Законът за Единството и Тайната космическа програма: технологично спасение – Дейвид Уилкок и Кори Гууд – 80-ти епизод, 30-ти ноември, 2016 г.

(с) Превод АТИ, 2016 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. Сега ще разгледаме невероятен брой корелации между текстовете на Закона за Единството и това, което Кори  ни е разказвал в това предаване относно скандалния и страховит Съюз на Драко.

И така, Кори, добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: Вече видяхме нещо, което далеч надхвърля това, което ти мислеше, че се съдържа в Закона за Единството, по отношение на конкретни детайли.

Зная, че никога преди не си виждал тези неща и мисля, че е наистина чудесно, че ще видим това в реално време пред камера – твоите първи реакции, когато покажем тези текстове. По мое мнение това, което ще видиш тук, е най-добрата информация относно Орион и Драко, която се съдържа в Закона за Единството.

Преди да продължим нататък … аз мисля, че ти си заявявал това в предаването преди, но бих искал да го потвърдиш и сега. Съществува връзка между Драко и съзвездието Орион, нали така?

image001

КГ: Да. Аз не зная дали това е мястото, откъдето са дошли, но има някои ясно демонстрирани символи, които принадлежат на Орион.

ДУ: Символи на техните униформи, на техните кораби?

КГ: Които хората са виждали демонстрирани върху кораби, в кораби.

ДУ: Наистина?

КГ: Точно така.

ДУ: Ти никога досега не си казвал това.

КГ: Триъгълници …

ДУ: Ние чуваме това за първи път пред камера. Ти никога досега не си казвал това. Уха!

КГ: Точно така. Триъгълници със символа на Орион.

ДУ: Зная, че в мисията на Аполо емблемите имаха символа на буквата А и след това пояса на Орион по средата на А-то.

КГ: Това е поясът, да, в триъгълника.

ДУ: О, уха! Това обяснява защо в Закона за Единството ги наричат „Орионците” (the Orions), тъй като това е логото, което те използват. Чувал съм от други свидетели, че те имат голяма колония на Орион и че контролират някои основни сектори там.

КГ: Да. Зная, че те са били на всяка от звездните системи, които можем да видим с невъоръжено око.

ДУ: Точно така.

КГ: И са причинили проблеми във всяка от тези звездни системи, като са завоювали някои от тях и са били прогонени от други.

ДУ: Ще видим всичко това тук, така че нека да започваме. Това ще се окаже нещо невероятно за теб.

ЗАКОНЪТ ЗА ЕДИНСТВОТО И ТАЙНАТА КОСМИЧЕСКА ПРОГРАМА

8.12 Въпрос: В същото време, когато ти спомена, че някои от кацанията са били извършени от наши хора, ти спомена също, че някои са били извършени от Групата на Орион (ДУ: което име те използват за Драко и това е много очевидно. Ще се върнем към това по-късно. Очевидно става дума за едно и също нещо.) Ние говорихме малко за Групата на Орион, но защо те са се приземили тук? Каква е тяхната цел?

ДУ: Тук нещата стават интересни.

Ра:  … Тази цел е завоевание, за разлика от тези от (доброжелателната) Конфедерация(та), които чакат да бъдат поканени.

ДУ: И поканването означава, че ние трябва да помолим за тяхната помощ. Те не могат да ни помогнат без позволение от страна на свободната ни воля.

И така, завоевание. Би ли казал, че това тук е една кратка характеристика на Драко?

КГ: Това е техният мандат. Те завоюват и не само това, те са кооптирали част от Тайната космическа програма, за да им помага в завоеванията.

ДУ: Почакай да видиш какво пише тук, което потвърждава напълно това.

Ра: Така наречената Група на Орион се занимава със завоевания.

8.13 Въпрос: Конкретно какво правят те, когато се приземяват?

Ра: Има два вида приземявания. При първия, същества измежду вашите хора са отвеждани на техните кораби и са програмирани с цел бъдещо използване. 

ДУ: Какво мислиш, че означава това?

КГ: Има много индивиди, които нямат идея, че са били отвеждани от някакви извънземни. Даже мнозина от тези хора са закоравели скептици и те са били програмирани така, че да бъдат задействани от някои бъдещи събития, за да действат по определен начин, или да изпълняват определени задачи.

ДУ: Уха! Почакай да видиш какво следва по-нататък.

Ра: Има две или три нива на програмиране.

ДУ: И тук нещата стават наистина странни.

Ра: Първото е нивото, което ще бъде открито от тези, които извършват изследвания. (Отвличания)

ДУ: Тук в скоби съм добавил предположението си, че те имат предвид отвличания. Това ми изглежда очевидно.

Ра: На второ място, програма за по-късно задействане. (Контрол върху умовете)

ДУ: Това категорично прилича на контрол върху умовете, което казваш и ти, но чакай да видиш третото ниво.

