Последна оперативна информация от Кори Гууд – Част 2, 23-ти Август, 2016 г.

(с) Превод АТИ

Ра-Тиър-Ер ме приветства както обикновено. Ра-Тиър-Ер, Ра-Пеър-Ер и Съществото с триъгълната златна глава стояха на разстояние около 9 метра и изглежда бяха насочили вниманието си в посока към мен.

Ра-Тиър-Ер започна да комуникира с мен, като използваше словосъчетания подобни на тези в Закона за Единството.

Когато бях в Джошуа Трии за конференцията миналото лято, имах едно преживяване, което ме свари неподготвен. Всичко започна, когато много от присъстващите на „Контакт в пустинята” видяха една синя светлина, която мигаше в небето известно време, на голяма височина. Нямаше придружаваща я червена светлина, която обикновено излъчват самолетите. Когато сам я видях, повиках Дейвид и той излезе навън, и също я наблюдава продължително време.

Следващата сутрин бях в моето бунгало и лежах в леглото си, когато внезапно чух хор от гласове на хора от различни възрасти и от двата пола, които повтаряха: „Ние сме пратеници и помощници Единствения Безкраен Творец.” Моментално скочих от леглото си и излязох навън, за да видя източника на тези гласове. Не видях нищо, докато оглеждах пустинния терен и небето над него. Влязох обратно в бунгалото и седнах на леглото, като се чудех какво се бе случило. Хвърлих поглед на моето копие от Закона за Единството (Книга 1), което лежеше до възглавницата ми.

Бях се опитвал да чета тази книга в продължение на месеци, но нищо не влизаше в главата ми. В момента в който започвах да чета, умът ми започваше да се рее. Думите като че ли започваха да танцуват над страниците, след което започваше да ми се гади и ако се опитвах да чета насила, се чувствах замаян. Протегнах ръка и взех книгата, и започнах да чета. Съдържанието се запечатваше в ума ми за първи път. След като привърших с четенето на книгата, следващия път, когато срещнах Тиър-Ер, той се обърна към мен с фразеологията на книгата. Вече можех да задавам по-директни въпроси и да получавам отговори, които можех да превеждам по-лесно на човешки език.

Приблизително седмица по-късно бях отново разбуден от синя сфера, влязла в стаята ми. Не бях получил предварително предупреждение за това събрание, така че не успях да се настроя умствено, нито да сменя облеклото си. Бях отведен в една от сферите, където Тиър-Ер ме очакваше. По време на тази среща с Тиър-Ер бе потвърдено, че когато съм чул фразата: „Ние сме пратеници и помощници Единствения Безкраен Творец”, аз съм осъществил първия си контакт със Съществото с триъгълната златна глава. Името, което Тиър-Ер използва за това същество, бе някакъв кратък звук, който не можех да произнеса. Разбрах за кого ми говори Тиър-Ер, когато използва това име по контекста на разговора.

В настоящата си среща аз стоях прав пред Тиър-Ер и той започна да комуникира с мен. Вниманието ми бе привлечено отново към космическата панорама, която ни заобикаляше отвсякъде. Наблюдавах сферите, които се придвижваха бавно в посока на Венера и Земята, по пътя си към външната част на Слънчевата система. Изображенията им все повече избледняваха. Слънцето започна да проблясва със същите странни електрически заряди, които бях наблюдавал при посещението си преди няколко дни. Изглеждаше като че ли около цялата слънчева корона имаше ореол от излъчвана електрическа енергия.

Тогава Тиър-Ер ми предаде изображения на Слънцето, което излъчваше серия от мощни енергични изригвания, които пулсираха. След това видях как енергийните вълни поразяваха магнитното поле на Земята и го обхващаха. Енергията бе насочена към земното ядро през Северния и Южния полюси, след което се появяваше през земната повърхност.

Помислих си, че би било невъзможно някой да се скрие под земята от тази енергийна вълна, независимо колко дълбоко под повърхността се намира или каква защитна технология използва. Очаквах следващата комуникация от страна на Тиър-Ер да бъде свързана със сцената, която току-що бях видял. Тогава Теър-Ер ми предаде, че нашето сътворяващо колективно съзнание взема участие в това, което протича в момента и което ще се разгърне в близко бъдеще.

Не бях шокиран да чуя, че в случващото се в Слънчевата ни система присъстват енергийни, космологични елементи и такива на масовото съзнание. Бях обаче изненадан да открия в каква голяма степен масовото ни съзнание оказваше влияние върху тази реалност. Тогава Тиър-Ер ми предаде, че всеки последен човек на планетата има своя важен принос в този процес и че никой не е по-специален от останалите. Това бе едно послание за Единството – основната идея в серията Закона за Единството.

„Той” допълнително ми съобщи, че съзнанието на други същества, в момента попаднали в капан в Слънчевата система, допринася също към този процес. След това Тиър-Ер ми предаде, че усилените енергийни вълни причиняват промени в поведението на хората на Земята, както и промени в различни бази и кораби, намиращи се в Слънчевата ни система. Тези вълни също така променяли мрежата на „поведенческа промяна”, която е влияла на мислите и поведението на хората на тази планета в продължение на много хилядолетия. В резултат на това, тази мрежа е трябвало да бъде активирана максимално, за да има желания ефект върху населението на Земята, което ми бе съобщено, че ще увеличи също така и страничните последици.

Енергийните промени и увеличената сила на мрежата за контролиране на умовете била карала хората да започнат да се държат хаотично, да стават апатични и ниско ефективни. През последните месеци бях забелязал същите признаци у себе си, както и у хората около мен.

