Пътеводител за извънземни същества – 128 епизод, 7 декември, 2017 г., Кори Гууд.

(с) Превод АТИ, 2017 г.

Кори Гууд: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм Кори Гууд и днес ще бъда вашият домакин.

Днес ще разговаряме по-задълбочено от всякога за различните извънземни същества, които съм срещал през своето детство, по време на обучението си в програмата MILAB и накрая в Тайната космическа програма.

image001

ПЪРВА СРЕЩА

image002

Първите ми преживявания с извънземни същества датират от петгодишната ми възраст.

image003

Почувствах нужда да изляза извън дома ни. Не зная защо. И когато излязох навън, видях три златисти кълба, които просто плаваха високо в небето.

Започнах да ги гледам съсредоточено и не бях изплашен.

Изведнъж започнах да плавам и в следващия момент се озовах в една стая. Просто си спомням, че започнах да се издигам над земята и след това бях в една стая. И в тази стая имаше една жена Nordic, а наоколо се разхождаха няколко малки Сиви.

image004

Жената Nordic ме заведе в друга стая, в която играеха деца. И децата … някои от тях бяха гологлави и изглеждаха малко различни, но въпреки това приличаха на хора, може би хибриди. Имаше и няколко обикновени деца, като мен.

image005

Спомням си брат и сестра, червенокоси, близки на възраст до моята, които общуваха и играеха с другите деца, с хибридите.

В един момент жената Nordic се появи отново и ни даде това малко устройство.

image006

Това бе един пъзел – триизмерен пъзел. Там се появяваха разни квадрати и кръгове и ние трябваше да ги съчетаем по определен начин.

image007

Аз успях да подредя пъзъла, след което жената Nordic дойде при мен и ме отведе извън стаята в друга стая, която изглеждаше като командна зала.

image008

Тя бе по-тъмна. Видях други Nordic, които седяха пред контролни панели и светлините от панелите осветяваха лицата им.

И това … изглеждаше като извит телевизионен екран, който се появи пред мен.

image009

И тогава изведнъж започнаха да се появяват всички тези звездни карти и тя ме попита: „Това ли е твоят дом?”

Аз отговорих: „Не, моят дом е при майка ми.”

След малко тя повтори въпроса си: „Това ли е твоят дом?”

image010

След това тя ми показа и някои планети. Имаше и една голяма планета, която изглеждаше като Сатурн с една луна около нея, която бе очевидно населена.

Тя посочи към нея и попита: „Това ли е твоят дом?”

Изпитах странно чувство и почувствах нужда да … Започнах да моля да се прибера у дома. След това те ме отведоха у дома.

Това е първото ми преживяване с извънземни, което си спомням.

ПРЕЖИВЯВАНИЯ С ПИРАТСКИ КОРАБИ

Наскоро след това започнаха да се появяват пиратските кораби.

Живеехме при баба и дядо и с мен започна да се случва същото нещо – просто имах нужда да изляза на открито. Бях само на пет години и живеехме в лош квартал. Аз обаче излизах навън, без да се страхувам и виждах, някъде в далечината, един пиратски кораб, който приличаше на лист от дърво носено от вятъра, който кораб се приближаваше все повече и повече и се снижаваше.

image011

image012

След това корабът се приземи и изглеждаше като солидно … докато се снижаваше, изглеждаше като кораб-призрак. В същото време приличаше на съвсем солиден пиратски кораб.

image013

Аз се качих на пиратския кораб, след което изведнъж се озовавах в една кръгла стая, чийто прозорец позволяваше гледка на 360 градуса.

image014

И когато се изправих до прозореца, можех да видя нашия апартамент, както и целия град.

След това се издигнахме леко във въздуха и бях отведен в една област с каверни, които приличаха на коридори.

image015

Стените на тези каверни бяха гладки, като механично изгладени. На стените, по земята и на таваните имаше изписани цифри, подобни на тези, които изписват отстрани на корабите.

image016

Ние кацнахме на едно място, аз слязох и са оказа, че съм бил в летяща чиния. Тръгнах напред, без да зная точно накъде и защо, и без да получавам някакви указания.

