Прокудените от Вътрешната Земя – Дейвид Уилкок и Кори Гууд – 78-ми епизод, 15-ти ноември, 2016 г.

(с) Превод АТИ, 2016 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. Когато говорихме за последните събития миналия път, нещата ставаха много, много интересни. И така, без повече излишни приказки, Кори, добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря ти.

ДУ: И така, същината на това послание изглежда е, че един малък брой от нас, а ние имаме един наистина добър брой хора, които гледат това предаване, много повече от тези, които са могли да намалят със 72% тероризма чрез медитацията си, че ние всъщност можем да променим цялото бъдеще на човечеството. Така че ние може би притежаваме много повече сила, отколкото си мислим.

КГ: Абсолютно.

ДУ: Тогава това послание елиминира идеята, че ние сме просто зрители.

image001КГ: Не, ние сме съ-творци. Ние притежаваме силата да съ-творяваме. Така че трябва да използваме тази своя сила.

ДУ: Какво е следващото нещо, което се случи, след като получи това послание относно колективното съзнание?

КГ: Имах серия от срещи с Каарии и те се състояха в това, което нарекохме Конструкцията.

image002

ДУ: О кей.

КГ: И в една от тези срещи аз й описах една среща, която имах в Лонг Бийч, Калифорния, докато бях във ваканция със семейството си. Всички бяхме в една хотелска стая и аз се събудих. Пред мен стоеше една жена и се взираше в мен.  И когато ме видя, че отворих очи, тя се пресегна, покри с едната си ръка едното ми око и ме почука по челото с пръст. Тогава аз припаднах и заспах отново.

ДУ: И аз си спомням, че на персонално ниво, като твой приятел, когато това се случи, ти не ми каза веднага. Това НАИСТИНА, НАИСТИНА те бе объркало.

КГ: Да.

ДУ: Това почти развали приятелството ни за известно време, защото ти бе толкова травмиран от случилото се. Ти не желаеше да разговаряш с никого. Това наистина те обърка.

КГ: Да, искам да кажа, че бях там със семейството си и бях изненадан. Също така се почувствах нападнат.

ДУ: Как точно изглеждаше тази жена?

КГ: Доколкото можех да преценя, тя бе висока колкото мен, или малко повече, и имаше сини очи и руса коса, и изглеждаше съвсем човешки.

ДУ: О кей.

КГ: Събудих се и главата й бе наведена над моята. И когато се събудих, тя изглеждаше изненадана, след което протегна ръка, докосна челото ми и това е всичко, което си спомням.

ДУ: Ти бе наясно с присъствието на семейството си и с това, че те спяха, когато това се случи?

КГ: Да, аз знаех, че те са в стаята.

ДУ: О кей.

КГ: И така, в един момент аз споделих това с Каарии, но по време на срещите ни непосредствено преди това, забелязах, че тя се държеше малко по-различно с мен и ме наблюдаваше внимателно. И когато й разказах за тази случка, тя ми каза, че това е било едно лице от Прокудените, за които ми бе разказала по-рано.

Тя ми бе казала, че е много вероятно да започна да срещам хора, които те наричат Прокудените. Това са групи от Вътрешната Земя, които във времето са общували с човечеството по начин, който предполагам е бил в несъответствие с тяхната култура или вярвания. Така че те са били прокудени на повърхността.

ДУ: Не съм сигурен какво имаш предвид под „общували с човечеството по начин, който не е бил в съответствие на техните вярвания”. Чии вярвания?

КГ: С вярванията на групата, към която са принадлежали. Ако са принадлежали към Аншар, те са излизали на повърхността на Земята и са манипулирали, или предполагам са контактували с хората по начини, които са били забранени според определени споразумения на Аншар, или които са били културно неприемливи за всички останали от Аншар.

ДУ: Тогава би ли казал, че тези хора са предприемали действия, които повечето членове на Аншар или на някои други групи са считали за отрицателно ориентирани и не задължително особено положителни?

КГ: Не зная дали те биха се изразили по този начин. Те просто са действали против …

ДУ: Или са се опитвали по някакъв начин да пресилват нещата.

КГ: Да, те просто са правели …

ДУ: Нарушавали са правилата.

