Повдигане завесата на военната промишленост с Хетър Сартин – 84-ти епизод, 2-ри януари, 2017 г., Кори Гууд и Дейвид Уилкок

(с) Превод АТИ, 2017 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. Днес имаме един специален свидетел, който е заявил смело своето присъствие, и ни представя много интересна информация. Нейното име е Хетър Сартин.

И така, Хетър, добре дошла в предаването.

Хетър Сартин: Благодаря ти.

ДУ: Кори, добре дошъл и ти, приятел.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: И така, Хетър, тъй като зрителите може би не знаят нищо за теб, искам да кажа, че ти дойде при мен по време на последната конференция и ми каза, че баща ти е работил за фирмата Локхиид Мартин.

ХС: Точно така.

ДУ: И имаше доста интересни неща, които той ти е казал и които съответстват много добре на това, за което вече съм говорил.

ХС: Да, това е вярно.

ДУ: Сега би ли ни казала накратко нещо за себе си? Зная, че ти си университетски професор. Каква е твоята специалност като преподавател?

image001ХС: Аз преподавам на непълно работно време в един местен университет геология, астрономия и физика. Завършила съм физика и геология.

ДУ: О кей. Хетър, бих искал да започна като обясня, че ти ми даде една много интересна документация, като част от нея е шофьорската карта на твоя баща, издадена в Тексас. От нея виждаме, че той се е казвал Едуард и тя е валидна до 27-ми януари, 2017 г. Той кога е починал?

image002ХС: През юли, 2013 г.

ДУ: Юли, 2013 г. И следващото нещо, което имам тук, гласи: „Пенсионен фонд на Корпорация Локхиид Мартин”. Това е чек, издаден на името на майка ти, за 2,103 долара. Това е може би някаква сума, свързана с неговото пенсиониране?

image003

ХС: Да, тя получава половината от неговата пенсия като негова вдовица.

ДУ: О кей. Аз исках да спомена това, за да потвърдя за всички, които гледате това предаване, тъй като много изследователи в тази област настояват да видят документация. Така че ти ни представяш доказателства, че баща ти е работил за Локхиид Мартин.

ХС: Да.

ДУ: Ти каза, че си израснала с баща си, който първоначално е работил в авиацията.

ХС: Да, той първоначално работеше в авиацията и по-късно работеше за НАСА посредством редица доставчици.

ДУ: О кей.

ХС: И той се пенсионира в Локхиид. Той бе аерокосмически инженер, старши инженер в продължение на 37 години. Работи в свръх секретни проекти на НАСА, както и за космическата совалка, в това число и за Скайлаб*) и за мисиите на Аполо. Така че неговата кариера обхваща няколко десетилетия.

*) Skylab – първата космическа станция на САЩ, работила в орбита между 1973 г. и 1979 г. – Бел. прев.

ДУ: Кори, спомням си, че когато те заведоха в Лунния оперативен център и ти носеше шапка с надписа на НАСА, те ти казаха: „Махни това смешно нещо от главата си”.

КГ: Точно така.

ДУ: Хората в НАСА имат ли някаква представа какво става в Тайната космическа програма, или те са просто една цивилна космическа агенция?

КГ: Има индивиди в НАСА, които имат почти пълна представа, но болшинството, на които е било казано нещо за Тайната космическа програма, знаят за дейността на Военнопромишления комплекс. Последното, което чух, е, че този комплекс има две космически станции и определен брой космически кораби с триъгълна форма, които ги обслужват.

image004ДУ: О кей. Хетър, ако се върнем към това, за което говорехме, кога бе първия път, в който баща ти ти каза нещо секретно? И какво точно ти каза той?

ХС: Той ми разказа за една среща на майка ми и на сестра ми с НЛО през 1966 г. Това се е случило близо до Космическия център Джонсън, където те са живеели и където аз съм израснала. Това се е случило седем години преди да се родя. Те разговаряха за това и той говореше за различните извънземни групи, които е познавал. И когато бях на 12-13 години, започнах да му задавам въпроси, като: „За какво говориш? Аз си мислех, че това за извънземните е измислена история. Това НЛО, което е видяла майка ми, това истина ли е, или е било нещо на военните?”