Огледах се наоколо и видях всички тези хора от всички възрасти и с различни цветове на кожата, които стояха в редица, сваляха дрехите си и ги слагаха на някакви маси пред себе си.
image017

Тези хора стояха един до друг … имаше лампи като в операционна зала, които бяха насочени към масите пред всеки от тях.

Един по един те лягаха на масите без дрехи и от другата страна стоеше този висок Сив и двама малки Сиви. Имаше също и лекари, хора лекари в бели престилки. И всички те извършваха някакви прегледи и процедури.

Нямам спомени да са ме подлагали на тези процедури.

Следващото нещо, което си спомням, бе, че се върнах в съзнание на същия кораб в същата кръгла стая. След което плувах във въздуха и се озовах в стаята си. След това видях как пиратският кораб си заминава.

И това се повтаряше много пъти. Така че това бяха наистина първите ми срещи с извънземни.

НАЧАЛО НА MILAB ОБУЧЕНИЕТО

image018

През 1977 г., когато бях на около седем години, бях включен в програмата MILAB.

В последно време видях някои документи чрез Зигмунд /псевдоним на един служител от ВВС/, който ми даваше информация в един момент. Според тези документи аз съм бил в тази програма между 1977 г. и 1997 г. Така че очевидно реалното ми обучение в MILAB е започнало, когато съм бил на седем години.

Тъй като бях идентифициран като интуитивен емпат, аз представлявах идеален инструмент за техните цели и те започнаха да ме формират.

По време на обучението си в MILAB започнах да имам странни преживявания, при които ме въвеждаха в една стая с холограми. Влизах в стаята и виждах няколко души от ВВС, които седяха около една маса, както и няколко души в бели престилки. Аз самият сядах на един стол. Преминавах през процедурата, но когато тя свършваше, изведнъж до масата се оказваше един Сив. И те постепенно започнаха да ме приспособяват към присъствието му по този начин.

Те се опитваха да използват моите способности на интуитивен емпат и да ме обучават да взаимодействам с извънземните. Това обучение продължи от седемгодишната ми възраст, докато станах на 16 години – точно преди да се включа в Тайната космическа програма.

image019

ПЪРВО ПРЕЖИВЯВАНЕ КАТО ИНТУИТИВЕН ЕМПАТ

Моето първо истинско преживяване като интуитивен емпат в една от тези ситуации в реалния свят бе, когато бях на 13 години.

image020

Бях отведен на една малка космическа станция, непосредствено извън орбитата на Юпитер.

image021

Това бе една времева аномалия, която не може да видите с невъоръжено око. Трябваше да се влиза в нея и да се излиза от едно и също място. Те наричаха това „пробиване навътре и пробиване навън”, през едни и същи координати.

Това бе една времева аномалия и когато влязохме, летейки в нея, там бе непрогледна тъмнина. Нямаше никакви звезди. Единственото, което можех да видя, бяха други кораби, които влизаха в тази космическа станция.

image022

В единия си край изглеждаше като затворена мидена черупка, докато другият край бе един голям диск. И вътре в този диск имаше една огромна зала от типа на заседателната зала на ООН.

Заведоха ме в тази заседателна зала, за да бъда един от трима интуитивни емпати, които осигурявахме поддръжка на нашия делегат. Обикновено имаше още две деца или тиинейджъри заедно с мен, тъй като те се нуждаеха да засичат чрез триангулация опити за измама, прояви на страх и други неща, за които трябваше да бъде информиран ръководителят на нашата делегация. Това бе представителят на Земята, който имаше място в това заседание.

