Свидетелски показания относно пирамиди и подземни градове – епизод 112, 18 юли, 2017 г., Дейвид Уилкок и Пит Питърсън.

(с) Превод АТИ, 2017 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и днес имаме специална изненада за вас.

Това е Пит Питърсън, който се завръща година след последния ни съвместен запис, и сега има много повече неща, които е бил упълномощен да ни разкаже.

Пит, добре дошъл в предаването.

Пит Питърсън: Благодаря.

ДУ: Ти имаш толкова много познания. Доста ми е трудно да преценя за какво можем да разговаряме на първо място. Може би едно добро начало би бил разговор за пирамидите. В Мезоамерика има повече от 500 пирамиди, изградени от гигантски блокове. В Египет има между 100 и 120 такива пирамиди. Също така, има много други култури по света, които са възприели идеята да изрежат изключително точно гигантски каменни блокове и да изградят от тях удивителни монументални структури.

Всички биха искали за узнаят каква е „вътрешната информация” по този въпрос. На основа твоя личен опит със свръх секретните правителствени програми, какво хората от тези програми предполагат, че се случва там? Те имат ли някаква представа как са били построени тези монументи? Това има ли нещо общо с извънземните?

image001

ПП: Първо, ще направя малко отстъпление, за да поясня, че когато бях малък, аз се научих да чета твърде рано. И областите, които ме интересуваха най-силно, бяха антропология и археология, неща като гроба на Тутанкамон и пр. Така че аз исках да стана антрополог/археолог. По тази причина всеки път, когато имах възможност да си пъхна носа в древната археология, аз го правех.

ДУ: О кей.

ПП: Те очевидно са били построени със знания на извънземните или най-малко с древни знания, много по-стари от хората, които са ги изградили.

ДУ: Разбирам.

ПП: По онова време е имало класа на духовниците, която е притежавала доста познания. Имало е класа на учените с много познания. И те са били на върха на онези общества.

ДУ: Хм.

ПП: Така че това са знания, които ние не сме притежавали в по-късни периоди, защото тези общества или са се преместили някъде другаде, или са загинали по някаква причина. В редица случаи това е било в резултат на войни.

Тези неща са били построени, защото, помисли си само – това е концентрация на маса. Даже Земята не е изградена само от скали, докато тези монументи са изцяло от камък. Те са много, много тежки. Те са били построени според конкретни … те ги наричат „религиозни математически структури”.

ДУ: Ъ-хъ.

ПП: Според техните разбирания, поначало това са били неща основани на религия или философия. На второ място, те са се нуждаели от информационната структура и от информационното поле, генерирано от тази голяма маса, поставена в конкретна форма на дадено място и в дадено време.

И това им е позволявало да провеждат церемонии. Това им е позволявало да провеждат, така да ги наречем, извънземни комуникации.

ДУ: Хм.

ПП: Това е усилвало – не зная какви други думи да употребя  – психичните способности на духовниците, които са ги използвали.

ДУ: Мислиш ли, Пит, че е възниквало някакъв вид усилване на духовния аспект на цивилизацията, където пирамидата или съответната гигантска структура е бивала построена?

ПП: Категорично. Мисля че вместо „духовен” бих използвал термина „информационен”.

ДУ: О кей. Какъв е бил характерът на духовния, или както ти казваш, „информационния“ ефект върху обществото? Какво са чувствали хората? Или как са се променяли след построяването на пирамидата? Как са изглеждали нещата?

ПП: Ние живеем в нещо като три отделни вселени, които са една в друга, без граници помежду им.

ДУ: Ъ-хъ.

ПП: И болшинството от нещата, които правим през живота си, протичат в две от тези полета. И в основата на това е информационното поле, което е отговорно за това, което религиите наричат душата или духа. То е отговорно за голяма част от случващото се при явления, като виждане от разстояние или влияние от разстояние. В голямата си част то е свързано с лидерски способности и с това, което днес наричаме престъпни групировки …

ДУ: Хм.

