Пит Питърсън – Срещи със същества с три пръста – 126 епизод, 24 Октомври, 2017 г., Дейвид Уилкок и Пит Питърсън.

 (с) Превод АТИ, 2017 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в още един епизод на Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и тук отново е нашият специален гост Пит Питърсън. Пит, добре дошъл в предаването.

Пит Питърсън: Благодаря ти.

ДУ: Ние имаме една нова серия предавания в телевизия Гая, наречена Откопаване на Наска (Unearthing Nazca) и там ние разискваме някои наистина удивителни неща, свързани с платото на Наска.

Любопитен съм. С всичкия твой опит в света на тайните програми, знаеш ли някой някога да е изследвал линиите на Наска и тези странни геологични особености в тази област, и ако ги е изследвал, какво е открил? Какви са били заключенията?

image001

image002

image003

ПП: Ти говориш за линиите на Наска. Аз бях там специално, за да изследвам някои тунели в Наска.

image004

ДД: О кей.

ПП: Тези тунели са плоски в долната си част и със закръглени сводове. Приличат на самун изпечен хляб. 

И те очевидно са били изработени с някаква енергийна машина, подобна на лазер или нещо, което е произвеждало много висока температура.

ДУ: Искаш да кажеш, че те са били под земята?

ПП: Те са под земята. И се простират на километри и километри, и километри.

ДУ: Хм.

ПП: Те са под линиите. Мисля, че те са доста по-нови, доста по-съвременни от линиите.

ДУ: Хм.

ПП: Аз не съм имал възможност да изследвам много линиите, но ние прекарахме много време във въздуха в балони с горещ въздух, за да проучваме дали можем да видим резултати от случилото се, когато са прокопавали тези тунели, които могат да бъдат забелязани на повърхността.

ДУ: Колко отвора на тези тунели на повърхността забелязахте?

ПП: О, не зная – 6 или 8, или 10, но предполагам, че общият им брой е може би 60  или 75, или нещо подобно.

ДУ: И колко висок бе таванът в тези тунели?

ПП: Този, в който бях аз … може би 10-12 метра.

ДУ: Уха! Това е много.

ПП: Да, те бяха огромни.

ДД: Колко надълбоко под повърхността бяха тези тунели?

ПП: Болшинството от тях бяха вероятно на повече от 45 метра дълбочина.

ДУ: Наистина?! И къде водеха тези тунели? Някога успя ли да откриеш това?

ПП: Ами има места, където тунелите се разклоняват в различни посоки като на места достигаха до големи пространства.

ДУ: Те са се сливали в по-големи пространства?

ПП: В по-големи пространства или в успоредни тунели.

ДУ: Видя ли някакви артефакти в тези тунели?

ПП: О, да.

ДУ: Наистина?! Какъв вид артефакти?

ПП: Да. Всъщност не. Ти вероятно си мислиш за малки предмети. Ние видяхме много лавици.

ДУ: Ах!

ПП: Имаше оборудване подобно на генератори, големи генератори – просто предположение от моята перспектива на 1960-те години.

ДУ: И лавици, издълбани в стените на тунела?

ПП: Да, всичко бе издялано в скалата. Издялани в скалата или в близост до стената на тунела. И някои тунели бяха под наклон. Като че ли бяха направени да се пълнят с вода, или да блокират по-нататъшния достъп.

ДУ: Хм. Ако те очевидно са били прокопавани, открихте ли някъде следи от прокопаването по стените?

ПП: Никога … Ние търсихме и когато бяхме във въздуха. И никога не видяхме следи от процеса на прокопаване. Това си остана загадка за мен.

ДУ: Любопитен съм дали сте видели саркофази, или някакви статуи, скулптури. Ти спомена за лавици.

ПП: Очевидно там бе имало такива неща, защото в стените бяха останали малки ниши. На някои места имаше наслоени сажди, като резултат от използването на факли.

ДУ: О кей.

ПП: В много от случаите тези ниши бяха подредени подобно на празни кутии по стените. Тези тунели са били прочистени.

