Потвърждаване съществуването на подземни цивилизации – 146 епизод, 10 април, 2018 г., Дейвид Уилкок и Емери Смит

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Емери Смит. В този епизод ще започнем да разговаряме за подземни цивилизации.

Емери, добре дошъл отново в предаването.

Емери Смит: Благодаря ти, Дейвид. Приятно ми е да съм тук.

ДУ: В миналото ти си ми говорил за една много интересна технология, която очевидно може да надзърне много по-надълбоко под повърхността на Земята, отколкото официалната наука приема за възможно. Като начало, можеш ли да поговориш малко за това?

ЕС: Да, разбира се. Всичко това естествено започна с използването на спътници за изследване на океаните.

1_Emery_Smith_2

Разбира се и астронавтите, докато са били в орбита, са разглеждали океаните и са виждали тези стари останки от корабокрушения, в които са знаели, че се намира много злато.  Търсачите на съкровища също са започнали да се свързват с тайното правителство, за да купуват време на тези удивителни спътници, които са можели да виждат тези неща.

ДУ: Значи това не е нещо, достъпно за обикновените хора?

ЕС:  Не. Това е нещо, свързано с тайните програми. Има частни корпорации, които наистина притежават спътници и които ги използват за да проникват визуално в стените на сгради в чужди страни, да наблюдават дали там има монтирани специални устройства.  Те всъщност могат да проникнат в стената на една сграда и да видят точно какво устнойство има монтирано там.  Тази технология е била доусъвършенствана за виждане под земята.

ДУ: Хм.

ЕС: Сега вече те имат разработен специален радар. Той прониква под земята, борави с ниски честоти и дава обемни образи, които са около 400 пъти по-добри от тези на рентгеновите апарати. Те могат да разпознават различните материали, което е много полезно.

Да речем в Саудитска Арабия, за нуждите на техните крале, ако има някакъв терорист въоръжен с бомба, който се приближава към даден обект, те могат да пуснат един дрон над него, или да насочат някакъв лъч, и да узнаят с колко експлозиви е въоръжен, преди той да се приближи на определено разстояние.

ДУ: Уха!

ЕС: Така че тези устройства са използвани от военните и от Министерството на отбраната.

Не мога да кажа точно кой ги притежава, но те са частна собственост.

ДУ: Един бърз въпрос. Ние имаме периодичната таблица на елементите, в която те наброяват някъде около 120.

ЕС: Точно така.

ДУ: Има ли определени елементи, които това устойство не може да види?

ЕС: Ако това са елементи, които все още не са открити, информацията, която устройството ще покаже, ще бъде за нещо неизвестно.

ДУ: Добре, но колкото до останалата част от елементите…

ЕС: Уредът различава всички тях.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Също както машината на д-р Роял Райф (Royal Rife), която работи с различни честоти, те са постигнали същото с това устройство.

ДУ: Уха!

ЕС: Те са измерили ВСЕКИ един съществуващ елемент и са установили честотата на която той реагира.  Ето защо те могат да получат не само обемно изображение, но и да кажат точно какъв е материала.

Едно от чудесните качества на това устойство е,че можеш да го монтираш на един дрон, да насочиш дрона над един петролен танкер  – това е тестът, който направихме – над една от тези гигантски нефтени цистерни, които побират стотици хиляди галона нефт. Ние слагаме едно малко количество уран в една запечатана кутия и пускаме кутията на дъното на тази цистерна. След това пускаме дрона да лети на 10 мили разстояние и уредът може да каже точно къде се намира уранът в цистерната и какво представлява.

ДУ: Уха!

ЕС: Толкова подробна е информацията. Така че това е едно удивително, полезно, защитно нещо което притежаваме, което надявам се много хора, които ни слушат в момента…, може би президентът (на САЩ) знае за него…

ДУ: Ъ-хъ.

ЕС: Защото аз мисля, че то ще му помогне в борбата срещу терористите, защото по този начин е възможно да бъде сканирано всичко и да може да бъде получена информация за много неща, преди те да се случат.

ДУ: Уха!

ЕС: Това е много…Така че когато моят екип бе нает да отиде да търси, на едно тайно място на територията на САЩ, едно предполагаемо златно находище, ние се срещнахме с тези учени, с този удивителен техен екип. Бих казал, че те търсеха едно специално съкровище. Може да поговорим за това по-късно, но въпросът е, че те търсеха едно специално съкровище.