След това Тиър-Ер заяви, че ние сме достигнали една точка на увеличено сливане на „времеви реалности”, което ще продължи експоненциално с увеличаване енергията, идваща от нашата звезда.

Бях получил и-мейли с въпроси относно Ефекта Мандела, но не бях успял да се запозная с него. При едно от последните ни пътувания за заснемане на епизоди от Космическо Разкритие, един от продуцентите на Гая бе повдигнал въпроса и се бе впуснал в някои подробности. Интересът ми бе възбуден, след което се запознах по-подробно с този феномен, когато се прибрах у дома.

Тогава Тиър-Ер ми предаде, че това наистина е било реално преживяване и пример за това какво ще преживяваме все повече и повече, до момента на окончателното сливане. Той заяви, че творческото ни колективно съзнание ни насочва към избор на конкретната времева реалност, която в крайна сметка ще преживеем. Разполагаме с един малък времеви прозорец, през който можем да се промъкнем, за да преживеем съвместно оптималната времева реалност.

Двамата с Тиър-Ер обсъдихме няколко други теми, в това число такива, които бяха от лично естество и свързани с хора около мен. Една от дискутираните теми бе шокиращо ниският процент от човечеството, което ще бъде готово за Възнесението, ако то се случи в настоящия момент. Това ще бъдат приблизително 0.042% – по-малко от един на всеки 23,000 души. Очевидно времето, което остава на всеки от нас, за да преработи своята карма и да увеличи своите действия в услуга на другите, е много малко.

Попитах дали ще има начин да узнаем, ако сме се насочили към оптималната времева реалност. Тиър-Ер просто отговори, че „ако светът е разтърсен” около мен и Дейвид, тогава ще знаем, че нашето масово съзнание е избрало реалност „различна от оптималната”. В този случай двамата с Дейвид ще скръцнем със зъби и ще знаем какво се е случило.

Помислих си, че това може да бъде едно земетресение, но Дейвид и аз живеем на доста голямо разстояние един от друг. Вероятността да преживеем едно и също земетресение изглежда много малка. В същото време, след като обсъдих това с Дейвид, той каза, че един сценарий, при който става смяна на полюсите, ще бъде свързан с много земетресения, вулканична дейност, цунами и супер-урагани. В случая е важно да подчертаем, че ние притежаваме способността да насочваме бъдещето си към „оптималната времева реалност”. Това включва борба за пълно разсекретяване и това да дадем своя дял, като увеличим собствената си положителна полярност и шансове за Възнесение.

Бях на път да разпитам повече за това, което току-що ми бе съобщено, когато забелязах появяването на една синя сфера. Сферата докара Гонзалес и го постави до другите три същества, споменати по-горе. Той бе обърнат с лице към тях и очевидно комуникираше с тях. Цялата група изглеждаше на около 3 метра от двама ни с Тиър-Ер, докато ние довършвахме разговора си.

Гонзалес ме приветства с широка усмивка и попита: „Надявам се, че не съм ти липсвал много.” Беше ми приятно да видя, че той бе запазил чувството си за хумор. Той току-що се бе завърнал от среща със Съюза на ТКП, където бе присъствала и групата на маите. След това той постави ръка на рамото и ме подкани да тръгна заедно с него, и започна да ми предава останалата част от информацията, от момента в който бяхме прекъснати от появяването на синята сфера, която го бе отвела.

Той се впусна отново в подробности относно Антарктика и спомена някои неща, които не бе засегнал при последния ни разговор. Това, което ми направи най-силно впечатление, бе, когато той заяви, че недалече от руините, които бях наблюдавал, е била открита една древна гробница. Гробовете в тази гробница са били на възраст между 18 и 60 хиляди години. Изровените останки са били от нечовешка раса с удължени черепи и странна структура на скелетите. По-специално гръдният кош и бедрата са били с различни пропорции от тези на нормалния човешки скелет. Това бе описание, което разпознах веднага, защото то съответстваше на египетските фараони, като Ехнатон и неговата жена Нефертити.  

Също така са били открити останки от същите същества, шоково замразени в ледения шелф, наред с разнообразни праисторически животни. Някои от тези руини, издигнати над земята, са били също шоково замразени, като че ли някакво гигантско цунами ги е било покрило, след което изведнъж се е превърнало в лед. Каквото и да се е случило, трябва да е настъпило много бързо, с малко предупреждение за обитателите на тези структури – също като при внезапна смяна на полюсите.

Гонзалес ми каза, че когато е живял под земята с Аншар по време на тези няколко седмици, е видял някои много интересни неща. Той бе направил тези свои наблюдения, като се е разхождал навсякъде, където е успял. На два пъти е забелязал двойка от кастата на свещениците да вървят по някакъв коридор, който е свършвал със солидна стена. Те преминали направо през стената – нещо, което той не успял да направи. Било му много трудно да открие начин да погледне в помещението, в което свещениците са преминали, но в крайна сметка открил процеп в стената, който му позволил да види къде са отишли. Той видял през процепа няколко великана с различни размери, които разговаряли със свещениците. Великаните били силно разтревожени. Изглеждали че са или затворници, или бежанци. Най-големият великан, който разговарял с един от свещениците, бил подпрял глава с дланта си и издавал нещо, което Гонзалес определил като стенещи звуци. Малко след този инцидент Гонзалес бил изчерпал гостоприемството на домакините и бил помолен да напусне. Той нямаше никаква информация защо тези великани са били там.

