Разделeние на времевите линии и диверсионни тактики – епизод 119, 30 август, 2017 г., Дейвид Уилкок и Кори Гууд.

(с) Превод АТИ, 2017 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд, с някои новини от последния час.

И така, без протакане, Кори, добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря ти.

ДУ: Нека първо поговорим за нещо, което е в умовете на много хора, и това е, че наскоро имаше доста концентрирани във времето невероятно коварни и злобни атаки срещу мен, но много повече срещу теб и даже срещу тази телевизионна мрежа.

За протокола ще отбележа, че намирам тези атаки за твърде пресилени и нелепи. Аз обикновено не реагирам на такива неща, но тези са абсолютно възмутителни.

Какво мислиш за всичко, което се случва в момента? На пръв поглед тези неща са направени да изглеждат все едно, че обикновени хора протестират, но ти какво мислиш, че се случва тук?

КГ: Аз разговарях с теб, разговарял съм и с други хора, които са били в този бизнес от дълго време. Никой не е виждал нещо, което да наподобява мащабите на този вид атаки.

image001

И това е точно което казах, че предстои да се случи преди около шест месеца, когато научих, че всеки свързан по някакъв начин с историята на Тайната космическа програма на ВМС, трябва да бъде дискредитиран и унищожен, защото предстои цялата тази история с програмата на ВВС да излезе на бяп свят.

ДУ: Това, което най-силно ме изненадва, Кори, е усещането за почти пълната неуязвимост на хората, които правят всичко това. Като че ли те не се тревожат ни най-малко, че могат да бъдат съдебно преследвани за това, че клеветничат и разпространяват лъжи. Абсолютно не ги е грижа. Какво мислиш по този въпрос?

КГ: Както вече казах, това е част от една мащабна операция. Това не са само няколко души, които имат някакви проблеми. Това са хора, които са били целенасочено активирани, и те трябва да заличат всичко, което показва реалността на програмата на ВМС.

Те искат единствено програмата на ВВС да бъде на преден план в момента, защото те планират да я разкрият съвсем наскоро.

ДУ: Те биха ли те атакували, ако бе на губещата страна?

КГ: Абсолютно не. Когато се поставиш в позицията на жертва, тогава си в отбранителна позиция. Ти не си в нападателна позиция – нещо, с което те са свикнали. Те са свикнали да атакуват, докато в момента изглеждат изключително отчаяни, ако се съди по тактиката, която прилагат.

ДУ: В последно време ти написа една статия заедно с д-р Майкъл Сала и също така направи няколко постинга във Фейсбук относно идеята, че може би предстои някакво официално разкритие на съществата Nordic, което предполагам, че означава те да ни бъдат официално представени.

КГ: Да, и това може да има връзка с една от последните ми срещи с Каа-рии. Никога преди това не я бях виждал да показва тревожност с езика на тялото си или с излъчваната енергия, докато този път усещах, че е разтревожена.

И тя ми даде да разбера, че Аншар се тревожат относно времевата линия, за това, че нещата не вървят към добро.

ДУ: Хм.

КГ: И поради това не само те, Аншар, но и три други не човешки групи същества са решили да нарушат Съглашението на Мохамед, което означава наистина много.

Те не могат да накарат всички подписали Съглашението да го преразгледат или прекратят. Защото обаче нещата са станали толкова отчаяни, те сега заявяват, че ще започнат да контактуват открито с човечеството.

В началото ще започнат да контактуват с човечеството масово чрез сънища и видения, за да ни подготвят за контакт лице в лице.

След това те ще започнат да се появяват, както това става при мен, пред отделни индивиди и групи, но не на национално или световно ниво, като например да се явяват по телевизията или нещо подобно.

Това ще бъде един бавен процес на аклиматизация.

ДУ: Искам да изясня това и бих искал да го заявиш конкретно. Какъв вид личност би била избрана за такъв вид контакт? И какъв вид контакт биха очаквали тези същества от теб, ако ти беше избран да осъществиш такъв контакт?

КГ: Те избират обикновено хора, с които са били в контакт от доста време. Много от тези хора прекарват голяма част от времето си в медитативно състояние и в подходяща вибрационна честота.

ДУ: Ъ-хъ.

КГ: Така че обикновено това ще бъдат хора, които са по-позитивно настроени, по-тихи, такива, които са фокусирани върху вътрешното си развитие и които са се подготвяли за контакт.

ДУ: Само да изясним – значи ти казваш, че такива хора може би ще започнат да имат по-ярки сънища от преди?

КГ: Да, ярки сънища.

ДУ: Какви могат да бъдат тези сънища?

КГ: Сънища, в които ще им се явяват същества, които ще ги подготвят за контакти лице в лице. И когато такива контакти лице в лице възникват, възможно е хората да получат покана да се повозят на някой кораб майка.