Те наеха двама мои колеги и мен да отидем там и с нашите способности за виждане от разстояние да маркираме местата в планината, където мислехме че се намира съкровището.

И ние бяхме…

ДУ: Да, нека да кажа, Емери, че за… Нашите зрители не знаят това, но ние двамата с теб го знаем. Аз всъщност разговарях с хората от твоя екип.

ЕС: Точно така.

ДУ: Така че това не е просто нещо, което ти ми съобщаваш в момента.

ЕС: Да, така е.

ДУ: И това е нещо, в което бяхме много ангажирани за известно време.

ЕС:  Да, ти беше. Да, абсолютно.

И това, което се случи бе, че ние отидохме там, забихме нашите знаменца, след което те приложиха този специален радар на същите места и се оказа, че ние бяхме 99% точни.  Така че ние…

ДУ: Точни в какво?

ЕС: В откриване точното място на златото.

ДУ: Значи там имаше голямо количество злато…

ЕС: Голямо количество злато. Те бяха по следите на тези търсачи на съкровища, които мисля че работеха заедно с правителството. Може би, не съм сигурен.

ДУ: Но най-интересната част от историята…

ЕС: Най-интересната част от историята бе, че този учен който е разработил тази радарна система, ни повика с хората от моя екип и ти показа тази огромна кухина под Земята, която се намираше много по-надълбоко от златото.

И тие възкликнахме: „Какво е това огромно празно пространство там долу? Каква е тази гигантска пирамида?”

И той каза: „Вие как… Вие как узнахте за това? Вие как… Да не сте прегледали моите файлове?”

Отговорих му: „Не, но ние видяхме това когато приложихме своите способности за виждане от разстояние.”

Попитах го също така: „Ти защо не отрази това в своя доклад?”

Той каза: „Защото уредът ми показа съществуването на непознати елементи, а аз съм тук с определена задача и това е за да потвърдя съществуването на злато.”

ДУ: О, божичко!

ЕС: Казах му: „Това е най-удивителното сензационно нещо на планетата.”

А той: „Да, с моя уред аз мога да видя на голямо разстояние във вътрешността на Земята и да видя всичко, което се намира там. Така че просто си помислете какво вече съм видял там и какво ще правя с тази информация?”

Това бе същата технология, която те използваха за откриване на тунелите в Мексико, които преминаваха през границата (със САЩ). Това бе ТАЗИ технология.

И мексиканският картел всъщност обяви награда за главата на този човек, сащото те бяха узнали за него, тъй като те имаха свои агенти и в американското правителство.

Така че макар той да бе спасил САЩ… Да бъде благословен този човек, който бе помогнал и се бе притекъл в помощ на САЩ с тази технология. Това за малко не му коства живота.

Така че ние открихме не само това, но също и много други интересни неща. И пирамидите там долу бяха около 10 пъти по-големи от тези в Гиза.

ДУ: Уха!

ЕС: Така че под повърхността на Северна Америка се намира тази огромна кухина. Една много, много голяма област, оградена с голям водоносен слой.

ДУ: Хм.

ЕС: И със своя собствена атмосфера. Той също така може да измери атмосферното налягане, което е интересно. Така че това устройство може да има много различни приложения.

И така, аз мога да потвърдя за съществуването на цивилизации, които имат своя собствена атмосфера, собствена луминесценция, собствен живот, собствено водоснабдяване, които се намират дълбоко във вътрешността на Земята. 

ДУ: Ти също си ми споменал, когато разговаряхме за това преди, че има някакви, струва ми се кубични по форма помещения, които сте открили, които не са имали никакви входове и изходи.

ЕС: Това бе нещо много интересно. Този радар на ниски честоти всъщност показа тези гигантски помещения с формата на кубове, както и по-малки кубични пространства, които бяха идеално изрязани.

Ние успяхме да измерим с точност до милиметър размерите на тези помещения и те бяха изрязани в скалата като идеални кубове.

Ние говорим за дълбочини от 300 до 1000 метра. Интересно е какво правят там тези кубове? Може би в тях се намира нещо, но ние не притежаваме технологията да го видим и анализираме, защото това радарно устройство отчита само неизвестен материал.