След това Гонзалес спомена подробности около наскоро протекли преговори между Земния съюз и престъпните групировки, които много от нас наричаме  Кабал (Cabal). Тези преговори изглежда, че се протакат. Сега те дебатират съдбата на престъпниците и на тези, работили на тяхно подчинение – доброволно и насила. Престъпните групировки настояват, че или всички техни членове трябва да получат пълен имунитет и да избегнат преследване, или че никой не трябва да получи имунитет. Те имат предвид всички, които са работили в различни тайни програми на планетата, както и тези, работили в космоса, както аз съм работил в ТКП.

Те също така продължават да настояват за контролирано, частично разсекретяване, което постепенно да се разгърне в продължение на следващите 100 години. Те се противопоставят на всякакъв вид масово разсекретяване на документи, настоявайки, че това ще дестабилизира цялата социо-икономическа система на планетата. Те твърдят, че пълното разсекретяване би довело до хаос и много смърт, резултат от въстания, гняв и паника в страните, станали жертва на престъпниците. Тези пострадали страни могат да започнат да опропастяват взаимно икономиките си и да предприемат внезапни агресивни действия едни срещу други, което да доведе до мащабни войни. Голям брой членове на Земния съюз имат аналогични страхове от възникването на подобни сценарии, резултат от пълно и внезапно разсекретяване.

Гонзалес продължи да разказва, че престъпните групировки вече са се подготвили в случай на внезапно пълно разсекретяване. Те са разработили средство за пълно блокиране на Интернета и могат да блокират всички комуникации даже и електричеството в определени региони, за да попречат на разпространението на данните. С помощта на контролираните от тях медии, те могат да противодействат на всяка реакция от страна на тези, които са видели данните. Те също така могат да подправят и заличават видеоматериали и публикации в социалните медии, когато те противоречат на целите им. Гонзалес каза, че внезапното тотално разсекретяване може да започне с информационна война.

Панамските документи изглежда са първият удар на престъпните групировки, с който са искали да покажат на Съюза (на ТКП), че те също притежават разобличаващи доказателства, които могат да извадят на бял свят. Сега съществува убеждението, че разсекретяването на документите трябва да протече на етапи, за да има най-голяма възможност действително да достигне до населението.  

Тези престъпни групировки непрекъснато са се опитвали да предизвикат Трета световна война без всякакъв успех. Те все още продължават да заплашват с причиняване на природни бедствия, включително и с детонация на заряди, които да причинят изригването на два супер вулкана, причиняващи заличаване на живота на Земята. Аз силно се съмнявам, че това ще бъде разрешено да се случи, но повечето членове на Земния съюз не са готови да се обзаложат за това.

Престрелките продължават да се случват в горните слоеве на атмосферата и в различни области около Земята и на други небесни тела в Слънчевата система. И двете споменати враждуващи групи се страхуват от възможността за катастрофа на някой извънземен кораб в населена област на Земята. И двете страни имат готовност да реагират спешно, ако  това действително се случи. Те са съчинили истории за заблуда, като катастрофа на спътници заредени с ядрено гориво, което ще причини радиоактивно замърсяване на обширни територии. Това може да накара хората или да побягнат, или да останат по домовете си и да очакват допълнителна информация. Различните разработени сценарии предвиждат възможности за разчистване на всякакви останки, преди намесата на свидетели или фотографи от страна на населението.

По време на тези престрелки са били разрушени много военни спътници и оръжейни платформи и същите са изгорели в атмосферата или са били изведени в орбита. Определен брой от тези нещастни случаи са били приписани на непрекъснато увеличаващата се слънчева активност.

Разисквахме някои други теми и в края на разговора Гонзалес ми връчи отново маслиненото клонче от Съюза на ТКП, както бе споменал в предишния ни разговор. Беше ми предадено, че ако все още са били имали достъп до Лунния оперативен център и неговите лечебни технологии, щели са да ми ги предоставят. Проблемът е, че те вече нямат достъп до този център. Те заявиха, че все пак са успели да вземат някои медицински съоръжения, които биха ми помогнали с преодоляването на медицински проблеми, последица от моята служба „20 години и обратно” в ТКП.

Те също предложиха Каубоя да ми се извини публично. Напрегнах се при самото споменаване на този индивид и не се почувствах особено въодушевен от перспективата да се окажа отново в негово присъствие. Гонзалес, който като че ли прочете мислите ми, заяви, че този индивид е бил поставен под домашен арест, защото не се бил отказал да ме преследва с помощта на своите заместници.

Съветът на ТКП също така искаха да приема предложението, което Каубоя искаше да ми натрапи. Те искаха да стана техен кадър и да следвам заповедите им. Щях да се ползвам с логистична подкрепа и финансова помощ в случай на съгласие от моя страна, но нямаше да мога да предавам информация на Дейвид и на всеки друг. Това ме накара да почувствам все едно, че маслиненото клонче, което ми предлагаха, бе ялово. Аз учтиво отказах.

Все пак Гонзалес заяви, че аз ще се явя пред тях в бъдеще, за да бъда посредник между тях и Съюза на Сферичните същества. Някои от тези индивиди също така ще присъстват в бъдещи срещи, организирани от други извънземни групи. Следователно се налагаше да поддържам донякъде сърдечни работни отношения с тях, което за момента ми изглеждаше невъзможно.

Говорихме за предстоящите президентски избори в САЩ, както и за някои други по-ниско разрядни теми, преди да завършим разговора си. Гонзалес каза, че престъпните групировки няма да позволят на Тръмп да стане президент на САЩ, даже и ако се наложи някой наемен убиец да му забие нож в гърдите в деня на встъпването му в длъжност.

