Пристигане на новите Пазители – 144 епизод, 27 март, 2018 г., Дейвид Уилкок и Кори Гууд

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. В този епизод ще разговаряме за завръщането на Пазителите.

Кори, добре дошъл отново.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: Там, докъдето бяхме стигнали предишния път, ти току-що се бе срещнал с Гонзалес, който разказваше за своята работа с тези червенокоси гиганти, възстановяващи се след нанесените им травми. След това ти имаше среща със седемте различни групи на Аншар в една стая за почистване.

Можеш ли да започнеш от това място и да ни кажеш какво се случва в този момент и къде отиваш след това?

КГ: Докато все още се намирахме в стаята за почистване с тази дълга опашка от хора, ми казаха, че това бе едно честване и подготовка за церемония по посрещането на новите Пазители (Gardians), и че за мен е чест … беше ми предоставена тази чест и ми бе позволено да присъствам.

image001

Казах на Арии и на сестра й, че за мен е чест и че съм благодарен, а те бяха просто много развълнувани и игриво настроени. Искам да кажа, че бяха в настроение за забавление. Наоколо цареше такова настроение.

ДУ: Хм.

КГ: И веднага след това започнах да виждам тези бокали, малки подобни на изработени от стъкло бокали, които раздаваха наоколо, и те изглеждаха почти като чаши за шампанско, само че не бяха високи. Казаха ми, че това е нектарът на Изида, който ми бе предлаган преди и който бях отказал.

Всеки от присъстващите държеше една такава чаша, но някак особено, като че ли това не бе чаша, а флейта. (Кори имитира с ръка как държи чаша долу и близо до тялото си).

Вдигнах поглед и видях, че Арии ме наблюдава и се забавлява на объркания ми вид. Тя повдигна чашата си, прекара ръка по гърлото й и движението на устните й показваше като че ли произнася молитва. След това поднесе чашата към устните си и изпи съдържанието й.

ДУ: В миналото ти нямаше никакво желание да опиташ от този еликсир като мислеше, че това е някакво психотропно лекарство или нещо подобно.

КГ: Първият път, когато срещнах Арии, тя ми предложи това питие, но аз отказах да приема такова питие от непозната. Тогава не знаех коя бе тя.

ДУ: Хм.

КГ: Този път вече я познавах. Така че направих същото като нея, като се постарах да я имитирам. Обърнах се към Безкрайния Творец с няколко импровизирани думи и изпразних чашата. Моментално почувствах как тази енергия преминава надолу по гърлото ми и как топлина изпълва цялото ми тяло. Почувствах силна еуфория.

ДУ: Почувства ли някакво физическо изтръпване, след като изпи това?

КГ: Не. Това бе някаква топла енергия, която просто изпълни цялото ми тяло.

ДУ: Уха!

КГ: Нещо уникално. Огледах се наоколо и усетих как енергията на всеки, който изпиеше течността, се променяше. Те ставаха повече … някак отворени. Те не бяха вече толкова сериозни, както преди. Искам да кажа, че преди виждах как различните групи се опитваха да изглеждат по определен начин пред останалите присъстващи.

Всички започнаха да се държат по-свободно и аз се почувствах свързан с Аншар по начин, който ми бе напълно непознат до момента, даже и когато използвах техните специални столове.

ДУ: Струва ми се, че тук не става дума само за някакъв физически ефект, но че в тази напитка е имало и някакъв друг енергиен компонент. Мислиш ли, че това е било така?

КГ: Имаше точно такъв ефект.

ДУ: О кей. Можеш ли да ни кажеш колко дълго продължи тази еуфорична церемония, след като изпи тази напитка?

КГ: След като изпих напитката, стори ми се, че изминаха само няколко мига, докато се наслаждавах на ефекта, когато Арии, сестра й и още няколко души от Аншар ме дръпнаха по посока на вратата. След като преминах през вратата, се озовах в голямата куполна зала, където се появих при първото си посещение и при всяко следващо посещение оттогава насам.