И един от елементите които открихме – това е причината да се обърнат към нас – бе този огромен резервоар от чисто бяло злато.

ДУ: Ох, уха!

ЕС: Бяло злато, но не това, което бива смесвано с друг метал, като бялото злато в бижутата. Ние говорим за древна цивилизация, бяло злато, прахообразно вещество, така начречената „манна”. Манната, за която хората приказват.

ДУ: Точно така. И ти беше казал, когато говорихме за интелигентните костюми, че там има гориво от бяло злато, което придава анти гравитационни свойства на интелигентния костюм.

ЕС: Това е вярно.

ДУ: За същото ли нещо става дума?

ЕС: Да. И беше интересно, защото правителството се намеси веднага и закупи почти всичката земя на това място, което е едно наистина голямо потвърждение.

ДУ: Спомням си също, че ти ми показа някои обемни изображения, в които ясно се виждаше едно стълбище.

ЕС: Да.

ДУ: Можеш ли да кажеш нещо по този въпрос?

2_Emery_and_David

ЕС: Да, ние открихме едно гигантско стълбищев тези огромни празни пространства. Говорим за стотици, стотици, стотици декари които продължават с хиляди километри. И това не са просто каверни.

Те са каверни, но има също така нещо различно свързано с тях, защото има някои места в тях, където не можеш да разбереш какво се намира, защото виждаш само стъпала, които отиват хиляди метри надолу – идеално оформени стъпала.

ДУ: Разбирам.

ЕС: И ние също така открихме очертанията на един (космически) кораб, както и един голям саркофаг.

ДУ: Мислиш ли, че това са били някакви хора-гиганти?

ЕС: Да, високи около 9 -10 м.

ДУ: Уха!

ЕС: Да. Ние открихме на радара и едно друго  наистина истересно нещо, което бе в средата на тази водна лощ и това бе една огромна скала, която не изглеждаше свързана със сушата. Аз говоря за нещо с размери от около няколко километра.

ДУ: Нещо като масивна скала?

3_Boulder

ЕС: Да скала, която бе куха и вътре имаше някакви руини.

4_Ruins_inside_boulder

ДУ: Уха!

ЕС: Точно така. И една от причините, поради които имахме нужда от тези костюми, бе да отидем и да пробием отвор до вътрешността. Проблемът обаче бе, че не искахме да я наводним.

5_Ruins_pyramids

Не можахме да открием начин да не наводним гигантското яйце (?), защото водата би измила всичкото бяло злато.

ДУ: Бялото злато е било вътре в яйцето?

ЕС: В това яйце, да.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Да.

ДУ: И то бе цялото под водата?

ЕС: Да.

ДУ: И как интелигентният костюм би ти помогнал да проникнеш в яйцето? Не можехе ли просто да го пробиеш с костюма, или с нещо друго?

ЕС: Да, имаше начин да пренесем оборудване и да го пробием, но не можехме…  Искахме да открием дали някъде около него имаше въздушно пространство, но по някаква причина не открихме такова.

Имаше обаче една част от скалата близка до повърхността на Земята… След като обаче пробихме на това място, водата започна да излиза. И това бе само на един метър от гигантската скала.
И така имахме милиарди литри вода, която извираше от тази малка дупка, която пробихме в земята, за да достигнем до това яйце.

И имахме един метър, който не ни достигаше за да се доберем до яйцето. Така че как бихме могли…

И тогава решихме да свалим там огромно количество течен азот, да замразим тази част от водното пространство, след което да пробием отвор и да влезем вътре.

ДУ: Ох! Мислиш ли, че това яйце всъщност може да е било издълбан астероид, който те са телепортирали във вътрешността на Земята?

ЕС: Мисля, че по някое време то е било астероид, който по някакъв начин е бил вграден в Земята, вероятно чрез стопена лава или нещо друго.

И в течение на милиони…, в течение на годините водата по някакъв начин го е изолирала от Земята. И в момента то се намира там, заобиколено от около метър слой вода. Става дума за една област, която се намира под много високо налягане.

ДУ: Почакай малко. Един астероид би дошъл от Слънчевата система. Искаш да кажеш, че според теб той се е вградил в Земята?

ЕС: Мисля, че той е пристигнал много отдавна. Хората са го открили вътре в Земята, издълбали са го и са го използвали като безопасно убежище. И след това, в продължение на стотици и стотици или хиляди години, хората просто са складирали там своите съкровища на безопасно място.

