Супер Земя – Март 2016 г., Кори Гууд и Дейвид Уилкок

(с) Превод АТИ, 2016

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. В този епизод ние ще започнем да изследваме част от космическата история на нашата слънчева система. И така, Кори, добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря ти.

ДУ: Аз бях чувал за тази Супер Земя много преди ти да споменеш за нея. За нея се говори в Закона за единството като планетата Малдек. Също така, много отдавна, когато започнах да се занимавам с тези неща … когато прочетох книгата „Паметници на Марс” на Ричард Хогланд, там той твърди доста уверено, че Астероидният пояс не е нещо, което би се появило естествено в Слънчевата система. Така че когато разглеждаме тези астероиди, според това, което ти знаеш от първа ръка, ние си имаме работа с останки на една разрушена планета.

КГ: Да.

ДУ: Също така основният свидетел на Хогланд ми разказа за нещо, наречено Брилянтни камъчета (Brilliant Pebbles). Когато двамата с теб започнахме да разговаряме по Скайп, ти звучеше доста шокиран, когато ти споменах за тях.

КГ: Точно така.

ДУ: И защо?

КГ: Защото бях чувал за тази програма.

ДУ: Аз бих могъл да вмъкна тук някои от нещата, които съм чул по този повод, но тъй като целта на това предаване е да даде на теб възможност да говориш, какво си чул за Брилянтни камъчета?

КГ: Това е една компютърна и математическа програма, която симулира назад във времето, на основа изученото от орбитите в Астероидния пояс, размера и плътността на това, което този пояс някога е представлявал.  

ДУ: И какъв бе изводът от прилагането на тази програма?

КГ: Че някога това е било планета.

ДУ: Аз получих тази информация от основния свидетел на Хогланд, когото наричам Брус. Това не е истинското му име. Едно от нещата, които той ми каза, бе, че те са изстрелвали скали в космоса, проследявали са траекториите им и на тази основа са разработвали сложни компютърни програми за случващото се.

КГ: Астероидният пояс е бил проучван от много отдавна. Извличали са материали от него и го познават много добре. Така че те са използвали всички тези телеметрични данни и са проследили назад във времето как са изглеждали нещата през даден минал период.

ДУ: Мисля, че ти спомена това вече в предаването, но е добре да го повторим. Те са успели да открият различни особености на планетата на основа тези астероиди.

КГ: Да, различни слоеве.

ДУ: Мантията, сърцевината, кората, такива неща. Те са могли да видят тези различни неща?

КГ: Точно така. И са открили различни части от кората, съдържащи различни минерални залежи, които са били даже по-лесни за добиване от подобни минерални залежи тук на Земята.

ДУ: Когато са достигнали до тези астероиди, те са установили, че те не са били непокътнати, нали? В някои случаи там е имало следи от множество минни разкопки.

КГ: Правилно.

ДУ: Също така там са открили множество древни неща.

КГ: Правилно.

ДУ: О кей. Едно от другите неща, за които трябва да разговаряме във връзка с Супер Земята, е, първият свидетел на Хогланд, д-р Томас Ван Фландерн (Dr. Thomas Van Flandern), създал така наречената „Хипотеза за експлодиралата планета”. Това са много сложни научни данни, които не включват само астероидите. Те включват също така орбитални смущения в Слънчевата система, както и всички комети. И той е бил убеден, че кометите са части на океан от планета, които са замръзнали и са се превърнали в лед. Ван Фландерн е проследил назад във времето всички тези комети и е показал, че те всъщност произлизат от една първоначална точка – там, където някога е бил океанът. Ти чул ли си нещо подобно относно кометите във връзка с Брилянтни камъчета?

Свързани линкове:
The Exploded Planet Hypothesis 2000 (Хипотеза за експлодиралата планета 2000)
http://www.metaresearch.org/solar%20system/eph/eph2000.asp

Wisdom Teachings: Mars & The Exploded Planet Hypothesis (Мъдри учения: Марс и хипотезата за експлодиралата планета)  http://www.gaia.com/video/146-mars-exploded-planet-hypothesis#play/114776

КГ: В определена област, произлязла от разрушената планета, имаше лед.