И той ми каза: „Не, истина е.” И той ми разказа за извънземните, които те са видели да се движат вътре в кораба, тъй като той е бил много близко. Това се е случило над Мексиканския залив, близо до Космическия център Джонсън. И корабът не е издавал никакви звуци.

ДУ: Каква е била формата на този кораб?

ХС: Диск.

ДУ: О кей.

ХС: Наподобявал е две чинии, една върху друга, метални. Тя каза, че е излъчвала сини светлини по цялата си периферия. Това не са били обикновени светлини, а някаква специална технология.

КГ: И корабът е бил достатъчно близо, за да може да види, че вътре е имало хора?

ХС: Да, сестра ми е била на 6 години. Тя все още помни това, което е видяла. Те са могли да видят същества, поне три, които са се движили вътре в кораба. И не са били много големи. Тя казва, че са били с размерите на деца.

И тогава чух баща ми да й казва: „Да знаеш, че това са Сивите. Те са роботи. Те са програмирани от високо интелигентни същества, от една стара цивилизация. Те идват в нашата атмосфера и излизат от нея доста често. Всъщност те са тук постоянно.”

ДУ: Уха!

ХС: И той говореше за различни групи (извънземни), които са тук на тази планета, живеят между нас и всъщност са правили това не само отскоро, а от древни времена.

ДУ: Добре, почакай за момент. Кори, колкото да идеята, че Сивите са роботи, това съответства ли на чутото от теб?

КГ: Да. Както обсъждахме вече, има най-различни видове същества, които хората назовават с общото наименование „Сиви”. Има програмирани форми на живот, които военните използват, когато отвличат хора. Има също така група Сиви, които са донякъде биологично и технически създадени от една група, контролирана от изкуствен интелект, една древна група.

ДУ: О кей. Когато тя даде описание на кораба, това връзва ли се с нещо познато на теб?

КГ: Да, това е съвсем класически НЛО за този период.

ДУ: О кей.

ХС: Майка ми каза, че пространството вътре в кораба е изглеждало колкото една стая с размери 5х5, 5х6 метра.

ДУ: За теб като дете трябва да е било много вълнуващо да гледаш филми като Близки срещи или Е.Т. и да си помислиш, че това не е било просто някаква измислица. Това, което описваш, е необикновена информация за едно дете или младеж.

ХС: Зная, че описаното от майка ми и сестра ми е невероятно. Също така и баща ми, който отбелязва съвсем непринудено: „О, да, това са Сивите.”

По-късно ми стана любопитно защо за него това бе нещо обикновено. Той не казваше тези неща на шега. Баща ми беше много сериозен човек, с много сухо чувство за хумор, голям техничар. Болшинството аерокосмически инженери са предимно технически ориентирани и сериозни хора.

И когато пораснах, аз започнах да задавам въпроси относно различните извънземни групи, за които той споменаваше от време на време, или в разговор с колеги, с двама души, с които работеше заедно – аз чувах части от разговорите им – или когато разговаряше с майка ми.

ДУ: О кей, искам да попитам за приятелите на баща ти. Преди предаването разговаряхме и ти каза, че те са идвали в дома ви.

ХС: Да.

ДУ: Би ли ни казала какво е било интересно в тази връзка от твоя гледна точка?

ХС: Те също бяха аерокосмически инженери, работещи за Локхиид и те идваха у дома, за да провеждат своите частни разговори. Това бяха неща, за които те разговаряха извън работата си, помежду си. И това бяха неща, които те научаваха от правителството. Те всички бяха бивши военни. Това бяха отделни неща, които всеки от тях бе видял и чул, и те се опитваха да ги съпоставят.

Така че те разговаряха на метафизични теми, за енергия – как тя може да бъде манипулирана, как всъщност населението може по умствен път да промени въртенето на тази планета, как можем да променяме атмосферните условия.