КГ: Нарушавали са правилата. Между отделните групи съществуват договорености. Има най-различни правила и някои от тези хора са ги нарушавали.

ДУ: Тогава някои от тези Прокудени може би всъщност са се опитвали да ускорят нещата, но правейки това, може да са нарушавали някакви правила, наложени много основателно от някакъв по-висш интелект.

КГ: И след като са били прокудени, те са започнали да търсят властови позиции в човешката култура. Те са започнали да се сливат с нас според възможностите си, като са живеели в малки анклави тук и там, раждайки деца съвместно с обикновени хора от повърхността.

ДУ: Наистина?

КГ: Да.

ДУ: От колко време се е случвало това? Дали това е било през цялата история на човечеството?

КГ: Както ми казаха – от хилядолетия.

ДУ: Мисля, че ти ни бе казал преди, че един типичен обитател на Вътрешната Земя има малко по-различни от нашите физиологични особености, като по-големи очи, или нещо подобно.

КГ: Да, но …

ДУ: Как са могли да се смесят незабелязано с хората на повърхността?

КГ: Ако не си се занимавал с уфология и видиш една много красива русокоса девойка с 3% по-големи от нормалните очи, ти може би ще си помислиш: „Уха! Това е една красива аномалия. Аз ще отида и ще я заговоря.” Ти задължително няма да си кажеш: „Чакай малко! Тази не е оттук!”

Е, след като описах на Каарии случилото се и тя бе видимо загрижена, бях изпратен обратно … срещата ни приключи както обикновено. Аз се срещнах с нея още няколко пъти. Разговаряхме за лични неща, или тя ми даваше някои напътствия. Забелязах, че през всичкото време тя ме наблюдаваше. И тогава, изведнъж, може би шест седмици след като й бях разказал за случилото се, аз лежах в леглото си и след един проблясък на бяла светлина се озовах на пода на тази голяма зала на Аншар с куполен покрив, в храмовия комплекс, в който бях срещнал Каарии за първи път.

ДУ: Значи това не се случва в Конструкцията.

КГ: Не.

ДУ: Те всъщност са те телепортирали там.

КГ: Правилно.

ДУ: О кей.

КГ: Изведнъж се оказа, че лежа на един твърд, студен под. Седнах и видях как Каарии влиза през вратата, която водеше към мястото на очистителната церемония с басейна и фонтана. Този път нямаше пазачи, тя беше сама. И тя ме отведе на същото място, както преди и трябваше да изпълня смущаващата очистителна церемония. Този път присъстваше само тя и аз трябваше да изпълня церемонията сам.

ДУ: Просто да поясним – ти трябваше да се съблечеш гол?

КГ: Да, и да се измия с водата в басейна.

ДУ: И тя просто стоеше там, докато ти бе гол и в нейната култура това не е нищо особено.

КГ: Да. Това е … Това, че ние се срамуваме, им изглежда много глупаво.

ДУ: Разбирам.

КГ: И след това тя се запъти към вратата на това, което наричам зала за почистване, и тръгна по коридора в посока на стаята с куполния таван. Аз я последвах.

ДУ: Беше ли облечен в една от онези роби, както …?

КГ: Да.

ДУ: О кей.

КГ: Да, след почистването трябва да облечеш една от онези роби.

ДУ: Докато вървяхме по коридора, преминахме покрай врати, които бяха защитени от онези лъчи, както преди – нещо като силово поле. Тръгнахме да преминаваме през една от тези врати, при което защитното поле изчезна. И аз можах да видя … нещо, което изглеждаше като операционна маса или легло … не изглеждаше да е направено и поставено там. Беше като излято и като че ли цялата стая бе оформена около него.  

image003ДУ: Изглеждало е като излято и продължение на самия под.

КГ: Да. И тя ме помоли да легна върху него. Дотогава не ми бе дала никакви обяснения.

Аз седнах на леглото и тя първо отиде до една от стените на помещението, където нямаше нищо, също както когато извади отнякъде нектара на Изида, когато се опита да ме накара да го изпия първия път, когато бяхме заедно. Тя се обърна и видях, че държи тази голяма кристална пръчка, която приличаше на фалос.

ДУ: И ти си помисли … Ха, ха,ха.