ПП: … и с хората, които притежават повече познания от обикновения човек. Те имат различен тренинг. Те имат твърде различна ДНК. Това са останки от много древни, много, много древни същества, населявали тази планета по различно време, което датира вероятно преди 200 милиона години или повече.

ДУ: Хм.

ПП: И това стои зад всички езотерични и духовни писания по света, въпреки привидните различия в религиите. Една религия притежава власт само поради това, което тези, които са на върха й, знаят, за разлика от обикновения човек. 

ДУ: Нека те попитам следното: Кой според теб стои зад тези огромни каменни блокове, използвани за тези гигантски структури? Греъм Хенкок и други като него отбелязват, че в съвременния свят не съществуват кранове, способни да повдигнат тези каменни блокове. Ти как мислиш, че те са били придвижвани?

ПП: О, те са били премествани с антигравитационни устройства или с антигравитационна мисъл.

ДУ: Какво бихме видели, ако присъствахме там, докато това се е случвало?

ПП: Би видял как те плават във въздуха и няколко души ги придвижват.

ДУ: Някои от пирамидите са широко известни – тези в Египет, в Мезоамерика. Имаме обаче някои доста странни неща, неизвестни на болшинството хора, като например стоте пирамиди в Китай, които са с формата на пресечени пирамиди и изглеждат като тези в Мезоамерика. Защо мислиш, че всички тези различни култури по света са строили структури толкова подобни една на друга?

ПП: Защото формата е тази, която придава силата на конструкцията. Тя е, която ни подсказва с какво тази конструкция е била полезна за хората, които са я използвали. Болшинството пресечени пирамиди са имали остри върхове.

ДУ: Хм.

ПП: С течение на времето технологиите са напредвали и хората са се научили да изграждат връхната малка пирамида, която се е помествала на плоската горна част и те са успявали да постигат това, доколкото мога да го опиша на английски, чрез въображението си.

Тази горна част е присъствала физически, но в същото време е била нещо въображаемо, нещо призовано чрез мисълта.

ДУ: Нещо като енергийна структура?

ПП: Като информационна структура. Информационната структура може да включва или да не включва нещо физическо, като тя включва и енергия. Тя включва и знание за формата.

Ако погледнеш … Тибетците не са древна цивилизация, но те притежават янтри (ритми) и форми, които са много, много мощни и които използват в своите пясъчни картини, в своите молитвени колела, в своите тъкани, във временните си рисунки, които те изграждат, за да привлекат някакви сили и да накарат определени неща да се случват. Има някои общества, които наричат това свещени графики.

ДУ: Ъ-хъ.

ПП: И вероятно те притежават повече сила от физическите неща.

ДУ: Как тези пирамиди са били използвани за комуникация с извънземните? Как е ставало това?

ПП: Това не е било предназначението им. Искам да кажа, че хората са изпълнявали ритуали и други неща вътре в пирамидите, като са ги третирали като свещени структури.

ДУ: Ъ-хъ.

ПП: Точно както в църквата. Много хора ходят на църква, където се молят. Така че тя се явява център на нещо като психична или свещена дейност, но те са използвали пирамидите за друго. Те са влизали там, защото пирамидите са генерирали полета, информационни полета, които са били твърде мощни. Това обаче е различно от действието на нашите комуникации. Това е нещо абсолютно извън физическата реалност.

ДУ: Има ли пирамиди, които са ти известни, или други подобни структури, които все още не са били открити?

ПП: О, има много такива. Има доста подземни градове, които притежават пирамиди – древни подземни градове. Има някои, които не са били открити. Има някои, които са били запълнени от естествени явления под земята. Имало е няколко различни наводнения, които са ги напълнили с пясък или с тиня, и те са останали заровени под земята. Те са били лесно картографирани, случайно, чрез шпионски спътници, които сме построили, за да търсим подземни лаборатории.

ДУ: Хм.

ПП: Говори се за множество такива подземни структури, които са под океана, но никой не прави нищо по въпроса.