ДУ: Хм. Значи това са били океани, които са замръзнали в космоса.

КГ: Точно така, вода от планетата.

ДУ: Да. Тази информация произлиза от военната фракция на ТКП. Ние ще посветим цял епизод само на това. Той (Ван Фландерн) обаче твърди, че няма никакви извънземни, че всичко там е наше и че това са само много напреднали в технологично отношение неща, които са наше дело. Това е още нещо, което съвпада с чутото от теб.

КГ: Правилно.

ДУ: Така че от тази военна перспектива те са създали историята за древните извънземни, които са дошли и са си отишли, и които вече не са тук, и те (военните) са изградили една цяла история около всичко това. Доколкото си спомням, той не използва термина Древна раса основатели. Това е нещо, което съм чул от теб.

Свързано видео:

Richard C. Hoagland, Evidence of a Type II Civilization in our Solar System, Millions of Years Old (Ричард Хогланд – Доказателства за цивилизация от втори вид в нашата Слънчева система, датираща отпреди милиони години.)  https://www.youtube.com/watch?v=-hTzlnDuo8I

КГ: Чудех се дали той говори за същото нещо.

ДУ: Но той по същество ми даде същата информация. Това бе странно, защото когато за първи път започнах да разговарям с теб, аз приех тези показания като нещо достоверно. И това, което му бяха казали, в зависимост от нивото на секретност, на което е работил, е, че тази Древна раса основатели, ако използваме този термин, макар че той не го използва, тази Древна раса основатели е съществувала преди пет милиона години. В същото време твоите данни за Древната раса основатели сочат период много по-назад във времето.

КГ: Точно така.

ДУ: Какви са действителните данни, които са ти дали относно времето, в което са възникнали артефактите, останали от Древната раса основатели?

КГ: Те са били от преди много десетки милиони години – много преди появяването на други следи от цивилизация или от появили се извънземни групи.

ДУ: В ТКП имали ли са възможност да изчислят конкретен период, или просто са преценили, че става дума за период преди безброй милиони години?

КГ: За Древната раса основатели е известно много малко. Всеки път когато са откривали някакви останки от тях, там е имало следи от заличени надписи, дело на по-късно придошли други раси. Така че различни групи в ТКП са съчинили различни митологии около всичко това. Когато става дума за конкретни неща, се оказва, че за тях се знае много малко. Всичко е една голяма мистерия.

ДУ: Ти бе споменал преди за една технология за хронологично определяне, очевидно използвана от ТКП при изследване останки от нацистите на Луната.

КГ: Точно така.

ДУ: Тази технология приложима ли е, когато става дума за преди много милиони години, или тогава тя е много по-малко точна?

КГ: Приложима е, но постепенно става по-малко точна и очертава все по-големи периоди от време.

ДУ: О кей, според казаното първоначално от Брус … това бе нещо много интересно, защото той ми каза, че разкриването на тази информация е било оторизирано от американското правителство. Че те не са искали да оповестят това по официален начин, но са я подали на определени хора, които да я разпространят сред уфолозите, и по този начин тя да достигне до общественото съзнание като една първа стъпка.

КГ: Така ще бъде извършено частичното разкриване (на тайната информация). Например ще кажат на хората, че на Плутон има тънка атмосфера, че там има синьо небе.

Свързана статия:
Pluto Has an Atmosphere (Плутон има атмосфера)  http://www.space.com/18564-pluto-atmosphere.html

ДУ: Аз току-що четох това миналата вечер.

КГ: Ха, ха.

ДУ: И вода.

КГ: На много планети съществува вода в течно състояние. И най-накрая ще настъпи момент, когато на бял свят ще излезе историята на разкритието, това бавно, частично разкритие. И тогава чрез тази история те ще се опитат да разказват за тази древна извънземна раса, която е била тука и е изчезнала, която е много древна. Това вероятно ще бъде първата информация, която хората ще получат.

ДУ: Те какъв ефект мислят, че ще има, ако разкажат за това, че е имало една Древна раса основатели?  

КГ: Ами те вече подготвят хората за това с всички тези приказки относно древните извънземни.