Ра: Трето, програмиране за бъдещо използване на най-дълбоко ниво. Това е кристализиране на съществото, което го прави безжизнено и използваемо като един вид маяк. (Програмируеми форми на живот)

ДУ: И това изглежда означава някаква програмируема форма на живот. Чувал ли си за възможността някои органични, привидно биологични форми на живот, да стават програмируеми?

КГ: Да, с помощта на нанотехнологии.

ДУ: Точно така. Значи това програмиране, това по-дълбоко ниво, за което те говорят, би трябвало да включва някакво използване на изкуствен интелект.

КГ: Така изглежда.

ДУ: И това, което казват те тук, ако го прочетем внимателно, е, че съществото става безжизнено. Изкуственият интелект може да завладее нечие тяло до такава степен, че обикновеният биологичен живот да престане да бъде от значение.

КГ: Да, но не съм чувал за нещо такова.

ДУ: Мислиш ли, че нещата могат да достигнат чак дотам?

КГ: Възможно е.

ДУ: Да. Ние сме чули от д-р Стивън Гриър за програмируемите форми на живот и че има … Някои от тези Сиви очевидно не са живи.

КГ: Да.

ДУ: Те са като био-роботи.

КГ: Да.

ДУ: Това съвпада ли с видяното от теб?

КГ: Да, и някои от тях са управлявани от разстояние, като аватари.

ДУ: Точно така. Така че това, отново, е далеч по-напреднало, в сравнение с това, което би трябвало да си видял през 1981 г.

Ра: Това е една форма на приземяване.

ДУ: Това е една от формите, но има и друга.

Ра: Втората форма е приземяване под земната кора, при което влизането е от водата.

ДУ: Сега ти се усмихваш. Има ли бази на Тайната космическа програма, които са на Земята, но в които се влиза през водната повърхност и които са под земната кора?

КГ: Има бази на много извънземни групи и на земни групи, които са под океанското дъно и под земната кора, и чиито входове са под водата.

ДУ: Уха!

КГ: Да.

ДУ: И те тук говорят конкретно за Драко. За Орионците.

КГ: Те тук говорят за Драко, но Супер федерацията – в Тайната космическа програма ги наричат „посолства”.

ДУ: Какво бихме видели в един от тези портали в океана? Как изглеждат, когато те влизат през тях?

КГ: Ами, те са огромни … Те са като пещерни системи.

ДУ: О кей. Те задължително не се затварят и отварят като ириса на окото.

КГ: Ами, някои от тях … Те ги прикриват с някакъв вид холограмна технология и нашите военни са покрили някои от тях с вид материал, който отразява радари, сонари, по същия начин както ги отразяват съседните скали, за да действа като камуфлаж. Ние имаме също така подводници с електромагнитно задвижване, които влизат и излизат, и те пътуват под земната кора, както и в тези разломни зони под кората.

ДУ: Разбирам. Ловя бас, че не очакваше да видиш това, нали?

КГ: Не.

Ра: Отново: областта, която обхващат вашите южноамерикански и карибски региони, и тези, близко до така наречения Северен полюс.

ДУ: Работата е в това, забележи, че те казват: „Отново: в областта на Бахамите и Чили.”

КГ: Да.

ДУ: Така че те казват, че базите на Драко и човешките бази са съвместни, нали така? Защото те казват „отново” и това съответства на казаното от теб, нали така?

КГ: Много от тези бази са съвместни.

ДУ: Така че имаме тези Драко, които работят съвместно с хора в подземни бази и под океана, точно както се казва тук.

КГ: Ъ-хъ.

8.14. Въпрос: Каква е целта на завоеванията на Групата на Орион?

ДУ: Той не … Това е само въпрос № 8. Тук той разговаря в продължение на по-малко от две седмици.

КГ: Той пита защо …

ДУ: Да.

КГ:  … Орионците правят завоевания.

ДУ: Той пита защо Орионците правят това, защото все още не схваща отрицателните им намерения. Това е, преди той да разбере за генерираните от хората страх и отрицателна енергия, с която Драко се хранят, и всичко останало.

Ра: Както сме казали преди …

ДУ: Това е един удивителен отговор.

Ра: … тяхната цел е да локализират определени комплекси ум/тяло/дух (т.е. хора), които вибрират в резонанс със собствения им вибрационен комплекс …

ДУ: Което ще рече хора, които са на власт и се възприемат като елит, и са много зли.

Ра: … след което да поробят тези извън елита, както вие наричате хората, които са извън вибрацията на Орион.

ДУ: Забележи, че те казват, че няма да дойдат тук и да ни завоюват директно. Те ще установят контакт с елита на планетата.  Ти казваш, че първата група, с която Драко са контактували, са кои?

КГ: Нацистите.

ДУ: И какво се опитваха да направят нацистите?

КГ: Те имаха абсолютно същия дневен ред – да поробят света, да намалят населението и да го контролират.