ДУ: О кей. Има още две неща, които много бих искал да изясним. Не е ли възможно, в някои от тези случаи, хора с по-изявено его да поискат да се представят като спасители на човечеството?

КГ: Възможно е да се появят и такива, но когато става въпрос за един измежду хиляди, на които това се случва, трудно ще бъде на такъв човек да се изяви по този начин. И те определено не биха избрали този тип хора с комплекси на спасители на човечеството.

ДУ: Какви мислиш, че ще бъдат условията по света, или какви са ти казали, че ще бъдат условията по света, когато започнат да се осъществяват такива персонални срещи?

КГ: Ами много хора ще започнат да разказват за такива свои сънища. Това ще бъде основното нещо, което хората ще забележат.

Една от тези четири групи най-вероятно ще бъдат Nordic, за които от известно време получавам информация. Гонзалес, Зигмунд и Каа-рии са ми говорили за тази група Nordic, които вероятно ще се появят първи. Тази група е контактувала с всички световни лидери, в т.ч. и с религиозни лидери, от доста време.

Наскоро имаше среща на всички световни религиозни лидери, струва ми се през юни, където те всички призоваха да се обединим. Нали така?

ДУ: Ставаше дума за това „Нека да бъдем приятели”. Това бе основната тема, да.

КГ: Точно така, да бъдем приятели.

Постъпва значителна информация, и в по-голямата си част от ВВС, за това, че тази група Nordic е работила много съвместно с Ватикана, за да установят начин, по който съществуването им да бъде оповестено, без това да шокира хората.  Ватиканът естествено очаква всички да имат доста въпроси относно тези извънземни.

И ние ще открием, че те са се намесвали в нашето минало от хилядолетия насам и че са се появявали като ангели. Те са въвели различни системи от вярвания в опитите си да манипулират съзнанието ни и да ни помогнат да го развием. Така че до голяма степен се очаква, когато открием цялата тази информация, тази група да ни предаде своята система от вярвания, своята религия.

И тя ще бъде основана до голяма степен на Единството и на идеи, които доста хора биха приели като езотерични, но се очаква масите, основната част от населението, да я приеме много бързо.

ДУ: Ако приемем, Кори, че имаме основание да вярваме, че Съюза (на Тайната космическа програма) поддържа контакти с Ватикана повече от когато и да било, как това би повлияло на техния план за разкритие, за който говориш?

КГ: Съюза може да се окаже фактор пряко и косвено. Някои от хората във Ватикана може да видят ясно накъде отиват нещата и да решат, че трябва да въведат много вътрешни промени.

Може би някои от тях са били напълно информирани за тази извънземна група, която ще бъде обявена, и те искат да разчистят обора, преди това да се случи. Така че може да има множество причини зад настоящето поведение на Ватикана.

Обаче фактът, че открита дискусия … Чувал съм от разни хора, че до тях достига подобна информация относно Ватикана – за оповестяването на група човекоподобни извънземни, която ще даде на човечеството редица нови интересни идеи.

ДУ: Когато ти каза преди, че четири групи извънземни имат намерение да нарушат Споразумението на Мохамед, струва ми се, че ти назова Аншар като една от тях?

КГ: Правилно.

ДУ: Знаем ли дали някоя от тези групи би била злонамерена?

КГ: Това са положително настроени групи.

ДУ: Ох!

КГ: Те всички са работили заедно в тази конфедерация. Четири от тях са решили да пристъпят Съглашението на Мохамед и да започнат да подготвят хората за контакти лице в лице.

ДУ: Как мислиш, че това влияе върху цялостния план за това частично разкритие, за което си споделял с нас в миналото?

КГ: Това го засяга много сериозно, защото частичното разкритие щеше да започне с оповестяване на информация за древни подземни структури под океанското дъно и под ледовете на Антарктида.

Те щяха да разкрият Тайната космическа протрама на ВВС и на Агенцията за военно разузнаване (Defense Intelligence Agency -DIA)

ДУ: Ъ-хъ.

КГ: И в този момент те щяха да кажат например: „Телеметричните данни показаха още повече неща под океаните и под леда. Ние също така открихме някои от тези структури на Марс.”

Това е начинът, по който те планират да разкрият тези неща.

Част от тази история щеше да бъде и това, че извънземните са посещавали Земята, но не са идвали тук от хиляди години, може би с известни изключения тук и там. 

И тази история ще бъде сериозно застъпена, ако една раса Nordic или друга човекоподобна раса осъществи открит контакт и застане редом с папата във Ватикана, и започне да говори на хората.

ДУ: Мислиш ли, или казали ли са ти, че това може да се случи съвсем спонтанно, например докато ние тук с теб правим този запис? Или това би била последица от някакво събитие – катаклизъм?