Когато влязохме, в стаята имаше около 60 различни видове същества, които стояха прави или седяха. Аз бях на 13 години и за мен всеки нормален възрастен човек ми изглеждаше доста голям. В същото време, повечето от тези същества бяха по-високи от нормалния човешки ръст.

През по-голямата част от времето аз се опитвах да сканирам и огледам внимателно тези различни същества, за да мога да усетя някаква енергия, която излъчваха. Те напълно пренебрегваха присъствието ми  и не проявяваха никакво желание да общуват с мен.

Много от тях също така не изглеждаха склонни да общуват помежду си. Не мисля, че там цареше приятелска атмосфера. Твърде често те влизаха в конфликти по повод на тези 22 различни генетични програми, които се конкурираха помежду си, но в същото време биваха управлявани от този комитет.

Това бе първият път, когато видях на едно място голям брой различни типове извънземни.

По-късно присъствах още два пъти на тези събирания. Общо съм присъствал на три от тях.

Когато участвах последните два пъти, вече като възрастен, видях там почти същата група от извънземни, с едно изключение последния път.

ПОСЛЕДНО ПРЕЖИВЯВАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА СУПЕР ФЕДЕРАЦИЯТА

По време на последното ми посещение вече имаше издигната някаква енергийна бариера около Земята, която не позволяваше на много различни извънземни да я преминават в двете посоки.

Тогава на събранието присъстваха доста извънземни, които не бях виждал преди – редица водни същества, много повече насекомоподобни, които заявиха, че са на нашата планета, за да провеждат изследвания, които нямат нищо общо с хората.

Те се интересуваха от нашите океани или от нашите гори. Не ги бе грижа за хората. Имаха обаче свои представители, които бяха заседнали тук поради издигнатата бариера и присъстваха, за да преговарят за тяхното освобождаване от планетата Земя.

Интересното на тези събрания бе, че често участниците се представяха, преди да станат и да говорят на тази платформа, но по някаква причина това е било заличено от паметта ми.

Имаше моменти, в които в залата присъстваха други извънземни, но те изглеждаха като че ли нямаха лица. Това бе някакво въздействие, което упражняваха върху зренито и ума ми, не че наистина нямаха лица.

По време на тези събрания имаше различни контрамерки, така че аз и други като мен да не могат да си тръгнат с определена информация. През повечето време, когато ме използваха като интуитивен емпат в тези ситуации, освен когато разпитвахме заловени същества, което се случваше по-късно, аз не улавях много интересни неща. Усещахме емоции и енергии, които се опитвахме да разчетем. Не само че пред себе си имахме същества, които изглеждаха напълно различни от тези, които бяхме свикнали да виждаме, но те имаха и напълно различно емоционално излъчване.

Когато общуваш с друг човек, независимо дали е от друга страна, дали има различен начин на живот, той излъчва една и съща енергия, когато е тъжен, когато е радостен. Тези неща могат да бъдат разчитани лесно.

При разчитането на тези същества е нужно да установиш някаква отправна точка, а това е много трудно, когато не си общувал с тях преди това. Така че през всичкото време ние се опитвахме да уловим признаци на измама, нещо, което да прилича на страх или паника, и да предаваме това на лицето участник в събранието, към когото бяхме прикрепени.

РАЗПИТ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ХИМИЧЕСКИ ПРЕПАРАТИ

След края на всяка от тези срещи ни обработваха с химически препарати. Те ни използваха като USB устройство. Поставяха ни в определена ситуация, където трябваше да усещаме с обонянието си всичко, да чуваме всичко, да виждаме всичко. И след това можеха да извличат от нас тази информация, като ни поставяха в същите холограмни столове, които използваха при обучението ни. И след като изтеглеха информацията, прекарваха ни през втори процес, по време на който изтриваха паметта ни.

И както мнозина, които гледат това предаване, ще си спомнят, че съм казвал в миналото, от 3% до 5% от хората с изтрита памет започват да възвръщат спомените си. В моя случай аз започнах да възвръщам части от спомените си твърде бързо. Е, постепенно започваш да навързваш нещата и се получават по-големи части от картината, докато в един момен се появява цялата картина.