ДУ: Всичко съвпада чудесно. Сега ще прескочим от 14-ти на 23-ти въпрос, за да продължим нататък.

8.23 Въпрос: Най-изненадващата информация, която ми даваш, която трябва да призная намирам трудна за вярване, е, че САЩ притежават 573 космически кораба, както ти описваш. 

ДУ: Защото по онова време сред НЛО средите не съществува подобна информация.

Колко души от нашето правителство са наясно, че притежаваме тези … каква е общата бройка на тези хора …

ДУ: Обърни внимание на думите. Отново: трябва да се внимава как да се задават тези въпроси.  Ако той бе задал въпроса по различен начин, щеше да получи напълно различен отговор.

Колко души с обозначение на САЩ са наясно с това, включително и управляващите тези кораби?

Ра: Броят на вашите хора варира, защото има нужда от комуникация в тази пространствено времева връзка, така че в момента този брой нараства.

ДУ: Мисля, че тук те искат да кажат, че има нужда хората от САЩ, които знаят за това, да комуникират с отцепилата се цивилизация, защото той не пита за това. Той пита за САЩ. Но почакай да чуеш следващото.

Ра: Приблизителният брой е едно пет нула нула (1,500).

КГ: Тове не е много.

ДУ: Какво мислиш за тази цифра, на основа секретните служби през 1981г., броя на хората с достъп до най-секретна информация, които са живели в САЩ и не са били част от отцепилата се цивилизация?

КГ: Бих казал, че броят им няма да е много по-различен.

ДУ: Искаш да кажеш, че това е близко до твоята преценка?

КГ: Днес може да са малко повече, но все още броят на хората, които притежават пълната информация, е много малък. Много хора си мислят, че я притежават, но хората, които комуникират с отцепилата се цивилизация в логистичен план, са много малко.

ДУ: Когато наскоро разговарях относно това със свидетеля на Хогланд, Брус, и му зададох същия въпрос, той каза, че тук на Земята това са около 3,000 души, които знаят всичко в момента, което е само два пъти тази цифра. Така че това е … Това е нещо, което е много строго контролирано. И така, те казват:

Ра: Това е само приблизителна цифра, защото с придвижването на вашия илюзорен пространствено времеви континуум в настоящето, много хора научават.

ДУ: Значи те казват, че този брой ще се увеличава бързо.

8.24 Въпрос: Къде биват конструирани тези кораби?

ДУ: Почакай да видиш това. Тогава никой не е знаел за Област 51 (Area 51), нали така? Това не е било оповестено.

Ра: Тези кораби са конструирани един по един на две места: в пустинята или в безплодни територии в това, което наричате Ню Мексико, като и двете инсталации са под земята.

ДУ: Това съответства ли на нещо, което ти си видял?

КГ: Да. Ха, ха.

ДУ: Ха, ха.

КГ: Това е много интересно. Има съоръжения в Мексико …

ДУ: Наистина?

КГ: … в големи пустинни области с планини, които ги отделят. Не зная точно къде са разположени географски, но това са подземни съоръжения, където биват конструирани някои части от технологиите – поне това бе по мое време. Не зная дали в момента е все още така.  Аз говоря за 1980-те и 1990-те години.

image002ДУ: Това от моя страна бе казано по интуиция, защото не сме разговаряли по въпроса и просто те изненадах. Аз не знаех … Досега не съм чул от никой свидетел, че има подземни бази в Мексико.

КГ: И аз не мисля, че мексиканското правителство знае за нях.

ДУ: Те говорят за това.

КГ: О, о кей.

ДУ: Да. Виж това. Какво ще кажеш за Ню Мексико? Нека просто … Чувал ли си за подземни бази в Ню Мексико?

КГ: Не толкова …

ДУ: Очевидно Невада.

КГ: Да, Невада, Юта и няколко … не толкова Ню Мексико …

ДУ: О кей.

КГ: … когато става дума за конструиране.

ДУ: Но е възможно.

КГ: О, да, да. Аз не разполагам с пълната информация.

ДУ: И много от тези неща биха ставали в пустинята.

КГ: Разбира се.

ДУ: И сега той пита и за двете неща.

8.25 Въпрос: Искаш да кажеш, че САЩ всъщност имат завод за производство в Ню Мексико?

Ра: Аз съм Ра. Аз казах това.

КГ: Това казах и аз.

ДУ: Ха, ха.

КГ: Ха, ха.

ДУ: И след това той го критикува за това, че задава несъществени въпроси.

Ра: Мога ли, в този момент да кажа, че този тип информация е много повърхностна и без съществено значение, в сравнение с изучаването на Закона за Единството?

КГ: Това … когато Ра-Тиър Ер задава въпроси или изказва съображения, той често използва израза: „Това е без съществено значение”.

ДУ: Наистина? Използва същото словосъчетание?

КГ: Да.

