Башар – Отброяваме 13 месеца – 27-ми септември, 2015 г.

(С) 2015 Превод АТИ

Башар:  Нека кажем добър ден на всички вас в този ден от вашето време, как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Преди всичко още веднъж, ние благодарим на всеки един от вас и на всички ви заедно за съвместното сътворяване на това взаимодействие и за това, че позволявате протичането на това предаване по този начин. Ние сме озаглавили това предаване „Отброяваме 13 месеца”. Преди сме споменавали идеята за есента на вашата година 2016-та, когато ще бъде началото на процеса, а понякога и краят на големи промени. Това, което искаме да подчертаем, е идеята, че есента на 2016-та е една фокусна точка. Преди сме говорили за периода 2015-2017 г. като свързан с откриването на информация, фактическото откриване на присъствието на някаква форма на живот на друга планета, различна от вашата. Не е нужно тук да правим допускания за това каква е тази форма. Животът е живот. Това всъщност може да се случи по-рано, отколкото си мислите. Идеята тогава е да разберете, че есента на 2016-та е една фокусна точка на промяна, едно срещане на различни пътища, различни процеси и следователно може да има неща, които могат да започнат да се променят твърде радикално, както вие казвате, преди този момент и да продължат след него. Някои (промени) ще започнат по това време, някои няма да изглежда, че са започнали тогава, но в крайна сметка ще могат да бъдат проследени обратно във времето до този период като начало. Така че някои промени ще бъдат очевидни, докато някои – не толкова очевидни, но в този период 2015-2017 г. с 2016-та като фокусна точка, ще може да видите възникването на промени в личния ви живот и колективно като общество, като глобални култури, и ние ще адресираме признаците на тези промени, за които трябва да внимавате.

Преди да направим това, отново: молим разберете – както сме казали много пъти, предсказанията винаги са основани на улавяне на енергиите в момента, в който се извършва предсказването. Част от причината да ви подсказваме знаци и индикации и да дискутираме тази идея, е, да ви дадем възможност, отново, индивидуално и колективно, да решите какво ще правите с тази информация и да решите дали желаете да запазите нейната инерция и да решите дали действително да действате за промяна курса на някои от нещата, които усещаме в момента като много вероятни. Става дума за едно интерактивно разбиране, при което вашето участие е от абсолютно решаващо значение, за да можете да очертаете един курс, докато се премествате през милиарди успоредни версии на Земята всяка секунда, да можете да очертаете този курс в посока на своите предпочитания, да промените своята енергия по съответен начин и да изберете състояние, което отразява вида реалности, които предпочитате, вместо да приемете, че всичко, което ние имаме да кажем относно вероятностите, такива каквито са в момента, трябва да остане фиксирано, което не е вярно. Ние обаче ви предоставяме възможността да разберете какви са вероятностите, как възприемаме мястото на енергиите, накъде е насочена инерцията, кой е пътят, който сте поели в момента, за да може да вземете нещата в собствените си ръце и да вземете решения и направите избори, които са повече в съответствие с реалността, която предпочитате да преживеете. Това ясно ли е?

Аудиторията: Да-а-а.

Башар: Благодаря ви. И така … както сме казали, едно от нещата, като знак, за който трябва да внимавате, знак за неща, които ще доведат до големи промени във вашето общество, макар някои от тези неща да са само в началото, те ще се засилват във времето и едно от тях е, в този период и може би по-скоро, отколкото си мислите … ще откриете и това ще бъде прието като факт от колективното ви съзнание, че живот в някаква форма съществува на друга планета. И както казахме, когато това стане факт във вашата култура, това ще започне да променя мисленето във вашата култура, ще отвори повече възможности, ще има повече приемане на идеята за живот извън Земята и това ще помогне за ускоряване на вашата енергия, на вашето съзнание, на вашите възприятия по такъв начин, че да позволи възникването на открит контакт, както първоначално сме казали, в прозореца 2025-2033 г. И така, в момента вероятността за откриване в периода 2015-2017 г., с фокусна точка 2016-та и отново: по-рано, отколкото си мислите … вероятността за обявяване на факта за наличие на някаква форма на живот на друга планета в момента е 98%.

Също така се появяват признаци, социологични, културни, икономически, естествени и един от признаците, който трябва да следите точно сега, в най-близко бъдеще, е нещо, което бихте нарекли взрив в сферата на икономиката на областта на вашата планета, която наричате Китай. По подобен начин трябва да следите предстоящия взрив в сферата на икономиката на областта на вашата планета, която наричате Гърция. Тези две събития и особено ако се случат близко едно до друго във времето, може да предвещаят 90% вероятност за много бърз последващ икономически срив в няколко области на вашата планета. Съществува идеята за възстановяване, но също така идеята, че това ще бъде възможност хората да дискутират различни  начини за паричен обмен на вашата планета, така че да не изпитвате повторения на този вид цикли на възход и колапс. Възможно е да започнете да разбирате, че има други начини за разбиране на процесите на размяна във вашия живот, без да е нужно това да бъде възприето от цялата култура на вашата планета. Това е шанс за вид отваряне на възможността за преживяване на едно ново разбиране  за икономически растеж, за изобилие, за размяна. Ако тези неща се случат, при 90% вероятност за Китай и 90% вероятност за Гърция, то в този момент съществува 78% вероятност вашата страна да изпита голям срив в своята икономическа структура, някъде преди или около есента на 2016-та. Тази вероятност може да достигне до 50%. Запознатите с този вид тенденции ще разберат, че това е нещо опустошително. Това ще изисква много преосмисляне, но в същото време друго нещо има също висока степен на вероятност да се случи, иронично поради срива, ако той се случи и то има висока степен на вероятност да се случи при всички случаи. Това е пълно отстраняване на вашата съществуваща данъчна система. Идеята е, че това събитие има много набрана инерция и в момента има между 78% и 87% вероятност да се случи във вашите следващи две години. Това ще позволи растеж на вашата икономика, за да се възстанови като по-силна и може да бъде необходимо като стъпка, за да предотврати вероятния срив, който може да настъпи. Въпреки че много хора могат да разглеждат този срив като злокобен, всъщност съществува смела възможност за преструктуриране на цялата ви икономическа система и за бърз нов растеж по начин, който позволява далеч повече гъвкавост, много повече свобода и много повече потенциални възможности за всички, за да могат да преживеят повече изобилие в своя живот, отново: не задължително само с пари, но и с други форми на изобилие, които трябва да бъдат включени в разбирането ви за изобилие.

Един момент … В момента има около 57% вероятност в същия период до 2017-та да се случи от това, което бихте нарекли широко мащабно природно бедствие, което ще позволи глобална мобилизация за оказване на помощ. Не е окончателно определено къде това ще се случи, но в момента енергийните вълни в тази посока се засилват.  Не е ясно дали това ще бъде колапс на една екосистема, но е 57% вероятно това да бъде нещо сериозно и това може би ще пробуди много хора за идеята за установяване на ново природно равновесие по различни начини. Така че отново: може да възникне положителна възможност от нещо, което само за себе си може да изглежда отрицателно преживяване.

Един момент … … Един момент … … (с променен глас) Ще има и това, което сте нарекли едно голямо появяване на НЛО в този период, от един от нашите кораби. Вие ме познавате като Я-йел, защото отново: ние сме ви показали нашите кораби, но ще има друго появяване в голям мащаб през този период, за да ви дадем още една възможност да решите дали сме реални, или не, дали да ни включите, или не в своите разбирания, дали ще се придвижите напред, или не. Вероятността за това е 100% по отношение на самото ни появяване. Вероятността за вашата реакция зависи от вас, защото това не е решено, но ние ще ви дадем възможност за още един опит, за да видим как реагирате на това появяване и това ще ни каже много за това, което желаете да правите, как бихте желали да взаимодействате (с нас). Това ще бъде също възможен прецедент за промени в разкриването на определена информация за нашето съществуване от определени източници, които знаят за нашето съществуване и най-накрая решат да говорят за тях. Това ще се случи към края на 2017-та. Вие бихте нарекли това първия етап от разкритие на скриваната до момента информация. Това ще дойде от неочакван източник, много неочакван, но към края на вашата 2017-та, може би в началото на 2018-та има много голяма вероятност за тези неща най-накрая да започне открито да се говори и те да бъдат разкрити по начин, по който да бъдат приети сериозно. Така че ние ви даваме тази информация и очакваме вашия отговор. Хубав ден!

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: О, май не ви казах, че ще имаме гостенин. Изненада. Я-йел ще се покажат отново като кораб и както казаха, с едно ново голямо появяване, за да видят какво ще направите по този повод. И така, в културно отношение може да  установите, че ще се появи вълна от информация, която ще се насочи към и от Близкия Изток, която ще причини възникването на нов диалог. Ще бъде поставено началото на едно пробуждане в тази географска област, което ще открие нови възможности за двупосочна комуникация, навън от областта и към нея, която ще започне много, много леко да разпуква някои от старите режими, старите привички, старите идеи, съществували там в продължение на много време. И много хора на вашата планета ще се възползват от тези възможности за комуникация, за да открият нови начини, които да позволят на хората от вашата планета в тази област да изразят себе си по-свободно и да започнат да се присъединяват, макар и много малко в началото, към глобалната общност, за да се придвижат напред по начин, който е най-добър за вашия свят. Възможно е обаче едновременно да се появи силна съпротива срещу това и вероятността за възникване на размирици в тази област може да нарасне в отговор на тази нова вълна от желание за свобода. И както казвате на вашия език, нещата може малко да се пообъркат. Въпреки това, в периода 2017-та до 2020-та, ще има разрешени проблеми в тази област, с начало есента на 2016-та и реализация за около четири от вашите години, което да позволи най-накрая определено начало на стабилизация и най-малко на поява на мир в Близкия Изток. В началото промените ще бъдат малки, но вие ще разпознаете знаците, ако знаете как да ги откривате. Следете новините. Ние разбираме, че голяма част от тях не са задължително точни и голяма част не са задължително истински репортажи, но често са и такива, а и вие може винаги да четете между редовете. Нека обаче се завърнем към началното си изявление.

Тези неща не са дадени като абсолютни и неизбежни. Те са дадени като съществуващи в момента енергии. По отношение на тези, които предпочитате – ангажирайте се, предприемете действия и преди всичко бъдете в състояние, което предпочитате, за да добавите към инерцията, да добавите към степента на вероятност тези тенденции да се разгърнат. И отново: нещата, които не предпочитате, могат най-добре да бъдат предотвратени, ако запазите състоянието, което предпочитате, и ако предприемете тези действия в посоката, която предпочитате, в съответствие със знаците, които споделихме с вас и които виждаме да съществуват в колективното ви съзнание в момента.