СЪЩЕСТВА ОТ СЪБРАНИЯТА НА СУПЕР ФЕДЕРАЦИЯТА

На тези събрания на Супер Федерацията, присъстващите същества разискваха генетичните програми и една духовна програма, която протичаше на Земята. Те описваха 22 различни програми – генетичните и духовни компоненти на тези програми. И там присъстваха 60 различни видове извънземни.

Много от тези хора, присъстващи на събранията – ние бяхме инструктирани да наричаме извънземните „хора” … Когато наблюдавахме тези хора по време на събранията, можехме ясно да доловим враждебните им взаимоотношения. Някои излъчваха определено лоша енергия към конкретни групи, особено когато се приближаваха едни до други.

Беше ми доста трудно да определя дали съществата, присъстващи на тези събрания, бяха добри, или лоши.

Съществата присъстваха на тези събрания, за да представят информация за експериментите, които провеждаха, както и да се оплачат от други групи, които се бяха намесвали в техните генетични експерименти.

Всички присъстващи бяха концентрирани основно върху експериментите, с които бяха ангажирани. Бих казал, че болшинството бяха аморални от наша гледна точка.

Имаше същества с най-различен външен вид. Имаше човекоподобни, някои от които бяха високи межде 1.80 м. и 1.90 м.

image023

Този точно тук, изобразен от художник, когото видях по време на пътуванията с кораба, седеше с една самодоволна усмивка на лицето си през цялото време и само наблюдаваше. Никога не го видях да стане и да каже нещо. Изглеждаше че просто наблюдава.

Същото можеше да се каже и за някои от другите присъстващи на събранията. Те изглежда че не бяха ангажирани с генетичните програми и присъстваха като наблюдатели.

За мен бе много интересно, че някои от тези извънземни изглеждаха точно като нас. Някои имаха леко различен оттенък на кожата, но други бяха изцяло като нас. Те биха могли да се разхождат спокойно из нашите улици и в краен случай биха изглеждали леко странно.

 NORDIC

Една от тези групи бяха Nordic, с които се бях запознавал още като малък. Моите първи срещи бяха с представители на тази група.

image024

Nordic бяха активно ангажирани в тези събрания и изглежда че изпълняваха някаква административна роля. Имаха много свои представители, които се разхождаха и провеждаха дискусии с различни малки групи от извънземни. Така че те определено са активно ангажирани в редица от тези различни програми, които биват провеждани. Между другото, много хора използват нарицателното  “Nordic” за обозначаване на различни видове същества. Някои от тях са доста високи – около 4 метра и повече. Имат руса коса, в повечето случаи дълга и права, сини очи. Имат по шест пръста и са силно мускулести.

image025

Има и други, които не са задължително от други планети, но биват причислявани към същата Nordic категория  – например така наречените групи на Вътрешната Змя, които имат много подобен външен вид. 

ЧОВЕКОПОДОБНИ ИЗВЪНЗЕМНИ

Много от тези извънземни приличат силно на човеци.

image026

Този например прилича много на човек. Мъжете и жените нямат коса. Имат синя кожа, сини очи и са доста високи, около 4 метра и нагоре. Когато ги видях, те предимно седяха. Носеха туники от бяла материя и бяха препасани с тънки,  златни колани. Никога не ги видях да станат и да говорят на тези заседания. Когато се оглеждах около залата, очите ми често попадаха на тях.

Причините да се заглеждам често в тях бяха, защото аз седях там и ние бяхме инструктирани да гледаме в интелигентните таблети, които ни бяха раздадени, за да не скучаем. От време на време обаче аз повдигах поглед и почти винаги хващах погледа на някое от тези същества. Те имаха външен вид, който просто привличаше погледа ми.

image027

Също така те имаха много мило излъчване. Изглеждаха доста миролюбиви, но в същото време много уверени, много, много уверени в себе си и изучаваха внимателно всички присъстващи.