ДУ: Странно, защото в това предаване повечето от това, което правим, е нещо, което те биха счели за несъществена информация, като в същото време те се опитват да те накарат да се фокусираш върху това послание …

КГ: Да.

ДУ: … което е всичко, което ги интересува – изучаването на Закона за Единството и това е казано точно тук. Така че макар ние може да сме въодушевени от тези неща, те все едно, че ни казват: „Хайде стига, хора, фокусирайте се върху информация, която ще бъде толкова важна след 10,000 години, колкото е и сега.”

КГ: И при моите комуникации с тях, те непрекъснато искат от мен да се завърна към духовното послание.

ДУ: Ето защо ние правим това. Ха, ха. Защото в крайна сметка, ако някой гледа това предаване, но не се занимава с материала, който трябва да владее духовно, за да може да се възнесе, какво ще се случи с този човек, когато настъпи слънчевото изригване? Ха, ха.

КГ: Тези хора просто ще видят много (слънчеви) петна. Ха, ха.

ДУ: Ха, ха.

ГРУПАТА НА ОРИОН

7.14 Въпрос: Ти спомена Орион като източник на част от контактите с НЛО. Можеш ли да ми кажеш нещо за този контакт, за неговата цел?

Ра: … Вземи предвид, ако желаеш, един прост пример за намерения, които са лоши/добри.

ДУ: Нека дам тук малко обяснение. В Закона за Единството никъде няма абсолютни твърдения. Така че ако нещо е лошо, то е лошо/добро, като различно от добро/лошо.

КГ: Това гледна точка ли е?

ДУ: Да, защото в крайна сметка това, което те тук ще обяснят, е, че нещо е лошо за нас, но е добро за хората, които го правят. Последните мислят, че правят нещо добро. И те ще говорят за Хитлер, и ще го използват като пример.

Ра: … Вземи предвид, ако желаеш, един прост пример за намерения, които са лоши/добри. Този пример е Адолф.

ДУ: Те обикновено никога не използват презимена.

Ра: Това е вашият вибрационен звуков комплекс.

ИЗБИРАНЕ И ПОРОБВАНЕ

Намерението е вероятно обединяване (на хората) чрез избор …

ДУ: Това е намерението на Орион, на Драко.

Ра: Намерението (на Драко) е вероятно да обединят (една планета или тяхната империя), като изберат един деформиран комплекс, наречен елит, измежду социалния паметов комплекс.

ДУ: „Социален паметов комплекс“ е техният термин за планета, защото те казват, че не могат да ни различат един от друг. Ние не сме разпознаваеми за тях като индивидуални същества. Ние сме част от един социален паметов комплекс. Ние сме един ум в симбиоза със Земята.

Така че тези империи искат да завоюват нашите умове. Те искат да накарат цялата планета да направи това. И това е, за което се говори тук.

КГ: Същото казват и хората от Вътрешната Земя.

ДУ: О, наистина? Кажи ми нещо повече.

КГ: Преди хората са имали по-развити вярвания и разбирания за това, че са били произведени и са дошли от Земята и че са съзнателно свързани със Земята, и че са стюарди на Земята, и че съзнанието им се завръща в Земята.

ДУ: О кей. Това съвпада чудесно. И така, те разглеждат нашия социален паметов комплекс. Те виждат хората, които са тук на Земята. И те търсят да открият елита. Те търсят най-влиятелните, най-богатите, най-склонните към зло.

КГ: Най-склонните към поквара.

ДУ: Да.

Ра: … и тогава (след като са избрали тези членове на елита), те заробват, по различни начини, тези, които те виждат като част от не елита.

ДУ: Което е заявено съвсем директно.

Ра: След това съществува идеята за заличаване на социалния паметов комплекс и добавянето му към така наречената Група на Орион, като една империя.

ДУ: Така че дотук нещата са съвсем конкретни. Идеята за заличаването е, че те искат да заличат всякаква съпротива срещу тяхната тирания.

И както ти знаеш, Драко няма просто да се появят ей така, нали? Не е в техния стил просто да се появят в нашето небе като тези огромни рептили и да кажат: „Ето ни.” Нали така? Това не отговаря на техния начин на действие.

КГ: Правилно. Те се подчиняват на определени космически закони, в които трябва да открият слаби места, за да ги заобиколят.

ДУ: Сега ще бъде обяснено точно това.

КГ: О кей.

СЛУЧАЙНА ЕНЕРГИЯ

Ра: Проблемът, пред който са изправени (Драко, Орион), е, че те срещат много случайна енергия, генерирана от процеса на разделяне.

ДУ: Смисълът тук е, че те виждат себе си като нещо отделно от Единството. Разбира се, тази книга се нарича Законът за Единството. Всичко е част от един общ ум. Това да служиш на другите, означава да помагаш на себе си и т.н.

Драко вярват в отделянето (от Единството), но това означава, че сред тях се случват непрекъснато предателства.