ДУ: Допитванията показват, че даже в най-традиционните части на Америка, местата, които не са отворени за такава информация, има 57% приемане на идеята за съществуването на извънземен живот. Така че старата идея: „О, Война на Световете, ще настъпи пълен хаос, хората ще изпаднат в паника” … това няма да се случи, ако те се опитат да прокарат тази история за това, че някаква странна и интересна древна раса е била тук много отдавна.

КГ: Правилно, те вярват точно в това.

ДУ: Мислиш ли, че информацията за тази Супер Земя ще бъде част от това първо разсекретяване – историята за това какво всъщност е представлявал преди Астероидният пояс?

КГ: Да. Идеята, която популяризира Хогланд (Hoagland), също така включва това, че Марс е била една планета с вода, която е била всъщност луна на Супер Земята, това че и двете са имали вода, и че експлозията създала астероидите е засегнала част от повърхността на Марс и е причинила големи поражения.

ДУ: Това съответстваше ли на наученото от теб с помощта на интелигентните таблети, или от хората, с които си контактувал?

Свързани линкове:

Wisdom Teachings: The Wars of Maldek (Мъдри учения: Войните на Малдек)  http://www.gaia.com/video/143-wars-maldek#play/111511

Wisdom Teachings: Death and Rebirth of Maldek and Mars (Мъдри учения: Смърт и прераждане на Малдек и Марс)  http://www.gaia.com/video/144-death-and-rebirth-maldek-and-mars#play/111516

Wisdom Teachings: Ruins of Mars and Phobos  (Мъдри учения: Руини на Марс и Фобос). http://www.gaia.com/video/145-ruins-mars-and-phobos#play/111521

КГ: Да, съответства. Бе казано, че Марс е била най-вероятно луна на Супер Земята и че едната й страна е пострадала тежко от масирани удари. И че най-вероятно това я е лишило от околната й атмосфера, след което тя не е могла да се възстанови.

ДУ: Никога повече не се е възстановила?

КГ: Да, никога не се е възстановила до първоначалния си вид.

ДУ: Тогава тези хора, установили се на Супер Земята … Това, което съм чул от Брус, бе, че са му казали, че не знаят със сигурност, но че вероятно между три и десет извънземни групи, които са преминавали през тази част на космоса, са се заселили в нашата Слънчева система. Той изглежда мисли, че строител на всички тези руини на различните луни из цялата Слънчева система е била същата цивилизация, която е обитавала Супер Земята. В светлината обаче на това, което си споделил с тези хора от Съюза на Вътрешната Земя, обитателите на Супер Земята не изглежда да са били Древната раса основатели.

КГ: Не, не са били Древната раса основатели.

ДУ: О кей.

КГ: Също така, от последната информация, която получих, изглежда, че Земята е получила бежанци, през различни периоди от своята история, от две различни планети от нашата Слънчева система, които са пострадали тежко, след което жителите им са ги напуснали и са дошли на Земята като бежанци.

ДУ: И това са били Супер Земята и Марс.

КГ: Да.

ДУ: Отново: това напълно съответства на Закона за Единството. Там описват Супер Земята, те я наричат Малдек и казват, че тя се е взривила. Мисля,че цифрата която посочват е преди 800,000 години. Така че това не е съвсем същото като изчисленията на Брилянтни камъчета, защото когато разговарях с Брус, цифрата, която той знаеше, бе 500,000 години.

КГ: Разбирам.

ДУ: Така че това ли е, което си видял в данните на Брилянтни камъчета?

КГ: Точно така.

ДУ: О кей. Другото нещо, което бе значителна част от споделеното от Брус, бе, че хората от Супер Земята са били започнали да изграждат един пръстен около Сатурн от някаква прозрачна алуминиева сплав и че ако този пръстен е бил завършен, той е щял да представлява оръжие на пулсиращ принцип, което са могли да използват, за да разрушават други светове. Той каза, че това оръжие е било атакувано и разрушено по същото време, когато е била разрушена и Супер Земята, и че останките са формирали пръстените на Сатурн, и че те са ходили там, и са изследвали парчетата от тези обитаеми … Там в този пръстен е имало помещения, в които са могли да живеят хора, които човек може все още да посети. Ти срещал ли си такава информация?

