Технология с три пръста – разговор с Пит Питърсън – епизод 114, 2 август, 2017 г., Дейвид Уилкок и Пит Питърсън.

(с) Превод АТИ, 2017 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в още един опезод от Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с нашия специален гост, Пит Питърсън. Пит, благодаря ти, че си тук.

Пит Питърсън: Благодаря. Благодаря.

ДУ: Ние разговаряхме за катастрофи в Антарктика и ти спомена, че на най-дълбокото ниво има един кораб, който се е приземил на нещо като континентална повърхност, обрасла с тропически растения. След това ти каза, че имаш повече опит по отношение на една втора катастрофа.

Едно от нещата, които намирам за особено удивителни в твоя разказ, е, че командният пулт на кораба е бил предназначен за същества с по три пръста на ръцете. Това може да ни доведе до много наистина интересни изводи.

Ние също така разговаряхме относно математиката на основа три и идеята, че  може би ние сме получили пет пръста, за да бъдем заблудени по отношение тази идеална математика.

Какво би било практическото приложение на тази базирана на три математика, която казваш, че твоят приятел е открил? Ако започнем да я използваме, кои са някои от технологичните или научни пробиви, които бихме могли да осъществим?

image001

ПП: На първо място, в самото начало, вероятно половината от математиците по света ще протестират силно. Другата половина ще видят моментално предимствата.

Това може лесно да се види, защото той е свел всичко до серия от диаграми и различните цифри са обозначени с различни цветове. След това ние се опитваме да кажем: „Ето всички неща, които сега вече стават възможни”.

Ние не можем даже да си въобразим вероятно 1% от нещата, които ще станат възможни. Това толкова променя представите ни за вселената. Математиката е един език.

ДУ: О кей.

ПП: Това е един начин, по който можем да разговаряме за цифрови неща. И ТОВА е езикът на науката. Това е начинът, по който разговаряме за почти всички неща в науката, даже по отношение на биологичните явления и т.н.

Всяка форма на инженерство, която ни е известна, ще трябва да се промени. Неща, които не сме могли никога да правим, ще станат възможни за децата.

ДУ: Има ли други примери, които са ти известни, на същества с три пръста? Ти спомена, че този кораб е имал гнезда за поставяне на три пръста.

ПП: Почти всички древни същества имат три пръста.

ДУ: Наистина?!

ПП: Поне тези, от които имаме мостри.

ДУ: Наистина?!

ПП: Не познавам извънземен кораб, който да сме открили и който да няма команден пулт, предназначен за работа с три пръста.

ДУ: Наистина?!

ПП: Те не използват джойстик. Движенията на ръката, на пръстите и китката … и както казах, болшинството извънземни имат много, много подобна конструкция. Болшинството притежават три пръста, защото това е повече … това е повече от достатъчно, или точно толкова, колкото трябва да бъде.

И така се борави по-лесно. По-лесно е да смяташ ако имаш три пръста.

ДУ: Някои от хората, които гледат това предаване, ще кажат, че интелигентният живот не е могъл да се развие с три пръста, защото според конвенционалната антропология, след като веднъж сме се сдобили с палец, който противостои на останалите пръсти и ни помага да хващаме и задържим предметите, ние сме могли да изработваме сечива и да развием своята интелигентност.

ПП: Те са абсолютно прави, с изключение на това, че когато имаш два противостоящи пръста вместо само един, ти можеш да постигнеш двойно повече неща.

ДУ: Наистина?! Значи всеки от страничните пръсти действа като палец?

ПП: Като палец.

ДУ: Хм.

ПП: И при много от тях те са разположени като нашия палец. Трите пръста не са разположени в една линия, а ей така. (Пит показва палеца и показалеца на едната си ръка и поставя палеца на другата си ръка до показалеца на първата).

ДУ: Хм. Интересно. Можеш ли да ни кажеш малко повече какво е било открито на това второ ниво, на втория пласт в Антарктика?

ПП: Управлението на външните повърхности, все едно че са живи повърхности и ти им даваш команди, за да променят аеродинамиката.

ДУ: Как можеш да им даваш команди?

ПП: Умствено. Но ти можеш също … В началото това ставаше с помощта на командния пулт. При по-новите това става предимно умствено.

ДУ: Уха! Някои от тези същества с три пръста все още намират ли се наоколо?

ПП: Повечето от тях.

ДУ: Повечето от тях? О кей.

ПП: Точно така.

ДУ: Те ни посещават?