КГ: Нямах представа какво щеше да се случи.

ДУ: Когато видя това нещо, какво си помисли, че ще се случи?

КГ: Аз легнах по гръб и следях какво ще направи.

ДУ: Представям си.

КГ: Тя се приближи и бе почти над мен. И започна да търка кристала с дланта на едната си ръка, което съвсем не ме … ха, ха, ха.

ДУ: Това ми се струва още по-зле. Ха, ха, ха.

КГ: Ха, ха. И кристалът започна да издава звучи. Също както когато търкаш с пръсти мокро стъкло … сещаш ли се какви звуци излизат?

ДУ: Аха.

КГ: Кристалът издаваше такива звуци и тя започна да го движи над тялото ми нагоре и надолу, като се спираше на отделни места.

image004Тя се спря върху слабините ми, гърдите и главата. И той издаваше звуци, подобно на детектор на метали – бз-з-з-з.

ДУ: Почувства ли с тялото си звука, освен че го чу?

КГ: Не, само го чух.

ДУ: О кей.

КГ: Не го почувствах на зъбите си или нещо подобно …

ДУ: О кей.

КГ: … защото съм имал подобно усещане преди. Тя обаче го задържа неподвижно над мен, при което той издаде силен пронизващ звук.

image005И аз започнах да виждам очертания на глава, рамене и просто – шу-у-уш, шу-у-уш – и шест, подобни на горната част на човешки силуети сенки, излязоха от слабините ми, от гърдите и главата. И аз бях ИЗКЛЮЧИТЕЛНО смутен.

ДУ: Те изглеждаха просто като аморфни духове, или имаха определена форма?

КГ: Да, те имаха … имаха почти човешки глави, след това рамене и след това просто се превръщаха в сенки. Нещо като прозрачни сенки.

ДУ: Изглеждаха като обикновени човешки фигури?

КГ: Не.

ДУ: Можеше ли да различиш черти на лицата им?

КГ: Това е всичко, което мога да кажа.

ДУ: О кей. Уха!

КГ: Бяха около половин дузина, които излязоха от мен. Аз се изправих на лакти и попитах: „Как се случи това? Какво става?” И тя ми припомни срещата ми с жената от Прокудените, когато тя докосна челото ми. Каари каза, че тя е използвала един процес, при който ме е заразила с определени същества.

ДУ: Уха!

КГ: И че те го сторили, за да получат разузнавателна информация за това, което се случва с Аншар.

ДУ: Значи докато тези същества са прикрепени към теб, те могат да четат мислите ти и да ги предават някому?

КГ: Не зная как става това. Или може просто да докладват това, което виждат или наблюдават.

ДУ: Какво почувства, когато тези същества те напуснаха? Промени ли се нещо в съзнанието ти, почувства ли нещо?

КГ: Имах усещане на страх, на шок и страх.

ДУ: Хм. О кей.

КГ: И аз бях много любопитен защо по време на най-малко деветте срещи, които междувременно бяхме имали, тя не бе ми казала нищо – това че съм бил заразен и как се е случило това.

ДУ: Хм.

КГ: И аз бях много любопитен защо тя не бе ги отстранила през този период от време.

ДУ: Разбира се.

КГ: Защо ги бе оставила в мен? Бях силно смутен и исках да зная отговора на този въпрос. И тя ми отговори по начин, който наистина не разбирам. Тя каза, че те все още не са се били свързали с моите енергийни завихряния и че само след като това се е случило, тя е можела да ги изтръгне от тялото ми, както и да затвори портала, който са използвали, за да достигнат до мен.

ДУ: Все едно като че ли те са си построили едно убежище в теб.

КГ: Правилно.

ДУ: И ако не са се били установили напълно, тя не е могла да ги отстрани със съответната технология.

КГ: Да. И тя каза, че не е било в мой интерес през тези предишни седмици да ми каже: „Ти си заразен с едни същества. Те ще бъдат в теб известно време. Не се безпокой. Аз ще се погрижа за тях след четири-пет седмици.” И така, тя просто не ми бе казала нищо.

ДУ: Попита ли я как това е било позволено да се случи преди всичко? Искам да кажа, ти си бил спасен от смърт преди. Защо ще позволят на някого да дойде и да вкара в тялото ти някакви същества?

