Марк ВанДеКеере – Част 3

© 2019 Превод АТИ

IV.  РЕЗЮМЕ НА СЪНИЩАТА

За да получим работоспособен модел на трансформиране на нормалните сънища в осъзнати, може би ще бъде полезно да направим един основен преглед на сънищата, особено за тези, които имат малко предварителни познания по тази тема. Да погледнем накратко към това, което в момента е общоизвестно относно процеса на сънуване. През последните няколко десетилетия изследователите на съня и сънуването са открили съществено количество нова информация, предимно поради развитието и приложението на нови технологии. Например, електроенцефалографът (ЕЕГ) е способен да регистрира промени в честотите и формите на нашите мозъчни вълни. Нашият мозък произвежда вълни от електричество, които преминават по невронните пътища. Типът мозъчна вълна бива определен от честотата на вибриране, която влияе върху състоянието на ума. Има четири основни типа мозъчни вълни, но поради сложността на нашия мозък, често няколко типове си взаимодействат едновременно. Преобладаващата честота на вълните, или един определен тип вибрация, определя състоянието на нашия ум. Така например, ако сте в състояние Бета, може да има следи от Алфа и Тета вълни, но те ще бъдат незначителни, сравнени с преобладаващите в момента Бета вълни.

По-долу са изброени четирите типа честоти на мозъчните вълни, с техните специфични особености и свързани с тях състояния на ума. Честотите биват измервани в херци (Hz), което грубо преведено означава пулсации в секунда, или цикли в секунда. Така например, тъй като диапазонът на Бета вълните е между 13 и 30 Hz, една мозъчна вълна измерена да вибрира 20 пъти в секунда, ще бъде отчетена като Бета мозъчна вълна. Ако мозъчната вълна има 6 цикли в секунда (или 6 пулсации в секунда), тя ще попадне в диапазона на Тета вълните, както е посочено по-долу.

Диапазон на мозъчните вълни и съответните умствени състояния

Бета вълни – от 13 до 30 Hz. Най-бързите вълни, най-често регистрирани в будно състояние, свързани с активно съзнание, възприемане и оценяване на данни чрез сетивата. Те също така присъстват в състояния на страх, гняв, тревога, глад и изненада.

Алфа вълни – от 7 до 13 Hz. Свързани с бодро, но спокойно, отпуснато състояние на съзнанието, приятно вътрешно усещане, интеграция на тялото и ума, типични за медитацията.

Тета вълни – от 3 до 7 Hz. Свързани с добро припомняне, творчество, въображение и визуализация, свободно протичане на мисълта, планиране на бъдещето, вдъхновение, сънливост, холистично осмисляне. Присъстват по време на сън и състояния на бързи движения на очите (пояснени по-долу).

Делта вълни – от 1 до 3 Hz. Свързани с дълбок сън без сънуване, състояние на дълбок транс, освобождаване на хормона на растежа от хипофизата, само-излекуване. Присъстват по време на дълбок сън, обикновено при отсъствие на бързи движения на очите.

По време на изследване на експериментални спящи лица с помощта на ЕЕГ, учените са узнали много относно процеса на сънуване. Така например, сега е общоизвестно, че сънуването възниква предимно по време на фазата на съня, известна като период на Бързо Движение на Очите (БДО), което е специфична особеност на бързо движение на очните ябълки, при затворени клепачи. Когато лицето бъде събудено в тези периоди на БДО, то може да си припомни сънуваното много по-лесно, отколкото когато събуждането стане извън такъв период на сън. 

Когато спим, преминаваме през серия от етапи на сън, със съответните им серии от цикли на мозъчни вълни. Има четири фази на съня без БДО. Етап 1 е началото на лекия сън, Етап 2 е продължение на лекия сън, Етап 3 е началото на дълбокия сън и Етап 4 е много дълбок сън. След преминаването на всеки от тези етапи, спящото лице навлиза в период на сън с БДО, който се характеризира не само с бързо движение на очите, но също и с активни мозъчни вълни, които изненадващо наподобяват активността на мозъка в будно състояние. 