ДУ: Има ли пирамиди в Охайо, които не са били оповестени?

ПП: Не познавам такива, които да не са били обявени.

ДУ: Разбирам.

ПП: Така че те в момента ги разравят. Има три пирамиди, които са ми известни и които съм видял, които са три пъти по-големи от най-голямата пирамида в Египет.

ДУ: Уха!

ПП: Те са били част от един град с 15 милиона жители …

ДУ: Хм.

ПП: … който е бил открит там. За този град е писано малко в Книгата на Мормоните например. Книгата на Мормоните не е Книгата на Мормон, считана от мормоните за тяхната библия. Това е история на американските индианци и тя касае далечно минало. Сега те изкопават там доста неща.

Има много закони свързани с археологичните разкопки и проблемът е, че върху най-долните пластове има изградени други градове. Три четвърти от територията на този древен град е застроена с други градове.

ДУ: Много от книгите, които съм чел за могилите и за това кога са били за първи път разкопавани, описват събития назад във времето чак до прекосяването на Америка от Луис и Кларк*) и там се говори, че те са откривали често гигантски скелети на хора, които са били високи 3 и повече метра. Ти знаеш ли нещо за тези великани и за връзката им с тези могили или пирамиди?

*) Става дума за „Експедицията на Луис и Кларк”, по имената на капитан Мериуедър Луис и подпоручик Уилям Кларк, предвождали първата американска експедиция, съставена от военни доброволци, прекосила западната част на САЩ от гр. Сейнт Луис до Тихоокеанското крайбрежие от м. май 1804 до м. септември 1806 г. – Бел. прев.

ПП: Това са били хората, живели тук по онова време, които са строили тези неща и които са се размножавали заедно с … Имало е една продължила дълго, дълго програма за размножаване съвместно със земляните.

Когато бях дете, ние посещавахме музеи и там имаше скелети на червенокоси хора. Червената коса винаги изглеждаше запазена. Имаше музеи, особено в Орегон, където бяха изложени скелети на хора, високи около 4 метра.

ДУ: Уха! Просто изложени ей така?!

ПП: Да, изложени на показ. Наблизо имаше място, където те са добивали обсидиан за изработка на примитивни сечива. Това е било веднага след като те са пристигнали на Земята и са се нуждаели от оръжия, и не са открили стомана, мед или жилязо.

ДУ: „Пристигнали на Земята.” Искаш да кажеш, че гигантите са били извънземни хора?

ПП: Извънземни.

ДУ: О кей. Знаеш ли откъде са дошли те?

ПП: Ние нямаме представа откъде са дошли. Има някои, за които знаем това. Те са били от Арктур.

ДУ: Накратко, ти казваш че огромни, извънземни, човекоподобни хора, които изглеждат почти като нас, но са били по-високи, по някакъв начин са пристигнали тук. В същото време ти казваш, че те е трябвало да изработват оръжия от обсидиан. Защо не са използвали лазерни оръжия или други подобни неща?

ПП: Колко души можеш да поместиш в един космически кораб?

ДУ: Предполагам, че зависи от размера на кораба.

ПП: След това ти кацаш на една планета и какво имаш? Когато отидохме на Марс, ние трябваше да трансформираме това, което намерихме там. Същото се отнася и когато отидохме на обратната страна на Луната. Ние не отидохме там и не открихме готови купчини стомана, или купчини алуминий и купчини греди.

ДУ: Разбирам.

ПП: Така че ти идваш тук и ти трябва определен период от време, който може да бъде дълъг. Сега ние говорим за един от нашите псевдо врагове, като Северна Корея или Русия, които може да ни пуснат няколко електронни бомби, които да ни върнат вероятно 90-100 години, преди да имаме даже електричество и тогава ще трябва да започнем да създаваме всичко отначало.

И ние няма да разполагаме с трансформатори и подобни неща. Няма да имаме запаси от тях, с които да заместим това, което някой е взривил.