КГ: Не зная. Беше ми казано, че има вероятност да изгубя живота си по време на тази мисия, така че няма гаранции. При всеки конфликт има нещастни случаи. Така че някои неща просто се случват.

ДУ: Правилно.

КГ: Случват се лоши неща. Ако не срещнеш дявола, може би вървиш в същата посока, както и той.

ДУ: Ха, ха.

ДУ: Ще ти се случат и такива неприятни срещи.

ДУ: И какво е следващото нещо, което се случва в нашата история?

КГ: Веднага след това ние обсъждахме още известно време Прокудените. Тя ми каза как те живеят в анклави на нашата планета. Мисля, че различни хора са докладвали, че има извънземни, които живеят на изолирани места тук и там на планетата, и че това е известно на правителството ни.

ДУ: Да, аз бях информиран за това от Хенри Дикин. Няма да кажа къде, но ми бе съобщено името на един малък град в Америка, където действително живеят извънземни, и както ми бе казано, те имат различен брой зъби и лекарите нямат представа как да ги лекуват. Те не обичат публични места и странят от хората. Не могат да понасят телепатичните смущения на големи групи хора. Така че тази история с Прокудените съответства на неща, които съм чувал преди.

КГ: Да, и това ме кара да се чудя дали някои от тези групи са точно такива.

ДУ: Защото Дикин ми каза, че това са хора, чийто произход може да бъде проследен назад във времето до Атлантида.

КГ: Ето, виждаш ли?

ДУ: И че те все още носят в себе си енергията на Атлантида. 

КГ: Ето, виждаш ли?

ДУ: Да.

КГ: И тогава тя също така ми каза как Прокудените са се женили и омъжвали за хора от властта. Те са търсили власт.

ДУ: Значи те са свързани и с престъпните групировки.

КГ: Да, абсолютно.

ДУ: Уха!

КГ: Някои от тях са се съюзявали с хора на власт и са се женили за хора от техните семейства.

ДУ: И тогава, ако тези хора са били тук от милиони години, то тези Прокудени имат ли по-голяма продължителност на живот?

КГ: Те имат същата продължителност както хората на Каарии.

ДУ: Което ще рече колко?

КГ: Ами Каарии е на повече от 130, а изглежда на 20.

ДУ: О кей. Тогава Прокудените, макар да живеят на повърхността на Земята, може да имат драстично по-голяма продължителност на живот от тази на обикновените хора.

КГ: Правилно. И от това, което тя каза, тази продължителност на живота не се предава генетично на децата, които те са раждали съвместно с хора от повърхността.

ДУ: О кей, а документите, които ти имаше, които бяха свързани с този запис тук и в които ти беше написал всичко това предварително … Това бяха 8,000 думи и ти ми каза, че е трябвало те да бъдат прегледани от една определена група хора, след което те са ги свели до 5,255 думи. Така че 35% от това, което си написал през уикенда, полагайки големи усилия да опишеш точно преживяванията си, 35% от текста е бил отстранен. И аз бих искал да зная с кого работиш съвместно, кой би искал да редактира написаното от теб? Има ли нещо, което се случва и което е толкова чувствително като информация, че те се страхуват, че ако то бъде оповестено предварително, ще осуети съответните операции? Нека поговорим малко за това.

КГ: Разбира се. Всъщност аз протестирах, както правя от време на време, пред Гонзалес, за това, че не получавам прясна разузнавателна информация. Аз не съм получавал такава от известно време и то по очевидни причини. След като бях отвлечен от хората на Тайната космическа програма на военнопромишления комплекс, аз бях подложен на една процедура, в резултат на която без да искам издадох трима души, в това число и Гонзалес.

ДУ: Точно така. И тези, които следят редовно предаването, ще си спомнят, че те бяха те упоили. Бяха ти показали нещо като ай-пад и ретините на очите ти са трепнали при показването на тези лица, при което си ги издал, и един от тях е бил Гонзалес, което го е хвърлило в напълно различна реалност.

КГ: Абсолютно, и това напълно ядоса Съюза на Тайната космическа програма. Те повече отказаха да ми дават каквато и да е оперативна информация.