ЕБЕН (EBENS)

image028

Това е изображение на представител на групата, наричани „ебен”. Доста хора описват, че са били отвличани от тази група и че са общували с тях.

ГРУПА НАДЗИРАТЕЛИ

Имаше една специална група, чиито членове се движеха между присъстващите колкото и Nordic, и взаимодействаха с всички останали. Те изглежда че упражняваха някаква власт, защото към тях се обръщаха за помощ при разрешаване на възникващи спорове. Мисля, че това са нещо като надзиратели със задача да наблюдават и да осигуряват протичането на експериментите според постигнатите договорености.

ИЗВЪНЗЕМНИТЕ СЪС ЗЕЛЕНА КОЖА

Тук е изабразена представителка на хората със зелена кожа, които съм обсъждал преди.

image029

Тяхната кожа има цвят на маслина, зелена маслина, която току-що сте извадили от буркана – същия цвят.

Всеки път от тази група присъстваха един мъж и две жени. Те бяха вероятно … Мъжът бе вероятно около 3.80 м. висок, а жените … около 3.50 м. Силно мускулести. Мъжете имаха много къса коса, подобно на нашите военни. Косите на жените бяха черни и лъскави, и много дълги.

По време на самото заседание жените седяха до мъжа, без да говорят, но след това приличаха на пеперуди. Прескачаха от група на група и общуваха доста активно.

СРЕЩА СЪС ЗЕЛЕНОКОЖ ИЗВЪНЗЕМЕН

Интересно бе, че по време на последното ми пътуване дотам имах среща с една от жените. Това бе единственият път по време на тези заседания, когато имах среща с извънземно същество.

Аз бях там, Гонзалес бе там, както и няколко интуитивни емпата от Тайната космическа програма. Ние седяхме и се шегувахме, че тя прилича малко на приятелката на Капитан Кърк*). И в един момент една от жените тръгна към мен, тъй като тя емпатично и интуитивно бе разбрала за какво си говорим. Предполагам, че от нейна страна нейното и нашето съзнание просто се бяха слели в едно.

*) Капитан Кърк – герой от филмовата поредица „Стар Трек”. – Бел. прев.

Тя се приближи и попита дали ние сме подчинени на Капитан Кърк. Това бе доста шокиращо. Тя дойде при нас, говореше на английски и ни попита дали служим при Капитан Кърк. Така че това малко смути както мен, така и останалите.

АЗИАТСКИ ТИП ИЗВЪНЗЕМНИ

image030

Това е изображение на представителка на други много подобни на нас същества, с подчертани азиатски черти на лицето. Тяхната кожа бе повече с оранжев оттенък и те имаха тези сини, подобни на котка очи, чиито ириси заемаха почти цялата открита повърхност на очите им. 

image031

Видях как те общуваха доста активно с останалите групи от човекоподобни извънземни. Те се държаха твърде студено към групата на насекомоподобните. Вероятно това се дължеше на някакви недоразумения, свързани с генетичните програми.

КОТЕШКА РАСА

Тези същества имат очи на котки, но не трябва да бъдат бъркани с действителната котешка раса, чийто представител съм виждал само веднъж. Това се случи на изследователския кораб, на който служех, и те преместваха едно такова тяло.

Имаше заповед за залавяне или убиване на тези същества. Те могат да се телепортират и това, което се бе случило, бе, че заловиха едно от тях, но то умря. Не успяха да го запазят живо.

То бе бледолилаво на цвят и приличаше на котка. Главата, ушите и лицето му бяха котешки, докато тялото бе повече човешко.

РАСА НА БОГОМОЛКИТЕ

image032

Това тук е изображение на една от Богомолките, или представител на расата на Богомолките.

Те са много активно ангажирани с генетичния аспект на тези 22 различни генетични програми и участват в няколко от тях.