Ра: Това ги прави уязвими, тъй като деформациите между собствените им членове не са хармонизирани.

ДУ: Това, което те казват тук, е, че изглежда в самата тяхна група съществува непрекъсната борба и някои членове биват изхвърляни. Твоите данни потвърждават ли това?

КГ: Нямам никаква информация за това рептилите да се избиват едни други или да се бият помежду си, но според информацията, която получих по време на събранието, на което присъствах, и където имаше и членове на Драко, в тяхната федерация има също така насекомо подобни същества, както и такива подобни на богомолки. Възможно е между тях и тези групи да има някаква борба за власт или нещо подобно.

ДУ: Нека да кажем също така, че имаме и престъпни групировки на Земята, които Драко се опитват да създадат като един елит, след което да ги приобщят към своята група.

КГ: Правилно.

ДУ: Така че определено съществуват проблеми от този тип.

КГ: Да, да. Категорично.

ДУ: Да. Така че и тук има чудесно съвпадение. Искам да кажа, че това е нещо много общо, но нататък нещата ще станат доста по-конкретни.

ПЛЪТНОСТИ НА ОРИОН

7.15 Въпрос: Каква е плътността на Групата на Орион?

Ра: … Подобно на Конфедерацията, плътностите на масовите съзнания, които съставят тази група, варират. Има много малко от трета категория плътност …

ДУ: И това, разбира се, е нещо като твоите типове от Комитета на 300-те, илюминати и тем подобни. Те за това говорят.

… повече от четвърта категория плътност, подобен брой от пета категория и много малко от шеста категория, които съставят тази организация.

ДУ: Така че петата категория плътност сега става много важна. И сега започва историята.

ТЯХНАТА ЧИСЛЕНОСТ Е ЕДНА ДЕСЕТА

РА: Във всяка точка на пространствено времевия континуум техният брой е вероятно една десета от нашия, тъй като проблемът на духовната ентропия ги кара да преживяват непрекъсната дезинтеграция на своите социално паметови комплекси.

ДУ: Така че нека поговорим за това. Би ли казал, че според твоята информация броят на лошите е само 1/10 от този на добрите, които летят из космоса? Би ли казал, че това е приблизително коректно съотношение?

КГ: Те определено са по-малко на брой, ето защо те използват като наемни войници други групи, които са покорили.

ДУ: Разбирам.

КГ: Има някои елементи от нашата Тайна космическа програма, които се бият редом с тях, за да увеличат броят им и способността им да управляват своята територия.

ДУ: И това, което се случва със Съюза на Тайната космическа програма, е друг пример за дезинтеграцията на тяхната група и за тази духовна ентропия, защото хората продължават да се обръщат срещу тях.

КГ: Да.

ДУ: Те продължават да губят.

КГ: Казвали са ми, че това се е случвало през цялото време, откакто те са тук. Те не са били непрекъснато на власт. Те са били сваляни от власт, след което са се завръщали отново на власт. Имало е нещо като приливи и отливи между отделните групи.

ДУ: Друга съвършена корелация.

ДЕЙСТВИЯТА В УСЛУГА НА ДРУГИТЕ ВОДЯТ ДО УСЛУГА НА СЕБЕ СИ

ДУ: Това тук е много интересно.

Ра: Тяхната сила е същата като нашата. Законът за Единството не благоприятства нито светлината, нито тъмнината, но е на разположение както в услуга на другите, така и в услуга на себе си. В същото време това да бъдеш в услуга на другите, води до услуга на себе си, като по този начин се запазва и допълнително хармонизира деформацията на тези същества, които преследват интелигентна безкрайност чрез тези дисциплини.

ДУ: Това ми се струва много интересен момент, не мислиш ли? Тези, които са в услуга на себе си, искат да получат цялата облага. Те искат да консумират. Те искат да покоряват. Те искат да контролират. Тук обаче се казва, че ако помагаш на хората, тогава ти помагаш и на себе си.

КГ: Точно така.

ДУ: Това съответства ли на посланието, което ти предадоха Сферичните същества?

КГ: Това е буквално същото послание. Искам да кажа, че тяхното послание бе да повишаваме вибрацията си, да прощаваме повече на себе си и на другите, да бъдем повече в услуга на другите. Това е същото.

ДУ: И когато работим по този начин в сътрудничество, ние можем да извлечем полза. Това не е като да контролираш другите и да ги доминираш, за да извлечеш лична облага. Когато започнем да споделяме, да си сътрудничим, да прощаваме един на друг, всички извличат полза от това.

КГ: Правилно.

ДУ: Да. Така че това тук е един много важен малък философски момент, който не трябва да бъде забравян.

ИДЕЯТА ЗА РАЗДЕЛЕНИЕ

ДУ: Сега ще достигнем до идеята за разделението.

