11. Визуализация

© 2019 Превод АТИ

Адаму: Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите и ви говоря, отново, чрез Зингдад.

Мои мили приятели, благодаря ви още веднъж за това, че споделяте времето си с мен. Сега за мен е голямо удоволствие да ви предложа четвъртата от шестте свещени стъпки – Визуализация.

Визуализацията е много важна стъпка, тъй като изпълнява три функции, нужни за създаването на желания резултат, по точно: Изпробване, Зареждане с енергия и Подготовка.  

Нека ви разкажа за тези три функции.

Изпробване

Когато визуализирате правилно, вие си давате възможност да „прослушате” новата реалност, която създавате за себе си. В своето въображение вие стъпвате в тази реалност и я обитавате. Вие може да видите как я усещате и как тя изглежда. Уверете се, че наистина я харесвате. Това е стъпка, подобна на „проба преди покупката”.

Моля разберете. Болшинството от съществата на трето равнище на плътност на съзнанието са отчаяно объркани относно това, какво е най-полезно за техния живот. Нещата, които те вярват, че желаят най-силно, обикновено им носят допълнителна болка и нещастие. Поради липса на далновидност и прозрение обаче, те просто не могат да си представят, че това е истина. Ще ви дам пример.

Болшинството същества от трето ниво на плътност са попаднали в капана на парите. Болшинството мислят, че повече пари ще им доставят повече радост. Болшинството вярват, че най-добрият възможен резултат в техния живот е да спечелят някаква невероятна сума пари в брой. Болшинството просто няма да ви повярват, ако им кажете, че такава печалба би била най-лошия резултат за тях. Даже ако им покажете статистики, свързани с хора, спечелили от лотарията: честотата на самоубийства, честотата на пристрастявания към алкохол и наркотици, самотата и изолацията, изпитвана от повечето спечелили… броят на тези, които в течение на няколко години, или даже на първите няколко месеца, са се оказали по-бедни даже от това, което са били, преди да спечелят. Даже ако категорично докажете на хората, че печалбата от лотарията е ужасна идея, повечето ще повдигнат рамене и ще заявят, че те ще бъдат изключение.

Всъщност аз не се опитвам да говоря зле за лотариите. Просто ги използвам като пример. Болшинството хора имат напълно погрешна идея за това какво точно би било полезно за техния живот.

Вие ще бъдете предпазени от най-пагубните избори, ако сте приложили моите предложения, свързани с втората от шестте свещени стъпки. Спомняте си, че ви предложих да синхронизирате своята воля с универсалната воля. Че трябва да си пожелаете нещо, което ще служи на най-голямото възможно добро. И сега, с визуализацията, вие имате възможност да проверите дали наистина сте абсолютно сигурни, че желаете да реализирате своето заявено намерение. Да видите, във възможно най-големи подробности, как такъв резултат ще повлияе на живота ви и на живота на всички останали.

Тъй като вие вече сте започнали, по силата на третата свещена стъпка, да задействате това намерение… то вече е започнало да се проявява. Енергийно то вече се е запътило към вас. Ето защо това наистина е вашата „последна възможност” да нанесете корекция и да видите дали желаете да се откажете от този резултат и да започнете отново с ново намерение, което наистина служи на най-голямото добро и което наистина искате да преживеете.

Бяхте предупредени. Творете внимателно. Ако дадете цялата си творческа сила на намерения, които понижават вибрациите ви, това, което ще получите, няма да ви хареса.

Така че отделете време, за да визуализирате напълно своето намерение. НАПЪЛНО да видите влиянието му върху всички, които ще бъдат засегнати. Аз ще ви науча как да правите това след малко. Сега обяснявам ЗАЩО трябва да правите това изчерпателно и внимателно.

Зареждане с енергия

Взето само за себе си, намерението е само една идея. Младият Зингдад получава  непрекъснато всякакви идеи, които знае, че никога няма да осъществи. Като например да основе рок състав. Той знае, че това е само една занимателна идея, за която мисли понякога. Той знае, че никога действително, наистина няма да ПОИСКА да основе такъв състав. Ето защо той също така не прави нищо относно това свое хрумване – като например да се научи да свири на някакъв инструмент. И по същия начин, ако всичко, с което разполагате, е едно намерение, то това е нещо подобно на рок състава на Зингдад. Това е само една идея, която ви забавлява от време на време.