Хората често са виждали Богомолки заедно със Сиви или с Nordic, а даже и с Рептили. Тези групи работят в множество различни генетични програми и са известни като истинските генетични експерти в нашия местен звезден клъстер.

Вие може би си спомняте различните истории, разказвани от хора, които са били отвличани и които са имали твърде ужасяващи преживявания с тези същества.

Странното е, че те … те не изпитват емоции по начина, по който ние изпитваме емоции, при вида на други човешки същества.

Комуникацията помежду им е чрез някакъв вид нервна мрежа и е подобна на телепатия или на споделяно съзнание. И за тях да се свържат с нас и да комуникират с нас … изисква голямо усилие.

Когато става въпрос за емоции, те са напълно различни от нас. Така че бихме ги нарекли аморални, но когато взаимодействат с нас, те не мислят например: „О, това нещастно човешко същество”. Това просто не е част от тяхното съзнание.

Те просто участват в някакъв проект и ние сме предметите в този проект.

ВИСОКИ СИВИ

image033

Тук е изобразен един от Високите Сиви и те са наречени така по очевидни причини. Те са високи около 2,5 метра.

Те приличат много на класическите Сиви, които хората описват, но обикновено виждаме ниските около 1,2 м. – 1,5 м. Сиви заедно с Високите Сиви.

image034

Тези малки Сиви са обикновено някакъв вид биологични роботи или програмирани форми на живот.

Виждаме тези малки Сиви и наред с  Nordic. Виждаме ги и заедно с Рептилите. Виждаме ги заедно с най-различни групи. Те са нещо подобно на стандартно оборудване, което всички използват. Също както всеки има компютър.

Високите Сиви също са доста активно ангажирани в генетичната част на тези 22 програми. Те се съревновават с групите на насекомоподобните, както и с тези на човекоподобните, но също така работят в тясно сътрудничество с последните в различни аспекти на тези различни програми.

Те се ползват с повече свобода да идват на Земята и да работят сред хората върху тези генетични програми, при извършването на конкретни операции.

Много от тези същества идват на Земята и влизат във физически контакт с хората, вземат проби и изпълняват отделни задачи, след което докладват за извършеното на по-горното ниво.

Някои хора могат да си спомнят разкази на отвличани, в които те описват как са видели един Висок Сив и след това човек в американска военна униформа. Това е, защото има доста силна връзка и договореност между Високите Сиви и правителството на САЩ, правителството в сянка. Това включва търгуване с биологични образци (от Земята) срещу извънземни технологии, което позволява на Високите Сиви да слизат на Земята и да провеждат необезпокоявани своите експерименти.

Твърде често наши военни присъстват на тези кораби по време на отвличания като наблюдатели, водейки бележки за имената на отвличаните, за времето на отвличане и за съответната операция. И те поддържат дневници, защото се оказва, че тези същества, които би трябвало да ни дават информация за това кого отвличат, не са честни с нас. 

И защото с помощта на нашите напреднали (тайни) космически програми ние вече можем да отклоняваме кораби, които се опитват да навлязат в нашата атмосфера, те сега са принудени да работят заедно с нас и да допускат наши наблюдатели на своите кораби.

ДРАКО РЕПТИЛИ

Може би сте забелязали, че в моите описания не споменавам да съм видял много представители на Драко Рептилите. Това е, защото съществува голяма вражда между тях и всички споменати до момента.

Драко Рептилите твърдят, че тази организация, Супер Федерацията, преди много, много милиони години, 65 милиона, ако трябва да бъдем точни, е пристигнала на тази планета и е разрушила един експеримент, който вече е бил в ход – един експеримент на Рептилите.