Те също така разговаряха за различни видове технологии, върху които правителството работеше, и за някакви техники за възпроизвеждане на катастрофирали НЛО.

Не мога да кажа дали те самите работеха върху такова възпроизвеждане, но зная, че те разбираха за какво ставаше дума. Те го разбираха, защото то бе пряко свързано с работата им. Всички те работеха на свръх секретно ниво.

ДУ: Кори, ние разговаряме за Локхиид, все едно че всички знаят какво представлява тази компания. Какво знаеш ти за Локхиид и за ролята им в това, с което ти си се занимавал?

КГ: Локхиид, разбира се, е доставчик на правителството. Те провеждат много изследователски и развойни дейности. Много от нещата, които разработват, отиват в Тайната космическа програма на Военнопромишления комплекс.

ДУ: Ох. Какъв конкретен тип технологии знаеш, че Локхиид Мартин произвежда за Военнопромишления комплекс?

КГ: Не съм запознат с мащабите на разработваните от тях технологии, но зная, че бяха навлезли много навътре в създаването на тези торсионни двигатели. Също така те притежават електроцентрали, които в началото бяха обикновени ядрени реактори. По-късно преминаха към торсионни реактори. И след това преминаха към технологии с използването на енергия на нулевата точка (свободна енергия).

Реакторът зареждаше с енергия тези гигантски кондензатори, които след това осигуряваха енергията там, където бе необходимо за различни двигатели или други устройства.

ДУ: Хетър, аз бих искал … Сега, след като изяснихме какво представлява Локхиид … Кори, ти каза, че те са били силно ангажирани с Тайната космическа програма.

КГ: Да.

ДУ: О кей. Хетър, ти спомена, че си чула как баща ти и тези двама мъже са си говорели как нашето съзнание може да промени въртенето на Земята?

ХС: Категорично.

ДУ: Какво по-точно … Можеш ли да кажеш нещо по-конкретно за това? Това е нещо, което за много хора би било шокиращо. Това е нещо много необикновено.

ХС: Ако всички хора на планетата бяха събрани на един континент … Колкото по-наблизо са хората, толкова по-ефективно е въздействието на електромагнитния спектър.

ДУ: Това не ми е ясно. Искаш да кажеш, че ако цялото население се събере на един континент, ще се получи някакъв електромагнитен ефект?

ХС: Ще се получи електромагнитна промяна, която всъщност ще промени въртенето на Земята просто в резултат на човешката мисловна дейност.

КГ: Близостта на всички умове.

ХС: Хм, да.

ДУ: Те са казвали това на основа предположение, или в резултат от изследвания? Как са достигнали до тази идея?

ХС: Бих казала, че това бе основано на неща, които те вече познаваха и които те знаеха като факти.

ДУ: Добре, нека те попитам следното. В много от изследванията, които аз съм провел, когато работих върху книгата си „Енергийното поле на вселената”, срещнах невероятна информация, показваща, че това, което наричат продължителност на деня, имайки предвид въртенето на Земята, търпи промени в резултат на слънчевата активност.

Така например Слънцето може да отдели определено количество енергия, което или ще ускори, или ще забави скоростта на въртене на Земята по начин, който е едва доловим, но измерим. Какво им е давало основание да вярват, че въртенето на Земята може да бъде повлияно от хората? Ти казваш, че това по някакъв начин е свързано с електромагнитната енергия.

ХС: Да. Във всеки човек се осъществява контрол на електромагнитни полета. Имаме такова поле в епифизната жлеза, както и намеса на други видове електромагнитна енергия. Това включва целия светлинен спектър.

През всичкото време ние имаме нискочестотна енергия, идваща от космическата радиация. Също така имаме нискочестотни вълни като радио вълни например. Например дългите радиовълни могат да са с размер три метра.

ДУ: Точно така.

ХС: Всъщност нашата епифизна жлеза излъчва вълни с ниска честота. Това не вреди нито на нас, нито на животните на тази планета. Колкото обаче хората се намират по-близо един до друг, толкова по-силни са те метафизически.