След това Гонзалес повдигна друга тема, която бяхме дискутирали преди месеци. Имало е тайно придвижване на оперативни работници и ресурси на Департамента по вътрешна сигурност в подготовка за противопоставяне на евентуални обществени размирици. Намеренията им са да потушат със сила всякакви такива размирици. Това принудило различни групи сред военните да дублират тези кадри на вътрешната сигурност със свои специални части. Последните се придвижват в цивилни дрехи и заемат позиции в определени места, където имат задачата да се слеят с общия фон.

Гонзалес заяви, че престъпните групировки са провели няколко последни успешни операции по предизвикването на расови безредици и бунтове. Той очакваше подобни операции да зачестят в близко бъдеще преди изборите и след тях. Той също така очакваше страните на Съюза да започнат да разпродават ценни книжа и напълно да изоставят долара като една от следващите операции за отвличане на общественото мнение.

В този момент и двамата бяхме отведени от сини сфери с много малко предупреждение. Аз изведнъж се оказах в дома си и седнах да обобщя получената информация в продължение на около два часа, преди да се отдам на семейните си задължения.

През следващите седмици имах още няколко срещи с Каарии, които бяха от предимно личен характер.

След това на 3-ти август тя се свърза с мен и ми каза да се подготвя психически за завръщане в базата на Древната раса основатели на Венера и извън орбитата на Сатурн. Започнах да медитирам и да се подготвям психически и вибрационно за тази среща. Беше много ясно, че ако не се подготвех както трябва, имаше вероятност да ме отхвърлят, както бяха сторили с Гонзалес.

Седмица по късно, на 10-ти август, тази среща най-накрая се състоя. Бях развълнуван и малко неспокоен за това, че бе възможно да не ме допуснат да вляза.

Малко след 3 часа в съответната сутрин, аз току-що се бях облякъл, когато в стаята ми се появи блясък от бяла светлина. Оказах се прав пред Каарии и двама други мъже от Аншар. Бяхме в същата стая, в която съм бил и преди, която бе непосредствено извън техния хангар.

Отидохме до „автобуса” на Аншар със сините седалки, след което преминахме през синьото завихряне над нас. След това завихрянето се появи под нас, докато се озовахме над океана, преди да се насочим право нагоре през атмосферата. Преминахме през една област, която те са запазили за „преминаване навън и навътре” в земната атмосфера за хора на Лунния оперативен център и за други групи, които управляват въздушния трафик. Този път изглежда че стигнахме до Венера по-бързо, тъй като полетът ни продължи около 10 минути.

След това спряхме на същото разстояние от планетата, както бяхме направили преди. По това време нямаше друг въздушен трафик освен нещо, което приличаше на малък астероид и други отломки, попаднали в орбитата на Венера. Този път изчакахме малко по-дълго, отколкото ни отне, за да пристигнем. След това Каарии ми предаде: „Разрешават ни. Готов ли си?”

Тогава се насочихме към повърхността на планетата толкова бързо, че едва успях да забележа жълтеникавите облаци, през които преминахме. Спряхме на около 250 метра над повърхността. Тя бе силно ерозирала от дъждове и вятър. Някои от планините имаха странни форми, които някой би помислил почти за изкуствени.

След това автобусът на Аншар стана прозрачен и започнах да виждам най-различни неща наоколо. Погледнах надолу и видях една огромна структура във формата на Н вътре в един кратер. Имаше един много симетричен канал, прокаран в средата на тази структура. Технологията на превозното средство, в което се намирахме, освети дълбочините на канала. Тогава пропътувахме разстоянието дотам много бързо. Макар да не почувствах никаква инерция, умът ми реагира на това падане с усещане на присвиване в стомаха. Това за мен не бе особено приятно усещане след всичките ми други приключения.

Пътувахме до дъното на структурата с формата на Н, която бе толкова огромна, че не бих я сравнил с никоя друга позната структура. Пропътувахме под тази структура, докато се озовахме в една пещера. Стените на пещерата блестяха, все едно че бяха от кристал, но не бяха прозрачни.

Имаше също така две структури, които приличаха на обелиски и бяха изрисувани със същите Н символи, почти като тотеми. 

Озовахме се пред един много голям вход на доста по-голяма каверна. Без предупреждение пред нас изникна едно същество високо около 4,25 метра. Кожата му бе бяла като алабастър и бе облечено цялото в бяло. Аншар го наричаха „часови”.

Дрехите му блестяха и наподобяваха полирана кожа. Очите му бяха черни и носът му изглеждаше някак странно. Имаше необикновена структура на върха, извита нагоре. Скулите му бяха ясно очертани, във формата на прави линии. Той не пророни и дума. Вместо това се обърна и ни кимна с глава да го последваме в голямата каверна.

От мястото, на което се намирахме, преди да влезем в каверната, можех да видя една голяма стъклена структура. Тя бе леко сиво-черна на цвят, подобен на цвета на затъмнени стъкла на лека кола. Двамата пилоти останаха на входа на каверната, докато ние с Каарии продължихме навътре.

Когато влязохме в каверната, с изумление установих, че структурата бе част от някаква гигантска стъклена пирамида. Основата на пирамидата не бе квадратна. Вместо страните й да имаха формата на прави линии, те бяха вдлъбнати навътре. На всяка от тези четири страни имаше открити области, които позволяваха достъп до средата на структурата, където отидохме.