Ра: Преследването на интелигентна безкрайност чрез използването на услуги за себе си (като Драко) създава същото количество власт, но както казахме, води до непрекъснати трудности поради идеята за разделението, която се съдържа в това да бъдеш само в услуга на себе си, което включва да властваш над другите. Това отслабва и в крайна сметка дезинтегрира енергията, събрана от такива комплекси ум/тяло/дух (това са хората тук на Земята), които се обвързват с Групата на Орион и социалните паметови комплекси, които съставят Групата на Орион.

ДУ: Тогава кои са някои от ключовите примери на дезинтеграцията, с които си запознат, които виждаме сред престъпните групировки и които съответстват на казаното тук?

Когато си бил представен на Белия Драко, той се е явил като член на Комитета на 200-та. Нали така? Не на 300-та.

КГ: Това може да е различна група. Хората, които бяха в костюми, човешките същества в костюми, които присъстваха, те се представиха като Комитет на 200-та.

ДУ: Това предполага точно казаното от тях, а именно, че съществува непрекъснат процес на дезинтеграция. Те се разпадат. Съюзите се разпадат. Те не могат да се задържат заедно.

КГ: По време на същото онова събрание, Царският Драко предложи да предаде същата тази група и всички техни войници на терена, срещу безопасен коридор, през който да напусне Слънчевата система.

ДУ: Точно така. Не е възможно да управляваш една група, чиито членове непрекъснато предаваш. Тези царски особи просто казват: „Само ни пуснете да си ходим и ние ще предадем всички останали.”

КГ: И когато това се случи, то предизвика шокови вълни.

ДУ: Отново, тук то е отразено буквално. Това е невероятно.

ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЕТО КАТО СРЕДА

Ра: Трябва да бъде отбелязано, внимателно обмислено и прието, че Законът за Единството е на разположение на всеки социално паметов комплекс, който е решил да преследва всяка цел, независимо дали тя е в услуга на другите, или на себе си. Тогава биват прилагани законите, които са основни деформации на Закона за Единството, и илюзията на пространство-времето бива използвана като среда за проява на резултатите от тези свободно извършени избори.

ДУ: Това не е ли интересно? Това, което те казват действително тук, е, че пространство-времето не е нещо реално. Времето не е линейно. То е една илюзия, в която ни е даден един учебен механизъм.

Има връзка между мислите, които имаме, действията, които предприемаме, и съответните получени резултати. Така че това е основен момент в Закона за Единството, което зная, че ти си потвърдил многократно. Как това, което си чул за природата на времето, се отнася към току-що прочетеното тук?

КГ: Това е точно, което казах. В същото време получавам имейли, че заявеното от мен по повод на това, че пространството и времето не са линейни, е смехотворно, и особено това, че времето не е линейно.

ДУ: И все пак те тук казват, че пространството и времето са направени по този начин като илюзии, за да можем да се учим и да израстваме духовно.

ГРУПАТА НА ОРИОН

Ра: По този начин всички същества се научават, независимо към какво се стремят. Всички се учат от едно и също място – някои по-бързо, други по-бавно.

ДУ: Крайната цел е една и съща. Ние всички се завръщаме към Единството.

СОЦИАЛНА ПАМЕТ

11.16 Въпрос: Какво правят кръстоносците?

ДУ: Тук става наистина интересно как Драко завладяват нашата планета. Тук те говорят наистина конкретно.

КГ: Те кръстоносци ли ги наричат?

ДУ: Кръстоносци от Орион, Империя Орион, Конфедерация Орион. Това са термините, които те използват.

Ра: Кръстоносците се придвижват в своите колесници …

ДУ: Това се оказва, че се отнася за космически кораби, предназначени за водене на война. Те използват колесници като военен термин.

Ра: Кръстоносците се придвижват в своите колесници, за да завладяват планетарни социални комплекси ум/тяло/дух …

ДУ: И ето го ключът, Кори:

Ра: … преди те да достигнат степента, в която постигат социална памет.

ДУ: Това тук означава, и ние ще получим повече информация по въпроса, че има един момент във времето, когато нашата планета обединява своето съзнание. И след като това се случи, те повече няма да могат да ни навредят с каквото и да било.

КГ: Абсолютно. И това е, за което говорех по повод на съзидателното съвместно съзнание. След като веднъж осъзнаем силата, която притежаваме, те повече няма да могат да ни манипулират или контролират по какъвто и да е начин.

ДУ: И едно от нещата, които мисля, че е интересно, е случилото се в 1981 г. Сега с Интернет ние имаме на разположение това унифициране на знанието. Така че това е крайъгълният камък към социалната памет, при което цялата информация е на разположение на всички хора.

Така че за тези приятели нещата вече стават много раздразнителни. Те вече не могат да крият нещата. И това е много интересно, защото то по същество гласи, че след като веднъж се възнесем, след като веднъж се пренесем в глобалното съзнание, повече нищо няма да може да ни навреди.