ДУ: Хм.

ХС: И това не означава всички да бъдем натъпкани един до друг като сардели, но просто ако близостта на умовете ни и съзнанието ни действат заедно, те могат да повлияят на цялата планета, ако не и на съседните планетни тела.

ДУ: И те са знаели това като научен факт?

ХС: Да.

ДУ: О кей. И така, Кори, това изглежда че повдига много въпроси относно влиянието на масовото съзнание. Ти какво мислиш относно познаването на това от страна на престъпните групировки и използването на това знание от тях?

КГ: Както съм заявявал много пъти, те се стремят да скрият от нас силата на нашето съвместно съзидателно съзнание, защото в това се крие тяхната истинска сила. Те манипулират нас и колективното ни съзнание, за да накарат някои неща да се случват в реално време и в нашия свят.

И тяхната магия, която всъщност не е истинска магия, е просто манипулиране, така че колективното ни творческо съзнание да направи определени неща да се случат.

ДУ: Хетър, чула ли си някога нещо подобно в тези разговори?

ХС: Да, в разговори с баща ми на четири очи сме си говорили за такива неща.

ДУ: Наистина?

ХС: И едно от нещата, които дискутирахме и което съм забелязала през годините … има много начини, с които те ни карат да губим връзка със силата, която притежаваме в нашата ДНК и в епифизната си жлеза. Този орган е изключително важен. Той е силно пренебрегван от медицинската наука. Студентите не учат за него.

ДУ: Вярно е.

ХС: За това има причина. Когато за първи път започнах да чета за епифизата и за нейната сила, започнах да задавам въпроси на баща си. И не бях много учудена, че той знаеше за нея и бе напълно наясно за какво говорех. Той ми каза: „Радвам се, че четеш за това, защото това е един много важен орган, за който ще се опитат да те заблудят.” През всичкото време има много заблуди политически, в икономиката и по отношение на околната среда. 

ДУ: Кори, ти чувал ли си да говорят за епифизната жлеза, докато си работил в Тайната космическа програма?

КГ: Да, определено.

ДУ: Преди не бях чувал тя да излъчва ниско честотна радиация.

КГ: Всичко излъчвано от нея ще бъде радиация.

ДУ: Разбирам.

КГ: От нея се излъчва нещо. И когато разглеждах интелигентните таблети, става дума за преди около 30 години, имаше писани много подробности. Аз не се интересувах много от този въпрос, но там пишеше за измерване на радиация, излъчвана от епифизата на различни разстояния.

ДУ: Какъв е ефектът обаче? Искам да кажа, ако генерираме тази радиация, какво от това? Какво значение има?

ХС: Този орган е наистина важен както в духовно отношение, така и по отношение връзката ни с космическото пространство, в което живеем.

ДУ: О кей.

ХС: Той не е само свързан със Земята. Този орган е едно средство за комуникация, както и средство на съзнанието. Без него ще има доста неща, които няма да можем да осъзнаваме. Той е в основата на съзнанието. Това е един комуникатор.

Има обаче толкова много неща, които са насочени към подтискане функционирането на епифизната жлеза, ако не и към пълното й изключване.

ДУ: Искам да поясним това, което току-що каза. Ти имаш предвид неща, извършвани от Военнопромишления комплекс или от престъпните групировки, или от както и там да ги наричаме, които са предназначени да подтиснат нейната функция?

ХС: О, да. Имах колега и приятел, който работеше във водоснабдяването.

КГ: Флуорид.

ХС: И той ми каза колко много натриев флуорид е трябвало да добавя в системата през времето, докато е работел там, а той е работил около двадесет години. Те просто са прибавяли все по-големи и по-големи количества.

И това се е случвало точно където живеехме, в областта на Хюстън, но не става въпрос само за Хюстън. Това става из целите САЩ.