Докато вървяхме в пирамидата, прозрачните й стени започнаха да се осветяват със статични символи по цялата си повърхност. Отвътре таванът бе висок около 90 метра. Цялата структура бе висока около 300 метра и завършваше на около 30  метра под тавана на каверната.

Тогава часовият установи контакт с ума ми. Усещането бе по-силно от това на Белия царствен Драко, но не бе нито агресивно, нито неприятно. Преживяването ми започна с нещо като „житейски обзор”. Започнах да виждам проблясъци от епизоди от целия си живот, като например видях баща си в един стар син люлеещ се стол, който имахме едно време. Спомените ми се появяваха като внезапни фрагменти, подобно на видеозапис на висока скорост. Бе очевидно, че те вървяха назад във времето и ако можех да забавя скоростта, струваше ми се, че щях да видя целия си живот. След това започнах да преживявам други „спомени”, които не бяха мои, но бяха от настоящия ми живот. Те се появяваха и изчезваха толкова бързо, че не можех да ги задържа в съзнанието си. Усещането на тези спомени бе космическо и невероятно, и в същото време познато. Напомниха ми за появяването на ценна информация на компютърен екран, но толкова бързо, че бе невъзможно съзнателно да запомня каквото и да било.

Откакто преживях това, имам усещането за един огромен компресиран файл, зареден в съзнанието ми. Той заема голямо пространство и все още нямам паролата, за да отключа съдържанието му. 

Тогава часовият се обърна към мен един единствен път. Той ме попита: „Желаеш ли да получих знанието за това кой си бил, кой си и кой искаш да бъдеш?” Бях изненадан от тази комуникация, която почувствах не само в главата си, но и в цялото си тяло. Отново бях принуден да дам отрицателен отговор. Бяха ми казали, че отговорът ще промени драстично природата на всички мои лични взаимоотношения по различни начини, които не мога да предвидя. Между другото, това ме накара да се почувствам загрижен за семейството си.

След това долових движение с крайчеца на окото си. Погледнах към Каарии, която стоеше със скръстени ръце и гледаше надолу с широка усмивка на лицето. Изглежда, че инатът, за който бе споменала, когато ми зададе същия въпрос, все още съществуваше, макар да се чувствах комфортно от дадения от мен отговор.

Моментално структурата оживя. Имаше всякакви цветни символи, които започнаха да се движат по цялата й повърхност. Погледнах към Каарии и към часовия, за да видя реакциите им. Каарии бързо посочи с тънкия си пръст нагоре по стъклената структура и ми предаде: „Гледай!”

Това, което видях, ми приличаше на два вида символи. Някои бяха големи и статични, докато други се движеха във всички посоки, докато сменяха цветовете си. Почувствах като че ли определени звуци се появиха в главата ми, вместо да бъдат физически осезаеми в структурата. Не можех да разбера какво бе това, което виждах. Трябва да призная, че бях силно учуден да видя подобни символи като тези, появили се в един наскоро изникнал житен кръг (crop circle).

image001

Даже ако това формирование е измама, възможно е умовете на тези, които са го създали, да са били вдъхновени от същото съзнание, с което бях взаимодействал. В момента в който видях някои от символите в кристалната пирамида, ме обзе мисълта, че това са цифри и математически формули. 

Попитах Каарии дали това са математически уравнения и тя припряно отговори: „Това е математическият език на древните.” Тя посочи отново структурата и ми каза да продължа да я наблюдавам. Изведнъж всички символи изчезнаха, освен тези, които присъстваха, когато влязохме. Тогава часовият изчезна без предупреждение. Каарии се обърна и излезе навън от структурата, и аз я последвах. Бях силно объркан и малко разочарован от преживяното. Мислех си: „Какво е всичко това?”

Тогава тя ми каза, че отиваме в базата на Древната раса основатели извън орбитата на Сатурн.

Спрях се и я попитах какво се бе случило току-що. Тя каза, че ми е била предадена информация и че аз съм предал информация, но че всичко ще придобие много повече смисъл в бъдеще. Почудих се каква информация бе възможно да са извлекли от мен, което вече не са знаели. Искаше ми се да доизясня нещата, но почувствах, че тя няма да прибави нищо повече към това, което бе вече казала.

Присъединихме се към двамата пилоти, които бяха вече в автобуса на Аншар. След това преминахме през каверните под Н структурата и за миг се озовахме обратно в открития космос.

Можех да видя Сатурн и според това, което можех да преценя тогава, той бе с размерите на един сребърен долар. Тогава навлязохме в една от времевите сфери, същата като тази, в която летях, когато отивах на събранията на Супер федерацията в приблизително същото местоположение около Юпитер. Докато преминавахме през външната бариера на времевата аномалия, можах да видя една точна реплика на станцията – посолство, в която Супер федерацията провежда своите срещи. Там нямаше други кацнали кораби. Мониторите за данни на кораба на Аншар показваха нулева активност или отсъствие на живот.

Кацнахме и влязохме в станцията. Минахме през една дълга тясна част и стигнахме до същото фоайе, което разпознах като това на станцията на Юпитер. Толкова внезапно, колкото на базата на Древната раса основатели, пред нас се появи друг часови. Той не каза нищо, но контактува с ума ми както другия свой предшественик.

Този път в главата ми се появиха видения на големи сферични предмети, които насочваха снопове електричество към един огромен кораб, навлизащ в Слънчевата система. Макар да не можех да преценя точно какви са тези сфери, те може да са били луни или планетоиди. Толкова бяха големи. Не изглеждаха подобни на сферите, които в момента посещават Слънчевата ни система, и бяха много по-осезаеми като физически обекти.