Този процес на преминаване на четирите етапа на сън без БДО, последван от етап на сън с БДО, се повтаря през цялата нощ и се нарича сънен цикъл. Всеки сънен цикъл е приблизително 90 минути, така че през една нощ ние преминаваме през множество сънни цикли, всеки от които завършва с все по-продължителни периоди с БДО. Краят на първия сънен цикъл може да съдържа период с БДО от около 10 минути, като с приближаване на утрото, прекарваме все повече време на сън с БДО. Последните ни няколко сънни цикли съдържат много малко сън без БДО, с около един час от 90 минутния цикъл, прекаран с БДО.

Това означава, че колкото повече спим, толкова повече сънуваме. Което също така обяснява защо обикновено си спомняме сънищата, които имаме в ранните утринни часове. Знаейки този естествен цикъл, можем да предприемем подходящи мерки, за да се възползваме от него. Така например, ако си спомняте малко от своите сънища, може да нагласите алармата на часовника си по-рано от обикновено, за да се събудите директно по време на съня с БДО. По този начин е много по-вероятно да си спомните какво сте сънували с допълнителна яснота. Ако ви интересува да оптимизирате своя прогрес по време на сън, тези последни няколко часа сън са, които не бихте искали да съкратите. 

Аз също така вярвам, че може съзнателно да удължите продължителността на периодите на БДО, след като се запознаете с техниките, описани в този наръчник. Имал съм доста осъзнати сънища, в които съм успявал да задържа будно съзнанието си в продължение на повече от един час. С постепенното усъвършенстване на това умение осъзнатите ми сънища непрекъснато увеличаваха своята продължителност. В момента те са средно по около 45 минути, като някои продължават повече от час, а в същото време някои продължават само няколко минути. Някои от тези осъзнати екскурзии са се случвали даже през първия сънен цикъл, което според някои изследвания, не би трябвало да се случва. По време на един от последните случаи аз си легнах, преминах в етап на осъзнат сън, след което започнах да сънувам в продължение на повече от час. Събудих се и погледнах часовника, при което установих, че са минали само около два часа, откакто съм си легнал за сън. Данните, които представям тук, както и информацията в други източници, са основани обикновено на средни стойности, така че тези насоки и статистики обикновено могат да бъдат разглеждани като стойности, които могат лесно да бъдат надхвърлени.

Развитието на вашата способност за осъзнато сънуване ще ви позволи да удължите периодите на БДО и съответно да оптимизирате цялото си време за сън.

При наличието на осреднени статистически данни, основани на циклите на сън и сънуване, можем да ги екстраполираме, за да получим по-добра представа колко много сънуваме и защо е толкова важно да се възползваме от това обикновено неоползотворено време. Всички прекарваме средно около 20% от времето си на сън в сънуване и както вече споменах, това време може да бъде увеличено. Така че даже ако използваме консервативни цифри, всеки човек прекарва поне шест години в сънуване, което е почти 8% от общия му живот. По време на своя живот всеки от нас има повече от двеста хиляди сънища. Това са почти четвърт милион шансове да преживеем нещо, което сърцето ни желае. Така че всъщност, като пренебрегваме своите сънища, ние губим години и години от възможни преживявания.

От личен опит мога да кажа, че имам средно поне 2 или 3 значими, свързани със съня преживявания всяка нощ. Тези преживявания могат да бъдат всякакви –  возене на влакче на ужасите, изследване на тропическия рай, разговори с интелигентни персонажи, или получаване на прозрение за всекидневен въпрос, но те са толкова вероятни, колкото други, които са феноменални, като летене, разходка на Луната или получаване на екстатично прозрение. Дали тези преживявания са „реални”, или не, няма никакво значение. Това не променя факта, че съм ги преживял и имам спомени за тях. Научил съм от тях и съм благодарен, че съм могъл да ги преживея. Изчислявам, че ще мога да преживея средно повече от 55,000 неща, които бих пропуснал, ако не бях развил своите умения по време на сън и това включва както преживявания по време на осъзнати сънища, така и такива в будно състояние. Разглеждано в такава светлина, значението на нашия живот по време на сън придобива нов смисъл.