Когато пристигнеш на една необитавана планета или система от планети, ти не откриваш там всички необходими инструменти. Ти трябва да си построиш инструменти, с които да построиш други инструменти, с които да произведеш даден продукт.

ДУ: Забелязал съм, че според документацията, която описва тези гигантски скелети – тъй като аз съм се запознавал със стотици такива документи – изглежда че те имат удължени черепи, в сравнение с нас, което предполага, че мозъците им са били по-големи от нашите, пропорционално на техните размери.

ПП: Те са били вероятно пет или шест пъти по-големи от нашите. Мозъкът … Ако погледнеш формата на тялото на един октопод или на един калмар, особено на калмара, мисля, че това вероятно са дегенерирали ДНК продукти на този вид хора, защото погледнати отстрани изглеждат точно така.

Имаш една предна част на кортекса, след което има нещо прилично на торба, което виси назад. Така са изглеждали техните мозъци. Така са изглеждали техните черепи. 

ДУ: Доколкото знаеш, тези гиганти манипулирали ли са земната ДНК? Те опитвали ли са да се размножават с нас?

ПП: Разбира се, абсолютно. Те са се опитвали да се размножават със земните жени. Нека си представим какво бихме направили ние на тяхно място. На болшинството наши космически кораби има предимно мъже и ако отидеш някъде и знаеш, че си с еднопосочен билет, ти проявяваш творчество.

Между другото, не всички от тях са притежавали този тип структура на черепа. Всъщност това е важало за много малко от тях. Някои от тях са имали същата форма на черепа като нас.

ДУ: Това били ли са различни раси?

ПП: Различни раси, много, много различни раси.

ДУ: Значи тези гиганти идват тук с какво … просто ще предположа. Тъй като ти каза, че коренните жители са строяли пирамидите и кастата на свещениците е контактувала с извънземните … предполагам, че тези гиганти са били една от тези групи извънземни.

ПП: Не, кастата на свещениците са били извънземни.

ДУ: О, така ли?! Дали тези гиганти са донесли със себе си антигравитационна технология?

ПП: Мнозина от тях са пристигнали по този начин.

ДУ: О кей.

ПП: Отново, когато кацнеш на една абсолютно примитивна планета, нужен е определен период от време … особено когато трябва да промениш своята ДНК, за да можеш да живееш на тази планета, да дишаш местните газове и да не се отровиш от някои от тях, които не са отровни за местните жители, но са отровни за теб.

Аз съм относително сигурен според неща, които зная и съм видял … тъй като аз съм учен, но също така и аматьор антрополог и археолог … мисля, че тук е имало хора … Имал съм няколко пъти достъп до Голямата Александрийска библиотека, която ние наричаме Библиотека на Ватикана.

ДУ: Разбирам.

ПП: Там има различни етажи, според това колко древни са съхраняваните материали. Минаваш през няколко нива, където е имало писменост, след което има няколко нива, където е нямало писменост.

Ние сме имали цивилизации, които са възниквали и изчезвали, възниквали и изчезвали, възниквали и изчезвали. Някои са се изместили на друго място, защото основната причина да отидат на друга планета … Това е един скъпо струващ процес, независимо кой си и какво притежаваш. Той отнема време и струва скъпо.

Те са дошли тук, за да добият суровини.

ДУ: Колко далече във времето мислиш, че на Земята е имало цивилизации, които са били интелигентни и са изчезнали?

ПП: Мисля, че най-малко преди 200 – 250 милиона години.

ДУ: 250 милиона години?!

ПП: Точно така. Искам да кажа, че за това съществуват доказателства. Например във въглищните мини, ние имахме въглищни мини, дълбоки между 1000 и 1200 метра. И във въглищната маса са открити астролабии, които са астрономически уреди за навигация най-малко през тази галактика, през Млечния път. В известно отношение те са били полу-примитивни, но абсолютно годни за работа.