КГ: Има много събития, които се очакват да възникват едновременно с тези разкрития. Както вече казах, военнопромишленият комплекс иска да започне с древните цивилизации под океана и под леда. Е, това, което ще направят, е, да използват това като диверсионна тактика за отвличане на вниманието, ако започнат някакви трибунали или арести. Това ще бъде основна диверсионна тактика, която те планират да приложат.

ДУ: Приемам, че в такъв случай това ще бъде доста внушително.

КГ: Абсолютно.

ДУ: Как би описал нещо, което би било по-внушително от типичните истории, които сме виждали в таблоидите досега?

КГ: Показване на действителни видеозаписи и телеметрия, вместо догадки. Хората ще видят … Също както в крайбрежието на Куба, когато сонарите показаха древни структури, но след това всичко бе прикрито.

ДУ: Да.

КГ: Това ще бъдат неоспорими и проверени данни, които ще предоставят пълна информация, резултат от направените проучвания. И това ще включва някои от обектите под водата, както и под леда.

ДУ: Те проиграли ли са чрез компютърни игри какви биха били реакциите на хората?

КГ: Да.

ДУ: Те какво очакват да се случи?

КГ: Те очакват това да се окаже добра диверсионна тактика, но те също така по начало са планирали да оповестят, че съществата, създали цивилизацията под леда, не са били човеци. Също така, че хората от господстващия елит на Земята са част от кръвните линии на тези същества и следователно са много специални. Това бе една от историите, които щяха да бъдат оповестени.

Те щяха да пропагандират своята религия на останалия свят, като използват за целта тези открития.

ДУ: Ти си спомняш, Кори, че преди ние двама с теб да започнем да разговаряме, аз получих това „разрешение за разкритие” от американското правителство чрез един от моите свидетели, което включваше цялата космическа история на Марс и Тиамат, или Малдек, цивилизацията отпреди 500,000 години, които са се взривили, отишли са на Луната и в крайна сметка са катастрофирали тук на Земята, за да се превърнат в тези Пре-Адамити.

КГ: Точно така.

ДУ: Тогава мислиш ли, че тази история за Пре-Адамитите е част от идеята хората от елита да се провъзгласат за богове?

КГ: Да.

ДУ: Това как би могло да стане?

КГ: Ами те могат да проследят своята кръвна линия назад във времето до тази не-човешка група, Пре-Адамитите. Нещо като „свещеното право на кралете”. Те ще кажат: „Вижте тази огромна цивилизация какво е могла да постигне. Защо не ни предоставите правото на контрол? Ние сме от същата кръвна линия. Ние притежаваме цялата тяхна информация. Ние можем да внедрим нещо подобно на това, което те са притежавали, което е технологично по-съвършено, и да осъществим едно общество, в което всички ще могат да съжителстват.”

ДУ: Каква мислиш, че е целта на групата Nordic, която би направила това? Каква би била крайната им цел, за да поддържат тази времева линия на частично разкритие? Те какво искат от нас?

КГ: Те искат да предотвратят една времева линия, която са видели и при която има наложено открито отрицателно господство – осъществено от отрицателно настроени извънземни.

Те са видели времеви линии, при които има открито господство от страна на извънземни Рептили. Те са видели различни варианти на подобни времеви линии.

Така че те са достигнали до един момент, в който са решили да сложат картите на масата и да вземат нещата в свои ръце, вместо по-дистанцирания подход, който са следвали досега.

ДУ: Значи ти казваш, че съществува възможност, която тези добронамерени извънземни виждат, при която въпреки нивото на пробуждане на съзнанието, което сме достигнали в момента, е възможно да имаме една планета доминирана от Рептили?

КГ: Да, това е едно от техните опасения.

ДУ: Тогава какво можем да направим, за да избегнем тази времева линия? И какво не сме направили? Защо считат, че това е възможно да се случи?

КГ: Предполагам, че те виждат колко е голяма в момента намесата на отрицателно настроените групи. Съществуват тези космически закони, според които не е възможно директно взаимодействие с едно развиващо се общество. Това може да стане косвено чрез подставени лица, тайни общества и подобни неща. 

ДУ: Това касае както положителната, така и отрицателната намеса, нали така?

КГ: Правилно. Положително настроените намират начини да заобиколят тези космически закони. Отрицателно настроените заобикалят тези закони твърде  умело, но също така и безцеремонно ги нарушават.

ДУ: Но и в двата случая можем да кажем, че всяка от страните има нужда да контактува с хора, които са готови да следват нейния дневен ред, независимо дали той е положителен, или отрицателен …

КГ: Точно така.

ДУ: … след което действа чрез тези хора, вместо да се появява директно.