ДУ: Уха!

ЕС: И след това Земята го е консолидирала на място, което е много трудно достъпно.

ДУ: Ти беше доста загадъчно неясен, когато каза „руини” , „цивилизация”. Можеш ли да бъдеш малко по-конкретен за това какво се намира вътре в това яйце? То как изглежда? Какво бихме видяли, ако попаднехме там един ден?

ЕС: Ами в яйцето се намират тези стъпала, за които стана дума.

ДУ: Ох!

ЕС: Ние имаме тяхното обемно изображение.

ДУ: Уха!

ЕС: Има стъпала, които водят назолу в тази гигантска кухина. И проблемът е ,че водата навлиза там.

Ако говорим за това, което се намира там, аз вече ти казах, че там има един (космически) кораб. Има един саркофаг.

ДУ: О кей. И там е имало някаква раса от великани?

ЕС: Да, по някое време.  С течение на времето обаче, мисля че хората са започнали да гледат на това като на едно специално място.

Също така, в този гигантски астероид, или каквото е там…, не съм сигурен дали е астероид, защото когато пристигнаха изображенията от скенера, там се оказаха много различни минерали и други неща. Не видяхме голямо количество желязо, но е просто странно, че това нещо е една гигантска, издълбана отвътре скала в средата на едно водно пространство.

ДУ: Да.

ЕС: Това е една загадка. Това че е астероид е само предположение. Може да е, може и да не е.  И вътре има много останки от хора – повече от 300 човешки останки.

6_Remains_of_humans

ДУ: Уха!

ЕС: Видяхме също и военни доспехи. Видяхме, разбира се, толкова  много кюлчета злато, колкото не би побрал и най-големия шлеп.

ДУ: Уха!

7_Caches_of_gold

ЕС: Встрани от тази гигантска територия, която е много висока… Вътре тя е разделена. Това не е просто само едно огромно пространство. Има и други пространства.

Както вече казах, кубовете са както от външната, така и от вътрешната страна на това нещо. Така че вътре в това яйце има солидни части. Нека го наричаме „Яйцето”.

И вътре има най-различни видове тунели и кухини, и пирамиди, саркофази, кораб, и други неща.

ДУ: Има ли нещо необикновено свързано със скелетите, освен техния размер?

ЕС: Ами доспехите и купите които видяхме пълни със злато са същите, които са били използвани в ерата на рицарите тамплиери.

8_Map_showing_Corpus_Christi

ДУ: Наистина?!

ЕС: Така че ние имаме силното усещане, че там вероятно се намират Ковчега на Завета и Светия Граал, и 1,700 каменни таблети.

ДУ: Значи ти мислиш, че е възможно рицарите тамплиери да са знаели за това, незнайно откъде – древни текстове или оцелели извънземни с които те са контактували – всъщност те…

ЕС: Аз мога да ти кажа как са узнали.

ДУ: Как са узнали?

ЕС: Има един малък процент хора, които могат да виждат в един специален спектър от синя светлина. И по някаква причина, това злато излъчва през земната кора и те могат да видят този оттенък. Те притежават тази специална способност.

Ти би могъл вероятно…, аз никога не съм чел това, само съм го чул по време на брифинги при военните.

И такива хора биват използвани за откриването на големи златни находища, както и да правят други неща по света, за да помагат на Америка и да поддържат нейната безопасност.

И те са открили, чрез спътници, едно бръмчене в определена оласт в Северна Америка. И по онова време индианците… даже ако си бил в Европа…, те са могли да видят на хоризонта точно този син оттенък. И те са плавали по целия път до там, открива ли са златото, вземали са го и са постигали големи успехи.

И те са продължили да правят това, докато най-накрая са акустирали в Корпус Кристи с един от корабите на рицарите тамплиери.

Вярваме, че те са си прокарали път до едно място в Северна Америка, което не мога да разкрия и са заровили златото там, където вече се е намирало най-голямото в света златно находище, защото са мислели, че това би било най-безопасното място.

ДУ: Уха! Много интересно.

ЕС: Защото са се тевожели, че по време на войната е по-добре да преместят… фамилията Синклер взела всички пари и помогнала при закупуването на корабите, и рицарите тамплиери са им помогнали.