ДУ: Нека само да добавя нещо, което има връзка с това, в случай че нашите зрители не са запознати. Моите изследвания показват, че във вътрешността на епифизната жлеза има вода, но също така и малки кристали и там може да попадне всичко, което попада в кръвта.

image005Текст на изображението: Една епифизна жлеза. Флуоридът се събира тук в резултат от (консумирането на) флуоридни продукти. – Бел. прев.

И ако в кръвта ви има флуорид, той се прикрепя към тези кристали, които са много важни за функционирането на епифизата.

image006На рентгенова снимка това изглежда като костен израстък. Всъщност това е калцирана епифизна жлеза.

Той говорил ли е някога за калцирана епифизна жлеза?

ХС: Той говореше, че правителството подтиска епифизната жлеза по много ясна причина. И ако някой наистина би искал да контролира същества като нас, това е първият начин, по който трябва да постъпи. Това е първото нещо, което трябва да бъде атакувано.

И това не е само нещо, случващо се през последните години. Епифизната жлеза е била предмет на подтискане в продължение на стотици години.

ДУ: Кори, има ли някакви стратегии, които могат да бъдат приложени, за да противодействаме на това калциране на епифизата?

КГ: Има. Много хора са променили своята диета, типа питейна вода. Продължителната медитация също помага. Основното е обаче да се грижиш за тялото си и да внимаваш за това, което попада в него.

ДУ: Следователно пиенето от време на време на дестилирана вода би помогнало за намаляване на калцирането?

КГ: Да, това е, което съм чул.

ДУ: О кей. Сега, Хетър, ти спомена също, че баща ти и приятелите му са казали, че ние бихме могли да променим и атмосферата. Какво точно означава това?

ХС: Всяка молекула, всяко вещество, което присъства в нашата атмосфера, и няма значение дали това са твърди частици, или течности, или газове … но даже газовете могат да се свързват с електромагнитните полета, които произвеждаме, защото всички електрони във външната обвивка биват манипулирани от тези полеви сили. И тези сили са вълни, които пътуват през пространството и атмосферата.

Така че човешкото съзнание, или човешкото електромагнитно поле, което произвеждаме, може да промени атмосферните условия. Всъщност ние можем да прочистим околната среда на тази планета с мислите си …

ДУ: Хм.

ХС: … защото мислите са тези, които контролират всичко, което правим и което възприемаме.

ДУ: Кори, чул ли си някога нещо подобно?

КГ: Не съм го чул казано по този начин, но определено съм чел за това, което тя каза, че се случва на субатомно ниво.

ДУ: Значи ние можем да създадем буря с умовете си? Това ли е едно от нещата, които могат да се случат? Можем ли да създадем природно бедствие?

ХС: Бих казала – да. Това е едно нещо, което може да се случи, но то ще изисква групово усилие. Не бих го приписала само на един човек.

ДУ: Защо толкова са се впрегнали на тази тема? Каква е угрозата?

ХС: Основното нещо, което престъпните групировки или нашето правителство се опитват да правят, е, да подтискат съзнанието ни. Колкото повече не сме наясно какво можем, толкова по-малко ще сме способни да направим.

Първата стъпка е да сме наясно за възможностите си. Втората стъпка е да оползотворяваме възможностите си, до които имаме достъп.

Някои от нещата, които е направило нашето правителство в течение на времето, освен подтискането на епифизната жлеза, е подтискане на нашата ДНК. Нашето население е претърпяло подобрения на ДНК просто в резултат от геологични катастрофи. Баща ми е казвал, че част от тези събития са под контрола на извънземни групи.

ДУ: Хм.

ХС: Те манипулират катастрофите на Земята чрез вътрешното ядро на Земята.

ДУ: Чрез вътрешното ядро?

ХС: Да.

ДУ: Можеш ли да бъдеш малко по-конкретна?

ХС: Вътрешното ядро на Земята създава земното магнитно поле. Това магнитно поле е като щит. В момента то намалява от известен брой години насам. То преминава през цикли, когато е много силно или много слабо. Част от това е свързано със земния паралакс, който настъпва на всеки 26,000 години. Ние в момента сме отдалечени между 4,000 и 5,000 години от следващия пълен паралакс.