ПП: Ха. Ние на Земята сме нещо като последните хора във вселената, които те биха посетили. Какво имаме да им предложим?

Е, ще ти кажа какво имаме да им предложим и защо те се интересуват от нас. Ние имаме Ормус*), което е друг тип злато, което позволява да живееш много, много години. То удължава живота и гъвкавостта, и регенерира нервната система и теломерите.

*) Вж. в Google ORMUS, или ORMEs (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements – орбитално пренаредени моноатомни елементи) – Бел. прев.

То е в основата на цялата история с мините на цар Соломон – Соломон с неговите много, много златни мини. Той не е вадил жълто злато. Той е вадил бяло злато.

ДУ: Хм.

ПП: И той го е продавал на много висока цена на всички владетели по света.

ДУ: Значи според теб има нещо свързано със Земята, което произвежда Ормус в по-големи количества от това, което се намира на други планети?

ПП: Не. Има нещо тук и то е по-голяма концентрация на това злато.

ДУ: Ах.

ПП: По-голямата част от космическите изследвания са имали за цел откриване на Ормус или манна – друга дума за твърде подобно нещо, което използва Ормус, и принципите, по които Ормус функционира.

ДУ: Ако се върнем към плочките с клиновидно писмо, шумерските текстове, болшинството конвенционални учени сега са съгласни, че тези Анунаки са били тип извънземни и че те са дошли на Земята специално за да крадат нашето злато.  Имаш ли коментар по този повод?

ПП: Ние като раса съществуваме само защото сме били създадени като миньори на злато. Ето защо съществуваме.

Ние сме били генетично манипулирана кръстоска на Анунаки и … ще ти дам един пример, който е лесен за описание. Мисля, че ние имаме около 92% същата ДНК както шимпанзето.

ДУ: ДНК на шимпанзето е 98.8% сходно на човешката ДНК.

ПП: Да. И доста ранните хора не са били много приятни за гледане от страна на Анунаки. Ха, ха. Те са се кръстосвали много с нас.

И ето защо редица от извънземните … Ние сме двуноги. Ние имаме ръце, пръсти, две уши, две очи, две ноздри, една уста. И ако погледнем голяма част от извънземните, те изглеждат точно така.

ДУ: Правилно. Тогава само да изясним. Ти искаш да кажеш, че Анунаки са ни култивирали на основата на шимпанзето, след което са смесили своята ДНК с нашата?

ПП: Ние по някакъв начин сме били развъждани в това, което е притежавало ДНК … подобна ДНК, очевидно твърде подобна на тази на шимпанзето. Това ни е дало способността да приклякаме, да влизаме в малки … Златото обикновено се намира в много малки пукнатини.

Проследяване на пукнатините в земята. Златото е пристигнало с водата и се е утаило. И помни, че доста голяма част от златото се намира в кварца. Повечето злато се намира в кварцовите залежи.

ДУ: Хм.

ПП: Кварцът има пиезоелектрически свойства. Ако го стиснеш, той произвежда електричество.

ДУ: Точно така.

ПП: Електричеството причинява процеса на преобразуване. Движението на Земята произвежда електричеството, което задейства преобразувателния процес. Ето защо тук откриваме жълтото злато.

ДУ: Мислиш ли, че има връзка между Анунаки, за които говорим сега, и катастрофиралите кораби, които си видял в Антарктика?

ПП: Мисля, че има, защото Анунаки са тези, които … Ами Анунаки са били първите хора, които са открили наличието на много злато на Земята.

ДУ: Хм.

ПП: Така че те са предявили определени претенции и им е била възложена определена задача от техните господари, които са вероятно Драконите.

ДУ: Тези хора с по три пръста днес съществуват ли все още на Земята заедно с нас?

ПП: Когато възпроизвеждах уредите за управление, имаше хора с три пръста, които ми помагаха.

ДУ: Наистина?! Главите и лицата им как изглеждаха?

ПП: Ами има разлика в структурата на окото подобна на тази между хората от ориента и англосаксонците. Така че има тази разлика. Те са различни в това отношение. По-малък нос и различни ноздри. Устата им е кръгла, подобно на сукалото на октопод. Искам да кажа, че е по-кръгла от нашата. Тяхната храна се произвежда като … те ядат храна, след което отделят секрет от кожата си. Те изстъргват този секрет и го изяждат.

ДУ: Хм. Има ли нещо свързано с главата, за което би трябвало да знаем?

ПП: Различна е, но също така доста прилича на нашата.

ДУ: Какъв е цветът на кожата на тези същества, с които лично си общувал?