Всяка от вратите бе охранявана от двама пазачи, както и преди. 

image002

И ние се завърнахме в каверната, където преди се намираше техният град.

image003

Този път там се намираше тази огромна летяща чиния, от класически тип, с диаметър около 30 метра, паркирана на известно разстояние от нас. Можех да видя известно движение на хора наоколо.

image004

Когато се приближихме, можах да видя някои хора от групата Омега на Вътрешната Земя – тези с тъмната коса, приличащи на кавказци, с вид на военни.

image005

Те носеха дълги сини, подобни на роби униформи, с изобразена голяма златна звезда, подобна на звездата, която бях видял на масата по време на събранието на Аншар. И те насочваха хората да се качват в кораба.

Всички се качихме и седнахме, настанихме се удобно, след което потеглихме.

ДУ: В този момент беше ли наясно къде трябваше да отидете?

КГ: Арии и сестра й седяха от двете ми страни и те потвърдиха, че отиваме на тази космическа станция, където вече бях ходил и където срещнах Стражите (Sentinels). Те наричаха това място Съвета при Сатурн.

ДУ: Мислех, че когато се срещна със Стражите, това бе на Венера, не на Сатурн.

КГ: Аз ги срещнах на Венера, но ако си спомняш, след това бях отведен на Сатурн, в една от същите тези аномалии, каквито има извън Юпитер.

ДУ: Ах.

КГ: И когато влязох там, видях една идентична космическа станция.

ДУ: Интересно. О кей. И какво се случи след това? Предполагам, че трябва да сте слезли от кораба. Почувства ли кацането?

КГ: Наистина не разбрах кога кацнахме.

ДУ: Хм.

КГ: Не се чу абсолютно никакъв звук.

ДУ: О кей.

КГ: Хората започнаха да стават и да напускат. Искам да кажа, че просто станахме и напуснахме кораба.

ДУ: О кей.

КГ: Преминахме през станцията за приземяване. Нейните врати бяха огромни, защото бяха предназначени за същества, високи около 4,5 метра.

ДУ: Уха!

КГ: И това важеше за всички коридори и пасажи в цялата космическа станция.

image006

Отведоха ни до основната част, където трябваше да се състои срещата.

ДУ: Предишната среща, за която разказа в минали епизоди, бе със Супер Федерацията и там бе казано, че те повече няма да контролират съдбата на човечеството. И очевидно, те са били силно смутени.

КГ: Някои от тях.

ДУ: Ти почувства ли някакво напрежение, когато влезе в една зала, която е изглеждала по същия начин, все едно, може би, че си бил на път да имаш друго подобно преживяване?

КГ: Не, защото аз изпитвах еуфория в резултат на еликсира.

ДУ: О кей.

КГ: Също така всички хора на Аншар наоколо бяха  изключително радостно развълнувани. В летящата чиния бяха около 40 техни представители.

ДУ: Хм.

КГ: И така, всички отидохме в голямата зала за събрания и се наредихме в нещо като полукръг, и зачакахме следващата част на събитието.

ДУ: Залата изглеждаше ли същата, както тази, където бе проведена срещата със Супер Федерацията?

КГ: Точно същата, с изключение на това, че нямаше никакви столове. Бе напълно празна.

ДУ: И какво се случи, след като се наредихте в полукръг?

КГ: Аз започнах да прекосявам залата, за да се срещна с Мика.
image007

И когато бях на половината път, в залата се появиха Тиър-Ер и Съществото със златната триъгълна глава.

image008

Появиха се също така и двамата други Сини Авиани, но те не стояха близо до Тиър-Ер.

ДУ: Само за да поясним – ти беше казал, че Мика е представител на група, която ние на земята познаваме като олмеки от Южна Америка.

КГ: Точно така.

ДУ: Би ли ни напомнил накратко коя е тази група на олмеките и каква е връзката им с нас?

КГ: Да. Много, много, много пъти в нашата история на Земята, за да се заселят тук, са били довеждани бегълци от други планетни системи. И те са живели тук понякога в продължение на редица поколения. Това са били маите.