КГ: И това е, което елитът използва – телевизия, медии, всички тези различни методи за контрол над ума – за да ни държи в неведение относно нашето съзидателно съвместно съзнание и относно това, че всички сме свързани в едно.

ДУ: Защото след като веднъж проумеем това, с тях е свършено.

КГ: Да.

Ра: … Един социален комплекс ум/тяло/дух (т.е. една планета от хора) се превръща в социален паметов комплекс, когато цялата група от същества придобият обща ориентация или насоченост в търсенето си.

ДУ: Помисли върху това. Те казват, че по време на жътвата отрицателните биват изтръгнати. Така че след като настъпи това събитие на жътвата, отрицателните изчезват. Този колективен ум става положителен.

КГ: И също така, това е в основата на тактиката „разделяй и владей” …

ДУ: Да ни попречат да се обединим.

КГ: … която използва елитът. Точно така.

ДУ: Имахме Джон Ленън, който написа песни като „Представи си” (Imagine). Те не желаеха това да продължи. И след като той бе готов да продължи своята музикална кариера, става „жертва” на „самотен убиец психопат”. Така те се опитаха да спрат развитието на този процес.

Кори, има нещо друго, за което бих искал да поговорим. Днес, докато пътувахме в колата, ти ми каза нещо, което ме зашемети. Ние никога не сме говорили за това в предаването. Аз го чух от теб за първи път. Ти каза, че досега пред теб са се показали три от петте групи на Съюза на Сферичните същества.

КГ: Да.

ДУ: Ти си имал нови срещи, които не сме обсъждали. Можеш ли да ни кажеш нещо повече за тези нови срещи, защото това има пряко отношение към нашия разговор?

КГ: Е, не бяха точно нови срещи. Аз зная това от известно време, просто не бях го споделял.

ДУ: О кей.

КГ: Другите две групи същества … те казаха, че ще се представят на човечеството по време на трансформацията и ще останат с нас в продължение на един век.

ДУ: Значи ние няма да ги видим преди началото на процеса на трансформация?

КГ: Не до началото на процеса на трансформация.

ДУ: Какво представлява трансформацията?

КГ: Допускам, че това е някакъв вид енергийно събитие.

ДУ: Нещо като слънчевото изригване, за което говорим?

КГ: Правилно.

ДУ: Значи според това, което казваш, другите две от петте групи Сферични същества ще се покажат за първи път, когато възникне слънчевото изригване и тогава те ще стъпят тук на Земята между нас. Мислиш ли, че след като тези хора се появят и отрицателното бъде отстранено, всички ние ще придобием обща ориентация и насока на своите търсения?

КГ: Да.

ДУ: И тези хора ще ни защитят, така че отрицателно настроените да не могат да се завърнат?

КГ: Не мисля, че те са тук, за да ни защитават. Те ще бъдат тук, за да ни насочват през останалата част на нашата трансформация.

ДУ: За да можем сами да се предпазваме.

КГ: Правилно.

ДУ: Невероятно е как това съответства на всичко, случващо се с теб.

ВСИЧКОТО НАЛИЧНО ЗНАНИЕ

Ра: Груповата памет, изгубена за индивидите (на планетата) в корените на дървото на ума тогава става известна на социалния комплекс и така създава социалния паметов комплекс.

ДУ: Как мислиш, че това може да бъде приложено към някои от нещата, които ти си видял? Възможно ли е група същества да станат достатъчно телепатични, за да се появи нещо като телепатичен Интернет, не технологичен, но знание, което е на всеобщо разположение, както е във Вътрешната Земя, една телепатична библиотека?

КГ: Напоследък, през последните няколко месеца, Каарии започна да комуникира с мен телепатично, като по време на телепатична конференция …

ДУ: И в началото ти бе доста смутен от това.

КГ: Да. И тя ми каза, че не след дълго време, това ще бъде нещо обикновено за моите хора и това наистина ме … накара ме да се почувствам малко глупаво. Аз винаги съм искал да имам комуникация лице в лице, защото … Не бих искал да се появяват същества-мошеници, които да причинят проблеми.

ДУ: По-късно можем да изровим друг епизод от Закона за Единството, който обяснява протокола (на телекомуникацията), който гласи, че ако си в Христово състояние или в състояние на Бяла светлина, или в състояние на Единство, който и религиозен термин да използваме за това състояние, ако си обгърнат  от тази молитвена, любяща, центрирана, мирна, Бяла светлина, тогава телепатичната комуникация е напълно безопасна.

КГ: Тя е вероятно в това състояние, но не зная дали това важи и за мен.

ДУ: Ха, ха.

КГ: Ха, ха. Това обаче е определено начинът, по който тази група комуникира. Те сядат и провеждат конферентен разговор, но всичко става чрез телепатия.

ДУ: Тогава ако тези две групи ще се появят и ще ни помогнат да преодолеем тази промяна, съществата от Вътрешната Земя ще се появят ли също на повърхността, за да действат директно заедно с нас? Или ние ще слезем долу при тях? Знаеш ли нещо по този въпрос?

