Пристигане на сферите с Уилям Томпкинс – Дейвид Уилкок и Кори Гууд – 72-ри епизод, 4-ти октомври, 2016 г.

(с) Превод АТИ, 2016 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок. Тук съм заедно с Кори Гууд и в този епизод имаме още една серия от невероятни разкрития на Уилям Томпкинс, нашият 94-годишен аерокосмически инженер.

Този човек не притежава достъп до Интернет. Той няма интернет адрес. Той бе в пълно неведение относно личността на Кори Гууд и какво Кори е казал по времето, когато бяха направени тези записи.

В същото време това, което той ще ни каже в този епизод, ще бъде едно от най-значимите неща, които сме оповестявали в това предаване, защото степента на съвпадение, която ще видите, е направо главозамайваща.

И така, нека видим какво има да ни каже Томпкинс.

* * * * * *

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА

Уилям Томпкинс: Колкото до нашата ситуация днес, прието е, че имаме известен брой различни транспортни средства и това са планети, които са кухи и се движат през галактиката, за да наблюдават поведението на добрите и на лошите – дали се водят, или не войни, дали някои хора се възползват от други хора на планети в различни слънчеви системи, и преди около година и половина, една от тези планети се паркира непосредствено извън Слънчевата ни система.

image001И тя е там вече година и половина. Това транспортно средство е твърде голямо и носи на борда си хора от над 2,000 различни извънземни цивилизации, в качеството им на наблюдатели и на хора, извършващи мониторинг.

И то е паркирано там, и наблюдава случващото се тук от времето на римляните и още преди тях.

Те са блокирали извънземните, които са тук, под земята – в каверните, и не им позволяват да напуснат, както и не позволяват на приятелите им да дойдат дотук.

Разбирам, че има две цели. Едната е неутрализиране на проблемите със Слънцето.

Слънцето е живо. Нали така? Звездите са живи. Мисля, че за много хора е трудно да приемат това. Те също така имат настроения. И по същество, ние трябва да се върнем към … Не искам да усложнявам нещата, но ние трябва да се завърнем към центъра на галактиката.

Какво става там?

image002В нашата галактика няма прекалено много звезди в сравнение с много наистина големи галактики, но всички звезди се влияят по някакъв начин от Слънцето.

image003Ако Слънцето кихне, всичките ни комуникации – радио, електроники, всичко ще бъде засегнато.

image004Бел.прев.: Горната илюстрация се отнася за голямата геомагнитна слънчева буря от 1859 г., известна под името „Събитието Карингтън”, регистриана от английските астрономи Ричард Карингтън и Ричард Хъдзън.

Така че има тази група от хора, както и да ги наричате, които се опитват основно да елиминират слънчевото влияние върху една област, и това не е само Слънчевата система, и те гледат на това сериозно, така че нивото на катастрофите и на нещата, които причиняват опасности за хората, да бъдат по-малко.

Така че ние сме лесно уязвими. Нашите нагласи, нашите ежедневни нагласи могат да се променят. Ние можем да престанем да бъдем истински добри републиканци и по някаква причина ние ще се променим и ще заемем другата страна.
image005Съществата, които са в тази сфера, не са съгласни със Слънцето. Това е само едно от нещата, с които те не са съгласни.

Те са силно загрижени относно действията на рептилите, които те не могат да толерират, и това трябва да бъде коригирано.

Те трябва да са си вършили работата достатъчно дълго време, за да почувстват, че на тази малка планета Земя отдавна вече й е писнало и нещата трябва да бъдат коригирани.

* * * * * *

Дейвид Уилкок: Добре. Това тук са много интересни неща – появяват се толкова много съвпадения. Даже не зная откъде да започна.

Кори Гууд: Пълно е с информация.

ДУ: Той започва като говори за тези обекти с размерите на планети, които са приети като общоизвестен факт в тайните програми, и това, че там има различни извънземни същества, и той казва, че те следят други слънчеви системи с помощта на тези обекти с размерите на планети.

Ти какво мислиш, че наблюдават те?

КГ: Очевидно има групи, които пътуват от звезда на звезда, или от звезден клъстер на звезден клъстер из галактиката и които наблюдават прогреса на различни светове. Те също така следят дали има намеса от страна на външни групи, които … които нарушават принципа на ненамеса като в „Стар Трек” …

ДУ: Основната директива.