Олмеките обаче, когато в тяхната звездна система е възникнал голям проблем, мнозина от тях са били доведени тук, за да оцелеят, докато изчакат проблемите им у дома да отшумят. След това те са били върнати обратно.

ДУ: Проблеми като война? Знаеш ли какво се е случило при тях?

КГ: Не зная това. Възможно е да е било война или някаква друга дивотия в тяхната звездна система.

ДУ: Катаклизъм?

КГ: Възможно е да е било и катаклизъм.

ДУ: О кей.

КГ: Това може да е свързано със случилото се с коренните жители на Америка, за които се говори, че са били изведени под земята по време на катаклизми. Те може да са били изведени през портал и на друга планета като бежанци.

ДУ: Олмеките някога казвали ли са ти защо са изработили тези гигантски сферични каменни глави по свое подобие и са ги заровили в земята? Някога разбрал ли си това?

image009

КГ: Не.

ДУ: О кей. Знаеш ли обаче колко от тях са били спуснати тук?

КГ: Хиляди. Докато са били тук, броят им е нараснал от хиляди на десетки хиляди. След това всички са били отведени обратно на тяхната звездна система. Тяхното слънце е едно от най-близките до нас в нашия звезден клъстер от 52 слънца. Тяхната планета е предимно океанска, с няколко острова и един основен континент.

ДУ: Преди в това предаване ти бе казал, че това, което ги прави уникални за нас, е, че са отхвърлили господството на Драко Рептилите на тяхната планета. От наша перспектива – колко наскоро се е случило това с тях?

КГ: Ами, преди три поколения и са ми казвали, че тяхната продължителност на живот е около 300 години.

ДУ: Това ще рече около 900 години?

КГ: Да.

ДУ: Ти беше тръгнал към Мика, когато се появиха Тиър-Ер и Златната триъгълна глава. Тогава какво се случи?

КГ: Аз се спрях и погледнах към Тиър-Ер, който посочи към хората, които придружаваха Мика, и ме помоли да ги преброя. И аз отидох, преброих ги и се оказаха 52-ма.

ДУ: Това само олмеки ли бяха, или имаше различни типове?

КГ: Не, те бяха все различни видове хора, като повечето не бяха кавказци. Имаше такива с маслинена на цвят кожа, с кафява кожа и даже такива с бяла, добила тен от слънцето кожа. Това бяха представители на всяка от местните 52 звездни системи. Всички бяха по същество наши звездни братовчеди. Все човеци, но различни по вид.

ДУ: О кей.

КГ: И това, което ми казаха, бе, че ТЕЗИ хора, тези представители, сега вече ще бъдат членове на борда на Супер Федерацията …

ДУ: Ох!

КГ: … и че ще заемат там места заедно с нас.

ДУ: И само за да изясним – какво общо има Супер Федерацията с нас, след като вече ще бъдем част от нея, защото преди аз мислех, че това е нещо напълно … че ние нямаме никакъв достъп до нея.

КГ: 22-те генетични експеримента вече нямаше да бъдат оглавявани от Супер Федерацията. На нас ни бе връчен ключа за управлението на собственото ни генетично и духовно развитие.

ДУ: Това означава ли, че ние ще придобием способности да развиваме своята генетика, както пожелаем? Например, ще можем ли да започнем да променяме своята ДНК по свой избор?

КГ: Да. И очевидно, ние го правим.

По повод времевата линия на Аншар, те разискваха своята история с мен във връзка с това, което преживяваме ние, и процеса, през който преминават, след като са научили за 22-те генетични експеримента. Те са въстанали срещу тях.

След това те са ги приели и са започнали да се намесват в собствената ни ДНК.

По този начин нещата излизат извън контрол до момент, в който ние всички започваме да развиваме себе си, за да достигнем една по-чиста форма.

Зная, че за доста хора това звучи расистки, но очевидно ние преминаваме през един невероятно труден период на развитие.

И след като преброих всичките 52-ма души, беше ми указано да застана заедно с тях. 

И така, аз застанах заедно с тези 52-ма души, които току-що бях преброил.

ДУ: Хм.