ДУ: И изглеждаше, че Гонзалес бе също силно ядосан.

КГ: О, да, така беше.

ДУ: И той стоеше до Каубоя, докато те разпитваха.

КГ: Да.

ДУ: О кей. Така че Съюза на ТКП са решили, че ти си ги предал по някакъв начин, макар че винаги съм си мислел, че си нямал никакъв начин да предотвратиш това.

КГ: Да, не бих могъл. И моят въпрос бе защо те не се намесиха и не го предотвратиха?

ДУ: Точно така.

КГ: Но аз се отклонявам. И така, аз се чувствах все по-изолиран и накрая трябваше да се обърна към Гонзалес и да му кажа: „Виж какво, искам повече оперативна информация. Какво трябва да направя, за да я получавам?” И отговорът дойде. Преди да излъча информация, аз трябва да им я изпратя за одобрение. Нямах обаче представа, че те ще поискат да съкратят 35% от това, което бих искал да разкажа.

ДУ: Как се случва това? Имаш ли някакво лице за контакт, на което трябва да предаваш нещата, или …?

КГ: Няма да се впускам в такива подробности.

ДУ: О кей. И в нашия частен разговор ти ми каза, че даже не си бил упълномощен да ми кажеш какво се случва, но ти също така ми каза, че ако си могъл, това е щяло наистина да ми хареса. Така че част от това, което се случва – не зная колко можеш да разговаряш за това – е, че даже по времето на записа на това предаване, може би са се подготвяли някои много специални операции, които хора като мен, които са се занимавали с тези неща толкова дълго време, биха харесали, но ти не можеш да ги съобщиш, защото това би провалило съответните операции.

КГ: Правилно.

ДУ: Изглежда, че се подготвят някои големи неща.

КГ: Да, има няколко големи операции, чиято подготовка е в ход точно сега.

ДУ: Ако би могъл да намекнеш за още нещо малко от това, което си упълномощен да кажеш, то съдържа ли информация, която би направила щастливи хората, които гледат това предаване?

КГ: Частта, която мога да споделя, не е частта, която би направила хората щастливи. Това, което мога да споделя, е, че Гонзалес ми каза, че много от тези тайни земни групировки и хората от Земния съюз са напреднали в своите преговори. Те са взели решения за много неща. В момента работят върху фините детайли. Колкото до финансовата система и публикуването на много истини, да, аз съм оптимист, след това, което чух.

ДУ: Какви финансови промени мислиш, че ще настъпят?

КГ: Ще има преход към нова финансова система, за която чувахме толкова много през последните 5-8 години и което досега не се случи. Сега това наистина ще се случи. Но знаеш ли, това не е задължително нещо добро. Това е само една различна система. Тя обаче ще отнеме властта на престъпните групировки.

ДУ: О кей. Ще очакваме нещо като формата на международна валута на Международния валутен фонд, при което валутите по света биват събрани в едно и биват сравнявани, на основа например на брутния вътрешен продукт. Това ли е бъдещето, което се очертава?

КГ: Да, но това е частта, по която все още преговарят, относно фините подробности.

ДУ: О кей.

КГ: Много групи не желаят да участват в равноправна игра, по отношение на валутата. Те искат нещата да се основават на БВП, но това все още е обект на преговори.

ДУ: Казаха ли ти, че в даден бъдещ момент ще можеш да разкажеш за тези неща, които в момента не са ти позволени?

КГ: Не, не са ми казвали, че в бъдеще ще мога да разкажа за тях. Казано ми е само, че за някои неща не мога да говоря, защото в момента се изпълняват определени оперативни проекти. И също така, след това, което те считат за мое предателство, те също така се опитват да ме проверяват.

ДУ: Те вярват ли на това, което си им казал?

КГ: Какво имаш предвид?

ДУ: Тези хора, които са те разпитвали, мислят ли, че си им казал истината?

КГ: Не. Не. Имах друга среща, която ще споделя в един момент, със същата група, която ме разпитваше, и те ми казаха, че болшинството от техните хора приемат казаното от мен за една голяма шега.

ДУ: Хм. Значи ти казваш, че тук има някои наистина пикантни неща и че са ти казали, че по някаква причина ти не можеш да ги споделиш с нас, но ако можехме да ги чуем, това щеше да ни зарадва?