Това са някои от знаците. Ние ще разискваме това по-нататък и ще отворим тези врати още повече в друго предаване. Засега абсорбирайте това и вижте какво вашето съзнание реши да направи във връзка с тях и реши да направи със състоянието, което изберете да създадете в личния си живот, което е свързано с това да бъдете пример за другите по отношение вида свят, който наистина предпочитате да имате. Защото макар да се премествате през милиарди успоредни реалности всяка секунда, милиарди земни версии всяка секунда, променяйки се непрекъснато, вие все още очертавате един курс и може да направите така, че всяка версия на Земята, която посещавате, да отразява все повече и повече, и повече, и повече версията, която предпочитате в своя живот. Вие обаче трябва да направите първо промяна в себе си. Така че запомнете тези знаци, направете с тях каквото пожелаете и позволете да ви се напомни, че оттук нататък започваме да отброяваме 13 месеца. Така че качвайте се на борда, ако това е, което предпочитате. Бъдете на влака, на който желаете да бъдете. Сега, всички на борда.

Ние ви благодарим за позволението да споделим тази информация с вас днес и в отговор на това ви питаме с какво сега можем да ви бъдем в услуга. С още едно малко съобщение. Едно съобщение и наблюдение на синхрон. Тъй като вашата космическа агенция е на път да направи едно съобщение относно вашата планета Марс, забележете времето и възникващия синхрон в един ден, в който вашата Луна ще изглежда почти като Марс, поради затъмнението. Това е от типа знаци, които трябва да започнете да съпоставяте, за да разберете как нещата се подреждат енергийно. Защото няма случайности. В ход е една игра и всичко, което трябва да направите, е да наблюдавате актьорите на сцената, за да разберете посланието, което излъчват към вас. Сега може да започнете със своите въпроси, ако желаете.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам два въпроса и един бърз въпрос.

Башар: Това означава три въпроса?

Участник: Да, да.

Башар: Ние все пак можем да събираме.

Участник: На първо място, така наречената норвежка спирала. Запознат ли си с това?

Башар: Да.

Участник: Какво беше това?

Башар: Това беше … аспект на собствените ви технологии, излезли малко извън контрол, но разкрили ви завихрянето, съществуващо в тази област, поради посоката, в която са се насочили. Разбираш ли?

Участник: Надявам се. Значи е било причинено от нещо, което ние имаме.

Башар: Било е причинено от нещо, което притежавате и което е излязло извън контрол, но то също ви е разкрило едно енергийно завихряне, съществуващо в тази конкретна област. Било е възможно да разкриете съществуването на това завихряне, защото технологията е излязла извън контрол. 

Участник: Вторият ми въпрос е относно Georgia Guidestones*) Кой го е построил и защо?

*) Гранитен монумент, построен в 1980 г. в Elbert County, щата Джорджия. – Бел. прев.

Башар: Това е друга история, за която ще говорим друг път.

Участник: Може ли някога да ме повозиш за една космическа разходка?

Башар: Отново: за мнозина от вас това всъщност вече се е случило. Вие просто не си го спомняте.

Участник: Мога ли да си го спомня този път?

Башар: Можеш, ако пожелаеш. Помоли за това. Когато си лягаш за сън, помоли за повече осъзнатост, повече припомняне, по-голямо съзнателно участие при тези срещи и спомените ти ще започнат да се възстановяват.

Участник: Супер, благодаря ти.

Башар: Благодаря и аз.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Усещам, че съществува възможност за популяризиране работата на Башар. Ти каза, че съществува 100% вероятност от появяване на извънземен кораб.

Башар: Да, кораб на Я-Йел.

Участник: Зная, че скептиците имат собствено мнение за това, но ако вие предварително разкриете къде ще се случи това събитие, то ще накара скептиците да ви вярват малко повече.

Башар: И точно това е причината, поради която не можем да направим това. Защото не става дума за това.

Участник: Разбирам. Бях удивен от нещо, което ми се случи на 30-ти юли.

Башар: И какво бе това?

Участник: Отидох да посетя семейството си в този ден по време на пълнолуние и бих искал да зная какво се случи …

Башар: Ти говориш за някого, който вече не е във физическа форма, или говориш за друг вид семейство?

Участник: Друг вид семейство.

Башар: Да … и какво по точно?

Участник: Просто бих искал да науча нещо повече за това.

Башар: По какъв начин?

Участник: Защо бях там – каква бе целта?

Башар: Бил си на посещение, обменял си информация, научавал си неща, от които се нуждаеш в твоя живот.  

Участник: Те сканирали ли са мозъка ми, или нещо подобно?

Башар: Понякога те сканират непрекъснато, но идеята е, че са ти дали информация, от която се нуждаеш за следващата част от твоето пътешествие. Това ще ти се разкрие, ако следваш най-силната си радостна възбуда. Правиш ли това?

Участник: Да, правя го.

Башар: Добре.

Участник: Когато процесът на разсекретяване достигне своя максимум, усещам, че ще мога да помогна енергийно по някакъв начин на всички. Имаш ли някакъв конкретен съвет към мен, за да съм сигурен, че …

Башар: Разбираш ли какво искаме да кажем с това, че радостната възбуда е един завършен комплект?

Участник: Бих помолил за пример.

Башар: Когато действаш под влиянието на своята най-силна радостна възбуда, с всичките си способности, без настояване на конкретен краен резултат, ти използваш формулата, която активира пълния комплект, който съдържа всички необходими инструменти в твоя живот. Това, което те подкрепя, което те стимулира, което организира, което осигурява пътя на най-малкото съпротивление, което те свързва с други прояви на радостна възбуда, което ти показва всички неща, които не съответстват на радостната ти възбуда. И ако просто продължиш да правиш това, и ако придаваш положителен смисъл на всяка ситуация, породена от действията ти, всяко едно нещо, което трябва да ти се случи в живота, ще ти се случи точно тогава, когато трябва. И това е всичко, което има нужда да правиш. Каквото и да възникне пред теб, което предизвиква радостното ти вълнение, е това, което трябва да правиш. Това е причината да те развълнува. Това е комуникация от Висшия ти разум, който ти казва: „Направи това сега”. Когато си готов да действаш под влиянието на своята радостна възбуда, ти отговаряш на своя Висш разум и му казваш: „Чувам те” и това поражда диалог, който набира инерция и продължава да се разгръща и разгръща, и разгръща, и така всяка важна договореност, която си направил в тази вибрация, винаги ще се реализира точно когато трябва. И няма нужда да правиш нищо друго, за да накараш всички тези неща да ти се случат точно тогава, когато трябва. И толкова.

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Интересува ме и нещо относно президента Обама. Дали можеш да отговориш с „да”, или с „не”? Дали е получил един президентски брифинг документ относно засекретяването на свободната енергия през януари 2009-та? *)

*) Става дума за обръщение към новоизбрания президент Обама от д-р Стивън Гриър през януари 2009 г. http://www.disclosureproject.org/docs/obama/obama-briefing-introduction.pdf – Бел. прев.

Башар: Не. Тези неща обикновено биват скривани от вашите президенти. Защото има други организации, които считат себе си на по-високо равнище от вашето президентство. Разбираш ли?

Участник: Разбрах. Зная, че съществува Тайна космическа програма и че те създадоха системата на NASA, за да накарат хората да мислят, че там са най-добрите технологии.

Башар: Да, макар че вашата така наречена Тайна космическа програма не е толкова напреднала, колкото вярват някои хора.

Участник: Дали моето преживяване през 8-ми октомври 2014 г. е в синхрон с разкритията от страна на NASA от 28-ми септември, защото докато карах колата си към дома, видях тези златни очертания над океана?

Башар: Има нещо общо, но не напълно. Свързано е с това кога е най-подходящо някои неща да се проявят за теб.

Участник: О кей, благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: На два пъти днес ти спомена понятието „милиарди успоредни вселени”, които възникват всяка секунда.

Башар: Да, вие се премествате през тях милиарди пъти в секунда, точно така.

Участник: Без да е необходимо да правим нещо съзнателно.

Башар: Не, това става автоматично.

Участник: И за мен това е показател за едно напълно доброжелателно настроено Творение, което ни позволява да създаваме толкова много в толкова кратък отрязък от време.  

Башар: Да, но това всъщност отразява просто действителната структура на преживяването, което наричате физическа реалност. Това е цъкането на часовника, честотата на вашата реалност, в определен смисъл.

Участник: Аз усещам част от тази промяна на парадигмата, през която преминаваме. Тя се проявява чрез това същество, което ние възприемаме като много освежаващо – Папа Франциск, и когато ти каза, че информацията може да дойде от неочакван източник, дойде ми наум, че Ватиканът може да бъде такъв неочакван източник.

Башар: Има голяма вероятност той да е един от източниците, но той не е единственият. Въпреки това, промените, които виждате в тази конкретна религиозна структура, са индикатори за висока степен на вероятност те да излъчат този вид информация, както и друга информация, която хората не очакват от този конкретен източник. Така че да, ти добре улавяш вероятността това да бъде източникът, но това още не е решено. 

Участник: Благодаря ти много за днес.

Башар: Благодаря ти и пак заповядай за днес.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: В този свят няма благородство, а само политика. Това мислим всички и затова аз съм посветил живота си на това да стимулирам духа на желаещите маси.

Башар: Добре.

Участник: Имам холистичен подход към тренирането на тялото и на духа, като прибавям духовност и невропластичност.

Башар: Добре, това звучи вълнуващо.

Участник: Благодаря ти. Има ли още нещо, което би трябвало да добавя към това?

Башар: Ако си фокусиран върху идеята за физическото по този начин, тогава във всички случаи би се получила по-голяма ефикасност по отношение на пластичността, ако хората също така се освобождават от отровите в организма си.

Участник: Всъщност аз правя това.

Башар: Тогава това е всичко необходимо. Просто продължавай и следвай това, което те вдъхновява.

Участник: О кей. Съществуват ли повече сетива от петте, които познаваме?

Башар: Да, разбира се. Ти вече познаваш някои от тях. Да, има даже и от физиологична гледна точка. Много от вас имат чувство за посока и за следване на магнитните линии на Земята, което демонстрират някои животни. Вие имате тази ориентация на квантово ниво спрямо магнитното поле. Много хора притежават чувство за посока, нали?

Участник: Да.

Башар: Ами те правят точно това – следват магнитното поле на Земята, те го усещат. Също така някои от вас имат и сетива, които надхвърлят физическото и се отнасят до енергийната сфера. Отново: вие може да се адаптирате към определени честоти, което да ви позволи да се хармонизирате и да вибрирате по определен начин, така че да усещате по-високо честотни енергии, по-високо честотни съзнания. В определен смисъл, това е, което се случва точно сега. Медиумът е бил обучен да променя своята вибрационна честота и да развие способност да усеща по-силно нашата енергия, и да синхронизира достатъчно честотата си, за да позволи осъществяването на тази телемпатична връзка. Така че това е друго сетиво.

Участник: Идеално.

Башар: Така че изследвай и виж какви други сетива всъщност притежаваш.

Участник: Благодаря ти за това. Също така аз съм бил многократно доста близко до смъртта.

Башар: О, колко вълнуващо!