Ако действително, истински искате една идея да бъде реализирана, то вие трябва да я заредите с енергия.

Третата свещена стъпка, действието, е един много силен инструмент за зареждане с енергия. Той е може би най-мощният такъв инструмент в реалността на трето ниво на плътност, тъй като хората вярват в действието, в правенето, като една задържителна предпоставка за достигане до желани резултати.

Това наистина е целта на Действието – да постави началото на процеса на зареждане с енергия. Да започне да превръща фантазията в реалност.

Визуализацията прибавя към това. Прекарайте известно време като визуализирате как намерението се превръща в реалност и вие ще го заредите умствено с енергия. И това е нещо, което ще ви науча да правите. Да прекарате известно време, като „виждате” всяка отделна част на вашето намерение като една реалност. С всичките му участници. Като изградите в ума си възможно най-цялостна и завършена картина на това как ще изглежда вашият свят, когато то „се сбъдне”. Това е един творчески умствен процес, който е кумулативно творчески, защото всеки път, когато се върнете към него и го повторите, вие прибавяте сложност и подробности. Вие допълнително зареждате с енергия своето творение.

Действието е „физическо зареждане с енергия”.

Визуализацията е „умствено зареждане с енергия”.

Емоцията, следващата свещена стъпка, е „духовно зареждане с енергия”.

Вероятно вие можете интуитивно да видите, че когато действате в тази последователност, вие повишавате вибрациите на съзидателните енергии. Виждате, че физическата енергия е най-грубата, с най-ниска енергийна вибрация. Умствената енергия е по-фина и с по-висока вибрация. Духовната енергия е най-фината и с най-висока вибрация.

За да творите истински, са ви нужни и трите енергии. В идеалния случай и трите, и в еднаква степен. За да възникне „магията” на шестте свещени стъпки, ви е нужна поне част и от трите енергии.

Подготовка

Едно от истинските предизвикателства пред новаторите творци възниква, когато те действително получават това, което са заявили като намерение!

Вероятно ще се изсмеете. Докато не се случи и на вас. Заявявате едно намерение, преминавате през шестте свещени стъпки и, един ден, „Бум!”, разбирате, че напълно сте получили точно това, което сте пожелали, в най-големи подробности.

Това е твърде шокиращ, изнервящ момент, когато сте прекарали незнайно колко животи, убеждавайки себе си, че сте една безпомощна жертва. И защо сте се трудили толкова здраво, за да се убедите, че сте безпомощни? Ако е, защото сте показали на себе си в някакъв отдалечен минал живот с какво желание сте могли да злоупотребявате с властта си и да наранявате околните… тогава ви очаква малка двойна неприятност, когато ще бъдете принудени да признаете, че отново използвате своите божествено отредени вам творчески сили.

Предполагам, че това, което ви казвам, е следното: малцината, които четат това и също така мислят, че би трябвало просто да могат да творят и претворяват своята реалност с лекота, и че това няма да е свързано с вътрешни противоречия… тези малцина всъщност би трябвало да бъдат НАЙ-ВНИМАТЕЛНИ. Вие вероятно не сте си чупили главата с помощта на творческите си способности. Все още! Ако не сте много внимателни, много мъдри, много чувствителни спрямо насоките, които идват от сърцето ви, тогава в бъдеще ви очаква значителна болка, когато ще ударите главата си в това. И тази болка ще ви научи да бъдете предпазливи, както всички, които използват своите творчески заложби.

Ако, от друга страна, изпитвате внимателни, уважителни опасения, това би трябвало да бъде добра новина за вас. Тогава това препятствие е вече зад гърба ви. Вашите опасения са мъдрост в действие. И аз бих ви посъветвал да използвате инструмента на визуализацията, за да изследвате своето творение-намерение. Особено крайностите от „най-добро и най-лошо”, които ще разгледам след малко. И проверете доста внимателно дали това намерение, което реализирате, служи на най-голямото добро и е в съответствие с желанията на вашата душа.

Ако то е такова, повече няма да си блъскате главата както преди. Тогава този път и оттук нататък е безопасно да упражнявате своите божествено дарени ви творчески сили.

И така, с Визуализацията вие се подготвяте за това, което предстои. Вие се приготвяте да приемете в своята реалност материализация на енергията, която сте предали на Живота.