КГ: Да, голяма част би ви зарадвала. Има и някои неща, които далеч не са толкова приятни.

ДЕ: О кей.

КГ: Мога да споделя малко повече за следващата си среща.

ДУ: Добре, каква бе следващата ти среща в нашата история?

КГ: Следващата ми среща се състоя, когато заедно с жена ми отидохме в Седона, за да научим малко повече за храненето със сурова храна на веганите. И докато бяхме там, една Синя сфера влезе в хотелската ни стая. Това бе нещо непривично. Обикновено не се случва, докато пътувам Сини сфери да се появяват и да ме отвеждат. Това просто обикновено не се случва. Аз станах, показах, че съм готов за транспортиране и отново се озовах в една голяма Синя сфера, където бяха Тиър-Ер и Гонзалес.

image006И естествено аз първо се огледах и видях, че космосът изглеждаше също както преди. Можах да видя около девет метални сфери.

image007И всичко изглеждаше почти същото както преди, като обмяната на енергия между Сините сфери имаше този ефект на разклатена водна повърхност.

image008ДУ: Ъ-хъ.

КГ: Когато насочих вниманието си към Тиър-Ер и Гонзалес, те вече се бяха приближили съвсем до мен. Тиър-Ер ми предаде някаква не особено важна информация относно тези нови свидетели на Тайната космическа програма и как по-специално някои от тях се опитват да преиначат посланието на Сините авиани и техния произход така, че да съответстват на техните собствени вярвания и убеждения. И той каза, че това води до много объркване.

Помислих си, че това е някак странно и не подхожда на същество от шеста степен на плътност да се занимава с такива неща, но предположих, че случващото се е достатъчно важно, за да си заслужава това споделяне. И Тиър-Ер ми каза, че аз трябва да се отнеса към някои от тези ситуации с възможно най-голяма любов.

ДУ: Добре, нека те попитам за следното. Има ли други свидетели от Тайната космическа програма, които в момента представят нещата по начин, по който ти мислиш, че казват истината?

КГ: Да, има някои свидетели на ТКП, които разпространяват добра информация, и изглежда, че казват истината. Има и много други, които предполагам, че се опитват да водят измислен живот и по някакъв начин да се впишат в историята. Тиър-Ер бе загрижен специално за тях. След това той ми даде няколко съвета как да се отнасям към тези хора, как да не се поддавам на емоции и подобни неща. Имаше и някои лични съвети към мен относно моето поведение и определени неща, които трябва да променя в себе си.

ДУ: О кей.

КГ: След това разговарях с Гонзалес и той ми каза: „Виж какво, преговорите са достигнали до фаза, в която тези, които все още са на власт, ще разкрият напълно информацията за Тайната космическа програма на военнопромишления комплекс, която е свързана с овалните кораби, с триъгълните кораби, които летят във и извън нашата атмосфера и обслужват някои космически станции, притежание на Отбранителната разузнавателна агенция (Defense Intelligence Agency), Агенцията за национална сигурност (National Security Agency) и разузнавателните групи на авиацията.”

ДУ: Как изглеждат тези космически станции, които те ще обявят?

КГ: До голяма степен като тези, които сме видели в научнофантастичните филми, подобни на понички. Те не са супер модерни, вероятно между 20 и 50 години по-съвършени от Международната космическа станция.

И той каза, че за да разкрият успешно тази информация, те ще трябва да заглушат, което ще рече да дискредитират, всеки, който предава легитимна информация относно Тайната космическа програма, защото когато обявят това като ИСТИНАТА, те не искат хората да кажат: „Ей, а какво ще кажете за базите на Марс? Какво ще кажете за изнесеното от Кори и Томпкинс и от още редица други хора?” Те искат да могат да кажат: „О, искате да кажете за този, който бе дискредитиран?” и по този начин да дискредитират и информацията.

ДУ: Мислиш ли, че това ще се окаже успешно?

КГ: Не зная. Не зная. Те наистина се стараят. В момента те мобилизират силите си. Те събират хора, които работят в тази област, като предполагам гъделичкат егото им и им казват: „Тази информация, която получавате, това е цялата информация от последна инстанция”. И тъй като много от хората във военнопромишления комплекс са силно славолюбиви, няма да бъде трудно да ги убедят, че им бива предоставяна информация от най-високо ниво на секретност.