КГ: Основната директива.

ДУ: И той спомена, че тези обекти с размерите на планети наблюдават също така дали се водят войни и дали се случва нещо несправедливо. Така че в някои случаи, те могат също така да вземат мерки за спазването на Основната директива?

КГ: Да, но по начин, който няма да повлияе открито върху жителите на дадена планета, които те желаят да оставят да се развиват самостоятелно.

ДУ: И изглежда, че той казва, че според него това се случва и тук, и че една от тези сфери предприема точно такива действия спрямо Земята.

КГ: Имало е такава информация. Мисля, че ти си докладвал за нещо такова, случило се през 1980-те. Някой от твоите свидетели ти е казал, че един от тези обекти, една физическа сфера, която е била много голяма, се е появила и е обикаляла около различните планети.

ДУ: Да, те са я наричали Търсача (The Seeker) и тя е имала илюминатори, които са били широки 1,300 км., когато са се отваряли …

КГ: Уха!

ДУ: И оттам са излизали всякакви кораби. Тя също така е била тъмна. Не са могли да видят ясно какво е имало вътре, когато се е отваряла, но тези илюминатори са се отваряли по периферията й.

КГ: Моята оперативна информация не показваше, че има такива сферични тела извън Слънчевата ни система, които не позволяват преминаване в двете посоки. Според моята информация появилите се сфери са били сфери от енергия. Така че това може да е различна оперативна информация или информация, предавана надолу по йерархията, след като е преминала през няколко различни източника и съответно изкривена както при игра на телефон.

ДУ: Точно така.

КГ: При препредаването информацията се променя и ако хората преследват различни цели, те съответно може да я модифицират.

ДУ: Искам да обърна внимание на това, защото не бих искал хората да си помислят, че сме опровергали Уилям Томпкинс.

В неговите думи има малко несъответствие, на което трябва да обърнем внимание, и то е, когато споменава, че преди година и половина една сфера се е появила извън Слънчевата система. След това обаче той каза, че тя е била там още от римско време.

КГ: Мисля, че той вероятно имаше предвид, че тези сфери са се появявали и изчезвали още от онзи период.

ДУ: О кей. Мислиш ли, че за да каже това, той трябва да го е чул от някого другиго и че това е получена от него оперативна информация?

КГ: Да, абсолютно!

ДУ: О кей.

КГ: Това е оперативна информация изтекла от високите нива на тайните космически програми.

ДУ: Преди да разискваме въпроса за времевите линии, би ли изяснил накратко как е била издигната външната бариера? Кой е бил инцидентът, довел до това, и кога то се е случило?

КГ: Тези енергийни сфери са навлизали в Слънчевата система в продължение на години. Така че те са знаели за съществуването на тези сфери и за това, че те ги наблюдават.

ДУ: Престъпните групировки са знаели?

КГ: Те са знаели. Те са мислели, че сферите са пълни с извънземни и са се опитвали да комуникират с тях, но без всякакъв резултат.

Така че в началото те са решили, че това е завръщането на шумерските богове и мнозина са били силно развълнувани. Скоро обаче са открили, че това не са същества, дошли да им помогнат.

И в един момент те решили да използват едно експериментално оръжие. Действителното оръжие се е намирало в Австралия и аз установих, че прицелването е било извършено отнякъде в Африка, в Южна Африка.

ДУ: Хм. О кей.

КГ: Те са засекли една от тези сфери с размерите на луна, която всъщност се е намирала недалеч от Луната, и са стреляли по нея. И когато са направили това, енергията на изстрела е била пренасочена обратно към мястото на изстрелването и е разрушила част от онази база, и е избила много хора.

ДУ: И както обявих, Международната космическа станция е заснела този момент.

image006Има един червен лазерен лъч и една червена светла точка и всъщност НАСА трябваше да направи публично изявление, в което казаха: „О, това бе просто един опит за създаване на изкуствена звезда с помощта на лазерна технология.”

image007Заглавието на материала гласи: „Мистериозен червен лазер близко до Международната космическа станция предизвиква слухове за НЛО. Нищо такова, казва НАСА.” – Бел. прев.

Така че те трябваше да направят официално опровержение. Това говори за мащабите на случилото се.

КГ: Да, при това доста смешно опровержение.