Което е малко усложнен начин да кажем, че се подготвяте да бъдете творецът на това, което наистина сте!

Как да визуализирате

Позволете ми да започна, като кажа, че ако вече не сте установили своя редовна практика на медитиране, трябва да започнете да го правите. Медитацията е практика за успокояване на ума. Умът е обработващия инструмент на душата. Ако обаче понякога не успокоявате този инструмент, той се обърква жестоко. Вие сте склонни да вярвате, че СТЕ вашия ум. Вие обаче не сте! Вие сте склонни да вярвате, че шумът, който съществува в ума ви, е нещо реално. Това не е така! Чрез медитация вие може да се придвижите отвъд своя ум и да се изправите лице в лице с душата си. Това е, което наистина сте. Има толкова много неща, които мога да кажа тук за ползата и важността на медитацията, но разговорът ни не е на тази тема. Ние говорим за Визуализацията. Причината да повдигна въпроса за медитацията е, че тези, които са опитни медитатори, са готови още веднага да започнат много ефективно да визуализират. За тези, които никога не са медитирали, това ще бъде по-трудно, тъй като техните умове са шумни и недисциплинирани. 

Забележка на Зингдад:  Вие може да започнете да практикувате медитация, като се запишете в някой курс по медитация или, ако желаете, може да прегледате моето предложение, наречено: „Сътвори себе си, сътвори своя живот”. Може би това ще ви помогне да развиете навика да медитирате. Вижте информацията в моя уебсайт https://zingdad.com/

В крайна сметка, независимо дали сте опитен медитатор, или пълен новак

в духовните практики, вие може да започнете да визуализирате своите намерения и да ги доведете до реализация. Разликата е в това, че на опитните медитатори ще бъде доста по-лесно да поддържат своя ум в покой по време на визуализацията. Начинаещият най-вероятно ще установи, че умът му често се лута непродуктивно и ще трябва да вложи повече време и усилия, за да изпълни едно упражнение по визуализация.

Другото нещо, което искам да подчертая, е, че „визуализация” всъщност е погрешно наименование. По-правилно е да се каже: „създаване на пълен спектър от вътрешни сетивни възприятия”. За съжаление това е доста тромав израз. Причината да подчертая това е, че много хора не са зрително ориентирани. Ако затворят очи и си представят нещо, те не го „виждат”. Може би те го „чувстват”. Или просто „го знаят”. Има много различни начини, по които различните хора упражняват своето въображение. Следователно не приемайте, че трябва да „видите един филм” в ума си, само защото това упражнение се нарича „визуализация”.

В идеалния случай, вие ще си „представяте” с помощта на ВСИЧКИ свои вътрешни сетива. Работете обаче с тези сетива, които може да включите в упражнението.

А сега … как да визуализирате. 

Като начало, затваряте очи и успокоявате ума си. След това се свързвате със сърцето си. Открийте връзката с Първоизточника… мястото, от което идва Любовта… вътре, в самия център на Сърдечната ви чакра.

Сега, като поддържате тази връзка и се завръщате към нея винаги, ако я изгубите, изследвайте следната мисъл, като я визуализирате в ума си:

Визуализация № 1: Днес е денят, в който вашето намерение ще се осъществи. Това се случва. Вие чувате вътрешния си глас, който казва: „Ето това е! Моето намерение се превръща в реалност точно сега! По един най-удивителен и вълшебен начин, всичко това става истина точно сега!”

Какво преживявате? Какво се случва около вас? Какво събитие настъпва, за да ви накара да кажете: „Ето това е!”?

Прекарайте известно време с тази визуализация. Повторете я няколко пъти, докато почувствате, че наистина сте я визуализирали в цялата й пълнота. После (и това определено не е задължително да бъде по време на същото упражнение,  или даже в същиа ден), изпълнете следните допълнителни визуализации:

Визуализация № 2: Вече измина известно време, откакто намерението ви бе осъществено. Свързаната с това емоционална възбуда донякъде притихна. Сега вече сте в ново нормално състояние. Как изглежда животът ви сега? Как се е променил? Какво се подобри? Какво изгубихте? Кое е по-малко добро?