ПП: Цветовете им са различни. Виждал съм ги да изглеждат почти като алуминий. Това обаче може да са били и клонинги, защото те често клонират тези хора. Ето защо цялата хранителна система на тези клонинги функционира по различен начин от нашата.

ДУ: Хм.

ПП: Те всъщност са като роботи, но в по-голяма степен биологични, отколкото не биологични.

ДУ: Хм.

ПП: Тайно съм измервал електрическите им полета, за да получа някаква информация и не съм успявал да намеря нещо много по-различно от човешкото електрическо поле.

ДУ: Има ли известни места на Земята, където тези същества или хора може да са били?

ПП: Да. Арктика, Антарктика, Аляска, Канада. Повечето хора не знаят това, но Юкон и Северозападната територия не са част от Канада. Те са притежание на … този, който е суверена на Англия. Те са пряко … Те са частно владение.

Там обаче се намира по-голямата част от златото. Изненада, изненада.

ДУ: Ха, ха.

ПП: Ха, ха.

ДУ: Те на повърхността ли работят, или под земята?

ПП: Повечето от тях работят под земята. И причината е, че когато те са дошли тук, ние сме се намирали в същата част на 29,000-годишния слънчев цикъл, в който се намираме в момента. И Слънцето изпуска рентгенови лъчи, все едно че е машина за производство на рентгенови лъчи.

ДУ: Ах!

ПП: Така че те очевидно са били чувствителни към такива лъчи и работят под земята.

ДУ: Хм. Колко от тези хора мислиш, че се намират на Земята, или под земята в този момент?

ПП: Като цяло нямам представа, но мисля, че зная някои от местата и там предполагам, че има около 350,000.

ДУ: Уха!

ПП: Мисля, че вероятно толкова има в Антарктика. Само предполагам.

ДУ: Тези хора използват ли език за комуникация, или разговарят телепатично?

ПП: Повечето от тях са предимно телепатични, ако са по-възрастни, но по-младите и/или клонираните, те могат … Наблюдавах един от тях как се учи да говори на английски с акцент и говореше за това как „ял овесени ядки за закуска”, три или четири дни след пристигането си, откъдето и да бе пристигнал.

ДУ: Уха! Някои от тези същества намират ли се в Южна Америка?

ПП: Южна Америка е едно от първите места, където са се намирали. Всички индианци по тези места – виж само дрехите им. Всички те имат свои качина*). Всички имат изображения на змии. Змиите са големи, което ще рече Драко.

*) Kachina – духове според вярванията на коренните жители пуебло. – Бел. прев.

Някои Драко са най-добрите хора, които би искал да срещнеш – етични, морални и пр., според нашите разбирания. Някои пък са твърде неприятни.

ДУ: Ти бе казал, че Драко по някакъв начин са контролирали Анунаки или са работили заедно с тях. Би ли пояснил в случая какво разбираш под Драко, за да сме сигурни, че говорим за едно и също нещо? И след това обясни връзката между Драко и Анунаки, които приличат повече на човеци.

ПП: Ами, те са различни. Някои изглеждат почти като човеци, но ако искаш да знаеш как изглеждат Драко, виж изображенията на хората дракони у някои от древните народи. Това изглежда са били най-старата известна ни цивилизация. Те са дошли от … Много малко Драко естествено са се намирали в Млечния път. Млечният път е нещо като убежище за хора, които ще отглеждат неща, необходими за запазване на тяхната древна ДНК.

ДУ: Наистина?

ПП: Да.

ДУ: Това е особено провокативно изявление.

ПП: Това е била основната цел, доколкото ми е известно.

ДУ: За целия Млечен път?

ПП: Целия Млечен път.

ДУ: Нещо като голяма генетична ферма.

ПП: Да.

ДУ: Хм.

ПП: Но също така и ферма за други неща – ферма за злато, което е нужно за получаване на Ормус, който е нужен за поддържане на теломерите жизнеспособни и нервната система гъвкава, и мозъкът да може да става по-голям, и т.н.

Това е била причината за съществуването на всички древни хора, които са ни известни от собствената ни история и които са живели по 200 – 300 години – например Матусал.*)

*) Methuselah – библейски персонаж, живял 969 години. – Бел.прев.

ДУ: Можеш ли да ни разкажеш дали някой е влизал във втория кораб? Ти могъл ли си да видиш как изглежда вътрешността, или да чуеш какво е имало вътре?

ПП: Аз можах за кратко да се разходя вътре.