Те твърдят, че динозаврите …Те са провеждали някакъв експеримент, при който са смесвали Рептили с бозайници. И този експеримент е бил унищожен, след което са пристигнали расите на генетичните фермери, които са станали част от Супер Федерацията. Те са започнали да се намесват в генетиката и са създали напълно нов бозайник. Това е бил един напълно бозайнически тип експеримент тук на Земята. В същото време Драко са твърдели, че това е била тяхна планета, на която са провеждали свой експеримент.

Те имаха свои представители на тези събрания на Супер Федерацията. Там имаше същества с вид на Рептили, които изглеждаха много … имаха човешка костна структура и кожа на гущери. Те изглеждаха … Чертите им изглеждаха на някаква смесица от черти на хора и на Драко.

СЪЩЕСТВА МРАВКИ

Така че Драко не можеха да присъстват на тези събрания, но вместо тях присъстваха други, като тези различни насекомоподобни същества, наподобяващи мравки. 

image035

Тези същества работят в близко сътрудничество с Драко и действат като посредници при подобни събрания.

СИНИ АВИАНИ

image036

На това изображение е представено едно очевидно различно на вид същество, за което вече сме разговаряли. Честно казано, докато работех в програмите, никога не съм виждал или чувал за такова същество.

image037

Когато за първи път бях включен в Тайната космическа програма, първоначално, за около 10 месеца, участвах в програма наречена „Програма за засичане и разпитване на нарушители”. Там съм взаимодействал с най-различни типове същества.

В тези програми никога не съм чувал за високи 2,5 м. сини, подобни на птица същества.

И така, около 2011 г. имах този много ясен сън, който знаете, че не беше сън, в който пред мен се появи един Син Авиан и започна да прави тези знаци с ръцете си, установявайки с мен телепатичен контакт, като в същото време движеше устни.

След този сън бях силно разтревожен. Знаех, че това бе нещо различно от сън и никога не бях чувал за същество описано по този начин.

В крайна сметка то се появи пред мен физически и по това време аз бях заедно с кучето си. Седях на едно кресло, кучето бе до мен и това същество се появи в стаята. Шокът за мен и за кучето ми бе голям.

Съществото бе високо 2,5 м., бе синьо, но изглеждаше доста човешки. Имаше по пет пръста на ръцете си.

В един момент то ми предаде, че е част от тази група същества, които имаха за цел да ни помогнат в нашия преход към по-висока категория плътност.

Те бяха тук и въобще не се интересуваха от 22-те генетични програми. Те бяха тук … Те се интересуват от нещо, което е повече от нашия енергиен и духовен компонент.

Съществата, които участват в Съвета на Супер Федерацията, могат да бъдат считани вероятно за принадлежащи на четвърта или пета категория плътност. Тези Сини Авиани и другите групи, които ги придружават, заявиха, че са от шеста и по-висока категория плътност.

Те можеха да се появяват и да изчезват по желание. Те ми обясниха, че настройват вибрацията си в съответствие с вибрацията на мястото, където искат да бъдат и просто се появяват там.

Те са тези, които до голяма степен ме накараха да изляза на светло със своите показания. Те също така ме представиха на редица други различни същества.

МИКА

image038

Те ме представиха на същества, като хората Мика, които съм описвал няколко пъти в това предаване. Това са хора от полинезийски тип, много миролюбиви, живеещи в нашия звезден клъстер. Всъщност става дума за най-близката до нас звезда.

СЪЩЕСТВАТА СЪС ЗЛАТНА ТРИЪГЪЛНА ГЛАВА

image039

Те ме представиха и на съществата като това с триъгълната глава, с които всъщност никога не съм общувал или взаимодействал.

image040

Когато присъствах на едно заседание на Лунния оперативен център, поставиха ме на подиума на една конферентна зала, подобна на голяма университетска зала със столове, които я изпълват амфитеатрално. И аз бях поставен отпред пред всички, без някакво обяснение.

След това част от присъстващите започнаха да се заяждат с мен, защото те също не знаеха какво се случва и аз стоях там изправен пред тях в пълно неведение.