Наблюдавах може би стотици сцени на тези битки, които се появяваха и изчезваха много бързо. След това видях как една сфера изстреля един електричен заряд към нещо, което приличаше на Марс по времето, когато все още там имаше атмосфера и течна вода. Зарядът разкъса повърхността на планетата, образувайки огромен каньон. Множество отломки бяха отвеяни далече от планетата, докато други паднаха на повърхността й.

Атмосферата бе изпълнена с пара. Голямо количество пара бе отделено от планетата и се превърна в лед, който се отдалечи в космоса. В съзнанието ми преминаха други сцени и аз се озовах на Марс. Планетата бе силно повредена и бе започнала да придобива настоящия си вид.

След това видях големи облаци с формата на гъби да се появяват на повърхността, докато огромни кораби напускаха планетата във всички посоки. Някои от тях се отправяха към Земята, докато други се насочваха в обратна посока. Знаех, че това е напълно отделен инцидент, случил се дълго след първоначалното опустошаване на планетата. Това приличаше на глобална ядрена война.

Започнах да усещам, че дишането и пулсът ми се бяха усилили драстично. Усетих как гърдите ми се свиват от тревога. Тогава сцената в съзнанието ми изчезна рязко, както се бе появила и часовият изчезна.

Каарии погледна към мен с известна загриженост и ме попита дали имам нужда от минута покой. Попитах я какво се бе случило току-що. Тя ми отговори, че съм получил заряд данни от Древната раса основатели, които не са на разположение на съзнанието ми. Попитах каква е ползата от тях, след като не мога да ги запомня или разкажа. Тя се усмихна и ми предаде, че всичко ще добие смисъл в близко бъдеще. Този отговор не задоволи любопитството ми относно случилото се на последните две места, които бяхме посетили. Въпреки това знаех, че за момента няма да ми кажат нищо повече.

Преминахме надолу по коридорите на станцията на Сатурн, докато достигнахме отново до автобуса на Аншар. След това се завърнахме в хангара на Аншар, откъдето бяхме започнали пътуването си. Почти не забелязах както излитането ни от станцията, така и завръщането ни в хангара, защото бях потънал в дълбок размисъл. Чувствах се изключително изцеден от енергията си. Бях откаран обратно у дома, където се добрах до леглото заедно с дрехите си и веднага заспах.

След това събитие имах няколко етерни конферентни разговора с Каарии, както и среща със Съюза на ТКП. Получих малко нова информация, но нищо от особено значение в космически смисъл. Не ми предложиха нищо от помощта, за която Гонзалес бе споменал. Очаквах, че щяха да ми помогнат.

Когато попитах защо не получавам обещаната помощ, ми казаха, че преди това ще трябва да се договорим за някои неща. Това ме накара да повярвам, че няма  просто така да ми предоставят лечебна технология, която да ми помогне или да отстрани някои от симптомите от регресията ми след 20 години служба в ТКП. Те щяха да ми поставят определени условия.

Те също така се интересуваха живо от възможността да получат част от данните на Древната раса основатели, заложени дълбоко в подсъзнанието ми и ми предложиха помощ при извличането им. Условието бе да изчезна от полезрението на обществото и да работя в нелегалност. Не успяхме да постигнем съгласие и срещата завърши с разочарование за двете страни.

Оттогава насам прекарах много време в опити да извлека информацията, която часовите на Древната раса основатели ми бяха предали. До момента не съм постигнал успех. По-късно ми съобщиха, че ако бях приел предложението на часовия, най-вероятно съм щял да получа незабавен достъп до тази информация.

ПОСЛЕПИС НА ДЕЙВИД УИЛКОК

За мен бе много интересно да прочета за последните преживявания на Кори.

Макар той все още да не е изчел голяма част от Тайните на Възнесението (The Ascension Mysteries), има множество директни съответствия между съдържанието на тази моя нова книга, която ще се появи на 30-ти август т.г., и това, което Кори току-що е преживял.

Книгата комбинира оперативна информация получена от свидетели, древни религиозни учения и материал от Закона за Единството, за да разкаже историята на една древна битка между доброто и злото, която бушува в Слънчевата ни система от половин милион години.

Историята започва с Древната раса основатели, която според Закона за Единството е възникнала преди около 2.6 милиарда години. Те са се появили първо на Венера.

Сега изглежда че Кори е получил възможност да разгледа някои от техните оцелели съоръжения. Той е бил запознат с една холограмна форма или на самите същества, или на един от техните пазители, наречени часови.

Една група известна като Пазителите са дали на Древната раса основатели една мощна отбранителна технология, която може да предпазва от извънземни нашествия. Това са били цели луни, действащи като отбранителни оръжия, подобни на Звездата на смъртта от филма „Междузвездни войни“. Тези оръжия първоначално са отбранявали нашата Слънчева система и множество други съседни системи от враждебни нашественици, тъй като ние се намираме в един силно желан от мнозина участък на галактиката.

Собствената ни Слънчева система изглежда че е била използвана като „космическа наказателна колония”, където хора, не успели да постигнат Възнесение в други светове, са били премествани с надежда да се превъзпитат. Вместо това, тези хора са се сдружили с отрицателно настроен, хищен изкуствен интелект, който е напълнил телата им с нанороботи и им е придал свръх човешки способности. С поразителната сила на изкуствения интелект на свое разположение, те са успели да превземат тези луни и да ги използват като нападателни оръжия – нещо, за което те никога не са били предназначени.

