5. Какво е „Единно съзнание”?

© 2019 Превод АТИ

Здравейте, приятели мои.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите.

Вие, Зингдад и аз… ние вече сме започнали един разговор относно придобиването на единно съзнание. И ето че сега е време да ви предложа някои от моите перспективи по този въпрос.

Първо, бих искал да адресирам въпроса „Какво точно представлява единното съзнание?”

След това бих искал да ви кажа защо бихте могли да пожелаете да постигнете това за себе си.

След това можем да започнем да разговаряме относно някои конкретни и практически неща, които можете да правите, за да тръгнете по пътя на единното съзнание и да го откриете като ваша истина.  

След като свършим и това, ще ви поканя да разговаряте с мен, със Зингдад и помежду си. Ще предизвикам една истинска дискусия с вас, за да можем да започнем да споделяме преживявания един с друг и да се учим и развиваме заедно. ТОВА не ви ли звучи забавно?

Но първите неща на първо място. И първото нещо е определението: Какво точно ПРЕДСТАВЛЯВА единното съзнание?

Нека ви кажа, че наистина, Всичко е Едно. Това ще рече, че има едно велико, безкрайно съзнание, което е истинският първи създател на Всичко. Първоизточникът на всички неща.

В ума на този Първоизточник има буквално една безкрайност от реалности. И една от тези реалности е тази, в която се намираме в момента. Тази реалност е съставена от огромен брой вселени. Някои от тези вселени са доста активни и сложни, докато други са относително по-прости. Някои от по-сложните вселени имат много нива от измерения, като вселената, в която се намираме в момента. И на третото ниво на измерение на тази вселена, където в момента сме разположени, вие може да контактувате с една твърде малка част от тази вселена. Или най-малко с тази миниатюрна част от тази вселена, до която най-добрите телескопи на вашите астрономи могат да достигнат. В обсега на земните радиотелескопи се намират милиарди галактики. Всяка от тях съдържа стотици милиарди звезди. Една такава звезда, разбира се, е Сол, вашето скъпо слънце. И третата по близост до Слънцето планета е, разбира се, вашият любим дом, планетата Земя. И танцувайки върху планетата Земя се намират около 7 милиарда човеци. Всеки от вас мисли, че е отделен от всички останали. Виждате ли обаче, че на определено ниво всичко, което приемате за реално … е само една много малка част от Единството. ВИЕ сте една много малка част от Единството. И няма нещо, което да не е част от Единството. Защото, разбира се, ВСИЧКО съществува в ума на Първоизточника. И така както вашите мисли са част от вас, така вселената, слънцето, планетата Земя и вие… сте всички части от Първоизточника.

Така че всичко е Едно. Ако си представим всички реалности като определен брой камъчета на брега на океана, ще видим, че в тези мащаби на безкрайно голямото, те са просто мисли в ума на Всемогъщото. 

Ние обаче можем да открием тази истина и като погледнем в другата посока – към най-малкото. Позволете ми да илюстрирам. Всичко, което мислите, че е реално, от звездите в небето до собственото ви тяло, е съставено от атоми. Това вероятно ви е известно. Вероятно знаете също, че тези атоми са съставени от субатомни частици.

Това, което може би не знаете обаче, е, че тези субатомни частици не са всъщност частици. Не така, както може да си представите една частица. Това не са много малки топчици или съставни части. Не, всъщност те не са нищо повече, от модели на една фонова енергия. Може да си представите, ако желаете, че съществува едно море от безкрайна енергия и в това море има едно малко завихряне. Моделът на това завихряне става стабилен и просто не изчезва, когато то взаимодейства с друго завихряне, с което има съвместим модел. И така, двата модела танцуват заедно известно време.

А ето ви и вас, с вашето най-модерно научно оборудване и вие гледате този танц, и вместо да видите романтиката между два модела от енергия, вие си мислите, че виждате една частица – може би един протон – вътре в един атом. Надявам се обаче, че сте забелязали важната част от тази приказка. Това бе фактът, че тези частици, всъщност всички частици във вселената, са съставени от модели на едно и също безкрайно, универсално енергийно поле. Виждате ли: ЕДНО енергийно поле съставя всичко в цялата ваша вселена. Това означава, че ВСЯКО НЕЩО, което считате за реално, представлява всъщност модели и вариации на една и съща енергия.

Така че всичко е Едно и в мащабите на най- най-малкото.

Дали обаче нещата стоят така само при много големите и при много малките мащаби? Разбира се, че не. Точно там илюзията, че това не е така, започва да се разпада. Имам предвид, че винаги е така, при всички обстоятелства. Всичко е Едно. Има обаче части от Единството, които са много, много заети, и направо се изтощават напълно от работа, за да създадат илюзията, че са отделени от останалата част на Единството. На тези части им изглежда абсолютно вярно, че са отделени едни от други. И това може да се очаква. Те се трудят неуморно, за да създадат такова впечатление! Като най-добрите илюзионисти, те създават една илюзия, от която ви спира дъхът, защото изглежда толкова реална.