ДУ: Ако тези гиганти са пристигнали тук с технология, която може да повдига камъни и да ги накара да плуват във въздуха, те правили ли са нещо под земята? Могли ли са да манипулират камъка под земята, да изграждат каверни и подобни неща?

ПП: Ами, имаше доста каверни, които … отново, в началото, когато са дошли, тук е имало само естествени образувания.

Има много места на Земята, поради типа на земната структура, както в Арканзас, много варовик … Варовикът ерозира твърде бързо от водата. Там има редица естествени каверни, както и в Ню Мексико. Те първоначално са населявали тези места, защото са се нуждаели от защита от Слънцето, което преминава през един цикъл от 29,000 години. Сега то навлиза в такъв цикъл, при който може би всички ние ще трябва да отидем да живеем под земята.

Под земята има много най-различни неща. Те са строили под земята. Под земята има доста неща. Посетил съм редица магистрали, както ги наричам, под Южна Америка, които са добре известни и добре документирани. Влизаш в тези подземни тунели и те се оказват най-малко големи колкото тунела, който построиха под океана между Англия и Франция.

ДУ: Уха! Кажи ми как изглеждат тези тунели под Южна Америка, които си видял. Ако влезеш в един от тях … защото всеки би искал да ги види, но това не е разрешено. Не мисля, че някой е успял да ги филмира.

ПП: О, за това има изписани книги и книги.

ДУ: Да, но никой не е успял да ги заснеме на филм. Така че ако си ги виждал лично, би ли ни ги описал?

ПП: Виждал съм тунели с плоско дъно и овална останала част. Те приличат много на естествени вулканични тунели, но не са такива. Те са изкуствено построени.
image002Стените са като от стъкло, но гъвкав вид стъкло. И те продължават с километри и километри, и километри. 

Бил съм на едно малко превозно средство като лунно бъги, с което организират турове… Мисля, че преминах около 200 км. в един от тези тунели.

ДУ: Уха!

ПП: В една част от живота си съм бил пътен инженер и мога да кажа, че тези тунели очевидно са изградени от инженери. Те не биха възникнали естествено по този начин, даже ако са били дело на някого, който не е бил твърде способен инженер.

Когато строиш един тунел и по пътя срещнеш определено възвишение, той се издига постепенно, преминава в дъга, след което постепенно се снишава до равно.

ДУ: Помогни ми да си го представя. Ти говориш за  стени, които са изваяни като с лазер? Нещо от този род?

ПП: Да.

ДУ: И ти казваш, че те са подобни на стъкло …

ПП: Все едно, че са били прокопани с огромна овална пробивна машина.

ДУ: Но тунелът е бил плосък в долната си част?

ПП: Има места в ранните тунели … Спомни си, че с времето нещата прогресират, технологиите напредват. Има места, които те са прокопавали в началото, където се виждат следи по стените от някакво пробивно устройство, подобно на глава за пробиване на нефтени кладенци. За това няма инженерно обяснение. Просто по онова време такива са били използваните пробивни машини.

По-късно те са напреднали и са използвали, предполагам, лазерни технологии.

ДУ: Защо хората ще правят нещо под земята, което далече надвишава височината на главите им? Те не биха изграждали толкова голямо пространство, без да имат нужда от него.

ПП: Защото са имали нужда от въздушния поток.

ДУ: Ох!

ПП: Или от кислородния поток, или от газовия поток.

ДУ: Тези тунели водят ли до градове, или това са просто дълги пътища? Има ли други …

ПП: Ами тези, които съм виждал в Южна Америка, изглеждаха като пътища.

ДУ: Но пътища за къде? Има ли …

ПП: Бих искал да зная.

ДУ: О кей.

ПП:  Както казах, пропътувах 200 км., след което се обърнахме и се върнахме. Горивото ни свърши.

ДУ: Видя ли някакви надписи по стените?

ПП: О, абсолютно.

ДУ: Наистина?!

ПП: Там имаше символи, янтри. Имаше янтри, предпазващи хората. Имаше янтри, за да поддържат стъклото гъвкаво.

