Последна оперативна информация – 14 май 2016 г., Кори Гууд.

(с) Превод АТИ, 2016 г.

Тази година бе изключително богата на събития по отношение срещи и промяна на динамиката между различните групи на Съюза на Тайната космическа програма, Аншар, Съюза на Сферичните същества и моя милост. В момента е в процес на подготовка по-голям материал, но междувременно съм принуден да публикувам това резюме. Ще засегна съвсем бегло тези въпроси, след което ще се впусна в много по-големи подробности в следващите дни. Вчера сутринта и отново тази сутрин имах среща с Аншар и с Ра-Тиър-Ер. Ще включа малко от последната информация по-долу, като основното ще последва по-късно.

Кори Гууд

image001

Основни пунктове

  • Постъпи информация за наличието, в продължение на приблизително 6 седмици, на „огромен сферичен кораб” в геостатична орбита над континента на Антарктика. Информацията постъпи от 5 различни източника и описва тази сфера като огромна, метална, лъскава, с един ред илюминатори по цялата й периферия. Едно от предположенията е, че този кораб е от руски произход.
  • Постъпи информация, че в продължение на приблизително 6 месеца високопоставени престъпни групи прехвърлят огромни количества лични вещи и припаси в южноамерикански секретни бази, най-вече в Бразилия. Последните сведения посочват конкретни високопоставени личности и членове на семейства, които прииждат в тези подземни бази като мравки преди буря. По-късно Гонзалес потвърди, че тези хора и припаси в много случаи са били транспортирани в Антарктида с помощта на „черни подводници, с електромагнитно задвижване, с размерите на контейнерни кораби”. Пълните с вода подземни системи от коридори са толкова огромни, че те не срещат никакви проблеми при това свое придвижване. Допълнително – информацията гласи, че тези подземни каверни са били превърнати в масивни сводести тунели в древни времена. 
  • Извършват се отвличания на хора от страна на военни оперативни работници в рамките на една или повече тайни програми. Прилагат се разпити с помощта на химически средства. Бяха взети проби от телесни течности и коса и бяха показани думи и изрази с помощта на таблет, за да определят дали в момента работя в някоя от секретните програми. Пред лицето ми бе поставен таблет с фотокамера и ми бяха показани военни снимки. Камерата следеше очите ми и маркираше снимката, когато биваше установено, че разпознавам съответното лице. Този инцидент причини отстраняването на трима високопоставени индивиди от Съюза на Тайната космическа програма и доведе до по-нататъшно отчуждаване между мен, Гонзалес и Съюза на Тайната космическа програма. Поради използването на химически средства и опита за заличаване на спомените ми от тези инциденти, аз не си спомнях пълните подробности до момента, в който по-късно бях информиран за нарушаването на секретността.
  • Гонзалес бе прекарал седмици заедно с Аншар без всякакви обяснения. През този период получавах информация както от Гонзалес, така и от Каарии. Част от тази информация бе свързана с две скорошни пътувания на Гонзалес и Каарии до една „база” на действаща технология на Древната раса Основатели под повърхността на Венера. Гонзалес не е бил допуснат да влезе от съществата, населяващи базата. След това те са пътували до една временна аномалия и дипломатически тип космическа станция близо до Сатурн подобна на тази, в която присъствах на съвещания на Супер федерацията в околностите на Юпитер. В тази станция не е имало кораби или обитатели освен същите същества, които те са срещнали на базата на Венера. На Гонзалес отново е бил отказан достъп. По-късно Каарии ме информира, че Гонзалес се е постарал аз да не бъда поканен да участвам в тези две пътувания. Малко след това открих, че Гонзалес е бил един от тримата души, които съм разпознал и издал по време на моя разпит с помощта на химическите препарати.
  • Комуникацията ми с Гонзалес бе прекъсната напълно в продължение на седмици, след като открих, че съм издал самоличността му по време на разпитите. Макар че бях под въздействието на химическите средства и че бе приложена технология за установяване чрез движението на очните ми мускули кого разпознавам в дузините фотографии, Гонзалес бе все пак недоволен от мен. По време на една от последните ни срещи той направо отказваше да ме погледне в очите. Бях докаран в същата база (с помощта на кораба на Каарии), където наскоро бе проведена среща между Аншар и Пазителите.
  • Едно от най-интересните неща, които съдържаше тази информация, бе, че в последно време е имало сведения за 6 големи крайцера (с формата на водна капка), които са били в процес на напускане на атмосферата, след като са изплували от повърхността на океана в близост до Антарктида. Дузини „неизвестни кораби” са нападнали тези крайцери, като са им причинили масирани и шокиращи повреди. Крайцерите са преустановили опитите си да напуснат земната орбита и са се завърнали под повърхността на океана, откъдето са се появили.
  • Имало е масово увеличаване на конфликти непосредствено извън и в  земната атмосфера между кораби на различни групировки, в резултат на които са били разрушени редица кораби.
  • Гонзалес докладва за дузини конфликти под сушата и под океана с използване на екзотични оръжия, както и засилено използване на оръжия за манипулиране на времето от страна на престъпните групировки и елементи от Земния съюз.
  • Каарии ме информира, че Гонзалес я е информирал, че предстои в най-скоро време среща по молба на Аншар, свързана с ратифицирането на едно споразумение, получило съгласието на всички основни извънземни играчи в Слънчевата система, в това число и отрицателно настроените.
  • Каарии ме заведе на посещение на действащата база на Древната раса Основатели на Венера. Пристигнахме и бяхме посрещнати от един гигантски, дълъг тесен кораб, с предпазно покритие на прозорците. Прекарахме там около 20 минути, преди Каарии да ми каже, че ни отказват достъп. Когато се огледах, видях няколко от тези големи тънки кораби около Венера с носове насочени към повърхността на планетата. Докато чакахме, двамата с Каарии разговаряхме за отделни индивиди и за това колко смутени са били Аншар от умствените си контакти с определени хора от повърхността, които хора са контактували същевременно с други същества. Причината Аншар да поискат среща за промяна в споразумението е, че те предвиждат по-активни свои контакти с населението на повърхността. Те следят внимателно силно програмирания характер на човечеството и това как реагираме на информацията за съществуването на Аншар. Те са били разтревожени от някои от сигналите, които са получили, и членове на тяхната група са изказали тревогата си по време на последните проведени събрания на Съвета.