КГ: Тогава Мика започна твърде бързо да ме запознава с хората, които бяха около него, но ние нямахме много време.

ДУ: Ти каза, че в нашия звезден клъстер има 52 звезди. Има ли връзка между това и тези 52 същества?

КГ: Да. Всеки от тях представляваше една от тези 52 звезди.

ДУ: Ох. О кей.

КГ: И докато Мика ме запознаваше с хората, които бяха наоколо, той спомена, че всеки от тях е бил избран лично от Пазителите. Всеки от тях е бил в контакт или със Сините Авиани, или със Съществото с триъгълната глава и е бил преминал през същото, което се бе случило с мен в тяхната планетна система.

ДУ: Това трябва да е било наистина вълнуващо, при положение че както каза преди, олмеките са се били свързали със Сините Авиани и със съществата с триъгълните глави, и ако това е важало и за всички останали групи, представям си колко са били развълнувани, когато Тиър-Ер и Съществото с триъгълната глава са се появили отново.

КГ: Да, това бе един ГОЛЯМ момент за всички присъстващи. Настъпи особено вълнение.

Докато разговарях с Мика, огледах се и забелязах някаква процесия, която бе започнала да се образува. Различните групи на Аншар отиваха до Тиър-Ер и Съществото с триъгълната глава и се покланяха, при което помежду им се осъществяваше някаква комуникация. След това всяка поклонила се група си отиваше обратно на мястото.

ДУ: Хм. След срещата с тези съществуващи Пазители, какво се случи след това?

КГ: Тогава се появиха Стражите. И те предизвикваха у мен странно усещане.

image010

Имах усещането, че те са проекция от друга плътност или сфера.

image011

ДУ: Добре, ти каза, че когато си отишъл на Венера, ако сравним твоята история с написаното в Закона за Единството, ще излезе, че Венера е била източникът на Древната Раса Строители, което може да е било преди повече от два милиарда години. Това ще рече, че тези Стражи са били свързани с една цивилизация стара около два милиарда години. Би ли обяснил това?

КГ: Да. По някакъв начин те са се грижили за останалата технология тук.

ДУ: Хм.

КГ: И така, както казах, те като че ли проектираха себе си от някаква друга сфера.

Те веднага започнаха да общуват с Пазителите и когато направиха това, залата започна … около тях започнаха да изскачат и изчезват тези странни езици светлина.

image012

Тези многоцветни проблясъци започнаха да се появяват бавно, след това зачестиха все повече и повече, след което изчезнаха.

ДУ: Как точно изглеждаха тези цветове?

КГ: Това бяха всички цветове на дъгата.

ДУ: Хм.

КГ: Категорично. Всички цветове на дъгата.

ДУ: Каква бе емоционалната ти реакция при всичко това?

КГ: Аз бях удивен. Всички в залата бяха удивени.

Макар да не знаехме какво се случва, това бе част от начина, по който те комуникираха с Пазителите.

ДУ: Кое бе следващото нещо, което забеляза?
КГ: След като тази среща привърши, всички започнаха да се движат и да образуват един голям кръг около Пазителите.

Тогава Тиър-Ер даде знак, че ще говори отново чрез мен.

ДУ: Хм.

КГ: И както обикновено, той ме накара да ги поздравя „в името на Любовта и Светлината на Единствения Безкраен Творец.”

След това ме накара да се обърна към всички присъстващи и да заявя, че пристигат новите Пазители и че Слънчевата система е преминала през достатъчно продължителен преход, така че Сините Сфери повече не са необходими. И те просто са започнали да изчезват.

image013

Същото се случваше и с бариерата около Слънчевата система. Тя практически бе изчезнала.

ДУ: Наистина?!

КГ: И Пазителите заявиха, че ако не е била Галактическата Федерация, която изглеждала, че е нещо напълно различно, както и тяхната блокировка на Слънчевата ни система, след падането на бариерата, Рептилите и другите групи биха избягали с кораби.

ДУ: Сега, ако Сините Сфери, както каза преди, са били гигантски технологии или същества …

КГ: Същества.