Тази група, която аз наричам Империята, станала изключително агресивна. Те атакували други съседни планети, спечелвайки си силни врагове.

Гонзалес вече намекна, че разрушението на Марс е било резултат от попадения на оръжия, изстреляни от една такава луна към тази планета. Виденията на Кори сега се оказва, че директно съответстват на това предположение.

За мен е изключително интересно, че същества, които работят заедно с Кори, сега разговарят със същата фразеология, която виждаме в серията Закона за Единството. През всичкото време имам чувството, че си имаме работа със същите хора.

Осъзнаването на факта, че източникът на Закона за Единството се появява сега в такъв физически и персонален вид се оказа една от най-големите изненади в моя живот.

Кори преживява тези неща от първа ръка, докато аз трябваше да ги чуя от него – поне засега, с изключение на няколко забележителни изключения, които още не сме оповестили.

Мащабите и дълбочината на тези преживявания са равностойни на личната цена, която той трябваше да заплати, на което бях свидетел. Много малко вероятно е, да не кажа невъзможно, той да лъже. Всичко, което зная и виждам, ми казва, че той има съвсем реални преживявания.

И двамата сме получавали и продължаваме да получаваме много силни „отрицателни честитки” по смисъла на Закона за Единството.

Това предизвика недоволство към двама ни от страна на хора на всички равнища, с които работим, и усещането, че не правим достатъчно, за да помогнем на тази инициатива да се придвижи напред.

В последно време и двамата претърпяхме дълбоки лични преобразования и лечебни преживявания, които се надяваме да ни позволят в бъдеще да бъдем далече по-продуктивни и проактивни, придвижвайки се напред. 

Информацията, която Кори получи за едно слънчево събитие, водещо до някакъв вид масово Възнесение, е много подробно разгледано в тази книга. Новополучените данни само допълнително подчертават важността на това, което съм написал.

Нека не забравяме също така, че аз получих изображението на корицата на книгата в едно видение и когато пристигна завършеният продукт, Кори току-що бе посетил Вътрешната Земя за първи път.

Корицата на книгата изобразява един обелиск с излъчвана от върха му светлина и рисунка на Сатурн зад него, както аз бях посочил.

Групата на Каарии проследява своя произход назад във времето до Сатурн и всички те носят медальони с формата на тази планета. Те също така имат един огромен обелиск в своята градина, който излъчва от върха си силна светлина – точно така, както бях поръчал да представлява изображението на корицата на книгата.

За мен на личностно ниво вероятността всичко това да бъде случайно съвпадение е минимална, ако не смешно нищожна.

Единствената реалистична позиция, която може да заеме един скептик, е, че двамата с Кори по някакъв начин сме се договорили за всичко това. Нищо обаче не може да бъде по-далече от истината.

В последно време кармата ме застига с такава изключителна точност, че не се осмелявам да излъжа за каквото и да било. Полагам огромни усилия всяка моя мисъл отправена към самия мен и към другите да бъде максимално положителна.

Никой от нас няма да забогатее от всичко това и финансовите затруднения на Кори са все още важен фактор, с който се налага да се съобразяваме.

Кори премина през такива интензивни преживявания, че често му се налагаше да се оттегли напълно в продължение на по няколко седмици. Аз бях в подобно положение през голяма част от първата половина на тази година, което причини множество проблеми.

И двамата получихме важна оперативна информация, предназначена за моментално разпространение, и когато не успяхме да направим това, и двамата бяхме наказани.

Кори премина през далече по-жестоки преживявания от всичко, което мога да си спомня да ми се е случвало.

Сега и двамата започваме отново да подреждаме живота си и преценяваме как да хармонизираме усилията си в тази определено много странна ситуация.

Не очаквам просто така да се доверите на думите ми относно всички тези фантастично звучащи ситуации.

Ние имаме Космическо разкритие, едно седмично телевизионно шоу, където може да видите как Кори описва всичко това сам и да решите дали да му повярвате, или не.

Първият месец е практически безплатен, тъй като вие може да гледате всички записи за 99 цента без допълнителни такси, ако се откажете.

Много хиляди зрители бяха удивени от нивото на задълбоченост и сериозност в показанията на Кори, докато той отговаряше на спонтанно зададените от мен въпроси. Той никога не пропусна нещо и нито веднъж не съм успял да го хвана в противоречие.

Новата ми книга е подробно подкрепена с множество научни факти и потвърждаващи изявления от голямо разнообразие свидетели, които съм успял да намеря.

Ако предварително поръчате книгата преди 30-ти август, това ще гарантира, че ще я получите първи, когато се появи и това също така ще ни помогне да се класираме отново в списъка от бестселъри на Ню Йорк Таймс, което съществено ще засили нейната надеждност.

Доколкото мога да преценя, всички тези неща са наистина верни. Реалността е наистина много, много странна. Не след дълго време ще открием сами какво ще се случи.

Междувременно, ученията в Закона за Единството подчертават важността от любов, състрадание, опрощение и служба на другите, като най-важните предпоставки за лично и планетарно Възнесение.

Ако се тревожите дали ще успеете да „се справите”, отговорът е много прост: Просто бъдете мили!

Изглежда почти смешно, че такава сложна материя може да бъде сведена до такова елементарно послание, но такава е природата на това, пред което сме изправени.

Очертава се да бъдем свидетели на далече повече видими знаци на тези промени в близко бъдеще и аз ви подканвам да се подготвите за Възнесение … е, за всеки случай.