КГ: Да. Обаче отрицателно настроените групи са имали много по-пряк подход от дълго време, което е довело до редица деформации. Ето защо много от положително настроените сили, които спазват особено стриктно тези космически закони, са решили да предприемат по-директен подход.

ДУ: О кей, тогава хората, които гледат това предаване, биха попитали, ако добронамерените извънземни са толкова разтревожени за нас, защо не се появят веднага? Защо се колебаят толкова дълго да се появят и да нарушат тези споразумения? За какво е целият този страх?

КГ: Те все пак са длъжни да постъпят по правилен начин. Те не могат просто да се появят на небето. Те трябва да преминат през процес, който вече обсъдихме, когато те ще помогнат на хората да привикнат на присъствието им чрез сънища, единични появявания. Това е правилният начин да се представят, вместо да се появят на небето изведнъж.

ДУ: Кори, Каа-рии и някои от другите представители на Аншар са ти казали, че залогът за тях в тази битка за избягване на отрицателната времева линия е много, много голям. Би ли пояснил защо това е така?

КГ: Както вече казах, Аншар разкриха, че те всъщност идват от нашето бъдеще. Това е нещо трудно … това някак насилва нещата. Те са имали нещо в своето настояще, което е наше бъдеще, което е било подобно на Ефекта Мандела, което ги е накарало да погледнат назад в миналото. Те са открили причината. Тогава са изпратили назад във времето една малка група, която да поддържа времевата линия. Те са сторили това преди около 17 милиона години.

Тези хора са били тук през всичкото време и са се развили самостоятелно. И от една малка група са се превърнали в доста голяма цивилизация, която живее във вътрешността на Земята.

Е, ако те не успеят да поддържат тази времева линия, те направо ще изчезнат.

ДУ: Ще се окаже, че те няма да са съществували преди, нито ще съществуват в бъдеще?

КГ: Те не биха съществували в бъдеще, следователно няма да съществуват и в миналото, защото няма да са имали възможност да пътуват в миналото и да поддържат времевата линия.

ДУ: Много странно.

КГ: Много странно.

ДУ: Кажи ни какво се е случило в последно време, свързано с изчезването на Зигмунд, тъй като той бе главна фигура в някои от последните ни предавания.

КГ: Да, струва ми се, че той изчезна през април. И странното е, че по онова време изчезнаха и още няколко други хора от ВВС, с които поддържаха връзка други изследователи. Това бе доста странно.

Оттогава насам съм имал няколко срещи с двамата военни, които наричам Туидълди и Туидълдум, които срещи бяха някак противоречиви.

В началото те се интересуваха живо дали съм се чул със Зигмунд, като че ли аз трябваше да съм в течение на случващото се с него. Това ми се стори странно и не знаех какво става.

След това, съвсем наскоро, тези двамата ми връчиха доклад, който казаха, че е написан от Зигмунд. Написаното в този доклад противоречеше на много от разговорите ми със Зигмунд. В него се казваше, че те не са открили никакви следи от Тайна космическа програма на ВМС, макар Зигмунд лично да бе разпитвал някои от хората на ВМС. Така че това веднага привлече вниманието ми.

След това в доклада се казваше, че няма никакви гигантски сфери, които да са навлезли в Слънчевата ни система, че всичко това са заблуди от страна на Nordic.

ДУ: А нещо относно Сините авиани?

КГ: Там се казваше, че те вярват, че Сините авиани са креатура на Nordic. Също така, че Nordic са създали Закона за Единството. Всичко това бе написано в този доклад.

ДУ: Интересно.

КГ: Така че те ми връчват този доклад, аз го чета и всичките ми сетива се изострят. Аз разбирам, че нещо просто не е наред. А те ме наблюдават особено внимателно.

На всичкото отгоре, последния път, когато ги видях, те започнаха да изопачават доста от нещата, които Зигмунд ми бе казал относно Антарктика, определени дати за случили се неща. Изглеждаше, че те се опитваха да ме дезинформират. Имах ясното усещане за това. В същото време те ме изучаваха и наблюдаваха как приемам тази информация.

В същия разговор, докато те говореха, аз се догаждах, че всъщност Зигмунд не бе изчезнал. Имах усещането, че той всъщност се опитваше да проникне в Съюза на Тайната космическа програма.

ДУ: В програмата на ВМС?

КГ: На ВМС. И аз просто ги прекъснах и им казах: „О, Зигмунд се опитва да проникне в Съюза!”

В този момент те загубиха самообладание и казаха, че ако заявя това публично, семейството ми ще пострада.

ДУ: Те те заплашиха?

КГ: Да.

ДУ: Наистина?

КГ: И това бе преди последното ми пътуване тук, за да правим запис в Гая, и тогава аз пропуснах да спомена тази информация.

ДУ: Би ли дефинирал „загубиха самообладание”? Те са започнали буквално да ти крещят!

КГ: Да.