ДУ: … дошли в нашата Слънчева система, за да предотвратят слънчевото изригване в края на календара на маите, на 21 декември 2012 г., както аз очаквах от древните науки, които бях изучил … Ако тези сфери са изчезнали, защо да не претърпим едно слънчево изригване? 

КГ: Те не са предотвратявали слънчево изригване. Тяхното внимание бе насочено към енергиите, идващи от Слънцето и предхождащи слънчевото изригване, и космическите енергии, през които преминавахме.

Това, което направиха тези сфери, бе да послужат като някаква резонаторна система, която да отблъсне енергиите, когато те се появят. Така че сега, след като те са си отишли, ние изпитваме пълната сила на тези вълни от енергии.

От това, което са ми казали, нашата звезда се очаква да премине през тези енергийни слънчеви изригвания в следващите 10 или 11 години, когато се очаква да възникнат най-важните неща.

ДУ: Това ще рече някъде около 2027 г. или 2028 г.?

КГ: Някъде по това време.

ДУ: О кей. Тогава ние трябва да направим някакво публично изявление, защото някои от нещата, които ми каза преди, поставяха ударението на 2023 г.

И аз бях наведен на мисълта, че са ти казали, че това е времето, когато ще се случи слънчевото изригване – някъде около 2023 -2024. Тогава би ли пояснил разликата между тези два времеви прозореца: 2027-2028 и 2023 – 2024?

КГ: Мисля, че има някакво объркване, защото интервалът 2023-2024 е свързан с времето, когато е най-вероятно да възникне Разкритието на тайната информация.

ДУ: Нещо като Пълно Разкритие?

КГ: По-скоро Пълно Разкритие и настъпване на очакваното Събитие.

Ще има различни (слънчеви) изригвания и събития, които ще доведат до върховното събитие. Така че …

ДУ: Искаш да кажеш, че тези изригвания може да продължат с години?

КГ: Да.

ДУ: Наистина?!

КГ: Те вече са започнали.

ДУ: Да, но ние не сме имали това, което 35 различни древни предсказания изглежда описват като нещо подобно на едно кълбо светлина, което осветява изведнъж изключително силно цялата Слънчева система.

КГ: Говори се, че ще имаме известен брой такива явления, които ще доведат до едно генерално събитие.

ДУ: Уха! Мислиш ли, че може би първото от тези големи светлинни изригвания може да се случи в периода 2023-2024?

КГ: Казаха ми, че те вече са започнали …

ДУ: Хм.

КГ: … на едно по-ниско ниво. Те постепенно се усилват.

ДУ: Ох, о кей. Просто исках да изясня, че ако не получим сериозно разкритие до 2023-2024 г., това все още ни оставя около шест години. Какво би се случило през тези шест години?

КГ: Ами, това зависи от нас. Планът е да ни бъде подавана бавно информация, но никой план не е закован във времето. Кой знае какво ще се случи в този период?

Възможно е да получим изведнъж много информация, след което да настъпи информационно затишие. Кой знае какво може да се случи?

ДУ: Доста хора от нашата аудитория бяха наистина разтревожени, когато ти спомена в предишни епизоди, че ти е било казано, че ние може да се окажем в крайна сметка в една отрицателна времева линия, където всъщност Драко ще управляват планетата. В същото време всичко, което ни каза в тази поредица от последните епизоди, подсказва, че тази врата е затворена.

КГ: Правилно.

ДУ: Би ли ни обяснил това?

КГ: Да, ние бяхме категорично пренасочени към позитивни времеви линии, но най-оптималната времева линия, или поне по-положителната, зависи от нас.

ДУ: О кей.

КГ: Но това е вярно. Нещата в нашата времева линия се измениха до степен, в която няма начин да бъдем управлявани от Рептилите.

ДУ: И така, ние стигнахме до момента, в който Сините Авиани говореха чрез теб, и те казаха, че гигантските Сфери са изчезнали, външната бариера е изчезнала и че сега тази Галактическа Федерация опазва нашето въздушно пространство.

Какви са последиците от това? Това към какво ни води?