По думите на Боннелл (?): „От всички богатства, които трупаме, от всички удоволствия, на които се наслаждаваме, ние не можем да отнесем от този свят нещо повече от това, което можем да отнесем от един сън”. А какво можем да отнесем от един сън? Спомена и мъдростта от преживяното. Сънищата са върховните игрални площадки на ума и душата. Ще откриете, че колкото повече  развивате своите умения за сънуване, толкова повече ще развиете цялата своя личност. Ще добиете по-голям достъп до своето подсъзнание и това ще създаде истинска промяна и истински прогрес. В нашия век на материализъм и редукционизъм, когато решаваме проблеми, ние често третираме симптомите, вместо истинските причини. Когато развиете своите умения за сънуване, вие ще установите контакт с истинската причина за всичките си проблеми – ВИЕ.

Когато се придвижваме напред в нашето пътешествие, бих желал да поставя този въпрос, за да провокирам задълбоченото ви мислене. Той красноречиво интерпретира цитата на Боннелл от предишния абзац:

„Ако осъзнаехте, че вашата духовна същност ще ви придружава във вечното ви пътуване и че всичко друго, което сте успели да натрупате с толкова труд, ще изчезне в момента, в който напуснете този свят, дали това ще промени вашия дневен ред?”

Валтер Купър, във „Възстановяване на разбития дух”.

V.  РЕЗЮМЕ НА ПОДХОДИТЕ КЪМ СЪНУВАНЕТО

Цялата представа за сънуването като един феноменален процес е била жестоко пренебрегвана в нашето материалистично общество. Ако не бяхме толкова безчувствени към сънищата, можехме да видим и почувстваме магията, която ги заобикаля. Ние сме имали сънища през целия си живот и никой никога не е обяснил истински тяхното предназначение. Всъщност е имало такова подценяване на сънищата ни, че те обикновено са считани за нещо тривиално и даже още по-зле – като някакъв вид образно предъвкване на дневните ни мисли.

При такова отсъствие на разбиране относно смисъла и предназначението на сънищата, не е изненада, че съкровищата, които те могат да предложат, са били пренебрегнати.

За съжаление сме били възпитани в едно общество, което не цени сънищата в буквалния смисъл на думата. Даже самата дума „сън” бива употребявана със смесени значения. Така например, казват ни да следваме своите мечти*) и колко щастливи ще бъдем, ако успеем да ги преживеем. Ако изпитаме нещо прекрасно, можем да кажем: „Това бе като един сън”. Или някой може да каже: „Трябваше да се ощипя, за да съм сигурен, че не сънувам”. По този начин сънищата биват разглеждани като нещо вдъхновяващо. Те ни дават достъп до най-съкровените ни желания. Те ни предоставят прекрасната възможност да извлечем максимума от своите преживявания. Думата „сън”, когато бива използвана в този положителен смисъл, е свързана с нашите най-големи мечти, стремежи и желания. Те отразяват разбиранията и за това какви трябва да бъдат нещата в един идеален свят. Накратко, думата „сън” е тясно свързана с понятието за нещо идеално.

Нека сега погледнем другия смисъл на използването на думата „сън”.

*) Dream = сън и мечта на английски. – Бел. прев.

Когато имаме възвишени идеи, може да ни нарекат мечтатели, но това е само един учтив начин да кажеш на някого, че идеите му не съответстват на консенсусната реалност. Хората могат да кажат: „Събуди се и се огледай наоколо”, или: „Ти сънуваш!!”. В този смисъл, думата „сън” е свързана с идеята на нещо, което е илюзия, нещо нереално. Винаги съм намирал следния израз за изключително забавен: „Хубаво е да мечтаеш (в този контекст буквално – да сънуваш), но нека се върнем към реалността”. Това е идеалният начин напълно да обезвериш едно дете. Ето в какво се състои дилемата: учат ни едновременно, че сънищата са нещо идеално и в същото време, че не са реални. Идеализмът е противопоставен на реалността, като че ли двете не могат да съществуват заедно. Получената в резултат на това битка между мечтите и реалността създава едно общество и един свят, в които оптимистичната мечтателна страна на нашата природа бива подтискана и доминирана от така наречените твърди факти на „реалността”.