ДУ: И лицата им бяха разгневени?

КГ: Видимо разгневени.

ДУ: Наистина?

КГ: Те също така ми казаха, че при никакви обстоятелства не трябва да обсъждам научно изследователските съоръжения в Антарктика. Междувременно аз получих информация за тези съоръжения. Те са ОГРОМНИ! Това е нещо голямо.

Те също така не желаят да обсъждаме космическия портал, който се намира там. Те искат да обсъждаме нещата, свързани с древната цивилизация, защото това съвпада с техните планове.

Нещата, които се случват в Антарктика с всичките тези фирми подизпълнители, са доста проблематични. Долу в тези съоръжения се провеждат всякакви нелегални и неморални неща, които можеш да си представиш.

ДУ: Защо мислиш, че те са толкова загрижени от това, което ти би казал, или аз бих казал, след като по-голямата част от хората по света така или иначе не вярват на тези неща?

КГ: Ами те не желаят КАКВОТО И ДА Е да бъде споменавано относно научно изследователските бази там, защото това противоречи на договорът от 1959 г. и може да има много отрицателни последици, макар че чувам, че и други страни, подписали този договор, правят подобни неща там долу.

Така че Антарктика се явява място за провеждане на доста тъмни операции.

ДУ: Хм-м. Какво мислиш, че тези двама военни могат да ти направят в крайна сметка? Очевидно ти не се съобразяваш с тях, след като излагаш всичко това тук в публичното пространство.

Защо те ще те заплашват толкова категорично? Те за какво се тревожат? В какво се чувстват уязвими?

КГ: Те искат да ме накарат да се придържам само към историята на ВВС. И ако не успеят да го направят, следващата стъпка е да ме дискредитират напълно, както и да направят това с всеки, който докладва за плановете на ВМС.

ДУ: Ще се опитам да ловя риба в мътна вода, но мисля, че опитът ще си струва. Има ли връзка между времевата линия, в която Рептилите контролират планетата, и времевата линия на частичното разкритие?

Ако те се опитват да ни насочат към времевата линия на частично разкритие, това не е ли пътят на превземането на Земята от отрицателно настроените сили?

КГ: Когато времевите линии се разделят, трябва да има някаква изходна точка на това разделяне. И е важно дали в тази изходна точка на разделението ще преобладава положителното, или отрицателното. Така че те ще се опитат да контролират този момент на разделението чрез контролиране на масовото ни съзнание. Нашето съзидателно масово съзнание оказва огромно влияние върху тези времеви линии. 

Така че това е основната причина за силния контрол, упражняван върху мисленето ни.

ДУ: Имал ли си още други контакти с Гонзалес от последния път, когато говорихме за това и ако си имал, какво се случи?

КГ: Аз се срещам с Гонзалес всеки една-две седмици. Той се опитва да ми помага с временните пристъпи на деменция, които имам, както и с промъкващите се спомени от другите две програми „20 и обратно”.

Откакто започна да ме лекува с тази магическа топка, аз започнах да имам сънища и спомени от другите две програми „20 и обратно”. В последно време имах и случай, в който изведнъж се облях в пот и ми се повдигаше, след което се почувствах извън тялото си.
.

И в следващия момент се озовах в нещо като защитно противоатомно облекло. Вървях през едно място, което приличаше на пещера, но в същото време приличаше на някакво древно съоръжение. И докато вървях, чух капенето на вода. И изведнъж … започнах да се придържам към стената, защото ми се зави свят.

Тогава една от жените, която бе там, хвана шлема ми, погледна ме в очите и се опита да ми каже нещо, след което се обърна към някого зад мен и започна да вика: „Това се случва отново! Това се случва отново!”

След това аз се оказах отново в настоящата времева линия и се опитах да осмисля току-що случилото се. 

ДУ: Хм! Значи мислиш, че преживяването, за което току-що разказа, е било епизод от една от тези други две програми „20 и обратно”?

КГ: Да.

ДУ: И това ще рече, че се случва някакво влошаване на здравето ти и на умственото ти състояние, в резултат на случилото се с теб?

КГ: Да, но също така последната от програмите „20 и обратно” трябва да е била около 1997 г.

ДУ: Ох!

КГ: И сега ние сме какво? 20 години след това!

ДУ: Точно така.

КГ: Така че както казах, много от участниците в тези програми „20 и обратно” започват да разбират какво се е случило с тях, или започват да подозират, и това обикновено се случва 20-тина години, след като са били освободени.

ДУ: Дали това се случва, когато тези различни времеви линии започват да се пресичат?

КГ: 20 години по-късно доста от хората, започват по някаква причина да си спомнят какво се е случило с тях.