ДУ: Наистина?! Уха!

ПП: Причината бе, че бях извършил доста интересни изследвания върху извънземните системи за контрол на полетите. Това е една от моите малки области на специализация, или големи области на специализация.

ДУ: Ъ-хъ.

ПП: Аз разглеждам една система за контрол и така да се каже, мога да разбера как действа. Аз мога да кажа: „О, аз зная за какво служи това. Аз зная това как действа.” Аз съм имал достатъчно такъв опит. Аз просто зная.

ДУ: Добре. Нека ти задам няколко въпроса, които може да изглеждат елементарни, но ще ни бъдат от полза. Преди всичко, колко висок бе таванът, когато влезе вътре?

ПП: Бих казал, че беше на отделни места може би метър – метър и половина, докато на други места вероятно до два метра или два метра и тридесет сантиметра.

ДУ: Значи това е сравнително тясно пространство.

ПП: Ами то е … Спомни си, че корабът има формата на чиния. Пространството става тясно към периферията и по-високо и широко към средата.

ДУ: Как изглеждаха нещата вътре? Ти какво видя?

ПП: Видях едно централно ядро. Това е нормално при корабите с форма на чиния, тъй като тези, които познавам, функционират по този начин. Те работят с един огромен вал по средата. Все едно, че имаме един маховик долу под палубата и след това друг над палубата.

След това много от тях имат нещо – не зная как да го кажа – може би контролна кула. Ако имат прозорци, те са на върха и когато се изправиш, можеш да погледнеш през тях.

ДУ: Ах.

ПП: Пилотирането не става като се гледа през прозореца. То се прави с … така както го правим днес. То става от един екран. Това обаче не е компютърен екран. Те имат доста органични неща. Те са направени така, все едно че ти седиш и това нещо плува във въздуха пред теб.

ДУ: Как изглеждаха повечето повърхности? Метални ли бяха, имаха ли оцветяване?

ПП: Бих казал, че бяха от някакъв вид облечена пластмаса или облечен метал. Имаше някакво покритие.

ДУ: За теб кое бе най-изненадващото нещо?

ПП: Сравнен с тези, които бях видял, там имаше доста технологични промени, което можеше да се очаква. Искам да кажа … виж промените в нашите самолети. Всяко поколение … Тези, с които летим в момента, преди 20 години бяха на чертожната дъска.

ДУ: Точно така. Ти каза, че тези кораби са били пилотирани от същества с три пръста на ръцете и че те са се появявали на много места по Земята.

ПП: Правилно.

ДУ: Дали това население някога е дошло с този кораб? Дали това е бил техният оригинален …

ПП: О, не, не. Ни най-малко.

ДУ: Ох!

ПП: Ни най-малко.

ДУ: О кей.

ПП: Не, аз познавам пет или шест раси, които имат по три пръста. Бих казал, че повечето извънземни имат по три пръста.

ДУ: Хм. Преди ти ми беше казал нещо относно кораби в Антарктика, които имали панели, издаващи собствена светлина.

ПП: Точно така.

ДУ: Би ли казал нещо повече за това?

ПП: Да, това бяха на последните два кораба. Това е един материал като фосфор, или фосфор. Ние имаме тези малки неща, които можеш да закачиш на тавана в стаята си и които изглеждат като звезди, луни и галактики.

ДУ: Да, те светят в тъмното.

ПП: Светят в тъмното. Да, те светят известно време, след което постепенно угасват. Има един материал, който се произвежда в Австралия в момента, който ако го изложиш на слънце 30-45 минути, може да свети поне един ден, така че да можеш да четеш в тъмно на тази светлина, преди тя да угасне.

Е, светлините на извънземните са абсолютно същите, с изключение на това, че те използват някакъв вид ултравиолетови или инфрачервени светодиоди (LED), някакъв вид фото … това, което наричаме извънземни светодиоди.

ДУ: Значи ти казваш, че във вътрешността на един от тези кораби е имало материал, който те са осветявали с някакъв вид светодиоди, които са можели да светят самостоятелно продължително време.

ПП: Ами той … Това, което те правеха … Светлините мигаха, да кажем 1,000 пъти в секунда, но те се включваха само на всеки 10, 20 или 50 цикли, в зависимост от външната светлина и програмирането на светлините.

Изглеждаше като че ли целият таван в контролното помещение, където предимно прекарвах времето си, бе изработен от … Той бе облечен с този материал. Той може да бъде нанасян като боя.