ДУ: И какви бяха последиците от това нападение върху сферата? Как това промени играта?

КГ: Когато се случи това нападение, те моментално издигнаха така наречената Външна бариера, което по същество представляваше една от тези същите гигантски сфери, която бе по-голяма от цялата Слънчева система, и я обгърна.

ДУ: Сферата се е разширила?

КГ: Да. На нивото, на което се намират тези същества, това наистина няма значение. Размерът … той наистина няма никакво значение.

ДУ: Точно така.

КГ: И така, те установиха тази външна бариера, за да попречат на всеки, който би се опитал да избяга, или да поиска подкрепление.

ДУ: Ако отчетем факта, че този запис с интервюто на Томпкинс бе направен в началото на лятото на 2016 г., според него това се е случило година и половина преди това, или през декември 2014 г.

КГ: Да, и това е, което ме кара да вярвам, че е имало засичане с друга оперативна информация, препредавана отгоре надолу, защото имаше сведения за тези гигантски сфери, които пристигаха и заминаваха, но през този период това бе една гигантска енергийна сфера, която обхвана Слънчевата ни система, за да попречи на хората да влизат и излизат от нея.

ДУ: Значи вероятно това е причината той да е помислил, че има само една сфера?

КГ: Да.

ДУ: Уха! Моята роля в това предаване е да ти задавам въпроси, но просто се налага да направя лично изявление, тъй като ме поразява фактът, че той посочва абсолютно същото време като теб, а вие не сте имали никакъв контакт помежду си.

КГ: Правилно.

ДУ: Какво почувства, когато видя това?

КГ: Ами, аз мисля, че ти видя изражението на лицето ми …

ДУ: Да.

КГ: … По време на прожекцията. Наистина е чудесно, че някой потвърждава казаното от мен. И както казах преди, аз бях наистина силно шокиран от това, че чрез Томпкинс идва толкова подробна информация.

ДУ: Мисля, че може да е трудно за хората, които гледат това предаване, наистина да разберат колко реално е всичко това. Това не е забавление. Това не е научна фантастика. И нещата, които са се случили с теб, преминават през цялата инфраструктура на космическата програма.

КГ: Точно така.

ДУ: И когато той каза, че звездите са живи, ти как реагира?

КГ: Когато изучавах интелигентните таблети, там се казваше, че има различни групи с най-езотерични идеи, както и други групи с по-научни, прагматични идеи относно звездите и тяхната природа.

Виждал съм материали, според които някои хора вярват, че звездите и планетите са живи. Колкото до научните раздели, там не съм виждал да се споменава нещо за това, че звездите са живи.

ДУ: Ти си чел достатъчно от Закона за Единството, за да видиш, че има доста голямо застъпване между написаното там и твоите преживявания в (тайната) космическа(та) програма, нали?

КГ: Да, точно така.

ДУ: И в Закона за Единството се казва, че звездите са живи.

КГ: Точно така.

ДУ: Така че тук имаме едно чудесно съвпадение.

КГ: Да, така е.

ДУ: Когато той достига до идеята за кихане на Слънцето, той изглежда мисли, че съществата в сферата работят срещу Слънцето и че те не харесват това, което Слънцето ще направи. Не съм сигурен, че съм съгласен с него по този въпрос. Ти какво мислиш?

КГ: Интересно е това, че във всички тайни документи се използва термина „слънчево кихане”. Това привлече вниманието ми.

ДУ: Наистина?

КГ: Да. Те очакваха Слънцето „да кихне”. Това привлече вниманието ми.

ДУ: Представям си, че ако хората гледат на това на физическо ниво, те ще могат да го видят само като една катастрофа, ако не разбират смяната на измеренията. Ти какво мислиш по този въпрос?

КГ: Правилно. Също така в космическите програми има различни идеи относно това какво ще се случи, когато настъпи това слънчево събитие. Някои очакват така наречената „духовна жътва”.

Някои очакват да изминат едно или две десетилетия, докато успеем да възстановим своята инфраструктура, която ще изгубим, а други очакват това да бъде напълно унищожително събитие. Така че не всички са на едно мнение за това какво ще се случи, но всички са съгласни, че ще има някакъв вид „слънчево кихане”.