Макар че ние като култура не поставяме ударение на значението на сънищата, има други култури, които следват различен подход. Етническата група Сенои в Малайзия притежава една вдъхновяваща култура, която поставя силно ударение върху сънищата. Патриция Гарфийлд, доктор на науките, свърши чудесна работа, описвайки тази култура в книгата си „Творческо сънуване”. Аз само ще спомена накратко множеството ползи, което това общество извлича, като отдава специално внимание на своите сънища. За тези, които се интересуват от по-задълбочено описание, горещо препоръчвам всички нейни книги. Сенои са примитивно племе, което живее в джунглите на Малайзия. Така както ние сме възпитани да ценим парите и материалните вещи, те са възпитани от малки да ценят своя живот по време на сън. Всяка сутрин на закуска те обсъждат сънищата си и се опитват да извлекат максимума от своите нощни пътешествия. След това се разпръсват на групи, които по-щателно обсъждат всеки един сън и смисълът, който той може да съдържа. Те използват сънищата си като средство за своето индивидуално и колективно развитие.

Ако някой е имал сън, в който е причинил нещо лошо на друг член на племето, той е задължен да направи нещо добро на този човек през на деня. Това очевидно показва факта, че Сенои отдават голямо значение на мислите, независимо дали става дума за „мисли по време на сън”, или за мисли в будно състояние. Да мислиш отрицателно за даден човек, означава, че се отнасяш несправедливо с него. Те са разработили инструкции, които да спазват в своите сънища, за да извлекат максимума от тях. Те се учат винаги да посрещат и преодоляват опасностите, винаги да търсят приятни и положителни преживявания, винаги да довеждат съня до положителен край и винаги да извличат един творчески продукт от съня, който да е от полза за цялото племе, като например изобретение, песен или танц. Следването на тези практики се оказва нещо доста полезно, което се отплаща по невероятен начин.

Като общество Сенои имат изключително малко случаи на насилие от гледна точка на Запада. При непрекъснато засилващата се вълна от насилие в нашето общество, вестниците и медиите са пълни със случаи на разстрели, училищни кръвопролития и луди социопати, и това е само върхът на този брутален айсберг. Почти е невъзможно да мине и един ден, без човек да види или да чуе за някаква форма на насилие. Мозъците ни са толкова силно промити и сме изгубили чувствителността си в такава степен, че за съжаление сме приели насилието като нещо нормално, както ураганите и наводненията, но това не би трябвало да бъде така.

Наред с необичайно ниското ниво на насилия, Сенои са постигнали нещо абсолютно феноменално. Сред тях буквално няма никакви случаи на умствени разстройства. Сравнено с ширещото се изобилие на психически заболявания в нашата култура, това е едно стряскащо постижение. Представете си нашия свят освободен от депресии, шизофрения, психопатична деменция и всички други умствени отклонения. В момента имаме такъв голям потенциал за умствени заболявания, че трябва непрекъснато да осъвременяваме медицинските професии с нови болести на ума, като разстройство на дефицита на вниманието, сезонно афективно разстройство, “пътна ярост” и в последно време любимото ми  “интернет пристрастяване”. В никакъв случай не искам да внуша, че тези умствени състояния са тривиални. Това просто кара човек да се чуди къде като общество сме сбъркали. Възможно ли е да има пряка връзка между нашето отношение към сънищата и умственото ни здраве? Мисля, че доказателствата за това изобилстват и Сенои са само една измежду редица култури, които показват чрез примери как сънуването може да подобри индивидуалния живот и общото състояние на обществото.

Друга култура, която е много силно повлияна от сънищата, може да бъде наблюдавана в живота на австралийските аборигени. Те наричат сънуването „Време на сънуване” (Dreamtime) и съхраняват едно основно поверие в своята култура, че всичко, което съществува, произлиза от Времето на сънуване. В началото всичко, което е съществувало, е било Време на сънуване и в течение на историята светът, който те познават, е „изсънуван” и превърнат в действителност. Времето на сън е едно конкретно място, или сфера. То съществува толкова, колкото и будният свят. Всъщност, то е нещо „по-реално”, защото всичко произлиза от него и в крайна сметка всичко ще се завърне обратно там, докато всичко в будния ни свят създава впечатление за нещо солидно, а в действителност е просто илюзия.