КГ: Ами, казаха ми, че единственият начин за бягство, поради тази блокада, е чрез системата от портали – именно чрез Космическата мрежа.

Както обаче вече заявих, тя е строго контролирана на едно високо ниво. Няма място, на което можеш да отидеш през тези портали, без да те проследят.

Те казаха, че който избяга през тези портали през този времеви период, ще остане беглец до края на живота си.

ДУ: В един от последните ми разговори с Пит Питърсън, той ми каза буквално: „Американците са из цялата галактика”, ако говорим за определено ниво на Тайната космическа програма, нали така?

Така че някои от тези хора няма да бъдат от добрите, представям си. Това ще бъдат престъпници от Тайната космическа програма.

Какво би спряло някои от тези хора, които са все още тук на Земята, да се присъединят към тези други (престъпни) групи, разпръснати из цялата галактика?

КГ: Блокадата на Галактическата Федерация.

ДУ: Значи тези други групи може все още да съществуват, но няма да получат никакви нови попълнения.

КГ: Правилно.

ДУ: Мислиш ли, че те може да се опитат да се завърнат тук и да ни завладеят?

КГ: Не, няма начин, не с тази блокада.

ДУ: Хм. Тогава би ли ни разказал малко повече за това как изглежда тази блокада на Галактическата Федерация, защото не съм сигурен, че разбрах?

КГ: На мен също не са ми казали. Това са много високо развити същества, които са наложили военна блокада около нашата Слънчева система.

Така че аз си представям, че има кораби и станции, които пречат на излизане и влизане в нашата Слънчева система.

ДУ: Тези 52 същества, които видя там, каква бе тяхната роля в това събрание, докато си участвал в тази комуникация?

КГ: Ами, казаха ни, че ние сме свидетели, че сме проводници за нашите системи на колективно съзнание, че всяка от нашите групи е проводник на колективното съзнание на своята планетарна система.

image014

Информацията, която аз получавах, това, на което бях свидетел, бе от името на колективното съзнание тук в тази Слънчева система. Те казаха, че всичките 52, 53 заедно с мен, сме въплъщения на тази Галактическа Федерация.

ДУ: Хм.

КГ: Тази Галактическа Федерация е провела подобни инициативи за подпомагане на всяка от тези (52) звездни системи.

Беше ни също така казано, че на планетите, на които служим, има стотици хиляди Скитници, които са въплътени там от нашата обща Свръхдуша.

От която и да е група на Галактическата Федерация да съм се въплътил, и за която да работя, аз не съм единствен. Има стотици хиляди от моята група, които са тук, така че няма нищо специално, свързано с мен. Аз съм един от тези стотици хиляди.

ДУ: Каква е връзката на всичко това с живота на Земята сега? Ти си бил свидетел на определени неща. Какво означава това за нас?

КГ: Нищо във физически смисъл, само в енергиен смисъл и във връзка с колективното ни съзнание.

ДУ: О кей.

КГ: Това е всичко, за което става въпрос.

И така, докато водехме тези разговори, след като Стражите се срещнаха с Пазителите, беше ми казано да съобщя на всички да се подготвим за появата на новите Пазители.

И изведнъж се случи нещо, което бях видял преди, бях почувствал, но този път бе малко различно – един огромен проблясък. С появата на тази ярка светлина се чу и едно у-у-у,  у-у-у,  у-у-у – нещо подобно. Блясъкът имаше бяло-синкав оттенък.

ДУ: Хм.

КГ:  И почувствах как всяка малка молекула от тялото ми вибрира. Това бе просто едно з-з-з-з-з… Помислих, че ще изхвърча, вибрирайки извън тялото си.

И тогава двамата нови Пазители се появиха срещу Тиър-Ер и Златното същество с триъгълната глава.

Стаята се изпълни с хиляди сини сфери. Гледката беше УДИВИТЕЛНА.

image015

ДУ: И как точно изглеждаха тези нови Пазители?

КГ: За съжаление ми казаха, че засега не ми е разрешено да разговарям в подробности и да описвам новите Пазители.