ДУ: Искаш да кажеш янтри, подобни на мандали?

ПП: Да, като мандали.

ДУ: Уха! Геометрични форми.

ПП: Геометрични форми.

ДУ: Интересно. Те бяха просто издълбани в стъклото, или имаше и оцветявания?

ПП: Това бяха гравюри, но в много случаи имаше и нанесени върху тях цветове.

ДУ: Виждал ли си изображения на хора, на космически кораби или подобни интересни неща?

ПП: Никога не съм видял изображения на космически кораби, но съм виждал … На доста от тях имаше изобразени хора.

ДУ: Хм. Те изглеждаха ли като нас, или имаше нещо особено?

ПП: Изглеждаха нормално … малко по-различни от нас. Имаше твърде високи, повече от два метра, както и такива високи около метър и двадесет. Така че имаше разнообразие в изображенията, което вероятно отразяваше различията в хората, живели по онова време там. Имаше високи и ниски хора, както и такива с нашите размери.

ДУ: Имаше ли различни размери при хората, изобразени на едно и също място?

ПП: Понякога имаше, понякога не.

ДУ: Знаеш ли някой да е откривал технологични дрънкулки по тези места, нещо като холограми или лазери?

ПП: Не зная за нищо такова, открито в Южна Америка.

ДУ: О кей.

ПП: Търсил съм такива неща, защото аз съм техничар. Това е едно от нещата, които обикновено търся да намеря. Например открих тонове неща в Британския музей, които са откраднали от хора, които са … Както знаеш, по някое време британците са владели света.

След това в Британския музей и в долните етажи на Смитсоновия институт, за Бога, там има множество етажи с всякакви неща, за които те нямат и най-малка представа какво представляват.

ДУ: Има ли нещо, което да си видял в Британския музей или в Смитсоновия институт, което да е било толкова удивително, очевидно технологично, като например някаква интересна метална форма, която е изглеждала футуристично?  Да си виждал нещо подобно?

ПП: Подобни неща не, но съм виждал кораби. Виждал съм превозни средства.

ДУ: Наистина?!

ПП: Да, и самите структури … там имаше структури, предназначени да предпазват от слънцето и от дъжда, за оцеляване. Не видях хора, каквито би очаквал да видиш в Ню Йорк, както и изискани в архитектурно отношение домове и подобни неща. Не видях много подобни неща. Казвам това по-скоро от антропологична, отколкото от инженерна гледна точка.

Очевидно хората от онези времена са притежавали доста напреднали строителни технологии, но входовете на тунелите им бяха твърде … груби. Когато са ги строили, те вероятно са търсели минерали, както и място за помещаване на повече хора, защото е имало твърде много хора, които са ни известни и които са дошли тук, защото техните планети са се разпадали или тяхната система се е разпадала.

Ние се намираме на място, където нашата планета ще премине през едно такова изпитание, през което е преминавала 12 или 13 пъти в своята история, която ми е известна, защото ние имаме този 29,000-годишен слънчев цикъл.

ДУ: По-рано в това интервю ти спомена, че съществуват подземни градове, в които има пирамиди.

ПП: Да.

ДУ: Можеш ли да ни кажеш нещо повече за това и дали то има връзка с тези тунели?

ПП: Ами да, би трябвало да има връзка с тунелите, защото това е начинът за достигане до тези градове.

ДУ: О кей.

ПП: А има градове, които са доста големи. Има един с голям водопад, който е осветен, вероятно с прожектор от около 300,000 свещи. Той вероятно извира от една планина в Юта, където съм бил многократно. Това е една планина, висока около 4,000 метра, твърде близо до населено място.

Там има няколко различни пещери, които са комерсиализирани, вероятно от правителството, или от частни лица. Не съм сигурен от кого, но аз съм бил там. В някои от тези пещери можеш да навлезеш до 30 км. Има едно езеро, на което не можеш да видиш отсрещната страна. Там има един водопад.