Участник: И всеки път съм се измъквал без драскотина.

Башар: Да. Всъщност да и не.  Това, което си направил, е, да се преместиш в малко по-различна реалност, където не си разбрал, че в действителност си умрял.

Участник: Да, всъщност зная, че съм умрял и след това съм се преродил …

Башар: Така да се каже. Благодаря ти за това, че си се рестартирал.

Участник: Когато бях в Ирак, ме взривиха два пъти.

Башар: О, колко вълнуващо!

Участник: Всъщност бяха повече, но единия път това бе от превозно средство – самоубиец, а другия – от една бомба. Това са двата пъти, които споменах.

Башар: Да, да, да. Това са много творчески начини да се преместиш в други успоредни реалности. Много внезапно.

Участник: Да. И в последно време изследвах някои неща, и срещнах това същество, което мисля, че е мой двойник по душа, тъй като историите ни са доста подобни една на друга.

Башар: Да-а-а.

Участник: Той е познат под името Червено перо.

Башар: Добре.

Участник: Той е на моя възраст, родени сме по едно и също време … всичко.

Башар: Да, да, да. Ти си направил нещо много интересно и уникално. Следвайки идеята да умреш и да се прехвърлиш в една успоредна реалност, един от тези пъти ти си се преместил в успоредна реалност, където има една друга твоя версия, която е много малко по-различна. Разбираш ли?

Участник: Хм-м-м.

Башар: За да я използваш като отражателно усилване на своя път. За да бъдеш, в определен смисъл, два пъти по-силен и да поемеш по различен път. Разбираш ли какво ти казваме?

Участник: О, да!

Башар: Добре, както казах, това е нещо много творческо.

Участник: И в последно време се свързах с една школа по енергийно лечение в Пасадена и когато говорих с директорката, споменах за този Червено перо и тя ми каза, че няколко дни преди това е била посетена от един дух, който й казал, че аз съм Червено перо и поради това ние установихме една много силна връзка.

Башар: Да, както казах, ти си усилил способността си, имайки това двойно отражение в една конкретна реалност, заедно с твоето успоредно аз, при което Червено перо има същото твое отражение в неговата реалност … разбираш ли? 

Участник: Да.

Башар: И идеята е, че това ти дава повече енергия, огромна енергия, с помощта на която да създаваш неща, като синхронности. Нещата стават повече мигновени, повече … сега. Защото ти работиш буквално със структурата на успоредни реалности. Това, което ти правиш, наподобява началото на случващото се с мистиците. Разбираш ли?

Участник: (смее се) Да.

Башар: Добре, така че ти си тръгнал по един интересен път. Продължавай!

Участник: О кей, чудесно. Удивително е това, което каза за дублирането с този Червено перо. И наскоро когато това пак се случи, тъй като аз съм баща и забелязах, че все едно, че бях едно дете, и не бях напълно там, и …

Башар: Това е, което понякога се получава, когато се преместваш в успоредни реалности, където се случват други неща. Ти можеш да възприемеш други житейски пътища, които да включиш в определена степен в собствения си житейски път. 

Участник: И аз съм загрижен за емоционалното развитие на сина ми, и се тревожа за това, че може би не го обичам така, както би трябвало.

Башар: Защо не?

Участник: Защото … баща ми отсъстваше, когато бях малък. 

Башар: Да, но ти можеш да присъстваш, нали?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава какво те тревожи?

Участник: Аз всъщност съм му простил за това, че не е бил там.

Башар: Добре, а простил ли си на себе си?

Участник: Да.

Башар: Тогава ако си простил на себе си и си възстановил своя синхрон, защо се тревожиш относно това твое дете?

Участник: Работата е в това, че историята се повтаря в определен смисъл …

Башар: Не, не, не. Историята автоматично не се повтаря. Тя се определя от това, което избираш да правиш. Ако чувстваш, че си различен човек, а ти си различен човек поради начина, по който си се преместил в друга реалност, ако наистина разбереш как да се идентифицираш като различен човек, то моля те помни, че ако си наистина друг човек, ти вече нямаш същата история! И никога не си я имал!

Участник: Тревогата ми е за това, че съм се опитвал от все сърце да обичам баща си и …

Башар: Ти не трябва да прощаваш това, което той е избрал да направи, за да го обичаш безусловно като същество, което преминава през изследване на собствените си страхове и липса на самочувствие. Ти трябва да разбереш, че за да се получи жертва, е необходимо присъствието на друга жертва. Така че идеята е, че той е приемал живота си като живот на жертва и това е най-доброто, което е могъл да направи с него. Така че ти можеш да разбереш, че в този смисъл, макар задължително да не прощаваш постъпките му, ти можеш да разбереш защо ги е направил. Защото това е било всичко, което той е могъл да проумее. Намираш ли смисъл в това?   

Участник: Да.

Башар: И следователно ти можеш да му съчувстваш за това, че е направил неща, които не са били в негов интерес, както и в твой интерес, нали така?

Участник: Да. Ти каза две неща, които аз зная, но по някакъв начин съм отричал. Първото е безусловна любов, която аз всъщност изпитвам, и второто бе … изплъзна ми се.

Башар: Съчувствие?

Участник: Да! (смях в залата)  

Башар: Радвам се, че го открих вместо теб.

Участник: И последният ми въпрос … мисля, че това е донякъде егоистично от моя страна, но можеш ли да ми кажеш кое е моето потекло … междузвездно потекло, нямам предвид тук, на Земята.

Башар: Имаш предвид какви връзки си установил с други цивилизации, които помагат за информирането на твоя живот тук, на Земята?

Участник: Да.

Башар: Защото ти разбираш, че всички животи протичат едновременно, нали?

Участник: Да.

Башар: Освен ако имаш това, което наричате своя история във времето, при което се връщаме към това как човеците са били генетично променени. Това ли имаш предвид? Или говориш … сред звездите сега?

Участник: Сред звездите сега.

Башар: Добре. Ти имаш много силни връзки с Орион и ти ги преобразуваш от тъмнина в светлина. И се справяш много добре. Имаш връзки с Плеядите. Имаш известна връзка със Сириус и с Арктурус, но най-силната връзка е с Орион и преминаването от тъмнина в светлина. Това помага ли ти?

Участник: Да. Защото когато бях в Ирак и при това прераждане нещо ми се стори, и чух … „източник на истинско просветление”.

Башар: Да.

Участник: И аз се опитвам да превръщам тъмнината в светлина, и нося винаги това … Вие познавате това. (обръща се към аудиторията и показва токата на колана си, изобразяваща символа „ин-ян”. (аплодисменти от аудиторията).

Башар: Ти запознат ли си със съзвездието Орион на вашето небе?

Участник: О, да. Като малък съм задавал много въпроси на баща си, когато сме разглеждали небето и звездите …

Башар: Добре. Ето откъде идват и твоите връзки, така че браво на теб!

Участник: Благодаря ти, Башар.   

Башар: Приеми и ти нашата безусловна любов.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Дали би споделил с мен информация относно моето семейство тук, на Земята? Родителите ми починаха преди 30-40 години и имам един брат, когото даже не познавам. Дали той е жив ?

Башар: Да, жив е, във Филаделфия.

Участник: Можеш ли да подскажеш как да го открия?

Башар: Започни да търсиш във Филаделфия. Това е, което можем да ти кажем засега. По пътя ще получиш помощ от други водачи, но ние можем да ти дадем началото. Твоето въображение и търсенето ти ще ти подскажат синхронно какво да правиш.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това е един процес и ти трябва да преминеш през този процес, но ние можем да подкараме топката.

Участник: Благодаря ти. А относно моите родители?

Башар: Какво за тях, те са добре.

Участник: Те са?

Башар: Да, разбира се, те са в духовната сфера, как може да не бъдат?

Участник: О кей. Докато карах насам от Северна Калифорния, спрях на една бензиностанция и получих телефонно обаждане, че моят 95-годишен вуйчо е починал в Ню Джърси и аз ще отида там тази седмица. Това е последната ми известна връзка …

Башар: При пътуването ти до Ню Джърси може би преди или навръщане, може да поискаш да спреш във Филаделфия и виж какво ще се случи.

Участник: О кей, благодаря ти много.

Башар: Виж кого можеш да срещнеш. Карай внимателно.

Участник: О кей, о кей. Искам да задам въпрос относно египетската философия.

Башар: Да?

Участник: Защото Платон и Сократ са изучавали Египет и …

Башар: Защото древните жреци на Египет са знаели тайните на Атлантида. И те са ги предавали, и това е било свързано с различни разбирания за съзнанието. И много от понятията, за които говорим тук днес, са били разбрани от духовенството в древен Египет.

Участник: Тогава защо никой не говори за това …?

Башар: Защото болшинството историци не знаят това. Има глави от вашата история, които са били изгубени.

Участник: Ключът е в образованието.

Башар: Да, ключът е в изследването, по различни начини, в т.ч. чрез променени състояния на съзнанието, които позволяват извличане на информация за запълване на празнотите. Също така, когато откритият контакт най-после се състои, много същества ще ви донесат липсващите части от вашата история. Те ще запълнят историята ви вместо вас, защото мнозина са ви наблюдавали в течение на много хилядолетия и могат да ви кажат точно какво се е случило на вашата планета. И това е едно от нещата, което ще ви привърже към идеята за обмен с извънземни същества, защото те ще ви дадат чувството за последователност на историята, за да може наистина да разберете какво представлявате по отношение на вашия път на Земята и накъде може да тръгнете оттук нататък. Това ще бъде един от подаръците, който ще получите.  

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти толкова много за всички учения. Те направиха живота ми толкова различен.

Башар: Ти си отговорна за различието, но ние искаме да ти благодарим, че си ни позволила да споделим това, което знаем.

Участник: Нещата се променят много бързо …

Башар: Да, така е.

Участник: Те се променят и за мен, и наскоро реших, че повече няма да си играя със страха и ограниченията и нещата започнаха да се получават по много магичен начин.

Башар: Те много често се получават така, когато се отървеш от страха.

Участник: Уф-ф, това е удивително. Когато бях по-млада, си налагах определени ограничения, защото бях много интуитивна, чувах гласове и баща ми бе психиатър, и се страхувах, че може да съм луда …

Башар: О, моята дъщеря е побъркана!

Участник: О, не, не, баща ми всъщност не се тревожеше. А когато му разказвах някои неща, той обикновено ми казваше: „О, това е просто твоят ангел хранител” и той така да се каже, ми даваше разрешение, но имаше два пъти, когато аз най-накрая казах: „Не, махай се!” и …

Башар: О кей. В това няма нищо лошо.

Участник: Можеш ли обаче да ми дадеш някаква информация относно този глас?

Башар: Това са твоите водачи, твоите духовни водачи.

Участник: Да.

Башар: И ако си готова да установиш по-съзнателна връзка, ти можеш да го направиш.

Участник: Абсолютно!

Башар: И по какъв начин ще оползотвориш това преживяване?