КГ: Срещал съм подобна информация относно пръстените на Сатурн.

ДУ: Оу.

КГ: Но не съм чувал нищо за такова огромно оръжие.

ДУ: Кои са конкретните неща, които си чувал за това?

КГ: Че там е имало прозрачен алуминий.

ДУ: Наистина?

КГ: Да. Че е имало останки, подобни на части от постройки.

ДУ: Разрушени постройки?

КГ: Да.

ДУ: Много интересно.

КГ: Да. Разрушени.

ДУ: Искам да подчертая, че Брус каза, че в края на този пръстен „Б” са били най-големите късове и това е било първоначалното местоположение на оръжието. Нека сега погледнем изображение на тези предполагаеми кристали в този пръстен „Б”.

image001
Така че ако погледнем това изображение, виждаме хвърлени сенки и ако увеличим, ще видим някои доста големи парчета, които всъщност тези сенки хвърлят върху пръстените. Според Брус тези така наречени ледени кристали всъщност са големи части от помещения, в които са живели хора, които са били изключително високи. Това е друга област, в която нашите данни си съответстват. Брус ми каза, че тези помещения са били строени за хора, високи повече от 20 метра. Чувал ли си за съществуването на помещения, строени за хора с такива размери?

КГ: Да. Ние вече говорихме за откритите руини с огромни каменни столове, тавани, врати и платформи-маси, очевидно строени за много по-високи хора. Много от тези древни открити неща са също така от една епоха, в която е съществувала тази Супер земя.

ДУ: О кей, значи имаме много съвпадения.

КГ: Да, има някои съвпадения. Като плочите, които са открили от Древната раса основатели, които очевидно не са саркофази, а приспособления, на които хората са лягали, за да се лекуват … Когато хората са лягали върху тях, те са се оказвали далеч по-големи, отколкото биха били нужни за човешко тяло.

ДУ: Те стават ли все още за лечение?

КГ: Да.

ДУ: Наистина?

КГ: Ъ-хъ.

ДУ: Уха! Ти никога не си чувал за пръстена, но си чувал за отломките от нещо, което е било на неговото място.

КГ: За нещо, да.

ДУ: О кей. Ако продължим с историята на Брус, той каза, че тези, които са живели на Супер Земята, са били много войнствени и че са обикаляли из космоса, и наистина са предизвиквали някои хора от други звездни системи. Ти чувал ли си, че хората на Супер Земята са имали технология, която им е позволявала да напускат Слънчевата система и да воюват с други планети в други слънчеви системи?

КГ: Аз работех заедно с учени, които се интересуваха от факти, предимно от научни данни. Голяма част от информацията като тази, за която питаш, идва от групи, които проектират в нея собствените си вярвания и убеждения. Съществуват различни групи – тайни групи на престъпното земно правителство, които имат различни окултни вярвания и които създават всички тези истории.  Всъщност известното не е много – искам да кажа, напълно известното. Също така има много хора, които се опитват да докажат връзката си с определени кръвни линии от различни планети или по някакъв начин да свържат собствените си митове с тези истории. Така че аз съм се запознавал с много научни данни и информация, но не и с подобни теории.

ДУ: Добре, нека тогава екстраполираме от това, което твърдо знаеш. Ясно е, че хората от Супер Земята са разполагали с технологии, които далеч надхвърлят тези, които притежаваме в момента.

КГ: Правилно.

ДУ: Те определено са били способни да пътуват до друга планета в Слънчевата система – Сатурн, и да построят тази масивна, масивна, масивна структура – с размерите на Сатурн. Да построиш един пръстен, който обикаля две трети около тази планета, е едно почти немислимо архитектурно постижение.

КГ: Хората от Вътрешната Земя заявиха, че различните обитатели на планетите в нашата Слънчева система са били изключително напреднали технологично и изключително агресивни, и че са разрушили своите цивилизации, и се е наложило други извънземни цивилизации да ги евакуират тук като бежанци.