ДУ: Интересно. Можеш ли да говориш по по-конкретен начин за някаква груба категоризация на твоите три програми „20 и обратно”? Можеш ли да кажеш: „О кей, в тази аз работих в Слънчева стража, в тази другата аз участвах в разпити на извънземни.” Към момента имаш ли толкова конкретни спомени?

КГ: Не, не. Има само отделни проблясъци. И очевидно последните две програми „20 и обратно” са били … Аз съм участвал в някои твърде мрачни дейности. Така че …

ДУ: О кей. Например в нещо свързано с галактическата търговия с роби?

КГ: Сигурен съм, че има нещо такова.

ДУ: Би ли казал, на най-общо ниво, че космическата програма е проектирана целенасочено да поставя хората в това, което бихме нарекли злонамерени или неетични ситуации, така че никой впоследствие да не се осмели да разкаже какво е извършвал?

КГ: Ами това е една от основните причини, поради която съм виждал толкова много свидетели да достигат до един момент в показанията си и никога да не отиват по-далече. Те не желаят да се злепоставят и самообвинят. Това са твърде мрачни неща, които са се случили, и доста хора биха разказали много, ако не се страхуваха да не се злепоставят.

ДУ: Можеш ли да кажеш нещо конкретно за това как си се срещнал с Гонзалес? Дали в нещо подобно на Конструкцията, в която се срещаш с Каа-рии? Или има нещо общо с начина, по който се срещаш с Маите?

КГ: Да, както при Маите. Те по същество ме телепортират или транспортират в един кораб, който е в орбита около Земята.

ДУ: Хм. Значи ти се виждаш с Гонзалес в един от корабите на Маите?

image002

КГ: Да.

ДУ: Контактуваш ли с още някого, когато си там заедно с него?

КГ: Не, само с него. Маите ме гледат и се усмихват дружелюбно, но до този момент все още не съм общувал с никого от тях.

ДУ: Тези срещи обикновено на едно и също място ли се състоят?

КГ: Да, в същата стая, която описах преди, с плуващия във въздуха каменен панел и светкащите символи на Маите.

image003

image004

ДУ: Има ли нещо друго, което си научил от Гонзалес, което си струва да споделиш с нас тук в момента?

КГ: Всъщност има. Без да вдига шум, той е контактувал с хора от Съюза на Тайната космическа програма. След появяването на групата на Зигмунд, те са се опитали да бъдат съвсем дискретни.

Сега той започна отново да ми дава информация по искане на Съюза на Тайната космическа програма. Това включва информация за събития, които в момента се случват на Земята.

Преди известно време в това предаване аз описах как различни военни клетки са били разположеани по цялата територия на САЩ преди изборите, за да държат под око тези организации на правителството в сянка.

ДУ: Хм.

КГ: В последно време установих, че това са клетки на специалните части, не мога да кажа на кой точно клон. Това са войници, които са били изпратени в Косово и на други подобни места, за да събират доказателства за престъпления срещу човечеството.

ДУ: Хм.

КГ: За тях всъщност не е законно да провеждат разследвания на местна почва, но те го правят. И те са идентифицирали всички отрицателно настроени групировки. Те са разследвали случаите на корупция. Те са разследвали връзки с много мрачни тайни общества и свързани с тях дейности, за които няма да се впускам в подробности. И те са идентифицирали всички тези хора.

И тези военни поделения чакат заповеди, за да започнат арести на тези хора. Те не очакват това да се случи, освен ако има военен преврат, защото според информацията, която получих, правителството в сянка се очаква да се опита да отстрани някои ръководители, които Съюза е успял да постави на ключови места в САЩ.

Ако това се случи, беше ми казано, че военните, които са подготвяли преврат, ще го осъществят и че тези войници от специалните части набират информация, която ще бъде използвана в трибунали, които ще последват преврата.

ДУ: Ако отчетем факта, че тези планове са изготвени доста отдавна, защо мислиш трябва да мине толкова дълго време, преди нещо подобно да се случи?

КГ: Както казах преди, престъпните групировки са използвали тази технология за анализиране на вероятни бъдещи събития. Това са алгоритми на изкуствен интелект за идентифициране на вероятни бъдещи сценарии. Така те са успявали да избегнат всякакви случаи на арести.

Много от арестите, които са били подготвяни в миналото, не са били осъществени, защото стратегически не е възниквала ситуация, при която тези арести биха … Арестите не са могли да бъдат осъществени, защото Министерството на правосъдието и Конгресът са били контролирани от престъпните групировки.

По същество цялото правителство е контролирано. Така че не е имало възможност някой да разпореди арести. Това просто не е могло да се случи. Даже и някой да е разпоредил, никой не би ги изпълнил.

ДУ: Ясно. Как според теб са се променили нещата сега?

КГ: Сега нещата са променени, защото особено през последните няколко години Съюза (на ТКП) е засилил своите операции. И всички признаци показват, че престъпните групировки са вече в отбранителна, а не в настъпателна позиция.