ДУ: Хм.

ПП: Бе очевидно, че там бе имало различни неща. Имаше … Приличаше като мебелировката на модерен апартамент. На места лавиците наподобяваха маси, места за поставяне на различни вещи, специално изработени ниши.

Не е било нужно да внасят неща отвън. Там е имало предостатъчно материал, от който да ги изработят – просто да издълбаят стената и след това да покрият с това … нещо като тъкан от фибростъкло, но това не приличаше на обикновените подобни тъкани. Това бе … Те бяха споени заедно.

ДУ: Хм.

ПП: Те са нагрявали повърхността, след което са я оставяли да изстине, след което отново са я нагрявали достатъчно, за да се получи гладка повърхност.

ДУ: Колко често видя места в тези тунели, които приличаха все едно, че там са живели хора като в апартамент или нещо подобно?

ПП: О, във всички тунели.

ДУ: Наистина?!

ПП: Да. Понякога можех да измина 150 метра и да няма нищо, или 90 метра, където тунелът се разклоняваше.

ДУ: Значи това е бил един подземен град.

ПП: Точно така. И той се простираше на … Зная, че открихме части от един и същи тунел в продължение на 2,000 км., 3,000 км.

ДУ: Доколкото ти е известно, това може да е побирало хиляди хора, ако не и стотици хиляди?

ПП: Най-малко много, много хиляди. Имаше места, където … Да кажем, че вземем Магистрала 70, която прекосява САЩ. Вървиш по магистралата и от време на време срещаш малък град, или някакво заведение по пътя. Такива неща.

Имаше и места, където очевидно са се движели с високи скорости от А до Б.

ДУ: Дали просто са ходели пеша, или са имали някакъв вид моторизирани превозни средства?

ПП: Съдейки по пода, мисля, че са имали моторизиран превоз, защото имаше оставени множество следи. Всъщност подът бе доста износен, което означава, че е бил стар, много стар и по него са ходили доста хора или множество марки превозни средства.

ДУ: Докато бе там, откри ли някакви изображения или надписи?

ПП: Имаше някои. И както казах, мястото изглеждаше все едно, че бяха … И те може да са достигнали на юг от Мексико Сити чак до края на Гватемала. По някаква причина в тези тунели трябва да са живели хора.

ДУ: Уха!

ПП: При наличието на този цикъл от 28,000 години, в какъвто като че ли навлизаме точно сега, тъй като сега имаме много повече слънчеви изригвания от миналото и много по-малко йоносферни пластове …

ДУ: Мислиш ли, че тези хора са живели под земята, за да се крият от някакво слънчево събитие, нещо като слънчево изригване?

ПП: Те са се опитвали да се скрият от нещо и това може да са били други извънземни раси.

ДУ: Хм.

ПП: Виждаше се ясно, че там имаше определени места, предназначени за отбрана. Аз съм прекарал 10 години във ВМС, така че мога да погледна нещо и да кажа: „Да, това място е било предназначено за отбрана.”

ДУ: Виждал ли си някога мумии на тези места?

ПП: Никога. Това място … То изглеждаше така, като че ли го бяха изчистили с прахосмукачка.

ДУ: Уха!

ПП: И това бе твърде странно, защото можеше да кажеш, че … Там е имало много неща. Можеше да се видят малки ниши и големи ниши, в които са се намирали различни неща. Там е имало тежки неща продължително време.

ДУ: Ти си гледал видеото от серията Откопаване на Наска?

ПП: Да.

ДУ: Тези тела са открити точно в тази област на Наска, където казваш, че си влязъл в тези тунели. Така че съм любопитен дали намираш някаква връзка между тунелите, които си видял, и тези мумии, каквито и да са били те.

ПП: О, абсолютно.

ДУ: Добре, можеш ли да обясниш каква е тази връзка?

ПП: Връзката е, че те са тези, които са построили тунелите.

ДУ: Подземните тунели?

ПП: Подземните тунели.

ДУ: О кей.