ДУ: Тогава нека поговорим за третия катастрофирал кораб. Ти каза, че има катастрофирали кораби на три нива. Какво имаше на най-горното ниво?

ПП: Ами три са тези, които познавам и за които зная нещо.

image002

ДУ: О кей.

ПП: Това бе твърде скоро. Имах достъп само отвън. Корабът бе открит с помощта на спътник. Това бе един диск. Беше под ъгъл спрямо повърхността – на 15 или 20 градуса.

ДУ: О кей.

ПП: И той очевидно е бил засечен от контролните навигационни системи, които сме използвали … електромагнитните … има едно електромагнитно поле и то … когато корабът се е доближил прекалено до земята, предполагам, че е бил засечен. Искам да кажа, че на кораба има доста много електромагнитни неща, които да го стабилизират при полет, и той е реагирал на електромагнитното поле.

ДУ: Какъв бе размерът на този кораб, в сравнение с останалите два по-надолу в леда?

ПП: Среден размер, не особено голям. Да кажем 100 – 120 м. в диаметър. 

ДУ: Хм. И каква бе технологията му, сравнена с всичко, което ти е познато?

ПП: Обновена, значително подобрена.

ДУ: Имаше ли нещо необикновено, свързано с третата катастрофа?

ПП: Ами там е имало доста живи хора.

ДУ: Наистина?!

ПП: Не зная дали са оцелели дълго, защото зная, че някои не са успели. Зная, че някои от тях са били разстреляни. Зная, че някои са били използвани в експерименти.

ДУ: Искаш да кажеш, че сме открили живи хора вътре в кораба?

ПП: Те са живели там в продължение на години.

ДУ: О кей.

ПП: Те са отглеждали своята храна. Те са синтезирали собствената си храна.

ДУ: Какви са били тези хора, как са изглеждали ?

ПП: Мисля, че в тази група е имало хора, които са били тук от много дълго време и които са дошли в този кораб отнякъде другаде. Някои изглеждаха като Драко. Някои изглеждаха като металните и неметалните хора с големите очи.

ДУ: Ъ-хъ. Ти започваш да описваш нещо, което звучи като различни видове извънземни, но в същото време става дума само за един кораб. Би ли пояснил, ако обичаш?

ПП: Този кораб е бил използван като спасителна лодка.

ДУ: О кей. И вътре е имало различни видове същества.

ПП: Вътре е имало 15 различни видове същества.

ДУ: Наистина?!

ПП: Това са тези, които познавам.

ДУ: И всички те са били вътре в кораба?

ПП: Те са били вътре, в различни отделения на кораба – различни отделения, различна атмосфера, различна гравитация. И е изглеждало като че ли някои от тях са пребивавали там дълго, дълго, дълго време.

ДУ: Кога правителството на САЩ е открило този кораб?

ПП: Мисля, че са го открили около 1941 или 1942 г.

ДУ: Наистина?! По време на Втората световна война?

ПП: Да. О, да. Преди края на Втората световна война.

ДУ: Ти каза, че когато сме го открили, някои от тези хора са били убити.

ПП: Доколкото разбирам, някои от тях са били застреляни от охраната. Някои от тях са решили, че не биха искали да се ограничават само до територията на кораба.

Някои от тях са дишали свободно в земната атмосфера. Те са излезли да се разходят, след което са били застреляни, защото не са били запознати с протокола и защото никога преди не са били излизали навън. Охранителите са излъгали. Те са били просто обикновени човешки същества.

ДУ: Значи германците са се нанесли в Антарктика доста рано, може би още през 1938-1939 г.

ПП: О, те са имали там много свои хора.

ДУ: Мислиш ли, че германците са открили първи този кораб, след като казваш, че той е бил сравнително близо до повърхността?

ПП: Сигурен съм, че са го открили първи. Не зная това като факт, но не мога да си представя как са могли да го пропуснат.

ДУ: О кей.

ПП: И, разбира се, те са били доста напред в това отношение. По онова време те са комуникирали с пет или шест различни групи извънземни.

ДУ: Германците ли са били тези, които са застреляли съществата от кораба, или американците?

ПП: Нямам представа, но определено мисля, че са били германците.  

ДУ: Този кораб … От казаното от теб ми се струва, че те може да са се добрали и надолу до другия кораб, след като са паднали в приблизително същата област. Те опитвали ли са да достигнат до този друг кораб?

ПП: Да, последните са се опитали да спасят всички останали там все още живи.

ДУ: Ох.

ПП: И хората в другия по-стар кораб били в състояние на „стазис” (летаргия), но корабът им отдавна бил изчерпал енергията си.