И вие сте част от това. Вашите души са части на Единството, които са се съгласили да създадат съвместно тази илюзия, която се нарича Двойственост. Някои души помагат в създаването на илюзията, без напълно да се потопяват в нея. Същества от висшите измерения, като тези, които често биват наричани ангели, са примери за това. Някои души помагат за създаването на илюзията, като директно потапят малки части от себе си в нея. Вашето Висше Аз е такъв случай и ВИЕ сте частта на своя Висш Аз, който се е потопил напълно в илюзията. Вие сте като публиката, която наблюдава майсторския илюзионист да изпълнява своята илюзия с отворени от удивление уста. Вие обаче трябва да знаете следното: вие също така, на едно друго ниво, участвате в създаването на тази илюзия. На определено ниво вие също сте този илюзионист. Възможно е да започнете да се пробуждате по отношение на този факт. Възможно е да започнете да разбирате факта, че вие създавате тази реалност. Мнозина на планетата Земя осъзнават този факт точно сега. Сега е време на пробуждане и затова е уместно това да се случва. Ако това не се случва на вас… може да се случи. И ние ще говорим повече за това след малко. Засега обаче бих искал да насоча вниманието ви към факта, че отделеността, известна още и като двойственост, е една илюзия. Тя не е реална. Единството е реалното нещо. Вие обаче не сте длъжни да ми вярвате. Всъщност ще ви помоля да ми направите голяма услуга и да НЕ ми вярвате. Моля ви оттук нататък да престанете да вярвате на всичко, освен на собствения си опит и на истината, която откривате в сърцето си.

Нещата стоят така, че всяко нещо, което не е хармонично, което е болезнено и разрушително във вашия свят, е възможно само защото хората са пожелали да вярват това, което им е казано като истина от така наречените власти, вместо да вярват на собственото си сърце. Е, мога да ви кажа, че няма авторитет над собствената ви истина, собствения ви опит и собственото ви сърце. Всеки, който  би претендирал да бъде такъв авторитет спрямо вас, по определение се опитва да ви манипулира за свой интерес и против вашите интереси. Всеки, който наистина взема присърце вашите интереси, винаги ще ви насочи към собствената ви истина в сърцето ви. Така, както правя аз сега.

Но как и защо тази истина е в сърцето ви, може да попитате. И това е един много важен въпрос.

Чували сте да казват: „Както отгоре, така и отдолу”, нали? Това означава, че всички неща на Земята и в небесата показват едни и същи характеристики. Това означава, че Единството съдържа всички неща, както и че всички неща съдържат Единството. Това изглежда като добре звучащо изявление, но ако наистина се замислите върху него – това е една доста изумителна идея. Особено втората й част: всички неща съдържат Единството. Разбирате ли това? Това означава, че ВИЕ съдържате Единството. В центъра на вашето същество е целостта на всичко. Един по-прост начин за изразяване на същата идея е: „Бог е в сърцето ви”. Чували ли сте да казват това? Ами истина е. Всичко, Което Е, и създателят на Всичко, Което Е, е вътре във вас. Както и във всяка друга точка на съзнанието във Всичко, Което Е. Вярвате ли ми? Моля, не го правете. Моля вместо това, вярвайте на собственото си сърце и на своите преживявания. Ако не сте сигурни дали това е вярно, или не, аз мога и ще ви покажа как може да се убедите, че е вярно, ако това е, което желаете. В крайна сметка зависи от вас. Защото, виждате ли, вие се трудите усилено, за да създадете илюзията за отделеност. Така че трябва да желаете… вие трябва да ИЗБЕРЕТЕ… да пожелаете тази илюзия да се разсее достатъчно, за да може да видите, че тя в крайна сметка е, една илюзия. Защото всички останали сред публиката все още се забавляват на представлението и ние няма да им развалим удоволствието, само защото НИЕ искаме да разберем как е организирано това представление. Така че само тези от нас, които са сред публиката и също така искат да знаят как са подредени нещата, и какво всъщност се случва, ще разберат истината. Това е честно, нали? Така всеки получава това, което избира, и това, което сътворява.

И ТОВА, мили мои приятели, е разликата между съществата с Единно съзнание и съществата с Двойствено съзнание. Единното съзнание означава да продължиш да живееш в света, в който живееш, но да виждаш през илюзията на отделеността. Да узнаеш, че това е една илюзия. Да живееш, действаш, мислиш, чувстваш и ЗНАЕШ, че си едно с Всичко, Което Е. Съществата с двойствено съзнание са тези, които се наслаждават на представлението прекалено много, за да пожелаят да прозрат през илюзията. Те избират да живеят, действат, мислят, чувстват и вярват, че са отделени един от друг.

Така че виждате ли? Никой не е прав или крив. Никой не е добър или лош. Никой не е по-добър или по-лош. Всичко се свежда до това кое е правилно ЗА ВАС. И ако за вас Е правилно да се пробудите по отношение на единното съзнание, тогава ще видите много наистина прекрасни облаги от това. Така както има облаги и от следване на двойственото съзнание, разбира се. Ако разгледаме облагите от единното съзнание, може би ще започнете да добивате твърде ясна представа ЗАЩО бихте пожелали да придобиете такова съзнание. И това е, което ще разисквам с вас в следващата ми презентация, която ще предам чрез моя млад приятел Зингдад.

И с това аз ви оставям, засега.

Аз ви обичам със сърцето на единството.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите.

Моля, СПОДЕЛЕТЕ ТОВА с ВАШИЯ свят.