ПП: Тунелите са били построени, след което са били модифицирани през годините. Можеше ясно да бъдат забелязани различни начини и методи на издълбаване, изрязване. Изглеждаше че някои са били направени на ръка. По-ранните са били направени на ръка, след което са били съединени.

Първоначално това са били нещо като малки градове, след което са били съединени. И обикновено всеки път е имало някакво явление на повърхността, при което те са излизали на повърхността и са оставяли следи като линиите на Наска.

ДУ: Ох.

ПП: И в някои случаи беше явно, че тези линии са направени, за да могат да бъдат видени от доста далече от открития космос.

ДУ: Имаш ли доказателства, че действителните линии на Наска съответстват на местоположението на подземни тунели?

ПП: О, абсолютно.

ДУ: Наистина?!

ПП: Да.

ДУ: О кей.

ПП: Можеше да се види къде тунелите излизаха над земята.

ДУ: Уха! Кой мислиш, че е изнесъл всички неща от тунелите?

ПП: Нямам идея. Мисля, че там са ги слагали хора, защото това трябва да са били религиозни статуи. Това е просто мое предположение, но какво друго биха могли да бъдат? Искам да кажа, че това не бе като музея на Шарл дьо Гол за модерно изкуство в Париж.

ДУ: Не намери ли някакви доказателства, че това може да е било дело на американското правителство, които да са изнесли всички неща?

ПП: Не мисля, че американското правителство е било замесено. Това са били хората там долу.

ДУ: О кей.

ПП: САЩ даже не бяха … По онова време не притежавахме този тип археология.

ДУ: Точно така, даже и сред тайните служби.

ПП: Да, даже и сред тайните служби.

ДУ: Някога докладвал ли си на американското правителство какво си видял там долу?

ПП: Много малко.

ДУ: Наистина?!

ПП: Понякога, разбира се. Понякога ме питаха. Те почти винаги знаеха къде съм и с кого съм. „Какво намерихте, момчета?” „Ами, намерихме …”  „О, кажи ми за това. Кажи ми за онова.”

Никога обаче не показваха, че някой ДЕЙСТВИТЕЛНО се интересува. Аз бих бил наистина заинтересован. Ние не притежаваме нищо, което да може да построи такива тунели. Макар и да имаме оборудването, което прокара тунела под Ламанша, мисля, че то бе … Те разглеждаха тези тунели и се опитваха да открият как са били построени.

ДУ: Изглежда, че САЩ притежаваха машини за прокопаване на тунели, вероятно още през 1960-те, които даже постигаха прилична скорост.

ПП: Ами аз съм виждал как работят много от тях – най-различни. И едва през последните 20 години се появиха някои, които познавам и които бяха високоскоростни.

ДУ: Оу, о кей.

ПП: Сега имаме някои машини, но част от проблема бе … това е отново скъпата енергия – енергия за стопяването на големи количества скали.

Ние раздробяваме земната маса. По-голямата част бива раздробявана и премествана. След това стопяваме повърхността на стените, за да предотвратим падането на камъни и проникването на вода.

ДУ: Разбирам.

ПП: Под земята винаги има вода.

ДУ: О кей, нека те попитам следното. Някои от тези мумии, които виждаме във филма, приличат повече на Рептили. И ми е любопитно, тъй като ти си имал срещи с извънземни в своята работа за правителството, виждал ли си някои същества с три пръста? Нека първо започнем с това.

ПП: Да.

ДУ: О кей. И как изглеждаха те? Можеш ли да ги опишеш?

ПП: Много стройни, дълги ръце, дълги пръсти, дълги крака, дълго тяло.

ДУ: Тези, които са показани във филма Откопаване на Наска, мислиш ли, че са израснали на Земята?

ПП: Не. Сигурен съм, че са пребивавали тук през определен период от време, но те не произхождат от тук.

ДУ: О кей.

ПП: Няма данни за непрекъснат период на еволюция.