Участник: Мечтата ми е да направя някаква промяна и както каза господинът, да променя тъмнината в светлина …

Башар: И как по-точно би направила това? Дай пример.

Участник: Част от това, което съм научила от теб, е да бъда пример за това и да показвам …

Башар: И как ще избереш да направиш това, какъв ще бъде конкретният външен израз на това? Просто ще стоиш на едно място?

Участник: Не, господине.

Башар: Благодаря ти. Тогава какъв ще бъде външният израз точно сега? Какво е най-вълнуващото нещо, по отношение на което ще предприемеш някакво действие, така че да бъдеш пример, който другите могат да видят?

Участник: Имам бивш съпруг, който е моят най-добър учител. Имам и две момчета, така че се старая да бъда много нежна и мила, и се справям много добре. По този начин аз се реализирам.

Башар: Добре, това е по отношение на твоето семейство. А какво ще кажеш за обществото?

Участник: Всъщност не толкова много …

Башар: Благодаря ти! Защо не?

Участник: Ъ-ъ-ъ …

Башар: Искаш да бъдеш за пример, но когато няма никого наоколо, който да те види, какво значение ще има това?

Участник: Зная … аз обичам да пиша, обичам да рисувам …

Башар: Добре, правиш ли тези неща и излагаш ли ги на показ?

Участник: Не ги излагам.

Башар: Защо?

Участник: М-м-м …

Башар: Защо не? Защо-о-о не? Защо-о-о-о-о не? (смях в залата)

Участник: А-а-а … ъ-ъ-ъ … точно така, защо не?

Башар: Защо не? Можеш ли да отговориш?

Участник: Все още си играя с идеята …

Башар: Хайде стига, бъди честна!  От какво се страхуваш?

Участник: Какво ще си помислят хората.

Башар: На кого му пука?!

Участник: Точно така.

Башар: На теб защо ти пука? Защо ти пука? Защо? Не цениш себе си достатъчно? Ти вярваш на другите, когато се опитват да отразят подценяване към теб? Защо им вярваш, защо мислиш, че това има нещо общо с теб?

Участник: …

Башар: Защо мислиш, че това е вярно?

Участник: Вътрешно имам високо мнение за себе си …

Башар: Но не действаш по този начин!

Участник: Точно така.

Башар: Тогава ти наистина не го вярваш вътрешно, защото нещата, които знаеш, че са истина, ти просто ги правиш, те са синонимни на твоето поведение. Ако нещо не е в твоето поведение, ти не го разбираш и не му вярваш.

Участник: Хей, аз се старая …

Башар: Зная, че се стараеш.

Участник: Да, но … Без „но”, зная.

Башар: Ако те помоля да прекосиш стаята, ти няма да ми кажеш: „Добре, старая се”. Ти просто ще го направиш, защото знаеш, че можеш. И ти ще покажеш, че го знаеш с това, че ще го демонстрираш чрез поведението си. Ако то не е част от поведението ти … това писане и рисуване по начин, по който всеки може да го види … защото ти се страхуваш какво хората ще си помислят и че ще те оценяват, и тогава това не е нещо, което ти наистина приемаш за вярно за себе си.

Участник: А какво ще е, ако кажем, че аз всъщност се страхувам от това колко бързо и магически се променят нещата?

Башар: Ти не вярваш, че можеш автоматично да се контролираш?

Участник: Усещам нещата … невероятно магически …

Башар: Добре, това претоварва ли те?

Участник: Понякога.

Башар: Добре, но отново: това означава, че ти не се доверяваш на начина, по който протича животът ти.

Участник: О кей.

Башар: Ти можеш да се справяш с всичко, което се случва. Ако не можеше да се справяш с нещо, то нямаше да се случва.

Участник: Да. Би ли го казал отново, за да ми влезе по-добре в главата?

Башар: Ти всъщност не можеш да получиш повече от това, с което можеш да се справиш, това не е възможно. Ти обаче можеш да вярваш, че не си готова да се справиш.

Участник: Точно така.

Башар: За всяко нещо, което се изпречи на пътя ти … ти трябва да знаеш, че ще можеш да се справиш, защото то съответства на вибрацията, която излъчваш! То не може да бъде повече от вибрацията, която излъчваш, нито по-малко. То трябва да съответства точно на вибрацията ти.

Участник: Точно така. Значи аз съм готова за всичко това.

Башар: Виждаш ли, когато създадеш идеята, че не можеш да се справиш с нещо, ти всъщност излъчваш точно тази вибрация и точно това получаваш. Ти получаваш преживяване, че не можеш да се справиш, и това е точно равно на вибрацията, която излъчваш. Така че ако ти просто пренаредиш това уравнение и кажеш: „Разбира се, че ще се  справя, защото аз получавам това, което излъчвам в момента, като точно отражение. Така че ако просто променя това, което излъчвам, то не променя количеството, което се връща към мен, а само променя начина, по който го преживявам, защото сега аз разбирам, че едното съответства на другото, докато преди имах определение, според което такова съответствие не съществуваше!” Но то винаги ще съответства на определението, което излъчваш. Това винаги е така и не може да бъде нещо друго! Така че ако знаеш, че има съответствие, ти ще действаш, все едно че има съответствие и ще знаеш, че за каквото и да става дума, това ще е нещо, с което можеш да се справиш. Намираш ли физически смисъл в това? Това е просто физика.

Участник: Да.

Башар: Когато хвърлиш една топка към стената, тя се връща обратно. Когато хвърлиш една топка към стената, не получаваш обратно две топки. Връща се топката, която си хвърлила. Действие и равно на него противодействие. Две равни действия! Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре. Така че каквато топка хвърлиш, същата ще се върне при теб. Не петнадесет топки. Независимо как изглеждат нещата. Ако ти си представиш петнадесет топки, това ще бъде определението, което ти ще хвърлиш, но ти ще получиш обратно това, което си хвърлила, за да ти покаже как да се контролираш в съответствие на това, което знаеш, че е удобно за теб по отношение на това как определяш това, което ще се върне обратно … като промениш определението, което ще излъчиш. Това влиза ли малко в главата ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Добре, тогава иди и хвърли няколко топки и виж какво ще се върне обратно.

Участник: Благодаря ти толкова много.

Башар: Добре си дошла „толкова много“. Ти ще можеш да намериш лесен отговор на много от тези въпроси, когато разбереш физиката, природата и структурата на Съществуването. Всичко зависи от това.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Много съм благодарна да бъда тук.

Башар: Ние също сме много благодарни за съвместното сътворяване.

Участник: Ти отговори на повечето от моите въпроси.

Башар: Какъв синхрон!

Участник: Имам обаче нужда от малко повече пояснения по някои от тях.

Башар: Да.

Участник: Що се касае до промените и 2016-та … ние сме създатели на собствената си реалност.

Башар: Да, така е.

Участник: И в зависимост от това върху какво се фокусираме, ние се свързваме с този тип реалност.

Башар: Да.

Участник: Тук нещо ми убягва. Ако например аз се фокусирам върху една конкретна реалност и наистина се фокусирам, възможно ли е да подмина вероятностите …?

Башар: Възможно е, но не е вероятно, защото ти си избрала да бъдеш в една реалност, в която има различни системи от убеждения и вярвания, както и определен процес, който отразява участието ти в трансформацията, вместо просто да я прескочиш.

Участник: А, о кей.

Башар: Не е невъзможно, но не е вероятно, защото ти си избрала да бъдеш в разгара на трансформацията. Тогава защо ще искаш да я пропуснеш, защо ще искаш да пропуснеш купона?

Участник: О кей.

Башар: Като напуснеш прекалено рано, като го пропуснеш. Така че ти можеш да преживяваш своята реалност по начина, който предпочиташ енергийно, макар все още да виждаш неща в реалността, които не предпочиташ, и това не означава, че те трябва да те засягат. Виждаш ли разликата?

Участник: Да.

Башар: Присъствието ти обаче в тази реалност, в която все още можеш да виждаш неща, които не предпочиташ, може да служи като пример за другите, които да си кажат: „Виж колко спокойна е тя в това бедствие! Как успява да го постигне? Нека да открием тайната й. Нека възприемем същото състояние и същите убеждения, които тя демонстрира, за да можем и ние да преживеем това, без да се чувстваме обречени! За да можем да създадем положителен резултат от всичко това, защото можем да неутрализираме ситуацията, независимо как тя изглежда.” По този начин ти си участвала по начин, който върши работа на теб, но също така върши работа и на другите, които пожелаят да те използват като пример в лицето на това, което се случва.

Участник: Това е чудесно!

Башар: Да, така е, но виждаш ли, трябва само да използваш въображението си, да го преформулираш по този начин и тогава ще разбереш как да се справяш с това.

Участник: Значи по същество, макар че това ще се случва, аз ще стана наблюдател.

Башар: Ти можеш да бъдеш и участник, аз само казвам, че ти няма да бъдеш повлияна по начин, по който не предпочиташ да бъдеш повлияна.

Участник: Аха.

Башар: Независимо как изглеждат нещата.

Участник: Разбрах.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам.

Башар: Добре. Така че не става дума за: „О, единственият вариант, който виждам, е, да скоча и да побягна.” Ти трябва да имаш въображението, № 1 – Аз съм тук по определена причина.” И да, аз не казвам, че е невъзможно причината да бъде как да избегнеш това, но то се случва рядко, много рядко. Така че идеята е да потърсиш най-вероятната причина. „Аз съм тук, за да участвам. Ето защо съм тук. Тогава нека измисля начин на участие, при който мога да дефинирам участието си така, че да има положителен изход за мен.” И тогава въображението ти ще е освободено да ти предложи вид описание, което току-що ти дадохме. Но ако не си в това състояние, ако не пожелаеш да бъдеш в това състояние, за да разпознаеш каква е ситуацията и как да определиш това, което тя е, по един полезен начин, вместо просто да търсиш някаква алтернатива, която не отговаря на това, което тя е, то ти няма да си в състояние да си представиш тези неща и да измислиш нови определения, които прилягат на ситуацията такава, каквато тя е. Намираш ли това за смислено? 

Участник: Да.

Башар: И в момента, в който имаш определение, подходящо за конкретната ситуация, тя може по-бързо да се преобрази в нещо друго. Защото ти използваш това, което е пред теб, напълно и пълноценно. Само когато ти се съпротивляваш на това, което е пред теб, което се случва, ти му помагаш да продължава да съществува, докато се научиш как да го използваш, като го приемеш, че съществува, за да те научи как да се отнасяш към него по положителен начин, така че да ти е от полза. И след като веднъж то ти е предоставило тази полза, то ще отмине. Но ако не му позволиш да ти бъде от полза, като отричаш съществуването му и настояваш, че то няма нищо общо с твоя живот, то ще продължава да ти досажда и да чука на вратата ти, и ще ти повтаря: „Ти просто не разбираш защо съм тук!” И неговият глас ще става все по-силен и по-силен, и по-силен, и по-силен, докато в крайна сметка се случи нещо, което ще те принуди да разбереш защо то е там. Така че разбери го по-рано и преживяването ти ще бъде по-безболезнено. 