ДУ: И отново: това е, точно което е заявено в Закона за Единството, който ти не бе чел, когато това ти се случи.

КГ: И все още не съм, ха, ха.

ДУ: Ха, ха. Тогава дали тази цивилизация на Супер Земята също е населила Марс по същото време, ако Марс е имала океани и вода?

КГ: Според най-прясната ми информация това са били две различни групи, възникнали независимо една от друга на тези различни планети, макар едната да е била считана за луна.

ДУ: Моето лично предположение, основано на опитите ми да свържа отделните неща със Закона за Единството е, че Марс е бил силно повреден от експлозията, но не достатъчно, за да не може да се запази някаква форма на живот даже и с цената на много бази под повърхността, които може да са били построени преди експлозията. Мислиш ли, че това е възможно?

КГ: Да, точно така, но повърхността … предишната екосистема е изчезнала.

ДУ: Да, но те все пак са могли да имат една огромна инфраструктура под повърхността.

КГ: Точно така. Това са били две развити цивилизации. Да, намирам смисъл във всичко това.

ДУ: О кей. Тогава следващото нещо е било … и това ни отвежда към темата на следващия епизод, Луната. Вместо аз да отварям голямата си уста, нека опростим нещата и ти да ни разкажеш. Откъде е дошла Луната? Какво по дяволите става с нашата земна Луна?

КГ: О кей. Според интелигентните таблети … и това е много противоречива информация … Луната е пристигнала също през този период от 500,000 години.

ДУ: „Пристигнала“?

КГ: Пристигнала.

ДУ: О кей. Ще трябва да изясним какво означава това. Ха, ха.

КГ: Добре, тя е пристигнала и формирала някакъв вид приливно-отливно „заключване” с ядрото на Земята.

ДУ: Оу. Тя е пристигнала до Земята?

КГ: До Земята.

ДУ: О кей.

КГ: И то в една орбита, която се променя много малко във времето. И тя пристига тук в резултат на експлозията на Супер Земята.

ДУ: Тя пристига тук?

КГ: Точно така.

ДУ: Значи след като Супер Земята се е взривила, Луната по някакъв начин е била гравитационно прихваната от Земята?

КГ: Част от информацията бе, че това е извършено под интелигентен контрол, че е било нещо изкуствено и че тя е пренесла тук бежанци.

Свързано видео:

Richard Hoagland – Revelations of the Chinese Moon Mission (Ричард Хогланд – Разкрития на китайската мисия до Луната)  https://youtu.be/9LQzZPnVgNk?t=184

ДУ: Това гласи част от информацията?

КГ: Да.

ДУ: Значи цялата информация не казва едно и също нещо?

КГ: Точно така. Винаги имаше противоположни … Всеки път, когато се появяваше някаква информация, тя бе подлагана на експертна оценка. Това присъстваше винаги. Винаги обаче трябваше да имаш едно на ум, независимо около какво се обединяваха болшинството експерти.

ДУ: Кои бяха експертите?

КГ: Други учени.

ДУ: За коя фракция говорим? За Междупланетния корпоративен конгломерат?

КГ: Ами това би бил най-вероятно един съвместен … Те всички говорят един и същ език, съгласяват се на едно и също нещо и аз не зная какъв е стандартът, но те имат експертни оценки. Това не бе просто … Не бе възможно един учен да направи експеримент, да достигне до извод и да го вкара в базата данни като факт. Резултатите трябваше да преминат през един процес.

ДУ: За хората е интересно да разберат, че те не притежават всички отговори. Те правят изследвания и се опитват да свържат отделните моменти по същия начин, по който ние провеждаме една археологична експедиция, откриваме един древен град, изравяме го и след това трябва да изследваме писмеността, да я дешифрираме и така нататък.

КГ: Точно така. И те се опитват да се абстрахират от много митове на различните групи. Различни групи имат различни идеи за това кои са били отделните цивилизации. Всяка група поддържа своя история.

ДУ: Имаш предвид различни извънземни групи?

КГ: Хората, дошли от разрушените планети. Различни групи (изследователи) имат различни описания на това кои са били тези хора – различни истории, съответстващи на техните вярвания.