ДУ: Хм. Хората от по-новия кораб успели ли са всъщност да използват някои от ресурсите на кораба, или да активират някоя от енергийните му системи?

ПП: Те са използвали много от ресурсите му.

ДУ: На по-стария кораб?

ПП: На единия от тях, не на този, който се е намирал най-надълбоко.

ДУ: На този по средата?

ПП: На този по средата.

ДД: О кей. Значи ти казваш, че те са създали нещо като колония в своя оригинален кораб. Те също така са могли да достигнат до втория кораб. И че те са живели там доста продължително време като заселници, така да се каже.

ПП: Да, някои от тях са живели – тези, които са оцелели.

ДУ: Те имали ли са възможност да пътуват по Земята? Имали ли са летателен апарат, с който да го правят?

ПП: Не мисля, че те … Ако са имали, те не са го използвали, защото не са искали да бъдат открити. И не зная дали са имали нещо, което да е било в движение.

ДУ: Но тези различни групи хора – ти каза, че са били 15 различни вида – те са се научили да живеят съвместно?

ПП: Колкото 15 различни групи от тази планета биха се спогаждали.

ДУ: Ами ти каза, че някои от тях са изглеждали като тези, които ние наричаме Сиви.

ПП: Да.

ДУ: Други може да са приличали повече на човеци. Колко различни са били тези 15 групи?

ПП: Имало е някои, които са били насекомоподобни.

ДУ: Хм.

ПП: Имало е такива, които са живеели под водата. Имало е такива, които са били Драко. Има добри и лоши Драко, в съотношение около едно към две.

ДУ: Една трета добри и две трети лоши?

ПП: Да, от тези, които познавам.

ДУ: О кей. Тогава как е възможно хищни видове като Драко да съжителстват с други видове извънземни? Това е трудно за разбиране.

ПП: Те не съжителстват.

ДУ: Ох!

ПП: Казах, че има добри и лоши Драко.

ДУ: О кей.

ПП: Един добър Драко не представлява проблем. Всъщност той е даже обратното на проблем. Те са като свещениците и духовниците и се опитват да правят добро.

ДУ: Хм.

ПП: Повечето от добрите са такива. Има някои, които са малко надменни.

ДУ: Тогава допускам, че Драко, които са се намирали на този кораб, са били от добрите.

ПП: Абсолютно. Колкото до лошите, те незабавно са се отървали от тях.

ДУ: Ха, ха. О кей. Те позволили ли са на някои от нас да отидат там и да работят заедно с тях, или да съжителстват?

ПП: О, да. Голяма част от основния състав там са човеци.

ДУ: Хм.

ПП: Искам да кажа, че ние произвеждаме, помагаме им да си набавят суровини и научаваме неща от тях. Това е взаимно изгодно.

Знаеш ли, ние научаваме доста нови технологии. Сега имаме технология, която бих казал, че е 300 години по-напреднала от всяка друга, известна някому на повърхността на Земята.

ДУ: Разбирам.

ПП: Не забравяй, че ние имаме много, много, много наши хора, които живеят под земята.

ДУ: Има ли други важни неща, случили се на Антарктика, които са ти известни?

ПП: Ами аз предполагам, че причината да отидем там е, защото сме знаели какво се случва с германците. От друга страна, привидната причина да отидем там е била да видим какво можем да направим в областта на много, много ранните полупроводници, в биологичните изследвания. Също така какво можем да правим в тази особена … да я наречем атмосфера. С други думи, какви са условията по отношение електромагнитните вълни, гравитационните вълни, магнитната структура. Магнитните полета бяха ориентирани 90 градуса различно от тези на повечето от останалата част на Земята.

ДУ: Ъ-хъ.

ПП: И всяко от нещата, които открихме, бе много, много важно с оглед синтезиране на метални структури, синтезиране на химически структури – течности, както и твърди материали – при работата с метали, при изследването на магнетизма, при откриване на нови неща свързани с оцеляването в тази част на света, защото ние знаехме, че вероятно две трети от световните запаси на метали и на редки съединения съществуват на този континент.

ДУ: Добре. Е, това е всичкото време, с което разполагаме за този епизод с Пит Питърсън. Пит, благодаря ти за участието в тази програма.

ПП: Аз високо ценя това.

ДУ: Благодаря ти. Искам да благодаря и на вас, зрителите, за присъствието. Аз съм Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Пит Питърсън. Това е Космическо разкритие. Довиждане до следващия път.