Участник: Да, прекрасно, благодаря ти.

Башар: И аз ти благодаря.

Участник: Следващ въпрос. Зная, както спомена преди, че промените засягат физическите ни тела в момента?

Башар: Да. Защото вие се намирате в един физически сън и това е част от вашето консенсусно споразумение – телата ви да бъдат повлияни, поне на болшинството от вас. Това не е задължително, но това е общото споразумение, което имате. 

Участник: О кей, тогава сега виждам как моят син преживява определени физически неща. Той е много чувствителен, много нежен и аз не зная как да му помогна. Виждам, че поради промените в енергията …

Башар: Това може да влияе в известна степен, но на нас също така в момента ни казват, че справянето с това е нечие чуждо задължение. Така че трябва да вярваш, че има други, които му помагат по начини, които не влизат в нашите задължения в момента.  

Участник: О кей. В момента аз търся различни възможности, но не съм сигурна какво да правя …

Башар: Просто продължавай да следваш своята радостна възбуда и ще откриеш начина, той ще ти се разкрие. Ще откриеш какво да правиш с всеки в твоята реалност, който е част от твоето радостно вълнение, от твоята любов. Това ще ти бъде показано. .

Участник: Добре, но това, което той преживява, дължи ли се на всички тези енергийни промени?

Башар: Аз току-що ти казах, че то се дължи частично на това, но също така току-що ти казах, че не мога да ти кажа нищо повече. Това е задължение на други.

Участник:  О, разбирам. О кей.

Башар: Ако ти обаче следваш своята радостна възбуда и го включиш в своята радостна възбуда, и го обгърнеш със своята любов, нужната информация ще ти бъде доставена от други източници. Това не е наша работа. Казаха ни да стоим настрана. И ние внимаваме, защото това е споразумението, което ние сме сключили с вашата консенсусна реалност. Вашите духовни водачи ни казват: „Ние ще се заемем с това.”

Участник: Но аз им давам разрешение да ви разрешат. (смее се)

Башар: Нещата не стават по този начин.

Участник: О кей, зная това.

Башар: Те вече знаят какво им е позволено да правят и какво не им е позволено, както и какво ние имаме позволение да правим. И в този случай ти трябва да преминеш през този процес по конкретен начин. Така че ти си в добри ръце, не се безпокой и същото се отнася до твоето  дете. Не се тревожи и просто следвай своята радостна възбуда и своята любов.

Участник: Това ми стига.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Ъ-ъ-ъ.

Башар: Това е всичко засега.

Участник: Без повече въпроси?

Башар: Това е всичко засега.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здрасти.

Башар: Добър ден.

Участник: Толкова съм любопитен … моята най-силна радостна възбуда е свързана с това да работя в развлекателната индустрия.

Башар: Добре, какво те спира?

Участник: Аз определено съм се запътил към това …

Башар: Запътил си се към това. Къде се намира то, ей там? Колко далече си от него?

Участник: В главата си аз съм вече там.

Башар: Добре, тогава, ти си вече там. Какво повече има за казване? Какво правиш, за да демонстрираш факта, че си вече там? Това е въпросът.

Участник: Ъм-м-м.

Башар: И точно по какъв начин си представяш участието си в развлекателната индустрия?

Участник: Като работя с някого, който използва своята платформа, за да доведе до положителна промяна в света.

Башар: Какво имаш предвид под „да работя с някого”, като какъв, как? Просто работа ли си търсиш?

Участник: Хм-м-м, не, искам да използвам таланта си, за да изразя това, което съм научил през моя път в живота, като житейски уроци и да предам това …

Башар: Ти имаш предвид да изнасяш беседи, или към теб да се обръщат хора, които биха искали да знаят какво имаш да им кажеш?

Участник: Много бих искал да имам собствено телевизионно шоу …

Башар: Да имаш собствено телевизионно шоу. Тогава какво правиш в тази посока, за да го създадеш?

Участник: Хм-м-м.

Башар: Нищо?

Участник: (смее се) Правя, каквото мога …

Башар: Това какво означава?

Участник: Но мога много повече.

Башар: Да, можеш. Какво правиш? Можеш ли да създадеш една шоу енциклопедия?

Участник: Имам много идеи …

Башар: Как можеш да създадеш една шоу библия?

Участник: Шоу библия като справочник, в който има всичко?

Башар: Която обяснява какво е шоу бизнес. С кого ще се конкурираш в своето шоу?

Участник: Опра.

Башар: Нямаш ли нещо конкретно предвид?

Участник: Имам, имам …

Башар: Какво ще бъде съдържанието, как ще го представиш, какво ще има във всеки епизод, ако го наричаш по този начин?

Участник: Аз съм любопитен относно това да включа илюминатите и такива неща …

Башар: (медиумът маха отчаяна с ръка) О, божичко!

Участник: Просто ще следвам своя път …

Башар: Научи занаята, ако искаш да направиш това.

Участник: Чудесно, това искам да направя.

Башар: Добре, и не се занимавай с тези периферни идеи.

Участник: О кей. И в последно време срещнах друг медиум, който пречиства хората от същества, които се прикрепят към нас.

Башар: О, божичко!

Участник: Това нещо реално ли е, или …? Можеш ли да поясниш?

Башар: Това е една идея, представена като възможност за вас да решите дали трябва да приемете тази конкретна система от убеждения. Това говори ли ти нещо?

Участник: Ти говориш за нещо като позволения?

Башар: Да, позволения. Разбираш ли?

Участник: Да, напълно разбирам.

Башар: Чудесно, това помага ли ти? Чувстваш ли се малко по-леко?

Участник: Да, напълно.

Башар: Не си вече толкова задръстен в движението си напред към твоята мечта?

Участник: Точно така. И веднъж имах сън, който ми изглеждаше наистина, наистина реален. Имаше един кораб, НЛО, който пристигна, и в него имаше деца, някои от които изглеждаха като моите племенници и племеннички …

Башар: Да-а-а.

Участник: Имаше и едно момиче и всички бяха много дружелюбни. Дали това имаше някаква връзка с …?

Башар: Хибридите, да.

Участник: А-а-а-а, да.

Башар: И също една възможност да узнаеш, че някои от твоите племенници и племеннички са се озовавали на кораба от време на време.

Участник: Оу-у-у, значи те правят такива малки пътешествия?

Башар: Да.

Участник: А-а-а, супер.

Башар: И това ти е било показано по този начин, за да разбереш връзката между твоите човешки племенници и племеннички и хибридните деца. За да добиеш усещане за връзката си с всички тях.

Участник: Чудесно!

Башар: За да можеш малко да споделиш тази любов наоколо.

Участник: Прекрасно.

Башар: Те са ти демонстрирали интимност, фамилиарност … фамили(я), разбираш ли?  

Участник: Това е удивително!

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, наистина. Благодаря ти много.

Башар: Благодаря. Предполагам, че ще те видим по телевизията.

Участник: Да-а!

Ейприл: Остават ни още около 30 минути. Още колко имена?:

Башар: Избери едно число … о-о-о, между четири и шест.

Ейприл: Пет.

Башар: Благодаря ти, браво!

Ейприл: Аз трябва да съм математически гений.

Башар: Ти си такава.

Ейприл: (избира пет листчета с имена от купата)

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: За първи път съм тук …

Башар: О, ние също разговаряме за първи път с теб. Какво съвпадение.

Участник: Моята най-силна радостна възбуда е свързана с осъзнатото сънуване.

Башар: Чудесно.

Участник: Практикувам вече три години и не получавам точно резултатите, които искам.

Башар: Добре, в това няма нищо лошо.

Участник: И съм затруднен …

Башар: Почакай малко. Какво друго в живота предизвиква радостната ти възбуда?

Участник: Хм-м-м.

Башар: Кое е следващото най-вълнуващо нещо, което би могъл да правиш, ако това все още не се получава?

Участник: Да се уча.

Башар: Да се учиш на какво?

Участник: Физика и как се създава енергия, и …

Башар: Добре, и се занимаваш също така и с това, нали?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава научил ли си нещо от физиката, което може да ти помогне да разбереш състоянието на вибрации, чрез които да постигнеш осъзнатост в сънищата си?

Участник: Ъ-ъ, не.

Башар: Е, тогава може би трябва да учиш малко повече физика.

Участник: Значи трябва да използвам своята втора опция на най-силна радостна възбуда, за да …?

Башар: Всеки път, когато не можеш да действаш в посоката, която те вълнува най-силно, действай в посока на следващото най-вълнуващо те нещо, защото всички вълнуващи неща са свързани. И това, по отношение на което имаш повече възможности да действаш, в крайна сметка ще те отведе обратно към онова, по отношение на което си нямал способност да действаш, като ти придаде тази способност. Всички неща, които те вълнуват, са свързани. Следователно, ако по принцип си способен да изучаваш физика, това трябва да означава, че там се съдържа някаква информация или нещо друго, което те вълнува и спрямо което можеш да действаш, което съдържа информация, съответстваща на твоите възможности. Всичко е свързано.

Участник: О кей. И още един въпрос относно убежденията. Мисля, че притежавам противоречащи си убеждения, но не зная как да ги открия.

Башар: Не можеш да ги откриеш? За какво се отнася противоречащото ти убеждение?

Участник: Защото понякога постигам осъзнат сън и съм наистина възбуден, но не зная как да го повторя …

Башар: Добре, добре, твоите противоречащи си убеждения гласят, че ти винаги трябва да го повтаряш. Това не е вярно. Когато не можеш, това ти показва, че за момента това не ти е нужно. Твоето настояване да го направиш, е противоречивото ти убеждение. Ти трябва да вярваш в развоя на нещата и особено след като си могъл да го постигнеш и след това изведнъж откриваш, че не можеш, това, което не успяваш да постигнеш в даден момент, е знак, че не е нужно да го правиш. Ако имаш доверие в живота си, така трябва да разчиташ този знак. Не че нещо не е наред. Не че трябва да се опитваш по-усърдно, защото може и да успееш, макар че понякога това ще бъде отговорът, но най-често след като успееш да направиш нещо и след това не успяваш, това е знак, че това не ти е нужно за момента, а противоречивото ти убеждение е, че трябва да го направиш точно тогава. Може би за момента е нужно да преминеш през друг процес, по друга причина.

Участник: Виждаш ли нещо във връзка с това, което аз не виждам в момента?

Башар: Току-що ти казах какво мога да видя, което ти не виждаш.