ДУ: Е, наистина е толкова забележително, че това, което той описва относно поведението на тези сфери, е същото, което ти си ни разказвал в това предаване.

КГ: Точно така. Той също така каза, че съществува някакъв вид противопоставяне между сферите и Слънцето, докато според получената от мен информация, сферите са тук, за да преградят енергията до момента, в който ще сме готови да посрещнем пълното й въздействие.

ДУ: Значи те всъщност помагат на Слънцето да направи това, което прави, но може би по-точно или в подходящия момент.

КГ: Точно така. Те помагат на Слънцето да премине през една трансформация.

ДУ: Когато той каза, че има 2,000 извънземни вътре в тази сфера и че там има различни цивилизации, какво мислиш за тази част от неговото изявление?

КГ: Част от оперативната информация относно тези различни сфери бе, че те са нещо като конфедерации от стотици различни планети.

ДУ: Ох!

КГ: Не съм чувал да са били 2,000. Не ми е известна точно тази информация.

ДУ: Но той го каза, следователно трябва да го е получил отнякъде.

КГ: Точно така. Той може да е получил оперативна информация относно един от тези летателни обекти, които са ти казали, че са се появили през 1980-те.

ДУ: Разбирам.

КГ: И това може да е бил някой от тези, пълни със стотици или хиляди различни вида същества.

ДУ: От това, което си описал преди, не изглежда тези юнаци да са успели да получат толкова конкретна информация относно това кой е бил вътре в сферата, тъй като сферите са отказвали даже да разговарят с Тайната космическа програма.

КГ: Точно така. И както казах, когато те са се появили за първи път, нашите „приятели” са помислили, че това е било завръщането на шумерските богове. Мнозина от тях са били наистина силно развълнувани. И оттогава насам, през периода, в който не са знаели нищо за обитателите на сферите или за предназначението на тези сфери, те вероятно са гадаели много.

ДУ: Друго интересно нещо, което той каза, бе, че тези сфери имат две предназначения, едно от които е да наблюдават активността на Слънцето и това кихане, което ще се случи, докато второто е свързано с рептилите, за да направят така, че последните да не се възползват прекалено много от нас. Така че, отново: как реагираш на това негово изказване?

КГ: Много удовлетворително е да чуеш някого, който има висока репутация и опит като Томпкинс, да валидира публично това, което казваш.

ДУ: Изглежда, че той и неговите хора са напълно наясно с проблема, свързан с Драко. Той е разговарял по въпроса с нацистите.

КГ: Да.

ДУ: Така че той говори за пряка връзка между сферите и поразяването на Драко.

КГ: Точно така.

ДУ: Така че, отново: или някой следи това предаване и му предава тази информация, или той е реален. Изглежда това са единствените две възможности.

КГ: Да. Точно така. И това, което казваш, съвпада напълно с моите думи. Сферите са пристигнали тук не за да победят рептилите, а за да създадат условия, при които ние да можем да разчистим собствената си бъркотия.

ДУ: Правилно.

КГ: И те са тук, за да смекчат експлозивните енергии, които идват от Слънцето. Така че това става точно както трябва.

ДУ: В следващия откъс ще видим Томпкинс в дискусия относно един мозъчен тръст, в който е работил, и една много смешна случка, свързана с един извънземен кораб.

* * * * * *
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ДВИГАТЕЛНИ СИСТЕМИ

Уилям Томпкинс: Каква бе основната мисия на мозъчния тръст в Дъглас и  какво правеха хората, които работеха там? Една от областите, която бе най-важна, бе нещо, което те наричаха „неконвенционални двигателни системи”. О, божичко.

image008Така че всички трябваше да работят върху това и всеки се опитваше да измисли различен метод за задвижване. И това се намира ей тук. (Томпкинс вдига ръка с дебела папка с документи).

Става дума за неща, които считахме за футуристични, но в крайна сметка трябваше да познаваме различни мисии, които трябваше да бъдат реализирани.

И успоредно с това, вицепрезидентът по инженерните въпроси ме направи също „Разпространител на космически изследвания”, каквото и да означаваше това. Разбрано?