За такива примитивни, от гледна точка на Запада хора, изключително забележително е как техните вярвания предхождат това, което откриваме сега чрез квантовата физика. Тяхното Време на сънуване изглежда че съответства на нашата Единна теория на полето, както и на Въображаемата сфера на Нилс Бор. Настоящият фокус на новите науки е да дефинират единственото единно поле, което прониква през всичката материя и чрез което всичката материя се проявява. Това единно поле е нещо като първоизточник на нашия свят, който е едновременно негов източник и място, където всичко се завръща. Всичко се променя и се пренарежда чрез безкрайни мутации и пермутации, но единното поле теоретично остава в динамично отношение постоянно. В ретроспектива изглежда, че това така наречено примитивно племе е познавало това понятие и което е по-важно, е взаимодействало съзнателно с този феномен от момента, в който са изсънували своето съществуване.

Подобно на Сенои, австралийските аборигени обсъждат своите сънища и ги използват за своето себе-овластяване. Сънищата също така им показват колко тясно са свързани с околния си свят. Техните сънища помагат при разрешаването на спорове и при откриването на лечение за всяко заболяване. Те използват своите сънища за получаване на информация, свързана с будния си живот. Техен член може да сънува местонахождението на дадено диво животно, след което информира групата след събуждането си. В тяхната сурова среда, сънят на един член на племето може да означава утрешната храна за всички. Като поставят такова голямо значение на своите сънища, те са развили и твърде високи нива на интуиция.

Друга култура, която придава значение на сънищата, може да бъде открита сред тибетските монаси, които също така притежават развити умения за пътуване в „други светове”. Някои от тези монаси е трябвало да развият своите умения по време на сън и да ги превръщат в пътувания в будно състояние, като предпоставка за постигане на просветление. Техните учения гласят, че контролът върху сънищата води до осъзнаването, че нашата материална „реалност” е толкова илюзорна, колкото е сферата на сънищата ни. Обучението на тези монаси включва усвояването на умения за поддържане на непрекъснато будно съзнание, независимо дали по време на сън, или извън него.

Ако всички учени и хора с познания в нашето общество изчезнеха утре, ние бихме останали с купища машини и технологии, които никой няма да може да използва. Всички наръчници и текстове за използването на това оборудване ще бъдат безполезни, защото няма да можем да ги разберем. В такава ситуация след време научната терминология и текстове могат даже да бъдат разглеждани като ключове към придобиването на някакво мистично познание.

В човешката история са съществували различни групи хора, които са притежавали знанието, нужно за добиване достъп до подсъзнанието и за промяна на различни нива на съзнанието. С постоянна практика, тези хора са научавали все повече и повече и са разработили техники за използването на тези променени състояния на съзнанието. Те са разработили ритуали и методи за многократен достъп до тези „други светове”. За съжаление, тъй като историята е серия от класови и културни борби, победителите в тези борби често са пренаписвали историята и са унищожавали завоюваните култури. Преследването на шаманизма е отличен пример за този тип културни конфликти.

Шаманът е племенен лечител и групов лидер, който играе решаваща роля в поддържане благосъстоянието на съответното общество. Има безброй примери на шамани излекували хора, за чиито заболявания модерната официална медицина се е оказвала безпомощна. Шаманите изпадат в състояние на транс, след което съзнателно маневрират съзнанието си през различни съноподобни сфери. Те могат да открият лечение за пациент, или да открият изгубен предмет, или да намерят решението на някакъв племенен проблем, докато „пътуват” в тези други сфери.

Трудно е да бъде определено точно какво правят, но нашето отсъствие на доверие и уважение спрямо тях се дължи предимно на възпитанието ни. През целия ни живот са ни внушавали, че шаманите са просто шарлатани, които практикуват някаква форма на псевдо-наука, комбинация от магии и измамни трикове. Всъщност измамените сме ние, просто защото не разбираме или не можем да повярваме, че това, което те правят, е възможно. В същото време фактите показват, че в редица случаи те постигат привидно невъзможни резултати и често това става многократно. Така че за да отговорим на въпроса дали това, което шаманите правят, е реално, или не, позволете ми да цитирам Карл Юнг: „Реално е това, което дава резултат”.

