посоката.

Отново ще попитате “Как да стане това?” И отговорът отново е много прост – наистина няма нищо специално. Единственото което е необходимо е да започнете да взимате решения, не въз основа на собствените си страхове, а такива, които са продиктувани от радостното вдъхновение, свързано с чувството за свобода. И да, това изисква определен кураж, защото свободата и това да поемеш отговорност вървят ръка за ръка. Това обаче не е отговорността която сами си налагате и си мислите че имате пред обществото, пред другите, пред близките. Това е отговорността, която трябва да поемете за собственото си съществуване.

Можете да използвате, като оправдание за страховете и за действията, продиктувани от страх дълга към обществото. Но всъщност единственият дълг който имате е да поемете отговорност за собственото си съществуване, и това е дълг пред самите вас. Всичко това означава, че ако планирате промените които искате да ви се случат прекалено дълго, те може никога да не се случат. Започнете да ги осъществявате сега, в този момент – без да търсите сигурността на това да знаете предварително как точно ще се случи всичко. От вас се иска само да възнамерите промяната и да започнете да действате, останалото ще дойде от самосебе си. И не се притеснявайте – вашето чисто намерение ще подреди необходимите обстоятелства. Или казано с други думи, вие ще изберете и сътворите тази реалност, която е най-близка до истинските ви стремежи.

Какво би станало, ако след като сте стигнали до тук – до момента на преход – вие откажете да поемете отговорност и да направите своя избор за промяна? Какво би станало, ако откажете да приемете, че вие самите имате силата да творите собствената си реалност? Няма кого да вините, но ще започнете да преживявате реалностите на своите страхове, поради собствения си отказ да поемете инициативата. И да, това може да не се случи съвсем веднага, но колкото повече се опитвате да бягате, толкова по-голяма е вероятността собствените ви съмнения и страхове да ви застигнат, докато не решите да се изправите срещу тях, и докато не разберете, че те са напълно безпочвени и кухи. При положение че вие сами избирате собствената си реалност, от какво има да се страхувате? Единствено от самите себе си.

Повечето от вас, до които ще стигне това обръщение сами сте си поставили сериозни задачи за изпълнение в определен срок, който е в рамките на тази земна година (2014-та бел. пр.). Това означава, че повечето от вас през тези няколко земни месеца ще бъдат изправени пред сериозни решения и сериозни избори, от които ще зависи генерално избора на времева линия, свързана с преминаването на Земята като планета в една по-приемлива и подходяща за вашето развитие – духовно и всякакво – реалност. Така че както сами разбирате, вашите избори ще бъдат от ключово значение за развитието на планетата, такава каквато вие ще решите тя да бъде за вас. И отново искаме да наблегнем на това, че всеки нов избор, който не е продиктуван от страх не само ще ви донесе сила, но и ще бъде съпроводен с “магическо” съчетание на обстоятелства. В момента в който го направите сами ще се учудите колко лесно би могло да става всичко. По естествен начин, без непременно предварително да знаете пътя.

Няма да ви пожелаем вдъхновение, защото вие вече го имате, то е във всеки един от вас. Просто го използвайте.

Въпрос (мъжки глас): Благодаря Башар за полезната информация. Искам да попитам, тъй като вие говорите за избори в рамките на настоящата година, това означава ли че до края на 2014 година, за тези от нас които споделят реалността в която се случва този настоящ обмен предстоят конкретни събития през следващите месеци.

Башар: Точно това означава. Но в същото време зависи от вас. Тези които изберат промяната през следващите няколко месеца, ще започнат да преживяват една нова идейна реалност още тази година. Онези които изберат запазване на статуквото, или отложат избора си за след началото на есента не могат да очакват преживяването на нова идейна реалност, кято да им подхожда повече от досегашната.

Въпрос (друг мъжки глас): Аз мисля че знам какво трябва да избера за мен и моето семейство, но изборът е труден и забелязвам че с отлагането му възникват дори още повече пречки. Тези пречки сами ли си ги правим, защото често изглежда сякаш те идват отвън и от най-неочаквани места?

Башар: Вашето колебание, съмнение и страхове възникват във вашия свят като пречки. Колкото по-сериозна е поставената цел, толкова по-сериозни могат да бъдат и възникващите проблеми, ако се колебаете. Понякога вие сами се опитвате да се предизвикате, за да вземете правилното решение. И особено когато имате колебания, предизвиквате изпитания за самите себе си, които да ви помогнат да вземете категорично решение. В някои случаи стигате до там, че предизвиквате много големи пречки, с цел да се накарате да вземете бързо правилното решение – онова, което съответства на най-истинаките ви стремежи. Което означава, че в много случаи когато възникват големи препятствия решението трябва да бъде взето много бързо и без колебания. В противен случай можете да поемете посока, която ви изглежда по-комфортна за момента, но която ви отдалечава от истинските ви стремежи и която по тази причина много скоро ще се превърне в много некомфортна реалност. И това ще бъде отново израз на вашето истинско желание да се върнете към и да бъдете в синхрон с истинските си стремежи. Или казано с други думи, вие ще бъдете тотално извън баланс и ще се стремите да върнете баланса, и да се установите отново на онзи път, който е най-подходящ за вашето духовно развитие.

Въпрос (женски глас): Здравейте и благодаря много, Башар. Споменахте есента като краен срок за промяна. Това означава ли че за нас, които имаме достъп до тази информация тогава ще се случат някакви събития в глобален мащаб?

Башар: Най-глобалното събитие, което ще се случи за вас е това, че по този начин ще изберете времева линия за развитието на цялата планета, която ще бъде в най-голям синхрон с вашите истински стремежи и духовно развитие. Което за всеки от вас може да има различен израз в световен мащаб.

От определена гледна точка, всичко това вече се е случило. От друга гледна точка то се случва постоянно. Но в този момент от вашето време, ние ви пожелаваме успех и ви благодарим за възможността за този контакт. И също така ви напомняме, че страховете са просто една илюзия и всъщност няма нищо за губене. Така че имате цялята сила на вселената за действие.