ДУ: Хм.

ХС: И това е свързано с наклона на Земната ос. Така че този наклон ще се измени и в един момент полярната звезда, която имаме сега, няма вече да сочи на север и ще бъде заменена с друга звезда.

ДУ: Точно така.

ХС: И когато се случат тези неща, се появява един прозорец от възможност за манипулиране на планетата. Тогава и тектоничните плочи ще се разместят.  Тогава настъпват и катастрофалните събития. Тогава ще се промени и човешката ДНК.

ДУ: Кори, това съответства ли на нещо, което си чул? Дали магнитното поле по някакъв начин е щит и когато то е слабо, то ще позволи на повече от тази енергия, която променя нашата ДНК, да навлезе в нашата планета?

КГ: Да, и в допълнение на това, което тя каза, аз също съм чул, че здравината на нашето поле е свързана с вътрешното ядро (на Земята), но също така предполагам и с взаимодействието му с ядрото на Слънцето.

ХС: Хм. Категорично.

ДУ: Твоят баща е седял там със своите приятели и вероятно това са били неща, които ти не е трябвало да чуваш?

ХС: Той не знаеше , че аз подслушвах.

ДУ: Оу, ха, ха, ха.

ХС: Аз чувах отделни моменти от техните разговори. Когато пораснах, двамата с него разговаряхме и когато той забеляза, че искрено се интересувам и че внимавам в това, което той ми казва, започна да ми казва повече.

Имаше обаче неща, които той не ми каза, защото те бяха свръх секретни и той спазваше инструкциите, които му бяха дадени от местоработата.

ДУ: Хм. Кога започна да получаваш повече информация за извънземни групи и за какви групи ставаше дума?

ХС: Той бе споменал, че има определен брой групи и че ние, т.е. нашето правителство, е било наясно с тяхното съществуване редица години преди това.

Тогава аз го попитах какви са били тези групи и той говореше за плеядианци, които естествено са от звездната система Плеяди. Те са много високи и руси същества, с широки рамене, много умни. Те са една много стара цивилизация.

Доколкото му бе известно, те са били измежду най-древните действащи цивилизации. Те са много мили и са тук, за да правят само добро.

Той също така говори за Nordics*). Те са още по-далече от звездната система Плеяди. Той каза, че те нямат косми по тялото си. Те също са били високи. Те също били добра група и подобно на плеядианците работят за повишаване на съзнанието, но не само на нашата планета и не само на нашата Слънчева система.

*) Nordics – непреводим термин, производен от “North” = север. „Северняци”. – Бел.прев.

Той говори и за рептилите. Те са много интелигентни. Те са също стара цивилизация, обаче намеренията им не са добри.

ДУ: Точно така.

ХС: Те са много зли.

Той говори и за два различни вида Сиви. И двата вида са под контрола на по-стари цивилизации, като едните са много високи и имат типичните овално лице, малък нос и големи очи. Всъщност, той ми бе споменал преди това, че някои от Сивите са под контрола на плеядианците.

Малките Сиви са високи между 75 см. и един метър и могат обикновено да бъдат видени в кораби като този, който са видели майка ми и сестра ми. Те са силно роботизирани, програмируеми и много често са под контрола на рептилите.

ДУ: Оу, о кей.

ХС: Макар че други извънземни групи могат да контролират тези роботи, защото технологията е много стара.

ДУ: Добре. Нека обобщим част от това, Кори, защото това ни дава една добра основа. И така, първото нещо, което тя споменава, са плеядианците. И, Хетър, ти каза, че те са високи?

ХС: Да.

ДУ: Можеш ли да бъдеш малко по-конкретна? Той някога давал ли е …

ХС: Високи около два и половина метра.

ДУ: О кей. Кори, чувал ли си нещо такова?

КГ: Чувал съм за такива същества, но както казах преди, в програмите те установиха, че много от тези същества, с които контактувахме, ни казваха, че са от тази или онази звездна система, но това не бе истина.