ДУ: Нека те попитам следното. Това е интересен въпрос.

image005

Това е М.К.Джес, радиолог от Колорадо, която извикаха, за да прегледа рентгеновите снимки. И една от най-странните аномалии, които тя посочи, което изглежда, че правеше невъзможно това да е някаква измама, бе, че по черепите им нямаше типичните шевове.

image006

image007

Черепите им изглеждаха като една цялостна костна структура, без всякакви шевове.

ПП: Точно така.

ДУ: Как мислиш, че това е възможно? Как може да израстне такова същество?

ПП: Това е просто генетика. Фактът, че всички същества, които имат общ … може би защото са близки до нас. Те са от системата на Млечния път, а не отнякъде извън галактиката.

Обикновено тези извън галактиката … Всъщност тези, които идват от места извън галактиката, са НАИСТИНА РАЗЛИЧНИ.

ДУ: Хм.

ПП: В същото време мнозина от тях имат две очи, две ноздри, две уши, две ръце и два крака. И фактът, че има толкова разновидности, за мен е нещо удивително. Това означава, че би трябвало да има … Те трябва да произхождат от една основна форма или функция.

ДУ: Искаш да кажеш, че има един общ човешки модел.

ПП: Ами да. Ние го наричаме човешки проект (human blueprint). Има един генетичен проект … и изглежда, че той е бил следван доста последователно. И в своите антропологични и археологични изследвания е възможно евентуално да открием, че тази форма се е оказала най-работоспособна.

ДУ: Точно така.

ПП: Така че това, което виждаме, е пътят на естествената еволюция.

ДУ: Мумията, която наричаме „Мария” във филма Откопаване на Наска, няма никакви месести образувания около ушите и всъщност няма никакви уши.
image008Това изглежда предполага един по-аеродинамичен външен вид и може би означава едно водно създание, или бързо придвижване през въздуха. Любопитно ми е ти какво мислиш за това?

ПП: Виждал съм снимки, както и примери на най-различни раси. Ние ги наричаме раси. Очевидно е, че някои произхождат от водни обитатели. За мен е очевидно също така, че някои приличат на птици или на насекоми и нямат подводен произход. Телосложението и особено горните крайници на някои подсказват, че са се движели в по-плътна среда. Известни са ни планети, които могат да поддържат човешки живот, които имат доста плътна атмосфера. В същото време там температурата е подходяща и гравитацията нито много голяма, нито много малка.

ДУ: Хм. Искаш да кажеш, че една планета не трябва задължително да отговаря на принципа на Голдилокс*), т.е. че една планета може да се различава много от нашата по своята атмосфера, но въпреки това да поддържа интелигентен живот?

*) Goldilocks principle – препратка към известната на запад приказка „Трите мечки”, The Three Bears (различна от аналогични приказки със същите заглавия у нас), където малко момиченце с име Голдилокс опитва три различни купички с каша и открива, че предпочита кашата, която не е нито гореща, нито студена. Във времето тази идея за „правилното количество на нещо” е пренесена като нарицателно понятие в ежедневния език. – Бел.прев.

ПП: О, абсолютно. Мисля, че съм виждал примери за интелигентна форма на живот, която … не притежава две очи.

ДУ: Хм.

ПП: И когато ти говориш за отсъствие на месести образувания около ушите на тези вкаменелости, това просто ми говори за една напреднала форма на живот.

И много от тях … Когато специалистите по виждане от разстояние започнаха да посещават различни места, те откриха, че колкото повече се отдалечават от така наречения „Галактически център”, те достигат до момент, в който губят потребност да комуникират с гласни струни и уши, а само посредством умовете си. 

ДУ: Ах.

ПП: Така че техните уши … Процесът на еволюция ги е довел до момент, в който са се отървали от ушите си и …

ДУ: Уха!

ПП: … са се отървали от гласните си струни. И ние също така откриваме, че тези хора са толкова по-напреднали в други отношения, че за нас е страшно трудно да комуникираме с тях, докато за тях е все едно, че разговарят с автомат за паркиране или с телеграфен стълб.