Много от групите на Съюза, които са донякъде свързани една с друга, виждат това като слабост и това ги окуражава да засилват усилията си за разгромяване на престъпните групировки.

ДУ: В случай че възникне някаква масова съвместна маневра, как мислиш, че ние бихме реагирали като обикновени граждани?

КГ: Ами в началото ще има информационно затъмнение, докато привършат военните действия. След това военните ще превземат медиите и ще дадат пълна информация за случилото се. Това е, което са ми казали.

ДУ: И според теб това ще бъде нещо положително?

КГ: Според мен Съюза приема, че това ще бъде нещо положително. Хората, които упражняват контрол в момента, са олицетворение на злото – според това, което извършват.

ДУ: Точно така.

КГ: Даже не е нужно да се оставяме на въображението си. Интернетът е пълен с тези неща.

ДУ: Имал ли си други срещи със Сините авиани и ако си имал, какво се е случило?

КГ: Да, преди няколко седмици най-накрая се срещнах с Тиър-Ер. Една Синя сфера ме взе от стаята ми, отведе ме в друга Синя сфера, както преди, и там разговарях с Тиър-Ер. И той ми показа Слънчевата система и всички тези сфери, които пулсираха и бяха почти напълно прозрачни. 

image005

И той ми каза, че те скоро ще изчезнат и пълната сила на тези енергии ще се стовари върху човечеството.

Когато това започне да се случва, не трябва да се страхуваме от появяването на големи струпвания от земетресения, вулканични изригвания, още по-засилени и опасни урагани – това ще бъде последица от пълното въздействие на тези енергии.

ДУ: Това слънчевото изригване ли е? Или това е просто една енергийна промяна, която предхожда …

КГ: Това е енергийната промяна.

ДУ: О кей.

КГ: Беше ми казано също така, че тези неща, типични за Края на Времената,  които виждаме, като засилване негативизма на отрицателно настроените хора, засилване блаженото настроение на положително настроените, пълното извеждане от равновесие на умствено разстроените – тези неща ще се увеличават експоненциално и ще става все по-лошо.

ДУ: Хм.

КГ: И поради тази лудост, характерна за Края на Времената, можем да очакваме да видим повече дрънкане на оръжия и приказки за война, и подобни неща, които могат да бъдат твърде плашещи.

Това обаче, което Тиър-Ер се опитваше да ми предаде, е, че не трябва да се страхуваме, защото така само ще захраним звяра, а трябва да бъдем изпълнени с надежда, защото това са признаци за предстоящи големи промени, които ще доведат до ренесанс на съзнанието ни.

ДУ: Ако приемем, че Закона за Единството отразява реалността и че всички тези същества са представени там, това би означавало, че Сините авиани са на две измерения по-високо от Аншар.

Дали те са в такава степен загрижени относно нашето бъдеще, колкото са Аншар, или са по-безпристрастни?

КГ: Да, те са безпристрастни.

ДУ: О кей.

КГ: Да, аз не усещам никакъв тип … Не се усеща никаква следа от его. Те са по-скоро един комплекс от социална памет. Когато комуникирам с тях, не се проявяват никакви следи от отделно его. Това е напълно различна комуникация от тази с хората на Аншар.

ДУ: Те изказват ли ти някакво предупреждение относно възможна негативна времева линия на Земята?

КГ: Да.

ДУ: Наистина?

КГ: Да. Да, те наистина заявиха, че ние трябва да работим по-здраво, да правим масови медитации и всичко възможно, за да сътворим тази положителна времева линия. Те подчертаха, че така както нашето масово съзнание бива манипулирано сега, ние сме се запътили, не задължително към дъното на скáлата, в отрицателен смисъл, но някъде по средата й.

ДУ: Хм.

КГ: И ако се запънем някъде по средата, тогава ще настъпи този следващ цикъл. И кой знае какво ще означава това за човечеството.

ДУ: Имаш ли някаква допълнителна информация, която да споделиш относно тези големи кораби-майки, за които вече говорихме, които са били открити в Антарктика и които са били откопавани в продължение на много години?

КГ: Всъщност, да. Получих доста подробна информация относно научно-изследователските съоръжения, за които не искат да говоря, както и повече информация относно трите първоначални кораба, които са били открити на повърхността на почвата под леда.

Това са били три овални по форма кораби – един много голям и два по-малки. Това са тези, които те на шега наричат Нина, Пинта и Санта Мария.

Те са пристигнали по едно и също време и са се разположили в триъгълна позиция на повърхността. И след това съществата, които са били в тях, са започнали да изпразват съдържанието им, за да строят град помежду им.

ДУ: И това се е случило, струва ми се около 500,000 години?