И тогава аз се оказах затрупан с всичката входяща поща, идваща от различните организации, асоциирани с Дъглас. Едно от интересните неща, което пристигна, се отнасяше за група хора на плажа, който се намираше само на няколко преки от нас, които били там в една неделя следобед, а там бил и един от директорите на Дъглас, заедно със семейството си.

image009А там в Нортръп*), Джак Нортръп разработваше своите нови  летящи криле. И те ставаха все по-големи и по-големи. Той бе захвърлил старите двигатели с бутала и ги бе заменил с нови реактивни двигатели.

*) Става дума за Northrop Grumman Corporation. – Бел. прев.

image010Имаше и един младеж на име Макс Стенли, който бе главен тестов пилот на Нортръп.

image011И те бяха изостанали с графика на полетите на техния бомбардировач В-49.

И така, часът е около 11:00, един хубав ден, и Макс излита, но пистата за излитане е два пъти по-къса от това, което би трябвало да бъде, и той събаря почти всеки път оградата в края на пистата. Сега те вече свалят тази ограда.

image012Както и да е, той лети на юг, обръща се над океана, след което тръгва на север, все едно, че отива на север в пустинята, към военновъздушната база Едуърдс.

И, разбира се, това означава, че той ще премине над плажа в Санта Моника. Много хора са виждали тези тестови полети да минават в двете посоки.

И така, вътре в кабината по това време се намират Макс и неговият тестов инженер, само те двамата, и инженерът казва: „Ей, Макс, какво е това?”

И ето че този малък НЛО се приближава и лети непосредствено до тях, на 3 метра разстояние.

image013И той показва среден пръст на Макс в присъствието на всички тези хора, пред този изпълнен с народ плаж. Придвижва се отпред над Макс, след това преминава от дясната му страна … на три метра от предното му стъкло, о кей?

Заобикаля го, минава под него, издига се нагоре, заобикаля крилата му. И това продължава около 10 минути.

Вече всички хора на плажа могат да видят какво се случва, защото те са на по-малко от 2,000 метра височина.

Така че директорът на Дъглас, който е бил на плажа и е видял всичко това, е знаел, разбира се, какво става. И в крайна сметка той ми написа едно писмо, в което описа това като един от случаите с местните НЛО.

image014Така че аз получавах всяка седмица две или три такива писма от различни области и някои от тях бяха свързани с тестването на летателните машини.

image015И така, ние получихме много данни, след което нашите данни станаха част от информацията, която се съдържа в този документ.

Различни хора от този 200-членен таен мозъчен тръст на Дъглас изпълняваха различни задачи, описани тук. (вдига ръка заедно с дебелата папка документи).  Това е начинът, по който действахме.

* * * * * *

ДУ: Ето как той описва този документ с информация относно неконвенционални летящи обекти и неконвенционални двигатели.

В своята книга той се впуска в много подробности относно това – много повече, отколкото виждаме тук, и той каза, че това е началото на Тайната космическа програма.

Виждал ли си някога в интелигентните таблети някои от тези документи?

КГ: Имаше много документи с толкова шаблонно съдържание, че аз просто не им обръщах внимание. Имаше обаче … Много често излизаха документи от 40-те, 50-те и 60-те години на миналия век.

ДУ: Той споменава, че този РМ 624 документ съдържа изследване на различни видове двигателни системи с различно предназначение, които са поставили началото на космическата програма. Тази история е наистина удивителна. Какви мислиш, че са били тези различни предназначения?

КГ: Ами, зависи. Ако става въпрос за снабдителен кораб, който ще работи тук в Слънчевата система, е едно. Друго е, ако става дума за междузвездни пътувания.

Те имат различни системи за задвижване. Имат темпорални двигатели, торсионни двигатели, електромагнитни двигатели. Те са ги получили от различни извънземни групи. Някои от тях са толкова напреднали, че независимо къде се намират в пространството и във времето (Кори щраква с пръсти), могат моментално да се озоват тук и сега.

Така че ако могат да сложат ръка на някои от тези – да, те ще искат да ги приложат в програмата на Междупланетния корпоративен конгломерат, където имат най-новите и напреднали технологии, след което те разпространяват тази информация сред другите програми, или предоставят технологии за усъвършенстване на кораби, които са вече в употреба.

ДУ: Така че бе доста смешно да чуеш тази история за НЛО, което обикаля около един самолет и му показва среден пръст. Предполагам, че аз и ти … никой от двама ни всъщност не е наясно дали там е имало пилот, който си е показал средния пръст.