И тамплиерите останали там, за да опазят златото до своята смърт.

ДУ: Едно от другите неща, които съм чул и което считам за наистина важно да спомена тук, е, че няколко свидетели са ми говорили за пустинята Сахара, за северната третина от АФрика.

Сега там се намира една голяма пустиня, но всички те казаха, че между 10 и 100 метра надолу в този пясък, навсякъде могат да бъдат открити удивителни останки от древна цивилизация.

ЕС: Останки. Ъ-хъ.

ДУ: Чувал ли си за това.

ЕС: Чувал съм за това.

ДУ: О кей. Какво знаеш за това?

ЕС: Всичко което зная, е, че те са открили това с проникващ в земята радар от един спътник. Било е много просто, защото всико е било на малка дълбочина.

И когато нещата не са на голяма длбочина, те могат да видят доста подробности, особено през пясъка. През твърда скала е по-трудно.

Там ИМА определени аномалии, както ти току що каза.

Чувал съм че… Това не е информация от втора ръка. Аз дочух това по време на един брифинг, който бе свързан с нещо друго на това място.

ДУ: Колко често срещани мислиш че са тези кубични празни пространства там? Вие сте гледали само на едно място. Мислиш ли, че те могат да бъдат открити и на други места.

ЕС: Мисля, че тази област е важна. Всъщност това е територия от стотици и стотици квадратни километри, която изследвахме. Това не е само една ограничена област. В същото време това е една много малка част от планетата.

ДУ: О кей.

ЕС: Там имаше достатъчно данни, които да потвърдят че там е имало една цивилизация, която е била свързана с други цивилизации и (с) други тунели, и че всички основни подземни водни пространства са свързани, което е много плашещо и което ние НИКОГА не сме знаели.

Така че ако водата бъде заразена, да кажем във Вискозин, или в Северна Дакота, или в Южна Дакота, в кройна сметка след много, много, много, много години, заразата ще се разпространи навсякъде.

Така че съществува също така една подводна транспортна система, която свързва всички тези места.

ДУ: Чули сме от определени свидетели за съществуването на проходим подводен канал, който отива от западния бряг на САЩ чак до Небраска и че там има една важна военна база, която е достижима под водата.

ЕС: О, да. Това е вярно. Военните от много отдавна пътуват между източния и западния бряг като използват тези подземни водни канали.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Да.

ДУ: Уха!

ЕС: По средата на Невада се намира една морска база на ВМС. Как се нарича тя, която се вижда по пътя за Лас Вегас?

9_Walker_Lake

ДУ: Да. Джон Лиър (John Lear) каза, че това е база за ремонт на подводници.

ЕС: Да, да. Познавам фамилията Лиър. Това е абсолютно вярно.

10_Naval_Undersea_Warfare_Center

Това е нещо като междинна станция, но очертанията й са много големи. Нямам карта за това, но зная със 100% сигурност, че тя се простира на голяма територия, защото бе проведено едно тайно изследване със специални оцветители. Една частна организация отиде там и оцвети водата при Сан Диего, с едни специални молекули, много органични и безвредни.

И след няколко седмици регистрираха същите молесули в Атлантическия океан.

Така че определено… има някаква връзка, която пресича цялата територия.

ДУ: Би ли казал, че този път е ползван рутинно от ядрени подводници?

ЕС: Да, вярвам в това. Този път бива използван за много тайни операции. И по пътя има също така подземни бази.

ДУ: Сега, бих искал да ни разкажеш малко за разработването на тази странна технология.

ЕС: Технологията за която говорихме по-рано и която прониква в земята с помощта на нискочестотен радар, може също така да бъде използвана… всъщност тя може да бъде монтирана в един ай-фон.

ДУ: Наистина?!

ЕС: И ти можеш да поставиш това на твоята ръка или на гърдите си и то ще ти покаже ръката ти. И можеш да включиш зума чак до нивото на отделната клетка и да кажеш: „Добре. Ето тук имам три клетки една до друга. Тази има метастаза. Искам да кажа, че това е ракова клетка. Това е една тъканна клетка,” и след това да я унщожиш.

И ето че току що си се излекувал от рак.

Така че това е толкова… резолюцията на това устройство е ТОЛКОВА удивителна.

ДУ: Хм.