Ако не може да откриете едно нещо, което сте изгубили или от което сте се отказали, това е предупредителен знак, че залъгвате себе си. Всичко си има цена. Всичко. Не продължавайте напред, преди поне да се опитате откровено да погледнете към отрицателните моменти. Каква е цената? Какво ще изгубите? Огледайте се внимателно. Бъдете сигурни, че то е приемлива замяна на това, което ще спечелите. Само тогава продължете.

Визуализация № 3: Животът на други хора е бил също повлиян. Започнете от най-близките си: какво е било влиянието върху най-близките и скъпите ви хора? Как се е променил техният живот? Какви са положителните и отрицателните промени за тях? Какво ще кажете за останалите – колеги, познати? Какво ще кажете за случайни непознати? Какво ще кажете (ако имате такива) за враговете и хората, които не харесвате? Как животът на всички тези хора е бил повлиян положително и отрицателно от реализацията на вашите намерения?

Ако мислите, че не е от значение как вашите избори влияят на другите, то вие сте забравили най-основната предпоставка за това как действа “магията” на шестте свещени стъпки. Тя действа фундаментално, защото Всичко е Едно. Другите, това са други ваши същности. Това, което изявяваме, е това, което получаваме в отговор. Това е ПРИЧИНАТА „магията” да работи. И така… ако вие сътворявате нещо, което  ви доставя голяма радост, но за сметка на голямо нещастие за други хора, тогава вие СЪЩО ще си причините нещастие, като неизменна част от това, което сътворявате. Ако не разбирате това, или не вярвате, че е истина, тогава сътворяването на реалности не е за вас! Вие само ще си навредите с помощта на един инструмент, който не сте готови да използвате.

И така, след един 360 градуса анализ на влиянието, което реализацията на намеренията ви оказва на другите… има ли ВСЕ ОЩЕ нещо, което желаете да сътворявате?

Ако има, тогава ви предстои една последна визуализация…

Визуализация № 4: В това упражнение във визуализация вие прилагате въображението си към момента, в който сте привършили този свой живот. Когато сте отново едно духовно същество. Когато правите преглед на този живот, който вече е зад вас. Вие сте изправени пред своите духовни водачи и владетелите на Светлината. Когато погледнете към момента, в който сте поели в ръце своите съзидателни сили, когато сте заявили своето намерение и сте започнали да го реализирате… когато погледнете назад към получаването на това, което сте създали, и към момента, в който повече не сте се съмнявали в собствената си природа на творец… тогава в качеството си на това мъдро и израснало духовно същество, какво ЧУВСТВАТЕ относно своите избори? Беше ли това правилният избор? Почувствайте сега връзката със сърцето си. Какво е усещането? Това струва ли ви се правилният избор? Добър? Вдъхновен? Или ви се струва като грешка? Правилната стъпка в погрешната посока? Или евентуално напълно погрешно нещо? Изострете сетивата си. Прекарайте известно време със своите духовни водачи и владетелите на Светлината. Приемете техните реакции. Вслушайте се в техните насоки.

Ако след четвъртата визуализация сте все още на правилния път и имате положително чувство относно своето намерение, тогава сте готови за следващата свещена стъпка – Емоция. Това ще бъде темата на следващия ни разговор.

Ако обаче сте решили да промените мнението си и да смените своето намерение, и да НЕ реализирате това намерение, тогава може да започнете да изпитвате голяма благодарност в сърцето си, поради факта, че сте проявили мъдростта да преустановите тази реализация, преди тя да се е появила във вашата реалност. Почувствайте тази благодарност и с това чувство в сърцето си, просто се откажете от своето намерение. Престанете да го зареждате с мисъл и енергия. И когато сте готови, върнете се към първата свещена стъпка с придобитото допълнително знание и мъдрост, за да може следващия път да изберете едно по-добро намерение…

И така, както обещах, скоро ще започнете да научавате за петата и предпоследна свещена стъпка, Емоцията. В тази дискусия ще научите каква е истинската сила на емоциите. Сами те са неефективни и са често противопоказни. Когато е правилно насочена и фокусирана обаче, емоцията е буквално най-мощната сила във вселената. Това не ви ли звучи пресилено? Почакайте малко и ще видим дали все още ще мислите така!

Тогава до следващия път, скъпи приятели. Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите и разговарях с вас чрез моя скъп приятел, Зингдад.