ДУ: Какво е следващото нещо, което се случи?

КГ: Тиър-Ер ме накара да се обърна отново към всички и да им повторя, че Сините авиани и златните същества с триъгълни глави ще изчезнат от нашата реалност, че няма повече да ни се появяват във физическа форма. В същото време Сините Авиани ще се появяват пред тези, които сме част от тяхната Свръхдуша и които изпълняваме определени мисии, и ще ни насочват и обучават по време на сън.

Очевидно, всички свидетели, 53 заедно с мен, сме били ангажирани с интензивна работа по време на сън, като сме помагали в обучението на хора на нашата планета и това ще продължава с още по-голяма интензивност. Ние ще започнем да си спомняме повече неща от този процес, които спомени досега са били заличавани от Висшия ни разум.

ДУ: Значи Сините Авиани изглежда са източникът на Закона за Единството. И в Закона за Единството се казва, че те е трябвало да слязат от 6-та на 5-та категория плътност, за да ни помогнат, защото сме били толкова много загазили.

Тогава мислиш ли, че те сега ще могат да се завърнат в 6-та категория плътност?

КГ: Да.

ДУ: Ами, това е удивително.

КГ: Да. Да, те казаха, че се завръщат в своята обител.

ДУ: Уха! Това е супер.

КГ: Така е. Тиър-Ер каза, че човечеството преминава през своето Велико Пробуждане и че ние сме пред прага на нашия собствен ренесанс на съзнанието.

И това е, през което ще преминем сега.

Също така бе заявено, че новите Пазители ще ни помогнат в приспособяването ни да бъдем господари на собствената си съдба и в това да работим заедно не само със съществата от 52-те близки звездни системи, но и с членовете на Супер Федерацията, на които е разрешено да останат и да ни помагат в управлението на всичко.

ДУ: Имаше ли някакво усещане за тъга, свързано с напускането на Тиър-Ер и компания?

Не. Имаше радостно вълнение по повод пристигането на новите Пазители.

И накрая Тиър-Ер ме накара да предам на всеки същото, което предадох от негово име на Супер Федерацията.

Последните му думи бяха: „В служба на Всички, в служба на Единството” .

След това изображенията им постепенно избледняха и те изчезнаха.

Всичко, което всъщност получихме от новите Пазители, след като Тиър-Ер изчезна, бе, че те съобщиха … Не мога да ти кажа как го направиха, но единственото нещо, което съобщиха, бяха основните космически правила, определящи как тези групи могат да работят съвместно.

ДУ: 52-53-мата свидетели?

КГ: И Супер Федерацията, към които те се присъединяваха – основните правила за формиране, по същество, на новата Супер Федерация.

image016

И след като съобщиха тези основни правила, те не казаха довиждане. Те просто изчезнаха.

image017

ДУ: Имаш ли някаква информация, която можеш да споделиш с нас, относно тези основни правила?

КГ: Все още не мога да споделя и тази информация. За момента цялата информация, свързана с новите Пазители, трябва да бъде пазена в тайна.

ДУ: Тогава ти как напусна тази стая?

КГ: След като изчезнаха и новите Пазители, всички представители на местните 52 звезди, свидетелите, започнаха да бъдат превозвани в Сини Сфери.

ДУ: Ох.

КГ: В този момент се огледах и видях Арии, която се бе запътила към мен. И аз тръгнах към нея.

Тя бе много възбудена. Прегърна ме силно и отвори кафявата чанта, в която се намираха дрехите ми. Аз извадих дрехите си и тя посочи към мястото, където трябваше да отида, за да се преоблека.

Аз се преоблякох, след което една Синя Сфера се появи и ме отведе у дома. Когато се прибрах, все още бе същия ден. Часовникът ми показваше, че са минали само около 10-тина минути.

ДУ: Уха!

КГ: Това ще рече, че аз бях прекарал дни в срещи, събрани в 10 минути.

ДУ: Това е наистина удивително.

И така, Кори, искам да ти благодаря за участието. Благодаря и на нашите зрители. Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок тук, заедно с Кори Гууд.