КГ: Нямам идея. Зная, че групите от Вътрешната Земя се опитват да предоговорят някакво съглашение, подписано по времето на Мохамед, което забранява открит контакт, така че да могат да се появят открито.

ДУ: Добре. Тук има още много интересни неща, така че нека продължим. Следва един много синтезиран текст.

Ра: Предимствата на този комплекс е относителното отсъствие на деформация при разбирането на социалното битие и относително отсъствие на деформация в следването на определена насока на търсенията, тъй като всички възможности за разбиране/деформация са на разположение на съществата в обществото.

ДУ: Това, което се казва тук, е, че след като веднъж постигнем тази социална памет, и това е, което ще изгони лошите, ние ще бъдем обединени в своето съществуване. Ние ще бъдем обединени в своите търсения и цялото знание ще бъде на разположение на всички.

Изглежда, че съществата от Вътрешната Земя вече са постигнали това.

КГ: Да, постигнали са го.

ДУ: И това е преминаването в четвърта категория плътност.

КГ: Да. Те вече имат това преживяване.

ДУ: И от това следва, че след като веднъж се озовем там, на всички тези посолства, на всички тези Драко групи, няма повече да бъде позволено да останат на нашата планета и между нас.

КГ: След като това се случи, промените в енергията няма да бъдат съвместими с тях, за да могат да останат повече тук.

ДУ: Разбирам. Добре. Сега ще видим конкретния начин, по който Драко се опитват да завоюват една планета, и това за хората, които не разбират космическите закони и как нещата трябва да бъдат одобрени, ще изглежда просто като едно нашествие, подобно на тези, показвани във филмите. Те се появяват, насочват оръжията си и стрелят …

Не това е, което ще видим тук. Виж това. То съответства точно на казаното от теб.

КАК СТАВАТ НЕЩАТА?

11.8 Въпрос: Тогава имаме кръстоносци, които пристигат на тази планета от Орион, за да осъществят контрол върху умовете ни. Как те правят това?

Ра: Както и всички останали, те следват Закона на Единството, като спазват правилото на свободната воля. Те осъществяват контакт с тези, които ги призовават.

ДУ: А ние знаем кои са тези, които са ги призовали. Ти каза, че това е започнало през 1930-те.

КГ: Даже преди това.

ДУ: Точно така, с тези германци и след това военнопромишления комплекс.

Ра: След това тези на планетната сфера (това са хора като нас) правят това като вас, за да разпространят нагласата и философията на тяхното конкретно разбиране на Закона за Единството, което ще рече действане в услуга на себе си.

ДУ: И как виждаме ние разпространението на тази философия на услуга на себе си по Земята сега? Кои биха били някои примери за това?

КГ: Ами тази покана е била отправена много преди 1930-те. Те са общували с елитите на Земята в продължение на хилядолетия.

ДУ: Разбирам.

КГ: От една страна, паричната система. Тя бива назовавана Вавилонска парична магическа система – система за поробване. Тя е създадена като начин за упражняване контрол върху нас, за да мислим, че материализмът е най-важното нещо, това да не бъдем по-долу от съседите. Трябва да имаш по-хубава кола от съседите, или поне една сравнима с тяхната. Това е начинът на мислене, който са се опитали да ни втълпят.

ДУ: По-силният има право.

КГ: По-силният има право. И те искат хората да бъдат в плен на всички капани на ниските вибрации, като его, суета, лакомия …

ДУ: Преследване на материални неща, слава.

КГ: Точно така.

ДУ: Какво ще кажеш за тези филми и музикални видео материали, които непрекъснато показват сатанински образи, сатанинска символика? Мислиш ли, че това също е част от тази философия?

КГ: Да. Това има за цел да повлияе на съзнанието, да понижи вибрациите и да попречи на хората да търсят повече духовна информация, която ще повиши вибрациите им.

ДУ: Така че играта се свежда до това да ни накарат да се поробим по собствената си свободна воля.

КГ: Точно така.

ДУ: Защото това са правилата, които те трябва да спазват. Не е ли поразително, че всичко това е изложено ясно тук в Закона за Единството? Ето тук се казва:

Ра: Тези хора става елита. Чрез тях се цели създаването на условие, при което останалата част от планетните същества биват поробени чрез собствената им свободна воля.

ДУ: Всичко е казано точно тук, в този материал на Закона за Единството.

И така, това е времето, с което разполагаме за този епизод. Още веднъж, виждаш това удивително съвпадение. Предполагаше ли, че всичко тук ще бъде толкова близко до чутото от теб?

КГ: Не.

ДУ: Наистина удивително, нали?

КГ: Така е.

ДУ: Да. Това е всичкото време, с което разполагаме за този епизод в Космическо разкритие – една удивителна връзка между Закона за Единството и Драко.