И ние не можем да водим … Нашите езици тук, може би с изключение на санскрит, който е определено един извънземен език … Той датира, доколкото зная, отпреди 7,200 години. И преди 7,200 години те са ни давали точни инструкции как да построим летящи чинии.

ДУ: Разбирам. Нека сега поговорим малко повече за извънземните, които ти си срещал. Можеш ли да ни дадеш малко повече информация за тези с по три пръста, които лично си видял?

ПП: Виждал съм три типа извънземни с по три пръста, такива, които ходят на два крака, които са дошли тук предимно за търговия с информация, или за да събират … Ние имаме много субстанции с ДНК, от които те живо се интересуват, твърде вероятно с цел възпроизвеждане.

ДУ: По-конкретно, можеш ли да опишеш тези три типа същества?

ПП: Някои от тези с по три пръста … И спомни си, че моята задача бе само да възпроизведа командния пулт на техните кораби, който бе предназначен за същества с по три пръста.

ДУ: Почти всички летящи чинии са имали командни пултове за управление с три пръста?

ПП: Точно така.

ДУ: Наистина?!

ПП: Така че това бе … както казах.

ДУ: Тези същества имаха ли също така по три пръста на краката?

ПП: Всички същества, които видях, имаха и по три пръста на краката, така че това бе нещо универсално.

ДУ: Чакай малко. Във филма за Наска, пръстите на краката изглеждаха извити при последната фаланга. Любопитен съм дали си забелязал това.

image009

ПП: О, абсолютно.

ДУ: Наистина? О кей.

ПП: Да. И един от начините … казах, че съм виждал три различни групи от тези същества с по три пръста. В една от групите, средният пръст е изправен. И те имат действително … Повечето от тях имат по две допълнителни фаланги на пръстите си, които ние нямаме. Техните фаланги са различни от нашите.

При мнозина от тях вместо при свиване пръстите да се движат, както при нас нагоре и надолу, при тях двата крайни пръста се движат допълнително и по посока на средния пръст.

ДУ: Ох!

ПП: Какво означава това? Това ти дава по един палец от двете страни на средния пръст.

ДУ: Интересно. Значи средният пръст не може да прави това, но другите два могат.

ПП: Другите два могат.

ДУ: Уф.

ПП:  На пръв поглед и трите пръста изглеждат като нашите, но обикновено средният пръст е прав, докато другите два освен че се свиват и разпъват, могат и да се извиват към него.  

ДУ: Представям си, че сухожилията на фалангите би трябвало да са на различно място.

ПП: Сухожилията са на различно място и начините, по които фалангите се срещат, са също доста различни.

ДУ: Мислиш ли, че някой в Перу може да изработи тези мумии да приличат на истински, за да направи пари?

ПП: Не в днешно време.

ДУ: Защо не?

ПП: Ние не притежаваме технологията. Доколкото разбирам, кристалната структура на тези мумии е кристалната структура на естествена кост.

ДУ: Разбирам.

ПП: Как е възможно да се изработи това? Ние даже не можем да си помислим как да изработим такова нещо.

ДУ: Някои хора, които са скептици, са се стреснали от белия прах около мумиите.

image010

И това, което видяхме, е, че тестовете направени на този прах показват, че той е от диатомична пръст и очевидно цялата пещера е направо препълнена от такава пръст.

image011

image012

Фиг. 1. (А) Проба, получена в пластмасов съд. (Б) Типичен изглед на плапа под стереомикроскоп.

Така че мислиш ли … Защо преди всичко биха посипали тези мумии с диатомична пръст? Каква би била причината?

ПП: Начин на съхранение на тъканта. Тъканта винаги загнива. Тя бива консумирана от бактерии, които са във въздуха. Ние винаги срещаме този проблем.

Египтяните са постъпвали по един начин. Те са използвали смолата от определен тип крила на бръмбари, с които са покривали мумиите, което е блокирало химическата реакция.

ПП: Според твоите познания по минералогия, диатомичната пръст може ли да служи като защитно покритие?

ПП: Абсолютно. Диатомите са малки едноклетъчни механизми с въглероден външен скелет.