Те го правеха от съображения за сигурност, за да не разберем точно къде живеят, в случай че развием определени технологии и им създадем проблеми.

Някои от тези хора обаче биват причислявани към Nordics, които са високи около два и половина метра. Много от тях имат цвят на косата от рус до червеникав. Имат също така сини очи. Те са много високи. Понякога мъжете имат бради.

ДУ: (към Хетър) Ти спомена, че Nordics нямат косми по тялото си.

ХС: Това е, което той ми каза.

ДУ: О кей.

КГ: Правилно, има групи, при които напълно отсъстват косми по тялото, плешиви. Те са високи, бледи. Никога обаче не съм чувал да ги наричат Nordics.

ХС: О кей.

ДУ: Нека сега, Хетър, поговорим за рептилите, защото с тях сме се занимавали твърде много в това предаване. Кога стана въпрос за тях в разговорите с баща ти?

Имам предвид, че телевизионното предаване „V” e било излъчвано в началото на 1980-те и там е ставало дума за една нахлуваща извънземна раса, която се опитва да изглежда добронамерена, но под човешките си лица са криели своите лица на рептили.

ХС: Да. Когато за първи път говорихме за рептилите, аз бях на 19 години.

image007Аз учех в университета и работех на непълен работен ден в космическия център в Хюстън. Това бе времето, когато той наистина се отпусна и започна да ми разказва повече неща.

Мисля, че той реши, че съм достатъчно зряла, за да го разбера и на няколко пъти ми каза: „Аз не бих разговарял за тези неща с твоите приятели. Не бих споделял тази информация, особено не точно сега. Просто я задръж за себе си.” Аз така и направих.

ДУ: Разбирам.

КГ: Това звучи като моите съвети към дъщеря ми.

ДУ: Да. Как за първи път стана дума за рептилите?

ХС: Дочух той да казва нещо на майка ми и го попитах: „Ти й каза нещо относно рептили. Какво имаше предвид?”

ДУ: Хм.

ХС: Така че обикновено аз задавах въпроси по повод на нещо, което го бях чула да казва.

ДУ: О кей, и какъв бе неговият отговор?

ХС: Веднъж той просто каза: „О, те са лоши. Те са наистина, наистина лоши. Не би искала да срещнеш някого от тях.”

Не зная дали той е срещал и не зная дали някога би ми разкрил това, но …

ДУ: Какво бе описанието им, което той ти даде?

ХС: Ами те имат люспи. Приличат на влечуги. Приличат и на нас, но тялото им е покрито с люспи. Очите им са много различни. Главите им са с различна форма и са по-големи от нашите. Каза и нещо, което имат на върха на главата си, нещо твърдо, почти като каска.

КГ: Нещо като гребен?

ХС: Да, да. И той каза, че те контролират някои от по-малките Сиви, които извършват отвличанията на тази планета без наше разрешение.

ДУ: Точно така.

ХС: Биват отвличани редица хора, не само животни.

ДУ: Той каза ли ти нещо за цвета им и за външния им вид?

ХС: Не зная да сме обсъждали нещо, свързано с цвета им.

ДУ: О кей.

ХС: Той обаче каза: „Просто си помисли за една змия и как изглежда нейната кожа.” Начинът, по който те изглеждат, е нещо подобно.

ДУ: Не се ли почувства объркана, когато той за първи път ти каза да се опиташ да разбереш и да си представиш това, за което говори?

ХК: Да. Мисля, че на няколко пъти се смях. Това ми звучеше малко смешно, особено в 1992 г.

ДУ: Да.

ХС: И това бе началото, когато чух тези неща. След това, когато се появи Интернет – около 1996 г., 1997 г., нямаше кой знае колко информация.

ДУ: Това със сигурност бе така.

ХС: С течение на времето обаче аз направих някои изследвания в библиотеки, в Интернет, просто да видя каква информация има и за да сверя с това, което той ми бе казал. Не открих много информация.