Участник: Добре, но даже и това да отговаря на най-силната ми радостна възбуда …

Башар: Ти не разбираш, ти не разбираш. Това, което предизвиква в теб най-силно радостно вълнение, не е задължително това, което трябва да се прояви. Ето защо ние казваме, че трябва да изоставите всякакво настояване за някакъв краен резултат. Ти просто действаш според своята радостна възбуда, влагайки всичките си способности, без каквото и да е настояване за конкретен краен резултат. Защото така отваряш възможност за това, което трябва да се случи и което Физическият ти ум не е способен винаги да определи. Затова трябва да престанеш да настояваш, че това трябва да се случи. Така че следвай радостната си възбуда, но не очаквай, че формата, в която тя се появява, трябва винаги да се реализира. Защото това не винаги е нещото, което трябва да се случи. Понякога нещо те възбужда в даден момент само за да те накара да се размърдаш, да се задействаш и това е най-важното нещо и не това, което мислиш, че трябва да се случи, трябва да се случи. Просто то те довежда до определено състояние и това е, което трябва да се случи за момента. Така че никога не приемай, че трябва в действителност да „постигнеш целта”. Ако нещо не се случи, това означава, че не е трябвало да се случи в този момент. Преди това трябва да се случи нещо друго. Трябва да вярваш в начина, по който животът ти се разгръща. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Абсолютно, намирам смисъл.

Башар: Добре.

Участник: Значи когато го почувствам, аз действам спрямо него, но ако не се получи, аз просто го оставям да отшуми и правя нещо друго.

Башар: Ако то не те вълнува, ако това не е най-вълнуващото те нещо в дадения момент, действай спрямо това, което те вълнува най-силно, даже и да ти изглежда, че на пръв поглед няма нищо общо. Радостната възбуда е тази, която ти казва, че има нещо общо, не това как изглежда.

Участник: О кей, благодаря много.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, много.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Ъ-ъ-ъ-ъ, наистина съм нервна.

Башар: О, колко вълнуващо.

Участник: Предполагам.

Башар: Няма нищо, за което да се чувстваш нервна. Вместо това можеш да бъдеш радостно възбудена, ако искаш.

Участник: Аз съм.

Башар: Тогава бъди смела и говори високо, за да могат всички да чуят това, което имаш да споделиш.

Участник: През последвана година съм преминала през много интересни ситуации.

Башар: Добре, това звучи вълнуващо.

Участник: Да, така беше. Първоначално бях изплашена …

Башар: О, това също е вълнуващо.

Участник: … Но сега разбирам смисъла на всичко, което се случи.

Башар: Ето виждаш ли?

Участник: Но предполагам …

Башар: Ти много предполагаш.

Участник: Съжалявам … ако бъда по-конкретна, бях назначена за еколог миналата година. Нямах нищо предвид, просто започнах да го правя … ей така.

Башар: Добре. Сега може би разбираш, че има неща, които би могла да правиш, които отразяват по-добре твоята радостна възбуда?

Участник: Да-а.

Башар: Като например?

Участник: Все още не зная.

Башар: Това не е нужно да бъде професионална кариера. След като си тук днес и водим този разговор, ние приемаме, че това предизвиква в теб радостно вълнение. Това е всичко, което трябва да правиш. След като този разговор привърши, измежду всички възможности, с които разполагаш, избери тази, която предизвиква в теб радостно вълнение, макар и само малко повече от всички останали възможности, по отношение на които можеш да действаш. И тогава действай, като влагаш всичките си способности, докато изчерпиш възможностите си за въздействие. И просто продължавай да правиш това. И този процес в крайна сметка ще се разгърне в други по-мащабни неща, като проекти, като кариера и т.н..

Участник: О кей.

Башар: Така че започни оттам, откъдето можеш, защото всички неща, които причиняват в теб радостна възбуда, са свързани. Не е задължително да започнеш с нещо голямо; можеш да започнеш от нещо малко.

Участник: О кей. В крайна сметка получих одобрение

Башар: За къде?

Участник: За Калифорнийския университет в Лос Анжелис.

Башар: За какво?

Участник: За каква специалност?

Башар: Ако това е начинът, по който искаш да го изразиш, да.

Участник: Биология.

Башар: И …? Ти каза, че това не те вълнува особено, нали?

Участник: Интересно е това, което научавам … Обикновено хората намират за наистина много трудно … да влязат в това училище, а … при мен това просто се случи …

Башар: Добре, тогава това предизвиква ли твоето вълнение по някакъв начин?  

Участник: Ами … интересно ми е, защото съм там сега, но това, пред което съм изправена сега, са много от моите страхове и …

Башар: Но това е нещо хубаво, защото сега ти ги откриваш и можеш да се освободиш от тях, нали?

Участник: Да.

Башар: Така че това е нещо положително, не е ли така?

Участник: (колебливо) Да.

Башар: Това не е ли вълнуващо?

Участник: (с мяукащ глас) Да-а.

Башар: (имитира интонацията й) „Да-а-а.“

Участник: Искам да кажа, че съм объркана и не зная как да продължа. Искам да кажа, че …

Башар: Аз току-що ти казах. Ако се появи нещо, което отразява един от твоите страхове, тогава си позволи да го изследваш, защото то се появява точно затова – за да ти даде възможност да установиш по-бързо контакт с нещата, от които искаш да се освободиш и които са определения, основани на страх. И ако ти се отървеш от тях, ще можеш да решиш дали да продължиш с това, което е довело до тази възможност, или да преминеш към нещо друго. Или можеш да направиш промяната сега, но ако имаш тези основани на страх определения, те ще се появят независимо какво правиш, защото това е едно от нещата, което прави пълният комплект на радостната възбуда – да отрази към теб нещата, които са извън синхрон с радостната възбуда. Така че това ще ти се случи по някакъв начин. Така че ако искаш да правиш нещо, което е по-вълнуващо, можеш да го правиш, а ако искаш да продължиш с това, което правиш, това също става. Във всички случаи решението е твое.

Участник: Мисля, че това, което ме спира даже да обмисля да правя нещо друго, е страхът ми, че това е единственият начин, по който мога да успея.

Башар: О, горкичката!

Участник: (смее се) 

Башар: Тогава, предполагам, че всичко е както трябва. Предполагам, че тогава това е твоята истина, че това е единственото възможно нещо, което можеш да правиш. Въпреки това е интересно, че ако мислиш за нещо, което не те вълнува, това може да те доведе до успех. Ти имаш наистина едно много, много интересно определение за успех.

Участник: Много сложно.

Башар: Е, то не трябва задължително да бъде такова.

Участник: Как да променя това, как …

Башар: Ти разбираш ли, че ти просто вярваш, че това е единственото нещо, което може да те накара да постигнеш успех? И че това не е емпирична истина, и че не е факт? Ти просто вярваш, че е вярно.

Участник: И то не е?

Башар: Не, разбира се, че не е. Как е възможно да бъде? Ако беше наистина вярно, ти даже нямаше и да си помислиш да правиш нещо друго. Нямаше въобще да ти дойде на ума, че може да има някакъв друг начин. Ние нямаше да водим този разговор. Ако това бе природен факт и нещо, което е неразделна част от теб като истина, и ако в твоя ум не съществуваше никаква друга възможност за успех, нямаше да ти дойде наум даже да си зададеш такъв въпрос. Но фактът, че си го помислила, е първото доказателство, че всъщност може да има нещо друго, в което може да постигнеш успех и което може да обикнеш.

Участник: Уха!

Башар: Уха. Виждаш ли как може да използваш логика?

Участник: Да.

Башар: Така можеш да разсъждаваш логично, по положителен начин. Трябва да погледнеш очевидното и очевидното е, ако разбираш наистина структурата на Съществуването, че нямаше и да си помислиш, че е възможно да има нещо друго, даже нямаше да се зачудиш дали това е емпиричен факт и единствена възможност за теб.

Участник: Значи цялата болка, която изпитвам, е …

Башар: Представлява съпротива спрямо естествената ти природа. Съпротива спрямо това, което е наистина вярно за теб. Ти форсираш себе си да поемеш един път, да бъдеш това, което не си, да приемеш чужда форма – това е мъчително.

Участник: Да.

Башар: Тогава престани да го правиш. И знай, че можеш да бъдеш в синхрон с всичко, което е наистина вълнуващо за теб, и фактът, че нещо може да бъде повече вълнуващо, е първият сигнал, че там всъщност се крие твоят успех.

Участник: О кей, тогава как да използвам преживяването си в този университет сега?

Башар: Аз ти казах. Ако искаш да го използваш за известно време, за да видиш дали може да те развълнува повече, дали можеш да промениш определението си за това, което правиш, за да те развълнува повече, или да го използваш временно, за да откриеш кои са твоите основани на страх определения, за да можеш да ги изследваш и да се освободиш от тях, можеш да го използваш по този начин. Всичко зависи от теб. Обаче отново: ти трябва да уважаваш своята система от убеждения. Няма да ти е от полза да изоставиш това и да правиш нещо друго, което те вълнува, но което не вярваш, че ще те доведе до успех. Ти трябва да уважаваш своите убеждения и да направиш промяна, когато почувстваш, че се чувстваш комфортно да се промениш.

Участник: О кей.

Башар: Така че зависи от теб, но ако поне започнеш да правиш неща, които те вълнуват, колкото по-често ти е възможно, ти ще позволиш на своята радостна възбуда да ти покаже по неочаквани начини, че действително нещо може да ти бъде полезно. И тогава може би ще набереш повече увереност, че можеш и може би когато му дойде времето, по-рано или по-късно, ще пожелаеш да си повярваш и ще се отървеш от нещата, които не предпочиташ да правиш, след като вече знаеш, че радостната ти възбуда може да ти осигури това, от което имаш нужда.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Помага.

Башар: Темпото на прехода зависи от теб, то е в твои ръце. По-бързо, по-бавно – както решиш.

Участник: О кей, още нещо, свързано с успеха. Аз съм възпитана … Зная откъде идва това убеждение, аз имам стар от недостиг.

Башар: Но това означава, че имаш изобилие  от недостиг. Така че използвай своето изобилие по друг начин. Защото ти никога не си лишена от изобилие. Ти винаги притежаваш изобилие от нещо, даже и когато имаш изобилие от недостиг.

Участник: Как мога да имам изобилие от нещо противно на недостиг?

Башар: Ако разбереш, че във всички случаи имаш изобилие от нещо, тогава защо трябва да използваш своето изобилие, за да преживяваш изобилие от недостиг, вместо от нещо друго?  Защото не съществува такова нещо като недостиг на изобилие. Става дума просто за изобилие на недостиг.

Участник: …

Башар: След като веднъж проумееш, че винаги разполагаш с изобилие от нещо, тогава ще можеш да избираш във каква форма изобилието ще се прояви, защото всичко е в изобилие. Не съществува такова нещо като недостиг. Става дума за изобилие от преживявания на недостиг, това е всичко. Така че ако не предпочиташ това, използвай изобилието си по друг начин, след като знаеш, че всичко е форма на изобилие от нещо. Даже и когато това е нещо, което не предпочиташ, то си остава форма на изобилие.

Участник: Наистина?!

Башар: Да, ти не можеш да не притежаваш изобилие! Това е естественото ти състояние – да притежаваш изобилие от нещо.  Кога е бил последният път, когато не си имала изобилие от каквото и да било?

Участник: Хм, никога.