ДУ: Разбирам. Така че засега не съществува стандартно мнение за това какво всъщност се е случило, около което всички да се обединят.

КГ: Правилно.  

ДУ: Е, това е смущаващо, но предполагам, че е резултат от факта, че различни хора твърдят различни неща. Всички те не могат да бъдат прави.

КГ: Точно така.

ДУ: Също както при религиите.

КГ: Правилно.

ДУ: В определен смисъл, това са религиозни вярвания.

КГ: Да, такива са. Всички тези тайни групи на земното правителство имат различни окултни корени и те се опитват да вържат всичко и да обяснят всичко със своите окултни вярвания. 

ДУ: Значи хората от Вътрешната Земя са ти казали, на основа тяхната информация, че след като те се намират в задния ни двор, тъй като са били сред нас …

КГ: Под задния ни двор. Ха, ха.

ДУ: Да, ха, ха. Както те са ти казали, някои от тях са били тук между 17 и 19 милиона години.

КГ: Между 17 и 18 милиона.

ДУ: 17 и 18, това е дълъг период.

КГ: Точно така.

ДУ: Това би означавало, че каквото и да се е случило с тази Супер Земя, то е било много след като те вече са били тук, за да присъстват на случващото се.

КГ: Правилно.

ДУ: Това е една много интересна перспектива, която те биха имали. В предишния епизод ти каза, че те са били твърде разтревожени, когато бежанците от разрушените планети – от Супер Земята и Марс, са били в крайна сметка транспортирани и докарани на Земята.

КГ: Да.

ДУ: Защо са се почувствали толкова зле?

КГ: Защото новодошлите са били много агресивни и веднага са започнали да се налагат на тази планета и да се размножават помежду си, както и заедно с местните жители от повърхността. И всичко това е довело до една предимно смесена раса. Те считат нас на повърхността за смесена човешка раса.

ДУ: И тази наша агресивност ни прави много опасни за тях.

КГ: Да, много непредсказуеми, опасни.

ДУ: Едно от другите неща, които Брус каза, което бих искал да сверя с теб, е, как … Хората ще кажат … ние с теб пак ще се върнем към бежанците, но как този пръстен, строен около Сатурн, се е превърнал в оръжие? Аз просто искам да обясня това, което той каза. Каква е била оперативната информация за това в ТКП?

Очевидно, това е нещо като машината за земетресения на Тесла. Ако се върнем назад и погледнем римските войници, които маршируват по един мост, те е трябвало да маршируват не в крак. И ако всички маршируват в крак с една и съща скорост, мостът започва да се тресе и в крайна сметка се разрушава.

Машината на Тесла очевидно е била на същия принцип, при което има ритмични серии от пулсации, които кулминират в една резонансна вълна, която в крайна сметка причинява силно земетресение. И той казва, че пръстенът е бил построен така, че да изпраща  пулсации към Сатурн, които да рефлектират обратно извън пръстена и отново да се връщат към планетата. И по този начин се натрупва един невероятен заряд. След това пръстенът всъщност ще насочва лъча във всяка желана посока в триизмерното пространство. Те биха могли да триангулират лъча спрямо всяко местоположение.  Това звучи прекалено много като един филм, който познаваме и обичаме, нали?

КГ: Да.

ДУ: Едно от другите неща, които Брус каза, е, че „Междузвездни войни” не е бил просто само научна фантастика … че това е бил филм, целящ всъщност разкритие на определена информация. И когато започнем да разговаряме за пръстен около Сатурн, който може да бъде оръжие за разрушаване на планети, това звучи много познато, нали?

КГ: Точно така. В „Междузвездни войни” има много малки уловки. Някои от корабите на Империята изглеждат много подобни на корабите на Тъмната флотилия. Намирам някои от идеите за Силата и Дарт Сидиъс да съответстват на някои от тези тайни престъпни култове, в които силно вярват групите илюминати. Тъмната страна на Силата. „Нека Силата бъде с теб”, Ха, ха.

ДУ: И така, в следващия епизод ние ще видим какво точно се е случило с Луната и наистина ще задълбаем в тази история тук в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и ви благодаря, че бяхте с нас.