КОМЕНТАР ОТ Д-Р МАЙКЪЛ САЛА

Свидетелят Кори Гууд публикува днес втората част на един подробен доклад относно това, което той твърди, че са серия от наскоро проведени срещи, които е имал с представители на различни извънземни групи, с една цивилизация от Вътрешната Земя и със Съюза на ТКП. Той предоставя допълнителна информация към тази от първата част, относно вероятността от масова слънчева активност, която глобалният елит (известен и като „престъпни групировки” и „Кабал”) е убеден, че ще има унищожителен ефект върху планетата.

Твърденията на Кори Гууд, които са мащабни и твърде богати на подробности, могат в отделни случаи да бъдат твърде смущаващи. Хората, които са нови за тази информация, могат да ги отхвърлят като чиста измислица. Обаче, след повече от година внимателно изследване на твърденията на Кори, голяма част от които бяха представени в моята книга „Свидетели разкриват тайни космически програми и извънземни съюзи” (Insiders Reveal Secret Space Programs and Extraterrestrial Alliances,), аз все още не съм открил нещо, което да ме накара да подозирам, че той не е бил откровен по някакъв начин.

Разкритията на Гууд предоставят една обща рамка за разбиране на нещо, което може да се окаже най-важните дипломатически срещи и преговори, които протичат в момента и които засягат пряко цялото човечество.  

Бел.прев.: Следва само коментара на д-р Сала към изнесеното от Кори относно подготовката за Възнесението, в т.ч. и позоваването му на материала на Сет (Seth). Всички свързани с Кори материали на д-р Сала са публикувани на неговия сайт  www.Exopolitics.org  .

По-нататък Гууд коментира какво е нужно за създаването на оптимална времева линия и по-добра подготовка за Възнесението.

Струва си да отделим малко време, за да разберем как засилването на усилията „в служба на другите” създава едновременно оптимална времева реалност и подготвя за Възнесението, според литературата, препоръчана на Гууд от Съюза на ТКП.

Докато идеята за „служба на другите” идва от Закона за Единството, това не бе единствената литература, препоръчана на Гууд за разбиране на настоящите космологични събития и еволюцията на съзнанието. През август 2015 г., в отговор на зададен въпрос, Гууд каза: 

„Зная, че на някои групи в програмата бе наредено да четат материалите на „РА” и на „СЕТ”, докато в същото време знаех, че много други групи работеха за да дискредитират и двата труда.

Материалът на Сет (1963-1984) предхожда Закона за Единството (1981-1984) с почти две десетилетия и е считан от мнозина като един от най-добрите и най-влиятелни материали, получени чрез чанелинг и публикувани някога.  

image002Бел.прев.: Преводът на книгата на Сет на български може да бъде изтеглен от тук: http://www.darslovo.com/e-kniga.aspx?id=573

Докато Законът за Единството се фокусира върху представянето на една концептуална рамка за разбиране на еволюцията на съзнанието, Сет от своя страна, се фокусира върху конкретни стъпки, които един индивид може да предприеме, за да промени своята лична и колективна реалност, като промени своята система от съзнателни вярвания/убеждения.

Следователно подходът, възприет от Сет, е много полезен за разбиране на това как човек може да създаде една своя нагласа в служба на другите, препоръчвана от Закона за Единството, за която на Гууд са казали, че е от решаващо значение за човечеството в този момент от нашата лична и колективна еволюция.

Според Сет:

„Когато се забавлявате, вие помагате на другите. Когато не се забавлявате и си самовнушавате, че помагате на другите, вие не помагате нито на себе си, нито на тях.  

Така че когато мислите в термините на отговорност и когато правите разграничение в ума си между отговорност и радостно задоволство, тогава вие лишавате себе си и света от много наслада и криете … от себе си и от света голямата радостна симфония, която представлява вашата същност.

Когато реализирате възторжената природа на своето същество, вие помагате на себе си и помагате на другите. Когато помагате на другите, защото мислите, че сте задължени, но това противоречи на естествения ход на нещата, то те знаят това и вие им налагате задължение, за което нямате право …”  Susan M. Watkins, Conversations with Seth, p. 179) 

Сет разяснява как човек може да постигне нагласа да служи на другите и да се обвърже с техните потребности. Това не идва в резултат от жертване на собственото удоволствие или от нуждата да доставиш чужда радост, а от това да следваш своя собствен житейски път:

„Когато следваш собствената си природа, ти автоматично и естествено си съпричастен с нуждите на другите … Когато си радостен и свободен и когато се забавляваш, ти автоматично чувстваш … своето единство с всички останали същества във вселената и опознаваш своето място във ‘Всичко, което е’.” (Susan M. Watkins, Conversations with Seth, p. 179) 

Докато  e смущаващо да научим, че само 0.042% от човечеството са постигнали нужната нагласа в служба на другите, необходима за положително Възнесение в момента, материалът на Сет изяснява стъпките, които всеки трябва сам да предприеме, за да се подготви.

Накратко – ние трябва да следваме съвета на прочутия митолог Джоузеф Кемпбъл, автор на „Пътешествието на героя” (The Hero’s Journey): 

„Бих казал –  следвайте своето блаженство и не се страхувайте, и вратите ще се отворят там, където не очаквате да ги намерите. Ако следвате своето блаженство, пред вас ще се отварят врати, които не биха се отворили за никого другиго.”

Съответно, създаването на оптимална времева линия за пълно разкритие и Възнесение по пътя на себеотдаването в служба на другите, не трябва да бъде задача, изпълнена с напрежение и стрес. Това означава да имаш смелостта да се забавляваш, като следваш истинското си призвание в живота.