Качвал съм се до върха на тази планина, когато бях доста по-млад и в много по-добра кондиция. Качвал съм се до височина 4,000 м. И почвата там е пълна с мидени черупки, древни мидени черупки.

ДУ: Хм.

ПП: Така че цялата планина се е издигнала след времето, когато сме имали тези конкретни видове раменоноги и други морски създания.

ДУ: Ако в подземните градове са били открити пирамиди, те същия строеж ли имат като пирамидите, които виждаме на земята? С други думи, те изградени ли са от каменни блокове, които прилягат точно един към друг? Или има нещо по-странно относно тези пирамиди, различно от това, което виждаме на земята?

ПП: Не съм видял нищо по-странно. Те са изградени от материали, които обикновено се намират в околността.

ДУ: О кей.

ПП: И помни, че ние ги строим заради тяхната форма, тъй като тази форма касае една трета от вселената по отношение на информацията.

ДУ: Разбирам. Направил съм много епизоди от серията Мъдри учения, които разказват за технологията на пирамидите и как тяхната форма всъщност създава тези ефекти – твърде странни ефекти.

ПП: Абсолютно.

ДУ: Значи ти казваш, че има една цивилизация, при която пирамидите не достигат до тавана на тези места във вътрешността на Земята.

ПП: Не достигат. Също така, ние говорихме по-рано за пресечените пирамиди. Под земята има пресечени пирамиди. Те са от по-ново време, защото ние сме се научили как да … подобно на Хеопсовата пирамида. Ние знаем, че тя е имала облицовъчни камъни, които са я покривали и които са запълвали това, което в момента изглежда като стъпала.

ДУ: Точно така, облицовъчни камъни.

ПП: Тези облицовъчни камъни са покривали донякъде, след което е нямало облицовка. Останалата част на пирамидата е съдържала информация и тази информация се е намирала на върха и е излъчвала нагоре.

ДУ: Има ли градове, в които някои от хората, които са ги изградили, действително все още живеят там и са оцелели?

ПП: Единственият такъв град, който ми е известен, е в Антарктика.

ДУ: Можеш ли да ни разкажеш малко за него?

ПП: Там е имало катастрофа на космически кораб преди около 200,000 години. По онова време там е имало тропически климат. Имало е палми. Сега това се намира около 5,5 км. под леда. Там се провеждат разкопки. Там копаят един огромен тунел.

Много от тези древни неща изглеждат като някои от ранните научно фантастични филми, в които са се опитвали да си представят бъдещето, но то е било доста по-различно от случилото се. Ние прогресирахме особено бързо. Моите родители са дошли тук в покрити вагони. Така че има невероятен напредък в технологиите. Свидетели сме на  категорична промяна в технологиите.

Най-ранните неща се намират под два или три пласта останки от други цивилизации и са много древни, от много древна цивилизация, която вероятно е използвала навигационни инструменти със зъбчати колела. Съотношенията на тези зъбчати колела обаче са били предназначени да съответстват на тази галактика.

ДУ: Тогава какво ще открием в Антарктика, ако достигнем до истината?

ПП: Ще откриете няколко културни пласта, които ще разкрият какво е представлявала всяка от съответните цивилизации, съществували там.

Само последният, най-горен пласт, прилича на Антарктика. Преди това тя е била тропически остров. Била е също така част от доста по-голям остров. Вероятно това са били части от Атлантида.

Защото има няколко части от Атлантида, които откриваме в океана – части, които са останали. Имало е много части, които са били силно радиоактивни и са все още радиоактивни. Части, които са били разрушени.

Долу обаче едно от нещата, които ще откриете, са тези хора, най-ранните хора живели там, които са били великани. Някои от тях, доколкото разбирам, са били високи до 11 метра.

ДУ: Уха! Е, много ми е неприятно да прекъснем тук, Пит, но това е всичкото време, с което разполагаме за този епизод. Аз съм Дейвид Уилкок. Това е Космическо разкритие и ви благодаря, че бяхте с нас.