Така например в някои области на Андите във всички пещери има диатомична пръст. Те са се формирали, когато на Земята е имало предимно диатомни форми на живот.

ДУ: Ти каза, че си срещнал три различни типа същества с по три пръста. Интересно ми е те как са комуникирали.

ПП: Някои комуникираха умствено. Някои комуникираха отчасти умствено. Това са тези, които все още имат уши. Някои нямат уши. Или ако имат уши, те са настроени на много по-висока честота, за да обхващат по-голям диапазон.

Някои могат да виждат със своя слух.

ДУ: Наистина?

ПП: С други думи, техният слух е толкова фин, че могат да различават 1/10 от херца. Част от техния говор се вмества в твърде тясна честотна лента и въпреки това, техният говор е доста по-изразителен от нашия.

ДУ: Когато казваш „тясна честотна лента”, какво имаш предвид?

ПП: Например разстоянието между две ноти, като ла и си, покрива целия им звуков спектър, в който те могат да вместят достатъчно информация, за да получат и визуална представа.

ДУ: Имаше ли нещо уникално, свързано с очите им, или с клепачите, с начина, по който мигаха?

ПП: Всички са различни, но не много различни. Някои от тях имат очи, които мигат в двете посоки, все едно, че имат два клепача – един отгоре и един отдолу.

Рептилите имат различен вид структура на очната ябълка. Или имат структура, която по някакъв начин остава мокра и задържа повече течност. Техните сълзи са много гъсти. И техните очи са като на повечето влечуги. Те не мигат.

TДУ: Точно така.

ПП: Има извънземни със сложни очи. Има извънземни с вертикални зеници. Техните вертикални зеници сe стесняват и разширяват хоризонтално и така пропускат различно количество светлина.

Винаги има определено количество светлина и определени степени на засенченост, при които очите виждат най-добре. Това позволяава получаване на повече информация. Всичко това са механизми за ориентиране и оцеляване.

ДУ: Ако можехме да видим очите на тези мумии от Наска, които си видял, те как мислиш, че биха изглеждали, според твоя опит?

ПП: Съществата подобни на тези имат очи, които много приличат на нашите.

ДУ: Наистина?

ПП: Това не са сложни очи. Това са очи с клепачи. Виждал съм някои, при които ирисът наподобява фотокамера. Прилича на старомодните камери и техният ирис се отваря и затваря като съставен от отделни елементи, както при обективите на старите камери. Ирисът е построен … При животните съществува определена химия, както и специфична структура на нервните влакна, свързани с ириса. 

Един орел може да види буболечка, която пълзи на земята от 1-2 километра височина.

ДУ: Разбира се.

ПП: Ние не притежаваме такова зрение. И съответно техните очи са различни. Същото е и при извънземните.

ДУ: Как ходят тези същества – като опират цялото стъпало на краката си в земята, или стъпват на пръсти?

ПП: Те ходят като … Ако ги гледаш от разстояние, те изглеждат като че ли ходят на кокили. И пръстите на краката им са някак извити, в зависимост от това колко тъканта им е мека или твърда. Когато стъпят, тези пръсти се свиват или се изправят в различни моменти. Също така, много от тях имат рогово покритие накрая на пръстите на ръцете и/или на краката си. Някои имат меки възглавнички на пръстите на краката си и тези пръсти са доста гъвкави, което им помага да пазят равновесие.

ДУ: Те боси ли ходят, или имат някакво покритие на краката си?

ПП: И едното, и другото. Мнозина от тях са боси. Босите са тези с роговото покритие на пръстите. При повечето от тях роговите плочки са между фалангите на пръстите.

ДУ: Каква е била тяхната роля тук на Земята? Дали са били положително настроени? Дали са се опитвали да ни помогнат?

ПП: Изглежда, че са дошли, изследвали са, пребивавали са известно време, след което са напуснали.

ДУ: Добре. Е, това е всичкото време, с което разполагаме за този епизод от Космическо разкритие, с нашия специален гост, Пит Питърсън. Благодаря ви, че бяхте с нас.