ЕС: Така че ти можеш всъщност да го поставиш на ръката си и да увеличиш образа до нивото на отделните клетки и така да се разхождаш из тялото си.

ДУ: Уха! Това е прекрасно!

ЕС: Това е красиво – най-красивата възможна технология. И тя е налична. Тя просто си стои и чака.

Надявам се, че този разговор ще вдъхнови изобретателя и президента на САЩ да се ангажират с това, защото това крие не само огромни възможности за безопасността на света, но е нещо добро за здравето. Това е едно удивително, красиво нещо, което може да помага… Човек би могъл да се лекува сам.

ДУ: И предполагам, че това е… Каквато и енергия да използва, то не е радиоактивно, или опасно?

ЕС: Не, не е.

ДУ: Уха!

ЕС: Да.

ДУ: Мисля, че ти ме свърза веднъж по телефона с изобретателя…

ЕС: Да.

ДУ: … и той направо ми пръсна мозъка с обясненията си около изобретяването на тази технология  – с подробности относно металите и материалите в периодичната таблица и как технологията ги разграничава.  Ти спомняш ли си някои от тези нека… от това, което той каза, защото аз не си спомням. Това бе едно много сложно техническо обяснение.

ЕС: Да, до колкото ми е известно има един, двама, трима души, включително аз самият, които знаем как работи това нещо. И аз наистина не мога да говоря за това…

ДУ: О кей.

ЕС: …по много причини, които включват и безопасността на  всички хора на планетата. Ако това попадне в погрешни ръце…, трябва да сме много внимателни.

Това е същото като други удивителни устройства и неща, като портали, антигравитация и т.н. Всяко нещо носи своя риск и този изобретател знае това много добре.

Този изобретател бе спасен от една друга страна и в момента има американско поданство и иска да помогне на САЩ , както и да предпази себе си и семейството си. И разбира се, бедният човек е преживял какво ли не.

Както обаче вече казах, единственото нещо което мога да разкрия, е, че тази технология използва много, много ниска честота.

ДУ: Разбирам.

ЕС: И предава обратно тези алгоритми. И след това той е единственият, който притежава програмата. И само още двама други които са ми известни…

ДУ: Да. Спомням си, че ти ми каза нещо смешно как… правителството трябва да се обърне към него…

ЕС: Да.

ДУ: … защото той е единственият човек, който го притежава. Така че можеш ли да кажеш нещо за връзката му с правителството като изобретател на тази технология?

ЕС: Те са много смутени, че няма да… че той не иска да продаде своето изобретение, защото той изчаква престъпните групировки да бъдат разгромени преди да го предостави на президента на САЩ и да го даде в правилните ръце. Защото той е загрижен от това, че ние все още не сме готови.

Така че той е МНОГО наясно, че ние сме все още деца и няма… няма да можем да боравим правилно с това. 

Той обяче го използва при мексиканските тунели и в някои други удивителни проекти, в защита на Америка.

Има много неща, които се случват и с които хората не са наясно… като например преносими ядрени бомби, които идват през Мексико и други подобни неща.

Тази технология може моментално да идентифицира тези неща стотици километри преди те да достигнат до нас и така можем да вземем предпазни мерки, така че тези бомби и други неща да не могат да пресекат границите ни.  

Това е върху което военните и президентът работят сега. И не им е разрешено да говорят за това, защото не искат да изплашат американския народ – защо той изгражда стената и той прави… защо военните се намират на точно това място в океана.

И за тях е трудно да оповестяват това на хората, защото ако врагът знае че ние знаем, той ще промени тактиката си.

В момента това е на ниво кой какво знае и за какво ще бъде използвано това устройство.

Както знаеш, този учен не се интересува от милиарди долари. Той е по-заинтересован от безопасността на жителите на САЩ.

ДУ: Точно така.

ЕС: И той иска да е сигурен, че когато предаде това, че… и той трябва да присъства при всяко негово приложение… Когато сканираме повърхността на Земята, той трябва да присъства там, за да го направи.

ДУ: Добре. До тук възникнаха много откити въпроси. Така че ще трябва да продължим следващия път.

Благодаря ти, Емери. Благодаря и на зрителите за участието. Аз съм Дейвид Уилкок. Това е Космическо разкритие, с нашия специален гост, Емери Смит.