Не само резултатите, за които става дума, са реални и ефективни, но изглежда че те притежават една присъща легитимност, която се вижда при сравняването на различните шамански практики. Ако сравните процедурите, прилагани от шаманите в различните култури, ще установите прекалено много сходства, които  е невероятно да се дължат на случайни съвпадения. Данните, събрани от етнографа Йоханес Вилберт (Johannes Wilbert), демонстрират „удивително съответствие… не само в общото съдържание, но и в конкретни подробности” при шаманите в Сибир, Китай, Австралия, Индонезия, Япония, Южна Америка, Мексико и коренните жители на Северна Америка. Учудващ е фактът, че географската изолация на съответните общности изключва възможността от контакт и въпреки това, всички те имат почти универсални вярвания и практики.

Една характеристика, която е от особено значение за нас, е тяхното универсално използване на барабани или дрънкалки. Шаманите използват барабан или дрънкалка, за да изпаднат в транс и за да „пътуват” в други светове. На техния език те ”възсядат” ритмите на барабана или дрънкалката, докато извършват тези пътувания. Научните изследвания на шаманските ритуали показват, че повтарящите се звуци на съответния инструмент подпомагат един процес, известен като „увличане” (entrainment). Увличането е процес, при който постоянно ритмичните звуци влияят на други колебания, с които изпадат в синхрон. Ще разгледам това по-подробно, когато обсъждаме инструментите, които могат да бъдат използвани за усилване състоянието на осъзнато сънуване. Тук идеята е да подчертаем, че без да имат познания за мозъчните вълни, по някакъв начин тези шамани са открили процеса на промяна в честотите на своите мозъчни вълни с помощта на барабан или издаващ подобен звук инструмент. Повтарящите се удари влияят и увличат със себе си вибрациите на мозъчните вълни. Анализите на темпото на ударите е показал, че в общия случай шаманите изпадат в състояние, доминирано от Тета вълни.

Така както тези древни шамани по някакъв начин са открили как да променят своето съзнание, те са развили умения да изпадат в подобни на транс състояния, за да издирват информация, да лекуват болни или да изпълняват редица други функции, полезни за техните общности. Някои шамани даже са посвещавали свои чираци, като са изисквали от тях да посещават други не-физически „реалности” и да се завръщат с точно описание на съответната „реалност”, което шаманът е можел да верифицира, тъй като самият той е бил вече там. Това може да звучи невероятно, но има много регистрирани сведения, които съвпадат с тази практика и успешното извличане на такава информация е доказателство, че това може да бъде направено. Има също така широко разпространено вярване, че намерението на шамана или на групата от шамани може да поддържа такива не-физически „реалности” и тези жизнеспособни светове могат да бъдат посетени многократно, все едно че са реални градове в нашия материален свят. Цели поколения шамани са успявали да поддържат контакти чрез тези консенсусни „реалности”. Шамбала и Шангри-ла са два такива града от „другия свят”, за които е било писано през вековете.

Разпространението на войни и борби между културите очевидно е оказало отрицателно влияние на акумулираното от шаманите знание. Победилата страна или даже една конкурентна култура често се е опитвала да подчини местните жители, чрез разрушаване не само на тяхното управление и материален свят, но и на техните вярвания и традиции. Не е трудно да се види как разрушаването на древната мъдрост на хората и дискредитирането на техните водачи намалява шансовете им да се реорганизират и превърнат в опасност в бъдеще. Това културно преследване може да е помогнало колонизирането на придобитите земи от страна на победителите, но истинската цена е била подтискането и унищожението на информация, натрупвана в продължение на много векове. Сега, когато има доста хора, интересуващи се от развитие на своите възгледи за „реалността”, изглежда че всичката тази информация бива оценявана като изключително важна. Всичкото това познание може да бъде компилирано и развито във времето.