Той също така каза, че в момента тези различни групи от разузнаването работят, за да изкарат на преден план във връзка с ТКП супер войниците.  Целта е хората, които излизат на светло и разказват различни легитимни истории, да бъдат заглушени от групи хора, които се появяват и твърдят: „Аз съм супер войник. Аз съм супер войник”. И всичко ще се сведе до една голяма общност от хора, които споделят своите истории като супер войници. 

ДУ: Точно така. Спомням си, че четох в интернет за един, който твърди, че може да скочи без парашут от хеликоптер и така да отскочи от земята, че да се приземи напълно безопасно.

КГ: Нещата не стават точно така, но да.

ДУ: Направо измислици.

КГ: Да, глупости. В същото време, ако споменеш за супер войниците на определени изследователи, те ще вдигнат подигравателно рамене и ще кажат: „О, всичко това бе опровергано. Това са глупости и т.н.”

ДУ: Точно така.

КГ: И той каза: „Виждам как в бъдеще ще има хора, които ще заявят, че са били в Тайната космическа програма и ще разкажат своите истории, и няма да бъдат злонамерени. Също така ще има хора, които ще са били манипулирани да мислят, че са били в Тайната космическа програма.”

ДУ: Искам да отбележа, че ти ми каза това преди този тип Макс Спиърс (Max Spiers), който претендира, че е бил супер войник, изведнъж да се окаже мъртъв. Той бе на първите страници в Drudge Report *) и в Дейли Мейл. Той повръща черна слуз, след което умира.

*) Drudge Report – политически консервативен американски уебсайт (www.drudgereport.com)   – Бел. прев.

КГ: Точно така.

ДУ: Ти ми беше разказал за него, преди това да се случи.

КГ: Да. Така че ние сме свидетели на началото на една голяма кампания за дискредитиране на всеки, който говори на тази тема. И когато той ми каза това, добави, че аз трябва да контактувам с хората в тази общност и да се постарая доколкото е възможно да смекча този проблем, преди той да повлияе на много хора и да причини тези поражения.

Така че това бе нещо важно, по повод на което разговарях с Тиър-Ер и с Гонзалес, и Гонзалес бе разтревожен. И така, това бе краят на тази среща, след което, както ти спомена, видяхме няколко признака, че това наистина се случва.

ДУ: Точно така. Тогава какъв мислиш, че е начинът да се запази надеждността на това, което правим с това предаване, и това, което сме направили заедно с Томпкинс? По отношение на Томпкинс ние даже не го познавахме, преди да заснемем между 40 и 50 епизода на това предаване.

КГ: Да.

ДУ: И тогава си казахме: „О, боже мой, ето един човек, който знае всички тези неща!”

КГ: Да. Те също така правят всичко това, за да обезкуражат всички бъдещи свидетели от това да излязат на светло. Ако те напълно унижат мен или Томпкинс, или всеки от останалите, тогава те мислят, че ще могат да накарат всички бъдещи свидетели да замълчат.

ДУ: Точно така. Как би искал да можеш да разпознаеш кой е истински и кой фалшив, когато това се случи? Имаш ли някаква идея как ще се случи това?

КГ: Ами, това ще зависи от всеки един човек. Всеки ще трябва да упражнява повече проницателност …

ДУ: О кей.

КГ: … и да не се привързва емоционално към определени истории само защото звучат вълнуващо и му се харесват.

ДУ: Точно така.

КГ: Така че хората ще трябва сами да се контролират. Последното нещо, което Тиър-Ер и Гонзалес биха искали да започнем да правим, е: „ Този е фалшив. Този е истински. Този е фалшив”, след което в нашата област ще започнат тези вътрешни борби.

ДУ: Разбира се.  Би ли казал, че ако никога не си споменал за някого, че е надежден, това означава, че може би той не е?

КГ: Възможно е.

ДУ: Ха, ха. Това е честно казано. Добре. Е, това е всичкото време, с което разполагаме в този епизод. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм заедно с Кори Гууд. Ще се видим тук следващия път. Благодаря ви, че бяхме заедно.