Башар: Недостигът е нещо, нали така?

Участник: Да.

Башар: Следователно ти никога не си била лишена от някаква форма на изобилие. Тогава е по-добре да притежаваш изобилие от нещо, което предпочиташ, вместо да притежаваш изобилие от нещо, което не предпочиташ. Защото изобилието е естественото ти състояние.  Увереността е естественото ти състояние, доверието е естественото ти състояние, изобилието е твое естествено състояние! Ти винаги си уверена, че нещо е вярно; ти винаги имаш доверие, че нещо е вярно; ти винаги притежаваш изобилие от нещо. Бъди уверена, в което предпочиташ, имай доверие в това, което предпочиташ – притежавай изобилие от това, което предпочиташ! Защото ти не можеш да промениш факта, че винаги си уверена, че винаги имаш доверие и че винаги притежаваш изобилие. Ти можеш само да промениш това, в което си уверена, на което се доверяваш и което притежаваш в изобилие. Така че ако сега разбереш, че това не е недостиг на изобилие, а изобилие от недостиг, тогава ще си кажеш: „О, аз винаги имам изобилие от нещо, тогава нека да го променя в изобилие от нещо, което предпочитам, вместо от нещо, което не предпочитам.” Точка!

Участник: Уха, това звучи много по-просто …

Башар: Така е. И аз разбирам, че понякога това представлява най-голямото предизвикателство на вашата планета – да повярвате, че това е всъщност толкова просто. Но то е! Зависи от теб да знаеш, че е вярно, да действаш, все едно че е вярно и да получаваш ползата от това. Защото това е начинът, по който функционира реалността.

Участник: Значи борбата не трябва да се случва?

Башар: Не. Предизвикателства – да, но не борба, не болка. Предизвикателството е вълнуващо. Да научаваш нещо ново, да се развиваш, да изследваш, да откриваш … това е същността на предизвикателството. 

Участник: Тогава значи би трябвало да гледам на всичко в живота си като на предизвикателство?

Башар: Да-а, защо не? Тогава това ще бъде начинът, по който ще го преживяваш. Спомни си, че ти преживяваш само това, което излъчваш. Така че ако винаги даваш на всичко положително значение, тогава ти ще го преживяваш само по положителен начин, даже и да е било предизвикано отрицателно от самото начало. Даже и това да е която и да е ситуация, която предварително си определяла като отрицателна, ти можеш да я неутрализираш и да знаеш, че тя не притежава присъщо на нея значение и че е само едно неутрално обстоятелство. Тя е само една празна поредица от стимули, които ти трябва да напълниш със смисъла, който предпочиташ, независимо как някой друг може да реши да я определи, това няма значение. Ти можеш винаги да извлечеш положителен ефект от всяка ситуация, ако непрекъснато знаеш, че тя те засяга по такъв начин. Ако обаче непрекъснато казваш, че тя може да те засегне само по отрицателен начин, това ще бъде единственият начин, по който ще можеш да я преживееш, защото това е просто физика – каквото излъчваш, такова получаваш обратно. То няма собствен ум, това е само едно обстоятелство.

Участник: Уха!

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Това е изумително!

Башар: Добре, тогава днес ти се дипломира до едно друго ниво.

Участник: Благодаря ти … Имам още един въпрос.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Това ли е всичко?

Башар: Това е. Това е всичко, което ти трябва засега.

Участник: Благодаря ти, Башар, обичам те.

Башар: Ти също имаш нашата безусловна любов. Нека тези неща „попият” и те ще придобиват все повече смисъл за теб. И в момента, когато смисълът им ти стане абсолютно ясен, ти ще знаеш как да продължиш живота си оттам нататък.

Ейприл: Сега ще отнеса микрофона до следващия участник (очевидно в инвалидна количка).

Башар: Добре.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Това е много вълнуващо … аз съм твърде нова за теб.

Башар: Ние всички сме нови. Ние сме нови във всеки един момент.

Участник: Чувствам, че зная толкова много … обикновено не задавам въпроси.

Башар: Това не е задължително, можеш да направиш изявление. Понякога едно изявление отваря повече врати от един въпрос.  

Участник: Красиво …

Башар: Е, какво би искала да кажеш?

Участник: Бих искала да кажа, че вече зная всичко, което трябва да зная.

Башар: Да, така е. И ако знаеш, че е така, значи е така.

Участник: Да.

Башар: Не е нужно да казваш нещо повече, ако не желаеш.

Участник: Да, бих искала да ти кажа: „Благодаря”.

Башар: Благодаря. Може ли аз да ти задам въпрос?

Участник: Да.

Башар: Какво правиш за забавление?

Участник: Представям си неща.

Башар: Какво друго? До какъв физически израз те води въображението ти?  

Участник: Това е доста интересно, защото физически … по отношение това да следвам своята радостна възбуда … физическият израз изглежда че трябва да наваксва това, което си представям, и намеренията, които имам … физически аз съм ограничена в известен смисъл.

Башар: Ние разбираме как изглежда това, но всичко се свежда просто до извършването на неща по различен начин.

Участник: Точно така.

Башар: Тогава какво радостно вълнение би искала да изразиш, което физическото ти състояние и въображението ти позволяват?

Участник: … … Аз … обичам приключения, пътувания, това да съм сред природата …

Башар: Добре, тогава има начини да правиш това.

Участник: Абсолютно.

Башар: Ти си ограничена само от въображението си, което е неограничено.

Участник: Да.

Башар: Мисли отвъд ограниченията. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Тогава това доставя ли ти удоволствие? Както и да проявяваш неща, които са отвъд ограниченията?

Участник: Правя го и е забавно … хм … в смисъл … на това да привличам неща към себе си.

Башар: Да, да, да, да, ако искаш да погледнеш на това по линеен начин, в действителност точно това се случва. Всъщност ти никога не отиваш никъде, в действителност всичко идва при теб. Защото ти си тук и сега.

Участник: Точно така.

Башар: В действителност ти не се придвижваш през реалността; реалността се придвижва през теб. И нещата, които проявяваш, са вече тук. Те просто са невидими, докато ти ги направиш видими, като се настроиш на тяхната честота и това е всичко. Но всички те са тук точно сега. Всички неща, които са релевантни за твоя живот, са тук и сега. Благодарим ти за това, че си пример за един процес, който може да бъде отразен към другите, за да им позволи да разберат, че не са толкова ограничени, колкото си мислят, защото те ще видят в теб някого, когото приемат за по-ограничен, който може да преодолее тези граници. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това означава, че ти си една добра учителка и пример за тях. Така че благодарим ти за това, че служиш по този начин.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Абсолютно!

Башар: Би ли искала да скачаш от високо в небето?

Участник: Да, определено бих пробвала това.

Башар: Има хора, които в твоето положение, са го правили.

Участник: Точно така.

Башар: Така че не позволявай на нищо да те спре. Използвай въображението си и ще откриеш начин. Ако нещо наистина отразява твоята радостна възбуда, ти ще откриеш начин. Ако нещо отразява твоята радостна възбуда, за това има определена причина и ти ще откриеш начин ,и може би този начин ще е такъв, какъвто никой не е открил преди. Представяш ли си колко магическо е това –  да доведеш това в твоя свят – нещо, което никой не е правил досега, просто защото всички приемат, че не може да бъде направено. Колко магическо би било това?

Участник: Много магическо, много магическо.

Башар: Добре, това помага ли ти?

Участник: Абсолютно.

Башар: Това достатъчно ли е?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава ние ти благодарим.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Сега може да направите кратка почивка. Ние ще продължим това предаване с вашата холотопна медитация, за да позволим да кристализирате идеите, които сме споделили с вас в този ден.

Башар: Нека сега продължим това предаване. Нания?

Ейприл: Да?

Башар: Имаш ли още въпроси, преди да започнем медитацията?

Ейприл: Да, и първият е: „Какво представлява космическото съзнание и как можем да го пробудим?

Башар: Боже Господи!

Ейприл: Знаеш ли, първоначално и аз така си казах, но след това се размислих, че може би това е един добър въпрос, защото когато говорим за космическото съзнание, не говорим ли всъщност за homo galacticus?

Башар: Възможно е.

Ейприл: Какво друго би могло да бъде?

Башар: Вие се свързвате с космическото съзнание непрекъснато и го изразявате чрез индивидуалните си преживявания. Вие сте космическо съзнание, вие сте свързани с всичко, всичко е тук и сега. Всичко е космическо съзнание, което изразява себе си по всички възможни начини. Ако обаче искате да го сведете до идеята за осъзнаване, до развитие на съзнанието конкретно по отношение извънземните същества, или извънземните аспекти, или ваши двойници, може да направите и това. Става дума за това да се пробудите по отношение на идеята, че всички неща в Творението са свързани, че всичко е Едно, което изразява себе си по всички възможни начини, и чувства тази свързаност, и преживява тази свързаност.  Нали така?

Ейприл: Да, често си мисля, че това е нещо като състояние на обогатяване, при което възприемаме физическата реалност толкова по-дълбоко и усещаме всичко ново и удивително …

Башар: Да, да, да и между другото, когато зададе въпроса, ние не възкликнахме, ние дадохме отговора. Космическото съзнание е „О, Господи!”

Ейприл: Да-а-а, ти си прав.

Башар: Зная, затова го казах.

Ейприл: Другият въпрос е свързан с факта, че ти спомена за някакви природни бедствия на нашата планета. Какво ще кажеш за някой и друг намек за потенциални естествени катаклизми, които се очертават на хоризонта?

Башар: Това не е част от дневния ред в момента.

Ейприл: О кей. Въпрос № 3. Говори се за някакво събитие „Х хоризонт”, което трябва да кулминира утре, и е описвано като масирана гама вълна. Можеш ли да хвърлиш светлина върху ефекта, който това може да има върху човечеството?

Башар: Тук става дума за интерпретация на идеята за вибрациите на вашето лунното затъмнение, свързана с вибрациите, чрез които вашата луна действа като леща за определени честоти, които могат да усилят вашето съзнание, ако вие решите да се синхронизирате с тези честоти в тези времена на преход. Това е нещо като преминаване през определен праг. Идеята за гама вълната е, че това е просто една вълна на разбиране и ако вие се синхронизирате с тази честота, вие може да повишите вибрацията на своя мозък до гама честота – между 40 и 100 вибрации в секунда, което е честотата на състоянието на ченълинг, което ви позволява да се свържете по-лесно с други измерения на преживяване. Това е смисълът

Ейприл: О, Господи! (смях в залата)

Башар: Да-а-а.

Ейприл: И на последно място, всъщност това е мой въпрос. Когато в петък описваше състоянието на ченълинг и процеса, механиката, каква е разликата между това някой да контактува чрез ченълинг със своята личност и ченълинг на друго същество, било то своя бъдещ аз, или някоя друга версия …

Башар: Това да извършваш ченълинг на собствената си личност, е свързано с това как си се съгласила да организираш живота си и своята житейска тема за изследване. Това не означава, че не може да включва съглашения с други същества, но те са предмет на други съглашения и на съчетаване с други вибрации, за разлика от това да следваш естествения израз на живота, който искаш да изследваш. Намираш ли смисъл в това?