КГ: Не, това се е случило преди около 60,000 години, когато са дошли тук и са катастрофирали. 

ДУ: О кей.

КГ: Но те вече са имали един енклав тук още от времето преди Тиамат.

ДУ: Разбирам. Но когато ти казваш „на повърхността на почвата”, ти имаш предвид …

КГ: Под леда.

ДУ: Значи на леда?

КГ: Не, на земята. Тогава там е имало дървета, растения. Те са се приземили сред такива неща.

ДУ: О кей.

КГ: Те са създали едно общество, една цивилизация, която се е развила доста добре. И едно от нещата, които дискутирах, бе, че те са били твърде напреднали в генетичното инженерство. Те са смесвали своята генетика с тази на хората и на различни животни.

Едно от нещата, които споменах, когато за първи път разговаряхме за това, бе, че в една от тези генетични лаборатории са открили много странно същество Рептил в различни стадии на развитие. Имало е малки и по-големи екземпляри.

ДУ: Хм.

image006

КГ: И това, което се чудя, е дали последното откритие на тази мумия с три пръста в Наска не е един от тези експерименти на Пре-Адамитите.

image007

image008

Също така се чудя дали … Чули сме, че Драко са протестирали … имало е три изгубени раси Рептили на Земята, които човечеството е унищожило, защото така са ни казали да постъпим човекоподобни извънземни.

image009

И така те обвиняват тези човекоподобни извънземни и хората за отстраняването на тези генетични експерименти от Земята.

ДУ: Хм.

КГ: И се питам дали е възможно тези два различни типа същества, които показват в епизодите по телевизия Гая, да са две от трите изгубени раси. Направил съм запитване за това и очаквам да науча нещо повече.

ДУ:  За протокола, какво е твоето усещане за тези мумии, които показват във филма „Разкритие в Наска”?

КГ: Това е нещо умопомрачително! Мисля, че много хора са почувствали да им се подсичат краката, или убежданията им са били толкова сериозно застрашени, че просто са реагирали: „Това е измама! Това е измама!”

След това обаче гледаш рентгеновите снимки и виждаш, че това е анатомия.

image010

image011

Това са естествено развили се кости.

image012

Така че не мога да видя тук някаква измама. Искам да кажа как някой би си направил труда да създаде чак такава измама? Това би отнело толкова много време и средства. Каква би била целта?

Така че с нетърпение очаквам да видя доклада на генетиците дали там има ДНК на Рептили, на човеци, или на нещо друго. Или ако има ДНК на Рептили, може би и ДНК на Авиани.

ДУ: В своите пътувания някога виждал ли си извънземни същества с три пръста?
image013КГ: Ами да, съществата със Златните Триъгълни Глави са с по три пръста. Също така има и други … Това се среща доста рядко. Тези, които притежават три пръста, могат да ги движат много свободно и да ги огъват по най-различни начини.

Болшинството същества обаче, които са били описани, имат или три пръста и палец като нокът, пет пръста или шест пръста.

Нашата планета произвежда определено хармонично поле. И това поле взаимодейства с ДНК и поражда определена матрица. И според една от матриците на нашата планета повечето същества имат пет пръста.

ДУ: Мислиш ли, че е възможно да възникват енергийни модификации на една извънземна ДНК, съществувала тук достатъчно дълго време, основани на типичните вибрации на планетата Земя?

КГ: Да, да. Някои хора наричат това Резонанс на Шуман, или нещо подобно, но честотата, която Земята излъчва, влияе върху ДНК на всяко същество, което е живяло тук достатъчно дълго време.

ДУ: Как мислиш, че събитията около Слънчевото изригване влияят върху ДНК, сравнени с базисното състояние на нашата ДНК?

КГ: Ами това определено има … Самото излагане на Слънцето влияе върху нашата ДНК. Така че този тип енергийна експлозия от Слънцето ще окаже огромно влияние на нашата ДНК.

Както вече казах, зависи какво мислиш, че представлява слънчевото изригване. Много хора мислят, че ние ще бъдем бомбардирани с всички тези частици и че всички ще се разболеем от рак, или че ще умрем много бързо под влиянието на тези различни радиации.

Някои хора също така мислят, че ще има случаи на някакво спонтанно Възнесение.

Мисля, че истината е някъде по средата. Според това, което ми е казал Тиър-Ер, това, което ще се случи, ще бъде повече промяна на съзнателно ниво, която ще доведе до един ренесанс на съзнанието, подобен на този, преживян от хората на Мика.

И в този ренесанс на съзнанието ние ще започнем да разбираме как да манипулираме времето и пространството.

ДУ: Много добре. Това е всичкото време, с което разполагаме за този епизод на Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин, Дейвид Уилкок. Тук сме заедно с Кори Гууд. Благодаря ви, че бяхме заедно.