В един момент всички се смълчаха и зад мен се появи Тиър-Ер, който е основният Син Авиан, който контактува с мен, и до него бе това много странно на вид високо 3 м. златно същество, с триъгълна глава. То имаше по три пръста на ръцете и на краката си и използваше пръстите на краката си като триножник. Тези пръсти се свиваха и изправяха, при което тялото му леко се издигаше и снижаваше. То изглеждаше като че ли се намира във вода, защото ръцете му изглеждаха като без кости. Те се клатеха вълнообразно ритмично нагоре и надолу. Беше
доста странно.

В този момент в залата настана пълна тишина. Тогава Тиър-Ер се свърза с мен и позволи на хората в аудиторията да му задават въпроси чрез мен.

Съществото със златната триъгълна глава никога не установи контакт с никого.

СИНИ СФЕРИ

Интересно е, че има друг вид същества, които са част от този Съюз на Сферичните същества, които представляват действителни сфери. За тях размерът всъщност няма никакво значение. Те могат да бъдат достатъчно големи, за да обхванат цялата ни Слънчева система, което са правили, както и могат да заемат размера на пинг-понгова топка.

image041

Това са светли топки с виолетово-син цвят, които плуват във въздуха. Те са тези, които се появяваха и ме отнасяха, за да се срещна с Тиър-Ер.

image042

image043

И той ми каза, че те са същества от девета категория плътност, които не притежаваха материални тела.

ЦАРСКИ ДРАКО

Доста хора може би си спомнят това изображение. Наложи ми се да срещна това същество и то с много малко време за подготовка.

Превозиха ме по въздуха до нещо, което приличаше на занемарен хотел в Средния Запад. Наоколо имаше само пустиня.

Влязохме през една врата на покрива на сградата, след което с един асансьор слязохме в едно голямо пространство подобно на двор. По периферията му имаше врати за някакви помещения, а самото пространство беше празно. Оттам се качихме на втори асансьор от стъкло, с който слязохме в нещо като лоби.

Докато бях в този втори асансьор, тревогата ми започна  да ескалира неудържимо, защото видях тези същества, които стояха долу и ни наблюдаваха как слизаме към тях.

Това бе доста … Чувствах се като риба в буркан. Това бе едно МНОГО неприятно усещане.

И в момента, в който вратата на асансьора се отвори, ме лъхна тази тежка миризма на урина – много, много ужасна миризма. В началото тя ме караше да се задавям, докато постепенно някак привикнах.

Ние излязохме от асансьора и там имаше и насекомоподобни същества. Имаше и други Рептили, каквито много хора са свикнали да виждат и които са покрити с маслинено зелени люспи. Те държаха дълги, подобни на пики оръжия, и  приличаха на стражи.

И в един момент се появи това високо повече от 4 м. бяло, подобно на гущер същество, което направо ме вцепени в момента, в който влезе в помещението.

image044

Опитах се да запазя самообладание, защото знаех, че съм длъжен да взаимодействам с него.

То се приближи на известно растояние от мен и започна да комуникира.

Тази комуникация не приличаше на нищо, което бях изпитвал дотогава. Това същество моментално прикова съзнанието ми с нещо като силен лъч и извличаше това, което искаше от мен. Чувството бе като умствено изнасилване. То ме контролираше напълно и зениците му започнаха да се свиват и разширяват „вру-у-ум, вру-у-ум, вру-у-ум”. Това бе едно МНОГО СИЛНО същество!

След тази среща отказах повече да имам нещо общо с тези същества. Те бяха ужасяващи.

Всички членове на делегацията, в това число и хората от охраната, се опитвахме да се владеем, но когато се качихме в асансьора на път за кораба, всички силно треперехме. Адреналинът на всички ни бе скочил толкова високо, че не можахме да се успокоим дълго време. Това бе една изключително страховита среща.

Вие гледахте Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Кори Гууд. Благодаря ви, че бяхме заедно.