КГ: Аз останах с такова впечатление.

ДУ: Или съответен израстък.

КГ: Да.

ДУ: Да, звучеше като нещо такова.

КГ: Да. Бих казал, че вероятно това е бил един от пилотите на Тайната космическа програма. Те са своеобразна порода. Ако си спомняш филма „Топ гън”, колко наперени и арогантни и самонадеяни са тези хора. Сега умножи това по 100, защото те са най-добрите измежду най-добрите. Те летят из космоса. Те управляват неща, за които никому даже не е позволено да знае, че съществуват.

ДУ: Времето, през което той споменава, че е работил в Дъглас, 1955 г.,  колко напред са били американците по това време?

КГ: През 1955 г. не мисля, че са били особено напреднали. Това звучи повече да е бил един от германските тайни летателни апарати, защото това е бил периодът, когато германците са започнали да демонстрират своите тайни летателни апарати.

ДУ: Има ли германски кораби, чието стъкло на илюминатора би било достатъчно прозрачно, за да може неговият пилот да бъде видян как прави такъв жест?

КГ: Сигурен съм, че е имало. Повечето от корабите на германците, с които съм запознат, използваха системи за визуализация, които … те можеха да виждат на 360 градуса нагоре и надолу от вътрешната страна чрез тези системи за визуализация, които бяха от външната страна на корабите.

ДУ: Хм. Добре. Тук имаме още от удивителните показания на Томпкинс, свързани с легендарния баща на НАСА, германският учен емигрант Вернер фон Браун.

* * * * * *

ВЕРНЕР ФОН БРАУН

Уилям Томпкинс: Трябва да кажа, че хората от Дъглас Инженеринг бяха най-добрите, с които съм работил. Те бяха принцовете.

Дъглас бе известен със своите така наречени сърфисти. И когато фон Браун пристигна в Дъглас, за да открие защо е загубил контракта за балистичните ракети със среден радиус на действие, той поиска да разбере кой, по дяволите, е бил виновен за това и кой е този тип Томпкинс …

image016И ето той се появява. По онова време имахме около 800 чертожни дъски на един етаж и около 600 на етажа под него. И ние се намирахме на втория етаж.

И когато те доведоха … Вицепрезидентът по инженерните въпроси доведе фон Браун на втория етаж. Аз знаех, че той идва и затова изтичах до една от чертожните дъски и започнах да се преструвам, че чертая, но всички знаеха, че само се преструвах.

И така, той трябваше да премине покрай тези 800 чертожни дъски, за да достигне до Томпкинс някъде там по средата. Аз направих това нарочно. Защото той продължаваше да получава информация от различни контрактори за този проклет сърфист от Калифорния и той искаше да се срещне с него.
image017Тогава ние имахме вероятно 40 от тези (той вдига няколко от документите) в един пакет, а той искаше да узнае как правехме всичко.

И имаше един от тези документи, който бе наистина подходящ и в който имаше снизходителен коментар относно германската балистична ракета Фау-2.

И секретарката донесе този документ, и ми го подаде, докато той бе там и искаше да му кажа мнението си за него. И аз направо му разказах играта.

Въпросът е в това, че той дойде, защото наистина искаше да открие как тази група хлапаци, които бяха просто обикновени сърфисти, правеха тези работи. И той си тръгна с подвита опашка. Получи се добре.

* * * * * *

ДУ: Обичайно ли е да се види този вид подигравка в такова съоръжение, където някой толкова високопоставен като фон Браун идва и му показват обидна илюстрация на собствената му работа?

КГ: Много от тези инженери са теркове, но това ми се струва доста нагло.

ДУ: Да. Представям си, че на някои от местата, които ти описа, климатът е толкова подтискащ, че никога не би било препоръчително да се опитваш да натриеш носа на някого от началниците си.

КГ: Да, във всички случаи не е препоръчително. Ха, ха.

ДУ: Ха, ха, ха. Е, това е всичкото време, с което разполагаме в този епизод. Надявам се, че сте се забавлявали. Наистина е удивително да се завърнем назад и да погледнем колко неща се потвърждават относно гигантските сфери, заключването на Слънчевата система, това, което наистина се случва със сферите, слънчевото кихване, Драко.

Наистина разгледахме доста неща. Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и ви благодаря, че бяхме заедно.