Представете си един свят, в който развитието на нашия умствен и духовен потенциал е толкова важно, колкото нуждата да развиваме нашата материална страна. Представете си фокусирането на силата на нашите технологии, или даже само на някакъв процент от тях, върху повишаване нивото и разширяване на нашето съзнание, вместо например разработването на камери за краткотрайна употреба. Ако случаят е такъв, смятате ли, че сегашното ни състояние на модерна цивилизация щеше бъде толкова нецивилизовано?

В днешното ни общество има малко останки от тази богата шаманска традиция. Освен хората на изкуството и изобретателите, психолозите и психиатрите са единствените професионалисти, които считат сънищата за нещо повече от просто нощна безсмислица. Подобно на шаманите от миналото, те използват сънищата като средство за лекуване на хора, страдащи от сериозни форми на умствени нарушения, както и за просвещаване на тези, които желаят просто да оптимизират своето благосъстояние чрез по-задълбочено разбиране на своите най-интимни мисли и чувства. Значението на тази „работа със сънищата” не подлежи на съмнение, но погледнато в по-широка перспектива, то също така разкрива един сериозен недостатък в тъканта на нашата култура. Като не успява да отдаде значение на своите сънища, обществото ни изглежда буквално заключено в един порочен кръг на „саморемонт”. Не би ли имало повече смисъл, ако всеки би бил образован по отношение ползите, които могат да предложат на неговите сънища, вместо да чака, докато стане прекалено късно и тогава евентуално да разчита на сънищата като средство за лечение или за възстановяване целостта на своята личност? Една малка доза превенция би довела до по-добро психично здраве на цялото ни общество.

За щастие, все още съществува шаманско познание, което не е било унищожено. Няколко изследователи се опитват да съберат и запишат съществуващите знания, преди окончаталната им загуба. Един такъв изследовател, Майкъл Харнър, е основател и директор на Фондацията за шамански изследвания в Норуок, Кънектикът. Това е фондация, която не само финансира изследвания върху шаманизма, но също така фокусира върху споделянето на натрупаните знания с широката публика. Те провеждат семинари и работни срещи, където участниците могат да вземат активно участие във вековни шамански ритуали. Все още не съм посещавал такъв  семинар, но познавам хора, които са го правили, и всички те са съгласни, че това за тях е било едно дълбоко удовлетворяващо преживяване.

Чрез личния си опит хората започват да виждат, че тези шамани са знаели и знаят много повече от това, което някога са ни карали да повярваме, или в този случай да отхвърлим. Особено при днешните сериозни здравословни проблеми, изглежда че има тенденция към алтернативна медицина и други подходи, които не са сертифицирани от някакъв борд или пропагандирани от масмедиите, и чиито резултати говорят сами за себе си. Ние сме едно общество, което започва да разбира, че нашите умове и системи от вярвания играят много по-важна роля за нашето здраве, отколкото са ни казвали досега. Изследване след изследване доказват, че умът притежава магически лечебен потенциал. Което, ако ме питате, не е толкова неочаквано, при положение че има безброй регистрирани случаи, когато тялото ни се е излекувало само, без намесата на някаква външна сила. Тогава защо изведнъж се появява някакво „ново откритие”, че умът може да лекува? Това изглежда като пробуждане по отношение на някога известните на древните шамани и следвани от тях вярвания.

Като вземем най-доброто, което могат да ни предложат съвременните технологии, и го комбинираме с това, което знаем за шаманските традиции, ние можем да направим някои удивителни открития. Има иновативни компании, които се опитват да повдигнат на по-високо ниво съзнанието, чрез прилагане на съвременни технологии. Има различни продукти, като маски за очите, които засичат и сигнализират на спящия, когато той/тя сънува, както и устройства за влияние върху ума, които действат подобно на шаманските инструменти, за да предизвикат възникването на специфични мозъчни вълни. Има много подобни инструменти и още повече такива са в процес на разработване. След овладяването на някои основни умения, може да изоставите тези устройства и да продължите да се развивате сами. Ще говорим повече за това, когато стане въпрос за инструментите за развиване на съзнанието, но засега е важно да отбележим, че е започнал процес на комбиниране на технологиите и съзнанието