Ейприл: Да, аз си мислех, когато ти показа на диаграмата линиите, които са или линии, които оказват съпротива, или такива, които позволяват свободно протичане на информацията … И когато провеждаме ченълинг на собствената си личност, очевидно ние получаваме информация от по-високи нива …

Башар: Да, и вие използвате този механизъм, за да комуникирате с Висшия си разум, но ти спомена за други същества. Когато комуникирате с други същества, вие отчитате житейски теми, които изследвате взаимно. Така че тогава става дума за взаимно споразумение за изследване на една комбинирана тема.

Ейприл: Възможно ли е съществото да изследва свои отрицателни житейски теми?

Башар: Това е възможно, но много малко вероятно, защото е необходимо да си в положително състояние, за да позволиш възникването на такава връзка. Защото това е връзка на интеграция, не на разделяне

Ейприл: Следователно би трябвало да съществува съглашение между появяващото се същество и човека, извършващ ченълинга, според което двете страни изследват ключова съвместна тема.

Башар: Да, това, което ще направи личността на вашата планета, е, да организира живота си по такъв начин, че да получи необходимото обучение, за да е в състояние да се синхронизира с честотата на другото същество, за да изпълни условията на споразумението, когато настъпи подходящият момент.

Ейприл: Какво става, когато съществото се появява в по-високо вибрационно състояние, а лицето, което извършва ченълинга на това същество, притежава по-ниска вибрация по отношение на определени убеждения и енергията на съществото … тя би трябвало да преминава първо през Висшия разум на провеждащия ченълинта?

Башар: Да.

Ейприл: И след като достигне до личността, как това се отразява на информацията при наличието на толкова близки взаимоотношенията между двамата?  

Башар: Зависи от споразумението, но в общия случай информацията не изминава целия път до личността, ако има толкова въпроси, които не са в съответствие с постъпващата информация.

Ейприл: Значи просто лицето няма да може да получи информацията и тя ще бъде блокирана.

Башар: Правилно. Или ще се преструва, което ще рече, че ангажира своята его структура и неговото его ще излезе на преден план, претендиращо да бъде проводника на информацията, докато всъщност то ще е само един свидетел на случващото се.

Ейприл: Също така изглежда че съществото, когато работи заедно с физическия медиум, го подпомага, за да може да интегрира информацията.

Башар: Да, ако медиумът е готов да слуша.

Ейприл: Значи това е един танц.

Башар: Да, един танц и повечето от това се извършва преди установяването на контакта, но понякога се налага да се извърши и по време на контакта. Отново зависи каква житейска тема изследва медиумът.

Ейприл: Това е всъщност едно продължително взаимоотношение …

Башар: Да, макар че лицето, което изпълнява ролята на медиум, може да реши да престане да бъде медиум.

Ейприл: Това е едно много интересно взаимоотношение.

Башар: Да, така е.

Ейприл: Благодаря ти много, че изясни това.

Башар: За нас е удоволствие. А сега е време за вашата холотопна медитация.

Позволете си да се отпуснете напълно и да дишате без усилия. Освободете се от всички неща, за които си мислите, че трябва да мислите. Защото сега не е нужно да мислите за тях. Така че ако мислите да имате нещо наум, помислете отново. Отпуснете се и се освободете. Поемете дълбоко въздух и го издишайте, и докато правите това, позволете на музиката ви да зазвучи и на светлините да избледнеят. И се фокусирайте върху холотопа, и разберете, че гледате върху едно отражение на своето вътрешно същество, така както ви е най-удобно в този момент.

Позволете си да продължавате да дишате, като поемате дълбоко въздух и го издишате, в едно спокойно темпо и без усилия. И докато правите това, позволете си да се понесете към центъра на своето същество и да започнете да усещате вси-и-и-ички струни и връзки, които ви свързват с всичко. И погледнете на холотопа като на един пример, една диаграма на всички струни и лъчи от енергия, и информация и струи светлина, с помощта на които в своята физическа реалност вие избирате да сте свързани с всички други неща. И си позволете да почувствате вибрациите, които съществуват сега, и инерцията, която съществува зад определени вероятности, и вижте холотопа като едно графично уравнение на вероятности, при което различните струни и пътища могат да се очертаят, докато вие фиксирате погледа си в него по време на тази медитация и разчитате тези линии от информация и вероятностите на проявление на инерцията, свързана с определени идеи. Отново обаче помнете, че това е разчитане на настоящето и че в момента няма такова нещо като „бъдещето”. Има само други алтернативни вероятни „сега”, които всички съществуват едновременно, през които вие преминавате отново, отново и отново милиарди пъти в секунда, очертавайки своя път, преформулирайки себе си отново и отново, и разберете, че в определен смисъл, вие самите сте едно такова предсказание, защото личността е едно същество, продукт на ченълинг, и вие непрекъснато разчитате себе си, водите си бележки, отчитате и си позволявате да се нагаждате и да коригирате своя път по картата на своето пътешествие, непрекъснато преоткривайки и дефинирайки себе си отново и отново, нагаждайки вероятностите на това, което сте, и на начина, по който ще преживеете своя живот. Това е един непрекъснат процес на промяна, който протича през всичкото време във вашето съзнание. В този момент холотопът действа като една карта, една диаграма на всички варианти и вероятности на вашата личност, която вие възприемате в процеса на ченълинг във физическата реалност, във вашия физически сън. Това, което в момента изпъква на преден план, може да отразява символично един друг аспект на вашето физическо същество, на един друг начин, по който определяте себе си, на една друга личност, която може да бъдете. Отделете си един момент, за да наблюдавате това, което изпъква на преден план, все едно че разчитате едно позволение, известно като карта Таро, с всичките нейни различни изображения, като позволявате на един образ да се очертае най- ясно, на една линия светлина, на един фрактал да бъде по-очевиден от останалите, в един момент, различен от другите. Вижте как този образ пулсира, как се променя с всяка промяна на светлината и с всеки лъч светлина вие получавате нова информация, и това е единствената информация, която ви е нужна, единствената информация, която се отнася само за вас и която е напълно релевантна за вас в този момент, според личността, която избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете, и избирате да бъдете.

Вие непрекъснато правите своите избори, независимо дали знаете това, или не. Вие непрекъснато преформулирате себе си и вие непрекъснато се превръщате в нова личност във всеки един момент, в нова история, всеки един момент, защото миналото е една илюзия, както и бъдещето и вие създавате и едното, и другото от настоящето. Така вие пренаписвате своята история във всеки момент отново и отново, и отново, и отново. Един нов изгрев, един нов ден, едно ново аз, една нова история, едно ново време, едно ново пространство, една нова реалност – винаги нови.  Сега приемствеността на събитията ще започне да се разпада, да се пука по шевовете и ще става по-гъвкава и по-податлива, докато се стопява в тегела на вашето разбиране и в огъня на вашето разбиране. Позволете си да я оставите да се стопява, разтваряйки личността, която е съществувала преди и която повече не ви служи, и да кристализира тази, която е сега, в този момент, повече в съответствие с това, което сте наистина като вибрационна честота, като съзнание, като аспект и проекция на „Всичко, което е”.

И почувствайте свободата и безусловната любов, която ви подкрепя в този процес, в това претворяване и преоткриване, и предефиниране на себе си във всеки един момент. Вие винаги сте подкрепяни в своето въображение и в своя Висш разум и в своята Свръхдуша, докато кристализирате все повече и повече в своя дух и осъзнаване, и пробуждане в съня на физическата реалност, в който вие ще се пробуждате все повече и повече всеки ден, като разчитате всички символи, които се появяват във физическата ви реалност, като отражения, като символи на промяната във вашето съзнание. Сега затъмнението на вашата Луна ви позволява да се гмурнете по-надълбоко в мистериите на своето същество, да им позволите да се разгърнат в нощта и в деня. Нека те да разцъфнат, нека се превърнат в част на това, което сте, нека заемат мястото си във вас, като аспекти на вашето същество, които ви служат. Позволете си да сънувате и да се носите в лунна светлина, в една изпълнена с любов светлина, в нощта, в тайнството, което се разтваря в блестящия ден, който ще разкрие пред вас един нов път, по който ще можете да тръгнете и който ще стане широк и просторен, и стабилен, и ясен чак до хоризонта, независимо как ще криволичи. Това е пътят на вашето същество, пътят на  този или тази, които сте наистина. Позволете си да почувствате подкрепата, която ви придвижва напред, двигателя, организиращия принцип, пътя на най-малкото съпротивление, пътя, който ви свързва с всички други източници на радост, и отразяващото огледало, което винаги ще ви разкрие това, което е извън синхрон с този път, с вашата истина, за да се освободите от тези неща, които повече не ви служат и които просто не ви принадлежат. И си позволете да се мобилизирате, с целеустременост и ясно намерение, и да се придвижите напред върху този лъч светлина, върху този лъч на намерение,  този лъч на ясно съзнание, този лъч на съществуване.

Вдишайте всичко това и го направете част от себе си. Вдишайте го и го направете част от себе си. Вдишайте го и го направете част от себе си. И това сте вие. И всяко ваше вдишване е жизнеутвърждаващо, и всяко издишване е вашата подкрепа за живота. Напред и назад, в обмен на безусловна любов между Природата и вашето естествено същество, което разцъфва все повече и повече с всеки изминал ден, в игра, в живот и в любов.

Позволете на музиката ви да заглъхне, позволете на светлините да избледнеят и останете, плувайки свободно в тъмнината на нощта, защото все още има светлина, която достига до вас в тази тъмнина. Това е светлината на просветлението, светлината на осъзнаването, светлината на вашето същество, светлината на „Всичко, което е”, която е винаги там, независимо дали е видима за вас, или не. Но вашите сетива ще се отварят и ще видят светлината, която свети ярко във всеки един от вас, във вашето сърце, във вашия Дух, във вашата Душа. Защото вие сте тази светлина и вие сте тази информация. Вие сте кодирана светлина и кодирана любов, и самия живот. Вие сте всичко това. Сега си позволете да се понесете леко, без усилия и свободно и просто бъдете в мир, докато музиката заглъхва и светлините избледняват, и вие си позволявате да плавате в тъмнината на нощта и обгърнати от ръцете на тайнството. И позволете си да прекрачите този праг, за да се озовете в едно ново разбиране, в една нова инерция и в една нова поредица от вероятности, които всички са в синхрон, и могат да бъдат използвани, за да ви изтласкат напред, в съня, който предпочитате да сънувате, където сънувате себе си и своето битие. Бъдете в мир и бъдете осъзнати в този свой сън, така както сте осъзнати сега в съня, в който сме се потопили заедно. Бъдете в мир, бъдете в мир, бъдете в мир. Приемете всички нашата безусловна любов. И сладки сънища.