ДУ: Ти каза, че очите им изглеждат различно, но нищо повече. Той каза ли ти някога как точно изглеждат?

ХС: Мисля, че той каза, че са били жълти или червени, но не със същите цветове като тези на нашите очи.

ДУ: Това е точно, което и Кори каза преди.

КГ: Да.

ДУ: Да ти е говорил за вертикални зеници?

ХС: Той каза, че имат очи на влечуги.

ДУ: Добре, това съответства напълно.

Нека очертаем профила на тези същества за минута. Той даде ли ти някаква информация откъде произхождат, колко са древни и подобни неща?

ХС: Той каза, че рептилите са били стара цивилизация, но че са имали много проблеми. Не ми каза много подробности освен това, че са сменяли много местонахождението си. Те също така са имали изключително зли намерения не само спрямо Земята, но и спрямо други групи същества.

ДУ: Тези извънземни същества сплотени ли са, или сред тях има вътрешни борби?

ХС: Те определено воюват. Има една галактическа битка, която се води от древни времена.

ДУ: Кори, как това съответства на чутото от теб?

КГ: Това звучи много близко до нещата, които сме дискутирали с теб.

ДУ: Разбира се.

КГ: Да, точно така.

ДУ: И тази идея, че рептилите непрекъснато менят местонахождението си … тя не е получила много информация по този въпрос, но какво е твоето разбиране за причините те да са непрекъснато в движение?

КГ: Те са същества завоеватели и пътуват от място на място, търсейки клъстери от звездни системи, върху които да могат да установят своето господство.

ДУ: И се случва да бъдат победени и прогонени.

КГ: Да. Те са били … Много хора са били програмирани да повярват, че рептилите са всесилни и че не могат да бъдат победени или убити. Те са били побеждавани много пъти, даже тук на Земята. Те са били прогонвани от Земята многократно и са се завръщали.

ДУ: И така, Хетър, ти спомена историята на рептилите, на Nordics, на плеядеанците. Чула ли си някога нещо относно това откога съществуват Сивите? Или те са нещо, което бива създадено, почти като стока?

ХС: Сивите биват създавани, все едно че са андроиди, създадени от хора. Те са роботи. Те са програмирани, макар да имат мощни компютърни умове с някои биологични особености. Те също така могат да контролират корабите, с които летят, но има случаи, в които не се оказват особено добри.

ДУ: Наистина?

ХС: Да. Има случаи, когато не са навлезли в земната атмосфера на правилното място и тогава е имало катастрофи. Също като компютър, програмиран от човек, който може да се повреди. Може да получи вируси. Може да има проблеми и да се случи човек нещо да сбърка. Същото е и със Сивите.

ДУ: Бих искал да те попитам едно последно нещо, преди да завършим този епизод, тъй като част от нещата, които каза, може да изглеждат ужасно за някои от зрителите на това предаване. 

Баща ти някога споменавал ли е за слаби страни на тези отрицателно настроени групи? Те просто непобедими ли са, или имат и слаби места?

ХС: Той ми каза, че те работят в големи групи, защото така им се налага.

ДУ: Наистина?

ХС: За да могат да свършат нещо, са нужни много рептили. Те действат на много ниско ниво на съзнанието, много ниска, интензивна радиация.

КГ: Подобно на дронове.

ХС: Ниска вибрация.

КГ: Да.

ХС: Така че трябва да работят много на едно място, за да могат да постигнат нещо.

ДУ: Хм. Тогава как стават уязвими?

ХК: Като бъдат избивани на малки групи.

ДУ: Ха, ха,ха.

КГ: Да, да намериш начин да ги разделиш на групи.

ХС: Да.

ДУ: Да ги разделиш …

КГ: Разделяй и владей.

ДУ: … и те губят силата си, когато са разделени.

И така, това  е времето, с което разполагаме, за този епизод. Аз съм Дейвид Уилкок, заедно с Хетър Сартен и Кори Гууд. Това е Космическо разкритие и ви благодаря, че бяхте с нас.