Като подценяваме своите сънища, ние всъщност ограничаваме себе си като си отрязваме достъпа до един безкраен източник на набиране на опит. В този непрекъснато променящ се свят има едно постоянно нещо, което е пренебрегвано от болшинството хора. Всяка нощ ние се мушкаме в леглата си и се унасяме в сън. Ние всички спим и всички сънуваме. Това е толкова естествено, колкото храненето и дишането. Даже и да мислите, че не сънувате, вие го правите. Това, че не помните сънищата си, не означава, че не сънувате. Това само означава, че способността ви да си спомняте своите сънища е била намалена и в някои тъжни случаи, този модел на поведение е станал толкова закостенял, че има пълно отсъствие на спомени от съня. Ние сме толкова сънуващи, колкото и будуващи, но болшинството хора прекарват живота си като развиват само будната част от своята личност. 

„Нашият живот е доминиран в голяма степен от сънища, от нашето подсъзнание и ние трябва да ги свържем чрез определени действия. Те трябва да бъдат съчетани.” – Анеис Нин*). Всеки ден ние се събуждаме за известна част от деня и спим и сънуваме през една друга част. Ние прекарваме много години от своя живот в сферата на сънищата. Съществуват начини не само да си спомняме по-добре своите сънища, които ще разгледаме в един предстоящ раздел, но също така и изпитани методи, които могат да бъдат лесно усвоени и които позволяват да се възползваме напълно от сънищата си. Чрез изучаването на тези упътвания и прилагането им, вие ще научите повече за себе си и за своя живот като цяло.

*) Anais Nin (1903 – 1977) – френско-американска писателка. – Бел. прев.

Така както болшинството хора сънуват и не осъзнават, че го правят, много хора не осъзнават пълноценно и това, което правят в будно състояние. Те прекарват деня си, все едно че се събуждат от някаква дрямка и живеят на автопилот. Без да знаят, те мислят с мислите на други хора, приемат наготово това, което други хора казват, и прескачат между мислите от списанията за това как не са толкова елегантни, колкото някакъв модел и рекламите по билбордовете за това колко силно желаят един сочен Биг Мак. За да развиете своите умения за сънуване, вие трябва да сте повече наясно по отношение на своето съзнание. Вие сте този/тази, от когото/която зависи всичко. Вие сте шофьорът зад кормилото на своето съзнание. Вие може да седите пасивно и да наблюдавате как всичко се случва и да се оплаквате, както повечето хора днес, или да направите нещо по въпроса.

Като вземете инициативата и развиете своите умения за сънуване, вие всъщност развивате своята способност за установяване достъп до по-високите нива на съзнанието си. Вие ще поставите основите на едно доживотно пътешествие в разгръщане на своето съзнание. Ще научите от първа ръка, че мислите ви оказват изключително силен ефект върху вашата „реалност”. Ще видите, че това, което мислите през деня, се промъква в сънищата ви така, както преживяванията ви по време на сънуване се промъкват в будната част от вашия ден. Ще изпитате от първа ръка как вашите вярвания и убеждения формират и влияят на преживяванията ви. Усвояването на сънищата ще ви предостави всички тези възможности и още много.

Следните думи на Леонардо да Винчи подсказват за мистериозните, но въпреки това осезателни ползи, които можем да почерпим от своите сънища: „Защо окото вижда неща по-ясно насън, отколкото когато умът е буден?” От тези думи става очевидно, че великият ренесансов човек е оценявал това, което сънищата могат да предложат, и този факт остава верен и до днес. Само защото нашето общество не приписва особено значение на сънищата, това не означава, че те са маловажни.

Им много какво да извлечем и оползотворим от изучаването на култури, като Сенои, австралийските аборигени, тибетските монаси и широко разнообразие от шамански традиции, които могат да бъдат открити по целия свят. Тези култури не трябва да бъдат разглеждани като примитивни, а като щастливо изключение от правилото. Те са имали достатъчно късмет да запазят древното знание, което редица други култури, в това число и нашата, по някакъв начин са изгубили по друмите на историята.